ทีมของฉัน
การตั้งค่าแมตช์
แสดงคะแนน
จัดลำดับตาม

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ขว้างพลาด
ฮิท
พลาด
รวม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11
1
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
1
5
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ขว้างพลาด
ฮิท
พลาด
รวม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11
1
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
1
5
16 ก.ย. 2563 19:00
Citizens Bank Park, Philadelphia, Pennsylvania
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ขว้างพลาด
ฮิท
พลาด
รวม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11
1
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
1
5
16 ก.ย. 2563 19:00
Citizens Bank Park, Philadelphia, Pennsylvania

การแข่งขันที่จะเกิดขึ้น
เพิ่มเติม