ทีมของฉัน
การตั้งค่าแมตช์
แสดงคะแนน
จัดลำดับตาม

El Paso
El Paso
2
-
1
El Paso
El Paso
2
1
  53' S. Robinson [1 - 0]
  53' S. Robinson [2 - 0]
  53' S. Robinson [3 - 0]
  53' S. Robinson [4 - 0]
  53' S. Robinson [5 - 0]
  53' S. Robinson [6 - 0]
  53' S. Robinson [7 - 0]
  53' S. Robinson [8 - 0]
  53' S. Robinson [9 - 0]
  53' S. Robinson [10 - 0]
  53' S. Robinson [11 - 0]
  53' S. Robinson [12 - 0]
  53' S. Robinson [13 - 0]
  53' S. Robinson [14 - 0]
  53' S. Robinson [15 - 0]
  53' S. Robinson [16 - 0]
  53' S. Robinson [17 - 0]
  53' S. Robinson [18 - 0]
  53' S. Robinson [19 - 0]
  53' S. Robinson [20 - 0]
  53' S. Robinson [21 - 0]
  53' S. Robinson [22 - 0]
  53' S. Robinson [23 - 0]
  53' S. Robinson [24 - 0]
  53' S. Robinson [25 - 0]
  53' S. Robinson [26 - 0]
  53' S. Robinson [27 - 0]
  53' S. Robinson [28 - 0]
  53' S. Robinson [29 - 0]
  53' S. Robinson [30 - 0]
  53' S. Robinson [31 - 0]
  53' S. Robinson [32 - 0]
  53' S. Robinson [33 - 0]
  53' S. Robinson [34 - 0]
  53' S. Robinson [35 - 0]
  53' S. Robinson [36 - 0]
  53' S. Robinson [37 - 0]
  53' S. Robinson [38 - 0]
  53' S. Robinson [39 - 0]
  53' S. Robinson [40 - 0]
  53' S. Robinson [41 - 0]
  53' S. Robinson [42 - 0]
  53' S. Robinson [43 - 0]
  53' S. Robinson [44 - 0]
  53' S. Robinson [45 - 0]
  53' S. Robinson [46 - 0]
  53' S. Robinson [47 - 0]
  53' S. Robinson [48 - 0]
  53' S. Robinson [49 - 0]
  53' S. Robinson [50 - 0]
  53' S. Robinson [51 - 0]
  53' S. Robinson [52 - 0]
  53' S. Robinson [53 - 0]
  53' S. Robinson [54 - 0]
  53' S. Robinson [55 - 0]
  53' S. Robinson [56 - 0]
  53' S. Robinson [57 - 0]
  53' S. Robinson [58 - 0]
  53' S. Robinson [59 - 0]
  53' S. Robinson [60 - 0]
  53' S. Robinson [61 - 0]
  53' S. Robinson [62 - 0]
  53' S. Robinson [63 - 0]
  53' S. Robinson [64 - 0]
  53' S. Robinson [65 - 0]
  53' S. Robinson [66 - 0]
  53' S. Robinson [67 - 0]
  53' S. Robinson [68 - 0]
  53' S. Robinson [69 - 0]
  53' S. Robinson [70 - 0]
  53' S. Robinson [71 - 0]
  53' S. Robinson [72 - 0]
  53' S. Robinson [73 - 0]
  53' S. Robinson [74 - 0]
  53' S. Robinson [75 - 0]
  53' S. Robinson [76 - 0]
  53' S. Robinson [77 - 0]
  53' S. Robinson [78 - 0]
  53' S. Robinson [79 - 0]
  53' S. Robinson [80 - 0]
  53' S. Robinson [81 - 0]
  53' S. Robinson [82 - 0]
  53' S. Robinson [83 - 0]
  53' S. Robinson [84 - 0]
  53' S. Robinson [85 - 0]
  53' S. Robinson [86 - 0]
  53' S. Robinson [87 - 0]
  53' S. Robinson [88 - 0]
  53' S. Robinson [89 - 0]
  53' S. Robinson [90 - 0]
  53' S. Robinson [91 - 0]
  53' S. Robinson [92 - 0]
  53' S. Robinson [93 - 0]
  53' S. Robinson [94 - 0]
  53' S. Robinson [95 - 0]
  53' S. Robinson [96 - 0]
  53' S. Robinson [97 - 0]
  53' S. Robinson [98 - 0]
  53' S. Robinson [99 - 0]
  53' S. Robinson [100 - 0]
  53' S. Robinson [101 - 0]
  53' S. Robinson [102 - 0]
  53' S. Robinson [103 - 0]
  53' S. Robinson [104 - 0]
  53' S. Robinson [105 - 0]
  53' S. Robinson [106 - 0]
  53' S. Robinson [107 - 0]
  53' S. Robinson [108 - 0]
  53' S. Robinson [109 - 0]
  53' S. Robinson [110 - 0]
  53' S. Robinson [111 - 0]
  53' S. Robinson [112 - 0]
  53' S. Robinson [113 - 0]
  53' S. Robinson [114 - 0]
  53' S. Robinson [115 - 0]
  53' S. Robinson [116 - 0]
  53' S. Robinson [117 - 0]
  53' S. Robinson [118 - 0]
  53' S. Robinson [119 - 0]
  53' S. Robinson [120 - 0]
  53' S. Robinson [121 - 0]
  53' S. Robinson [122 - 0]
  53' S. Robinson [123 - 0]
  53' S. Robinson [124 - 0]
  53' S. Robinson [125 - 0]
  53' S. Robinson [126 - 0]
  53' S. Robinson [127 - 0]
  53' S. Robinson [128 - 0]
  53' S. Robinson [129 - 0]
  53' S. Robinson [130 - 0]
  53' S. Robinson [131 - 0]
  53' S. Robinson [132 - 0]
  53' S. Robinson [133 - 0]
  53' S. Robinson [134 - 0]
  53' S. Robinson [135 - 0]
  53' S. Robinson [136 - 0]
  53' S. Robinson [137 - 0]
  53' S. Robinson [138 - 0]
  53' S. Robinson [139 - 0]
  53' S. Robinson [140 - 0]
  53' S. Robinson [141 - 0]
  53' S. Robinson [142 - 0]
  53' S. Robinson [143 - 0]
  53' S. Robinson [144 - 0]
  53' S. Robinson [145 - 0]
  53' S. Robinson [146 - 0]
  53' S. Robinson [147 - 0]
  53' S. Robinson [148 - 0]
  53' S. Robinson [149 - 0]
  53' S. Robinson [150 - 0]
  53' S. Robinson [151 - 0]
  53' S. Robinson [152 - 0]
  53' S. Robinson [153 - 0]
  53' S. Robinson [154 - 0]
  53' S. Robinson [155 - 0]
  53' S. Robinson [156 - 0]
  53' S. Robinson [157 - 0]
  53' S. Robinson [158 - 0]
  53' S. Robinson [159 - 0]
  53' S. Robinson [160 - 0]
  53' S. Robinson [161 - 0]
  53' S. Robinson [162 - 0]
  53' S. Robinson [163 - 0]
  53' S. Robinson [164 - 0]
  53' S. Robinson [165 - 0]
  53' S. Robinson [166 - 0]
  53' S. Robinson [167 - 0]
  53' S. Robinson [168 - 0]
  53' S. Robinson [169 - 0]
  53' S. Robinson [170 - 0]
  53' S. Robinson [171 - 0]
  53' S. Robinson [172 - 0]
  53' S. Robinson [173 - 0]
  53' S. Robinson [174 - 0]
  53' S. Robinson [175 - 0]
  53' S. Robinson [176 - 0]
  53' S. Robinson [177 - 0]
  53' S. Robinson [178 - 0]
  53' S. Robinson [179 - 0]
  53' S. Robinson [180 - 0]
  53' S. Robinson [181 - 0]
  53' S. Robinson [182 - 0]
  53' S. Robinson [183 - 0]
  53' S. Robinson [184 - 0]
  53' S. Robinson [185 - 0]
  53' S. Robinson [186 - 0]
  53' S. Robinson [187 - 0]
  53' S. Robinson [188 - 0]
  53' S. Robinson [189 - 0]
  53' S. Robinson [190 - 0]
  53' S. Robinson [191 - 0]
  53' S. Robinson [192 - 0]
  53' S. Robinson [193 - 0]
  53' S. Robinson [194 - 0]
  53' S. Robinson [195 - 0]
  53' S. Robinson [196 - 0]
  53' S. Robinson [197 - 0]
  53' S. Robinson [198 - 0]
  53' S. Robinson [199 - 0]
  53' S. Robinson [200 - 0]
  53' S. Robinson [201 - 0]
  53' S. Robinson [202 - 0]
  53' S. Robinson [203 - 0]
  53' S. Robinson [204 - 0]
  53' S. Robinson [205 - 0]
  53' S. Robinson [206 - 0]
  53' S. Robinson [207 - 0]
  53' S. Robinson [208 - 0]
  53' S. Robinson [209 - 0]
  53' S. Robinson [210 - 0]
  53' S. Robinson [211 - 0]
  53' S. Robinson [212 - 0]
  53' S. Robinson [213 - 0]
  53' S. Robinson [214 - 0]
  53' S. Robinson [215 - 0]
  53' S. Robinson [216 - 0]
  53' S. Robinson [217 - 0]
  53' S. Robinson [218 - 0]
  53' S. Robinson [219 - 0]
  53' S. Robinson [220 - 0]
  53' S. Robinson [221 - 0]
  53' S. Robinson [222 - 0]
  53' S. Robinson [223 - 0]
  53' S. Robinson [224 - 0]
  53' S. Robinson [225 - 0]
  53' S. Robinson [226 - 0]
  53' S. Robinson [227 - 0]
  53' S. Robinson [228 - 0]
  53' S. Robinson [229 - 0]
  53' S. Robinson [230 - 0]
  53' S. Robinson [231 - 0]
  53' S. Robinson [232 - 0]
  53' S. Robinson [233 - 0]
  53' S. Robinson [234 - 0]
  53' S. Robinson [235 - 0]
  53' S. Robinson [236 - 0]
  53' S. Robinson [237 - 0]
  53' S. Robinson [238 - 0]
  53' S. Robinson [239 - 0]
  53' S. Robinson [240 - 0]
  53' S. Robinson [241 - 0]
  53' S. Robinson [242 - 0]
  53' S. Robinson [243 - 0]
  53' S. Robinson [244 - 0]
  53' S. Robinson [245 - 0]
  53' S. Robinson [246 - 0]
  53' S. Robinson [247 - 0]
  53' S. Robinson [248 - 0]
  53' S. Robinson [249 - 0]
  53' S. Robinson [250 - 0]
  53' S. Robinson [251 - 0]
  53' S. Robinson [252 - 0]
  53' S. Robinson [253 - 0]
  53' S. Robinson [254 - 0]
  53' S. Robinson [255 - 0]
  53' S. Robinson [256 - 0]
  53' S. Robinson [257 - 0]
  53' S. Robinson [258 - 0]
  53' S. Robinson [259 - 0]
  53' S. Robinson [260 - 0]
  53' S. Robinson [261 - 0]
  53' S. Robinson [262 - 0]
  53' S. Robinson [263 - 0]
  53' S. Robinson [264 - 0]
  53' S. Robinson [265 - 0]
  53' S. Robinson [266 - 0]
  53' S. Robinson [267 - 0]
  53' S. Robinson [268 - 0]
  53' S. Robinson [269 - 0]
  53' S. Robinson [270 - 0]
  53' S. Robinson [271 - 0]
  53' S. Robinson [272 - 0]
  53' S. Robinson [273 - 0]
  53' S. Robinson [274 - 0]
  53' S. Robinson [275 - 0]
  53' S. Robinson [276 - 0]
  53' S. Robinson [277 - 0]
  53' S. Robinson [278 - 0]
  53' S. Robinson [279 - 0]
  53' S. Robinson [280 - 0]
  53' S. Robinson [281 - 0]
  53' S. Robinson [282 - 0]
  53' S. Robinson [283 - 0]
  53' S. Robinson [284 - 0]
  53' S. Robinson [285 - 0]
  53' S. Robinson [286 - 0]
  53' S. Robinson [287 - 0]
  53' S. Robinson [288 - 0]
  53' S. Robinson [289 - 0]
  53' S. Robinson [290 - 0]
  53' S. Robinson [291 - 0]
  53' S. Robinson [292 - 0]
  53' S. Robinson [293 - 0]
  53' S. Robinson [294 - 0]
  53' S. Robinson [295 - 0]
  53' S. Robinson [296 - 0]
  53' S. Robinson [297 - 0]
  53' S. Robinson [298 - 0]
  53' S. Robinson [299 - 0]
  53' S. Robinson [300 - 0]
  53' S. Robinson [301 - 0]
  53' S. Robinson [302 - 0]
  53' S. Robinson [303 - 0]
  53' S. Robinson [304 - 0]
  53' S. Robinson [305 - 0]
  53' S. Robinson [306 - 0]
  53' S. Robinson [307 - 0]
  53' S. Robinson [308 - 0]
  53' S. Robinson [309 - 0]
  53' S. Robinson [310 - 0]
  53' S. Robinson [311 - 0]
  53' S. Robinson [312 - 0]
  53' S. Robinson [313 - 0]
  53' S. Robinson [314 - 0]
  53' S. Robinson [315 - 0]
  53' S. Robinson [316 - 0]
  53' S. Robinson [317 - 0]
  53' S. Robinson [318 - 0]
  53' S. Robinson [319 - 0]
  53' S. Robinson [320 - 0]
  53' S. Robinson [321 - 0]
  53' S. Robinson [322 - 0]
  53' S. Robinson [323 - 0]
  53' S. Robinson [324 - 0]
  53' S. Robinson [325 - 0]
  53' S. Robinson [326 - 0]
  53' S. Robinson [327 - 0]
  53' S. Robinson [328 - 0]
  53' S. Robinson [329 - 0]
  53' S. Robinson [330 - 0]
  53' S. Robinson [331 - 0]
  53' S. Robinson [332 - 0]
  53' S. Robinson [333 - 0]
  53' S. Robinson [334 - 0]
  53' S. Robinson [335 - 0]
  53' S. Robinson [336 - 0]
  53' S. Robinson [337 - 0]
  53' S. Robinson [338 - 0]
  53' S. Robinson [339 - 0]
  53' S. Robinson [340 - 0]
  53' S. Robinson [341 - 0]
  53' S. Robinson [342 - 0]
  53' S. Robinson [343 - 0]
  53' S. Robinson [344 - 0]
  53' S. Robinson [345 - 0]
  53' S. Robinson [346 - 0]
  53' S. Robinson [347 - 0]
  53' S. Robinson [348 - 0]
  53' S. Robinson [349 - 0]
  53' S. Robinson [350 - 0]
  53' S. Robinson [351 - 0]
  53' S. Robinson [352 - 0]
  53' S. Robinson [353 - 0]
  53' S. Robinson [354 - 0]
  53' S. Robinson [355 - 0]
  53' S. Robinson [356 - 0]
  53' S. Robinson [357 - 0]
  53' S. Robinson [358 - 0]
  53' S. Robinson [359 - 0]
  53' S. Robinson [360 - 0]
  53' S. Robinson [361 - 0]
  53' S. Robinson [362 - 0]
  53' S. Robinson [363 - 0]
  53' S. Robinson [364 - 0]
  53' S. Robinson [365 - 0]
  53' S. Robinson [366 - 0]
  53' S. Robinson [367 - 0]
  53' S. Robinson [368 - 0]
  53' S. Robinson [369 - 0]
  53' S. Robinson [370 - 0]
  53' S. Robinson [371 - 0]
  53' S. Robinson [372 - 0]
  53' S. Robinson [373 - 0]
  53' S. Robinson [374 - 0]
  53' S. Robinson [375 - 0]
  53' S. Robinson [376 - 0]
  53' S. Robinson [377 - 0]
  53' S. Robinson [378 - 0]
  53' S. Robinson [379 - 0]
  53' S. Robinson [380 - 0]
  53' S. Robinson [381 - 0]
  53' S. Robinson [382 - 0]
  53' S. Robinson [383 - 0]
  53' S. Robinson [384 - 0]
  53' S. Robinson [385 - 0]
  53' S. Robinson [386 - 0]
  53' S. Robinson [387 - 0]
  53' S. Robinson [388 - 0]
  53' S. Robinson [389 - 0]
  53' S. Robinson [390 - 0]
  53' S. Robinson [391 - 0]
  53' S. Robinson [392 - 0]
  53' S. Robinson [393 - 0]
  53' S. Robinson [394 - 0]
  53' S. Robinson [395 - 0]
  53' S. Robinson [396 - 0]
  53' S. Robinson [397 - 0]
  53' S. Robinson [398 - 0]
  53' S. Robinson [399 - 0]
  53' S. Robinson [400 - 0]
  53' S. Robinson [401 - 0]
  53' S. Robinson [402 - 0]
  53' S. Robinson [403 - 0]
  53' S. Robinson [404 - 0]
  53' S. Robinson [405 - 0]
  53' S. Robinson [406 - 0]
  53' S. Robinson [407 - 0]
  53' S. Robinson [408 - 0]
  53' S. Robinson [409 - 0]
  53' S. Robinson [410 - 0]
  53' S. Robinson [411 - 0]
  53' S. Robinson [412 - 0]
  53' S. Robinson [413 - 0]
  53' S. Robinson [414 - 0]
  53' S. Robinson [415 - 0]
  53' S. Robinson [416 - 0]
  53' S. Robinson [417 - 0]
  53' S. Robinson [418 - 0]
  53' S. Robinson [419 - 0]
  53' S. Robinson [420 - 0]
  53' S. Robinson [421 - 0]
  53' S. Robinson [422 - 0]
  53' S. Robinson [423 - 0]
  53' S. Robinson [424 - 0]
  53' S. Robinson [425 - 0]
  53' S. Robinson [426 - 0]
  53' S. Robinson [427 - 0]
  53' S. Robinson [428 - 0]
  53' S. Robinson [429 - 0]
  53' S. Robinson [430 - 0]
  53' S. Robinson [431 - 0]
  53' S. Robinson [432 - 0]
  53' S. Robinson [433 - 0]
  53' S. Robinson [434 - 0]
  53' S. Robinson [435 - 0]
  53' S. Robinson [436 - 0]
  53' S. Robinson [437 - 0]
  53' S. Robinson [438 - 0]
  53' S. Robinson [439 - 0]
  53' S. Robinson [440 - 0]
  53' S. Robinson [441 - 0]
  53' S. Robinson [442 - 0]
  53' S. Robinson [443 - 0]
  53' S. Robinson [444 - 0]
  53' S. Robinson [445 - 0]
  53' S. Robinson [446 - 0]
  53' S. Robinson [447 - 0]
  53' S. Robinson [448 - 0]
  53' S. Robinson [449 - 0]
  53' S. Robinson [450 - 0]
  53' S. Robinson [451 - 0]
  53' S. Robinson [452 - 0]
  53' S. Robinson [453 - 0]
  53' S. Robinson [454 - 0]
  53' S. Robinson [455 - 0]
  53' S. Robinson [456 - 0]
  53' S. Robinson [457 - 0]
  53' S. Robinson [458 - 0]
  53' S. Robinson [459 - 0]
  53' S. Robinson [460 - 0]
  53' S. Robinson [461 - 0]
  53' S. Robinson [462 - 0]
  53' S. Robinson [463 - 0]
  53' S. Robinson [464 - 0]
  53' S. Robinson [465 - 0]
  53' S. Robinson [466 - 0]
  53' S. Robinson [467 - 0]
  53' S. Robinson [468 - 0]
  53' S. Robinson [469 - 0]
  53' S. Robinson [470 - 0]
  53' S. Robinson [471 - 0]
  53' S. Robinson [472 - 0]
  53' S. Robinson [473 - 0]
  53' S. Robinson [474 - 0]
  53' S. Robinson [475 - 0]
  53' S. Robinson [476 - 0]
  53' S. Robinson [477 - 0]
  53' S. Robinson [478 - 0]
  53' S. Robinson [479 - 0]
  53' S. Robinson [480 - 0]
  53' S. Robinson [481 - 0]
  53' S. Robinson [482 - 0]
  53' S. Robinson [483 - 0]
  53' S. Robinson [484 - 0]
  53' S. Robinson [485 - 0]
  53' S. Robinson [486 - 0]
  53' S. Robinson [487 - 0]
  53' S. Robinson [488 - 0]
  53' S. Robinson [489 - 0]
  53' S. Robinson [490 - 0]
  53' S. Robinson [491 - 0]
  53' S. Robinson [492 - 0]
  53' S. Robinson [493 - 0]
  53' S. Robinson [494 - 0]
  53' S. Robinson [495 - 0]
  53' S. Robinson [496 - 0]
  53' S. Robinson [497 - 0]
  53' S. Robinson [498 - 0]
  53' S. Robinson [499 - 0]
  53' S. Robinson [500 - 0]
  53' S. Robinson [501 - 0]
  53' S. Robinson [502 - 0]
  53' S. Robinson [503 - 0]
  53' S. Robinson [504 - 0]
  53' S. Robinson [505 - 0]
  53' S. Robinson [506 - 0]
  53' S. Robinson [507 - 0]
  53' S. Robinson [508 - 0]
  53' S. Robinson [509 - 0]
  53' S. Robinson [510 - 0]
  53' S. Robinson [511 - 0]
  53' S. Robinson [512 - 0]
  53' S. Robinson [513 - 0]
  53' S. Robinson [514 - 0]
  53' S. Robinson [515 - 0]
  53' S. Robinson [516 - 0]
  53' S. Robinson [517 - 0]
  53' S. Robinson [518 - 0]
  53' S. Robinson [519 - 0]
  53' S. Robinson [520 - 0]
  53' S. Robinson [521 - 0]
  53' S. Robinson [522 - 0]
  53' S. Robinson [523 - 0]
  53' S. Robinson [524 - 0]
  53' S. Robinson [525 - 0]
  53' S. Robinson [526 - 0]
  53' S. Robinson [527 - 0]
  53' S. Robinson [528 - 0]
  53' S. Robinson [529 - 0]
  53' S. Robinson [530 - 0]
  53' S. Robinson [531 - 0]
  53' S. Robinson [532 - 0]
  53' S. Robinson [533 - 0]
  53' S. Robinson [534 - 0]
  53' S. Robinson [535 - 0]
  53' S. Robinson [536 - 0]
  53' S. Robinson [537 - 0]
  53' S. Robinson [538 - 0]
  53' S. Robinson [539 - 0]
  53' S. Robinson [540 - 0]
  53' S. Robinson [541 - 0]
  53' S. Robinson [542 - 0]
  53' S. Robinson [543 - 0]
  53' S. Robinson [544 - 0]
  53' S. Robinson [545 - 0]
  53' S. Robinson [546 - 0]
  53' S. Robinson [547 - 0]
  53' S. Robinson [548 - 0]
  53' S. Robinson [549 - 0]
  53' S. Robinson [550 - 0]
  53' S. Robinson [551 - 0]
  53' S. Robinson [552 - 0]
  53' S. Robinson [553 - 0]
  53' S. Robinson [554 - 0]
  53' S. Robinson [555 - 0]
  53' S. Robinson [556 - 0]
  53' S. Robinson [557 - 0]
  53' S. Robinson [558 - 0]
  53' S. Robinson [559 - 0]
  53' S. Robinson [560 - 0]
  53' S. Robinson [561 - 0]
  53' S. Robinson [562 - 0]
  53' S. Robinson [563 - 0]
  53' S. Robinson [564 - 0]
  53' S. Robinson [565 - 0]
  53' S. Robinson [566 - 0]
  53' S. Robinson [567 - 0]
  53' S. Robinson [568 - 0]
  53' S. Robinson [569 - 0]
  53' S. Robinson [570 - 0]
  53' S. Robinson [571 - 0]
  53' S. Robinson [572 - 0]
  53' S. Robinson [573 - 0]
  53' S. Robinson [574 - 0]
  53' S. Robinson [575 - 0]
  53' S. Robinson [576 - 0]
  53' S. Robinson [577 - 0]
  53' S. Robinson [578 - 0]
  53' S. Robinson [579 - 0]
  53' S. Robinson [580 - 0]
  53' S. Robinson [581 - 0]
  53' S. Robinson [582 - 0]
  53' S. Robinson [583 - 0]
  53' S. Robinson [584 - 0]
  53' S. Robinson [585 - 0]
  53' S. Robinson [586 - 0]
  53' S. Robinson [587 - 0]
  53' S. Robinson [588 - 0]
  53' S. Robinson [589 - 0]
  53' S. Robinson [590 - 0]
  53' S. Robinson [591 - 0]
  53' S. Robinson [592 - 0]
  53' S. Robinson [593 - 0]
  53' S. Robinson [594 - 0]
  53' S. Robinson [595 - 0]
  53' S. Robinson [596 - 0]
  53' S. Robinson [597 - 0]
  53' S. Robinson [598 - 0]
  53' S. Robinson [599 - 0]
  53' S. Robinson [600 - 0]
  53' S. Robinson [601 - 0]
  53' S. Robinson [602 - 0]
  53' S. Robinson [603 - 0]
  53' S. Robinson [604 - 0]
  53' S. Robinson [605 - 0]
  53' S. Robinson [606 - 0]
  53' S. Robinson [607 - 0]
  53' S. Robinson [608 - 0]
  53' S. Robinson [609 - 0]
  53' S. Robinson [610 - 0]
  53' S. Robinson [611 - 0]
  53' S. Robinson [612 - 0]
  53' S. Robinson [613 - 0]
  53' S. Robinson [614 - 0]
  53' S. Robinson [615 - 0]
  53' S. Robinson [616 - 0]
  53' S. Robinson [617 - 0]
  53' S. Robinson [618 - 0]
  53' S. Robinson [619 - 0]
  53' S. Robinson [620 - 0]
  53' S. Robinson [621 - 0]
  53' S. Robinson [622 - 0]
  53' S. Robinson [623 - 0]
  53' S. Robinson [624 - 0]
  53' S. Robinson [625 - 0]
  53' S. Robinson [626 - 0]
  53' S. Robinson [627 - 0]
  53' S. Robinson [628 - 0]
  53' S. Robinson [629 - 0]
  53' S. Robinson [630 - 0]
  53' S. Robinson [631 - 0]
  53' S. Robinson [632 - 0]
  53' S. Robinson [633 - 0]
  53' S. Robinson [634 - 0]
  53' S. Robinson [635 - 0]
  53' S. Robinson [636 - 0]
  53' S. Robinson [637 - 0]
  53' S. Robinson [638 - 0]
  53' S. Robinson [639 - 0]
  53' S. Robinson [640 - 0]
  53' S. Robinson [641 - 0]
  53' S. Robinson [642 - 0]
  53' S. Robinson [643 - 0]
  53' S. Robinson [644 - 0]
  53' S. Robinson [645 - 0]
  53' S. Robinson [646 - 0]
  53' S. Robinson [647 - 0]
  53' S. Robinson [648 - 0]
  53' S. Robinson [649 - 0]
  53' S. Robinson [650 - 0]
  53' S. Robinson [651 - 0]
  53' S. Robinson [652 - 0]
  53' S. Robinson [653 - 0]
  53' S. Robinson [654 - 0]
  53' S. Robinson [655 - 0]
  53' S. Robinson [656 - 0]
  53' S. Robinson [657 - 0]
  53' S. Robinson [658 - 0]
  53' S. Robinson [659 - 0]
  53' S. Robinson [660 - 0]
  53' S. Robinson [661 - 0]
  53' S. Robinson [662 - 0]
  53' S. Robinson [663 - 0]
  53' S. Robinson [664 - 0]
  53' S. Robinson [665 - 0]
  53' S. Robinson [666 - 0]
  53' S. Robinson [667 - 0]
  53' S. Robinson [668 - 0]
  53' S. Robinson [669 - 0]
  53' S. Robinson [670 - 0]
  53' S. Robinson [671 - 0]
  53' S. Robinson [672 - 0]
  53' S. Robinson [673 - 0]
  53' S. Robinson [674 - 0]
  53' S. Robinson [675 - 0]
  53' S. Robinson [676 - 0]
  53' S. Robinson [677 - 0]
  53' S. Robinson [678 - 0]
  53' S. Robinson [679 - 0]
  53' S. Robinson [680 - 0]
  53' S. Robinson [681 - 0]
  53' S. Robinson [682 - 0]
  53' S. Robinson [683 - 0]
  53' S. Robinson [684 - 0]
  53' S. Robinson [685 - 0]
  53' S. Robinson [686 - 0]
  53' S. Robinson [687 - 0]
  53' S. Robinson [688 - 0]
  53' S. Robinson [689 - 0]
  53' S. Robinson [690 - 0]
  53' S. Robinson [691 - 0]
  53' S. Robinson [692 - 0]
  53' S. Robinson [693 - 0]
  53' S. Robinson [694 - 0]
  53' S. Robinson [695 - 0]
  53' S. Robinson [696 - 0]
  53' S. Robinson [697 - 0]
  53' S. Robinson [698 - 0]
  53' S. Robinson [699 - 0]
  53' S. Robinson [700 - 0]
  53' S. Robinson [701 - 0]
  53' S. Robinson [702 - 0]
  53' S. Robinson [703 - 0]
  53' S. Robinson [704 - 0]
  53' S. Robinson [705 - 0]
  53' S. Robinson [706 - 0]
  53' S. Robinson [707 - 0]
  53' S. Robinson [708 - 0]
  53' S. Robinson [709 - 0]
  53' S. Robinson [710 - 0]
  53' S. Robinson [711 - 0]
  53' S. Robinson [712 - 0]
  53' S. Robinson [713 - 0]
  53' S. Robinson [714 - 0]
  53' S. Robinson [715 - 0]
  53' S. Robinson [716 - 0]
  53' S. Robinson [717 - 0]
  53' S. Robinson [718 - 0]
  53' S. Robinson [719 - 0]
  53' S. Robinson [720 - 0]
  53' S. Robinson [721 - 0]
  53' S. Robinson [722 - 0]
  53' S. Robinson [723 - 0]
  53' S. Robinson [724 - 0]
  53' S. Robinson [725 - 0]
  53' S. Robinson [726 - 0]
  53' S. Robinson [727 - 0]
  53' S. Robinson [728 - 0]
  53' S. Robinson [729 - 0]
  53' S. Robinson [730 - 0]
  53' S. Robinson [731 - 0]
  53' S. Robinson [732 - 0]
  53' S. Robinson [733 - 0]
  53' S. Robinson [734 - 0]
  53' S. Robinson [735 - 0]
  53' S. Robinson [736 - 0]
  53' S. Robinson [737 - 0]
  53' S. Robinson [738 - 0]
  53' S. Robinson [739 - 0]
  53' S. Robinson [740 - 0]
  53' S. Robinson [741 - 0]
  74' O. Salgado [742 - 0]
  74' O. Salgado [743 - 0]
  74' O. Salgado [744 - 0]
  74' O. Salgado [745 - 0]
  74' O. Salgado [746 - 0]
  74' O. Salgado [747 - 0]
  74' O. Salgado [748 - 0]
  74' O. Salgado [749 - 0]
  74' O. Salgado [750 - 0]
  74' O. Salgado [751 - 0]
  74' O. Salgado [752 - 0]
  74' O. Salgado [753 - 0]
  74' O. Salgado [754 - 0]
  74' O. Salgado [755 - 0]
  74' O. Salgado [756 - 0]
  74' O. Salgado [757 - 0]
  74' O. Salgado [758 - 0]
  74' O. Salgado [759 - 0]
  74' O. Salgado [760 - 0]
  74' O. Salgado [761 - 0]
  74' O. Salgado [762 - 0]
  74' O. Salgado [763 - 0]
  74' O. Salgado [764 - 0]
  74' O. Salgado [765 - 0]
  74' O. Salgado [766 - 0]
  74' O. Salgado [767 - 0]
  74' O. Salgado [768 - 0]
  74' O. Salgado [769 - 0]
  74' O. Salgado [770 - 0]
  74' O. Salgado [771 - 0]
  74' O. Salgado [772 - 0]
  74' O. Salgado [773 - 0]
  74' O. Salgado [774 - 0]
  74' O. Salgado [775 - 0]
  74' O. Salgado [776 - 0]
  74' O. Salgado [777 - 0]
  74' O. Salgado [778 - 0]
  74' O. Salgado [779 - 0]
  74' O. Salgado [780 - 0]
  74' O. Salgado [781 - 0]
  74' O. Salgado [782 - 0]
  74' O. Salgado [783 - 0]
  74' O. Salgado [784 - 0]
  74' O. Salgado [785 - 0]
  74' O. Salgado [786 - 0]
  74' O. Salgado [787 - 0]
  74' O. Salgado [788 - 0]
  74' O. Salgado [789 - 0]
  74' O. Salgado [790 - 0]
  74' O. Salgado [791 - 0]
  74' O. Salgado [792 - 0]
  74' O. Salgado [793 - 0]
  74' O. Salgado [794 - 0]
  74' O. Salgado [795 - 0]
  74' O. Salgado [796 - 0]
  74' O. Salgado [797 - 0]
  74' O. Salgado [798 - 0]
  74' O. Salgado [799 - 0]
  74' O. Salgado [800 - 0]
  74' O. Salgado [801 - 0]
  74' O. Salgado [802 - 0]
  74' O. Salgado [803 - 0]
  74' O. Salgado [804 - 0]
  74' O. Salgado [805 - 0]
  74' O. Salgado [806 - 0]
  74' O. Salgado [807 - 0]
  74' O. Salgado [808 - 0]
  74' O. Salgado [809 - 0]
  74' O. Salgado [810 - 0]
  74' O. Salgado [811 - 0]
  74' O. Salgado [812 - 0]
  74' O. Salgado [813 - 0]
  74' O. Salgado [814 - 0]
  74' O. Salgado [815 - 0]
  74' O. Salgado [816 - 0]
  74' O. Salgado [817 - 0]
  74' O. Salgado [818 - 0]
  74' O. Salgado [819 - 0]
  74' O. Salgado [820 - 0]
  74' O. Salgado [821 - 0]
  74' O. Salgado [822 - 0]
  74' O. Salgado [823 - 0]
  74' O. Salgado [824 - 0]
  74' O. Salgado [825 - 0]
  74' O. Salgado [826 - 0]
  74' O. Salgado [827 - 0]
  74' O. Salgado [828 - 0]
  74' O. Salgado [829 - 0]
  74' O. Salgado [830 - 0]
  74' O. Salgado [831 - 0]
  74' O. Salgado [832 - 0]
  74' O. Salgado [833 - 0]
  74' O. Salgado [834 - 0]
  74' O. Salgado [835 - 0]
  74' O. Salgado [836 - 0]
  74' O. Salgado [837 - 0]
  74' O. Salgado [838 - 0]
  74' O. Salgado [839 - 0]
  74' O. Salgado [840 - 0]
  74' O. Salgado [841 - 0]
  74' O. Salgado [842 - 0]
  74' O. Salgado [843 - 0]
  74' O. Salgado [844 - 0]
  74' O. Salgado [845 - 0]
  74' O. Salgado [846 - 0]
  74' O. Salgado [847 - 0]
  74' O. Salgado [848 - 0]
  74' O. Salgado [849 - 0]
  74' O. Salgado [850 - 0]
  74' O. Salgado [851 - 0]
  74' O. Salgado [852 - 0]
  74' O. Salgado [853 - 0]
  74' O. Salgado [854 - 0]
  74' O. Salgado [855 - 0]
  74' O. Salgado [856 - 0]
  74' O. Salgado [857 - 0]
  74' O. Salgado [858 - 0]
  74' O. Salgado [859 - 0]
  74' O. Salgado [860 - 0]
  74' O. Salgado [861 - 0]
  74' O. Salgado [862 - 0]
  74' O. Salgado [863 - 0]
  74' O. Salgado [864 - 0]
  74' O. Salgado [865 - 0]
  74' O. Salgado [866 - 0]
  74' O. Salgado [867 - 0]
  74' O. Salgado [868 - 0]
  74' O. Salgado [869 - 0]
  74' O. Salgado [870 - 0]
  74' O. Salgado [871 - 0]
  74' O. Salgado [872 - 0]
  74' O. Salgado [873 - 0]
  74' O. Salgado [874 - 0]
  74' O. Salgado [875 - 0]
  74' O. Salgado [876 - 0]
  74' O. Salgado [877 - 0]
  74' O. Salgado [878 - 0]
  74' O. Salgado [879 - 0]
  74' O. Salgado [880 - 0]
  74' O. Salgado [881 - 0]
  74' O. Salgado [882 - 0]
  74' O. Salgado [883 - 0]
  74' O. Salgado [884 - 0]
  74' O. Salgado [885 - 0]
  74' O. Salgado [886 - 0]
  74' O. Salgado [887 - 0]
  74' O. Salgado [888 - 0]
  74' O. Salgado [889 - 0]
  74' O. Salgado [890 - 0]
  74' O. Salgado [891 - 0]
  74' O. Salgado [892 - 0]
  74' O. Salgado [893 - 0]
  74' O. Salgado [894 - 0]
  74' O. Salgado [895 - 0]
  74' O. Salgado [896 - 0]
  74' O. Salgado [897 - 0]
  74' O. Salgado [898 - 0]
  74' O. Salgado [899 - 0]
  74' O. Salgado [900 - 0]
  74' O. Salgado [901 - 0]
  74' O. Salgado [902 - 0]
  74' O. Salgado [903 - 0]
  74' O. Salgado [904 - 0]
  74' O. Salgado [905 - 0]
  74' O. Salgado [906 - 0]
  74' O. Salgado [907 - 0]
  74' O. Salgado [908 - 0]
  74' O. Salgado [909 - 0]
  74' O. Salgado [910 - 0]
  74' O. Salgado [911 - 0]
  74' O. Salgado [912 - 0]
  74' O. Salgado [913 - 0]
  74' O. Salgado [914 - 0]
  74' O. Salgado [915 - 0]
  74' O. Salgado [916 - 0]
  74' O. Salgado [917 - 0]
  74' O. Salgado [918 - 0]
  74' O. Salgado [919 - 0]
  74' O. Salgado [920 - 0]
  74' O. Salgado [921 - 0]
  74' O. Salgado [922 - 0]
  74' O. Salgado [923 - 0]
  74' O. Salgado [924 - 0]
  74' O. Salgado [925 - 0]
  74' O. Salgado [926 - 0]
  74' O. Salgado [927 - 0]
  74' O. Salgado [928 - 0]
  74' O. Salgado [929 - 0]
  74' O. Salgado [930 - 0]
  74' O. Salgado [931 - 0]
  74' O. Salgado [932 - 0]
  74' O. Salgado [933 - 0]
  74' O. Salgado [934 - 0]
  74' O. Salgado [935 - 0]
  74' O. Salgado [936 - 0]
  74' O. Salgado [937 - 0]
  74' O. Salgado [938 - 0]
  74' O. Salgado [939 - 0]
  74' O. Salgado [940 - 0]
  74' O. Salgado [941 - 0]
  74' O. Salgado [942 - 0]
  74' O. Salgado [943 - 0]
  74' O. Salgado [944 - 0]
  74' O. Salgado [945 - 0]
  74' O. Salgado [946 - 0]
  74' O. Salgado [947 - 0]
  74' O. Salgado [948 - 0]
  74' O. Salgado [949 - 0]
  74' O. Salgado [950 - 0]
  74' O. Salgado [951 - 0]
  74' O. Salgado [952 - 0]
  74' O. Salgado [953 - 0]
  74' O. Salgado [954 - 0]
  74' O. Salgado [955 - 0]
  74' O. Salgado [956 - 0]
  74' O. Salgado [957 - 0]
  74' O. Salgado [958 - 0]
  74' O. Salgado [959 - 0]
  74' O. Salgado [960 - 0]
  74' O. Salgado [961 - 0]
  74' O. Salgado [962 - 0]
  74' O. Salgado [963 - 0]
  74' O. Salgado [964 - 0]
  74' O. Salgado [965 - 0]
  74' O. Salgado [966 - 0]
  74' O. Salgado [967 - 0]
  74' O. Salgado [968 - 0]
  74' O. Salgado [969 - 0]
  74' O. Salgado [970 - 0]
  74' O. Salgado [971 - 0]
  74' O. Salgado [972 - 0]
  74' O. Salgado [973 - 0]
  74' O. Salgado [974 - 0]
  74' O. Salgado [975 - 0]
  74' O. Salgado [976 - 0]
  74' O. Salgado [977 - 0]
  74' O. Salgado [978 - 0]
  74' O. Salgado [979 - 0]
  74' O. Salgado [980 - 0]
  74' O. Salgado [981 - 0]
  74' O. Salgado [982 - 0]
  74' O. Salgado [983 - 0]
  74' O. Salgado [984 - 0]
  74' O. Salgado [985 - 0]
  74' O. Salgado [986 - 0]
  74' O. Salgado [987 - 0]
  74' O. Salgado [988 - 0]
  74' O. Salgado [989 - 0]
  74' O. Salgado [990 - 0]
  74' O. Salgado [991 - 0]
  74' O. Salgado [992 - 0]
  74' O. Salgado [993 - 0]
  74' O. Salgado [994 - 0]
  74' O. Salgado [995 - 0]
  74' O. Salgado [996 - 0]
  74' O. Salgado [997 - 0]
  74' O. Salgado [998 - 0]
  74' O. Salgado [999 - 0]
  74' O. Salgado [1000 - 0]
  74' O. Salgado [1001 - 0]
  74' O. Salgado [1002 - 0]
  74' O. Salgado [1003 - 0]
  74' O. Salgado [1004 - 0]
  74' O. Salgado [1005 - 0]
  74' O. Salgado [1006 - 0]
  74' O. Salgado [1007 - 0]
  74' O. Salgado [1008 - 0]
  74' O. Salgado [1009 - 0]
  74' O. Salgado [1010 - 0]
  74' O. Salgado [1011 - 0]
  74' O. Salgado [1012 - 0]
  74' O. Salgado [1013 - 0]
  74' O. Salgado [1014 - 0]
  74' O. Salgado [1015 - 0]
  74' O. Salgado [1016 - 0]
  74' O. Salgado [1017 - 0]
  74' O. Salgado [1018 - 0]
  74' O. Salgado [1019 - 0]
  74' O. Salgado [1020 - 0]
  74' O. Salgado [1021 - 0]
  74' O. Salgado [1022 - 0]
  74' O. Salgado [1023 - 0]
  74' O. Salgado [1024 - 0]
  74' O. Salgado [1025 - 0]
  74' O. Salgado [1026 - 0]
  74' O. Salgado [1027 - 0]
  74' O. Salgado [1028 - 0]
  74' O. Salgado [1029 - 0]
  74' O. Salgado [1030 - 0]
  74' O. Salgado [1031 - 0]
  74' O. Salgado [1032 - 0]
  74' O. Salgado [1033 - 0]
  74' O. Salgado [1034 - 0]
  74' O. Salgado [1035 - 0]
  74' O. Salgado [1036 - 0]
  74' O. Salgado [1037 - 0]
  74' O. Salgado [1038 - 0]
  74' O. Salgado [1039 - 0]
  74' O. Salgado [1040 - 0]
  74' O. Salgado [1041 - 0]
  74' O. Salgado [1042 - 0]
  74' O. Salgado [1043 - 0]
  74' O. Salgado [1044 - 0]
  74' O. Salgado [1045 - 0]
  74' O. Salgado [1046 - 0]
  74' O. Salgado [1047 - 0]
  74' O. Salgado [1048 - 0]
  74' O. Salgado [1049 - 0]
  74' O. Salgado [1050 - 0]
  74' O. Salgado [1051 - 0]
  74' O. Salgado [1052 - 0]
  74' O. Salgado [1053 - 0]
  74' O. Salgado [1054 - 0]
  74' O. Salgado [1055 - 0]
  74' O. Salgado [1056 - 0]
  74' O. Salgado [1057 - 0]
  74' O. Salgado [1058 - 0]
  74' O. Salgado [1059 - 0]
  74' O. Salgado [1060 - 0]
  74' O. Salgado [1061 - 0]
  74' O. Salgado [1062 - 0]
  74' O. Salgado [1063 - 0]
  74' O. Salgado [1064 - 0]
  74' O. Salgado [1065 - 0]
  74' O. Salgado [1066 - 0]
  74' O. Salgado [1067 - 0]
  74' O. Salgado [1068 - 0]
  74' O. Salgado [1069 - 0]
  74' O. Salgado [1070 - 0]
  74' O. Salgado [1071 - 0]
  74' O. Salgado [1072 - 0]
  74' O. Salgado [1073 - 0]
  74' O. Salgado [1074 - 0]
  74' O. Salgado [1075 - 0]
  74' O. Salgado [1076 - 0]
  74' O. Salgado [1077 - 0]
  74' O. Salgado [1078 - 0]
  74' O. Salgado [1079 - 0]
  74' O. Salgado [1080 - 0]
  74' O. Salgado [1081 - 0]
  74' O. Salgado [1082 - 0]
  74' O. Salgado [1083 - 0]
  74' O. Salgado [1084 - 0]
  74' O. Salgado [1085 - 0]
  74' O. Salgado [1086 - 0]
  74' O. Salgado [1087 - 0]
  74' O. Salgado [1088 - 0]
  74' O. Salgado [1089 - 0]
  74' O. Salgado [1090 - 0]
  74' O. Salgado [1091 - 0]
  74' O. Salgado [1092 - 0]
  74' O. Salgado [1093 - 0]
  74' O. Salgado [1094 - 0]
  74' O. Salgado [1095 - 0]
  74' O. Salgado [1096 - 0]
  74' O. Salgado [1097 - 0]
  74' O. Salgado [1098 - 0]
  74' O. Salgado [1099 - 0]
  74' O. Salgado [1100 - 0]
  74' O. Salgado [1101 - 0]
  74' O. Salgado [1102 - 0]
  74' O. Salgado [1103 - 0]
  74' O. Salgado [1104 - 0]
  74' O. Salgado [1105 - 0]
  74' O. Salgado [1106 - 0]
  74' O. Salgado [1107 - 0]
  74' O. Salgado [1108 - 0]
  74' O. Salgado [1109 - 0]
  74' O. Salgado [1110 - 0]
  74' O. Salgado [1111 - 0]
  74' O. Salgado [1112 - 0]
  74' O. Salgado [1113 - 0]
  74' O. Salgado [1114 - 0]
  74' O. Salgado [1115 - 0]
  74' O. Salgado [1116 - 0]
  74' O. Salgado [1117 - 0]
  74' O. Salgado [1118 - 0]
  74' O. Salgado [1119 - 0]
  74' O. Salgado [1120 - 0]
  74' O. Salgado [1121 - 0]
  74' O. Salgado [1122 - 0]
  74' O. Salgado [1123 - 0]
  74' O. Salgado [1124 - 0]
  74' O. Salgado [1125 - 0]
  74' O. Salgado [1126 - 0]
  74' O. Salgado [1127 - 0]
  74' O. Salgado [1128 - 0]
  74' O. Salgado [1129 - 0]
  74' O. Salgado [1130 - 0]
  74' O. Salgado [1131 - 0]
  74' O. Salgado [1132 - 0]
  74' O. Salgado [1133 - 0]
  74' O. Salgado [1134 - 0]
  74' O. Salgado [1135 - 0]
  74' O. Salgado [1136 - 0]
  74' O. Salgado [1137 - 0]
  74' O. Salgado [1138 - 0]
  74' O. Salgado [1139 - 0]
  74' O. Salgado [1140 - 0]
  74' O. Salgado [1141 - 0]
  74' O. Salgado [1142 - 0]
  74' O. Salgado [1143 - 0]
  74' O. Salgado [1144 - 0]
  74' O. Salgado [1145 - 0]
  74' O. Salgado [1146 - 0]
  74' O. Salgado [1147 - 0]
  74' O. Salgado [1148 - 0]
  74' O. Salgado [1149 - 0]
  74' O. Salgado [1150 - 0]
  74' O. Salgado [1151 - 0]
  74' O. Salgado [1152 - 0]
  74' O. Salgado [1153 - 0]
  74' O. Salgado [1154 - 0]
  74' O. Salgado [1155 - 0]
  74' O. Salgado [1156 - 0]
  74' O. Salgado [1157 - 0]
  74' O. Salgado [1158 - 0]
  74' O. Salgado [1159 - 0]
  74' O. Salgado [1160 - 0]
  74' O. Salgado [1161 - 0]
  74' O. Salgado [1162 - 0]
  74' O. Salgado [1163 - 0]
  74' O. Salgado [1164 - 0]
  74' O. Salgado [1165 - 0]
  74' O. Salgado [1166 - 0]
  74' O. Salgado [1167 - 0]
  74' O. Salgado [1168 - 0]
  74' O. Salgado [1169 - 0]
  74' O. Salgado [1170 - 0]
  74' O. Salgado [1171 - 0]
  74' O. Salgado [1172 - 0]
  74' O. Salgado [1173 - 0]
  74' O. Salgado [1174 - 0]
  74' O. Salgado [1175 - 0]
  74' O. Salgado [1176 - 0]
  74' O. Salgado [1177 - 0]
  74' O. Salgado [1178 - 0]
  74' O. Salgado [1179 - 0]
  74' O. Salgado [1180 - 0]
  74' O. Salgado [1181 - 0]
  74' O. Salgado [1182 - 0]
  74' O. Salgado [1183 - 0]
  74' O. Salgado [1184 - 0]
  74' O. Salgado [1185 - 0]
  74' O. Salgado [1186 - 0]
  74' O. Salgado [1187 - 0]
  74' O. Salgado [1188 - 0]
  74' O. Salgado [1189 - 0]
  74' O. Salgado [1190 - 0]
  74' O. Salgado [1191 - 0]
  74' O. Salgado [1192 - 0]
  74' O. Salgado [1193 - 0]
  74' O. Salgado [1194 - 0]
  74' O. Salgado [1195 - 0]
  74' O. Salgado [1196 - 0]
  74' O. Salgado [1197 - 0]
  74' O. Salgado [1198 - 0]
  74' O. Salgado [1199 - 0]
  74' O. Salgado [1200 - 0]
  74' O. Salgado [1201 - 0]
  74' O. Salgado [1202 - 0]
  74' O. Salgado [1203 - 0]
  74' O. Salgado [1204 - 0]
  74' O. Salgado [1205 - 0]
  74' O. Salgado [1206 - 0]
  74' O. Salgado [1207 - 0]
  74' O. Salgado [1208 - 0]
  74' O. Salgado [1209 - 0]
  74' O. Salgado [1210 - 0]
  74' O. Salgado [1211 - 0]
  74' O. Salgado [1212 - 0]
  74' O. Salgado [1213 - 0]
  74' O. Salgado [1214 - 0]
  74' O. Salgado [1215 - 0]
  74' O. Salgado [1216 - 0]
  74' O. Salgado [1217 - 0]
  74' O. Salgado [1218 - 0]
  74' O. Salgado [1219 - 0]
  74' O. Salgado [1220 - 0]
  74' O. Salgado [1221 - 0]
  74' O. Salgado [1222 - 0]
  74' O. Salgado [1223 - 0]
  74' O. Salgado [1224 - 0]
  74' O. Salgado [1225 - 0]
  74' O. Salgado [1226 - 0]
  74' O. Salgado [1227 - 0]
  74' O. Salgado [1228 - 0]
  74' O. Salgado [1229 - 0]
  74' O. Salgado [1230 - 0]
  74' O. Salgado [1231 - 0]
  74' O. Salgado [1232 - 0]
  74' O. Salgado [1233 - 0]
  74' O. Salgado [1234 - 0]
  74' O. Salgado [1235 - 0]
  74' O. Salgado [1236 - 0]
  74' O. Salgado [1237 - 0]
  74' O. Salgado [1238 - 0]
  74' O. Salgado [1239 - 0]
  74' O. Salgado [1240 - 0]
  74' O. Salgado [1241 - 0]
  74' O. Salgado [1242 - 0]
  74' O. Salgado [1243 - 0]
  74' O. Salgado [1244 - 0]
  74' O. Salgado [1245 - 0]
  74' O. Salgado [1246 - 0]
  74' O. Salgado [1247 - 0]
  74' O. Salgado [1248 - 0]
  74' O. Salgado [1249 - 0]
  74' O. Salgado [1250 - 0]
  74' O. Salgado [1251 - 0]
  74' O. Salgado [1252 - 0]
  74' O. Salgado [1253 - 0]
  74' O. Salgado [1254 - 0]
  74' O. Salgado [1255 - 0]
  74' O. Salgado [1256 - 0]
  74' O. Salgado [1257 - 0]
  74' O. Salgado [1258 - 0]
  74' O. Salgado [1259 - 0]
  74' O. Salgado [1260 - 0]
  74' O. Salgado [1261 - 0]
  74' O. Salgado [1262 - 0]
  74' O. Salgado [1263 - 0]
  74' O. Salgado [1264 - 0]
  74' O. Salgado [1265 - 0]
  74' O. Salgado [1266 - 0]
  74' O. Salgado [1267 - 0]
  74' O. Salgado [1268 - 0]
  74' O. Salgado [1269 - 0]
  74' O. Salgado [1270 - 0]
  74' O. Salgado [1271 - 0]
  74' O. Salgado [1272 - 0]
  74' O. Salgado [1273 - 0]
  74' O. Salgado [1274 - 0]
  74' O. Salgado [1275 - 0]
  74' O. Salgado [1276 - 0]
  74' O. Salgado [1277 - 0]
  74' O. Salgado [1278 - 0]
  74' O. Salgado [1279 - 0]
  74' O. Salgado [1280 - 0]
  74' O. Salgado [1281 - 0]
  74' O. Salgado [1282 - 0]
  74' O. Salgado [1283 - 0]
  74' O. Salgado [1284 - 0]
  74' O. Salgado [1285 - 0]
  74' O. Salgado [1286 - 0]
  74' O. Salgado [1287 - 0]
  74' O. Salgado [1288 - 0]
  74' O. Salgado [1289 - 0]
  74' O. Salgado [1290 - 0]
  74' O. Salgado [1291 - 0]
  74' O. Salgado [1292 - 0]
  74' O. Salgado [1293 - 0]
  74' O. Salgado [1294 - 0]
  74' O. Salgado [1295 - 0]
  74' O. Salgado [1296 - 0]
  74' O. Salgado [1297 - 0]
  74' O. Salgado [1298 - 0]
  74' O. Salgado [1299 - 0]
  74' O. Salgado [1300 - 0]
  74' O. Salgado [1301 - 0]
  74' O. Salgado [1302 - 0]
  74' O. Salgado [1303 - 0]
  74' O. Salgado [1304 - 0]
  74' O. Salgado [1305 - 0]
  74' O. Salgado [1306 - 0]
  74' O. Salgado [1307 - 0]
  74' O. Salgado [1308 - 0]
  74' O. Salgado [1309 - 0]
  74' O. Salgado [1310 - 0]
  74' O. Salgado [1311 - 0]
  74' O. Salgado [1312 - 0]
  74' O. Salgado [1313 - 0]
  74' O. Salgado [1314 - 0]
  74' O. Salgado [1315 - 0]
  74' O. Salgado [1316 - 0]
  74' O. Salgado [1317 - 0]
  74' O. Salgado [1318 - 0]
  74' O. Salgado [1319 - 0]
  74' O. Salgado [1320 - 0]
  74' O. Salgado [1321 - 0]
  74' O. Salgado [1322 - 0]
  74' O. Salgado [1323 - 0]
  74' O. Salgado [1324 - 0]
  74' O. Salgado [1325 - 0]
  74' O. Salgado [1326 - 0]
  74' O. Salgado [1327 - 0]
  74' O. Salgado [1328 - 0]
  74' O. Salgado [1329 - 0]
  74' O. Salgado [1330 - 0]
  74' O. Salgado [1331 - 0]
  74' O. Salgado [1332 - 0]
  74' O. Salgado [1333 - 0]
  74' O. Salgado [1334 - 0]
  74' O. Salgado [1335 - 0]
  74' O. Salgado [1336 - 0]
  74' O. Salgado [1337 - 0]
  74' O. Salgado [1338 - 0]
  74' O. Salgado [1339 - 0]
  74' O. Salgado [1340 - 0]
  74' O. Salgado [1341 - 0]
  74' O. Salgado [1342 - 0]
  74' O. Salgado [1343 - 0]
  74' O. Salgado [1344 - 0]
  74' O. Salgado [1345 - 0]
  74' O. Salgado [1346 - 0]
  74' O. Salgado [1347 - 0]
  74' O. Salgado [1348 - 0]
  74' O. Salgado [1349 - 0]
  74' O. Salgado [1350 - 0]
  74' O. Salgado [1351 - 0]
  74' O. Salgado [1352 - 0]
  74' O. Salgado [1353 - 0]
  74' O. Salgado [1354 - 0]
  74' O. Salgado [1355 - 0]
  74' O. Salgado [1356 - 0]
  74' O. Salgado [1357 - 0]
  74' O. Salgado [1358 - 0]
  74' O. Salgado [1359 - 0]
  74' O. Salgado [1360 - 0]
  74' O. Salgado [1361 - 0]
  74' O. Salgado [1362 - 0]
  74' O. Salgado [1363 - 0]
  74' O. Salgado [1364 - 0]
  74' O. Salgado [1365 - 0]
  74' O. Salgado [1366 - 0]
  74' O. Salgado [1367 - 0]
  74' O. Salgado [1368 - 0]
  74' O. Salgado [1369 - 0]
  74' O. Salgado [1370 - 0]
  74' O. Salgado [1371 - 0]
  74' O. Salgado [1372 - 0]
  74' O. Salgado [1373 - 0]
  74' O. Salgado [1374 - 0]
  74' O. Salgado [1375 - 0]
  74' O. Salgado [1376 - 0]
  74' O. Salgado [1377 - 0]
  74' O. Salgado [1378 - 0]
  74' O. Salgado [1379 - 0]
  74' O. Salgado [1380 - 0]
  74' O. Salgado [1381 - 0]
  74' O. Salgado [1382 - 0]
  74' O. Salgado [1383 - 0]
  74' O. Salgado [1384 - 0]
  74' O. Salgado [1385 - 0]
  74' O. Salgado [1386 - 0]
  74' O. Salgado [1387 - 0]
  74' O. Salgado [1388 - 0]
  74' O. Salgado [1389 - 0]
  74' O. Salgado [1390 - 0]
  74' O. Salgado [1391 - 0]
  74' O. Salgado [1392 - 0]
  74' O. Salgado [1393 - 0]
  74' O. Salgado [1394 - 0]
  74' O. Salgado [1395 - 0]
  74' O. Salgado [1396 - 0]
  74' O. Salgado [1397 - 0]
  74' O. Salgado [1398 - 0]
  74' O. Salgado [1399 - 0]
  74' O. Salgado [1400 - 0]
  74' O. Salgado [1401 - 0]
  74' O. Salgado [1402 - 0]
  74' O. Salgado [1403 - 0]
  74' O. Salgado [1404 - 0]
  74' O. Salgado [1405 - 0]
  74' O. Salgado [1406 - 0]
  74' O. Salgado [1407 - 0]
  74' O. Salgado [1408 - 0]
  74' O. Salgado [1409 - 0]
  74' O. Salgado [1410 - 0]
  74' O. Salgado [1411 - 0]
  74' O. Salgado [1412 - 0]
  74' O. Salgado [1413 - 0]
  74' O. Salgado [1414 - 0]
  74' O. Salgado [1415 - 0]
  74' O. Salgado [1416 - 0]
  74' O. Salgado [1417 - 0]
  74' O. Salgado [1418 - 0]
  74' O. Salgado [1419 - 0]
  74' O. Salgado [1420 - 0]
  74' O. Salgado [1421 - 0]
  74' O. Salgado [1422 - 0]
  74' O. Salgado [1423 - 0]
  74' O. Salgado [1424 - 0]
  74' O. Salgado [1425 - 0]
  74' O. Salgado [1426 - 0]
  74' O. Salgado [1427 - 0]
  74' O. Salgado [1428 - 0]
  74' O. Salgado [1429 - 0]
  74' O. Salgado [1430 - 0]
  74' O. Salgado [1431 - 0]
  74' O. Salgado [1432 - 0]
  74' O. Salgado [1433 - 0]
  74' O. Salgado [1434 - 0]
  74' O. Salgado [1435 - 0]
  74' O. Salgado [1436 - 0]
  74' O. Salgado [1437 - 0]
  74' O. Salgado [1438 - 0]
  74' O. Salgado [1439 - 0]
  74' O. Salgado [1440 - 0]
  74' O. Salgado [1441 - 0]
  74' O. Salgado [1442 - 0]
  74' O. Salgado [1443 - 0]
  74' O. Salgado [1444 - 0]
  74' O. Salgado [1445 - 0]
  74' O. Salgado [1446 - 0]
  74' O. Salgado [1447 - 0]
  74' O. Salgado [1448 - 0]
  74' O. Salgado [1449 - 0]
  74' O. Salgado [1450 - 0]
  74' O. Salgado [1451 - 0]
  74' O. Salgado [1452 - 0]
  74' O. Salgado [1453 - 0]
  74' O. Salgado [1454 - 0]
  74' O. Salgado [1455 - 0]
  74' O. Salgado [1456 - 0]
  74' O. Salgado [1457 - 0]
  74' O. Salgado [1458 - 0]
  74' O. Salgado [1459 - 0]
  74' O. Salgado [1460 - 0]
  74' O. Salgado [1461 - 0]
  74' O. Salgado [1462 - 0]
  74' O. Salgado [1463 - 0]
  74' O. Salgado [1464 - 0]
  74' O. Salgado [1465 - 0]
  74' O. Salgado [1466 - 0]
  74' O. Salgado [1467 - 0]
  74' O. Salgado [1468 - 0]
  74' O. Salgado [1469 - 0]
  74' O. Salgado [1470 - 0]
  74' O. Salgado [1471 - 0]
  74' O. Salgado [1472 - 0]
  74' O. Salgado [1473 - 0]
  74' O. Salgado [1474 - 0]
  74' O. Salgado [1475 - 0]
  74' O. Salgado [1476 - 0]
  74' O. Salgado [1477 - 0]
  74' O. Salgado [1478 - 0]
  74' O. Salgado [1479 - 0]
  74' O. Salgado [1480 - 0]
  74' O. Salgado [1481 - 0]
  74' O. Salgado [1482 - 0]
16 ก.ย. 2563 21:00
  81' M. Camara [1482 - 1]
  81' M. Camara [1482 - 2]
  81' M. Camara [1482 - 3]
  81' M. Camara [1482 - 4]
  81' M. Camara [1482 - 5]
  81' M. Camara [1482 - 6]
  81' M. Camara [1482 - 7]
  81' M. Camara [1482 - 8]
  81' M. Camara [1482 - 9]
  81' M. Camara [1482 - 10]
  81' M. Camara [1482 - 11]
  81' M. Camara [1482 - 12]
  81' M. Camara [1482 - 13]
  81' M. Camara [1482 - 14]
  81' M. Camara [1482 - 15]
  81' M. Camara [1482 - 16]
  81' M. Camara [1482 - 17]
  81' M. Camara [1482 - 18]
  81' M. Camara [1482 - 19]
  81' M. Camara [1482 - 20]
  81' M. Camara [1482 - 21]
  81' M. Camara [1482 - 22]
  81' M. Camara [1482 - 23]
  81' M. Camara [1482 - 24]
  81' M. Camara [1482 - 25]
  81' M. Camara [1482 - 26]
  81' M. Camara [1482 - 27]
  81' M. Camara [1482 - 28]
  81' M. Camara [1482 - 29]
  81' M. Camara [1482 - 30]
  81' M. Camara [1482 - 31]
  81' M. Camara [1482 - 32]
  81' M. Camara [1482 - 33]
  81' M. Camara [1482 - 34]
  81' M. Camara [1482 - 35]
  81' M. Camara [1482 - 36]
  81' M. Camara [1482 - 37]
  81' M. Camara [1482 - 38]
  81' M. Camara [1482 - 39]
  81' M. Camara [1482 - 40]
  81' M. Camara [1482 - 41]
  81' M. Camara [1482 - 42]
  81' M. Camara [1482 - 43]
  81' M. Camara [1482 - 44]
  81' M. Camara [1482 - 45]
  81' M. Camara [1482 - 46]
  81' M. Camara [1482 - 47]
  81' M. Camara [1482 - 48]
  81' M. Camara [1482 - 49]
  81' M. Camara [1482 - 50]
  81' M. Camara [1482 - 51]
  81' M. Camara [1482 - 52]
  81' M. Camara [1482 - 53]
  81' M. Camara [1482 - 54]
  81' M. Camara [1482 - 55]
  81' M. Camara [1482 - 56]
  81' M. Camara [1482 - 57]
  81' M. Camara [1482 - 58]
  81' M. Camara [1482 - 59]
  81' M. Camara [1482 - 60]
  81' M. Camara [1482 - 61]
  81' M. Camara [1482 - 62]
  81' M. Camara [1482 - 63]
  81' M. Camara [1482 - 64]
  81' M. Camara [1482 - 65]
  81' M. Camara [1482 - 66]
  81' M. Camara [1482 - 67]
  81' M. Camara [1482 - 68]
  81' M. Camara [1482 - 69]
  81' M. Camara [1482 - 70]
  81' M. Camara [1482 - 71]
  81' M. Camara [1482 - 72]
  81' M. Camara [1482 - 73]
  81' M. Camara [1482 - 74]
  81' M. Camara [1482 - 75]
  81' M. Camara [1482 - 76]
  81' M. Camara [1482 - 77]
  81' M. Camara [1482 - 78]
  81' M. Camara [1482 - 79]
  81' M. Camara [1482 - 80]
  81' M. Camara [1482 - 81]
  81' M. Camara [1482 - 82]
  81' M. Camara [1482 - 83]
  81' M. Camara [1482 - 84]
  81' M. Camara [1482 - 85]
  81' M. Camara [1482 - 86]
  81' M. Camara [1482 - 87]
  81' M. Camara [1482 - 88]
  81' M. Camara [1482 - 89]
  81' M. Camara [1482 - 90]
  81' M. Camara [1482 - 91]
  81' M. Camara [1482 - 92]
  81' M. Camara [1482 - 93]
  81' M. Camara [1482 - 94]
  81' M. Camara [1482 - 95]
  81' M. Camara [1482 - 96]
  81' M. Camara [1482 - 97]
  81' M. Camara [1482 - 98]
  81' M. Camara [1482 - 99]
  81' M. Camara [1482 - 100]
  81' M. Camara [1482 - 101]
  81' M. Camara [1482 - 102]
  81' M. Camara [1482 - 103]
  81' M. Camara [1482 - 104]
  81' M. Camara [1482 - 105]
  81' M. Camara [1482 - 106]
  81' M. Camara [1482 - 107]
  81' M. Camara [1482 - 108]
  81' M. Camara [1482 - 109]
  81' M. Camara [1482 - 110]
  81' M. Camara [1482 - 111]
  81' M. Camara [1482 - 112]
  81' M. Camara [1482 - 113]
  81' M. Camara [1482 - 114]
  81' M. Camara [1482 - 115]
  81' M. Camara [1482 - 116]
  81' M. Camara [1482 - 117]
  81' M. Camara [1482 - 118]
  81' M. Camara [1482 - 119]
  81' M. Camara [1482 - 120]
  81' M. Camara [1482 - 121]
  81' M. Camara [1482 - 122]
  81' M. Camara [1482 - 123]
  81' M. Camara [1482 - 124]
  81' M. Camara [1482 - 125]
  81' M. Camara [1482 - 126]
  81' M. Camara [1482 - 127]
  81' M. Camara [1482 - 128]
  81' M. Camara [1482 - 129]
  81' M. Camara [1482 - 130]
  81' M. Camara [1482 - 131]
  81' M. Camara [1482 - 132]
  81' M. Camara [1482 - 133]
  81' M. Camara [1482 - 134]
  81' M. Camara [1482 - 135]
  81' M. Camara [1482 - 136]
  81' M. Camara [1482 - 137]
  81' M. Camara [1482 - 138]
  81' M. Camara [1482 - 139]
  81' M. Camara [1482 - 140]
  81' M. Camara [1482 - 141]
  81' M. Camara [1482 - 142]
  81' M. Camara [1482 - 143]
  81' M. Camara [1482 - 144]
  81' M. Camara [1482 - 145]
  81' M. Camara [1482 - 146]
  81' M. Camara [1482 - 147]
  81' M. Camara [1482 - 148]
  81' M. Camara [1482 - 149]
  81' M. Camara [1482 - 150]
  81' M. Camara [1482 - 151]
  81' M. Camara [1482 - 152]
  81' M. Camara [1482 - 153]
  81' M. Camara [1482 - 154]
  81' M. Camara [1482 - 155]
  81' M. Camara [1482 - 156]
  81' M. Camara [1482 - 157]
  81' M. Camara [1482 - 158]
  81' M. Camara [1482 - 159]
  81' M. Camara [1482 - 160]
  81' M. Camara [1482 - 161]
  81' M. Camara [1482 - 162]
  81' M. Camara [1482 - 163]
  81' M. Camara [1482 - 164]
  81' M. Camara [1482 - 165]
  81' M. Camara [1482 - 166]
  81' M. Camara [1482 - 167]
  81' M. Camara [1482 - 168]
  81' M. Camara [1482 - 169]
  81' M. Camara [1482 - 170]
  81' M. Camara [1482 - 171]
  81' M. Camara [1482 - 172]
  81' M. Camara [1482 - 173]
  81' M. Camara [1482 - 174]
  81' M. Camara [1482 - 175]
  81' M. Camara [1482 - 176]
  81' M. Camara [1482 - 177]
  81' M. Camara [1482 - 178]
  81' M. Camara [1482 - 179]
  81' M. Camara [1482 - 180]
  81' M. Camara [1482 - 181]
  81' M. Camara [1482 - 182]
  81' M. Camara [1482 - 183]
  81' M. Camara [1482 - 184]
  81' M. Camara [1482 - 185]
  81' M. Camara [1482 - 186]
  81' M. Camara [1482 - 187]
  81' M. Camara [1482 - 188]
  81' M. Camara [1482 - 189]
  81' M. Camara [1482 - 190]
  81' M. Camara [1482 - 191]
  81' M. Camara [1482 - 192]
  81' M. Camara [1482 - 193]
  81' M. Camara [1482 - 194]
  81' M. Camara [1482 - 195]
  81' M. Camara [1482 - 196]
  81' M. Camara [1482 - 197]
  81' M. Camara [1482 - 198]
  81' M. Camara [1482 - 199]
  81' M. Camara [1482 - 200]
  81' M. Camara [1482 - 201]
  81' M. Camara [1482 - 202]
  81' M. Camara [1482 - 203]
  81' M. Camara [1482 - 204]
  81' M. Camara [1482 - 205]
  81' M. Camara [1482 - 206]
  81' M. Camara [1482 - 207]
  81' M. Camara [1482 - 208]
  81' M. Camara [1482 - 209]
  81' M. Camara [1482 - 210]
  81' M. Camara [1482 - 211]
  81' M. Camara [1482 - 212]
  81' M. Camara [1482 - 213]
  81' M. Camara [1482 - 214]
  81' M. Camara [1482 - 215]
  81' M. Camara [1482 - 216]
  81' M. Camara [1482 - 217]
  81' M. Camara [1482 - 218]
  81' M. Camara [1482 - 219]
  81' M. Camara [1482 - 220]
  81' M. Camara [1482 - 221]
  81' M. Camara [1482 - 222]
  81' M. Camara [1482 - 223]
  81' M. Camara [1482 - 224]
  81' M. Camara [1482 - 225]
  81' M. Camara [1482 - 226]
  81' M. Camara [1482 - 227]
  81' M. Camara [1482 - 228]
  81' M. Camara [1482 - 229]
  81' M. Camara [1482 - 230]
  81' M. Camara [1482 - 231]
  81' M. Camara [1482 - 232]
  81' M. Camara [1482 - 233]
  81' M. Camara [1482 - 234]
  81' M. Camara [1482 - 235]
  81' M. Camara [1482 - 236]
  81' M. Camara [1482 - 237]
  81' M. Camara [1482 - 238]
  81' M. Camara [1482 - 239]
  81' M. Camara [1482 - 240]
  81' M. Camara [1482 - 241]
  81' M. Camara [1482 - 242]
  81' M. Camara [1482 - 243]
  81' M. Camara [1482 - 244]
  81' M. Camara [1482 - 245]
  81' M. Camara [1482 - 246]
  81' M. Camara [1482 - 247]
  81' M. Camara [1482 - 248]
  81' M. Camara [1482 - 249]
  81' M. Camara [1482 - 250]
  81' M. Camara [1482 - 251]
  81' M. Camara [1482 - 252]
  81' M. Camara [1482 - 253]
  81' M. Camara [1482 - 254]
  81' M. Camara [1482 - 255]
  81' M. Camara [1482 - 256]
  81' M. Camara [1482 - 257]
  81' M. Camara [1482 - 258]
  81' M. Camara [1482 - 259]
  81' M. Camara [1482 - 260]
  81' M. Camara [1482 - 261]
  81' M. Camara [1482 - 262]
  81' M. Camara [1482 - 263]
  81' M. Camara [1482 - 264]
  81' M. Camara [1482 - 265]
  81' M. Camara [1482 - 266]
  81' M. Camara [1482 - 267]
  81' M. Camara [1482 - 268]
  81' M. Camara [1482 - 269]
  81' M. Camara [1482 - 270]
  81' M. Camara [1482 - 271]
  81' M. Camara [1482 - 272]
  81' M. Camara [1482 - 273]
  81' M. Camara [1482 - 274]
  81' M. Camara [1482 - 275]
  81' M. Camara [1482 - 276]
  81' M. Camara [1482 - 277]
  81' M. Camara [1482 - 278]
  81' M. Camara [1482 - 279]
  81' M. Camara [1482 - 280]
  81' M. Camara [1482 - 281]
  81' M. Camara [1482 - 282]
  81' M. Camara [1482 - 283]
  81' M. Camara [1482 - 284]
  81' M. Camara [1482 - 285]
  81' M. Camara [1482 - 286]
  81' M. Camara [1482 - 287]
  81' M. Camara [1482 - 288]
  81' M. Camara [1482 - 289]
  81' M. Camara [1482 - 290]
  81' M. Camara [1482 - 291]
  81' M. Camara [1482 - 292]
  81' M. Camara [1482 - 293]
  81' M. Camara [1482 - 294]
  81' M. Camara [1482 - 295]
  81' M. Camara [1482 - 296]
  81' M. Camara [1482 - 297]
  81' M. Camara [1482 - 298]
  81' M. Camara [1482 - 299]
  81' M. Camara [1482 - 300]
  81' M. Camara [1482 - 301]
  81' M. Camara [1482 - 302]
  81' M. Camara [1482 - 303]
  81' M. Camara [1482 - 304]
  81' M. Camara [1482 - 305]
  81' M. Camara [1482 - 306]
  81' M. Camara [1482 - 307]
  81' M. Camara [1482 - 308]
  81' M. Camara [1482 - 309]
  81' M. Camara [1482 - 310]
  81' M. Camara [1482 - 311]
  81' M. Camara [1482 - 312]
  81' M. Camara [1482 - 313]
  81' M. Camara [1482 - 314]
  81' M. Camara [1482 - 315]
  81' M. Camara [1482 - 316]
  81' M. Camara [1482 - 317]
  81' M. Camara [1482 - 318]
  81' M. Camara [1482 - 319]
  81' M. Camara [1482 - 320]
  81' M. Camara [1482 - 321]
  81' M. Camara [1482 - 322]
  81' M. Camara [1482 - 323]
  81' M. Camara [1482 - 324]
  81' M. Camara [1482 - 325]
  81' M. Camara [1482 - 326]
  81' M. Camara [1482 - 327]
  81' M. Camara [1482 - 328]
  81' M. Camara [1482 - 329]
  81' M. Camara [1482 - 330]
  81' M. Camara [1482 - 331]
  81' M. Camara [1482 - 332]
  81' M. Camara [1482 - 333]
  81' M. Camara [1482 - 334]
  81' M. Camara [1482 - 335]
  81' M. Camara [1482 - 336]
  81' M. Camara [1482 - 337]
  81' M. Camara [1482 - 338]
  81' M. Camara [1482 - 339]
  81' M. Camara [1482 - 340]
  81' M. Camara [1482 - 341]
  81' M. Camara [1482 - 342]
  81' M. Camara [1482 - 343]
  81' M. Camara [1482 - 344]
  81' M. Camara [1482 - 345]
  81' M. Camara [1482 - 346]
  81' M. Camara [1482 - 347]
  81' M. Camara [1482 - 348]
  81' M. Camara [1482 - 349]
  81' M. Camara [1482 - 350]
  81' M. Camara [1482 - 351]
  81' M. Camara [1482 - 352]
  81' M. Camara [1482 - 353]
  81' M. Camara [1482 - 354]
  81' M. Camara [1482 - 355]
  81' M. Camara [1482 - 356]
  81' M. Camara [1482 - 357]
  81' M. Camara [1482 - 358]
  81' M. Camara [1482 - 359]
  81' M. Camara [1482 - 360]
  81' M. Camara [1482 - 361]
  81' M. Camara [1482 - 362]
  81' M. Camara [1482 - 363]
  81' M. Camara [1482 - 364]
  81' M. Camara [1482 - 365]
  81' M. Camara [1482 - 366]
  81' M. Camara [1482 - 367]
  81' M. Camara [1482 - 368]
  81' M. Camara [1482 - 369]
  81' M. Camara [1482 - 370]
  81' M. Camara [1482 - 371]
  81' M. Camara [1482 - 372]
  81' M. Camara [1482 - 373]
  81' M. Camara [1482 - 374]
  81' M. Camara [1482 - 375]
  81' M. Camara [1482 - 376]
  81' M. Camara [1482 - 377]
  81' M. Camara [1482 - 378]
  81' M. Camara [1482 - 379]
  81' M. Camara [1482 - 380]
  81' M. Camara [1482 - 381]
  81' M. Camara [1482 - 382]
  81' M. Camara [1482 - 383]
  81' M. Camara [1482 - 384]
  81' M. Camara [1482 - 385]
  81' M. Camara [1482 - 386]
  81' M. Camara [1482 - 387]
  81' M. Camara [1482 - 388]
  81' M. Camara [1482 - 389]
  81' M. Camara [1482 - 390]
  81' M. Camara [1482 - 391]
  81' M. Camara [1482 - 392]
  81' M. Camara [1482 - 393]
  81' M. Camara [1482 - 394]
  81' M. Camara [1482 - 395]
  81' M. Camara [1482 - 396]
  81' M. Camara [1482 - 397]
  81' M. Camara [1482 - 398]
  81' M. Camara [1482 - 399]
  81' M. Camara [1482 - 400]
  81' M. Camara [1482 - 401]
  81' M. Camara [1482 - 402]
  81' M. Camara [1482 - 403]
  81' M. Camara [1482 - 404]
  81' M. Camara [1482 - 405]
  81' M. Camara [1482 - 406]
  81' M. Camara [1482 - 407]
  81' M. Camara [1482 - 408]
  81' M. Camara [1482 - 409]
  81' M. Camara [1482 - 410]
  81' M. Camara [1482 - 411]
  81' M. Camara [1482 - 412]
  81' M. Camara [1482 - 413]
  81' M. Camara [1482 - 414]
  81' M. Camara [1482 - 415]
  81' M. Camara [1482 - 416]
  81' M. Camara [1482 - 417]
  81' M. Camara [1482 - 418]
  81' M. Camara [1482 - 419]
  81' M. Camara [1482 - 420]
  81' M. Camara [1482 - 421]
  81' M. Camara [1482 - 422]
  81' M. Camara [1482 - 423]
  81' M. Camara [1482 - 424]
  81' M. Camara [1482 - 425]
  81' M. Camara [1482 - 426]
  81' M. Camara [1482 - 427]
  81' M. Camara [1482 - 428]
  81' M. Camara [1482 - 429]
  81' M. Camara [1482 - 430]
  81' M. Camara [1482 - 431]
  81' M. Camara [1482 - 432]
  81' M. Camara [1482 - 433]
  81' M. Camara [1482 - 434]
  81' M. Camara [1482 - 435]
  81' M. Camara [1482 - 436]
  81' M. Camara [1482 - 437]
  81' M. Camara [1482 - 438]
  81' M. Camara [1482 - 439]
  81' M. Camara [1482 - 440]
  81' M. Camara [1482 - 441]
  81' M. Camara [1482 - 442]
  81' M. Camara [1482 - 443]
  81' M. Camara [1482 - 444]
  81' M. Camara [1482 - 445]
  81' M. Camara [1482 - 446]
  81' M. Camara [1482 - 447]
  81' M. Camara [1482 - 448]
  81' M. Camara [1482 - 449]
  81' M. Camara [1482 - 450]
  81' M. Camara [1482 - 451]
  81' M. Camara [1482 - 452]
  81' M. Camara [1482 - 453]
  81' M. Camara [1482 - 454]
  81' M. Camara [1482 - 455]
  81' M. Camara [1482 - 456]
  81' M. Camara [1482 - 457]
  81' M. Camara [1482 - 458]
  81' M. Camara [1482 - 459]
  81' M. Camara [1482 - 460]
  81' M. Camara [1482 - 461]
  81' M. Camara [1482 - 462]
  81' M. Camara [1482 - 463]
  81' M. Camara [1482 - 464]
  81' M. Camara [1482 - 465]
  81' M. Camara [1482 - 466]
  81' M. Camara [1482 - 467]
  81' M. Camara [1482 - 468]
  81' M. Camara [1482 - 469]
  81' M. Camara [1482 - 470]
  81' M. Camara [1482 - 471]
  81' M. Camara [1482 - 472]
  81' M. Camara [1482 - 473]
  81' M. Camara [1482 - 474]
  81' M. Camara [1482 - 475]
  81' M. Camara [1482 - 476]
  81' M. Camara [1482 - 477]
  81' M. Camara [1482 - 478]
  81' M. Camara [1482 - 479]
  81' M. Camara [1482 - 480]
  81' M. Camara [1482 - 481]
  81' M. Camara [1482 - 482]
  81' M. Camara [1482 - 483]
  81' M. Camara [1482 - 484]
  81' M. Camara [1482 - 485]
  81' M. Camara [1482 - 486]
  81' M. Camara [1482 - 487]
  81' M. Camara [1482 - 488]
  81' M. Camara [1482 - 489]
  81' M. Camara [1482 - 490]
  81' M. Camara [1482 - 491]
  81' M. Camara [1482 - 492]
  81' M. Camara [1482 - 493]
  81' M. Camara [1482 - 494]
  81' M. Camara [1482 - 495]
  81' M. Camara [1482 - 496]
  81' M. Camara [1482 - 497]
  81' M. Camara [1482 - 498]
  81' M. Camara [1482 - 499]
  81' M. Camara [1482 - 500]
  81' M. Camara [1482 - 501]
  81' M. Camara [1482 - 502]
  81' M. Camara [1482 - 503]
  81' M. Camara [1482 - 504]
  81' M. Camara [1482 - 505]
  81' M. Camara [1482 - 506]
  81' M. Camara [1482 - 507]
  81' M. Camara [1482 - 508]
  81' M. Camara [1482 - 509]
  81' M. Camara [1482 - 510]
  81' M. Camara [1482 - 511]
  81' M. Camara [1482 - 512]
  81' M. Camara [1482 - 513]
  81' M. Camara [1482 - 514]
  81' M. Camara [1482 - 515]
  81' M. Camara [1482 - 516]
  81' M. Camara [1482 - 517]
  81' M. Camara [1482 - 518]
  81' M. Camara [1482 - 519]
  81' M. Camara [1482 - 520]
  81' M. Camara [1482 - 521]
  81' M. Camara [1482 - 522]
  81' M. Camara [1482 - 523]
  81' M. Camara [1482 - 524]
  81' M. Camara [1482 - 525]
  81' M. Camara [1482 - 526]
  81' M. Camara [1482 - 527]
  81' M. Camara [1482 - 528]
  81' M. Camara [1482 - 529]
  81' M. Camara [1482 - 530]
  81' M. Camara [1482 - 531]
  81' M. Camara [1482 - 532]
  81' M. Camara [1482 - 533]
  81' M. Camara [1482 - 534]
  81' M. Camara [1482 - 535]
  81' M. Camara [1482 - 536]
  81' M. Camara [1482 - 537]
  81' M. Camara [1482 - 538]
  81' M. Camara [1482 - 539]
  81' M. Camara [1482 - 540]
  81' M. Camara [1482 - 541]
  81' M. Camara [1482 - 542]
  81' M. Camara [1482 - 543]
  81' M. Camara [1482 - 544]
  81' M. Camara [1482 - 545]
  81' M. Camara [1482 - 546]
  81' M. Camara [1482 - 547]
  81' M. Camara [1482 - 548]
  81' M. Camara [1482 - 549]
  81' M. Camara [1482 - 550]
  81' M. Camara [1482 - 551]
  81' M. Camara [1482 - 552]
  81' M. Camara [1482 - 553]
  81' M. Camara [1482 - 554]
  81' M. Camara [1482 - 555]
  81' M. Camara [1482 - 556]
  81' M. Camara [1482 - 557]
  81' M. Camara [1482 - 558]
  81' M. Camara [1482 - 559]
  81' M. Camara [1482 - 560]
  81' M. Camara [1482 - 561]
  81' M. Camara [1482 - 562]
  81' M. Camara [1482 - 563]
  81' M. Camara [1482 - 564]
  81' M. Camara [1482 - 565]
  81' M. Camara [1482 - 566]
  81' M. Camara [1482 - 567]
  81' M. Camara [1482 - 568]
  81' M. Camara [1482 - 569]
  81' M. Camara [1482 - 570]
  81' M. Camara [1482 - 571]
  81' M. Camara [1482 - 572]
  81' M. Camara [1482 - 573]
  81' M. Camara [1482 - 574]
  81' M. Camara [1482 - 575]
  81' M. Camara [1482 - 576]
  81' M. Camara [1482 - 577]
  81' M. Camara [1482 - 578]
  81' M. Camara [1482 - 579]
  81' M. Camara [1482 - 580]
  81' M. Camara [1482 - 581]
  81' M. Camara [1482 - 582]
  81' M. Camara [1482 - 583]
  81' M. Camara [1482 - 584]
  81' M. Camara [1482 - 585]
  81' M. Camara [1482 - 586]
  81' M. Camara [1482 - 587]
  81' M. Camara [1482 - 588]
  81' M. Camara [1482 - 589]
  81' M. Camara [1482 - 590]
  81' M. Camara [1482 - 591]
  81' M. Camara [1482 - 592]
  81' M. Camara [1482 - 593]
  81' M. Camara [1482 - 594]
  81' M. Camara [1482 - 595]
  81' M. Camara [1482 - 596]
  81' M. Camara [1482 - 597]
  81' M. Camara [1482 - 598]
  81' M. Camara [1482 - 599]
  81' M. Camara [1482 - 600]
  81' M. Camara [1482 - 601]
  81' M. Camara [1482 - 602]
  81' M. Camara [1482 - 603]
  81' M. Camara [1482 - 604]
  81' M. Camara [1482 - 605]
  81' M. Camara [1482 - 606]
  81' M. Camara [1482 - 607]
  81' M. Camara [1482 - 608]
  81' M. Camara [1482 - 609]
  81' M. Camara [1482 - 610]
  81' M. Camara [1482 - 611]
  81' M. Camara [1482 - 612]
  81' M. Camara [1482 - 613]
  81' M. Camara [1482 - 614]
  81' M. Camara [1482 - 615]
  81' M. Camara [1482 - 616]
  81' M. Camara [1482 - 617]
  81' M. Camara [1482 - 618]
  81' M. Camara [1482 - 619]
  81' M. Camara [1482 - 620]
  81' M. Camara [1482 - 621]
  81' M. Camara [1482 - 622]
  81' M. Camara [1482 - 623]
  81' M. Camara [1482 - 624]
  81' M. Camara [1482 - 625]
  81' M. Camara [1482 - 626]
  81' M. Camara [1482 - 627]
  81' M. Camara [1482 - 628]
  81' M. Camara [1482 - 629]
  81' M. Camara [1482 - 630]
  81' M. Camara [1482 - 631]
  81' M. Camara [1482 - 632]
  81' M. Camara [1482 - 633]
  81' M. Camara [1482 - 634]
  81' M. Camara [1482 - 635]
  81' M. Camara [1482 - 636]
  81' M. Camara [1482 - 637]
  81' M. Camara [1482 - 638]
  81' M. Camara [1482 - 639]
  81' M. Camara [1482 - 640]
  81' M. Camara [1482 - 641]
  81' M. Camara [1482 - 642]
  81' M. Camara [1482 - 643]
  81' M. Camara [1482 - 644]
  81' M. Camara [1482 - 645]
  81' M. Camara [1482 - 646]
  81' M. Camara [1482 - 647]
  81' M. Camara [1482 - 648]
  81' M. Camara [1482 - 649]
  81' M. Camara [1482 - 650]
  81' M. Camara [1482 - 651]
  81' M. Camara [1482 - 652]
  81' M. Camara [1482 - 653]
  81' M. Camara [1482 - 654]
  81' M. Camara [1482 - 655]
  81' M. Camara [1482 - 656]
  81' M. Camara [1482 - 657]
  81' M. Camara [1482 - 658]
  81' M. Camara [1482 - 659]
  81' M. Camara [1482 - 660]
  81' M. Camara [1482 - 661]
  81' M. Camara [1482 - 662]
  81' M. Camara [1482 - 663]
  81' M. Camara [1482 - 664]
  81' M. Camara [1482 - 665]
  81' M. Camara [1482 - 666]
  81' M. Camara [1482 - 667]
  81' M. Camara [1482 - 668]
  81' M. Camara [1482 - 669]
  81' M. Camara [1482 - 670]
  81' M. Camara [1482 - 671]
  81' M. Camara [1482 - 672]
  81' M. Camara [1482 - 673]
  81' M. Camara [1482 - 674]
  81' M. Camara [1482 - 675]
  81' M. Camara [1482 - 676]
  81' M. Camara [1482 - 677]
  81' M. Camara [1482 - 678]
  81' M. Camara [1482 - 679]
  81' M. Camara [1482 - 680]
  81' M. Camara [1482 - 681]
  81' M. Camara [1482 - 682]
  81' M. Camara [1482 - 683]
  81' M. Camara [1482 - 684]
  81' M. Camara [1482 - 685]
  81' M. Camara [1482 - 686]
  81' M. Camara [1482 - 687]
  81' M. Camara [1482 - 688]
  81' M. Camara [1482 - 689]
  81' M. Camara [1482 - 690]
  81' M. Camara [1482 - 691]
  81' M. Camara [1482 - 692]
  81' M. Camara [1482 - 693]
  81' M. Camara [1482 - 694]
  81' M. Camara [1482 - 695]
  81' M. Camara [1482 - 696]
  81' M. Camara [1482 - 697]
  81' M. Camara [1482 - 698]
  81' M. Camara [1482 - 699]
  81' M. Camara [1482 - 700]
  81' M. Camara [1482 - 701]
  81' M. Camara [1482 - 702]
  81' M. Camara [1482 - 703]
  81' M. Camara [1482 - 704]
  81' M. Camara [1482 - 705]
  81' M. Camara [1482 - 706]
  81' M. Camara [1482 - 707]
  81' M. Camara [1482 - 708]
  81' M. Camara [1482 - 709]
  81' M. Camara [1482 - 710]
  81' M. Camara [1482 - 711]
  81' M. Camara [1482 - 712]
  81' M. Camara [1482 - 713]
  81' M. Camara [1482 - 714]
  81' M. Camara [1482 - 715]
  81' M. Camara [1482 - 716]
  81' M. Camara [1482 - 717]
  81' M. Camara [1482 - 718]
  81' M. Camara [1482 - 719]
  81' M. Camara [1482 - 720]
  81' M. Camara [1482 - 721]
  81' M. Camara [1482 - 722]
  81' M. Camara [1482 - 723]
  81' M. Camara [1482 - 724]
  81' M. Camara [1482 - 725]
  81' M. Camara [1482 - 726]
  81' M. Camara [1482 - 727]
  81' M. Camara [1482 - 728]
  81' M. Camara [1482 - 729]
  81' M. Camara [1482 - 730]
  81' M. Camara [1482 - 731]
  81' M. Camara [1482 - 732]
  81' M. Camara [1482 - 733]
  81' M. Camara [1482 - 734]
  81' M. Camara [1482 - 735]
  81' M. Camara [1482 - 736]
  81' M. Camara [1482 - 737]
  81' M. Camara [1482 - 738]
  81' M. Camara [1482 - 739]
  81' M. Camara [1482 - 740]
  81' M. Camara [1482 - 741]
El Paso
El Paso
2
1
  53' S. Robinson [1 - 0]
  53' S. Robinson [2 - 0]
  53' S. Robinson [3 - 0]
  53' S. Robinson [4 - 0]
  53' S. Robinson [5 - 0]
  53' S. Robinson [6 - 0]
  53' S. Robinson [7 - 0]
  53' S. Robinson [8 - 0]
  53' S. Robinson [9 - 0]
  53' S. Robinson [10 - 0]
  53' S. Robinson [11 - 0]
  53' S. Robinson [12 - 0]
  53' S. Robinson [13 - 0]
  53' S. Robinson [14 - 0]
  53' S. Robinson [15 - 0]
  53' S. Robinson [16 - 0]
  53' S. Robinson [17 - 0]
  53' S. Robinson [18 - 0]
  53' S. Robinson [19 - 0]
  53' S. Robinson [20 - 0]
  53' S. Robinson [21 - 0]
  53' S. Robinson [22 - 0]
  53' S. Robinson [23 - 0]
  53' S. Robinson [24 - 0]
  53' S. Robinson [25 - 0]
  53' S. Robinson [26 - 0]
  53' S. Robinson [27 - 0]
  53' S. Robinson [28 - 0]
  53' S. Robinson [29 - 0]
  53' S. Robinson [30 - 0]
  53' S. Robinson [31 - 0]
  53' S. Robinson [32 - 0]
  53' S. Robinson [33 - 0]
  53' S. Robinson [34 - 0]
  53' S. Robinson [35 - 0]
  53' S. Robinson [36 - 0]
  53' S. Robinson [37 - 0]
  53' S. Robinson [38 - 0]
  53' S. Robinson [39 - 0]
  53' S. Robinson [40 - 0]
  53' S. Robinson [41 - 0]
  53' S. Robinson [42 - 0]
  53' S. Robinson [43 - 0]
  53' S. Robinson [44 - 0]
  53' S. Robinson [45 - 0]
  53' S. Robinson [46 - 0]
  53' S. Robinson [47 - 0]
  53' S. Robinson [48 - 0]
  53' S. Robinson [49 - 0]
  53' S. Robinson [50 - 0]
  53' S. Robinson [51 - 0]
  53' S. Robinson [52 - 0]
  53' S. Robinson [53 - 0]
  53' S. Robinson [54 - 0]
  53' S. Robinson [55 - 0]
  53' S. Robinson [56 - 0]
  53' S. Robinson [57 - 0]
  53' S. Robinson [58 - 0]
  53' S. Robinson [59 - 0]
  53' S. Robinson [60 - 0]
  53' S. Robinson [61 - 0]
  53' S. Robinson [62 - 0]
  53' S. Robinson [63 - 0]
  53' S. Robinson [64 - 0]
  53' S. Robinson [65 - 0]
  53' S. Robinson [66 - 0]
  53' S. Robinson [67 - 0]
  53' S. Robinson [68 - 0]
  53' S. Robinson [69 - 0]
  53' S. Robinson [70 - 0]
  53' S. Robinson [71 - 0]
  53' S. Robinson [72 - 0]
  53' S. Robinson [73 - 0]
  53' S. Robinson [74 - 0]
  53' S. Robinson [75 - 0]
  53' S. Robinson [76 - 0]
  53' S. Robinson [77 - 0]
  53' S. Robinson [78 - 0]
  53' S. Robinson [79 - 0]
  53' S. Robinson [80 - 0]
  53' S. Robinson [81 - 0]
  53' S. Robinson [82 - 0]
  53' S. Robinson [83 - 0]
  53' S. Robinson [84 - 0]
  53' S. Robinson [85 - 0]
  53' S. Robinson [86 - 0]
  53' S. Robinson [87 - 0]
  53' S. Robinson [88 - 0]
  53' S. Robinson [89 - 0]
  53' S. Robinson [90 - 0]
  53' S. Robinson [91 - 0]
  53' S. Robinson [92 - 0]
  53' S. Robinson [93 - 0]
  53' S. Robinson [94 - 0]
  53' S. Robinson [95 - 0]
  53' S. Robinson [96 - 0]
  53' S. Robinson [97 - 0]
  53' S. Robinson [98 - 0]
  53' S. Robinson [99 - 0]
  53' S. Robinson [100 - 0]
  53' S. Robinson [101 - 0]
  53' S. Robinson [102 - 0]
  53' S. Robinson [103 - 0]
  53' S. Robinson [104 - 0]
  53' S. Robinson [105 - 0]
  53' S. Robinson [106 - 0]
  53' S. Robinson [107 - 0]
  53' S. Robinson [108 - 0]
  53' S. Robinson [109 - 0]
  53' S. Robinson [110 - 0]
  53' S. Robinson [111 - 0]
  53' S. Robinson [112 - 0]
  53' S. Robinson [113 - 0]
  53' S. Robinson [114 - 0]
  53' S. Robinson [115 - 0]
  53' S. Robinson [116 - 0]
  53' S. Robinson [117 - 0]
  53' S. Robinson [118 - 0]
  53' S. Robinson [119 - 0]
  53' S. Robinson [120 - 0]
  53' S. Robinson [121 - 0]
  53' S. Robinson [122 - 0]
  53' S. Robinson [123 - 0]
  53' S. Robinson [124 - 0]
  53' S. Robinson [125 - 0]
  53' S. Robinson [126 - 0]
  53' S. Robinson [127 - 0]
  53' S. Robinson [128 - 0]
  53' S. Robinson [129 - 0]
  53' S. Robinson [130 - 0]
  53' S. Robinson [131 - 0]
  53' S. Robinson [132 - 0]
  53' S. Robinson [133 - 0]
  53' S. Robinson [134 - 0]
  53' S. Robinson [135 - 0]
  53' S. Robinson [136 - 0]
  53' S. Robinson [137 - 0]
  53' S. Robinson [138 - 0]
  53' S. Robinson [139 - 0]
  53' S. Robinson [140 - 0]
  53' S. Robinson [141 - 0]
  53' S. Robinson [142 - 0]
  53' S. Robinson [143 - 0]
  53' S. Robinson [144 - 0]
  53' S. Robinson [145 - 0]
  53' S. Robinson [146 - 0]
  53' S. Robinson [147 - 0]
  53' S. Robinson [148 - 0]
  53' S. Robinson [149 - 0]
  53' S. Robinson [150 - 0]
  53' S. Robinson [151 - 0]
  53' S. Robinson [152 - 0]
  53' S. Robinson [153 - 0]
  53' S. Robinson [154 - 0]
  53' S. Robinson [155 - 0]
  53' S. Robinson [156 - 0]
  53' S. Robinson [157 - 0]
  53' S. Robinson [158 - 0]
  53' S. Robinson [159 - 0]
  53' S. Robinson [160 - 0]
  53' S. Robinson [161 - 0]
  53' S. Robinson [162 - 0]
  53' S. Robinson [163 - 0]
  53' S. Robinson [164 - 0]
  53' S. Robinson [165 - 0]
  53' S. Robinson [166 - 0]
  53' S. Robinson [167 - 0]
  53' S. Robinson [168 - 0]
  53' S. Robinson [169 - 0]
  53' S. Robinson [170 - 0]
  53' S. Robinson [171 - 0]
  53' S. Robinson [172 - 0]
  53' S. Robinson [173 - 0]
  53' S. Robinson [174 - 0]
  53' S. Robinson [175 - 0]
  53' S. Robinson [176 - 0]
  53' S. Robinson [177 - 0]
  53' S. Robinson [178 - 0]
  53' S. Robinson [179 - 0]
  53' S. Robinson [180 - 0]
  53' S. Robinson [181 - 0]
  53' S. Robinson [182 - 0]
  53' S. Robinson [183 - 0]
  53' S. Robinson [184 - 0]
  53' S. Robinson [185 - 0]
  53' S. Robinson [186 - 0]
  53' S. Robinson [187 - 0]
  53' S. Robinson [188 - 0]
  53' S. Robinson [189 - 0]
  53' S. Robinson [190 - 0]
  53' S. Robinson [191 - 0]
  53' S. Robinson [192 - 0]
  53' S. Robinson [193 - 0]
  53' S. Robinson [194 - 0]
  53' S. Robinson [195 - 0]
  53' S. Robinson [196 - 0]
  53' S. Robinson [197 - 0]
  53' S. Robinson [198 - 0]
  53' S. Robinson [199 - 0]
  53' S. Robinson [200 - 0]
  53' S. Robinson [201 - 0]
  53' S. Robinson [202 - 0]
  53' S. Robinson [203 - 0]
  53' S. Robinson [204 - 0]
  53' S. Robinson [205 - 0]
  53' S. Robinson [206 - 0]
  53' S. Robinson [207 - 0]
  53' S. Robinson [208 - 0]
  53' S. Robinson [209 - 0]
  53' S. Robinson [210 - 0]
  53' S. Robinson [211 - 0]
  53' S. Robinson [212 - 0]
  53' S. Robinson [213 - 0]
  53' S. Robinson [214 - 0]
  53' S. Robinson [215 - 0]
  53' S. Robinson [216 - 0]
  53' S. Robinson [217 - 0]
  53' S. Robinson [218 - 0]
  53' S. Robinson [219 - 0]
  53' S. Robinson [220 - 0]
  53' S. Robinson [221 - 0]
  53' S. Robinson [222 - 0]
  53' S. Robinson [223 - 0]
  53' S. Robinson [224 - 0]
  53' S. Robinson [225 - 0]
  53' S. Robinson [226 - 0]
  53' S. Robinson [227 - 0]
  53' S. Robinson [228 - 0]
  53' S. Robinson [229 - 0]
  53' S. Robinson [230 - 0]
  53' S. Robinson [231 - 0]
  53' S. Robinson [232 - 0]
  53' S. Robinson [233 - 0]
  53' S. Robinson [234 - 0]
  53' S. Robinson [235 - 0]
  53' S. Robinson [236 - 0]
  53' S. Robinson [237 - 0]
  53' S. Robinson [238 - 0]
  53' S. Robinson [239 - 0]
  53' S. Robinson [240 - 0]
  53' S. Robinson [241 - 0]
  53' S. Robinson [242 - 0]
  53' S. Robinson [243 - 0]
  53' S. Robinson [244 - 0]
  53' S. Robinson [245 - 0]
  53' S. Robinson [246 - 0]
  53' S. Robinson [247 - 0]
  53' S. Robinson [248 - 0]
  53' S. Robinson [249 - 0]
  53' S. Robinson [250 - 0]
  53' S. Robinson [251 - 0]
  53' S. Robinson [252 - 0]
  53' S. Robinson [253 - 0]
  53' S. Robinson [254 - 0]
  53' S. Robinson [255 - 0]
  53' S. Robinson [256 - 0]
  53' S. Robinson [257 - 0]
  53' S. Robinson [258 - 0]
  53' S. Robinson [259 - 0]
  53' S. Robinson [260 - 0]
  53' S. Robinson [261 - 0]
  53' S. Robinson [262 - 0]
  53' S. Robinson [263 - 0]
  53' S. Robinson [264 - 0]
  53' S. Robinson [265 - 0]
  53' S. Robinson [266 - 0]
  53' S. Robinson [267 - 0]
  53' S. Robinson [268 - 0]
  53' S. Robinson [269 - 0]
  53' S. Robinson [270 - 0]
  53' S. Robinson [271 - 0]
  53' S. Robinson [272 - 0]
  53' S. Robinson [273 - 0]
  53' S. Robinson [274 - 0]
  53' S. Robinson [275 - 0]
  53' S. Robinson [276 - 0]
  53' S. Robinson [277 - 0]
  53' S. Robinson [278 - 0]
  53' S. Robinson [279 - 0]
  53' S. Robinson [280 - 0]
  53' S. Robinson [281 - 0]
  53' S. Robinson [282 - 0]
  53' S. Robinson [283 - 0]
  53' S. Robinson [284 - 0]
  53' S. Robinson [285 - 0]
  53' S. Robinson [286 - 0]
  53' S. Robinson [287 - 0]
  53' S. Robinson [288 - 0]
  53' S. Robinson [289 - 0]
  53' S. Robinson [290 - 0]
  53' S. Robinson [291 - 0]
  53' S. Robinson [292 - 0]
  53' S. Robinson [293 - 0]
  53' S. Robinson [294 - 0]
  53' S. Robinson [295 - 0]
  53' S. Robinson [296 - 0]
  53' S. Robinson [297 - 0]
  53' S. Robinson [298 - 0]
  53' S. Robinson [299 - 0]
  53' S. Robinson [300 - 0]
  53' S. Robinson [301 - 0]
  53' S. Robinson [302 - 0]
  53' S. Robinson [303 - 0]
  53' S. Robinson [304 - 0]
  53' S. Robinson [305 - 0]
  53' S. Robinson [306 - 0]
  53' S. Robinson [307 - 0]
  53' S. Robinson [308 - 0]
  53' S. Robinson [309 - 0]
  53' S. Robinson [310 - 0]
  53' S. Robinson [311 - 0]
  53' S. Robinson [312 - 0]
  53' S. Robinson [313 - 0]
  53' S. Robinson [314 - 0]
  53' S. Robinson [315 - 0]
  53' S. Robinson [316 - 0]
  53' S. Robinson [317 - 0]
  53' S. Robinson [318 - 0]
  53' S. Robinson [319 - 0]
  53' S. Robinson [320 - 0]
  53' S. Robinson [321 - 0]
  53' S. Robinson [322 - 0]
  53' S. Robinson [323 - 0]
  53' S. Robinson [324 - 0]
  53' S. Robinson [325 - 0]
  53' S. Robinson [326 - 0]
  53' S. Robinson [327 - 0]
  53' S. Robinson [328 - 0]
  53' S. Robinson [329 - 0]
  53' S. Robinson [330 - 0]
  53' S. Robinson [331 - 0]
  53' S. Robinson [332 - 0]
  53' S. Robinson [333 - 0]
  53' S. Robinson [334 - 0]
  53' S. Robinson [335 - 0]
  53' S. Robinson [336 - 0]
  53' S. Robinson [337 - 0]
  53' S. Robinson [338 - 0]
  53' S. Robinson [339 - 0]
  53' S. Robinson [340 - 0]
  53' S. Robinson [341 - 0]
  53' S. Robinson [342 - 0]
  53' S. Robinson [343 - 0]
  53' S. Robinson [344 - 0]
  53' S. Robinson [345 - 0]
  53' S. Robinson [346 - 0]
  53' S. Robinson [347 - 0]
  53' S. Robinson [348 - 0]
  53' S. Robinson [349 - 0]
  53' S. Robinson [350 - 0]
  53' S. Robinson [351 - 0]
  53' S. Robinson [352 - 0]
  53' S. Robinson [353 - 0]
  53' S. Robinson [354 - 0]
  53' S. Robinson [355 - 0]
  53' S. Robinson [356 - 0]
  53' S. Robinson [357 - 0]
  53' S. Robinson [358 - 0]
  53' S. Robinson [359 - 0]
  53' S. Robinson [360 - 0]
  53' S. Robinson [361 - 0]
  53' S. Robinson [362 - 0]
  53' S. Robinson [363 - 0]
  53' S. Robinson [364 - 0]
  53' S. Robinson [365 - 0]
  53' S. Robinson [366 - 0]
  53' S. Robinson [367 - 0]
  53' S. Robinson [368 - 0]
  53' S. Robinson [369 - 0]
  53' S. Robinson [370 - 0]
  53' S. Robinson [371 - 0]
  53' S. Robinson [372 - 0]
  53' S. Robinson [373 - 0]
  53' S. Robinson [374 - 0]
  53' S. Robinson [375 - 0]
  53' S. Robinson [376 - 0]
  53' S. Robinson [377 - 0]
  53' S. Robinson [378 - 0]
  53' S. Robinson [379 - 0]
  53' S. Robinson [380 - 0]
  53' S. Robinson [381 - 0]
  53' S. Robinson [382 - 0]
  53' S. Robinson [383 - 0]
  53' S. Robinson [384 - 0]
  53' S. Robinson [385 - 0]
  53' S. Robinson [386 - 0]
  53' S. Robinson [387 - 0]
  53' S. Robinson [388 - 0]
  53' S. Robinson [389 - 0]
  53' S. Robinson [390 - 0]
  53' S. Robinson [391 - 0]
  53' S. Robinson [392 - 0]
  53' S. Robinson [393 - 0]
  53' S. Robinson [394 - 0]
  53' S. Robinson [395 - 0]
  53' S. Robinson [396 - 0]
  53' S. Robinson [397 - 0]
  53' S. Robinson [398 - 0]
  53' S. Robinson [399 - 0]
  53' S. Robinson [400 - 0]
  53' S. Robinson [401 - 0]
  53' S. Robinson [402 - 0]
  53' S. Robinson [403 - 0]
  53' S. Robinson [404 - 0]
  53' S. Robinson [405 - 0]
  53' S. Robinson [406 - 0]
  53' S. Robinson [407 - 0]
  53' S. Robinson [408 - 0]
  53' S. Robinson [409 - 0]
  53' S. Robinson [410 - 0]
  53' S. Robinson [411 - 0]
  53' S. Robinson [412 - 0]
  53' S. Robinson [413 - 0]
  53' S. Robinson [414 - 0]
  53' S. Robinson [415 - 0]
  53' S. Robinson [416 - 0]
  53' S. Robinson [417 - 0]
  53' S. Robinson [418 - 0]
  53' S. Robinson [419 - 0]
  53' S. Robinson [420 - 0]
  53' S. Robinson [421 - 0]
  53' S. Robinson [422 - 0]
  53' S. Robinson [423 - 0]
  53' S. Robinson [424 - 0]
  53' S. Robinson [425 - 0]
  53' S. Robinson [426 - 0]
  53' S. Robinson [427 - 0]
  53' S. Robinson [428 - 0]
  53' S. Robinson [429 - 0]
  53' S. Robinson [430 - 0]
  53' S. Robinson [431 - 0]
  53' S. Robinson [432 - 0]
  53' S. Robinson [433 - 0]
  53' S. Robinson [434 - 0]
  53' S. Robinson [435 - 0]
  53' S. Robinson [436 - 0]
  53' S. Robinson [437 - 0]
  53' S. Robinson [438 - 0]
  53' S. Robinson [439 - 0]
  53' S. Robinson [440 - 0]
  53' S. Robinson [441 - 0]
  53' S. Robinson [442 - 0]
  53' S. Robinson [443 - 0]
  53' S. Robinson [444 - 0]
  53' S. Robinson [445 - 0]
  53' S. Robinson [446 - 0]
  53' S. Robinson [447 - 0]
  53' S. Robinson [448 - 0]
  53' S. Robinson [449 - 0]
  53' S. Robinson [450 - 0]
  53' S. Robinson [451 - 0]
  53' S. Robinson [452 - 0]
  53' S. Robinson [453 - 0]
  53' S. Robinson [454 - 0]
  53' S. Robinson [455 - 0]
  53' S. Robinson [456 - 0]
  53' S. Robinson [457 - 0]
  53' S. Robinson [458 - 0]
  53' S. Robinson [459 - 0]
  53' S. Robinson [460 - 0]
  53' S. Robinson [461 - 0]
  53' S. Robinson [462 - 0]
  53' S. Robinson [463 - 0]
  53' S. Robinson [464 - 0]
  53' S. Robinson [465 - 0]
  53' S. Robinson [466 - 0]
  53' S. Robinson [467 - 0]
  53' S. Robinson [468 - 0]
  53' S. Robinson [469 - 0]
  53' S. Robinson [470 - 0]
  53' S. Robinson [471 - 0]
  53' S. Robinson [472 - 0]
  53' S. Robinson [473 - 0]
  53' S. Robinson [474 - 0]
  53' S. Robinson [475 - 0]
  53' S. Robinson [476 - 0]
  53' S. Robinson [477 - 0]
  53' S. Robinson [478 - 0]
  53' S. Robinson [479 - 0]
  53' S. Robinson [480 - 0]
  53' S. Robinson [481 - 0]
  53' S. Robinson [482 - 0]
  53' S. Robinson [483 - 0]
  53' S. Robinson [484 - 0]
  53' S. Robinson [485 - 0]
  53' S. Robinson [486 - 0]
  53' S. Robinson [487 - 0]
  53' S. Robinson [488 - 0]
  53' S. Robinson [489 - 0]
  53' S. Robinson [490 - 0]
  53' S. Robinson [491 - 0]
  53' S. Robinson [492 - 0]
  53' S. Robinson [493 - 0]
  53' S. Robinson [494 - 0]
  53' S. Robinson [495 - 0]
  53' S. Robinson [496 - 0]
  53' S. Robinson [497 - 0]
  53' S. Robinson [498 - 0]
  53' S. Robinson [499 - 0]
  53' S. Robinson [500 - 0]
  53' S. Robinson [501 - 0]
  53' S. Robinson [502 - 0]
  53' S. Robinson [503 - 0]
  53' S. Robinson [504 - 0]
  53' S. Robinson [505 - 0]
  53' S. Robinson [506 - 0]
  53' S. Robinson [507 - 0]
  53' S. Robinson [508 - 0]
  53' S. Robinson [509 - 0]
  53' S. Robinson [510 - 0]
  53' S. Robinson [511 - 0]
  53' S. Robinson [512 - 0]
  53' S. Robinson [513 - 0]
  53' S. Robinson [514 - 0]
  53' S. Robinson [515 - 0]
  53' S. Robinson [516 - 0]
  53' S. Robinson [517 - 0]
  53' S. Robinson [518 - 0]
  53' S. Robinson [519 - 0]
  53' S. Robinson [520 - 0]
  53' S. Robinson [521 - 0]
  53' S. Robinson [522 - 0]
  53' S. Robinson [523 - 0]
  53' S. Robinson [524 - 0]
  53' S. Robinson [525 - 0]
  53' S. Robinson [526 - 0]
  53' S. Robinson [527 - 0]
  53' S. Robinson [528 - 0]
  53' S. Robinson [529 - 0]
  53' S. Robinson [530 - 0]
  53' S. Robinson [531 - 0]
  53' S. Robinson [532 - 0]
  53' S. Robinson [533 - 0]
  53' S. Robinson [534 - 0]
  53' S. Robinson [535 - 0]
  53' S. Robinson [536 - 0]
  53' S. Robinson [537 - 0]
  53' S. Robinson [538 - 0]
  53' S. Robinson [539 - 0]
  53' S. Robinson [540 - 0]
  53' S. Robinson [541 - 0]
  53' S. Robinson [542 - 0]
  53' S. Robinson [543 - 0]
  53' S. Robinson [544 - 0]
  53' S. Robinson [545 - 0]
  53' S. Robinson [546 - 0]
  53' S. Robinson [547 - 0]
  53' S. Robinson [548 - 0]
  53' S. Robinson [549 - 0]
  53' S. Robinson [550 - 0]
  53' S. Robinson [551 - 0]
  53' S. Robinson [552 - 0]
  53' S. Robinson [553 - 0]
  53' S. Robinson [554 - 0]
  53' S. Robinson [555 - 0]
  53' S. Robinson [556 - 0]
  53' S. Robinson [557 - 0]
  53' S. Robinson [558 - 0]
  53' S. Robinson [559 - 0]
  53' S. Robinson [560 - 0]
  53' S. Robinson [561 - 0]
  53' S. Robinson [562 - 0]
  53' S. Robinson [563 - 0]
  53' S. Robinson [564 - 0]
  53' S. Robinson [565 - 0]
  53' S. Robinson [566 - 0]
  53' S. Robinson [567 - 0]
  53' S. Robinson [568 - 0]
  53' S. Robinson [569 - 0]
  53' S. Robinson [570 - 0]
  53' S. Robinson [571 - 0]
  53' S. Robinson [572 - 0]
  53' S. Robinson [573 - 0]
  53' S. Robinson [574 - 0]
  53' S. Robinson [575 - 0]
  53' S. Robinson [576 - 0]
  53' S. Robinson [577 - 0]
  53' S. Robinson [578 - 0]
  53' S. Robinson [579 - 0]
  53' S. Robinson [580 - 0]
  53' S. Robinson [581 - 0]
  53' S. Robinson [582 - 0]
  53' S. Robinson [583 - 0]
  53' S. Robinson [584 - 0]
  53' S. Robinson [585 - 0]
  53' S. Robinson [586 - 0]
  53' S. Robinson [587 - 0]
  53' S. Robinson [588 - 0]
  53' S. Robinson [589 - 0]
  53' S. Robinson [590 - 0]
  53' S. Robinson [591 - 0]
  53' S. Robinson [592 - 0]
  53' S. Robinson [593 - 0]
  53' S. Robinson [594 - 0]
  53' S. Robinson [595 - 0]
  53' S. Robinson [596 - 0]
  53' S. Robinson [597 - 0]
  53' S. Robinson [598 - 0]
  53' S. Robinson [599 - 0]
  53' S. Robinson [600 - 0]
  53' S. Robinson [601 - 0]
  53' S. Robinson [602 - 0]
  53' S. Robinson [603 - 0]
  53' S. Robinson [604 - 0]
  53' S. Robinson [605 - 0]
  53' S. Robinson [606 - 0]
  53' S. Robinson [607 - 0]
  53' S. Robinson [608 - 0]
  53' S. Robinson [609 - 0]
  53' S. Robinson [610 - 0]
  53' S. Robinson [611 - 0]
  53' S. Robinson [612 - 0]
  53' S. Robinson [613 - 0]
  53' S. Robinson [614 - 0]
  53' S. Robinson [615 - 0]
  53' S. Robinson [616 - 0]
  53' S. Robinson [617 - 0]
  53' S. Robinson [618 - 0]
  53' S. Robinson [619 - 0]
  53' S. Robinson [620 - 0]
  53' S. Robinson [621 - 0]
  53' S. Robinson [622 - 0]
  53' S. Robinson [623 - 0]
  53' S. Robinson [624 - 0]
  53' S. Robinson [625 - 0]
  53' S. Robinson [626 - 0]
  53' S. Robinson [627 - 0]
  53' S. Robinson [628 - 0]
  53' S. Robinson [629 - 0]
  53' S. Robinson [630 - 0]
  53' S. Robinson [631 - 0]
  53' S. Robinson [632 - 0]
  53' S. Robinson [633 - 0]
  53' S. Robinson [634 - 0]
  53' S. Robinson [635 - 0]
  53' S. Robinson [636 - 0]
  53' S. Robinson [637 - 0]
  53' S. Robinson [638 - 0]
  53' S. Robinson [639 - 0]
  53' S. Robinson [640 - 0]
  53' S. Robinson [641 - 0]
  53' S. Robinson [642 - 0]
  53' S. Robinson [643 - 0]
  53' S. Robinson [644 - 0]
  53' S. Robinson [645 - 0]
  53' S. Robinson [646 - 0]
  53' S. Robinson [647 - 0]
  53' S. Robinson [648 - 0]
  53' S. Robinson [649 - 0]
  53' S. Robinson [650 - 0]
  53' S. Robinson [651 - 0]
  53' S. Robinson [652 - 0]
  53' S. Robinson [653 - 0]
  53' S. Robinson [654 - 0]
  53' S. Robinson [655 - 0]
  53' S. Robinson [656 - 0]
  53' S. Robinson [657 - 0]
  53' S. Robinson [658 - 0]
  53' S. Robinson [659 - 0]
  53' S. Robinson [660 - 0]
  53' S. Robinson [661 - 0]
  53' S. Robinson [662 - 0]
  53' S. Robinson [663 - 0]
  53' S. Robinson [664 - 0]
  53' S. Robinson [665 - 0]
  53' S. Robinson [666 - 0]
  53' S. Robinson [667 - 0]
  53' S. Robinson [668 - 0]
  53' S. Robinson [669 - 0]
  53' S. Robinson [670 - 0]
  53' S. Robinson [671 - 0]
  53' S. Robinson [672 - 0]
  53' S. Robinson [673 - 0]
  53' S. Robinson [674 - 0]
  53' S. Robinson [675 - 0]
  53' S. Robinson [676 - 0]
  53' S. Robinson [677 - 0]
  53' S. Robinson [678 - 0]
  53' S. Robinson [679 - 0]
  53' S. Robinson [680 - 0]
  53' S. Robinson [681 - 0]
  53' S. Robinson [682 - 0]
  53' S. Robinson [683 - 0]
  53' S. Robinson [684 - 0]
  53' S. Robinson [685 - 0]
  53' S. Robinson [686 - 0]
  53' S. Robinson [687 - 0]
  53' S. Robinson [688 - 0]
  53' S. Robinson [689 - 0]
  53' S. Robinson [690 - 0]
  53' S. Robinson [691 - 0]
  53' S. Robinson [692 - 0]
  53' S. Robinson [693 - 0]
  53' S. Robinson [694 - 0]
  53' S. Robinson [695 - 0]
  53' S. Robinson [696 - 0]
  53' S. Robinson [697 - 0]
  53' S. Robinson [698 - 0]
  53' S. Robinson [699 - 0]
  53' S. Robinson [700 - 0]
  53' S. Robinson [701 - 0]
  53' S. Robinson [702 - 0]
  53' S. Robinson [703 - 0]
  53' S. Robinson [704 - 0]
  53' S. Robinson [705 - 0]
  53' S. Robinson [706 - 0]
  53' S. Robinson [707 - 0]
  53' S. Robinson [708 - 0]
  53' S. Robinson [709 - 0]
  53' S. Robinson [710 - 0]
  53' S. Robinson [711 - 0]
  53' S. Robinson [712 - 0]
  53' S. Robinson [713 - 0]
  53' S. Robinson [714 - 0]
  53' S. Robinson [715 - 0]
  53' S. Robinson [716 - 0]
  53' S. Robinson [717 - 0]
  53' S. Robinson [718 - 0]
  53' S. Robinson [719 - 0]
  53' S. Robinson [720 - 0]
  53' S. Robinson [721 - 0]
  53' S. Robinson [722 - 0]
  53' S. Robinson [723 - 0]
  53' S. Robinson [724 - 0]
  53' S. Robinson [725 - 0]
  53' S. Robinson [726 - 0]
  53' S. Robinson [727 - 0]
  53' S. Robinson [728 - 0]
  53' S. Robinson [729 - 0]
  53' S. Robinson [730 - 0]
  53' S. Robinson [731 - 0]
  53' S. Robinson [732 - 0]
  53' S. Robinson [733 - 0]
  53' S. Robinson [734 - 0]
  53' S. Robinson [735 - 0]
  53' S. Robinson [736 - 0]
  53' S. Robinson [737 - 0]
  53' S. Robinson [738 - 0]
  53' S. Robinson [739 - 0]
  53' S. Robinson [740 - 0]
  53' S. Robinson [741 - 0]
  74' O. Salgado [742 - 0]
  74' O. Salgado [743 - 0]
  74' O. Salgado [744 - 0]
  74' O. Salgado [745 - 0]
  74' O. Salgado [746 - 0]
  74' O. Salgado [747 - 0]
  74' O. Salgado [748 - 0]
  74' O. Salgado [749 - 0]
  74' O. Salgado [750 - 0]
  74' O. Salgado [751 - 0]
  74' O. Salgado [752 - 0]
  74' O. Salgado [753 - 0]
  74' O. Salgado [754 - 0]
  74' O. Salgado [755 - 0]
  74' O. Salgado [756 - 0]
  74' O. Salgado [757 - 0]
  74' O. Salgado [758 - 0]
  74' O. Salgado [759 - 0]
  74' O. Salgado [760 - 0]
  74' O. Salgado [761 - 0]
  74' O. Salgado [762 - 0]
  74' O. Salgado [763 - 0]
  74' O. Salgado [764 - 0]
  74' O. Salgado [765 - 0]
  74' O. Salgado [766 - 0]
  74' O. Salgado [767 - 0]
  74' O. Salgado [768 - 0]
  74' O. Salgado [769 - 0]
  74' O. Salgado [770 - 0]
  74' O. Salgado [771 - 0]
  74' O. Salgado [772 - 0]
  74' O. Salgado [773 - 0]
  74' O. Salgado [774 - 0]
  74' O. Salgado [775 - 0]
  74' O. Salgado [776 - 0]
  74' O. Salgado [777 - 0]
  74' O. Salgado [778 - 0]
  74' O. Salgado [779 - 0]
  74' O. Salgado [780 - 0]
  74' O. Salgado [781 - 0]
  74' O. Salgado [782 - 0]
  74' O. Salgado [783 - 0]
  74' O. Salgado [784 - 0]
  74' O. Salgado [785 - 0]
  74' O. Salgado [786 - 0]
  74' O. Salgado [787 - 0]
  74' O. Salgado [788 - 0]
  74' O. Salgado [789 - 0]
  74' O. Salgado [790 - 0]
  74' O. Salgado [791 - 0]
  74' O. Salgado [792 - 0]
  74' O. Salgado [793 - 0]
  74' O. Salgado [794 - 0]
  74' O. Salgado [795 - 0]
  74' O. Salgado [796 - 0]
  74' O. Salgado [797 - 0]
  74' O. Salgado [798 - 0]
  74' O. Salgado [799 - 0]
  74' O. Salgado [800 - 0]
  74' O. Salgado [801 - 0]
  74' O. Salgado [802 - 0]
  74' O. Salgado [803 - 0]
  74' O. Salgado [804 - 0]
  74' O. Salgado [805 - 0]
  74' O. Salgado [806 - 0]
  74' O. Salgado [807 - 0]
  74' O. Salgado [808 - 0]
  74' O. Salgado [809 - 0]
  74' O. Salgado [810 - 0]
  74' O. Salgado [811 - 0]
  74' O. Salgado [812 - 0]
  74' O. Salgado [813 - 0]
  74' O. Salgado [814 - 0]
  74' O. Salgado [815 - 0]
  74' O. Salgado [816 - 0]
  74' O. Salgado [817 - 0]
  74' O. Salgado [818 - 0]
  74' O. Salgado [819 - 0]
  74' O. Salgado [820 - 0]
  74' O. Salgado [821 - 0]
  74' O. Salgado [822 - 0]
  74' O. Salgado [823 - 0]
  74' O. Salgado [824 - 0]
  74' O. Salgado [825 - 0]
  74' O. Salgado [826 - 0]
  74' O. Salgado [827 - 0]
  74' O. Salgado [828 - 0]
  74' O. Salgado [829 - 0]
  74' O. Salgado [830 - 0]
  74' O. Salgado [831 - 0]
  74' O. Salgado [832 - 0]
  74' O. Salgado [833 - 0]
  74' O. Salgado [834 - 0]
  74' O. Salgado [835 - 0]
  74' O. Salgado [836 - 0]
  74' O. Salgado [837 - 0]
  74' O. Salgado [838 - 0]
  74' O. Salgado [839 - 0]
  74' O. Salgado [840 - 0]
  74' O. Salgado [841 - 0]
  74' O. Salgado [842 - 0]
  74' O. Salgado [843 - 0]
  74' O. Salgado [844 - 0]
  74' O. Salgado [845 - 0]
  74' O. Salgado [846 - 0]
  74' O. Salgado [847 - 0]
  74' O. Salgado [848 - 0]
  74' O. Salgado [849 - 0]
  74' O. Salgado [850 - 0]
  74' O. Salgado [851 - 0]
  74' O. Salgado [852 - 0]
  74' O. Salgado [853 - 0]
  74' O. Salgado [854 - 0]
  74' O. Salgado [855 - 0]
  74' O. Salgado [856 - 0]
  74' O. Salgado [857 - 0]
  74' O. Salgado [858 - 0]
  74' O. Salgado [859 - 0]
  74' O. Salgado [860 - 0]
  74' O. Salgado [861 - 0]
  74' O. Salgado [862 - 0]
  74' O. Salgado [863 - 0]
  74' O. Salgado [864 - 0]
  74' O. Salgado [865 - 0]
  74' O. Salgado [866 - 0]
  74' O. Salgado [867 - 0]
  74' O. Salgado [868 - 0]
  74' O. Salgado [869 - 0]
  74' O. Salgado [870 - 0]
  74' O. Salgado [871 - 0]
  74' O. Salgado [872 - 0]
  74' O. Salgado [873 - 0]
  74' O. Salgado [874 - 0]
  74' O. Salgado [875 - 0]
  74' O. Salgado [876 - 0]
  74' O. Salgado [877 - 0]
  74' O. Salgado [878 - 0]
  74' O. Salgado [879 - 0]
  74' O. Salgado [880 - 0]
  74' O. Salgado [881 - 0]
  74' O. Salgado [882 - 0]
  74' O. Salgado [883 - 0]
  74' O. Salgado [884 - 0]
  74' O. Salgado [885 - 0]
  74' O. Salgado [886 - 0]
  74' O. Salgado [887 - 0]
  74' O. Salgado [888 - 0]
  74' O. Salgado [889 - 0]
  74' O. Salgado [890 - 0]
  74' O. Salgado [891 - 0]
  74' O. Salgado [892 - 0]
  74' O. Salgado [893 - 0]
  74' O. Salgado [894 - 0]
  74' O. Salgado [895 - 0]
  74' O. Salgado [896 - 0]
  74' O. Salgado [897 - 0]
  74' O. Salgado [898 - 0]
  74' O. Salgado [899 - 0]
  74' O. Salgado [900 - 0]
  74' O. Salgado [901 - 0]
  74' O. Salgado [902 - 0]
  74' O. Salgado [903 - 0]
  74' O. Salgado [904 - 0]
  74' O. Salgado [905 - 0]
  74' O. Salgado [906 - 0]
  74' O. Salgado [907 - 0]
  74' O. Salgado [908 - 0]
  74' O. Salgado [909 - 0]
  74' O. Salgado [910 - 0]
  74' O. Salgado [911 - 0]
  74' O. Salgado [912 - 0]
  74' O. Salgado [913 - 0]
  74' O. Salgado [914 - 0]
  74' O. Salgado [915 - 0]
  74' O. Salgado [916 - 0]
  74' O. Salgado [917 - 0]
  74' O. Salgado [918 - 0]
  74' O. Salgado [919 - 0]
  74' O. Salgado [920 - 0]
  74' O. Salgado [921 - 0]
  74' O. Salgado [922 - 0]
  74' O. Salgado [923 - 0]
  74' O. Salgado [924 - 0]
  74' O. Salgado [925 - 0]
  74' O. Salgado [926 - 0]
  74' O. Salgado [927 - 0]
  74' O. Salgado [928 - 0]
  74' O. Salgado [929 - 0]
  74' O. Salgado [930 - 0]
  74' O. Salgado [931 - 0]
  74' O. Salgado [932 - 0]
  74' O. Salgado [933 - 0]
  74' O. Salgado [934 - 0]
  74' O. Salgado [935 - 0]
  74' O. Salgado [936 - 0]
  74' O. Salgado [937 - 0]
  74' O. Salgado [938 - 0]
  74' O. Salgado [939 - 0]
  74' O. Salgado [940 - 0]
  74' O. Salgado [941 - 0]
  74' O. Salgado [942 - 0]
  74' O. Salgado [943 - 0]
  74' O. Salgado [944 - 0]
  74' O. Salgado [945 - 0]
  74' O. Salgado [946 - 0]
  74' O. Salgado [947 - 0]
  74' O. Salgado [948 - 0]
  74' O. Salgado [949 - 0]
  74' O. Salgado [950 - 0]
  74' O. Salgado [951 - 0]
  74' O. Salgado [952 - 0]
  74' O. Salgado [953 - 0]
  74' O. Salgado [954 - 0]
  74' O. Salgado [955 - 0]
  74' O. Salgado [956 - 0]
  74' O. Salgado [957 - 0]
  74' O. Salgado [958 - 0]
  74' O. Salgado [959 - 0]
  74' O. Salgado [960 - 0]
  74' O. Salgado [961 - 0]
  74' O. Salgado [962 - 0]
  74' O. Salgado [963 - 0]
  74' O. Salgado [964 - 0]
  74' O. Salgado [965 - 0]
  74' O. Salgado [966 - 0]
  74' O. Salgado [967 - 0]
  74' O. Salgado [968 - 0]
  74' O. Salgado [969 - 0]
  74' O. Salgado [970 - 0]
  74' O. Salgado [971 - 0]
  74' O. Salgado [972 - 0]
  74' O. Salgado [973 - 0]
  74' O. Salgado [974 - 0]
  74' O. Salgado [975 - 0]
  74' O. Salgado [976 - 0]
  74' O. Salgado [977 - 0]
  74' O. Salgado [978 - 0]
  74' O. Salgado [979 - 0]
  74' O. Salgado [980 - 0]
  74' O. Salgado [981 - 0]
  74' O. Salgado [982 - 0]
  74' O. Salgado [983 - 0]
  74' O. Salgado [984 - 0]
  74' O. Salgado [985 - 0]
  74' O. Salgado [986 - 0]
  74' O. Salgado [987 - 0]
  74' O. Salgado [988 - 0]
  74' O. Salgado [989 - 0]
  74' O. Salgado [990 - 0]
  74' O. Salgado [991 - 0]
  74' O. Salgado [992 - 0]
  74' O. Salgado [993 - 0]
  74' O. Salgado [994 - 0]
  74' O. Salgado [995 - 0]
  74' O. Salgado [996 - 0]
  74' O. Salgado [997 - 0]
  74' O. Salgado [998 - 0]
  74' O. Salgado [999 - 0]
  74' O. Salgado [1000 - 0]
  74' O. Salgado [1001 - 0]
  74' O. Salgado [1002 - 0]
  74' O. Salgado [1003 - 0]
  74' O. Salgado [1004 - 0]
  74' O. Salgado [1005 - 0]
  74' O. Salgado [1006 - 0]
  74' O. Salgado [1007 - 0]
  74' O. Salgado [1008 - 0]
  74' O. Salgado [1009 - 0]
  74' O. Salgado [1010 - 0]
  74' O. Salgado [1011 - 0]
  74' O. Salgado [1012 - 0]
  74' O. Salgado [1013 - 0]
  74' O. Salgado [1014 - 0]
  74' O. Salgado [1015 - 0]
  74' O. Salgado [1016 - 0]
  74' O. Salgado [1017 - 0]
  74' O. Salgado [1018 - 0]
  74' O. Salgado [1019 - 0]
  74' O. Salgado [1020 - 0]
  74' O. Salgado [1021 - 0]
  74' O. Salgado [1022 - 0]
  74' O. Salgado [1023 - 0]
  74' O. Salgado [1024 - 0]
  74' O. Salgado [1025 - 0]
  74' O. Salgado [1026 - 0]
  74' O. Salgado [1027 - 0]
  74' O. Salgado [1028 - 0]
  74' O. Salgado [1029 - 0]
  74' O. Salgado [1030 - 0]
  74' O. Salgado [1031 - 0]
  74' O. Salgado [1032 - 0]
  74' O. Salgado [1033 - 0]
  74' O. Salgado [1034 - 0]
  74' O. Salgado [1035 - 0]
  74' O. Salgado [1036 - 0]
  74' O. Salgado [1037 - 0]
  74' O. Salgado [1038 - 0]
  74' O. Salgado [1039 - 0]
  74' O. Salgado [1040 - 0]
  74' O. Salgado [1041 - 0]
  74' O. Salgado [1042 - 0]
  74' O. Salgado [1043 - 0]
  74' O. Salgado [1044 - 0]
  74' O. Salgado [1045 - 0]
  74' O. Salgado [1046 - 0]
  74' O. Salgado [1047 - 0]
  74' O. Salgado [1048 - 0]
  74' O. Salgado [1049 - 0]
  74' O. Salgado [1050 - 0]
  74' O. Salgado [1051 - 0]
  74' O. Salgado [1052 - 0]
  74' O. Salgado [1053 - 0]
  74' O. Salgado [1054 - 0]
  74' O. Salgado [1055 - 0]
  74' O. Salgado [1056 - 0]
  74' O. Salgado [1057 - 0]
  74' O. Salgado [1058 - 0]
  74' O. Salgado [1059 - 0]
  74' O. Salgado [1060 - 0]
  74' O. Salgado [1061 - 0]
  74' O. Salgado [1062 - 0]
  74' O. Salgado [1063 - 0]
  74' O. Salgado [1064 - 0]
  74' O. Salgado [1065 - 0]
  74' O. Salgado [1066 - 0]
  74' O. Salgado [1067 - 0]
  74' O. Salgado [1068 - 0]
  74' O. Salgado [1069 - 0]
  74' O. Salgado [1070 - 0]
  74' O. Salgado [1071 - 0]
  74' O. Salgado [1072 - 0]
  74' O. Salgado [1073 - 0]
  74' O. Salgado [1074 - 0]
  74' O. Salgado [1075 - 0]
  74' O. Salgado [1076 - 0]
  74' O. Salgado [1077 - 0]
  74' O. Salgado [1078 - 0]
  74' O. Salgado [1079 - 0]
  74' O. Salgado [1080 - 0]
  74' O. Salgado [1081 - 0]
  74' O. Salgado [1082 - 0]
  74' O. Salgado [1083 - 0]
  74' O. Salgado [1084 - 0]
  74' O. Salgado [1085 - 0]
  74' O. Salgado [1086 - 0]
  74' O. Salgado [1087 - 0]
  74' O. Salgado [1088 - 0]
  74' O. Salgado [1089 - 0]
  74' O. Salgado [1090 - 0]
  74' O. Salgado [1091 - 0]
  74' O. Salgado [1092 - 0]
  74' O. Salgado [1093 - 0]
  74' O. Salgado [1094 - 0]
  74' O. Salgado [1095 - 0]
  74' O. Salgado [1096 - 0]
  74' O. Salgado [1097 - 0]
  74' O. Salgado [1098 - 0]
  74' O. Salgado [1099 - 0]
  74' O. Salgado [1100 - 0]
  74' O. Salgado [1101 - 0]
  74' O. Salgado [1102 - 0]
  74' O. Salgado [1103 - 0]
  74' O. Salgado [1104 - 0]
  74' O. Salgado [1105 - 0]
  74' O. Salgado [1106 - 0]
  74' O. Salgado [1107 - 0]
  74' O. Salgado [1108 - 0]
  74' O. Salgado [1109 - 0]
  74' O. Salgado [1110 - 0]
  74' O. Salgado [1111 - 0]
  74' O. Salgado [1112 - 0]
  74' O. Salgado [1113 - 0]
  74' O. Salgado [1114 - 0]
  74' O. Salgado [1115 - 0]
  74' O. Salgado [1116 - 0]
  74' O. Salgado [1117 - 0]
  74' O. Salgado [1118 - 0]
  74' O. Salgado [1119 - 0]
  74' O. Salgado [1120 - 0]
  74' O. Salgado [1121 - 0]
  74' O. Salgado [1122 - 0]
  74' O. Salgado [1123 - 0]
  74' O. Salgado [1124 - 0]
  74' O. Salgado [1125 - 0]
  74' O. Salgado [1126 - 0]
  74' O. Salgado [1127 - 0]
  74' O. Salgado [1128 - 0]
  74' O. Salgado [1129 - 0]
  74' O. Salgado [1130 - 0]
  74' O. Salgado [1131 - 0]
  74' O. Salgado [1132 - 0]
  74' O. Salgado [1133 - 0]
  74' O. Salgado [1134 - 0]
  74' O. Salgado [1135 - 0]
  74' O. Salgado [1136 - 0]
  74' O. Salgado [1137 - 0]
  74' O. Salgado [1138 - 0]
  74' O. Salgado [1139 - 0]
  74' O. Salgado [1140 - 0]
  74' O. Salgado [1141 - 0]
  74' O. Salgado [1142 - 0]
  74' O. Salgado [1143 - 0]
  74' O. Salgado [1144 - 0]
  74' O. Salgado [1145 - 0]
  74' O. Salgado [1146 - 0]
  74' O. Salgado [1147 - 0]
  74' O. Salgado [1148 - 0]
  74' O. Salgado [1149 - 0]
  74' O. Salgado [1150 - 0]
  74' O. Salgado [1151 - 0]
  74' O. Salgado [1152 - 0]
  74' O. Salgado [1153 - 0]
  74' O. Salgado [1154 - 0]
  74' O. Salgado [1155 - 0]
  74' O. Salgado [1156 - 0]
  74' O. Salgado [1157 - 0]
  74' O. Salgado [1158 - 0]
  74' O. Salgado [1159 - 0]
  74' O. Salgado [1160 - 0]
  74' O. Salgado [1161 - 0]
  74' O. Salgado [1162 - 0]
  74' O. Salgado [1163 - 0]
  74' O. Salgado [1164 - 0]
  74' O. Salgado [1165 - 0]
  74' O. Salgado [1166 - 0]
  74' O. Salgado [1167 - 0]
  74' O. Salgado [1168 - 0]
  74' O. Salgado [1169 - 0]
  74' O. Salgado [1170 - 0]
  74' O. Salgado [1171 - 0]
  74' O. Salgado [1172 - 0]
  74' O. Salgado [1173 - 0]
  74' O. Salgado [1174 - 0]
  74' O. Salgado [1175 - 0]
  74' O. Salgado [1176 - 0]
  74' O. Salgado [1177 - 0]
  74' O. Salgado [1178 - 0]
  74' O. Salgado [1179 - 0]
  74' O. Salgado [1180 - 0]
  74' O. Salgado [1181 - 0]
  74' O. Salgado [1182 - 0]
  74' O. Salgado [1183 - 0]
  74' O. Salgado [1184 - 0]
  74' O. Salgado [1185 - 0]
  74' O. Salgado [1186 - 0]
  74' O. Salgado [1187 - 0]
  74' O. Salgado [1188 - 0]
  74' O. Salgado [1189 - 0]
  74' O. Salgado [1190 - 0]
  74' O. Salgado [1191 - 0]
  74' O. Salgado [1192 - 0]
  74' O. Salgado [1193 - 0]
  74' O. Salgado [1194 - 0]
  74' O. Salgado [1195 - 0]
  74' O. Salgado [1196 - 0]
  74' O. Salgado [1197 - 0]
  74' O. Salgado [1198 - 0]
  74' O. Salgado [1199 - 0]
  74' O. Salgado [1200 - 0]
  74' O. Salgado [1201 - 0]
  74' O. Salgado [1202 - 0]
  74' O. Salgado [1203 - 0]
  74' O. Salgado [1204 - 0]
  74' O. Salgado [1205 - 0]
  74' O. Salgado [1206 - 0]
  74' O. Salgado [1207 - 0]
  74' O. Salgado [1208 - 0]
  74' O. Salgado [1209 - 0]
  74' O. Salgado [1210 - 0]
  74' O. Salgado [1211 - 0]
  74' O. Salgado [1212 - 0]
  74' O. Salgado [1213 - 0]
  74' O. Salgado [1214 - 0]
  74' O. Salgado [1215 - 0]
  74' O. Salgado [1216 - 0]
  74' O. Salgado [1217 - 0]
  74' O. Salgado [1218 - 0]
  74' O. Salgado [1219 - 0]
  74' O. Salgado [1220 - 0]
  74' O. Salgado [1221 - 0]
  74' O. Salgado [1222 - 0]
  74' O. Salgado [1223 - 0]
  74' O. Salgado [1224 - 0]
  74' O. Salgado [1225 - 0]
  74' O. Salgado [1226 - 0]
  74' O. Salgado [1227 - 0]
  74' O. Salgado [1228 - 0]
  74' O. Salgado [1229 - 0]
  74' O. Salgado [1230 - 0]
  74' O. Salgado [1231 - 0]
  74' O. Salgado [1232 - 0]
  74' O. Salgado [1233 - 0]
  74' O. Salgado [1234 - 0]
  74' O. Salgado [1235 - 0]
  74' O. Salgado [1236 - 0]
  74' O. Salgado [1237 - 0]
  74' O. Salgado [1238 - 0]
  74' O. Salgado [1239 - 0]
  74' O. Salgado [1240 - 0]
  74' O. Salgado [1241 - 0]
  74' O. Salgado [1242 - 0]
  74' O. Salgado [1243 - 0]
  74' O. Salgado [1244 - 0]
  74' O. Salgado [1245 - 0]
  74' O. Salgado [1246 - 0]
  74' O. Salgado [1247 - 0]
  74' O. Salgado [1248 - 0]
  74' O. Salgado [1249 - 0]
  74' O. Salgado [1250 - 0]
  74' O. Salgado [1251 - 0]
  74' O. Salgado [1252 - 0]
  74' O. Salgado [1253 - 0]
  74' O. Salgado [1254 - 0]
  74' O. Salgado [1255 - 0]
  74' O. Salgado [1256 - 0]
  74' O. Salgado [1257 - 0]
  74' O. Salgado [1258 - 0]
  74' O. Salgado [1259 - 0]
  74' O. Salgado [1260 - 0]
  74' O. Salgado [1261 - 0]
  74' O. Salgado [1262 - 0]
  74' O. Salgado [1263 - 0]
  74' O. Salgado [1264 - 0]
  74' O. Salgado [1265 - 0]
  74' O. Salgado [1266 - 0]
  74' O. Salgado [1267 - 0]
  74' O. Salgado [1268 - 0]
  74' O. Salgado [1269 - 0]
  74' O. Salgado [1270 - 0]
  74' O. Salgado [1271 - 0]
  74' O. Salgado [1272 - 0]
  74' O. Salgado [1273 - 0]
  74' O. Salgado [1274 - 0]
  74' O. Salgado [1275 - 0]
  74' O. Salgado [1276 - 0]
  74' O. Salgado [1277 - 0]
  74' O. Salgado [1278 - 0]
  74' O. Salgado [1279 - 0]
  74' O. Salgado [1280 - 0]
  74' O. Salgado [1281 - 0]
  74' O. Salgado [1282 - 0]
  74' O. Salgado [1283 - 0]
  74' O. Salgado [1284 - 0]
  74' O. Salgado [1285 - 0]
  74' O. Salgado [1286 - 0]
  74' O. Salgado [1287 - 0]
  74' O. Salgado [1288 - 0]
  74' O. Salgado [1289 - 0]
  74' O. Salgado [1290 - 0]
  74' O. Salgado [1291 - 0]
  74' O. Salgado [1292 - 0]
  74' O. Salgado [1293 - 0]
  74' O. Salgado [1294 - 0]
  74' O. Salgado [1295 - 0]
  74' O. Salgado [1296 - 0]
  74' O. Salgado [1297 - 0]
  74' O. Salgado [1298 - 0]
  74' O. Salgado [1299 - 0]
  74' O. Salgado [1300 - 0]
  74' O. Salgado [1301 - 0]
  74' O. Salgado [1302 - 0]
  74' O. Salgado [1303 - 0]
  74' O. Salgado [1304 - 0]
  74' O. Salgado [1305 - 0]
  74' O. Salgado [1306 - 0]
  74' O. Salgado [1307 - 0]
  74' O. Salgado [1308 - 0]
  74' O. Salgado [1309 - 0]
  74' O. Salgado [1310 - 0]
  74' O. Salgado [1311 - 0]
  74' O. Salgado [1312 - 0]
  74' O. Salgado [1313 - 0]
  74' O. Salgado [1314 - 0]
  74' O. Salgado [1315 - 0]
  74' O. Salgado [1316 - 0]
  74' O. Salgado [1317 - 0]
  74' O. Salgado [1318 - 0]
  74' O. Salgado [1319 - 0]
  74' O. Salgado [1320 - 0]
  74' O. Salgado [1321 - 0]
  74' O. Salgado [1322 - 0]
  74' O. Salgado [1323 - 0]
  74' O. Salgado [1324 - 0]
  74' O. Salgado [1325 - 0]
  74' O. Salgado [1326 - 0]
  74' O. Salgado [1327 - 0]
  74' O. Salgado [1328 - 0]
  74' O. Salgado [1329 - 0]
  74' O. Salgado [1330 - 0]
  74' O. Salgado [1331 - 0]
  74' O. Salgado [1332 - 0]
  74' O. Salgado [1333 - 0]
  74' O. Salgado [1334 - 0]
  74' O. Salgado [1335 - 0]
  74' O. Salgado [1336 - 0]
  74' O. Salgado [1337 - 0]
  74' O. Salgado [1338 - 0]
  74' O. Salgado [1339 - 0]
  74' O. Salgado [1340 - 0]
  74' O. Salgado [1341 - 0]
  74' O. Salgado [1342 - 0]
  74' O. Salgado [1343 - 0]
  74' O. Salgado [1344 - 0]
  74' O. Salgado [1345 - 0]
  74' O. Salgado [1346 - 0]
  74' O. Salgado [1347 - 0]
  74' O. Salgado [1348 - 0]
  74' O. Salgado [1349 - 0]
  74' O. Salgado [1350 - 0]
  74' O. Salgado [1351 - 0]
  74' O. Salgado [1352 - 0]
  74' O. Salgado [1353 - 0]
  74' O. Salgado [1354 - 0]
  74' O. Salgado [1355 - 0]
  74' O. Salgado [1356 - 0]
  74' O. Salgado [1357 - 0]
  74' O. Salgado [1358 - 0]
  74' O. Salgado [1359 - 0]
  74' O. Salgado [1360 - 0]
  74' O. Salgado [1361 - 0]
  74' O. Salgado [1362 - 0]
  74' O. Salgado [1363 - 0]
  74' O. Salgado [1364 - 0]
  74' O. Salgado [1365 - 0]
  74' O. Salgado [1366 - 0]
  74' O. Salgado [1367 - 0]
  74' O. Salgado [1368 - 0]
  74' O. Salgado [1369 - 0]
  74' O. Salgado [1370 - 0]
  74' O. Salgado [1371 - 0]
  74' O. Salgado [1372 - 0]
  74' O. Salgado [1373 - 0]
  74' O. Salgado [1374 - 0]
  74' O. Salgado [1375 - 0]
  74' O. Salgado [1376 - 0]
  74' O. Salgado [1377 - 0]
  74' O. Salgado [1378 - 0]
  74' O. Salgado [1379 - 0]
  74' O. Salgado [1380 - 0]
  74' O. Salgado [1381 - 0]
  74' O. Salgado [1382 - 0]
  74' O. Salgado [1383 - 0]
  74' O. Salgado [1384 - 0]
  74' O. Salgado [1385 - 0]
  74' O. Salgado [1386 - 0]
  74' O. Salgado [1387 - 0]
  74' O. Salgado [1388 - 0]
  74' O. Salgado [1389 - 0]
  74' O. Salgado [1390 - 0]
  74' O. Salgado [1391 - 0]
  74' O. Salgado [1392 - 0]
  74' O. Salgado [1393 - 0]
  74' O. Salgado [1394 - 0]
  74' O. Salgado [1395 - 0]
  74' O. Salgado [1396 - 0]
  74' O. Salgado [1397 - 0]
  74' O. Salgado [1398 - 0]
  74' O. Salgado [1399 - 0]
  74' O. Salgado [1400 - 0]
  74' O. Salgado [1401 - 0]
  74' O. Salgado [1402 - 0]
  74' O. Salgado [1403 - 0]
  74' O. Salgado [1404 - 0]
  74' O. Salgado [1405 - 0]
  74' O. Salgado [1406 - 0]
  74' O. Salgado [1407 - 0]
  74' O. Salgado [1408 - 0]
  74' O. Salgado [1409 - 0]
  74' O. Salgado [1410 - 0]
  74' O. Salgado [1411 - 0]
  74' O. Salgado [1412 - 0]
  74' O. Salgado [1413 - 0]
  74' O. Salgado [1414 - 0]
  74' O. Salgado [1415 - 0]
  74' O. Salgado [1416 - 0]
  74' O. Salgado [1417 - 0]
  74' O. Salgado [1418 - 0]
  74' O. Salgado [1419 - 0]
  74' O. Salgado [1420 - 0]
  74' O. Salgado [1421 - 0]
  74' O. Salgado [1422 - 0]
  74' O. Salgado [1423 - 0]
  74' O. Salgado [1424 - 0]
  74' O. Salgado [1425 - 0]
  74' O. Salgado [1426 - 0]
  74' O. Salgado [1427 - 0]
  74' O. Salgado [1428 - 0]
  74' O. Salgado [1429 - 0]
  74' O. Salgado [1430 - 0]
  74' O. Salgado [1431 - 0]
  74' O. Salgado [1432 - 0]
  74' O. Salgado [1433 - 0]
  74' O. Salgado [1434 - 0]
  74' O. Salgado [1435 - 0]
  74' O. Salgado [1436 - 0]
  74' O. Salgado [1437 - 0]
  74' O. Salgado [1438 - 0]
  74' O. Salgado [1439 - 0]
  74' O. Salgado [1440 - 0]
  74' O. Salgado [1441 - 0]
  74' O. Salgado [1442 - 0]
  74' O. Salgado [1443 - 0]
  74' O. Salgado [1444 - 0]
  74' O. Salgado [1445 - 0]
  74' O. Salgado [1446 - 0]
  74' O. Salgado [1447 - 0]
  74' O. Salgado [1448 - 0]
  74' O. Salgado [1449 - 0]
  74' O. Salgado [1450 - 0]
  74' O. Salgado [1451 - 0]
  74' O. Salgado [1452 - 0]
  74' O. Salgado [1453 - 0]
  74' O. Salgado [1454 - 0]
  74' O. Salgado [1455 - 0]
  74' O. Salgado [1456 - 0]
  74' O. Salgado [1457 - 0]
  74' O. Salgado [1458 - 0]
  74' O. Salgado [1459 - 0]
  74' O. Salgado [1460 - 0]
  74' O. Salgado [1461 - 0]
  74' O. Salgado [1462 - 0]
  74' O. Salgado [1463 - 0]
  74' O. Salgado [1464 - 0]
  74' O. Salgado [1465 - 0]
  74' O. Salgado [1466 - 0]
  74' O. Salgado [1467 - 0]
  74' O. Salgado [1468 - 0]
  74' O. Salgado [1469 - 0]
  74' O. Salgado [1470 - 0]
  74' O. Salgado [1471 - 0]
  74' O. Salgado [1472 - 0]
  74' O. Salgado [1473 - 0]
  74' O. Salgado [1474 - 0]
  74' O. Salgado [1475 - 0]
  74' O. Salgado [1476 - 0]
  74' O. Salgado [1477 - 0]
  74' O. Salgado [1478 - 0]
  74' O. Salgado [1479 - 0]
  74' O. Salgado [1480 - 0]
  74' O. Salgado [1481 - 0]
  74' O. Salgado [1482 - 0]
16 ก.ย. 2563 21:00
  81' M. Camara [1482 - 1]
  81' M. Camara [1482 - 2]
  81' M. Camara [1482 - 3]
  81' M. Camara [1482 - 4]
  81' M. Camara [1482 - 5]
  81' M. Camara [1482 - 6]
  81' M. Camara [1482 - 7]
  81' M. Camara [1482 - 8]
  81' M. Camara [1482 - 9]
  81' M. Camara [1482 - 10]
  81' M. Camara [1482 - 11]
  81' M. Camara [1482 - 12]
  81' M. Camara [1482 - 13]
  81' M. Camara [1482 - 14]
  81' M. Camara [1482 - 15]
  81' M. Camara [1482 - 16]
  81' M. Camara [1482 - 17]
  81' M. Camara [1482 - 18]
  81' M. Camara [1482 - 19]
  81' M. Camara [1482 - 20]
  81' M. Camara [1482 - 21]
  81' M. Camara [1482 - 22]
  81' M. Camara [1482 - 23]
  81' M. Camara [1482 - 24]
  81' M. Camara [1482 - 25]
  81' M. Camara [1482 - 26]
  81' M. Camara [1482 - 27]
  81' M. Camara [1482 - 28]
  81' M. Camara [1482 - 29]
  81' M. Camara [1482 - 30]
  81' M. Camara [1482 - 31]
  81' M. Camara [1482 - 32]
  81' M. Camara [1482 - 33]
  81' M. Camara [1482 - 34]
  81' M. Camara [1482 - 35]
  81' M. Camara [1482 - 36]
  81' M. Camara [1482 - 37]
  81' M. Camara [1482 - 38]
  81' M. Camara [1482 - 39]
  81' M. Camara [1482 - 40]
  81' M. Camara [1482 - 41]
  81' M. Camara [1482 - 42]
  81' M. Camara [1482 - 43]
  81' M. Camara [1482 - 44]
  81' M. Camara [1482 - 45]
  81' M. Camara [1482 - 46]
  81' M. Camara [1482 - 47]
  81' M. Camara [1482 - 48]
  81' M. Camara [1482 - 49]
  81' M. Camara [1482 - 50]
  81' M. Camara [1482 - 51]
  81' M. Camara [1482 - 52]
  81' M. Camara [1482 - 53]
  81' M. Camara [1482 - 54]
  81' M. Camara [1482 - 55]
  81' M. Camara [1482 - 56]
  81' M. Camara [1482 - 57]
  81' M. Camara [1482 - 58]
  81' M. Camara [1482 - 59]
  81' M. Camara [1482 - 60]
  81' M. Camara [1482 - 61]
  81' M. Camara [1482 - 62]
  81' M. Camara [1482 - 63]
  81' M. Camara [1482 - 64]
  81' M. Camara [1482 - 65]
  81' M. Camara [1482 - 66]
  81' M. Camara [1482 - 67]
  81' M. Camara [1482 - 68]
  81' M. Camara [1482 - 69]
  81' M. Camara [1482 - 70]
  81' M. Camara [1482 - 71]
  81' M. Camara [1482 - 72]
  81' M. Camara [1482 - 73]
  81' M. Camara [1482 - 74]
  81' M. Camara [1482 - 75]
  81' M. Camara [1482 - 76]
  81' M. Camara [1482 - 77]
  81' M. Camara [1482 - 78]
  81' M. Camara [1482 - 79]
  81' M. Camara [1482 - 80]
  81' M. Camara [1482 - 81]
  81' M. Camara [1482 - 82]
  81' M. Camara [1482 - 83]
  81' M. Camara [1482 - 84]
  81' M. Camara [1482 - 85]
  81' M. Camara [1482 - 86]
  81' M. Camara [1482 - 87]
  81' M. Camara [1482 - 88]
  81' M. Camara [1482 - 89]
  81' M. Camara [1482 - 90]
  81' M. Camara [1482 - 91]
  81' M. Camara [1482 - 92]
  81' M. Camara [1482 - 93]
  81' M. Camara [1482 - 94]
  81' M. Camara [1482 - 95]
  81' M. Camara [1482 - 96]
  81' M. Camara [1482 - 97]
  81' M. Camara [1482 - 98]
  81' M. Camara [1482 - 99]
  81' M. Camara [1482 - 100]
  81' M. Camara [1482 - 101]
  81' M. Camara [1482 - 102]
  81' M. Camara [1482 - 103]
  81' M. Camara [1482 - 104]
  81' M. Camara [1482 - 105]
  81' M. Camara [1482 - 106]
  81' M. Camara [1482 - 107]
  81' M. Camara [1482 - 108]
  81' M. Camara [1482 - 109]
  81' M. Camara [1482 - 110]
  81' M. Camara [1482 - 111]
  81' M. Camara [1482 - 112]
  81' M. Camara [1482 - 113]
  81' M. Camara [1482 - 114]
  81' M. Camara [1482 - 115]
  81' M. Camara [1482 - 116]
  81' M. Camara [1482 - 117]
  81' M. Camara [1482 - 118]
  81' M. Camara [1482 - 119]
  81' M. Camara [1482 - 120]
  81' M. Camara [1482 - 121]
  81' M. Camara [1482 - 122]
  81' M. Camara [1482 - 123]
  81' M. Camara [1482 - 124]
  81' M. Camara [1482 - 125]
  81' M. Camara [1482 - 126]
  81' M. Camara [1482 - 127]
  81' M. Camara [1482 - 128]
  81' M. Camara [1482 - 129]
  81' M. Camara [1482 - 130]
  81' M. Camara [1482 - 131]
  81' M. Camara [1482 - 132]
  81' M. Camara [1482 - 133]
  81' M. Camara [1482 - 134]
  81' M. Camara [1482 - 135]
  81' M. Camara [1482 - 136]
  81' M. Camara [1482 - 137]
  81' M. Camara [1482 - 138]
  81' M. Camara [1482 - 139]
  81' M. Camara [1482 - 140]
  81' M. Camara [1482 - 141]
  81' M. Camara [1482 - 142]
  81' M. Camara [1482 - 143]
  81' M. Camara [1482 - 144]
  81' M. Camara [1482 - 145]
  81' M. Camara [1482 - 146]
  81' M. Camara [1482 - 147]
  81' M. Camara [1482 - 148]
  81' M. Camara [1482 - 149]
  81' M. Camara [1482 - 150]
  81' M. Camara [1482 - 151]
  81' M. Camara [1482 - 152]
  81' M. Camara [1482 - 153]
  81' M. Camara [1482 - 154]
  81' M. Camara [1482 - 155]
  81' M. Camara [1482 - 156]
  81' M. Camara [1482 - 157]
  81' M. Camara [1482 - 158]
  81' M. Camara [1482 - 159]
  81' M. Camara [1482 - 160]
  81' M. Camara [1482 - 161]
  81' M. Camara [1482 - 162]
  81' M. Camara [1482 - 163]
  81' M. Camara [1482 - 164]
  81' M. Camara [1482 - 165]
  81' M. Camara [1482 - 166]
  81' M. Camara [1482 - 167]
  81' M. Camara [1482 - 168]
  81' M. Camara [1482 - 169]
  81' M. Camara [1482 - 170]
  81' M. Camara [1482 - 171]
  81' M. Camara [1482 - 172]
  81' M. Camara [1482 - 173]
  81' M. Camara [1482 - 174]
  81' M. Camara [1482 - 175]
  81' M. Camara [1482 - 176]
  81' M. Camara [1482 - 177]
  81' M. Camara [1482 - 178]
  81' M. Camara [1482 - 179]
  81' M. Camara [1482 - 180]
  81' M. Camara [1482 - 181]
  81' M. Camara [1482 - 182]
  81' M. Camara [1482 - 183]
  81' M. Camara [1482 - 184]
  81' M. Camara [1482 - 185]
  81' M. Camara [1482 - 186]
  81' M. Camara [1482 - 187]
  81' M. Camara [1482 - 188]
  81' M. Camara [1482 - 189]
  81' M. Camara [1482 - 190]
  81' M. Camara [1482 - 191]
  81' M. Camara [1482 - 192]
  81' M. Camara [1482 - 193]
  81' M. Camara [1482 - 194]
  81' M. Camara [1482 - 195]
  81' M. Camara [1482 - 196]
  81' M. Camara [1482 - 197]
  81' M. Camara [1482 - 198]
  81' M. Camara [1482 - 199]
  81' M. Camara [1482 - 200]
  81' M. Camara [1482 - 201]
  81' M. Camara [1482 - 202]
  81' M. Camara [1482 - 203]
  81' M. Camara [1482 - 204]
  81' M. Camara [1482 - 205]
  81' M. Camara [1482 - 206]
  81' M. Camara [1482 - 207]
  81' M. Camara [1482 - 208]
  81' M. Camara [1482 - 209]
  81' M. Camara [1482 - 210]
  81' M. Camara [1482 - 211]
  81' M. Camara [1482 - 212]
  81' M. Camara [1482 - 213]
  81' M. Camara [1482 - 214]
  81' M. Camara [1482 - 215]
  81' M. Camara [1482 - 216]
  81' M. Camara [1482 - 217]
  81' M. Camara [1482 - 218]
  81' M. Camara [1482 - 219]
  81' M. Camara [1482 - 220]
  81' M. Camara [1482 - 221]
  81' M. Camara [1482 - 222]
  81' M. Camara [1482 - 223]
  81' M. Camara [1482 - 224]
  81' M. Camara [1482 - 225]
  81' M. Camara [1482 - 226]
  81' M. Camara [1482 - 227]
  81' M. Camara [1482 - 228]
  81' M. Camara [1482 - 229]
  81' M. Camara [1482 - 230]
  81' M. Camara [1482 - 231]
  81' M. Camara [1482 - 232]
  81' M. Camara [1482 - 233]
  81' M. Camara [1482 - 234]
  81' M. Camara [1482 - 235]
  81' M. Camara [1482 - 236]
  81' M. Camara [1482 - 237]
  81' M. Camara [1482 - 238]
  81' M. Camara [1482 - 239]
  81' M. Camara [1482 - 240]
  81' M. Camara [1482 - 241]
  81' M. Camara [1482 - 242]
  81' M. Camara [1482 - 243]
  81' M. Camara [1482 - 244]
  81' M. Camara [1482 - 245]
  81' M. Camara [1482 - 246]
  81' M. Camara [1482 - 247]
  81' M. Camara [1482 - 248]
  81' M. Camara [1482 - 249]
  81' M. Camara [1482 - 250]
  81' M. Camara [1482 - 251]
  81' M. Camara [1482 - 252]
  81' M. Camara [1482 - 253]
  81' M. Camara [1482 - 254]
  81' M. Camara [1482 - 255]
  81' M. Camara [1482 - 256]
  81' M. Camara [1482 - 257]
  81' M. Camara [1482 - 258]
  81' M. Camara [1482 - 259]
  81' M. Camara [1482 - 260]
  81' M. Camara [1482 - 261]
  81' M. Camara [1482 - 262]
  81' M. Camara [1482 - 263]
  81' M. Camara [1482 - 264]
  81' M. Camara [1482 - 265]
  81' M. Camara [1482 - 266]
  81' M. Camara [1482 - 267]
  81' M. Camara [1482 - 268]
  81' M. Camara [1482 - 269]
  81' M. Camara [1482 - 270]
  81' M. Camara [1482 - 271]
  81' M. Camara [1482 - 272]
  81' M. Camara [1482 - 273]
  81' M. Camara [1482 - 274]
  81' M. Camara [1482 - 275]
  81' M. Camara [1482 - 276]
  81' M. Camara [1482 - 277]
  81' M. Camara [1482 - 278]
  81' M. Camara [1482 - 279]
  81' M. Camara [1482 - 280]
  81' M. Camara [1482 - 281]
  81' M. Camara [1482 - 282]
  81' M. Camara [1482 - 283]
  81' M. Camara [1482 - 284]
  81' M. Camara [1482 - 285]
  81' M. Camara [1482 - 286]
  81' M. Camara [1482 - 287]
  81' M. Camara [1482 - 288]
  81' M. Camara [1482 - 289]
  81' M. Camara [1482 - 290]
  81' M. Camara [1482 - 291]
  81' M. Camara [1482 - 292]
  81' M. Camara [1482 - 293]
  81' M. Camara [1482 - 294]
  81' M. Camara [1482 - 295]
  81' M. Camara [1482 - 296]
  81' M. Camara [1482 - 297]
  81' M. Camara [1482 - 298]
  81' M. Camara [1482 - 299]
  81' M. Camara [1482 - 300]
  81' M. Camara [1482 - 301]
  81' M. Camara [1482 - 302]
  81' M. Camara [1482 - 303]
  81' M. Camara [1482 - 304]
  81' M. Camara [1482 - 305]
  81' M. Camara [1482 - 306]
  81' M. Camara [1482 - 307]
  81' M. Camara [1482 - 308]
  81' M. Camara [1482 - 309]
  81' M. Camara [1482 - 310]
  81' M. Camara [1482 - 311]
  81' M. Camara [1482 - 312]
  81' M. Camara [1482 - 313]
  81' M. Camara [1482 - 314]
  81' M. Camara [1482 - 315]
  81' M. Camara [1482 - 316]
  81' M. Camara [1482 - 317]
  81' M. Camara [1482 - 318]
  81' M. Camara [1482 - 319]
  81' M. Camara [1482 - 320]
  81' M. Camara [1482 - 321]
  81' M. Camara [1482 - 322]
  81' M. Camara [1482 - 323]
  81' M. Camara [1482 - 324]
  81' M. Camara [1482 - 325]
  81' M. Camara [1482 - 326]
  81' M. Camara [1482 - 327]
  81' M. Camara [1482 - 328]
  81' M. Camara [1482 - 329]
  81' M. Camara [1482 - 330]
  81' M. Camara [1482 - 331]
  81' M. Camara [1482 - 332]
  81' M. Camara [1482 - 333]
  81' M. Camara [1482 - 334]
  81' M. Camara [1482 - 335]
  81' M. Camara [1482 - 336]
  81' M. Camara [1482 - 337]
  81' M. Camara [1482 - 338]
  81' M. Camara [1482 - 339]
  81' M. Camara [1482 - 340]
  81' M. Camara [1482 - 341]
  81' M. Camara [1482 - 342]
  81' M. Camara [1482 - 343]
  81' M. Camara [1482 - 344]
  81' M. Camara [1482 - 345]
  81' M. Camara [1482 - 346]
  81' M. Camara [1482 - 347]
  81' M. Camara [1482 - 348]
  81' M. Camara [1482 - 349]
  81' M. Camara [1482 - 350]
  81' M. Camara [1482 - 351]
  81' M. Camara [1482 - 352]
  81' M. Camara [1482 - 353]
  81' M. Camara [1482 - 354]
  81' M. Camara [1482 - 355]
  81' M. Camara [1482 - 356]
  81' M. Camara [1482 - 357]
  81' M. Camara [1482 - 358]
  81' M. Camara [1482 - 359]
  81' M. Camara [1482 - 360]
  81' M. Camara [1482 - 361]
  81' M. Camara [1482 - 362]
  81' M. Camara [1482 - 363]
  81' M. Camara [1482 - 364]
  81' M. Camara [1482 - 365]
  81' M. Camara [1482 - 366]
  81' M. Camara [1482 - 367]
  81' M. Camara [1482 - 368]
  81' M. Camara [1482 - 369]
  81' M. Camara [1482 - 370]
  81' M. Camara [1482 - 371]
  81' M. Camara [1482 - 372]
  81' M. Camara [1482 - 373]
  81' M. Camara [1482 - 374]
  81' M. Camara [1482 - 375]
  81' M. Camara [1482 - 376]
  81' M. Camara [1482 - 377]
  81' M. Camara [1482 - 378]
  81' M. Camara [1482 - 379]
  81' M. Camara [1482 - 380]
  81' M. Camara [1482 - 381]
  81' M. Camara [1482 - 382]
  81' M. Camara [1482 - 383]
  81' M. Camara [1482 - 384]
  81' M. Camara [1482 - 385]
  81' M. Camara [1482 - 386]
  81' M. Camara [1482 - 387]
  81' M. Camara [1482 - 388]
  81' M. Camara [1482 - 389]
  81' M. Camara [1482 - 390]
  81' M. Camara [1482 - 391]
  81' M. Camara [1482 - 392]
  81' M. Camara [1482 - 393]
  81' M. Camara [1482 - 394]
  81' M. Camara [1482 - 395]
  81' M. Camara [1482 - 396]
  81' M. Camara [1482 - 397]
  81' M. Camara [1482 - 398]
  81' M. Camara [1482 - 399]
  81' M. Camara [1482 - 400]
  81' M. Camara [1482 - 401]
  81' M. Camara [1482 - 402]
  81' M. Camara [1482 - 403]
  81' M. Camara [1482 - 404]
  81' M. Camara [1482 - 405]
  81' M. Camara [1482 - 406]
  81' M. Camara [1482 - 407]
  81' M. Camara [1482 - 408]
  81' M. Camara [1482 - 409]
  81' M. Camara [1482 - 410]
  81' M. Camara [1482 - 411]
  81' M. Camara [1482 - 412]
  81' M. Camara [1482 - 413]
  81' M. Camara [1482 - 414]
  81' M. Camara [1482 - 415]
  81' M. Camara [1482 - 416]
  81' M. Camara [1482 - 417]
  81' M. Camara [1482 - 418]
  81' M. Camara [1482 - 419]
  81' M. Camara [1482 - 420]
  81' M. Camara [1482 - 421]
  81' M. Camara [1482 - 422]
  81' M. Camara [1482 - 423]
  81' M. Camara [1482 - 424]
  81' M. Camara [1482 - 425]
  81' M. Camara [1482 - 426]
  81' M. Camara [1482 - 427]
  81' M. Camara [1482 - 428]
  81' M. Camara [1482 - 429]
  81' M. Camara [1482 - 430]
  81' M. Camara [1482 - 431]
  81' M. Camara [1482 - 432]
  81' M. Camara [1482 - 433]
  81' M. Camara [1482 - 434]
  81' M. Camara [1482 - 435]
  81' M. Camara [1482 - 436]
  81' M. Camara [1482 - 437]
  81' M. Camara [1482 - 438]
  81' M. Camara [1482 - 439]
  81' M. Camara [1482 - 440]
  81' M. Camara [1482 - 441]
  81' M. Camara [1482 - 442]
  81' M. Camara [1482 - 443]
  81' M. Camara [1482 - 444]
  81' M. Camara [1482 - 445]
  81' M. Camara [1482 - 446]
  81' M. Camara [1482 - 447]
  81' M. Camara [1482 - 448]
  81' M. Camara [1482 - 449]
  81' M. Camara [1482 - 450]
  81' M. Camara [1482 - 451]
  81' M. Camara [1482 - 452]
  81' M. Camara [1482 - 453]
  81' M. Camara [1482 - 454]
  81' M. Camara [1482 - 455]
  81' M. Camara [1482 - 456]
  81' M. Camara [1482 - 457]
  81' M. Camara [1482 - 458]
  81' M. Camara [1482 - 459]
  81' M. Camara [1482 - 460]
  81' M. Camara [1482 - 461]
  81' M. Camara [1482 - 462]
  81' M. Camara [1482 - 463]
  81' M. Camara [1482 - 464]
  81' M. Camara [1482 - 465]
  81' M. Camara [1482 - 466]
  81' M. Camara [1482 - 467]
  81' M. Camara [1482 - 468]
  81' M. Camara [1482 - 469]
  81' M. Camara [1482 - 470]
  81' M. Camara [1482 - 471]
  81' M. Camara [1482 - 472]
  81' M. Camara [1482 - 473]
  81' M. Camara [1482 - 474]
  81' M. Camara [1482 - 475]
  81' M. Camara [1482 - 476]
  81' M. Camara [1482 - 477]
  81' M. Camara [1482 - 478]
  81' M. Camara [1482 - 479]
  81' M. Camara [1482 - 480]
  81' M. Camara [1482 - 481]
  81' M. Camara [1482 - 482]
  81' M. Camara [1482 - 483]
  81' M. Camara [1482 - 484]
  81' M. Camara [1482 - 485]
  81' M. Camara [1482 - 486]
  81' M. Camara [1482 - 487]
  81' M. Camara [1482 - 488]
  81' M. Camara [1482 - 489]
  81' M. Camara [1482 - 490]
  81' M. Camara [1482 - 491]
  81' M. Camara [1482 - 492]
  81' M. Camara [1482 - 493]
  81' M. Camara [1482 - 494]
  81' M. Camara [1482 - 495]
  81' M. Camara [1482 - 496]
  81' M. Camara [1482 - 497]
  81' M. Camara [1482 - 498]
  81' M. Camara [1482 - 499]
  81' M. Camara [1482 - 500]
  81' M. Camara [1482 - 501]
  81' M. Camara [1482 - 502]
  81' M. Camara [1482 - 503]
  81' M. Camara [1482 - 504]
  81' M. Camara [1482 - 505]
  81' M. Camara [1482 - 506]
  81' M. Camara [1482 - 507]
  81' M. Camara [1482 - 508]
  81' M. Camara [1482 - 509]
  81' M. Camara [1482 - 510]
  81' M. Camara [1482 - 511]
  81' M. Camara [1482 - 512]
  81' M. Camara [1482 - 513]
  81' M. Camara [1482 - 514]
  81' M. Camara [1482 - 515]
  81' M. Camara [1482 - 516]
  81' M. Camara [1482 - 517]
  81' M. Camara [1482 - 518]
  81' M. Camara [1482 - 519]
  81' M. Camara [1482 - 520]
  81' M. Camara [1482 - 521]
  81' M. Camara [1482 - 522]
  81' M. Camara [1482 - 523]
  81' M. Camara [1482 - 524]
  81' M. Camara [1482 - 525]
  81' M. Camara [1482 - 526]
  81' M. Camara [1482 - 527]
  81' M. Camara [1482 - 528]
  81' M. Camara [1482 - 529]
  81' M. Camara [1482 - 530]
  81' M. Camara [1482 - 531]
  81' M. Camara [1482 - 532]
  81' M. Camara [1482 - 533]
  81' M. Camara [1482 - 534]
  81' M. Camara [1482 - 535]
  81' M. Camara [1482 - 536]
  81' M. Camara [1482 - 537]
  81' M. Camara [1482 - 538]
  81' M. Camara [1482 - 539]
  81' M. Camara [1482 - 540]
  81' M. Camara [1482 - 541]
  81' M. Camara [1482 - 542]
  81' M. Camara [1482 - 543]
  81' M. Camara [1482 - 544]
  81' M. Camara [1482 - 545]
  81' M. Camara [1482 - 546]
  81' M. Camara [1482 - 547]
  81' M. Camara [1482 - 548]
  81' M. Camara [1482 - 549]
  81' M. Camara [1482 - 550]
  81' M. Camara [1482 - 551]
  81' M. Camara [1482 - 552]
  81' M. Camara [1482 - 553]
  81' M. Camara [1482 - 554]
  81' M. Camara [1482 - 555]
  81' M. Camara [1482 - 556]
  81' M. Camara [1482 - 557]
  81' M. Camara [1482 - 558]
  81' M. Camara [1482 - 559]
  81' M. Camara [1482 - 560]
  81' M. Camara [1482 - 561]
  81' M. Camara [1482 - 562]
  81' M. Camara [1482 - 563]
  81' M. Camara [1482 - 564]
  81' M. Camara [1482 - 565]
  81' M. Camara [1482 - 566]
  81' M. Camara [1482 - 567]
  81' M. Camara [1482 - 568]
  81' M. Camara [1482 - 569]
  81' M. Camara [1482 - 570]
  81' M. Camara [1482 - 571]
  81' M. Camara [1482 - 572]
  81' M. Camara [1482 - 573]
  81' M. Camara [1482 - 574]
  81' M. Camara [1482 - 575]
  81' M. Camara [1482 - 576]
  81' M. Camara [1482 - 577]
  81' M. Camara [1482 - 578]
  81' M. Camara [1482 - 579]
  81' M. Camara [1482 - 580]
  81' M. Camara [1482 - 581]
  81' M. Camara [1482 - 582]
  81' M. Camara [1482 - 583]
  81' M. Camara [1482 - 584]
  81' M. Camara [1482 - 585]
  81' M. Camara [1482 - 586]
  81' M. Camara [1482 - 587]
  81' M. Camara [1482 - 588]
  81' M. Camara [1482 - 589]
  81' M. Camara [1482 - 590]
  81' M. Camara [1482 - 591]
  81' M. Camara [1482 - 592]
  81' M. Camara [1482 - 593]
  81' M. Camara [1482 - 594]
  81' M. Camara [1482 - 595]
  81' M. Camara [1482 - 596]
  81' M. Camara [1482 - 597]
  81' M. Camara [1482 - 598]
  81' M. Camara [1482 - 599]
  81' M. Camara [1482 - 600]
  81' M. Camara [1482 - 601]
  81' M. Camara [1482 - 602]
  81' M. Camara [1482 - 603]
  81' M. Camara [1482 - 604]
  81' M. Camara [1482 - 605]
  81' M. Camara [1482 - 606]
  81' M. Camara [1482 - 607]
  81' M. Camara [1482 - 608]
  81' M. Camara [1482 - 609]
  81' M. Camara [1482 - 610]
  81' M. Camara [1482 - 611]
  81' M. Camara [1482 - 612]
  81' M. Camara [1482 - 613]
  81' M. Camara [1482 - 614]
  81' M. Camara [1482 - 615]
  81' M. Camara [1482 - 616]
  81' M. Camara [1482 - 617]
  81' M. Camara [1482 - 618]
  81' M. Camara [1482 - 619]
  81' M. Camara [1482 - 620]
  81' M. Camara [1482 - 621]
  81' M. Camara [1482 - 622]
  81' M. Camara [1482 - 623]
  81' M. Camara [1482 - 624]
  81' M. Camara [1482 - 625]
  81' M. Camara [1482 - 626]
  81' M. Camara [1482 - 627]
  81' M. Camara [1482 - 628]
  81' M. Camara [1482 - 629]
  81' M. Camara [1482 - 630]
  81' M. Camara [1482 - 631]
  81' M. Camara [1482 - 632]
  81' M. Camara [1482 - 633]
  81' M. Camara [1482 - 634]
  81' M. Camara [1482 - 635]
  81' M. Camara [1482 - 636]
  81' M. Camara [1482 - 637]
  81' M. Camara [1482 - 638]
  81' M. Camara [1482 - 639]
  81' M. Camara [1482 - 640]
  81' M. Camara [1482 - 641]
  81' M. Camara [1482 - 642]
  81' M. Camara [1482 - 643]
  81' M. Camara [1482 - 644]
  81' M. Camara [1482 - 645]
  81' M. Camara [1482 - 646]
  81' M. Camara [1482 - 647]
  81' M. Camara [1482 - 648]
  81' M. Camara [1482 - 649]
  81' M. Camara [1482 - 650]
  81' M. Camara [1482 - 651]
  81' M. Camara [1482 - 652]
  81' M. Camara [1482 - 653]
  81' M. Camara [1482 - 654]
  81' M. Camara [1482 - 655]
  81' M. Camara [1482 - 656]
  81' M. Camara [1482 - 657]
  81' M. Camara [1482 - 658]
  81' M. Camara [1482 - 659]
  81' M. Camara [1482 - 660]
  81' M. Camara [1482 - 661]
  81' M. Camara [1482 - 662]
  81' M. Camara [1482 - 663]
  81' M. Camara [1482 - 664]
  81' M. Camara [1482 - 665]
  81' M. Camara [1482 - 666]
  81' M. Camara [1482 - 667]
  81' M. Camara [1482 - 668]
  81' M. Camara [1482 - 669]
  81' M. Camara [1482 - 670]
  81' M. Camara [1482 - 671]
  81' M. Camara [1482 - 672]
  81' M. Camara [1482 - 673]
  81' M. Camara [1482 - 674]
  81' M. Camara [1482 - 675]
  81' M. Camara [1482 - 676]
  81' M. Camara [1482 - 677]
  81' M. Camara [1482 - 678]
  81' M. Camara [1482 - 679]
  81' M. Camara [1482 - 680]
  81' M. Camara [1482 - 681]
  81' M. Camara [1482 - 682]
  81' M. Camara [1482 - 683]
  81' M. Camara [1482 - 684]
  81' M. Camara [1482 - 685]
  81' M. Camara [1482 - 686]
  81' M. Camara [1482 - 687]
  81' M. Camara [1482 - 688]
  81' M. Camara [1482 - 689]
  81' M. Camara [1482 - 690]
  81' M. Camara [1482 - 691]
  81' M. Camara [1482 - 692]
  81' M. Camara [1482 - 693]
  81' M. Camara [1482 - 694]
  81' M. Camara [1482 - 695]
  81' M. Camara [1482 - 696]
  81' M. Camara [1482 - 697]
  81' M. Camara [1482 - 698]
  81' M. Camara [1482 - 699]
  81' M. Camara [1482 - 700]
  81' M. Camara [1482 - 701]
  81' M. Camara [1482 - 702]
  81' M. Camara [1482 - 703]
  81' M. Camara [1482 - 704]
  81' M. Camara [1482 - 705]
  81' M. Camara [1482 - 706]
  81' M. Camara [1482 - 707]
  81' M. Camara [1482 - 708]
  81' M. Camara [1482 - 709]
  81' M. Camara [1482 - 710]
  81' M. Camara [1482 - 711]
  81' M. Camara [1482 - 712]
  81' M. Camara [1482 - 713]
  81' M. Camara [1482 - 714]
  81' M. Camara [1482 - 715]
  81' M. Camara [1482 - 716]
  81' M. Camara [1482 - 717]
  81' M. Camara [1482 - 718]
  81' M. Camara [1482 - 719]
  81' M. Camara [1482 - 720]
  81' M. Camara [1482 - 721]
  81' M. Camara [1482 - 722]
  81' M. Camara [1482 - 723]
  81' M. Camara [1482 - 724]
  81' M. Camara [1482 - 725]
  81' M. Camara [1482 - 726]
  81' M. Camara [1482 - 727]
  81' M. Camara [1482 - 728]
  81' M. Camara [1482 - 729]
  81' M. Camara [1482 - 730]
  81' M. Camara [1482 - 731]
  81' M. Camara [1482 - 732]
  81' M. Camara [1482 - 733]
  81' M. Camara [1482 - 734]
  81' M. Camara [1482 - 735]
  81' M. Camara [1482 - 736]
  81' M. Camara [1482 - 737]
  81' M. Camara [1482 - 738]
  81' M. Camara [1482 - 739]
  81' M. Camara [1482 - 740]
  81' M. Camara [1482 - 741]

การแข่งขันที่จะเกิดขึ้น
El Paso
El Paso
เพิ่มเติม
 • El Paso - Colorado Springs ถ่ายทอดสตรีมมิ่งสด / ทีวี / วิทยุ
  สด
  ระหว่างประเทศ
  ไม่มีข้อมูลการถ่ายทอด