ทีมของฉัน
การตั้งค่าแมตช์
แสดงคะแนน
จัดลำดับตาม

  41' H. Mosquera [1 - 0]
  41' H. Mosquera [2 - 0]
  41' H. Mosquera [3 - 0]
  41' H. Mosquera [4 - 0]
  49' F. Jara [5 - 0]
  49' F. Jara [6 - 0]
  49' F. Jara [7 - 0]
  49' F. Jara [8 - 0]
  57' H. Mosquera [9 - 0]
  57' H. Mosquera [10 - 0]
  57' H. Mosquera [11 - 0]
  57' H. Mosquera [12 - 0]
  78' H. Mosquera [13 - 4]
  78' H. Mosquera [14 - 4]
  78' H. Mosquera [15 - 4]
  78' H. Mosquera [16 - 4]
16 ก.ย. 2563 20:30
  63' Andre Shinyashiki [12 - 1]
  63' Andre Shinyashiki [12 - 2]
  63' Andre Shinyashiki [12 - 3]
  63' Andre Shinyashiki [12 - 4]
  41' H. Mosquera [1 - 0]
  41' H. Mosquera [2 - 0]
  41' H. Mosquera [3 - 0]
  41' H. Mosquera [4 - 0]
  49' F. Jara [5 - 0]
  49' F. Jara [6 - 0]
  49' F. Jara [7 - 0]
  49' F. Jara [8 - 0]
  57' H. Mosquera [9 - 0]
  57' H. Mosquera [10 - 0]
  57' H. Mosquera [11 - 0]
  57' H. Mosquera [12 - 0]
  78' H. Mosquera [13 - 4]
  78' H. Mosquera [14 - 4]
  78' H. Mosquera [15 - 4]
  78' H. Mosquera [16 - 4]
16 ก.ย. 2563 20:30
  63' Andre Shinyashiki [12 - 1]
  63' Andre Shinyashiki [12 - 2]
  63' Andre Shinyashiki [12 - 3]
  63' Andre Shinyashiki [12 - 4]

การแข่งขันที่จะเกิดขึ้น