ทีมของฉัน
การตั้งค่าแมตช์
แสดงคะแนน
จัดลำดับตาม

  2' G. Lovrencsics [1 - 0]
  2' G. Lovrencsics [2 - 0]
  2' G. Lovrencsics [3 - 0]
  2' G. Lovrencsics [4 - 0]
  65' M. Uzuni [5 - 4]
  65' M. Uzuni [6 - 4]
  65' M. Uzuni [7 - 4]
  65' M. Uzuni [8 - 4]
  23' M. Uzuni (OG) [4 - 1]
  23' M. Uzuni (OG) [4 - 2]
  23' M. Uzuni (OG) [4 - 3]
  23' M. Uzuni (OG) [4 - 4]
  2' G. Lovrencsics [1 - 0]
  2' G. Lovrencsics [2 - 0]
  2' G. Lovrencsics [3 - 0]
  2' G. Lovrencsics [4 - 0]
  65' M. Uzuni [5 - 4]
  65' M. Uzuni [6 - 4]
  65' M. Uzuni [7 - 4]
  65' M. Uzuni [8 - 4]
  23' M. Uzuni (OG) [4 - 1]
  23' M. Uzuni (OG) [4 - 2]
  23' M. Uzuni (OG) [4 - 3]
  23' M. Uzuni (OG) [4 - 4]

การแข่งขันที่จะเกิดขึ้น