ทีมของฉัน
การตั้งค่าแมตช์
แสดงคะแนน
จัดลำดับตาม

Hartford Athletic
Hartford Athletic
3
-
1
Hartford Athletic
Hartford Athletic
3
1
  11' M. Silva [1 - 0]
  11' M. Silva [2 - 0]
  11' M. Silva [3 - 0]
  11' M. Silva [4 - 0]
  11' M. Silva [5 - 0]
  11' M. Silva [6 - 0]
  11' M. Silva [7 - 0]
  11' M. Silva [8 - 0]
  11' M. Silva [9 - 0]
  11' M. Silva [10 - 0]
  11' M. Silva [11 - 0]
  11' M. Silva [12 - 0]
  11' M. Silva [13 - 0]
  11' M. Silva [14 - 0]
  11' M. Silva [15 - 0]
  11' M. Silva [16 - 0]
  11' M. Silva [17 - 0]
  11' M. Silva [18 - 0]
  11' M. Silva [19 - 0]
  11' M. Silva [20 - 0]
  11' M. Silva [21 - 0]
  11' M. Silva [22 - 0]
  11' M. Silva [23 - 0]
  11' M. Silva [24 - 0]
  11' M. Silva [25 - 0]
  11' M. Silva [26 - 0]
  11' M. Silva [27 - 0]
  11' M. Silva [28 - 0]
  11' M. Silva [29 - 0]
  11' M. Silva [30 - 0]
  11' M. Silva [31 - 0]
  11' M. Silva [32 - 0]
  11' M. Silva [33 - 0]
  11' M. Silva [34 - 0]
  11' M. Silva [35 - 0]
  11' M. Silva [36 - 0]
  11' M. Silva [37 - 0]
  11' M. Silva [38 - 0]
  11' M. Silva [39 - 0]
  11' M. Silva [40 - 0]
  11' M. Silva [41 - 0]
  11' M. Silva [42 - 0]
  11' M. Silva [43 - 0]
  11' M. Silva [44 - 0]
  11' M. Silva [45 - 0]
  11' M. Silva [46 - 0]
  11' M. Silva [47 - 0]
  11' M. Silva [48 - 0]
  11' M. Silva [49 - 0]
  11' M. Silva [50 - 0]
  11' M. Silva [51 - 0]
  11' M. Silva [52 - 0]
  11' M. Silva [53 - 0]
  11' M. Silva [54 - 0]
  11' M. Silva [55 - 0]
  11' M. Silva [56 - 0]
  11' M. Silva [57 - 0]
  11' M. Silva [58 - 0]
  11' M. Silva [59 - 0]
  11' M. Silva [60 - 0]
  11' M. Silva [61 - 0]
  11' M. Silva [62 - 0]
  11' M. Silva [63 - 0]
  11' M. Silva [64 - 0]
  11' M. Silva [65 - 0]
  11' M. Silva [66 - 0]
  11' M. Silva [67 - 0]
  11' M. Silva [68 - 0]
  11' M. Silva [69 - 0]
  11' M. Silva [70 - 0]
  11' M. Silva [71 - 0]
  11' M. Silva [72 - 0]
  11' M. Silva [73 - 0]
  11' M. Silva [74 - 0]
  11' M. Silva [75 - 0]
  11' M. Silva [76 - 0]
  11' M. Silva [77 - 0]
  11' M. Silva [78 - 0]
  11' M. Silva [79 - 0]
  11' M. Silva [80 - 0]
  11' M. Silva [81 - 0]
  11' M. Silva [82 - 0]
  11' M. Silva [83 - 0]
  11' M. Silva [84 - 0]
  11' M. Silva [85 - 0]
  11' M. Silva [86 - 0]
  11' M. Silva [87 - 0]
  11' M. Silva [88 - 0]
  11' M. Silva [89 - 0]
  11' M. Silva [90 - 0]
  11' M. Silva [91 - 0]
  11' M. Silva [92 - 0]
  11' M. Silva [93 - 0]
  11' M. Silva [94 - 0]
  11' M. Silva [95 - 0]
  11' M. Silva [96 - 0]
  11' M. Silva [97 - 0]
  11' M. Silva [98 - 0]
  11' M. Silva [99 - 0]
  11' M. Silva [100 - 0]
  11' M. Silva [101 - 0]
  11' M. Silva [102 - 0]
  11' M. Silva [103 - 0]
  11' M. Silva [104 - 0]
  11' M. Silva [105 - 0]
  11' M. Silva [106 - 0]
  11' M. Silva [107 - 0]
  11' M. Silva [108 - 0]
  11' M. Silva [109 - 0]
  11' M. Silva [110 - 0]
  11' M. Silva [111 - 0]
  11' M. Silva [112 - 0]
  11' M. Silva [113 - 0]
  11' M. Silva [114 - 0]
  11' M. Silva [115 - 0]
  11' M. Silva [116 - 0]
  11' M. Silva [117 - 0]
  11' M. Silva [118 - 0]
  11' M. Silva [119 - 0]
  11' M. Silva [120 - 0]
  11' M. Silva [121 - 0]
  11' M. Silva [122 - 0]
  11' M. Silva [123 - 0]
  11' M. Silva [124 - 0]
  11' M. Silva [125 - 0]
  11' M. Silva [126 - 0]
  11' M. Silva [127 - 0]
  11' M. Silva [128 - 0]
  11' M. Silva [129 - 0]
  11' M. Silva [130 - 0]
  11' M. Silva [131 - 0]
  11' M. Silva [132 - 0]
  11' M. Silva [133 - 0]
  11' M. Silva [134 - 0]
  11' M. Silva [135 - 0]
  11' M. Silva [136 - 0]
  11' M. Silva [137 - 0]
  11' M. Silva [138 - 0]
  11' M. Silva [139 - 0]
  11' M. Silva [140 - 0]
  11' M. Silva [141 - 0]
  11' M. Silva [142 - 0]
  11' M. Silva [143 - 0]
  11' M. Silva [144 - 0]
  11' M. Silva [145 - 0]
  11' M. Silva [146 - 0]
  11' M. Silva [147 - 0]
  11' M. Silva [148 - 0]
  11' M. Silva [149 - 0]
  11' M. Silva [150 - 0]
  11' M. Silva [151 - 0]
  11' M. Silva [152 - 0]
  11' M. Silva [153 - 0]
  11' M. Silva [154 - 0]
  11' M. Silva [155 - 0]
  11' M. Silva [156 - 0]
  11' M. Silva [157 - 0]
  11' M. Silva [158 - 0]
  11' M. Silva [159 - 0]
  11' M. Silva [160 - 0]
  11' M. Silva [161 - 0]
  11' M. Silva [162 - 0]
  11' M. Silva [163 - 0]
  11' M. Silva [164 - 0]
  11' M. Silva [165 - 0]
  11' M. Silva [166 - 0]
  11' M. Silva [167 - 0]
  11' M. Silva [168 - 0]
  11' M. Silva [169 - 0]
  11' M. Silva [170 - 0]
  11' M. Silva [171 - 0]
  11' M. Silva [172 - 0]
  11' M. Silva [173 - 0]
  11' M. Silva [174 - 0]
  11' M. Silva [175 - 0]
  11' M. Silva [176 - 0]
  11' M. Silva [177 - 0]
  11' M. Silva [178 - 0]
  11' M. Silva [179 - 0]
  11' M. Silva [180 - 0]
  11' M. Silva [181 - 0]
  11' M. Silva [182 - 0]
  11' M. Silva [183 - 0]
  11' M. Silva [184 - 0]
  11' M. Silva [185 - 0]
  11' M. Silva [186 - 0]
  11' M. Silva [187 - 0]
  11' M. Silva [188 - 0]
  11' M. Silva [189 - 0]
  11' M. Silva [190 - 0]
  11' M. Silva [191 - 0]
  11' M. Silva [192 - 0]
  11' M. Silva [193 - 0]
  11' M. Silva [194 - 0]
  11' M. Silva [195 - 0]
  11' M. Silva [196 - 0]
  11' M. Silva [197 - 0]
  11' M. Silva [198 - 0]
  11' M. Silva [199 - 0]
  11' M. Silva [200 - 0]
  11' M. Silva [201 - 0]
  11' M. Silva [202 - 0]
  11' M. Silva [203 - 0]
  11' M. Silva [204 - 0]
  11' M. Silva [205 - 0]
  11' M. Silva [206 - 0]
  11' M. Silva [207 - 0]
  11' M. Silva [208 - 0]
  11' M. Silva [209 - 0]
  11' M. Silva [210 - 0]
  11' M. Silva [211 - 0]
  11' M. Silva [212 - 0]
  11' M. Silva [213 - 0]
  11' M. Silva [214 - 0]
  11' M. Silva [215 - 0]
  11' M. Silva [216 - 0]
  11' M. Silva [217 - 0]
  11' M. Silva [218 - 0]
  11' M. Silva [219 - 0]
  11' M. Silva [220 - 0]
  11' M. Silva [221 - 0]
  11' M. Silva [222 - 0]
  11' M. Silva [223 - 0]
  11' M. Silva [224 - 0]
  11' M. Silva [225 - 0]
  11' M. Silva [226 - 0]
  11' M. Silva [227 - 0]
  11' M. Silva [228 - 0]
  11' M. Silva [229 - 0]
  11' M. Silva [230 - 0]
  11' M. Silva [231 - 0]
  11' M. Silva [232 - 0]
  11' M. Silva [233 - 0]
  11' M. Silva [234 - 0]
  11' M. Silva [235 - 0]
  11' M. Silva [236 - 0]
  11' M. Silva [237 - 0]
  11' M. Silva [238 - 0]
  11' M. Silva [239 - 0]
  11' M. Silva [240 - 0]
  11' M. Silva [241 - 0]
  11' M. Silva [242 - 0]
  11' M. Silva [243 - 0]
  11' M. Silva [244 - 0]
  11' M. Silva [245 - 0]
  11' M. Silva [246 - 0]
  11' M. Silva [247 - 0]
  11' M. Silva [248 - 0]
  11' M. Silva [249 - 0]
  11' M. Silva [250 - 0]
  11' M. Silva [251 - 0]
  11' M. Silva [252 - 0]
  11' M. Silva [253 - 0]
  11' M. Silva [254 - 0]
  11' M. Silva [255 - 0]
  11' M. Silva [256 - 0]
  11' M. Silva [257 - 0]
  11' M. Silva [258 - 0]
  11' M. Silva [259 - 0]
  11' M. Silva [260 - 0]
  11' M. Silva [261 - 0]
  11' M. Silva [262 - 0]
  11' M. Silva [263 - 0]
  11' M. Silva [264 - 0]
  11' M. Silva [265 - 0]
  11' M. Silva [266 - 0]
  11' M. Silva [267 - 0]
  11' M. Silva [268 - 0]
  11' M. Silva [269 - 0]
  11' M. Silva [270 - 0]
  11' M. Silva [271 - 0]
  11' M. Silva [272 - 0]
  11' M. Silva [273 - 0]
  11' M. Silva [274 - 0]
  11' M. Silva [275 - 0]
  11' M. Silva [276 - 0]
  11' M. Silva [277 - 0]
  11' M. Silva [278 - 0]
  11' M. Silva [279 - 0]
  11' M. Silva [280 - 0]
  11' M. Silva [281 - 0]
  11' M. Silva [282 - 0]
  11' M. Silva [283 - 0]
  11' M. Silva [284 - 0]
  11' M. Silva [285 - 0]
  11' M. Silva [286 - 0]
  11' M. Silva [287 - 0]
  11' M. Silva [288 - 0]
  11' M. Silva [289 - 0]
  11' M. Silva [290 - 0]
  11' M. Silva [291 - 0]
  11' M. Silva [292 - 0]
  11' M. Silva [293 - 0]
  11' M. Silva [294 - 0]
  11' M. Silva [295 - 0]
  11' M. Silva [296 - 0]
  11' M. Silva [297 - 0]
  11' M. Silva [298 - 0]
  11' M. Silva [299 - 0]
  11' M. Silva [300 - 0]
  11' M. Silva [301 - 0]
  11' M. Silva [302 - 0]
  11' M. Silva [303 - 0]
  11' M. Silva [304 - 0]
  11' M. Silva [305 - 0]
  11' M. Silva [306 - 0]
  11' M. Silva [307 - 0]
  11' M. Silva [308 - 0]
  11' M. Silva [309 - 0]
  11' M. Silva [310 - 0]
  11' M. Silva [311 - 0]
  11' M. Silva [312 - 0]
  11' M. Silva [313 - 0]
  11' M. Silva [314 - 0]
  11' M. Silva [315 - 0]
  11' M. Silva [316 - 0]
  11' M. Silva [317 - 0]
  11' M. Silva [318 - 0]
  11' M. Silva [319 - 0]
  11' M. Silva [320 - 0]
  11' M. Silva [321 - 0]
  11' M. Silva [322 - 0]
  11' M. Silva [323 - 0]
  11' M. Silva [324 - 0]
  11' M. Silva [325 - 0]
  11' M. Silva [326 - 0]
  11' M. Silva [327 - 0]
  11' M. Silva [328 - 0]
  11' M. Silva [329 - 0]
  11' M. Silva [330 - 0]
  11' M. Silva [331 - 0]
  11' M. Silva [332 - 0]
  11' M. Silva [333 - 0]
  11' M. Silva [334 - 0]
  11' M. Silva [335 - 0]
  11' M. Silva [336 - 0]
  11' M. Silva [337 - 0]
  11' M. Silva [338 - 0]
  11' M. Silva [339 - 0]
  11' M. Silva [340 - 0]
  11' M. Silva [341 - 0]
  11' M. Silva [342 - 0]
  11' M. Silva [343 - 0]
  11' M. Silva [344 - 0]
  11' M. Silva [345 - 0]
  11' M. Silva [346 - 0]
  11' M. Silva [347 - 0]
  11' M. Silva [348 - 0]
  11' M. Silva [349 - 0]
  11' M. Silva [350 - 0]
  11' M. Silva [351 - 0]
  11' M. Silva [352 - 0]
  11' M. Silva [353 - 0]
  11' M. Silva [354 - 0]
  11' M. Silva [355 - 0]
  11' M. Silva [356 - 0]
  11' M. Silva [357 - 0]
  11' M. Silva [358 - 0]
  11' M. Silva [359 - 0]
  11' M. Silva [360 - 0]
  11' M. Silva [361 - 0]
  11' M. Silva [362 - 0]
  11' M. Silva [363 - 0]
  11' M. Silva [364 - 0]
  11' M. Silva [365 - 0]
  11' M. Silva [366 - 0]
  11' M. Silva [367 - 0]
  11' M. Silva [368 - 0]
  11' M. Silva [369 - 0]
  11' M. Silva [370 - 0]
  11' M. Silva [371 - 0]
  11' M. Silva [372 - 0]
  11' M. Silva [373 - 0]
  11' M. Silva [374 - 0]
  11' M. Silva [375 - 0]
  11' M. Silva [376 - 0]
  11' M. Silva [377 - 0]
  11' M. Silva [378 - 0]
  11' M. Silva [379 - 0]
  11' M. Silva [380 - 0]
  11' M. Silva [381 - 0]
  11' M. Silva [382 - 0]
  11' M. Silva [383 - 0]
  11' M. Silva [384 - 0]
  11' M. Silva [385 - 0]
  11' M. Silva [386 - 0]
  11' M. Silva [387 - 0]
  11' M. Silva [388 - 0]
  11' M. Silva [389 - 0]
  11' M. Silva [390 - 0]
  11' M. Silva [391 - 0]
  11' M. Silva [392 - 0]
  11' M. Silva [393 - 0]
  11' M. Silva [394 - 0]
  11' M. Silva [395 - 0]
  11' M. Silva [396 - 0]
  11' M. Silva [397 - 0]
  11' M. Silva [398 - 0]
  11' M. Silva [399 - 0]
  11' M. Silva [400 - 0]
  11' M. Silva [401 - 0]
  11' M. Silva [402 - 0]
  11' M. Silva [403 - 0]
  11' M. Silva [404 - 0]
  11' M. Silva [405 - 0]
  11' M. Silva [406 - 0]
  11' M. Silva [407 - 0]
  11' M. Silva [408 - 0]
  11' M. Silva [409 - 0]
  11' M. Silva [410 - 0]
  11' M. Silva [411 - 0]
  11' M. Silva [412 - 0]
  11' M. Silva [413 - 0]
  11' M. Silva [414 - 0]
  11' M. Silva [415 - 0]
  11' M. Silva [416 - 0]
  11' M. Silva [417 - 0]
  11' M. Silva [418 - 0]
  11' M. Silva [419 - 0]
  11' M. Silva [420 - 0]
  11' M. Silva [421 - 0]
  11' M. Silva [422 - 0]
  11' M. Silva [423 - 0]
  11' M. Silva [424 - 0]
  11' M. Silva [425 - 0]
  11' M. Silva [426 - 0]
  11' M. Silva [427 - 0]
  11' M. Silva [428 - 0]
  11' M. Silva [429 - 0]
  11' M. Silva [430 - 0]
  11' M. Silva [431 - 0]
  11' M. Silva [432 - 0]
  11' M. Silva [433 - 0]
  11' M. Silva [434 - 0]
  11' M. Silva [435 - 0]
  11' M. Silva [436 - 0]
  11' M. Silva [437 - 0]
  11' M. Silva [438 - 0]
  11' M. Silva [439 - 0]
  11' M. Silva [440 - 0]
  11' M. Silva [441 - 0]
  11' M. Silva [442 - 0]
  11' M. Silva [443 - 0]
  11' M. Silva [444 - 0]
  11' M. Silva [445 - 0]
  11' M. Silva [446 - 0]
  11' M. Silva [447 - 0]
  11' M. Silva [448 - 0]
  11' M. Silva [449 - 0]
  11' M. Silva [450 - 0]
  11' M. Silva [451 - 0]
  11' M. Silva [452 - 0]
  11' M. Silva [453 - 0]
  11' M. Silva [454 - 0]
  11' M. Silva [455 - 0]
  11' M. Silva [456 - 0]
  11' M. Silva [457 - 0]
  11' M. Silva [458 - 0]
  11' M. Silva [459 - 0]
  11' M. Silva [460 - 0]
  11' M. Silva [461 - 0]
  11' M. Silva [462 - 0]
  11' M. Silva [463 - 0]
  11' M. Silva [464 - 0]
  11' M. Silva [465 - 0]
  11' M. Silva [466 - 0]
  11' M. Silva [467 - 0]
  11' M. Silva [468 - 0]
  11' M. Silva [469 - 0]
  11' M. Silva [470 - 0]
  11' M. Silva [471 - 0]
  11' M. Silva [472 - 0]
  11' M. Silva [473 - 0]
  11' M. Silva [474 - 0]
  11' M. Silva [475 - 0]
  11' M. Silva [476 - 0]
  11' M. Silva [477 - 0]
  11' M. Silva [478 - 0]
  11' M. Silva [479 - 0]
  11' M. Silva [480 - 0]
  11' M. Silva [481 - 0]
  11' M. Silva [482 - 0]
  11' M. Silva [483 - 0]
  11' M. Silva [484 - 0]
  11' M. Silva [485 - 0]
  11' M. Silva [486 - 0]
  11' M. Silva [487 - 0]
  11' M. Silva [488 - 0]
  11' M. Silva [489 - 0]
  11' M. Silva [490 - 0]
  11' M. Silva [491 - 0]
  11' M. Silva [492 - 0]
  11' M. Silva [493 - 0]
  11' M. Silva [494 - 0]
  11' M. Silva [495 - 0]
  11' M. Silva [496 - 0]
  11' M. Silva [497 - 0]
  11' M. Silva [498 - 0]
  11' M. Silva [499 - 0]
  11' M. Silva [500 - 0]
  11' M. Silva [501 - 0]
  11' M. Silva [502 - 0]
  11' M. Silva [503 - 0]
  11' M. Silva [504 - 0]
  11' M. Silva [505 - 0]
  11' M. Silva [506 - 0]
  11' M. Silva [507 - 0]
  11' M. Silva [508 - 0]
  11' M. Silva [509 - 0]
  11' M. Silva [510 - 0]
  11' M. Silva [511 - 0]
  11' M. Silva [512 - 0]
  11' M. Silva [513 - 0]
  11' M. Silva [514 - 0]
  11' M. Silva [515 - 0]
  11' M. Silva [516 - 0]
  11' M. Silva [517 - 0]
  11' M. Silva [518 - 0]
  11' M. Silva [519 - 0]
  11' M. Silva [520 - 0]
  11' M. Silva [521 - 0]
  11' M. Silva [522 - 0]
  11' M. Silva [523 - 0]
  11' M. Silva [524 - 0]
  11' M. Silva [525 - 0]
  11' M. Silva [526 - 0]
  11' M. Silva [527 - 0]
  11' M. Silva [528 - 0]
  11' M. Silva [529 - 0]
  11' M. Silva [530 - 0]
  11' M. Silva [531 - 0]
  11' M. Silva [532 - 0]
  11' M. Silva [533 - 0]
  11' M. Silva [534 - 0]
  11' M. Silva [535 - 0]
  11' M. Silva [536 - 0]
  11' M. Silva [537 - 0]
  11' M. Silva [538 - 0]
  11' M. Silva [539 - 0]
  11' M. Silva [540 - 0]
  11' M. Silva [541 - 0]
  11' M. Silva [542 - 0]
  11' M. Silva [543 - 0]
  11' M. Silva [544 - 0]
  11' M. Silva [545 - 0]
  11' M. Silva [546 - 0]
  11' M. Silva [547 - 0]
  11' M. Silva [548 - 0]
  11' M. Silva [549 - 0]
  11' M. Silva [550 - 0]
  11' M. Silva [551 - 0]
  11' M. Silva [552 - 0]
  11' M. Silva [553 - 0]
  11' M. Silva [554 - 0]
  11' M. Silva [555 - 0]
  11' M. Silva [556 - 0]
  11' M. Silva [557 - 0]
  11' M. Silva [558 - 0]
  11' M. Silva [559 - 0]
  11' M. Silva [560 - 0]
  11' M. Silva [561 - 0]
  11' M. Silva [562 - 0]
  11' M. Silva [563 - 0]
  11' M. Silva [564 - 0]
  11' M. Silva [565 - 0]
  11' M. Silva [566 - 0]
  11' M. Silva [567 - 0]
  11' M. Silva [568 - 0]
  11' M. Silva [569 - 0]
  11' M. Silva [570 - 0]
  11' M. Silva [571 - 0]
  11' M. Silva [572 - 0]
  11' M. Silva [573 - 0]
  11' M. Silva [574 - 0]
  11' M. Silva [575 - 0]
  11' M. Silva [576 - 0]
  11' M. Silva [577 - 0]
  11' M. Silva [578 - 0]
  11' M. Silva [579 - 0]
  11' M. Silva [580 - 0]
  11' M. Silva [581 - 0]
  11' M. Silva [582 - 0]
  11' M. Silva [583 - 0]
  11' M. Silva [584 - 0]
  11' M. Silva [585 - 0]
  11' M. Silva [586 - 0]
  11' M. Silva [587 - 0]
  11' M. Silva [588 - 0]
  11' M. Silva [589 - 0]
  11' M. Silva [590 - 0]
  11' M. Silva [591 - 0]
  11' M. Silva [592 - 0]
  11' M. Silva [593 - 0]
  11' M. Silva [594 - 0]
  11' M. Silva [595 - 0]
  11' M. Silva [596 - 0]
  11' M. Silva [597 - 0]
  11' M. Silva [598 - 0]
  11' M. Silva [599 - 0]
  11' M. Silva [600 - 0]
  11' M. Silva [601 - 0]
  11' M. Silva [602 - 0]
  11' M. Silva [603 - 0]
  11' M. Silva [604 - 0]
  11' M. Silva [605 - 0]
  11' M. Silva [606 - 0]
  11' M. Silva [607 - 0]
  11' M. Silva [608 - 0]
  11' M. Silva [609 - 0]
  11' M. Silva [610 - 0]
  11' M. Silva [611 - 0]
  11' M. Silva [612 - 0]
  11' M. Silva [613 - 0]
  11' M. Silva [614 - 0]
  11' M. Silva [615 - 0]
  11' M. Silva [616 - 0]
  11' M. Silva [617 - 0]
  11' M. Silva [618 - 0]
  11' M. Silva [619 - 0]
  11' M. Silva [620 - 0]
  11' M. Silva [621 - 0]
  11' M. Silva [622 - 0]
  11' M. Silva [623 - 0]
  11' M. Silva [624 - 0]
  11' M. Silva [625 - 0]
  11' M. Silva [626 - 0]
  11' M. Silva [627 - 0]
  11' M. Silva [628 - 0]
  11' M. Silva [629 - 0]
  11' M. Silva [630 - 0]
  11' M. Silva [631 - 0]
  11' M. Silva [632 - 0]
  11' M. Silva [633 - 0]
  11' M. Silva [634 - 0]
  11' M. Silva [635 - 0]
  11' M. Silva [636 - 0]
  11' M. Silva [637 - 0]
  11' M. Silva [638 - 0]
  11' M. Silva [639 - 0]
  11' M. Silva [640 - 0]
  11' M. Silva [641 - 0]
  11' M. Silva [642 - 0]
  11' M. Silva [643 - 0]
  11' M. Silva [644 - 0]
  11' M. Silva [645 - 0]
  11' M. Silva [646 - 0]
  11' M. Silva [647 - 0]
  11' M. Silva [648 - 0]
  11' M. Silva [649 - 0]
  11' M. Silva [650 - 0]
  11' M. Silva [651 - 0]
  11' M. Silva [652 - 0]
  11' M. Silva [653 - 0]
  11' M. Silva [654 - 0]
  11' M. Silva [655 - 0]
  11' M. Silva [656 - 0]
  11' M. Silva [657 - 0]
  11' M. Silva [658 - 0]
  11' M. Silva [659 - 0]
  11' M. Silva [660 - 0]
  11' M. Silva [661 - 0]
  11' M. Silva [662 - 0]
  11' M. Silva [663 - 0]
  11' M. Silva [664 - 0]
  11' M. Silva [665 - 0]
  11' M. Silva [666 - 0]
  11' M. Silva [667 - 0]
  11' M. Silva [668 - 0]
  11' M. Silva [669 - 0]
  11' M. Silva [670 - 0]
  11' M. Silva [671 - 0]
  11' M. Silva [672 - 0]
  11' M. Silva [673 - 0]
  11' M. Silva [674 - 0]
  11' M. Silva [675 - 0]
  11' M. Silva [676 - 0]
  11' M. Silva [677 - 0]
  11' M. Silva [678 - 0]
  11' M. Silva [679 - 0]
  11' M. Silva [680 - 0]
  11' M. Silva [681 - 0]
  11' M. Silva [682 - 0]
  11' M. Silva [683 - 0]
  11' M. Silva [684 - 0]
  11' M. Silva [685 - 0]
  11' M. Silva [686 - 0]
  11' M. Silva [687 - 0]
  11' M. Silva [688 - 0]
  11' M. Silva [689 - 0]
  11' M. Silva [690 - 0]
  11' M. Silva [691 - 0]
  11' M. Silva [692 - 0]
  11' M. Silva [693 - 0]
  11' M. Silva [694 - 0]
  11' M. Silva [695 - 0]
  11' M. Silva [696 - 0]
  11' M. Silva [697 - 0]
  11' M. Silva [698 - 0]
  11' M. Silva [699 - 0]
  11' M. Silva [700 - 0]
  11' M. Silva [701 - 0]
  11' M. Silva [702 - 0]
  11' M. Silva [703 - 0]
  11' M. Silva [704 - 0]
  11' M. Silva [705 - 0]
  11' M. Silva [706 - 0]
  11' M. Silva [707 - 0]
  11' M. Silva [708 - 0]
  11' M. Silva [709 - 0]
  11' M. Silva [710 - 0]
  11' M. Silva [711 - 0]
  11' M. Silva [712 - 0]
  11' M. Silva [713 - 0]
  11' M. Silva [714 - 0]
  11' M. Silva [715 - 0]
  11' M. Silva [716 - 0]
  11' M. Silva [717 - 0]
  11' M. Silva [718 - 0]
  11' M. Silva [719 - 0]
  11' M. Silva [720 - 0]
  11' M. Silva [721 - 0]
  11' M. Silva [722 - 0]
  11' M. Silva [723 - 0]
  11' M. Silva [724 - 0]
  11' M. Silva [725 - 0]
  11' M. Silva [726 - 0]
  11' M. Silva [727 - 0]
  11' M. Silva [728 - 0]
  11' M. Silva [729 - 0]
  11' M. Silva [730 - 0]
  11' M. Silva [731 - 0]
  11' M. Silva [732 - 0]
  11' M. Silva [733 - 0]
  11' M. Silva [734 - 0]
  11' M. Silva [735 - 0]
  11' M. Silva [736 - 0]
  11' M. Silva [737 - 0]
  11' M. Silva [738 - 0]
  11' M. Silva [739 - 0]
  11' M. Silva [740 - 0]
  11' M. Silva [741 - 0]
  45' A. Dixon [742 - 0]
  45' A. Dixon [743 - 0]
  45' A. Dixon [744 - 0]
  45' A. Dixon [745 - 0]
  45' A. Dixon [746 - 0]
  45' A. Dixon [747 - 0]
  45' A. Dixon [748 - 0]
  45' A. Dixon [749 - 0]
  45' A. Dixon [750 - 0]
  45' A. Dixon [751 - 0]
  45' A. Dixon [752 - 0]
  45' A. Dixon [753 - 0]
  45' A. Dixon [754 - 0]
  45' A. Dixon [755 - 0]
  45' A. Dixon [756 - 0]
  45' A. Dixon [757 - 0]
  45' A. Dixon [758 - 0]
  45' A. Dixon [759 - 0]
  45' A. Dixon [760 - 0]
  45' A. Dixon [761 - 0]
  45' A. Dixon [762 - 0]
  45' A. Dixon [763 - 0]
  45' A. Dixon [764 - 0]
  45' A. Dixon [765 - 0]
  45' A. Dixon [766 - 0]
  45' A. Dixon [767 - 0]
  45' A. Dixon [768 - 0]
  45' A. Dixon [769 - 0]
  45' A. Dixon [770 - 0]
  45' A. Dixon [771 - 0]
  45' A. Dixon [772 - 0]
  45' A. Dixon [773 - 0]
  45' A. Dixon [774 - 0]
  45' A. Dixon [775 - 0]
  45' A. Dixon [776 - 0]
  45' A. Dixon [777 - 0]
  45' A. Dixon [778 - 0]
  45' A. Dixon [779 - 0]
  45' A. Dixon [780 - 0]
  45' A. Dixon [781 - 0]
  45' A. Dixon [782 - 0]
  45' A. Dixon [783 - 0]
  45' A. Dixon [784 - 0]
  45' A. Dixon [785 - 0]
  45' A. Dixon [786 - 0]
  45' A. Dixon [787 - 0]
  45' A. Dixon [788 - 0]
  45' A. Dixon [789 - 0]
  45' A. Dixon [790 - 0]
  45' A. Dixon [791 - 0]
  45' A. Dixon [792 - 0]
  45' A. Dixon [793 - 0]
  45' A. Dixon [794 - 0]
  45' A. Dixon [795 - 0]
  45' A. Dixon [796 - 0]
  45' A. Dixon [797 - 0]
  45' A. Dixon [798 - 0]
  45' A. Dixon [799 - 0]
  45' A. Dixon [800 - 0]
  45' A. Dixon [801 - 0]
  45' A. Dixon [802 - 0]
  45' A. Dixon [803 - 0]
  45' A. Dixon [804 - 0]
  45' A. Dixon [805 - 0]
  45' A. Dixon [806 - 0]
  45' A. Dixon [807 - 0]
  45' A. Dixon [808 - 0]
  45' A. Dixon [809 - 0]
  45' A. Dixon [810 - 0]
  45' A. Dixon [811 - 0]
  45' A. Dixon [812 - 0]
  45' A. Dixon [813 - 0]
  45' A. Dixon [814 - 0]
  45' A. Dixon [815 - 0]
  45' A. Dixon [816 - 0]
  45' A. Dixon [817 - 0]
  45' A. Dixon [818 - 0]
  45' A. Dixon [819 - 0]
  45' A. Dixon [820 - 0]
  45' A. Dixon [821 - 0]
  45' A. Dixon [822 - 0]
  45' A. Dixon [823 - 0]
  45' A. Dixon [824 - 0]
  45' A. Dixon [825 - 0]
  45' A. Dixon [826 - 0]
  45' A. Dixon [827 - 0]
  45' A. Dixon [828 - 0]
  45' A. Dixon [829 - 0]
  45' A. Dixon [830 - 0]
  45' A. Dixon [831 - 0]
  45' A. Dixon [832 - 0]
  45' A. Dixon [833 - 0]
  45' A. Dixon [834 - 0]
  45' A. Dixon [835 - 0]
  45' A. Dixon [836 - 0]
  45' A. Dixon [837 - 0]
  45' A. Dixon [838 - 0]
  45' A. Dixon [839 - 0]
  45' A. Dixon [840 - 0]
  45' A. Dixon [841 - 0]
  45' A. Dixon [842 - 0]
  45' A. Dixon [843 - 0]
  45' A. Dixon [844 - 0]
  45' A. Dixon [845 - 0]
  45' A. Dixon [846 - 0]
  45' A. Dixon [847 - 0]
  45' A. Dixon [848 - 0]
  45' A. Dixon [849 - 0]
  45' A. Dixon [850 - 0]
  45' A. Dixon [851 - 0]
  45' A. Dixon [852 - 0]
  45' A. Dixon [853 - 0]
  45' A. Dixon [854 - 0]
  45' A. Dixon [855 - 0]
  45' A. Dixon [856 - 0]
  45' A. Dixon [857 - 0]
  45' A. Dixon [858 - 0]
  45' A. Dixon [859 - 0]
  45' A. Dixon [860 - 0]
  45' A. Dixon [861 - 0]
  45' A. Dixon [862 - 0]
  45' A. Dixon [863 - 0]
  45' A. Dixon [864 - 0]
  45' A. Dixon [865 - 0]
  45' A. Dixon [866 - 0]
  45' A. Dixon [867 - 0]
  45' A. Dixon [868 - 0]
  45' A. Dixon [869 - 0]
  45' A. Dixon [870 - 0]
  45' A. Dixon [871 - 0]
  45' A. Dixon [872 - 0]
  45' A. Dixon [873 - 0]
  45' A. Dixon [874 - 0]
  45' A. Dixon [875 - 0]
  45' A. Dixon [876 - 0]
  45' A. Dixon [877 - 0]
  45' A. Dixon [878 - 0]
  45' A. Dixon [879 - 0]
  45' A. Dixon [880 - 0]
  45' A. Dixon [881 - 0]
  45' A. Dixon [882 - 0]
  45' A. Dixon [883 - 0]
  45' A. Dixon [884 - 0]
  45' A. Dixon [885 - 0]
  45' A. Dixon [886 - 0]
  45' A. Dixon [887 - 0]
  45' A. Dixon [888 - 0]
  45' A. Dixon [889 - 0]
  45' A. Dixon [890 - 0]
  45' A. Dixon [891 - 0]
  45' A. Dixon [892 - 0]
  45' A. Dixon [893 - 0]
  45' A. Dixon [894 - 0]
  45' A. Dixon [895 - 0]
  45' A. Dixon [896 - 0]
  45' A. Dixon [897 - 0]
  45' A. Dixon [898 - 0]
  45' A. Dixon [899 - 0]
  45' A. Dixon [900 - 0]
  45' A. Dixon [901 - 0]
  45' A. Dixon [902 - 0]
  45' A. Dixon [903 - 0]
  45' A. Dixon [904 - 0]
  45' A. Dixon [905 - 0]
  45' A. Dixon [906 - 0]
  45' A. Dixon [907 - 0]
  45' A. Dixon [908 - 0]
  45' A. Dixon [909 - 0]
  45' A. Dixon [910 - 0]
  45' A. Dixon [911 - 0]
  45' A. Dixon [912 - 0]
  45' A. Dixon [913 - 0]
  45' A. Dixon [914 - 0]
  45' A. Dixon [915 - 0]
  45' A. Dixon [916 - 0]
  45' A. Dixon [917 - 0]
  45' A. Dixon [918 - 0]
  45' A. Dixon [919 - 0]
  45' A. Dixon [920 - 0]
  45' A. Dixon [921 - 0]
  45' A. Dixon [922 - 0]
  45' A. Dixon [923 - 0]
  45' A. Dixon [924 - 0]
  45' A. Dixon [925 - 0]
  45' A. Dixon [926 - 0]
  45' A. Dixon [927 - 0]
  45' A. Dixon [928 - 0]
  45' A. Dixon [929 - 0]
  45' A. Dixon [930 - 0]
  45' A. Dixon [931 - 0]
  45' A. Dixon [932 - 0]
  45' A. Dixon [933 - 0]
  45' A. Dixon [934 - 0]
  45' A. Dixon [935 - 0]
  45' A. Dixon [936 - 0]
  45' A. Dixon [937 - 0]
  45' A. Dixon [938 - 0]
  45' A. Dixon [939 - 0]
  45' A. Dixon [940 - 0]
  45' A. Dixon [941 - 0]
  45' A. Dixon [942 - 0]
  45' A. Dixon [943 - 0]
  45' A. Dixon [944 - 0]
  45' A. Dixon [945 - 0]
  45' A. Dixon [946 - 0]
  45' A. Dixon [947 - 0]
  45' A. Dixon [948 - 0]
  45' A. Dixon [949 - 0]
  45' A. Dixon [950 - 0]
  45' A. Dixon [951 - 0]
  45' A. Dixon [952 - 0]
  45' A. Dixon [953 - 0]
  45' A. Dixon [954 - 0]
  45' A. Dixon [955 - 0]
  45' A. Dixon [956 - 0]
  45' A. Dixon [957 - 0]
  45' A. Dixon [958 - 0]
  45' A. Dixon [959 - 0]
  45' A. Dixon [960 - 0]
  45' A. Dixon [961 - 0]
  45' A. Dixon [962 - 0]
  45' A. Dixon [963 - 0]
  45' A. Dixon [964 - 0]
  45' A. Dixon [965 - 0]
  45' A. Dixon [966 - 0]
  45' A. Dixon [967 - 0]
  45' A. Dixon [968 - 0]
  45' A. Dixon [969 - 0]
  45' A. Dixon [970 - 0]
  45' A. Dixon [971 - 0]
  45' A. Dixon [972 - 0]
  45' A. Dixon [973 - 0]
  45' A. Dixon [974 - 0]
  45' A. Dixon [975 - 0]
  45' A. Dixon [976 - 0]
  45' A. Dixon [977 - 0]
  45' A. Dixon [978 - 0]
  45' A. Dixon [979 - 0]
  45' A. Dixon [980 - 0]
  45' A. Dixon [981 - 0]
  45' A. Dixon [982 - 0]
  45' A. Dixon [983 - 0]
  45' A. Dixon [984 - 0]
  45' A. Dixon [985 - 0]
  45' A. Dixon [986 - 0]
  45' A. Dixon [987 - 0]
  45' A. Dixon [988 - 0]
  45' A. Dixon [989 - 0]
  45' A. Dixon [990 - 0]
  45' A. Dixon [991 - 0]
  45' A. Dixon [992 - 0]
  45' A. Dixon [993 - 0]
  45' A. Dixon [994 - 0]
  45' A. Dixon [995 - 0]
  45' A. Dixon [996 - 0]
  45' A. Dixon [997 - 0]
  45' A. Dixon [998 - 0]
  45' A. Dixon [999 - 0]
  45' A. Dixon [1000 - 0]
  45' A. Dixon [1001 - 0]
  45' A. Dixon [1002 - 0]
  45' A. Dixon [1003 - 0]
  45' A. Dixon [1004 - 0]
  45' A. Dixon [1005 - 0]
  45' A. Dixon [1006 - 0]
  45' A. Dixon [1007 - 0]
  45' A. Dixon [1008 - 0]
  45' A. Dixon [1009 - 0]
  45' A. Dixon [1010 - 0]
  45' A. Dixon [1011 - 0]
  45' A. Dixon [1012 - 0]
  45' A. Dixon [1013 - 0]
  45' A. Dixon [1014 - 0]
  45' A. Dixon [1015 - 0]
  45' A. Dixon [1016 - 0]
  45' A. Dixon [1017 - 0]
  45' A. Dixon [1018 - 0]
  45' A. Dixon [1019 - 0]
  45' A. Dixon [1020 - 0]
  45' A. Dixon [1021 - 0]
  45' A. Dixon [1022 - 0]
  45' A. Dixon [1023 - 0]
  45' A. Dixon [1024 - 0]
  45' A. Dixon [1025 - 0]
  45' A. Dixon [1026 - 0]
  45' A. Dixon [1027 - 0]
  45' A. Dixon [1028 - 0]
  45' A. Dixon [1029 - 0]
  45' A. Dixon [1030 - 0]
  45' A. Dixon [1031 - 0]
  45' A. Dixon [1032 - 0]
  45' A. Dixon [1033 - 0]
  45' A. Dixon [1034 - 0]
  45' A. Dixon [1035 - 0]
  45' A. Dixon [1036 - 0]
  45' A. Dixon [1037 - 0]
  45' A. Dixon [1038 - 0]
  45' A. Dixon [1039 - 0]
  45' A. Dixon [1040 - 0]
  45' A. Dixon [1041 - 0]
  45' A. Dixon [1042 - 0]
  45' A. Dixon [1043 - 0]
  45' A. Dixon [1044 - 0]
  45' A. Dixon [1045 - 0]
  45' A. Dixon [1046 - 0]
  45' A. Dixon [1047 - 0]
  45' A. Dixon [1048 - 0]
  45' A. Dixon [1049 - 0]
  45' A. Dixon [1050 - 0]
  45' A. Dixon [1051 - 0]
  45' A. Dixon [1052 - 0]
  45' A. Dixon [1053 - 0]
  45' A. Dixon [1054 - 0]
  45' A. Dixon [1055 - 0]
  45' A. Dixon [1056 - 0]
  45' A. Dixon [1057 - 0]
  45' A. Dixon [1058 - 0]
  45' A. Dixon [1059 - 0]
  45' A. Dixon [1060 - 0]
  45' A. Dixon [1061 - 0]
  45' A. Dixon [1062 - 0]
  45' A. Dixon [1063 - 0]
  45' A. Dixon [1064 - 0]
  45' A. Dixon [1065 - 0]
  45' A. Dixon [1066 - 0]
  45' A. Dixon [1067 - 0]
  45' A. Dixon [1068 - 0]
  45' A. Dixon [1069 - 0]
  45' A. Dixon [1070 - 0]
  45' A. Dixon [1071 - 0]
  45' A. Dixon [1072 - 0]
  45' A. Dixon [1073 - 0]
  45' A. Dixon [1074 - 0]
  45' A. Dixon [1075 - 0]
  45' A. Dixon [1076 - 0]
  45' A. Dixon [1077 - 0]
  45' A. Dixon [1078 - 0]
  45' A. Dixon [1079 - 0]
  45' A. Dixon [1080 - 0]
  45' A. Dixon [1081 - 0]
  45' A. Dixon [1082 - 0]
  45' A. Dixon [1083 - 0]
  45' A. Dixon [1084 - 0]
  45' A. Dixon [1085 - 0]
  45' A. Dixon [1086 - 0]
  45' A. Dixon [1087 - 0]
  45' A. Dixon [1088 - 0]
  45' A. Dixon [1089 - 0]
  45' A. Dixon [1090 - 0]
  45' A. Dixon [1091 - 0]
  45' A. Dixon [1092 - 0]
  45' A. Dixon [1093 - 0]
  45' A. Dixon [1094 - 0]
  45' A. Dixon [1095 - 0]
  45' A. Dixon [1096 - 0]
  45' A. Dixon [1097 - 0]
  45' A. Dixon [1098 - 0]
  45' A. Dixon [1099 - 0]
  45' A. Dixon [1100 - 0]
  45' A. Dixon [1101 - 0]
  45' A. Dixon [1102 - 0]
  45' A. Dixon [1103 - 0]
  45' A. Dixon [1104 - 0]
  45' A. Dixon [1105 - 0]
  45' A. Dixon [1106 - 0]
  45' A. Dixon [1107 - 0]
  45' A. Dixon [1108 - 0]
  45' A. Dixon [1109 - 0]
  45' A. Dixon [1110 - 0]
  45' A. Dixon [1111 - 0]
  45' A. Dixon [1112 - 0]
  45' A. Dixon [1113 - 0]
  45' A. Dixon [1114 - 0]
  45' A. Dixon [1115 - 0]
  45' A. Dixon [1116 - 0]
  45' A. Dixon [1117 - 0]
  45' A. Dixon [1118 - 0]
  45' A. Dixon [1119 - 0]
  45' A. Dixon [1120 - 0]
  45' A. Dixon [1121 - 0]
  45' A. Dixon [1122 - 0]
  45' A. Dixon [1123 - 0]
  45' A. Dixon [1124 - 0]
  45' A. Dixon [1125 - 0]
  45' A. Dixon [1126 - 0]
  45' A. Dixon [1127 - 0]
  45' A. Dixon [1128 - 0]
  45' A. Dixon [1129 - 0]
  45' A. Dixon [1130 - 0]
  45' A. Dixon [1131 - 0]
  45' A. Dixon [1132 - 0]
  45' A. Dixon [1133 - 0]
  45' A. Dixon [1134 - 0]
  45' A. Dixon [1135 - 0]
  45' A. Dixon [1136 - 0]
  45' A. Dixon [1137 - 0]
  45' A. Dixon [1138 - 0]
  45' A. Dixon [1139 - 0]
  45' A. Dixon [1140 - 0]
  45' A. Dixon [1141 - 0]
  45' A. Dixon [1142 - 0]
  45' A. Dixon [1143 - 0]
  45' A. Dixon [1144 - 0]
  45' A. Dixon [1145 - 0]
  45' A. Dixon [1146 - 0]
  45' A. Dixon [1147 - 0]
  45' A. Dixon [1148 - 0]
  45' A. Dixon [1149 - 0]
  45' A. Dixon [1150 - 0]
  45' A. Dixon [1151 - 0]
  45' A. Dixon [1152 - 0]
  45' A. Dixon [1153 - 0]
  45' A. Dixon [1154 - 0]
  45' A. Dixon [1155 - 0]
  45' A. Dixon [1156 - 0]
  45' A. Dixon [1157 - 0]
  45' A. Dixon [1158 - 0]
  45' A. Dixon [1159 - 0]
  45' A. Dixon [1160 - 0]
  45' A. Dixon [1161 - 0]
  45' A. Dixon [1162 - 0]
  45' A. Dixon [1163 - 0]
  45' A. Dixon [1164 - 0]
  45' A. Dixon [1165 - 0]
  45' A. Dixon [1166 - 0]
  45' A. Dixon [1167 - 0]
  45' A. Dixon [1168 - 0]
  45' A. Dixon [1169 - 0]
  45' A. Dixon [1170 - 0]
  45' A. Dixon [1171 - 0]
  45' A. Dixon [1172 - 0]
  45' A. Dixon [1173 - 0]
  45' A. Dixon [1174 - 0]
  45' A. Dixon [1175 - 0]
  45' A. Dixon [1176 - 0]
  45' A. Dixon [1177 - 0]
  45' A. Dixon [1178 - 0]
  45' A. Dixon [1179 - 0]
  45' A. Dixon [1180 - 0]
  45' A. Dixon [1181 - 0]
  45' A. Dixon [1182 - 0]
  45' A. Dixon [1183 - 0]
  45' A. Dixon [1184 - 0]
  45' A. Dixon [1185 - 0]
  45' A. Dixon [1186 - 0]
  45' A. Dixon [1187 - 0]
  45' A. Dixon [1188 - 0]
  45' A. Dixon [1189 - 0]
  45' A. Dixon [1190 - 0]
  45' A. Dixon [1191 - 0]
  45' A. Dixon [1192 - 0]
  45' A. Dixon [1193 - 0]
  45' A. Dixon [1194 - 0]
  45' A. Dixon [1195 - 0]
  45' A. Dixon [1196 - 0]
  45' A. Dixon [1197 - 0]
  45' A. Dixon [1198 - 0]
  45' A. Dixon [1199 - 0]
  45' A. Dixon [1200 - 0]
  45' A. Dixon [1201 - 0]
  45' A. Dixon [1202 - 0]
  45' A. Dixon [1203 - 0]
  45' A. Dixon [1204 - 0]
  45' A. Dixon [1205 - 0]
  45' A. Dixon [1206 - 0]
  45' A. Dixon [1207 - 0]
  45' A. Dixon [1208 - 0]
  45' A. Dixon [1209 - 0]
  45' A. Dixon [1210 - 0]
  45' A. Dixon [1211 - 0]
  45' A. Dixon [1212 - 0]
  45' A. Dixon [1213 - 0]
  45' A. Dixon [1214 - 0]
  45' A. Dixon [1215 - 0]
  45' A. Dixon [1216 - 0]
  45' A. Dixon [1217 - 0]
  45' A. Dixon [1218 - 0]
  45' A. Dixon [1219 - 0]
  45' A. Dixon [1220 - 0]
  45' A. Dixon [1221 - 0]
  45' A. Dixon [1222 - 0]
  45' A. Dixon [1223 - 0]
  45' A. Dixon [1224 - 0]
  45' A. Dixon [1225 - 0]
  45' A. Dixon [1226 - 0]
  45' A. Dixon [1227 - 0]
  45' A. Dixon [1228 - 0]
  45' A. Dixon [1229 - 0]
  45' A. Dixon [1230 - 0]
  45' A. Dixon [1231 - 0]
  45' A. Dixon [1232 - 0]
  45' A. Dixon [1233 - 0]
  45' A. Dixon [1234 - 0]
  45' A. Dixon [1235 - 0]
  45' A. Dixon [1236 - 0]
  45' A. Dixon [1237 - 0]
  45' A. Dixon [1238 - 0]
  45' A. Dixon [1239 - 0]
  45' A. Dixon [1240 - 0]
  45' A. Dixon [1241 - 0]
  45' A. Dixon [1242 - 0]
  45' A. Dixon [1243 - 0]
  45' A. Dixon [1244 - 0]
  45' A. Dixon [1245 - 0]
  45' A. Dixon [1246 - 0]
  45' A. Dixon [1247 - 0]
  45' A. Dixon [1248 - 0]
  45' A. Dixon [1249 - 0]
  45' A. Dixon [1250 - 0]
  45' A. Dixon [1251 - 0]
  45' A. Dixon [1252 - 0]
  45' A. Dixon [1253 - 0]
  45' A. Dixon [1254 - 0]
  45' A. Dixon [1255 - 0]
  45' A. Dixon [1256 - 0]
  45' A. Dixon [1257 - 0]
  45' A. Dixon [1258 - 0]
  45' A. Dixon [1259 - 0]
  45' A. Dixon [1260 - 0]
  45' A. Dixon [1261 - 0]
  45' A. Dixon [1262 - 0]
  45' A. Dixon [1263 - 0]
  45' A. Dixon [1264 - 0]
  45' A. Dixon [1265 - 0]
  45' A. Dixon [1266 - 0]
  45' A. Dixon [1267 - 0]
  45' A. Dixon [1268 - 0]
  45' A. Dixon [1269 - 0]
  45' A. Dixon [1270 - 0]
  45' A. Dixon [1271 - 0]
  45' A. Dixon [1272 - 0]
  45' A. Dixon [1273 - 0]
  45' A. Dixon [1274 - 0]
  45' A. Dixon [1275 - 0]
  45' A. Dixon [1276 - 0]
  45' A. Dixon [1277 - 0]
  45' A. Dixon [1278 - 0]
  45' A. Dixon [1279 - 0]
  45' A. Dixon [1280 - 0]
  45' A. Dixon [1281 - 0]
  45' A. Dixon [1282 - 0]
  45' A. Dixon [1283 - 0]
  45' A. Dixon [1284 - 0]
  45' A. Dixon [1285 - 0]
  45' A. Dixon [1286 - 0]
  45' A. Dixon [1287 - 0]
  45' A. Dixon [1288 - 0]
  45' A. Dixon [1289 - 0]
  45' A. Dixon [1290 - 0]
  45' A. Dixon [1291 - 0]
  45' A. Dixon [1292 - 0]
  45' A. Dixon [1293 - 0]
  45' A. Dixon [1294 - 0]
  45' A. Dixon [1295 - 0]
  45' A. Dixon [1296 - 0]
  45' A. Dixon [1297 - 0]
  45' A. Dixon [1298 - 0]
  45' A. Dixon [1299 - 0]
  45' A. Dixon [1300 - 0]
  45' A. Dixon [1301 - 0]
  45' A. Dixon [1302 - 0]
  45' A. Dixon [1303 - 0]
  45' A. Dixon [1304 - 0]
  45' A. Dixon [1305 - 0]
  45' A. Dixon [1306 - 0]
  45' A. Dixon [1307 - 0]
  45' A. Dixon [1308 - 0]
  45' A. Dixon [1309 - 0]
  45' A. Dixon [1310 - 0]
  45' A. Dixon [1311 - 0]
  45' A. Dixon [1312 - 0]
  45' A. Dixon [1313 - 0]
  45' A. Dixon [1314 - 0]
  45' A. Dixon [1315 - 0]
  45' A. Dixon [1316 - 0]
  45' A. Dixon [1317 - 0]
  45' A. Dixon [1318 - 0]
  45' A. Dixon [1319 - 0]
  45' A. Dixon [1320 - 0]
  45' A. Dixon [1321 - 0]
  45' A. Dixon [1322 - 0]
  45' A. Dixon [1323 - 0]
  45' A. Dixon [1324 - 0]
  45' A. Dixon [1325 - 0]
  45' A. Dixon [1326 - 0]
  45' A. Dixon [1327 - 0]
  45' A. Dixon [1328 - 0]
  45' A. Dixon [1329 - 0]
  45' A. Dixon [1330 - 0]
  45' A. Dixon [1331 - 0]
  45' A. Dixon [1332 - 0]
  45' A. Dixon [1333 - 0]
  45' A. Dixon [1334 - 0]
  45' A. Dixon [1335 - 0]
  45' A. Dixon [1336 - 0]
  45' A. Dixon [1337 - 0]
  45' A. Dixon [1338 - 0]
  45' A. Dixon [1339 - 0]
  45' A. Dixon [1340 - 0]
  45' A. Dixon [1341 - 0]
  45' A. Dixon [1342 - 0]
  45' A. Dixon [1343 - 0]
  45' A. Dixon [1344 - 0]
  45' A. Dixon [1345 - 0]
  45' A. Dixon [1346 - 0]
  45' A. Dixon [1347 - 0]
  45' A. Dixon [1348 - 0]
  45' A. Dixon [1349 - 0]
  45' A. Dixon [1350 - 0]
  45' A. Dixon [1351 - 0]
  45' A. Dixon [1352 - 0]
  45' A. Dixon [1353 - 0]
  45' A. Dixon [1354 - 0]
  45' A. Dixon [1355 - 0]
  45' A. Dixon [1356 - 0]
  45' A. Dixon [1357 - 0]
  45' A. Dixon [1358 - 0]
  45' A. Dixon [1359 - 0]
  45' A. Dixon [1360 - 0]
  45' A. Dixon [1361 - 0]
  45' A. Dixon [1362 - 0]
  45' A. Dixon [1363 - 0]
  45' A. Dixon [1364 - 0]
  45' A. Dixon [1365 - 0]
  45' A. Dixon [1366 - 0]
  45' A. Dixon [1367 - 0]
  45' A. Dixon [1368 - 0]
  45' A. Dixon [1369 - 0]
  45' A. Dixon [1370 - 0]
  45' A. Dixon [1371 - 0]
  45' A. Dixon [1372 - 0]
  45' A. Dixon [1373 - 0]
  45' A. Dixon [1374 - 0]
  45' A. Dixon [1375 - 0]
  45' A. Dixon [1376 - 0]
  45' A. Dixon [1377 - 0]
  45' A. Dixon [1378 - 0]
  45' A. Dixon [1379 - 0]
  45' A. Dixon [1380 - 0]
  45' A. Dixon [1381 - 0]
  45' A. Dixon [1382 - 0]
  45' A. Dixon [1383 - 0]
  45' A. Dixon [1384 - 0]
  45' A. Dixon [1385 - 0]
  45' A. Dixon [1386 - 0]
  45' A. Dixon [1387 - 0]
  45' A. Dixon [1388 - 0]
  45' A. Dixon [1389 - 0]
  45' A. Dixon [1390 - 0]
  45' A. Dixon [1391 - 0]
  45' A. Dixon [1392 - 0]
  45' A. Dixon [1393 - 0]
  45' A. Dixon [1394 - 0]
  45' A. Dixon [1395 - 0]
  45' A. Dixon [1396 - 0]
  45' A. Dixon [1397 - 0]
  45' A. Dixon [1398 - 0]
  45' A. Dixon [1399 - 0]
  45' A. Dixon [1400 - 0]
  45' A. Dixon [1401 - 0]
  45' A. Dixon [1402 - 0]
  45' A. Dixon [1403 - 0]
  45' A. Dixon [1404 - 0]
  45' A. Dixon [1405 - 0]
  45' A. Dixon [1406 - 0]
  45' A. Dixon [1407 - 0]
  45' A. Dixon [1408 - 0]
  45' A. Dixon [1409 - 0]
  45' A. Dixon [1410 - 0]
  45' A. Dixon [1411 - 0]
  45' A. Dixon [1412 - 0]
  45' A. Dixon [1413 - 0]
  45' A. Dixon [1414 - 0]
  45' A. Dixon [1415 - 0]
  45' A. Dixon [1416 - 0]
  45' A. Dixon [1417 - 0]
  45' A. Dixon [1418 - 0]
  45' A. Dixon [1419 - 0]
  45' A. Dixon [1420 - 0]
  45' A. Dixon [1421 - 0]
  45' A. Dixon [1422 - 0]
  45' A. Dixon [1423 - 0]
  45' A. Dixon [1424 - 0]
  45' A. Dixon [1425 - 0]
  45' A. Dixon [1426 - 0]
  45' A. Dixon [1427 - 0]
  45' A. Dixon [1428 - 0]
  45' A. Dixon [1429 - 0]
  45' A. Dixon [1430 - 0]
  45' A. Dixon [1431 - 0]
  45' A. Dixon [1432 - 0]
  45' A. Dixon [1433 - 0]
  45' A. Dixon [1434 - 0]
  45' A. Dixon [1435 - 0]
  45' A. Dixon [1436 - 0]
  45' A. Dixon [1437 - 0]
  45' A. Dixon [1438 - 0]
  45' A. Dixon [1439 - 0]
  45' A. Dixon [1440 - 0]
  45' A. Dixon [1441 - 0]
  45' A. Dixon [1442 - 0]
  45' A. Dixon [1443 - 0]
  45' A. Dixon [1444 - 0]
  45' A. Dixon [1445 - 0]
  45' A. Dixon [1446 - 0]
  45' A. Dixon [1447 - 0]
  45' A. Dixon [1448 - 0]
  45' A. Dixon [1449 - 0]
  45' A. Dixon [1450 - 0]
  45' A. Dixon [1451 - 0]
  45' A. Dixon [1452 - 0]
  45' A. Dixon [1453 - 0]
  45' A. Dixon [1454 - 0]
  45' A. Dixon [1455 - 0]
  45' A. Dixon [1456 - 0]
  45' A. Dixon [1457 - 0]
  45' A. Dixon [1458 - 0]
  45' A. Dixon [1459 - 0]
  45' A. Dixon [1460 - 0]
  45' A. Dixon [1461 - 0]
  45' A. Dixon [1462 - 0]
  45' A. Dixon [1463 - 0]
  45' A. Dixon [1464 - 0]
  45' A. Dixon [1465 - 0]
  45' A. Dixon [1466 - 0]
  45' A. Dixon [1467 - 0]
  45' A. Dixon [1468 - 0]
  45' A. Dixon [1469 - 0]
  45' A. Dixon [1470 - 0]
  45' A. Dixon [1471 - 0]
  45' A. Dixon [1472 - 0]
  45' A. Dixon [1473 - 0]
  45' A. Dixon [1474 - 0]
  45' A. Dixon [1475 - 0]
  45' A. Dixon [1476 - 0]
  45' A. Dixon [1477 - 0]
  45' A. Dixon [1478 - 0]
  45' A. Dixon [1479 - 0]
  45' A. Dixon [1480 - 0]
  45' A. Dixon [1481 - 0]
  45' A. Dixon [1482 - 0]
  75' J. Haak [1483 - 741]
  75' J. Haak [1484 - 741]
  75' J. Haak [1485 - 741]
  75' J. Haak [1486 - 741]
  75' J. Haak [1487 - 741]
  75' J. Haak [1488 - 741]
  75' J. Haak [1489 - 741]
  75' J. Haak [1490 - 741]
  75' J. Haak [1491 - 741]
  75' J. Haak [1492 - 741]
  75' J. Haak [1493 - 741]
  75' J. Haak [1494 - 741]
  75' J. Haak [1495 - 741]
  75' J. Haak [1496 - 741]
  75' J. Haak [1497 - 741]
  75' J. Haak [1498 - 741]
  75' J. Haak [1499 - 741]
  75' J. Haak [1500 - 741]
  75' J. Haak [1501 - 741]
  75' J. Haak [1502 - 741]
  75' J. Haak [1503 - 741]
  75' J. Haak [1504 - 741]
  75' J. Haak [1505 - 741]
  75' J. Haak [1506 - 741]
  75' J. Haak [1507 - 741]
  75' J. Haak [1508 - 741]
  75' J. Haak [1509 - 741]
  75' J. Haak [1510 - 741]
  75' J. Haak [1511 - 741]
  75' J. Haak [1512 - 741]
  75' J. Haak [1513 - 741]
  75' J. Haak [1514 - 741]
  75' J. Haak [1515 - 741]
  75' J. Haak [1516 - 741]
  75' J. Haak [1517 - 741]
  75' J. Haak [1518 - 741]
  75' J. Haak [1519 - 741]
  75' J. Haak [1520 - 741]
  75' J. Haak [1521 - 741]
  75' J. Haak [1522 - 741]
  75' J. Haak [1523 - 741]
  75' J. Haak [1524 - 741]
  75' J. Haak [1525 - 741]
  75' J. Haak [1526 - 741]
  75' J. Haak [1527 - 741]
  75' J. Haak [1528 - 741]
  75' J. Haak [1529 - 741]
  75' J. Haak [1530 - 741]
  75' J. Haak [1531 - 741]
  75' J. Haak [1532 - 741]
  75' J. Haak [1533 - 741]
  75' J. Haak [1534 - 741]
  75' J. Haak [1535 - 741]
  75' J. Haak [1536 - 741]
  75' J. Haak [1537 - 741]
  75' J. Haak [1538 - 741]
  75' J. Haak [1539 - 741]
  75' J. Haak [1540 - 741]
  75' J. Haak [1541 - 741]
  75' J. Haak [1542 - 741]
  75' J. Haak [1543 - 741]
  75' J. Haak [1544 - 741]
  75' J. Haak [1545 - 741]
  75' J. Haak [1546 - 741]
  75' J. Haak [1547 - 741]
  75' J. Haak [1548 - 741]
  75' J. Haak [1549 - 741]
  75' J. Haak [1550 - 741]
  75' J. Haak [1551 - 741]
  75' J. Haak [1552 - 741]
  75' J. Haak [1553 - 741]
  75' J. Haak [1554 - 741]
  75' J. Haak [1555 - 741]
  75' J. Haak [1556 - 741]
  75' J. Haak [1557 - 741]
  75' J. Haak [1558 - 741]
  75' J. Haak [1559 - 741]
  75' J. Haak [1560 - 741]
  75' J. Haak [1561 - 741]
  75' J. Haak [1562 - 741]
  75' J. Haak [1563 - 741]
  75' J. Haak [1564 - 741]
  75' J. Haak [1565 - 741]
  75' J. Haak [1566 - 741]
  75' J. Haak [1567 - 741]
  75' J. Haak [1568 - 741]
  75' J. Haak [1569 - 741]
  75' J. Haak [1570 - 741]
  75' J. Haak [1571 - 741]
  75' J. Haak [1572 - 741]
  75' J. Haak [1573 - 741]
  75' J. Haak [1574 - 741]
  75' J. Haak [1575 - 741]
  75' J. Haak [1576 - 741]
  75' J. Haak [1577 - 741]
  75' J. Haak [1578 - 741]
  75' J. Haak [1579 - 741]
  75' J. Haak [1580 - 741]
  75' J. Haak [1581 - 741]
  75' J. Haak [1582 - 741]
  75' J. Haak [1583 - 741]
  75' J. Haak [1584 - 741]
  75' J. Haak [1585 - 741]
  75' J. Haak [1586 - 741]
  75' J. Haak [1587 - 741]
  75' J. Haak [1588 - 741]
  75' J. Haak [1589 - 741]
  75' J. Haak [1590 - 741]
  75' J. Haak [1591 - 741]
  75' J. Haak [1592 - 741]
  75' J. Haak [1593 - 741]
  75' J. Haak [1594 - 741]
  75' J. Haak [1595 - 741]
  75' J. Haak [1596 - 741]
  75' J. Haak [1597 - 741]
  75' J. Haak [1598 - 741]
  75' J. Haak [1599 - 741]
  75' J. Haak [1600 - 741]
  75' J. Haak [1601 - 741]
  75' J. Haak [1602 - 741]
  75' J. Haak [1603 - 741]
  75' J. Haak [1604 - 741]
  75' J. Haak [1605 - 741]
  75' J. Haak [1606 - 741]
  75' J. Haak [1607 - 741]
  75' J. Haak [1608 - 741]
  75' J. Haak [1609 - 741]
  75' J. Haak [1610 - 741]
  75' J. Haak [1611 - 741]
  75' J. Haak [1612 - 741]
  75' J. Haak [1613 - 741]
  75' J. Haak [1614 - 741]
  75' J. Haak [1615 - 741]
  75' J. Haak [1616 - 741]
  75' J. Haak [1617 - 741]
  75' J. Haak [1618 - 741]
  75' J. Haak [1619 - 741]
  75' J. Haak [1620 - 741]
  75' J. Haak [1621 - 741]
  75' J. Haak [1622 - 741]
  75' J. Haak [1623 - 741]
  75' J. Haak [1624 - 741]
  75' J. Haak [1625 - 741]
  75' J. Haak [1626 - 741]
  75' J. Haak [1627 - 741]
  75' J. Haak [1628 - 741]
  75' J. Haak [1629 - 741]
  75' J. Haak [1630 - 741]
  75' J. Haak [1631 - 741]
  75' J. Haak [1632 - 741]
  75' J. Haak [1633 - 741]
  75' J. Haak [1634 - 741]
  75' J. Haak [1635 - 741]
  75' J. Haak [1636 - 741]
  75' J. Haak [1637 - 741]
  75' J. Haak [1638 - 741]
  75' J. Haak [1639 - 741]
  75' J. Haak [1640 - 741]
  75' J. Haak [1641 - 741]
  75' J. Haak [1642 - 741]
  75' J. Haak [1643 - 741]
  75' J. Haak [1644 - 741]
  75' J. Haak [1645 - 741]
  75' J. Haak [1646 - 741]
  75' J. Haak [1647 - 741]
  75' J. Haak [1648 - 741]
  75' J. Haak [1649 - 741]
  75' J. Haak [1650 - 741]
  75' J. Haak [1651 - 741]
  75' J. Haak [1652 - 741]
  75' J. Haak [1653 - 741]
  75' J. Haak [1654 - 741]
  75' J. Haak [1655 - 741]
  75' J. Haak [1656 - 741]
  75' J. Haak [1657 - 741]
  75' J. Haak [1658 - 741]
  75' J. Haak [1659 - 741]
  75' J. Haak [1660 - 741]
  75' J. Haak [1661 - 741]
  75' J. Haak [1662 - 741]
  75' J. Haak [1663 - 741]
  75' J. Haak [1664 - 741]
  75' J. Haak [1665 - 741]
  75' J. Haak [1666 - 741]
  75' J. Haak [1667 - 741]
  75' J. Haak [1668 - 741]
  75' J. Haak [1669 - 741]
  75' J. Haak [1670 - 741]
  75' J. Haak [1671 - 741]
  75' J. Haak [1672 - 741]
  75' J. Haak [1673 - 741]
  75' J. Haak [1674 - 741]
  75' J. Haak [1675 - 741]
  75' J. Haak [1676 - 741]
  75' J. Haak [1677 - 741]
  75' J. Haak [1678 - 741]
  75' J. Haak [1679 - 741]
  75' J. Haak [1680 - 741]
  75' J. Haak [1681 - 741]
  75' J. Haak [1682 - 741]
  75' J. Haak [1683 - 741]
  75' J. Haak [1684 - 741]
  75' J. Haak [1685 - 741]
  75' J. Haak [1686 - 741]
  75' J. Haak [1687 - 741]
  75' J. Haak [1688 - 741]
  75' J. Haak [1689 - 741]
  75' J. Haak [1690 - 741]
  75' J. Haak [1691 - 741]
  75' J. Haak [1692 - 741]
  75' J. Haak [1693 - 741]
  75' J. Haak [1694 - 741]
  75' J. Haak [1695 - 741]
  75' J. Haak [1696 - 741]
  75' J. Haak [1697 - 741]
  75' J. Haak [1698 - 741]
  75' J. Haak [1699 - 741]
  75' J. Haak [1700 - 741]
  75' J. Haak [1701 - 741]
  75' J. Haak [1702 - 741]
  75' J. Haak [1703 - 741]
  75' J. Haak [1704 - 741]
  75' J. Haak [1705 - 741]
  75' J. Haak [1706 - 741]
  75' J. Haak [1707 - 741]
  75' J. Haak [1708 - 741]
  75' J. Haak [1709 - 741]
  75' J. Haak [1710 - 741]
  75' J. Haak [1711 - 741]
  75' J. Haak [1712 - 741]
  75' J. Haak [1713 - 741]
  75' J. Haak [1714 - 741]
  75' J. Haak [1715 - 741]
  75' J. Haak [1716 - 741]
  75' J. Haak [1717 - 741]
  75' J. Haak [1718 - 741]
  75' J. Haak [1719 - 741]
  75' J. Haak [1720 - 741]
  75' J. Haak [1721 - 741]
  75' J. Haak [1722 - 741]
  75' J. Haak [1723 - 741]
  75' J. Haak [1724 - 741]
  75' J. Haak [1725 - 741]
  75' J. Haak [1726 - 741]
  75' J. Haak [1727 - 741]
  75' J. Haak [1728 - 741]
  75' J. Haak [1729 - 741]
  75' J. Haak [1730 - 741]
  75' J. Haak [1731 - 741]
  75' J. Haak [1732 - 741]
  75' J. Haak [1733 - 741]
  75' J. Haak [1734 - 741]
  75' J. Haak [1735 - 741]
  75' J. Haak [1736 - 741]
  75' J. Haak [1737 - 741]
  75' J. Haak [1738 - 741]
  75' J. Haak [1739 - 741]
  75' J. Haak [1740 - 741]
  75' J. Haak [1741 - 741]
  75' J. Haak [1742 - 741]
  75' J. Haak [1743 - 741]
  75' J. Haak [1744 - 741]
  75' J. Haak [1745 - 741]
  75' J. Haak [1746 - 741]
  75' J. Haak [1747 - 741]
  75' J. Haak [1748 - 741]
  75' J. Haak [1749 - 741]
  75' J. Haak [1750 - 741]
  75' J. Haak [1751 - 741]
  75' J. Haak [1752 - 741]
  75' J. Haak [1753 - 741]
  75' J. Haak [1754 - 741]
  75' J. Haak [1755 - 741]
  75' J. Haak [1756 - 741]
  75' J. Haak [1757 - 741]
  75' J. Haak [1758 - 741]
  75' J. Haak [1759 - 741]
  75' J. Haak [1760 - 741]
  75' J. Haak [1761 - 741]
  75' J. Haak [1762 - 741]
  75' J. Haak [1763 - 741]
  75' J. Haak [1764 - 741]
  75' J. Haak [1765 - 741]
  75' J. Haak [1766 - 741]
  75' J. Haak [1767 - 741]
  75' J. Haak [1768 - 741]
  75' J. Haak [1769 - 741]
  75' J. Haak [1770 - 741]
  75' J. Haak [1771 - 741]
  75' J. Haak [1772 - 741]
  75' J. Haak [1773 - 741]
  75' J. Haak [1774 - 741]
  75' J. Haak [1775 - 741]
  75' J. Haak [1776 - 741]
  75' J. Haak [1777 - 741]
  75' J. Haak [1778 - 741]
  75' J. Haak [1779 - 741]
  75' J. Haak [1780 - 741]
  75' J. Haak [1781 - 741]
  75' J. Haak [1782 - 741]
  75' J. Haak [1783 - 741]
  75' J. Haak [1784 - 741]
  75' J. Haak [1785 - 741]
  75' J. Haak [1786 - 741]
  75' J. Haak [1787 - 741]
  75' J. Haak [1788 - 741]
  75' J. Haak [1789 - 741]
  75' J. Haak [1790 - 741]
  75' J. Haak [1791 - 741]
  75' J. Haak [1792 - 741]
  75' J. Haak [1793 - 741]
  75' J. Haak [1794 - 741]
  75' J. Haak [1795 - 741]
  75' J. Haak [1796 - 741]
  75' J. Haak [1797 - 741]
  75' J. Haak [1798 - 741]
  75' J. Haak [1799 - 741]
  75' J. Haak [1800 - 741]
  75' J. Haak [1801 - 741]
  75' J. Haak [1802 - 741]
  75' J. Haak [1803 - 741]
  75' J. Haak [1804 - 741]
  75' J. Haak [1805 - 741]
  75' J. Haak [1806 - 741]
  75' J. Haak [1807 - 741]
  75' J. Haak [1808 - 741]
  75' J. Haak [1809 - 741]
  75' J. Haak [1810 - 741]
  75' J. Haak [1811 - 741]
  75' J. Haak [1812 - 741]
  75' J. Haak [1813 - 741]
  75' J. Haak [1814 - 741]
  75' J. Haak [1815 - 741]
  75' J. Haak [1816 - 741]
  75' J. Haak [1817 - 741]
  75' J. Haak [1818 - 741]
  75' J. Haak [1819 - 741]
  75' J. Haak [1820 - 741]
  75' J. Haak [1821 - 741]
  75' J. Haak [1822 - 741]
  75' J. Haak [1823 - 741]
  75' J. Haak [1824 - 741]
  75' J. Haak [1825 - 741]
  75' J. Haak [1826 - 741]
  75' J. Haak [1827 - 741]
  75' J. Haak [1828 - 741]
  75' J. Haak [1829 - 741]
  75' J. Haak [1830 - 741]
  75' J. Haak [1831 - 741]
  75' J. Haak [1832 - 741]
  75' J. Haak [1833 - 741]
  75' J. Haak [1834 - 741]
  75' J. Haak [1835 - 741]
  75' J. Haak [1836 - 741]
  75' J. Haak [1837 - 741]
  75' J. Haak [1838 - 741]
  75' J. Haak [1839 - 741]
  75' J. Haak [1840 - 741]
  75' J. Haak [1841 - 741]
  75' J. Haak [1842 - 741]
  75' J. Haak [1843 - 741]
  75' J. Haak [1844 - 741]
  75' J. Haak [1845 - 741]
  75' J. Haak [1846 - 741]
  75' J. Haak [1847 - 741]
  75' J. Haak [1848 - 741]
  75' J. Haak [1849 - 741]
  75' J. Haak [1850 - 741]
  75' J. Haak [1851 - 741]
  75' J. Haak [1852 - 741]
  75' J. Haak [1853 - 741]
  75' J. Haak [1854 - 741]
  75' J. Haak [1855 - 741]
  75' J. Haak [1856 - 741]
  75' J. Haak [1857 - 741]
  75' J. Haak [1858 - 741]
  75' J. Haak [1859 - 741]
  75' J. Haak [1860 - 741]
  75' J. Haak [1861 - 741]
  75' J. Haak [1862 - 741]
  75' J. Haak [1863 - 741]
  75' J. Haak [1864 - 741]
  75' J. Haak [1865 - 741]
  75' J. Haak [1866 - 741]
  75' J. Haak [1867 - 741]
  75' J. Haak [1868 - 741]
  75' J. Haak [1869 - 741]
  75' J. Haak [1870 - 741]
  75' J. Haak [1871 - 741]
  75' J. Haak [1872 - 741]
  75' J. Haak [1873 - 741]
  75' J. Haak [1874 - 741]
  75' J. Haak [1875 - 741]
  75' J. Haak [1876 - 741]
  75' J. Haak [1877 - 741]
  75' J. Haak [1878 - 741]
  75' J. Haak [1879 - 741]
  75' J. Haak [1880 - 741]
  75' J. Haak [1881 - 741]
  75' J. Haak [1882 - 741]
  75' J. Haak [1883 - 741]
  75' J. Haak [1884 - 741]
  75' J. Haak [1885 - 741]
  75' J. Haak [1886 - 741]
  75' J. Haak [1887 - 741]
  75' J. Haak [1888 - 741]
  75' J. Haak [1889 - 741]
  75' J. Haak [1890 - 741]
  75' J. Haak [1891 - 741]
  75' J. Haak [1892 - 741]
  75' J. Haak [1893 - 741]
  75' J. Haak [1894 - 741]
  75' J. Haak [1895 - 741]
  75' J. Haak [1896 - 741]
  75' J. Haak [1897 - 741]
  75' J. Haak [1898 - 741]
  75' J. Haak [1899 - 741]
  75' J. Haak [1900 - 741]
  75' J. Haak [1901 - 741]
  75' J. Haak [1902 - 741]
  75' J. Haak [1903 - 741]
  75' J. Haak [1904 - 741]
  75' J. Haak [1905 - 741]
  75' J. Haak [1906 - 741]
  75' J. Haak [1907 - 741]
  75' J. Haak [1908 - 741]
  75' J. Haak [1909 - 741]
  75' J. Haak [1910 - 741]
  75' J. Haak [1911 - 741]
  75' J. Haak [1912 - 741]
  75' J. Haak [1913 - 741]
  75' J. Haak [1914 - 741]
  75' J. Haak [1915 - 741]
  75' J. Haak [1916 - 741]
  75' J. Haak [1917 - 741]
  75' J. Haak [1918 - 741]
  75' J. Haak [1919 - 741]
  75' J. Haak [1920 - 741]
  75' J. Haak [1921 - 741]
  75' J. Haak [1922 - 741]
  75' J. Haak [1923 - 741]
  75' J. Haak [1924 - 741]
  75' J. Haak [1925 - 741]
  75' J. Haak [1926 - 741]
  75' J. Haak [1927 - 741]
  75' J. Haak [1928 - 741]
  75' J. Haak [1929 - 741]
  75' J. Haak [1930 - 741]
  75' J. Haak [1931 - 741]
  75' J. Haak [1932 - 741]
  75' J. Haak [1933 - 741]
  75' J. Haak [1934 - 741]
  75' J. Haak [1935 - 741]
  75' J. Haak [1936 - 741]
  75' J. Haak [1937 - 741]
  75' J. Haak [1938 - 741]
  75' J. Haak [1939 - 741]
  75' J. Haak [1940 - 741]
  75' J. Haak [1941 - 741]
  75' J. Haak [1942 - 741]
  75' J. Haak [1943 - 741]
  75' J. Haak [1944 - 741]
  75' J. Haak [1945 - 741]
  75' J. Haak [1946 - 741]
  75' J. Haak [1947 - 741]
  75' J. Haak [1948 - 741]
  75' J. Haak [1949 - 741]
  75' J. Haak [1950 - 741]
  75' J. Haak [1951 - 741]
  75' J. Haak [1952 - 741]
  75' J. Haak [1953 - 741]
  75' J. Haak [1954 - 741]
  75' J. Haak [1955 - 741]
  75' J. Haak [1956 - 741]
  75' J. Haak [1957 - 741]
  75' J. Haak [1958 - 741]
  75' J. Haak [1959 - 741]
  75' J. Haak [1960 - 741]
  75' J. Haak [1961 - 741]
  75' J. Haak [1962 - 741]
  75' J. Haak [1963 - 741]
  75' J. Haak [1964 - 741]
  75' J. Haak [1965 - 741]
  75' J. Haak [1966 - 741]
  75' J. Haak [1967 - 741]
  75' J. Haak [1968 - 741]
  75' J. Haak [1969 - 741]
  75' J. Haak [1970 - 741]
  75' J. Haak [1971 - 741]
  75' J. Haak [1972 - 741]
  75' J. Haak [1973 - 741]
  75' J. Haak [1974 - 741]
  75' J. Haak [1975 - 741]
  75' J. Haak [1976 - 741]
  75' J. Haak [1977 - 741]
  75' J. Haak [1978 - 741]
  75' J. Haak [1979 - 741]
  75' J. Haak [1980 - 741]
  75' J. Haak [1981 - 741]
  75' J. Haak [1982 - 741]
  75' J. Haak [1983 - 741]
  75' J. Haak [1984 - 741]
  75' J. Haak [1985 - 741]
  75' J. Haak [1986 - 741]
  75' J. Haak [1987 - 741]
  75' J. Haak [1988 - 741]
  75' J. Haak [1989 - 741]
  75' J. Haak [1990 - 741]
  75' J. Haak [1991 - 741]
  75' J. Haak [1992 - 741]
  75' J. Haak [1993 - 741]
  75' J. Haak [1994 - 741]
  75' J. Haak [1995 - 741]
  75' J. Haak [1996 - 741]
  75' J. Haak [1997 - 741]
  75' J. Haak [1998 - 741]
  75' J. Haak [1999 - 741]
  75' J. Haak [2000 - 741]
  75' J. Haak [2001 - 741]
  75' J. Haak [2002 - 741]
  75' J. Haak [2003 - 741]
  75' J. Haak [2004 - 741]
  75' J. Haak [2005 - 741]
  75' J. Haak [2006 - 741]
  75' J. Haak [2007 - 741]
  75' J. Haak [2008 - 741]
  75' J. Haak [2009 - 741]
  75' J. Haak [2010 - 741]
  75' J. Haak [2011 - 741]
  75' J. Haak [2012 - 741]
  75' J. Haak [2013 - 741]
  75' J. Haak [2014 - 741]
  75' J. Haak [2015 - 741]
  75' J. Haak [2016 - 741]
  75' J. Haak [2017 - 741]
  75' J. Haak [2018 - 741]
  75' J. Haak [2019 - 741]
  75' J. Haak [2020 - 741]
  75' J. Haak [2021 - 741]
  75' J. Haak [2022 - 741]
  75' J. Haak [2023 - 741]
  75' J. Haak [2024 - 741]
  75' J. Haak [2025 - 741]
  75' J. Haak [2026 - 741]
  75' J. Haak [2027 - 741]
  75' J. Haak [2028 - 741]
  75' J. Haak [2029 - 741]
  75' J. Haak [2030 - 741]
  75' J. Haak [2031 - 741]
  75' J. Haak [2032 - 741]
  75' J. Haak [2033 - 741]
  75' J. Haak [2034 - 741]
  75' J. Haak [2035 - 741]
  75' J. Haak [2036 - 741]
  75' J. Haak [2037 - 741]
  75' J. Haak [2038 - 741]
  75' J. Haak [2039 - 741]
  75' J. Haak [2040 - 741]
  75' J. Haak [2041 - 741]
  75' J. Haak [2042 - 741]
  75' J. Haak [2043 - 741]
  75' J. Haak [2044 - 741]
  75' J. Haak [2045 - 741]
  75' J. Haak [2046 - 741]
  75' J. Haak [2047 - 741]
  75' J. Haak [2048 - 741]
  75' J. Haak [2049 - 741]
  75' J. Haak [2050 - 741]
  75' J. Haak [2051 - 741]
  75' J. Haak [2052 - 741]
  75' J. Haak [2053 - 741]
  75' J. Haak [2054 - 741]
  75' J. Haak [2055 - 741]
  75' J. Haak [2056 - 741]
  75' J. Haak [2057 - 741]
  75' J. Haak [2058 - 741]
  75' J. Haak [2059 - 741]
  75' J. Haak [2060 - 741]
  75' J. Haak [2061 - 741]
  75' J. Haak [2062 - 741]
  75' J. Haak [2063 - 741]
  75' J. Haak [2064 - 741]
  75' J. Haak [2065 - 741]
  75' J. Haak [2066 - 741]
  75' J. Haak [2067 - 741]
  75' J. Haak [2068 - 741]
  75' J. Haak [2069 - 741]
  75' J. Haak [2070 - 741]
  75' J. Haak [2071 - 741]
  75' J. Haak [2072 - 741]
  75' J. Haak [2073 - 741]
  75' J. Haak [2074 - 741]
  75' J. Haak [2075 - 741]
  75' J. Haak [2076 - 741]
  75' J. Haak [2077 - 741]
  75' J. Haak [2078 - 741]
  75' J. Haak [2079 - 741]
  75' J. Haak [2080 - 741]
  75' J. Haak [2081 - 741]
  75' J. Haak [2082 - 741]
  75' J. Haak [2083 - 741]
  75' J. Haak [2084 - 741]
  75' J. Haak [2085 - 741]
  75' J. Haak [2086 - 741]
  75' J. Haak [2087 - 741]
  75' J. Haak [2088 - 741]
  75' J. Haak [2089 - 741]
  75' J. Haak [2090 - 741]
  75' J. Haak [2091 - 741]
  75' J. Haak [2092 - 741]
  75' J. Haak [2093 - 741]
  75' J. Haak [2094 - 741]
  75' J. Haak [2095 - 741]
  75' J. Haak [2096 - 741]
  75' J. Haak [2097 - 741]
  75' J. Haak [2098 - 741]
  75' J. Haak [2099 - 741]
  75' J. Haak [2100 - 741]
  75' J. Haak [2101 - 741]
  75' J. Haak [2102 - 741]
  75' J. Haak [2103 - 741]
  75' J. Haak [2104 - 741]
  75' J. Haak [2105 - 741]
  75' J. Haak [2106 - 741]
  75' J. Haak [2107 - 741]
  75' J. Haak [2108 - 741]
  75' J. Haak [2109 - 741]
  75' J. Haak [2110 - 741]
  75' J. Haak [2111 - 741]
  75' J. Haak [2112 - 741]
  75' J. Haak [2113 - 741]
  75' J. Haak [2114 - 741]
  75' J. Haak [2115 - 741]
  75' J. Haak [2116 - 741]
  75' J. Haak [2117 - 741]
  75' J. Haak [2118 - 741]
  75' J. Haak [2119 - 741]
  75' J. Haak [2120 - 741]
  75' J. Haak [2121 - 741]
  75' J. Haak [2122 - 741]
  75' J. Haak [2123 - 741]
  75' J. Haak [2124 - 741]
  75' J. Haak [2125 - 741]
  75' J. Haak [2126 - 741]
  75' J. Haak [2127 - 741]
  75' J. Haak [2128 - 741]
  75' J. Haak [2129 - 741]
  75' J. Haak [2130 - 741]
  75' J. Haak [2131 - 741]
  75' J. Haak [2132 - 741]
  75' J. Haak [2133 - 741]
  75' J. Haak [2134 - 741]
  75' J. Haak [2135 - 741]
  75' J. Haak [2136 - 741]
  75' J. Haak [2137 - 741]
  75' J. Haak [2138 - 741]
  75' J. Haak [2139 - 741]
  75' J. Haak [2140 - 741]
  75' J. Haak [2141 - 741]
  75' J. Haak [2142 - 741]
  75' J. Haak [2143 - 741]
  75' J. Haak [2144 - 741]
  75' J. Haak [2145 - 741]
  75' J. Haak [2146 - 741]
  75' J. Haak [2147 - 741]
  75' J. Haak [2148 - 741]
  75' J. Haak [2149 - 741]
  75' J. Haak [2150 - 741]
  75' J. Haak [2151 - 741]
  75' J. Haak [2152 - 741]
  75' J. Haak [2153 - 741]
  75' J. Haak [2154 - 741]
  75' J. Haak [2155 - 741]
  75' J. Haak [2156 - 741]
  75' J. Haak [2157 - 741]
  75' J. Haak [2158 - 741]
  75' J. Haak [2159 - 741]
  75' J. Haak [2160 - 741]
  75' J. Haak [2161 - 741]
  75' J. Haak [2162 - 741]
  75' J. Haak [2163 - 741]
  75' J. Haak [2164 - 741]
  75' J. Haak [2165 - 741]
  75' J. Haak [2166 - 741]
  75' J. Haak [2167 - 741]
  75' J. Haak [2168 - 741]
  75' J. Haak [2169 - 741]
  75' J. Haak [2170 - 741]
  75' J. Haak [2171 - 741]
  75' J. Haak [2172 - 741]
  75' J. Haak [2173 - 741]
  75' J. Haak [2174 - 741]
  75' J. Haak [2175 - 741]
  75' J. Haak [2176 - 741]
  75' J. Haak [2177 - 741]
  75' J. Haak [2178 - 741]
  75' J. Haak [2179 - 741]
  75' J. Haak [2180 - 741]
  75' J. Haak [2181 - 741]
  75' J. Haak [2182 - 741]
  75' J. Haak [2183 - 741]
  75' J. Haak [2184 - 741]
  75' J. Haak [2185 - 741]
  75' J. Haak [2186 - 741]
  75' J. Haak [2187 - 741]
  75' J. Haak [2188 - 741]
  75' J. Haak [2189 - 741]
  75' J. Haak [2190 - 741]
  75' J. Haak [2191 - 741]
  75' J. Haak [2192 - 741]
  75' J. Haak [2193 - 741]
  75' J. Haak [2194 - 741]
  75' J. Haak [2195 - 741]
  75' J. Haak [2196 - 741]
  75' J. Haak [2197 - 741]
  75' J. Haak [2198 - 741]
  75' J. Haak [2199 - 741]
  75' J. Haak [2200 - 741]
  75' J. Haak [2201 - 741]
  75' J. Haak [2202 - 741]
  75' J. Haak [2203 - 741]
  75' J. Haak [2204 - 741]
  75' J. Haak [2205 - 741]
  75' J. Haak [2206 - 741]
  75' J. Haak [2207 - 741]
  75' J. Haak [2208 - 741]
  75' J. Haak [2209 - 741]
  75' J. Haak [2210 - 741]
  75' J. Haak [2211 - 741]
  75' J. Haak [2212 - 741]
  75' J. Haak [2213 - 741]
  75' J. Haak [2214 - 741]
  75' J. Haak [2215 - 741]
  75' J. Haak [2216 - 741]
  75' J. Haak [2217 - 741]
  75' J. Haak [2218 - 741]
  75' J. Haak [2219 - 741]
  75' J. Haak [2220 - 741]
  75' J. Haak [2221 - 741]
  75' J. Haak [2222 - 741]
  75' J. Haak [2223 - 741]
16 ก.ย. 2563 19:00
  64' J. LaCava [1482 - 1]
  64' J. LaCava [1482 - 2]
  64' J. LaCava [1482 - 3]
  64' J. LaCava [1482 - 4]
  64' J. LaCava [1482 - 5]
  64' J. LaCava [1482 - 6]
  64' J. LaCava [1482 - 7]
  64' J. LaCava [1482 - 8]
  64' J. LaCava [1482 - 9]
  64' J. LaCava [1482 - 10]
  64' J. LaCava [1482 - 11]
  64' J. LaCava [1482 - 12]
  64' J. LaCava [1482 - 13]
  64' J. LaCava [1482 - 14]
  64' J. LaCava [1482 - 15]
  64' J. LaCava [1482 - 16]
  64' J. LaCava [1482 - 17]
  64' J. LaCava [1482 - 18]
  64' J. LaCava [1482 - 19]
  64' J. LaCava [1482 - 20]
  64' J. LaCava [1482 - 21]
  64' J. LaCava [1482 - 22]
  64' J. LaCava [1482 - 23]
  64' J. LaCava [1482 - 24]
  64' J. LaCava [1482 - 25]
  64' J. LaCava [1482 - 26]
  64' J. LaCava [1482 - 27]
  64' J. LaCava [1482 - 28]
  64' J. LaCava [1482 - 29]
  64' J. LaCava [1482 - 30]
  64' J. LaCava [1482 - 31]
  64' J. LaCava [1482 - 32]
  64' J. LaCava [1482 - 33]
  64' J. LaCava [1482 - 34]
  64' J. LaCava [1482 - 35]
  64' J. LaCava [1482 - 36]
  64' J. LaCava [1482 - 37]
  64' J. LaCava [1482 - 38]
  64' J. LaCava [1482 - 39]
  64' J. LaCava [1482 - 40]
  64' J. LaCava [1482 - 41]
  64' J. LaCava [1482 - 42]
  64' J. LaCava [1482 - 43]
  64' J. LaCava [1482 - 44]
  64' J. LaCava [1482 - 45]
  64' J. LaCava [1482 - 46]
  64' J. LaCava [1482 - 47]
  64' J. LaCava [1482 - 48]
  64' J. LaCava [1482 - 49]
  64' J. LaCava [1482 - 50]
  64' J. LaCava [1482 - 51]
  64' J. LaCava [1482 - 52]
  64' J. LaCava [1482 - 53]
  64' J. LaCava [1482 - 54]
  64' J. LaCava [1482 - 55]
  64' J. LaCava [1482 - 56]
  64' J. LaCava [1482 - 57]
  64' J. LaCava [1482 - 58]
  64' J. LaCava [1482 - 59]
  64' J. LaCava [1482 - 60]
  64' J. LaCava [1482 - 61]
  64' J. LaCava [1482 - 62]
  64' J. LaCava [1482 - 63]
  64' J. LaCava [1482 - 64]
  64' J. LaCava [1482 - 65]
  64' J. LaCava [1482 - 66]
  64' J. LaCava [1482 - 67]
  64' J. LaCava [1482 - 68]
  64' J. LaCava [1482 - 69]
  64' J. LaCava [1482 - 70]
  64' J. LaCava [1482 - 71]
  64' J. LaCava [1482 - 72]
  64' J. LaCava [1482 - 73]
  64' J. LaCava [1482 - 74]
  64' J. LaCava [1482 - 75]
  64' J. LaCava [1482 - 76]
  64' J. LaCava [1482 - 77]
  64' J. LaCava [1482 - 78]
  64' J. LaCava [1482 - 79]
  64' J. LaCava [1482 - 80]
  64' J. LaCava [1482 - 81]
  64' J. LaCava [1482 - 82]
  64' J. LaCava [1482 - 83]
  64' J. LaCava [1482 - 84]
  64' J. LaCava [1482 - 85]
  64' J. LaCava [1482 - 86]
  64' J. LaCava [1482 - 87]
  64' J. LaCava [1482 - 88]
  64' J. LaCava [1482 - 89]
  64' J. LaCava [1482 - 90]
  64' J. LaCava [1482 - 91]
  64' J. LaCava [1482 - 92]
  64' J. LaCava [1482 - 93]
  64' J. LaCava [1482 - 94]
  64' J. LaCava [1482 - 95]
  64' J. LaCava [1482 - 96]
  64' J. LaCava [1482 - 97]
  64' J. LaCava [1482 - 98]
  64' J. LaCava [1482 - 99]
  64' J. LaCava [1482 - 100]
  64' J. LaCava [1482 - 101]
  64' J. LaCava [1482 - 102]
  64' J. LaCava [1482 - 103]
  64' J. LaCava [1482 - 104]
  64' J. LaCava [1482 - 105]
  64' J. LaCava [1482 - 106]
  64' J. LaCava [1482 - 107]
  64' J. LaCava [1482 - 108]
  64' J. LaCava [1482 - 109]
  64' J. LaCava [1482 - 110]
  64' J. LaCava [1482 - 111]
  64' J. LaCava [1482 - 112]
  64' J. LaCava [1482 - 113]
  64' J. LaCava [1482 - 114]
  64' J. LaCava [1482 - 115]
  64' J. LaCava [1482 - 116]
  64' J. LaCava [1482 - 117]
  64' J. LaCava [1482 - 118]
  64' J. LaCava [1482 - 119]
  64' J. LaCava [1482 - 120]
  64' J. LaCava [1482 - 121]
  64' J. LaCava [1482 - 122]
  64' J. LaCava [1482 - 123]
  64' J. LaCava [1482 - 124]
  64' J. LaCava [1482 - 125]
  64' J. LaCava [1482 - 126]
  64' J. LaCava [1482 - 127]
  64' J. LaCava [1482 - 128]
  64' J. LaCava [1482 - 129]
  64' J. LaCava [1482 - 130]
  64' J. LaCava [1482 - 131]
  64' J. LaCava [1482 - 132]
  64' J. LaCava [1482 - 133]
  64' J. LaCava [1482 - 134]
  64' J. LaCava [1482 - 135]
  64' J. LaCava [1482 - 136]
  64' J. LaCava [1482 - 137]
  64' J. LaCava [1482 - 138]
  64' J. LaCava [1482 - 139]
  64' J. LaCava [1482 - 140]
  64' J. LaCava [1482 - 141]
  64' J. LaCava [1482 - 142]
  64' J. LaCava [1482 - 143]
  64' J. LaCava [1482 - 144]
  64' J. LaCava [1482 - 145]
  64' J. LaCava [1482 - 146]
  64' J. LaCava [1482 - 147]
  64' J. LaCava [1482 - 148]
  64' J. LaCava [1482 - 149]
  64' J. LaCava [1482 - 150]
  64' J. LaCava [1482 - 151]
  64' J. LaCava [1482 - 152]
  64' J. LaCava [1482 - 153]
  64' J. LaCava [1482 - 154]
  64' J. LaCava [1482 - 155]
  64' J. LaCava [1482 - 156]
  64' J. LaCava [1482 - 157]
  64' J. LaCava [1482 - 158]
  64' J. LaCava [1482 - 159]
  64' J. LaCava [1482 - 160]
  64' J. LaCava [1482 - 161]
  64' J. LaCava [1482 - 162]
  64' J. LaCava [1482 - 163]
  64' J. LaCava [1482 - 164]
  64' J. LaCava [1482 - 165]
  64' J. LaCava [1482 - 166]
  64' J. LaCava [1482 - 167]
  64' J. LaCava [1482 - 168]
  64' J. LaCava [1482 - 169]
  64' J. LaCava [1482 - 170]
  64' J. LaCava [1482 - 171]
  64' J. LaCava [1482 - 172]
  64' J. LaCava [1482 - 173]
  64' J. LaCava [1482 - 174]
  64' J. LaCava [1482 - 175]
  64' J. LaCava [1482 - 176]
  64' J. LaCava [1482 - 177]
  64' J. LaCava [1482 - 178]
  64' J. LaCava [1482 - 179]
  64' J. LaCava [1482 - 180]
  64' J. LaCava [1482 - 181]
  64' J. LaCava [1482 - 182]
  64' J. LaCava [1482 - 183]
  64' J. LaCava [1482 - 184]
  64' J. LaCava [1482 - 185]
  64' J. LaCava [1482 - 186]
  64' J. LaCava [1482 - 187]
  64' J. LaCava [1482 - 188]
  64' J. LaCava [1482 - 189]
  64' J. LaCava [1482 - 190]
  64' J. LaCava [1482 - 191]
  64' J. LaCava [1482 - 192]
  64' J. LaCava [1482 - 193]
  64' J. LaCava [1482 - 194]
  64' J. LaCava [1482 - 195]
  64' J. LaCava [1482 - 196]
  64' J. LaCava [1482 - 197]
  64' J. LaCava [1482 - 198]
  64' J. LaCava [1482 - 199]
  64' J. LaCava [1482 - 200]
  64' J. LaCava [1482 - 201]
  64' J. LaCava [1482 - 202]
  64' J. LaCava [1482 - 203]
  64' J. LaCava [1482 - 204]
  64' J. LaCava [1482 - 205]
  64' J. LaCava [1482 - 206]
  64' J. LaCava [1482 - 207]
  64' J. LaCava [1482 - 208]
  64' J. LaCava [1482 - 209]
  64' J. LaCava [1482 - 210]
  64' J. LaCava [1482 - 211]
  64' J. LaCava [1482 - 212]
  64' J. LaCava [1482 - 213]
  64' J. LaCava [1482 - 214]
  64' J. LaCava [1482 - 215]
  64' J. LaCava [1482 - 216]
  64' J. LaCava [1482 - 217]
  64' J. LaCava [1482 - 218]
  64' J. LaCava [1482 - 219]
  64' J. LaCava [1482 - 220]
  64' J. LaCava [1482 - 221]
  64' J. LaCava [1482 - 222]
  64' J. LaCava [1482 - 223]
  64' J. LaCava [1482 - 224]
  64' J. LaCava [1482 - 225]
  64' J. LaCava [1482 - 226]
  64' J. LaCava [1482 - 227]
  64' J. LaCava [1482 - 228]
  64' J. LaCava [1482 - 229]
  64' J. LaCava [1482 - 230]
  64' J. LaCava [1482 - 231]
  64' J. LaCava [1482 - 232]
  64' J. LaCava [1482 - 233]
  64' J. LaCava [1482 - 234]
  64' J. LaCava [1482 - 235]
  64' J. LaCava [1482 - 236]
  64' J. LaCava [1482 - 237]
  64' J. LaCava [1482 - 238]
  64' J. LaCava [1482 - 239]
  64' J. LaCava [1482 - 240]
  64' J. LaCava [1482 - 241]
  64' J. LaCava [1482 - 242]
  64' J. LaCava [1482 - 243]
  64' J. LaCava [1482 - 244]
  64' J. LaCava [1482 - 245]
  64' J. LaCava [1482 - 246]
  64' J. LaCava [1482 - 247]
  64' J. LaCava [1482 - 248]
  64' J. LaCava [1482 - 249]
  64' J. LaCava [1482 - 250]
  64' J. LaCava [1482 - 251]
  64' J. LaCava [1482 - 252]
  64' J. LaCava [1482 - 253]
  64' J. LaCava [1482 - 254]
  64' J. LaCava [1482 - 255]
  64' J. LaCava [1482 - 256]
  64' J. LaCava [1482 - 257]
  64' J. LaCava [1482 - 258]
  64' J. LaCava [1482 - 259]
  64' J. LaCava [1482 - 260]
  64' J. LaCava [1482 - 261]
  64' J. LaCava [1482 - 262]
  64' J. LaCava [1482 - 263]
  64' J. LaCava [1482 - 264]
  64' J. LaCava [1482 - 265]
  64' J. LaCava [1482 - 266]
  64' J. LaCava [1482 - 267]
  64' J. LaCava [1482 - 268]
  64' J. LaCava [1482 - 269]
  64' J. LaCava [1482 - 270]
  64' J. LaCava [1482 - 271]
  64' J. LaCava [1482 - 272]
  64' J. LaCava [1482 - 273]
  64' J. LaCava [1482 - 274]
  64' J. LaCava [1482 - 275]
  64' J. LaCava [1482 - 276]
  64' J. LaCava [1482 - 277]
  64' J. LaCava [1482 - 278]
  64' J. LaCava [1482 - 279]
  64' J. LaCava [1482 - 280]
  64' J. LaCava [1482 - 281]
  64' J. LaCava [1482 - 282]
  64' J. LaCava [1482 - 283]
  64' J. LaCava [1482 - 284]
  64' J. LaCava [1482 - 285]
  64' J. LaCava [1482 - 286]
  64' J. LaCava [1482 - 287]
  64' J. LaCava [1482 - 288]
  64' J. LaCava [1482 - 289]
  64' J. LaCava [1482 - 290]
  64' J. LaCava [1482 - 291]
  64' J. LaCava [1482 - 292]
  64' J. LaCava [1482 - 293]
  64' J. LaCava [1482 - 294]
  64' J. LaCava [1482 - 295]
  64' J. LaCava [1482 - 296]
  64' J. LaCava [1482 - 297]
  64' J. LaCava [1482 - 298]
  64' J. LaCava [1482 - 299]
  64' J. LaCava [1482 - 300]
  64' J. LaCava [1482 - 301]
  64' J. LaCava [1482 - 302]
  64' J. LaCava [1482 - 303]
  64' J. LaCava [1482 - 304]
  64' J. LaCava [1482 - 305]
  64' J. LaCava [1482 - 306]
  64' J. LaCava [1482 - 307]
  64' J. LaCava [1482 - 308]
  64' J. LaCava [1482 - 309]
  64' J. LaCava [1482 - 310]
  64' J. LaCava [1482 - 311]
  64' J. LaCava [1482 - 312]
  64' J. LaCava [1482 - 313]
  64' J. LaCava [1482 - 314]
  64' J. LaCava [1482 - 315]
  64' J. LaCava [1482 - 316]
  64' J. LaCava [1482 - 317]
  64' J. LaCava [1482 - 318]
  64' J. LaCava [1482 - 319]
  64' J. LaCava [1482 - 320]
  64' J. LaCava [1482 - 321]
  64' J. LaCava [1482 - 322]
  64' J. LaCava [1482 - 323]
  64' J. LaCava [1482 - 324]
  64' J. LaCava [1482 - 325]
  64' J. LaCava [1482 - 326]
  64' J. LaCava [1482 - 327]
  64' J. LaCava [1482 - 328]
  64' J. LaCava [1482 - 329]
  64' J. LaCava [1482 - 330]
  64' J. LaCava [1482 - 331]
  64' J. LaCava [1482 - 332]
  64' J. LaCava [1482 - 333]
  64' J. LaCava [1482 - 334]
  64' J. LaCava [1482 - 335]
  64' J. LaCava [1482 - 336]
  64' J. LaCava [1482 - 337]
  64' J. LaCava [1482 - 338]
  64' J. LaCava [1482 - 339]
  64' J. LaCava [1482 - 340]
  64' J. LaCava [1482 - 341]
  64' J. LaCava [1482 - 342]
  64' J. LaCava [1482 - 343]
  64' J. LaCava [1482 - 344]
  64' J. LaCava [1482 - 345]
  64' J. LaCava [1482 - 346]
  64' J. LaCava [1482 - 347]
  64' J. LaCava [1482 - 348]
  64' J. LaCava [1482 - 349]
  64' J. LaCava [1482 - 350]
  64' J. LaCava [1482 - 351]
  64' J. LaCava [1482 - 352]
  64' J. LaCava [1482 - 353]
  64' J. LaCava [1482 - 354]
  64' J. LaCava [1482 - 355]
  64' J. LaCava [1482 - 356]
  64' J. LaCava [1482 - 357]
  64' J. LaCava [1482 - 358]
  64' J. LaCava [1482 - 359]
  64' J. LaCava [1482 - 360]
  64' J. LaCava [1482 - 361]
  64' J. LaCava [1482 - 362]
  64' J. LaCava [1482 - 363]
  64' J. LaCava [1482 - 364]
  64' J. LaCava [1482 - 365]
  64' J. LaCava [1482 - 366]
  64' J. LaCava [1482 - 367]
  64' J. LaCava [1482 - 368]
  64' J. LaCava [1482 - 369]
  64' J. LaCava [1482 - 370]
  64' J. LaCava [1482 - 371]
  64' J. LaCava [1482 - 372]
  64' J. LaCava [1482 - 373]
  64' J. LaCava [1482 - 374]
  64' J. LaCava [1482 - 375]
  64' J. LaCava [1482 - 376]
  64' J. LaCava [1482 - 377]
  64' J. LaCava [1482 - 378]
  64' J. LaCava [1482 - 379]
  64' J. LaCava [1482 - 380]
  64' J. LaCava [1482 - 381]
  64' J. LaCava [1482 - 382]
  64' J. LaCava [1482 - 383]
  64' J. LaCava [1482 - 384]
  64' J. LaCava [1482 - 385]
  64' J. LaCava [1482 - 386]
  64' J. LaCava [1482 - 387]
  64' J. LaCava [1482 - 388]
  64' J. LaCava [1482 - 389]
  64' J. LaCava [1482 - 390]
  64' J. LaCava [1482 - 391]
  64' J. LaCava [1482 - 392]
  64' J. LaCava [1482 - 393]
  64' J. LaCava [1482 - 394]
  64' J. LaCava [1482 - 395]
  64' J. LaCava [1482 - 396]
  64' J. LaCava [1482 - 397]
  64' J. LaCava [1482 - 398]
  64' J. LaCava [1482 - 399]
  64' J. LaCava [1482 - 400]
  64' J. LaCava [1482 - 401]
  64' J. LaCava [1482 - 402]
  64' J. LaCava [1482 - 403]
  64' J. LaCava [1482 - 404]
  64' J. LaCava [1482 - 405]
  64' J. LaCava [1482 - 406]
  64' J. LaCava [1482 - 407]
  64' J. LaCava [1482 - 408]
  64' J. LaCava [1482 - 409]
  64' J. LaCava [1482 - 410]
  64' J. LaCava [1482 - 411]
  64' J. LaCava [1482 - 412]
  64' J. LaCava [1482 - 413]
  64' J. LaCava [1482 - 414]
  64' J. LaCava [1482 - 415]
  64' J. LaCava [1482 - 416]
  64' J. LaCava [1482 - 417]
  64' J. LaCava [1482 - 418]
  64' J. LaCava [1482 - 419]
  64' J. LaCava [1482 - 420]
  64' J. LaCava [1482 - 421]
  64' J. LaCava [1482 - 422]
  64' J. LaCava [1482 - 423]
  64' J. LaCava [1482 - 424]
  64' J. LaCava [1482 - 425]
  64' J. LaCava [1482 - 426]
  64' J. LaCava [1482 - 427]
  64' J. LaCava [1482 - 428]
  64' J. LaCava [1482 - 429]
  64' J. LaCava [1482 - 430]
  64' J. LaCava [1482 - 431]
  64' J. LaCava [1482 - 432]
  64' J. LaCava [1482 - 433]
  64' J. LaCava [1482 - 434]
  64' J. LaCava [1482 - 435]
  64' J. LaCava [1482 - 436]
  64' J. LaCava [1482 - 437]
  64' J. LaCava [1482 - 438]
  64' J. LaCava [1482 - 439]
  64' J. LaCava [1482 - 440]
  64' J. LaCava [1482 - 441]
  64' J. LaCava [1482 - 442]
  64' J. LaCava [1482 - 443]
  64' J. LaCava [1482 - 444]
  64' J. LaCava [1482 - 445]
  64' J. LaCava [1482 - 446]
  64' J. LaCava [1482 - 447]
  64' J. LaCava [1482 - 448]
  64' J. LaCava [1482 - 449]
  64' J. LaCava [1482 - 450]
  64' J. LaCava [1482 - 451]
  64' J. LaCava [1482 - 452]
  64' J. LaCava [1482 - 453]
  64' J. LaCava [1482 - 454]
  64' J. LaCava [1482 - 455]
  64' J. LaCava [1482 - 456]
  64' J. LaCava [1482 - 457]
  64' J. LaCava [1482 - 458]
  64' J. LaCava [1482 - 459]
  64' J. LaCava [1482 - 460]
  64' J. LaCava [1482 - 461]
  64' J. LaCava [1482 - 462]
  64' J. LaCava [1482 - 463]
  64' J. LaCava [1482 - 464]
  64' J. LaCava [1482 - 465]
  64' J. LaCava [1482 - 466]
  64' J. LaCava [1482 - 467]
  64' J. LaCava [1482 - 468]
  64' J. LaCava [1482 - 469]
  64' J. LaCava [1482 - 470]
  64' J. LaCava [1482 - 471]
  64' J. LaCava [1482 - 472]
  64' J. LaCava [1482 - 473]
  64' J. LaCava [1482 - 474]
  64' J. LaCava [1482 - 475]
  64' J. LaCava [1482 - 476]
  64' J. LaCava [1482 - 477]
  64' J. LaCava [1482 - 478]
  64' J. LaCava [1482 - 479]
  64' J. LaCava [1482 - 480]
  64' J. LaCava [1482 - 481]
  64' J. LaCava [1482 - 482]
  64' J. LaCava [1482 - 483]
  64' J. LaCava [1482 - 484]
  64' J. LaCava [1482 - 485]
  64' J. LaCava [1482 - 486]
  64' J. LaCava [1482 - 487]
  64' J. LaCava [1482 - 488]
  64' J. LaCava [1482 - 489]
  64' J. LaCava [1482 - 490]
  64' J. LaCava [1482 - 491]
  64' J. LaCava [1482 - 492]
  64' J. LaCava [1482 - 493]
  64' J. LaCava [1482 - 494]
  64' J. LaCava [1482 - 495]
  64' J. LaCava [1482 - 496]
  64' J. LaCava [1482 - 497]
  64' J. LaCava [1482 - 498]
  64' J. LaCava [1482 - 499]
  64' J. LaCava [1482 - 500]
  64' J. LaCava [1482 - 501]
  64' J. LaCava [1482 - 502]
  64' J. LaCava [1482 - 503]
  64' J. LaCava [1482 - 504]
  64' J. LaCava [1482 - 505]
  64' J. LaCava [1482 - 506]
  64' J. LaCava [1482 - 507]
  64' J. LaCava [1482 - 508]
  64' J. LaCava [1482 - 509]
  64' J. LaCava [1482 - 510]
  64' J. LaCava [1482 - 511]
  64' J. LaCava [1482 - 512]
  64' J. LaCava [1482 - 513]
  64' J. LaCava [1482 - 514]
  64' J. LaCava [1482 - 515]
  64' J. LaCava [1482 - 516]
  64' J. LaCava [1482 - 517]
  64' J. LaCava [1482 - 518]
  64' J. LaCava [1482 - 519]
  64' J. LaCava [1482 - 520]
  64' J. LaCava [1482 - 521]
  64' J. LaCava [1482 - 522]
  64' J. LaCava [1482 - 523]
  64' J. LaCava [1482 - 524]
  64' J. LaCava [1482 - 525]
  64' J. LaCava [1482 - 526]
  64' J. LaCava [1482 - 527]
  64' J. LaCava [1482 - 528]
  64' J. LaCava [1482 - 529]
  64' J. LaCava [1482 - 530]
  64' J. LaCava [1482 - 531]
  64' J. LaCava [1482 - 532]
  64' J. LaCava [1482 - 533]
  64' J. LaCava [1482 - 534]
  64' J. LaCava [1482 - 535]
  64' J. LaCava [1482 - 536]
  64' J. LaCava [1482 - 537]
  64' J. LaCava [1482 - 538]
  64' J. LaCava [1482 - 539]
  64' J. LaCava [1482 - 540]
  64' J. LaCava [1482 - 541]
  64' J. LaCava [1482 - 542]
  64' J. LaCava [1482 - 543]
  64' J. LaCava [1482 - 544]
  64' J. LaCava [1482 - 545]
  64' J. LaCava [1482 - 546]
  64' J. LaCava [1482 - 547]
  64' J. LaCava [1482 - 548]
  64' J. LaCava [1482 - 549]
  64' J. LaCava [1482 - 550]
  64' J. LaCava [1482 - 551]
  64' J. LaCava [1482 - 552]
  64' J. LaCava [1482 - 553]
  64' J. LaCava [1482 - 554]
  64' J. LaCava [1482 - 555]
  64' J. LaCava [1482 - 556]
  64' J. LaCava [1482 - 557]
  64' J. LaCava [1482 - 558]
  64' J. LaCava [1482 - 559]
  64' J. LaCava [1482 - 560]
  64' J. LaCava [1482 - 561]
  64' J. LaCava [1482 - 562]
  64' J. LaCava [1482 - 563]
  64' J. LaCava [1482 - 564]
  64' J. LaCava [1482 - 565]
  64' J. LaCava [1482 - 566]
  64' J. LaCava [1482 - 567]
  64' J. LaCava [1482 - 568]
  64' J. LaCava [1482 - 569]
  64' J. LaCava [1482 - 570]
  64' J. LaCava [1482 - 571]
  64' J. LaCava [1482 - 572]
  64' J. LaCava [1482 - 573]
  64' J. LaCava [1482 - 574]
  64' J. LaCava [1482 - 575]
  64' J. LaCava [1482 - 576]
  64' J. LaCava [1482 - 577]
  64' J. LaCava [1482 - 578]
  64' J. LaCava [1482 - 579]
  64' J. LaCava [1482 - 580]
  64' J. LaCava [1482 - 581]
  64' J. LaCava [1482 - 582]
  64' J. LaCava [1482 - 583]
  64' J. LaCava [1482 - 584]
  64' J. LaCava [1482 - 585]
  64' J. LaCava [1482 - 586]
  64' J. LaCava [1482 - 587]
  64' J. LaCava [1482 - 588]
  64' J. LaCava [1482 - 589]
  64' J. LaCava [1482 - 590]
  64' J. LaCava [1482 - 591]
  64' J. LaCava [1482 - 592]
  64' J. LaCava [1482 - 593]
  64' J. LaCava [1482 - 594]
  64' J. LaCava [1482 - 595]
  64' J. LaCava [1482 - 596]
  64' J. LaCava [1482 - 597]
  64' J. LaCava [1482 - 598]
  64' J. LaCava [1482 - 599]
  64' J. LaCava [1482 - 600]
  64' J. LaCava [1482 - 601]
  64' J. LaCava [1482 - 602]
  64' J. LaCava [1482 - 603]
  64' J. LaCava [1482 - 604]
  64' J. LaCava [1482 - 605]
  64' J. LaCava [1482 - 606]
  64' J. LaCava [1482 - 607]
  64' J. LaCava [1482 - 608]
  64' J. LaCava [1482 - 609]
  64' J. LaCava [1482 - 610]
  64' J. LaCava [1482 - 611]
  64' J. LaCava [1482 - 612]
  64' J. LaCava [1482 - 613]
  64' J. LaCava [1482 - 614]
  64' J. LaCava [1482 - 615]
  64' J. LaCava [1482 - 616]
  64' J. LaCava [1482 - 617]
  64' J. LaCava [1482 - 618]
  64' J. LaCava [1482 - 619]
  64' J. LaCava [1482 - 620]
  64' J. LaCava [1482 - 621]
  64' J. LaCava [1482 - 622]
  64' J. LaCava [1482 - 623]
  64' J. LaCava [1482 - 624]
  64' J. LaCava [1482 - 625]
  64' J. LaCava [1482 - 626]
  64' J. LaCava [1482 - 627]
  64' J. LaCava [1482 - 628]
  64' J. LaCava [1482 - 629]
  64' J. LaCava [1482 - 630]
  64' J. LaCava [1482 - 631]
  64' J. LaCava [1482 - 632]
  64' J. LaCava [1482 - 633]
  64' J. LaCava [1482 - 634]
  64' J. LaCava [1482 - 635]
  64' J. LaCava [1482 - 636]
  64' J. LaCava [1482 - 637]
  64' J. LaCava [1482 - 638]
  64' J. LaCava [1482 - 639]
  64' J. LaCava [1482 - 640]
  64' J. LaCava [1482 - 641]
  64' J. LaCava [1482 - 642]
  64' J. LaCava [1482 - 643]
  64' J. LaCava [1482 - 644]
  64' J. LaCava [1482 - 645]
  64' J. LaCava [1482 - 646]
  64' J. LaCava [1482 - 647]
  64' J. LaCava [1482 - 648]
  64' J. LaCava [1482 - 649]
  64' J. LaCava [1482 - 650]
  64' J. LaCava [1482 - 651]
  64' J. LaCava [1482 - 652]
  64' J. LaCava [1482 - 653]
  64' J. LaCava [1482 - 654]
  64' J. LaCava [1482 - 655]
  64' J. LaCava [1482 - 656]
  64' J. LaCava [1482 - 657]
  64' J. LaCava [1482 - 658]
  64' J. LaCava [1482 - 659]
  64' J. LaCava [1482 - 660]
  64' J. LaCava [1482 - 661]
  64' J. LaCava [1482 - 662]
  64' J. LaCava [1482 - 663]
  64' J. LaCava [1482 - 664]
  64' J. LaCava [1482 - 665]
  64' J. LaCava [1482 - 666]
  64' J. LaCava [1482 - 667]
  64' J. LaCava [1482 - 668]
  64' J. LaCava [1482 - 669]
  64' J. LaCava [1482 - 670]
  64' J. LaCava [1482 - 671]
  64' J. LaCava [1482 - 672]
  64' J. LaCava [1482 - 673]
  64' J. LaCava [1482 - 674]
  64' J. LaCava [1482 - 675]
  64' J. LaCava [1482 - 676]
  64' J. LaCava [1482 - 677]
  64' J. LaCava [1482 - 678]
  64' J. LaCava [1482 - 679]
  64' J. LaCava [1482 - 680]
  64' J. LaCava [1482 - 681]
  64' J. LaCava [1482 - 682]
  64' J. LaCava [1482 - 683]
  64' J. LaCava [1482 - 684]
  64' J. LaCava [1482 - 685]
  64' J. LaCava [1482 - 686]
  64' J. LaCava [1482 - 687]
  64' J. LaCava [1482 - 688]
  64' J. LaCava [1482 - 689]
  64' J. LaCava [1482 - 690]
  64' J. LaCava [1482 - 691]
  64' J. LaCava [1482 - 692]
  64' J. LaCava [1482 - 693]
  64' J. LaCava [1482 - 694]
  64' J. LaCava [1482 - 695]
  64' J. LaCava [1482 - 696]
  64' J. LaCava [1482 - 697]
  64' J. LaCava [1482 - 698]
  64' J. LaCava [1482 - 699]
  64' J. LaCava [1482 - 700]
  64' J. LaCava [1482 - 701]
  64' J. LaCava [1482 - 702]
  64' J. LaCava [1482 - 703]
  64' J. LaCava [1482 - 704]
  64' J. LaCava [1482 - 705]
  64' J. LaCava [1482 - 706]
  64' J. LaCava [1482 - 707]
  64' J. LaCava [1482 - 708]
  64' J. LaCava [1482 - 709]
  64' J. LaCava [1482 - 710]
  64' J. LaCava [1482 - 711]
  64' J. LaCava [1482 - 712]
  64' J. LaCava [1482 - 713]
  64' J. LaCava [1482 - 714]
  64' J. LaCava [1482 - 715]
  64' J. LaCava [1482 - 716]
  64' J. LaCava [1482 - 717]
  64' J. LaCava [1482 - 718]
  64' J. LaCava [1482 - 719]
  64' J. LaCava [1482 - 720]
  64' J. LaCava [1482 - 721]
  64' J. LaCava [1482 - 722]
  64' J. LaCava [1482 - 723]
  64' J. LaCava [1482 - 724]
  64' J. LaCava [1482 - 725]
  64' J. LaCava [1482 - 726]
  64' J. LaCava [1482 - 727]
  64' J. LaCava [1482 - 728]
  64' J. LaCava [1482 - 729]
  64' J. LaCava [1482 - 730]
  64' J. LaCava [1482 - 731]
  64' J. LaCava [1482 - 732]
  64' J. LaCava [1482 - 733]
  64' J. LaCava [1482 - 734]
  64' J. LaCava [1482 - 735]
  64' J. LaCava [1482 - 736]
  64' J. LaCava [1482 - 737]
  64' J. LaCava [1482 - 738]
  64' J. LaCava [1482 - 739]
  64' J. LaCava [1482 - 740]
  64' J. LaCava [1482 - 741]
Hartford Athletic
Hartford Athletic
3
1
  11' M. Silva [1 - 0]
  11' M. Silva [2 - 0]
  11' M. Silva [3 - 0]
  11' M. Silva [4 - 0]
  11' M. Silva [5 - 0]
  11' M. Silva [6 - 0]
  11' M. Silva [7 - 0]
  11' M. Silva [8 - 0]
  11' M. Silva [9 - 0]
  11' M. Silva [10 - 0]
  11' M. Silva [11 - 0]
  11' M. Silva [12 - 0]
  11' M. Silva [13 - 0]
  11' M. Silva [14 - 0]
  11' M. Silva [15 - 0]
  11' M. Silva [16 - 0]
  11' M. Silva [17 - 0]
  11' M. Silva [18 - 0]
  11' M. Silva [19 - 0]
  11' M. Silva [20 - 0]
  11' M. Silva [21 - 0]
  11' M. Silva [22 - 0]
  11' M. Silva [23 - 0]
  11' M. Silva [24 - 0]
  11' M. Silva [25 - 0]
  11' M. Silva [26 - 0]
  11' M. Silva [27 - 0]
  11' M. Silva [28 - 0]
  11' M. Silva [29 - 0]
  11' M. Silva [30 - 0]
  11' M. Silva [31 - 0]
  11' M. Silva [32 - 0]
  11' M. Silva [33 - 0]
  11' M. Silva [34 - 0]
  11' M. Silva [35 - 0]
  11' M. Silva [36 - 0]
  11' M. Silva [37 - 0]
  11' M. Silva [38 - 0]
  11' M. Silva [39 - 0]
  11' M. Silva [40 - 0]
  11' M. Silva [41 - 0]
  11' M. Silva [42 - 0]
  11' M. Silva [43 - 0]
  11' M. Silva [44 - 0]
  11' M. Silva [45 - 0]
  11' M. Silva [46 - 0]
  11' M. Silva [47 - 0]
  11' M. Silva [48 - 0]
  11' M. Silva [49 - 0]
  11' M. Silva [50 - 0]
  11' M. Silva [51 - 0]
  11' M. Silva [52 - 0]
  11' M. Silva [53 - 0]
  11' M. Silva [54 - 0]
  11' M. Silva [55 - 0]
  11' M. Silva [56 - 0]
  11' M. Silva [57 - 0]
  11' M. Silva [58 - 0]
  11' M. Silva [59 - 0]
  11' M. Silva [60 - 0]
  11' M. Silva [61 - 0]
  11' M. Silva [62 - 0]
  11' M. Silva [63 - 0]
  11' M. Silva [64 - 0]
  11' M. Silva [65 - 0]
  11' M. Silva [66 - 0]
  11' M. Silva [67 - 0]
  11' M. Silva [68 - 0]
  11' M. Silva [69 - 0]
  11' M. Silva [70 - 0]
  11' M. Silva [71 - 0]
  11' M. Silva [72 - 0]
  11' M. Silva [73 - 0]
  11' M. Silva [74 - 0]
  11' M. Silva [75 - 0]
  11' M. Silva [76 - 0]
  11' M. Silva [77 - 0]
  11' M. Silva [78 - 0]
  11' M. Silva [79 - 0]
  11' M. Silva [80 - 0]
  11' M. Silva [81 - 0]
  11' M. Silva [82 - 0]
  11' M. Silva [83 - 0]
  11' M. Silva [84 - 0]
  11' M. Silva [85 - 0]
  11' M. Silva [86 - 0]
  11' M. Silva [87 - 0]
  11' M. Silva [88 - 0]
  11' M. Silva [89 - 0]
  11' M. Silva [90 - 0]
  11' M. Silva [91 - 0]
  11' M. Silva [92 - 0]
  11' M. Silva [93 - 0]
  11' M. Silva [94 - 0]
  11' M. Silva [95 - 0]
  11' M. Silva [96 - 0]
  11' M. Silva [97 - 0]
  11' M. Silva [98 - 0]
  11' M. Silva [99 - 0]
  11' M. Silva [100 - 0]
  11' M. Silva [101 - 0]
  11' M. Silva [102 - 0]
  11' M. Silva [103 - 0]
  11' M. Silva [104 - 0]
  11' M. Silva [105 - 0]
  11' M. Silva [106 - 0]
  11' M. Silva [107 - 0]
  11' M. Silva [108 - 0]
  11' M. Silva [109 - 0]
  11' M. Silva [110 - 0]
  11' M. Silva [111 - 0]
  11' M. Silva [112 - 0]
  11' M. Silva [113 - 0]
  11' M. Silva [114 - 0]
  11' M. Silva [115 - 0]
  11' M. Silva [116 - 0]
  11' M. Silva [117 - 0]
  11' M. Silva [118 - 0]
  11' M. Silva [119 - 0]
  11' M. Silva [120 - 0]
  11' M. Silva [121 - 0]
  11' M. Silva [122 - 0]
  11' M. Silva [123 - 0]
  11' M. Silva [124 - 0]
  11' M. Silva [125 - 0]
  11' M. Silva [126 - 0]
  11' M. Silva [127 - 0]
  11' M. Silva [128 - 0]
  11' M. Silva [129 - 0]
  11' M. Silva [130 - 0]
  11' M. Silva [131 - 0]
  11' M. Silva [132 - 0]
  11' M. Silva [133 - 0]
  11' M. Silva [134 - 0]
  11' M. Silva [135 - 0]
  11' M. Silva [136 - 0]
  11' M. Silva [137 - 0]
  11' M. Silva [138 - 0]
  11' M. Silva [139 - 0]
  11' M. Silva [140 - 0]
  11' M. Silva [141 - 0]
  11' M. Silva [142 - 0]
  11' M. Silva [143 - 0]
  11' M. Silva [144 - 0]
  11' M. Silva [145 - 0]
  11' M. Silva [146 - 0]
  11' M. Silva [147 - 0]
  11' M. Silva [148 - 0]
  11' M. Silva [149 - 0]
  11' M. Silva [150 - 0]
  11' M. Silva [151 - 0]
  11' M. Silva [152 - 0]
  11' M. Silva [153 - 0]
  11' M. Silva [154 - 0]
  11' M. Silva [155 - 0]
  11' M. Silva [156 - 0]
  11' M. Silva [157 - 0]
  11' M. Silva [158 - 0]
  11' M. Silva [159 - 0]
  11' M. Silva [160 - 0]
  11' M. Silva [161 - 0]
  11' M. Silva [162 - 0]
  11' M. Silva [163 - 0]
  11' M. Silva [164 - 0]
  11' M. Silva [165 - 0]
  11' M. Silva [166 - 0]
  11' M. Silva [167 - 0]
  11' M. Silva [168 - 0]
  11' M. Silva [169 - 0]
  11' M. Silva [170 - 0]
  11' M. Silva [171 - 0]
  11' M. Silva [172 - 0]
  11' M. Silva [173 - 0]
  11' M. Silva [174 - 0]
  11' M. Silva [175 - 0]
  11' M. Silva [176 - 0]
  11' M. Silva [177 - 0]
  11' M. Silva [178 - 0]
  11' M. Silva [179 - 0]
  11' M. Silva [180 - 0]
  11' M. Silva [181 - 0]
  11' M. Silva [182 - 0]
  11' M. Silva [183 - 0]
  11' M. Silva [184 - 0]
  11' M. Silva [185 - 0]
  11' M. Silva [186 - 0]
  11' M. Silva [187 - 0]
  11' M. Silva [188 - 0]
  11' M. Silva [189 - 0]
  11' M. Silva [190 - 0]
  11' M. Silva [191 - 0]
  11' M. Silva [192 - 0]
  11' M. Silva [193 - 0]
  11' M. Silva [194 - 0]
  11' M. Silva [195 - 0]
  11' M. Silva [196 - 0]
  11' M. Silva [197 - 0]
  11' M. Silva [198 - 0]
  11' M. Silva [199 - 0]
  11' M. Silva [200 - 0]
  11' M. Silva [201 - 0]
  11' M. Silva [202 - 0]
  11' M. Silva [203 - 0]
  11' M. Silva [204 - 0]
  11' M. Silva [205 - 0]
  11' M. Silva [206 - 0]
  11' M. Silva [207 - 0]
  11' M. Silva [208 - 0]
  11' M. Silva [209 - 0]
  11' M. Silva [210 - 0]
  11' M. Silva [211 - 0]
  11' M. Silva [212 - 0]
  11' M. Silva [213 - 0]
  11' M. Silva [214 - 0]
  11' M. Silva [215 - 0]
  11' M. Silva [216 - 0]
  11' M. Silva [217 - 0]
  11' M. Silva [218 - 0]
  11' M. Silva [219 - 0]
  11' M. Silva [220 - 0]
  11' M. Silva [221 - 0]
  11' M. Silva [222 - 0]
  11' M. Silva [223 - 0]
  11' M. Silva [224 - 0]
  11' M. Silva [225 - 0]
  11' M. Silva [226 - 0]
  11' M. Silva [227 - 0]
  11' M. Silva [228 - 0]
  11' M. Silva [229 - 0]
  11' M. Silva [230 - 0]
  11' M. Silva [231 - 0]
  11' M. Silva [232 - 0]
  11' M. Silva [233 - 0]
  11' M. Silva [234 - 0]
  11' M. Silva [235 - 0]
  11' M. Silva [236 - 0]
  11' M. Silva [237 - 0]
  11' M. Silva [238 - 0]
  11' M. Silva [239 - 0]
  11' M. Silva [240 - 0]
  11' M. Silva [241 - 0]
  11' M. Silva [242 - 0]
  11' M. Silva [243 - 0]
  11' M. Silva [244 - 0]
  11' M. Silva [245 - 0]
  11' M. Silva [246 - 0]
  11' M. Silva [247 - 0]
  11' M. Silva [248 - 0]
  11' M. Silva [249 - 0]
  11' M. Silva [250 - 0]
  11' M. Silva [251 - 0]
  11' M. Silva [252 - 0]
  11' M. Silva [253 - 0]
  11' M. Silva [254 - 0]
  11' M. Silva [255 - 0]
  11' M. Silva [256 - 0]
  11' M. Silva [257 - 0]
  11' M. Silva [258 - 0]
  11' M. Silva [259 - 0]
  11' M. Silva [260 - 0]
  11' M. Silva [261 - 0]
  11' M. Silva [262 - 0]
  11' M. Silva [263 - 0]
  11' M. Silva [264 - 0]
  11' M. Silva [265 - 0]
  11' M. Silva [266 - 0]
  11' M. Silva [267 - 0]
  11' M. Silva [268 - 0]
  11' M. Silva [269 - 0]
  11' M. Silva [270 - 0]
  11' M. Silva [271 - 0]
  11' M. Silva [272 - 0]
  11' M. Silva [273 - 0]
  11' M. Silva [274 - 0]
  11' M. Silva [275 - 0]
  11' M. Silva [276 - 0]
  11' M. Silva [277 - 0]
  11' M. Silva [278 - 0]
  11' M. Silva [279 - 0]
  11' M. Silva [280 - 0]
  11' M. Silva [281 - 0]
  11' M. Silva [282 - 0]
  11' M. Silva [283 - 0]
  11' M. Silva [284 - 0]
  11' M. Silva [285 - 0]
  11' M. Silva [286 - 0]
  11' M. Silva [287 - 0]
  11' M. Silva [288 - 0]
  11' M. Silva [289 - 0]
  11' M. Silva [290 - 0]
  11' M. Silva [291 - 0]
  11' M. Silva [292 - 0]
  11' M. Silva [293 - 0]
  11' M. Silva [294 - 0]
  11' M. Silva [295 - 0]
  11' M. Silva [296 - 0]
  11' M. Silva [297 - 0]
  11' M. Silva [298 - 0]
  11' M. Silva [299 - 0]
  11' M. Silva [300 - 0]
  11' M. Silva [301 - 0]
  11' M. Silva [302 - 0]
  11' M. Silva [303 - 0]
  11' M. Silva [304 - 0]
  11' M. Silva [305 - 0]
  11' M. Silva [306 - 0]
  11' M. Silva [307 - 0]
  11' M. Silva [308 - 0]
  11' M. Silva [309 - 0]
  11' M. Silva [310 - 0]
  11' M. Silva [311 - 0]
  11' M. Silva [312 - 0]
  11' M. Silva [313 - 0]
  11' M. Silva [314 - 0]
  11' M. Silva [315 - 0]
  11' M. Silva [316 - 0]
  11' M. Silva [317 - 0]
  11' M. Silva [318 - 0]
  11' M. Silva [319 - 0]
  11' M. Silva [320 - 0]
  11' M. Silva [321 - 0]
  11' M. Silva [322 - 0]
  11' M. Silva [323 - 0]
  11' M. Silva [324 - 0]
  11' M. Silva [325 - 0]
  11' M. Silva [326 - 0]
  11' M. Silva [327 - 0]
  11' M. Silva [328 - 0]
  11' M. Silva [329 - 0]
  11' M. Silva [330 - 0]
  11' M. Silva [331 - 0]
  11' M. Silva [332 - 0]
  11' M. Silva [333 - 0]
  11' M. Silva [334 - 0]
  11' M. Silva [335 - 0]
  11' M. Silva [336 - 0]
  11' M. Silva [337 - 0]
  11' M. Silva [338 - 0]
  11' M. Silva [339 - 0]
  11' M. Silva [340 - 0]
  11' M. Silva [341 - 0]
  11' M. Silva [342 - 0]
  11' M. Silva [343 - 0]
  11' M. Silva [344 - 0]
  11' M. Silva [345 - 0]
  11' M. Silva [346 - 0]
  11' M. Silva [347 - 0]
  11' M. Silva [348 - 0]
  11' M. Silva [349 - 0]
  11' M. Silva [350 - 0]
  11' M. Silva [351 - 0]
  11' M. Silva [352 - 0]
  11' M. Silva [353 - 0]
  11' M. Silva [354 - 0]
  11' M. Silva [355 - 0]
  11' M. Silva [356 - 0]
  11' M. Silva [357 - 0]
  11' M. Silva [358 - 0]
  11' M. Silva [359 - 0]
  11' M. Silva [360 - 0]
  11' M. Silva [361 - 0]
  11' M. Silva [362 - 0]
  11' M. Silva [363 - 0]
  11' M. Silva [364 - 0]
  11' M. Silva [365 - 0]
  11' M. Silva [366 - 0]
  11' M. Silva [367 - 0]
  11' M. Silva [368 - 0]
  11' M. Silva [369 - 0]
  11' M. Silva [370 - 0]
  11' M. Silva [371 - 0]
  11' M. Silva [372 - 0]
  11' M. Silva [373 - 0]
  11' M. Silva [374 - 0]
  11' M. Silva [375 - 0]
  11' M. Silva [376 - 0]
  11' M. Silva [377 - 0]
  11' M. Silva [378 - 0]
  11' M. Silva [379 - 0]
  11' M. Silva [380 - 0]
  11' M. Silva [381 - 0]
  11' M. Silva [382 - 0]
  11' M. Silva [383 - 0]
  11' M. Silva [384 - 0]
  11' M. Silva [385 - 0]
  11' M. Silva [386 - 0]
  11' M. Silva [387 - 0]
  11' M. Silva [388 - 0]
  11' M. Silva [389 - 0]
  11' M. Silva [390 - 0]
  11' M. Silva [391 - 0]
  11' M. Silva [392 - 0]
  11' M. Silva [393 - 0]
  11' M. Silva [394 - 0]
  11' M. Silva [395 - 0]
  11' M. Silva [396 - 0]
  11' M. Silva [397 - 0]
  11' M. Silva [398 - 0]
  11' M. Silva [399 - 0]
  11' M. Silva [400 - 0]
  11' M. Silva [401 - 0]
  11' M. Silva [402 - 0]
  11' M. Silva [403 - 0]
  11' M. Silva [404 - 0]
  11' M. Silva [405 - 0]
  11' M. Silva [406 - 0]
  11' M. Silva [407 - 0]
  11' M. Silva [408 - 0]
  11' M. Silva [409 - 0]
  11' M. Silva [410 - 0]
  11' M. Silva [411 - 0]
  11' M. Silva [412 - 0]
  11' M. Silva [413 - 0]
  11' M. Silva [414 - 0]
  11' M. Silva [415 - 0]
  11' M. Silva [416 - 0]
  11' M. Silva [417 - 0]
  11' M. Silva [418 - 0]
  11' M. Silva [419 - 0]
  11' M. Silva [420 - 0]
  11' M. Silva [421 - 0]
  11' M. Silva [422 - 0]
  11' M. Silva [423 - 0]
  11' M. Silva [424 - 0]
  11' M. Silva [425 - 0]
  11' M. Silva [426 - 0]
  11' M. Silva [427 - 0]
  11' M. Silva [428 - 0]
  11' M. Silva [429 - 0]
  11' M. Silva [430 - 0]
  11' M. Silva [431 - 0]
  11' M. Silva [432 - 0]
  11' M. Silva [433 - 0]
  11' M. Silva [434 - 0]
  11' M. Silva [435 - 0]
  11' M. Silva [436 - 0]
  11' M. Silva [437 - 0]
  11' M. Silva [438 - 0]
  11' M. Silva [439 - 0]
  11' M. Silva [440 - 0]
  11' M. Silva [441 - 0]
  11' M. Silva [442 - 0]
  11' M. Silva [443 - 0]
  11' M. Silva [444 - 0]
  11' M. Silva [445 - 0]
  11' M. Silva [446 - 0]
  11' M. Silva [447 - 0]
  11' M. Silva [448 - 0]
  11' M. Silva [449 - 0]
  11' M. Silva [450 - 0]
  11' M. Silva [451 - 0]
  11' M. Silva [452 - 0]
  11' M. Silva [453 - 0]
  11' M. Silva [454 - 0]
  11' M. Silva [455 - 0]
  11' M. Silva [456 - 0]
  11' M. Silva [457 - 0]
  11' M. Silva [458 - 0]
  11' M. Silva [459 - 0]
  11' M. Silva [460 - 0]
  11' M. Silva [461 - 0]
  11' M. Silva [462 - 0]
  11' M. Silva [463 - 0]
  11' M. Silva [464 - 0]
  11' M. Silva [465 - 0]
  11' M. Silva [466 - 0]
  11' M. Silva [467 - 0]
  11' M. Silva [468 - 0]
  11' M. Silva [469 - 0]
  11' M. Silva [470 - 0]
  11' M. Silva [471 - 0]
  11' M. Silva [472 - 0]
  11' M. Silva [473 - 0]
  11' M. Silva [474 - 0]
  11' M. Silva [475 - 0]
  11' M. Silva [476 - 0]
  11' M. Silva [477 - 0]
  11' M. Silva [478 - 0]
  11' M. Silva [479 - 0]
  11' M. Silva [480 - 0]
  11' M. Silva [481 - 0]
  11' M. Silva [482 - 0]
  11' M. Silva [483 - 0]
  11' M. Silva [484 - 0]
  11' M. Silva [485 - 0]
  11' M. Silva [486 - 0]
  11' M. Silva [487 - 0]
  11' M. Silva [488 - 0]
  11' M. Silva [489 - 0]
  11' M. Silva [490 - 0]
  11' M. Silva [491 - 0]
  11' M. Silva [492 - 0]
  11' M. Silva [493 - 0]
  11' M. Silva [494 - 0]
  11' M. Silva [495 - 0]
  11' M. Silva [496 - 0]
  11' M. Silva [497 - 0]
  11' M. Silva [498 - 0]
  11' M. Silva [499 - 0]
  11' M. Silva [500 - 0]
  11' M. Silva [501 - 0]
  11' M. Silva [502 - 0]
  11' M. Silva [503 - 0]
  11' M. Silva [504 - 0]
  11' M. Silva [505 - 0]
  11' M. Silva [506 - 0]
  11' M. Silva [507 - 0]
  11' M. Silva [508 - 0]
  11' M. Silva [509 - 0]
  11' M. Silva [510 - 0]
  11' M. Silva [511 - 0]
  11' M. Silva [512 - 0]
  11' M. Silva [513 - 0]
  11' M. Silva [514 - 0]
  11' M. Silva [515 - 0]
  11' M. Silva [516 - 0]
  11' M. Silva [517 - 0]
  11' M. Silva [518 - 0]
  11' M. Silva [519 - 0]
  11' M. Silva [520 - 0]
  11' M. Silva [521 - 0]
  11' M. Silva [522 - 0]
  11' M. Silva [523 - 0]
  11' M. Silva [524 - 0]
  11' M. Silva [525 - 0]
  11' M. Silva [526 - 0]
  11' M. Silva [527 - 0]
  11' M. Silva [528 - 0]
  11' M. Silva [529 - 0]
  11' M. Silva [530 - 0]
  11' M. Silva [531 - 0]
  11' M. Silva [532 - 0]
  11' M. Silva [533 - 0]
  11' M. Silva [534 - 0]
  11' M. Silva [535 - 0]
  11' M. Silva [536 - 0]
  11' M. Silva [537 - 0]
  11' M. Silva [538 - 0]
  11' M. Silva [539 - 0]
  11' M. Silva [540 - 0]
  11' M. Silva [541 - 0]
  11' M. Silva [542 - 0]
  11' M. Silva [543 - 0]
  11' M. Silva [544 - 0]
  11' M. Silva [545 - 0]
  11' M. Silva [546 - 0]
  11' M. Silva [547 - 0]
  11' M. Silva [548 - 0]
  11' M. Silva [549 - 0]
  11' M. Silva [550 - 0]
  11' M. Silva [551 - 0]
  11' M. Silva [552 - 0]
  11' M. Silva [553 - 0]
  11' M. Silva [554 - 0]
  11' M. Silva [555 - 0]
  11' M. Silva [556 - 0]
  11' M. Silva [557 - 0]
  11' M. Silva [558 - 0]
  11' M. Silva [559 - 0]
  11' M. Silva [560 - 0]
  11' M. Silva [561 - 0]
  11' M. Silva [562 - 0]
  11' M. Silva [563 - 0]
  11' M. Silva [564 - 0]
  11' M. Silva [565 - 0]
  11' M. Silva [566 - 0]
  11' M. Silva [567 - 0]
  11' M. Silva [568 - 0]
  11' M. Silva [569 - 0]
  11' M. Silva [570 - 0]
  11' M. Silva [571 - 0]
  11' M. Silva [572 - 0]
  11' M. Silva [573 - 0]
  11' M. Silva [574 - 0]
  11' M. Silva [575 - 0]
  11' M. Silva [576 - 0]
  11' M. Silva [577 - 0]
  11' M. Silva [578 - 0]
  11' M. Silva [579 - 0]
  11' M. Silva [580 - 0]
  11' M. Silva [581 - 0]
  11' M. Silva [582 - 0]
  11' M. Silva [583 - 0]
  11' M. Silva [584 - 0]
  11' M. Silva [585 - 0]
  11' M. Silva [586 - 0]
  11' M. Silva [587 - 0]
  11' M. Silva [588 - 0]
  11' M. Silva [589 - 0]
  11' M. Silva [590 - 0]
  11' M. Silva [591 - 0]
  11' M. Silva [592 - 0]
  11' M. Silva [593 - 0]
  11' M. Silva [594 - 0]
  11' M. Silva [595 - 0]
  11' M. Silva [596 - 0]
  11' M. Silva [597 - 0]
  11' M. Silva [598 - 0]
  11' M. Silva [599 - 0]
  11' M. Silva [600 - 0]
  11' M. Silva [601 - 0]
  11' M. Silva [602 - 0]
  11' M. Silva [603 - 0]
  11' M. Silva [604 - 0]
  11' M. Silva [605 - 0]
  11' M. Silva [606 - 0]
  11' M. Silva [607 - 0]
  11' M. Silva [608 - 0]
  11' M. Silva [609 - 0]
  11' M. Silva [610 - 0]
  11' M. Silva [611 - 0]
  11' M. Silva [612 - 0]
  11' M. Silva [613 - 0]
  11' M. Silva [614 - 0]
  11' M. Silva [615 - 0]
  11' M. Silva [616 - 0]
  11' M. Silva [617 - 0]
  11' M. Silva [618 - 0]
  11' M. Silva [619 - 0]
  11' M. Silva [620 - 0]
  11' M. Silva [621 - 0]
  11' M. Silva [622 - 0]
  11' M. Silva [623 - 0]
  11' M. Silva [624 - 0]
  11' M. Silva [625 - 0]
  11' M. Silva [626 - 0]
  11' M. Silva [627 - 0]
  11' M. Silva [628 - 0]
  11' M. Silva [629 - 0]
  11' M. Silva [630 - 0]
  11' M. Silva [631 - 0]
  11' M. Silva [632 - 0]
  11' M. Silva [633 - 0]
  11' M. Silva [634 - 0]
  11' M. Silva [635 - 0]
  11' M. Silva [636 - 0]
  11' M. Silva [637 - 0]
  11' M. Silva [638 - 0]
  11' M. Silva [639 - 0]
  11' M. Silva [640 - 0]
  11' M. Silva [641 - 0]
  11' M. Silva [642 - 0]
  11' M. Silva [643 - 0]
  11' M. Silva [644 - 0]
  11' M. Silva [645 - 0]
  11' M. Silva [646 - 0]
  11' M. Silva [647 - 0]
  11' M. Silva [648 - 0]
  11' M. Silva [649 - 0]
  11' M. Silva [650 - 0]
  11' M. Silva [651 - 0]
  11' M. Silva [652 - 0]
  11' M. Silva [653 - 0]
  11' M. Silva [654 - 0]
  11' M. Silva [655 - 0]
  11' M. Silva [656 - 0]
  11' M. Silva [657 - 0]
  11' M. Silva [658 - 0]
  11' M. Silva [659 - 0]
  11' M. Silva [660 - 0]
  11' M. Silva [661 - 0]
  11' M. Silva [662 - 0]
  11' M. Silva [663 - 0]
  11' M. Silva [664 - 0]
  11' M. Silva [665 - 0]
  11' M. Silva [666 - 0]
  11' M. Silva [667 - 0]
  11' M. Silva [668 - 0]
  11' M. Silva [669 - 0]
  11' M. Silva [670 - 0]
  11' M. Silva [671 - 0]
  11' M. Silva [672 - 0]
  11' M. Silva [673 - 0]
  11' M. Silva [674 - 0]
  11' M. Silva [675 - 0]
  11' M. Silva [676 - 0]
  11' M. Silva [677 - 0]
  11' M. Silva [678 - 0]
  11' M. Silva [679 - 0]
  11' M. Silva [680 - 0]
  11' M. Silva [681 - 0]
  11' M. Silva [682 - 0]
  11' M. Silva [683 - 0]
  11' M. Silva [684 - 0]
  11' M. Silva [685 - 0]
  11' M. Silva [686 - 0]
  11' M. Silva [687 - 0]
  11' M. Silva [688 - 0]
  11' M. Silva [689 - 0]
  11' M. Silva [690 - 0]
  11' M. Silva [691 - 0]
  11' M. Silva [692 - 0]
  11' M. Silva [693 - 0]
  11' M. Silva [694 - 0]
  11' M. Silva [695 - 0]
  11' M. Silva [696 - 0]
  11' M. Silva [697 - 0]
  11' M. Silva [698 - 0]
  11' M. Silva [699 - 0]
  11' M. Silva [700 - 0]
  11' M. Silva [701 - 0]
  11' M. Silva [702 - 0]
  11' M. Silva [703 - 0]
  11' M. Silva [704 - 0]
  11' M. Silva [705 - 0]
  11' M. Silva [706 - 0]
  11' M. Silva [707 - 0]
  11' M. Silva [708 - 0]
  11' M. Silva [709 - 0]
  11' M. Silva [710 - 0]
  11' M. Silva [711 - 0]
  11' M. Silva [712 - 0]
  11' M. Silva [713 - 0]
  11' M. Silva [714 - 0]
  11' M. Silva [715 - 0]
  11' M. Silva [716 - 0]
  11' M. Silva [717 - 0]
  11' M. Silva [718 - 0]
  11' M. Silva [719 - 0]
  11' M. Silva [720 - 0]
  11' M. Silva [721 - 0]
  11' M. Silva [722 - 0]
  11' M. Silva [723 - 0]
  11' M. Silva [724 - 0]
  11' M. Silva [725 - 0]
  11' M. Silva [726 - 0]
  11' M. Silva [727 - 0]
  11' M. Silva [728 - 0]
  11' M. Silva [729 - 0]
  11' M. Silva [730 - 0]
  11' M. Silva [731 - 0]
  11' M. Silva [732 - 0]
  11' M. Silva [733 - 0]
  11' M. Silva [734 - 0]
  11' M. Silva [735 - 0]
  11' M. Silva [736 - 0]
  11' M. Silva [737 - 0]
  11' M. Silva [738 - 0]
  11' M. Silva [739 - 0]
  11' M. Silva [740 - 0]
  11' M. Silva [741 - 0]
  45' A. Dixon [742 - 0]
  45' A. Dixon [743 - 0]
  45' A. Dixon [744 - 0]
  45' A. Dixon [745 - 0]
  45' A. Dixon [746 - 0]
  45' A. Dixon [747 - 0]
  45' A. Dixon [748 - 0]
  45' A. Dixon [749 - 0]
  45' A. Dixon [750 - 0]
  45' A. Dixon [751 - 0]
  45' A. Dixon [752 - 0]
  45' A. Dixon [753 - 0]
  45' A. Dixon [754 - 0]
  45' A. Dixon [755 - 0]
  45' A. Dixon [756 - 0]
  45' A. Dixon [757 - 0]
  45' A. Dixon [758 - 0]
  45' A. Dixon [759 - 0]
  45' A. Dixon [760 - 0]
  45' A. Dixon [761 - 0]
  45' A. Dixon [762 - 0]
  45' A. Dixon [763 - 0]
  45' A. Dixon [764 - 0]
  45' A. Dixon [765 - 0]
  45' A. Dixon [766 - 0]
  45' A. Dixon [767 - 0]
  45' A. Dixon [768 - 0]
  45' A. Dixon [769 - 0]
  45' A. Dixon [770 - 0]
  45' A. Dixon [771 - 0]
  45' A. Dixon [772 - 0]
  45' A. Dixon [773 - 0]
  45' A. Dixon [774 - 0]
  45' A. Dixon [775 - 0]
  45' A. Dixon [776 - 0]
  45' A. Dixon [777 - 0]
  45' A. Dixon [778 - 0]
  45' A. Dixon [779 - 0]
  45' A. Dixon [780 - 0]
  45' A. Dixon [781 - 0]
  45' A. Dixon [782 - 0]
  45' A. Dixon [783 - 0]
  45' A. Dixon [784 - 0]
  45' A. Dixon [785 - 0]
  45' A. Dixon [786 - 0]
  45' A. Dixon [787 - 0]
  45' A. Dixon [788 - 0]
  45' A. Dixon [789 - 0]
  45' A. Dixon [790 - 0]
  45' A. Dixon [791 - 0]
  45' A. Dixon [792 - 0]
  45' A. Dixon [793 - 0]
  45' A. Dixon [794 - 0]
  45' A. Dixon [795 - 0]
  45' A. Dixon [796 - 0]
  45' A. Dixon [797 - 0]
  45' A. Dixon [798 - 0]
  45' A. Dixon [799 - 0]
  45' A. Dixon [800 - 0]
  45' A. Dixon [801 - 0]
  45' A. Dixon [802 - 0]
  45' A. Dixon [803 - 0]
  45' A. Dixon [804 - 0]
  45' A. Dixon [805 - 0]
  45' A. Dixon [806 - 0]
  45' A. Dixon [807 - 0]
  45' A. Dixon [808 - 0]
  45' A. Dixon [809 - 0]
  45' A. Dixon [810 - 0]
  45' A. Dixon [811 - 0]
  45' A. Dixon [812 - 0]
  45' A. Dixon [813 - 0]
  45' A. Dixon [814 - 0]
  45' A. Dixon [815 - 0]
  45' A. Dixon [816 - 0]
  45' A. Dixon [817 - 0]
  45' A. Dixon [818 - 0]
  45' A. Dixon [819 - 0]
  45' A. Dixon [820 - 0]
  45' A. Dixon [821 - 0]
  45' A. Dixon [822 - 0]
  45' A. Dixon [823 - 0]
  45' A. Dixon [824 - 0]
  45' A. Dixon [825 - 0]
  45' A. Dixon [826 - 0]
  45' A. Dixon [827 - 0]
  45' A. Dixon [828 - 0]
  45' A. Dixon [829 - 0]
  45' A. Dixon [830 - 0]
  45' A. Dixon [831 - 0]
  45' A. Dixon [832 - 0]
  45' A. Dixon [833 - 0]
  45' A. Dixon [834 - 0]
  45' A. Dixon [835 - 0]
  45' A. Dixon [836 - 0]
  45' A. Dixon [837 - 0]
  45' A. Dixon [838 - 0]
  45' A. Dixon [839 - 0]
  45' A. Dixon [840 - 0]
  45' A. Dixon [841 - 0]
  45' A. Dixon [842 - 0]
  45' A. Dixon [843 - 0]
  45' A. Dixon [844 - 0]
  45' A. Dixon [845 - 0]
  45' A. Dixon [846 - 0]
  45' A. Dixon [847 - 0]
  45' A. Dixon [848 - 0]
  45' A. Dixon [849 - 0]
  45' A. Dixon [850 - 0]
  45' A. Dixon [851 - 0]
  45' A. Dixon [852 - 0]
  45' A. Dixon [853 - 0]
  45' A. Dixon [854 - 0]
  45' A. Dixon [855 - 0]
  45' A. Dixon [856 - 0]
  45' A. Dixon [857 - 0]
  45' A. Dixon [858 - 0]
  45' A. Dixon [859 - 0]
  45' A. Dixon [860 - 0]
  45' A. Dixon [861 - 0]
  45' A. Dixon [862 - 0]
  45' A. Dixon [863 - 0]
  45' A. Dixon [864 - 0]
  45' A. Dixon [865 - 0]
  45' A. Dixon [866 - 0]
  45' A. Dixon [867 - 0]
  45' A. Dixon [868 - 0]
  45' A. Dixon [869 - 0]
  45' A. Dixon [870 - 0]
  45' A. Dixon [871 - 0]
  45' A. Dixon [872 - 0]
  45' A. Dixon [873 - 0]
  45' A. Dixon [874 - 0]
  45' A. Dixon [875 - 0]
  45' A. Dixon [876 - 0]
  45' A. Dixon [877 - 0]
  45' A. Dixon [878 - 0]
  45' A. Dixon [879 - 0]
  45' A. Dixon [880 - 0]
  45' A. Dixon [881 - 0]
  45' A. Dixon [882 - 0]
  45' A. Dixon [883 - 0]
  45' A. Dixon [884 - 0]
  45' A. Dixon [885 - 0]
  45' A. Dixon [886 - 0]
  45' A. Dixon [887 - 0]
  45' A. Dixon [888 - 0]
  45' A. Dixon [889 - 0]
  45' A. Dixon [890 - 0]
  45' A. Dixon [891 - 0]
  45' A. Dixon [892 - 0]
  45' A. Dixon [893 - 0]
  45' A. Dixon [894 - 0]
  45' A. Dixon [895 - 0]
  45' A. Dixon [896 - 0]
  45' A. Dixon [897 - 0]
  45' A. Dixon [898 - 0]
  45' A. Dixon [899 - 0]
  45' A. Dixon [900 - 0]
  45' A. Dixon [901 - 0]
  45' A. Dixon [902 - 0]
  45' A. Dixon [903 - 0]
  45' A. Dixon [904 - 0]
  45' A. Dixon [905 - 0]
  45' A. Dixon [906 - 0]
  45' A. Dixon [907 - 0]
  45' A. Dixon [908 - 0]
  45' A. Dixon [909 - 0]
  45' A. Dixon [910 - 0]
  45' A. Dixon [911 - 0]
  45' A. Dixon [912 - 0]
  45' A. Dixon [913 - 0]
  45' A. Dixon [914 - 0]
  45' A. Dixon [915 - 0]
  45' A. Dixon [916 - 0]
  45' A. Dixon [917 - 0]
  45' A. Dixon [918 - 0]
  45' A. Dixon [919 - 0]
  45' A. Dixon [920 - 0]
  45' A. Dixon [921 - 0]
  45' A. Dixon [922 - 0]
  45' A. Dixon [923 - 0]
  45' A. Dixon [924 - 0]
  45' A. Dixon [925 - 0]
  45' A. Dixon [926 - 0]
  45' A. Dixon [927 - 0]
  45' A. Dixon [928 - 0]
  45' A. Dixon [929 - 0]
  45' A. Dixon [930 - 0]
  45' A. Dixon [931 - 0]
  45' A. Dixon [932 - 0]
  45' A. Dixon [933 - 0]
  45' A. Dixon [934 - 0]
  45' A. Dixon [935 - 0]
  45' A. Dixon [936 - 0]
  45' A. Dixon [937 - 0]
  45' A. Dixon [938 - 0]
  45' A. Dixon [939 - 0]
  45' A. Dixon [940 - 0]
  45' A. Dixon [941 - 0]
  45' A. Dixon [942 - 0]
  45' A. Dixon [943 - 0]
  45' A. Dixon [944 - 0]
  45' A. Dixon [945 - 0]
  45' A. Dixon [946 - 0]
  45' A. Dixon [947 - 0]
  45' A. Dixon [948 - 0]
  45' A. Dixon [949 - 0]
  45' A. Dixon [950 - 0]
  45' A. Dixon [951 - 0]
  45' A. Dixon [952 - 0]
  45' A. Dixon [953 - 0]
  45' A. Dixon [954 - 0]
  45' A. Dixon [955 - 0]
  45' A. Dixon [956 - 0]
  45' A. Dixon [957 - 0]
  45' A. Dixon [958 - 0]
  45' A. Dixon [959 - 0]
  45' A. Dixon [960 - 0]
  45' A. Dixon [961 - 0]
  45' A. Dixon [962 - 0]
  45' A. Dixon [963 - 0]
  45' A. Dixon [964 - 0]
  45' A. Dixon [965 - 0]
  45' A. Dixon [966 - 0]
  45' A. Dixon [967 - 0]
  45' A. Dixon [968 - 0]
  45' A. Dixon [969 - 0]
  45' A. Dixon [970 - 0]
  45' A. Dixon [971 - 0]
  45' A. Dixon [972 - 0]
  45' A. Dixon [973 - 0]
  45' A. Dixon [974 - 0]
  45' A. Dixon [975 - 0]
  45' A. Dixon [976 - 0]
  45' A. Dixon [977 - 0]
  45' A. Dixon [978 - 0]
  45' A. Dixon [979 - 0]
  45' A. Dixon [980 - 0]
  45' A. Dixon [981 - 0]
  45' A. Dixon [982 - 0]
  45' A. Dixon [983 - 0]
  45' A. Dixon [984 - 0]
  45' A. Dixon [985 - 0]
  45' A. Dixon [986 - 0]
  45' A. Dixon [987 - 0]
  45' A. Dixon [988 - 0]
  45' A. Dixon [989 - 0]
  45' A. Dixon [990 - 0]
  45' A. Dixon [991 - 0]
  45' A. Dixon [992 - 0]
  45' A. Dixon [993 - 0]
  45' A. Dixon [994 - 0]
  45' A. Dixon [995 - 0]
  45' A. Dixon [996 - 0]
  45' A. Dixon [997 - 0]
  45' A. Dixon [998 - 0]
  45' A. Dixon [999 - 0]
  45' A. Dixon [1000 - 0]
  45' A. Dixon [1001 - 0]
  45' A. Dixon [1002 - 0]
  45' A. Dixon [1003 - 0]
  45' A. Dixon [1004 - 0]
  45' A. Dixon [1005 - 0]
  45' A. Dixon [1006 - 0]
  45' A. Dixon [1007 - 0]
  45' A. Dixon [1008 - 0]
  45' A. Dixon [1009 - 0]
  45' A. Dixon [1010 - 0]
  45' A. Dixon [1011 - 0]
  45' A. Dixon [1012 - 0]
  45' A. Dixon [1013 - 0]
  45' A. Dixon [1014 - 0]
  45' A. Dixon [1015 - 0]
  45' A. Dixon [1016 - 0]
  45' A. Dixon [1017 - 0]
  45' A. Dixon [1018 - 0]
  45' A. Dixon [1019 - 0]
  45' A. Dixon [1020 - 0]
  45' A. Dixon [1021 - 0]
  45' A. Dixon [1022 - 0]
  45' A. Dixon [1023 - 0]
  45' A. Dixon [1024 - 0]
  45' A. Dixon [1025 - 0]
  45' A. Dixon [1026 - 0]
  45' A. Dixon [1027 - 0]
  45' A. Dixon [1028 - 0]
  45' A. Dixon [1029 - 0]
  45' A. Dixon [1030 - 0]
  45' A. Dixon [1031 - 0]
  45' A. Dixon [1032 - 0]
  45' A. Dixon [1033 - 0]
  45' A. Dixon [1034 - 0]
  45' A. Dixon [1035 - 0]
  45' A. Dixon [1036 - 0]
  45' A. Dixon [1037 - 0]
  45' A. Dixon [1038 - 0]
  45' A. Dixon [1039 - 0]
  45' A. Dixon [1040 - 0]
  45' A. Dixon [1041 - 0]
  45' A. Dixon [1042 - 0]
  45' A. Dixon [1043 - 0]
  45' A. Dixon [1044 - 0]
  45' A. Dixon [1045 - 0]
  45' A. Dixon [1046 - 0]
  45' A. Dixon [1047 - 0]
  45' A. Dixon [1048 - 0]
  45' A. Dixon [1049 - 0]
  45' A. Dixon [1050 - 0]
  45' A. Dixon [1051 - 0]
  45' A. Dixon [1052 - 0]
  45' A. Dixon [1053 - 0]
  45' A. Dixon [1054 - 0]
  45' A. Dixon [1055 - 0]
  45' A. Dixon [1056 - 0]
  45' A. Dixon [1057 - 0]
  45' A. Dixon [1058 - 0]
  45' A. Dixon [1059 - 0]
  45' A. Dixon [1060 - 0]
  45' A. Dixon [1061 - 0]
  45' A. Dixon [1062 - 0]
  45' A. Dixon [1063 - 0]
  45' A. Dixon [1064 - 0]
  45' A. Dixon [1065 - 0]
  45' A. Dixon [1066 - 0]
  45' A. Dixon [1067 - 0]
  45' A. Dixon [1068 - 0]
  45' A. Dixon [1069 - 0]
  45' A. Dixon [1070 - 0]
  45' A. Dixon [1071 - 0]
  45' A. Dixon [1072 - 0]
  45' A. Dixon [1073 - 0]
  45' A. Dixon [1074 - 0]
  45' A. Dixon [1075 - 0]
  45' A. Dixon [1076 - 0]
  45' A. Dixon [1077 - 0]
  45' A. Dixon [1078 - 0]
  45' A. Dixon [1079 - 0]
  45' A. Dixon [1080 - 0]
  45' A. Dixon [1081 - 0]
  45' A. Dixon [1082 - 0]
  45' A. Dixon [1083 - 0]
  45' A. Dixon [1084 - 0]
  45' A. Dixon [1085 - 0]
  45' A. Dixon [1086 - 0]
  45' A. Dixon [1087 - 0]
  45' A. Dixon [1088 - 0]
  45' A. Dixon [1089 - 0]
  45' A. Dixon [1090 - 0]
  45' A. Dixon [1091 - 0]
  45' A. Dixon [1092 - 0]
  45' A. Dixon [1093 - 0]
  45' A. Dixon [1094 - 0]
  45' A. Dixon [1095 - 0]
  45' A. Dixon [1096 - 0]
  45' A. Dixon [1097 - 0]
  45' A. Dixon [1098 - 0]
  45' A. Dixon [1099 - 0]
  45' A. Dixon [1100 - 0]
  45' A. Dixon [1101 - 0]
  45' A. Dixon [1102 - 0]
  45' A. Dixon [1103 - 0]
  45' A. Dixon [1104 - 0]
  45' A. Dixon [1105 - 0]
  45' A. Dixon [1106 - 0]
  45' A. Dixon [1107 - 0]
  45' A. Dixon [1108 - 0]
  45' A. Dixon [1109 - 0]
  45' A. Dixon [1110 - 0]
  45' A. Dixon [1111 - 0]
  45' A. Dixon [1112 - 0]
  45' A. Dixon [1113 - 0]
  45' A. Dixon [1114 - 0]
  45' A. Dixon [1115 - 0]
  45' A. Dixon [1116 - 0]
  45' A. Dixon [1117 - 0]
  45' A. Dixon [1118 - 0]
  45' A. Dixon [1119 - 0]
  45' A. Dixon [1120 - 0]
  45' A. Dixon [1121 - 0]
  45' A. Dixon [1122 - 0]
  45' A. Dixon [1123 - 0]
  45' A. Dixon [1124 - 0]
  45' A. Dixon [1125 - 0]
  45' A. Dixon [1126 - 0]
  45' A. Dixon [1127 - 0]
  45' A. Dixon [1128 - 0]
  45' A. Dixon [1129 - 0]
  45' A. Dixon [1130 - 0]
  45' A. Dixon [1131 - 0]
  45' A. Dixon [1132 - 0]
  45' A. Dixon [1133 - 0]
  45' A. Dixon [1134 - 0]
  45' A. Dixon [1135 - 0]
  45' A. Dixon [1136 - 0]
  45' A. Dixon [1137 - 0]
  45' A. Dixon [1138 - 0]
  45' A. Dixon [1139 - 0]
  45' A. Dixon [1140 - 0]
  45' A. Dixon [1141 - 0]
  45' A. Dixon [1142 - 0]
  45' A. Dixon [1143 - 0]
  45' A. Dixon [1144 - 0]
  45' A. Dixon [1145 - 0]
  45' A. Dixon [1146 - 0]
  45' A. Dixon [1147 - 0]
  45' A. Dixon [1148 - 0]
  45' A. Dixon [1149 - 0]
  45' A. Dixon [1150 - 0]
  45' A. Dixon [1151 - 0]
  45' A. Dixon [1152 - 0]
  45' A. Dixon [1153 - 0]
  45' A. Dixon [1154 - 0]
  45' A. Dixon [1155 - 0]
  45' A. Dixon [1156 - 0]
  45' A. Dixon [1157 - 0]
  45' A. Dixon [1158 - 0]
  45' A. Dixon [1159 - 0]
  45' A. Dixon [1160 - 0]
  45' A. Dixon [1161 - 0]
  45' A. Dixon [1162 - 0]
  45' A. Dixon [1163 - 0]
  45' A. Dixon [1164 - 0]
  45' A. Dixon [1165 - 0]
  45' A. Dixon [1166 - 0]
  45' A. Dixon [1167 - 0]
  45' A. Dixon [1168 - 0]
  45' A. Dixon [1169 - 0]
  45' A. Dixon [1170 - 0]
  45' A. Dixon [1171 - 0]
  45' A. Dixon [1172 - 0]
  45' A. Dixon [1173 - 0]
  45' A. Dixon [1174 - 0]
  45' A. Dixon [1175 - 0]
  45' A. Dixon [1176 - 0]
  45' A. Dixon [1177 - 0]
  45' A. Dixon [1178 - 0]
  45' A. Dixon [1179 - 0]
  45' A. Dixon [1180 - 0]
  45' A. Dixon [1181 - 0]
  45' A. Dixon [1182 - 0]
  45' A. Dixon [1183 - 0]
  45' A. Dixon [1184 - 0]
  45' A. Dixon [1185 - 0]
  45' A. Dixon [1186 - 0]
  45' A. Dixon [1187 - 0]
  45' A. Dixon [1188 - 0]
  45' A. Dixon [1189 - 0]
  45' A. Dixon [1190 - 0]
  45' A. Dixon [1191 - 0]
  45' A. Dixon [1192 - 0]
  45' A. Dixon [1193 - 0]
  45' A. Dixon [1194 - 0]
  45' A. Dixon [1195 - 0]
  45' A. Dixon [1196 - 0]
  45' A. Dixon [1197 - 0]
  45' A. Dixon [1198 - 0]
  45' A. Dixon [1199 - 0]
  45' A. Dixon [1200 - 0]
  45' A. Dixon [1201 - 0]
  45' A. Dixon [1202 - 0]
  45' A. Dixon [1203 - 0]
  45' A. Dixon [1204 - 0]
  45' A. Dixon [1205 - 0]
  45' A. Dixon [1206 - 0]
  45' A. Dixon [1207 - 0]
  45' A. Dixon [1208 - 0]
  45' A. Dixon [1209 - 0]
  45' A. Dixon [1210 - 0]
  45' A. Dixon [1211 - 0]
  45' A. Dixon [1212 - 0]
  45' A. Dixon [1213 - 0]
  45' A. Dixon [1214 - 0]
  45' A. Dixon [1215 - 0]
  45' A. Dixon [1216 - 0]
  45' A. Dixon [1217 - 0]
  45' A. Dixon [1218 - 0]
  45' A. Dixon [1219 - 0]
  45' A. Dixon [1220 - 0]
  45' A. Dixon [1221 - 0]
  45' A. Dixon [1222 - 0]
  45' A. Dixon [1223 - 0]
  45' A. Dixon [1224 - 0]
  45' A. Dixon [1225 - 0]
  45' A. Dixon [1226 - 0]
  45' A. Dixon [1227 - 0]
  45' A. Dixon [1228 - 0]
  45' A. Dixon [1229 - 0]
  45' A. Dixon [1230 - 0]
  45' A. Dixon [1231 - 0]
  45' A. Dixon [1232 - 0]
  45' A. Dixon [1233 - 0]
  45' A. Dixon [1234 - 0]
  45' A. Dixon [1235 - 0]
  45' A. Dixon [1236 - 0]
  45' A. Dixon [1237 - 0]
  45' A. Dixon [1238 - 0]
  45' A. Dixon [1239 - 0]
  45' A. Dixon [1240 - 0]
  45' A. Dixon [1241 - 0]
  45' A. Dixon [1242 - 0]
  45' A. Dixon [1243 - 0]
  45' A. Dixon [1244 - 0]
  45' A. Dixon [1245 - 0]
  45' A. Dixon [1246 - 0]
  45' A. Dixon [1247 - 0]
  45' A. Dixon [1248 - 0]
  45' A. Dixon [1249 - 0]
  45' A. Dixon [1250 - 0]
  45' A. Dixon [1251 - 0]
  45' A. Dixon [1252 - 0]
  45' A. Dixon [1253 - 0]
  45' A. Dixon [1254 - 0]
  45' A. Dixon [1255 - 0]
  45' A. Dixon [1256 - 0]
  45' A. Dixon [1257 - 0]
  45' A. Dixon [1258 - 0]
  45' A. Dixon [1259 - 0]
  45' A. Dixon [1260 - 0]
  45' A. Dixon [1261 - 0]
  45' A. Dixon [1262 - 0]
  45' A. Dixon [1263 - 0]
  45' A. Dixon [1264 - 0]
  45' A. Dixon [1265 - 0]
  45' A. Dixon [1266 - 0]
  45' A. Dixon [1267 - 0]
  45' A. Dixon [1268 - 0]
  45' A. Dixon [1269 - 0]
  45' A. Dixon [1270 - 0]
  45' A. Dixon [1271 - 0]
  45' A. Dixon [1272 - 0]
  45' A. Dixon [1273 - 0]
  45' A. Dixon [1274 - 0]
  45' A. Dixon [1275 - 0]
  45' A. Dixon [1276 - 0]
  45' A. Dixon [1277 - 0]
  45' A. Dixon [1278 - 0]
  45' A. Dixon [1279 - 0]
  45' A. Dixon [1280 - 0]
  45' A. Dixon [1281 - 0]
  45' A. Dixon [1282 - 0]
  45' A. Dixon [1283 - 0]
  45' A. Dixon [1284 - 0]
  45' A. Dixon [1285 - 0]
  45' A. Dixon [1286 - 0]
  45' A. Dixon [1287 - 0]
  45' A. Dixon [1288 - 0]
  45' A. Dixon [1289 - 0]
  45' A. Dixon [1290 - 0]
  45' A. Dixon [1291 - 0]
  45' A. Dixon [1292 - 0]
  45' A. Dixon [1293 - 0]
  45' A. Dixon [1294 - 0]
  45' A. Dixon [1295 - 0]
  45' A. Dixon [1296 - 0]
  45' A. Dixon [1297 - 0]
  45' A. Dixon [1298 - 0]
  45' A. Dixon [1299 - 0]
  45' A. Dixon [1300 - 0]
  45' A. Dixon [1301 - 0]
  45' A. Dixon [1302 - 0]
  45' A. Dixon [1303 - 0]
  45' A. Dixon [1304 - 0]
  45' A. Dixon [1305 - 0]
  45' A. Dixon [1306 - 0]
  45' A. Dixon [1307 - 0]
  45' A. Dixon [1308 - 0]
  45' A. Dixon [1309 - 0]
  45' A. Dixon [1310 - 0]
  45' A. Dixon [1311 - 0]
  45' A. Dixon [1312 - 0]
  45' A. Dixon [1313 - 0]
  45' A. Dixon [1314 - 0]
  45' A. Dixon [1315 - 0]
  45' A. Dixon [1316 - 0]
  45' A. Dixon [1317 - 0]
  45' A. Dixon [1318 - 0]
  45' A. Dixon [1319 - 0]
  45' A. Dixon [1320 - 0]
  45' A. Dixon [1321 - 0]
  45' A. Dixon [1322 - 0]
  45' A. Dixon [1323 - 0]
  45' A. Dixon [1324 - 0]
  45' A. Dixon [1325 - 0]
  45' A. Dixon [1326 - 0]
  45' A. Dixon [1327 - 0]
  45' A. Dixon [1328 - 0]
  45' A. Dixon [1329 - 0]
  45' A. Dixon [1330 - 0]
  45' A. Dixon [1331 - 0]
  45' A. Dixon [1332 - 0]
  45' A. Dixon [1333 - 0]
  45' A. Dixon [1334 - 0]
  45' A. Dixon [1335 - 0]
  45' A. Dixon [1336 - 0]
  45' A. Dixon [1337 - 0]
  45' A. Dixon [1338 - 0]
  45' A. Dixon [1339 - 0]
  45' A. Dixon [1340 - 0]
  45' A. Dixon [1341 - 0]
  45' A. Dixon [1342 - 0]
  45' A. Dixon [1343 - 0]
  45' A. Dixon [1344 - 0]
  45' A. Dixon [1345 - 0]
  45' A. Dixon [1346 - 0]
  45' A. Dixon [1347 - 0]
  45' A. Dixon [1348 - 0]
  45' A. Dixon [1349 - 0]
  45' A. Dixon [1350 - 0]
  45' A. Dixon [1351 - 0]
  45' A. Dixon [1352 - 0]
  45' A. Dixon [1353 - 0]
  45' A. Dixon [1354 - 0]
  45' A. Dixon [1355 - 0]
  45' A. Dixon [1356 - 0]
  45' A. Dixon [1357 - 0]
  45' A. Dixon [1358 - 0]
  45' A. Dixon [1359 - 0]
  45' A. Dixon [1360 - 0]
  45' A. Dixon [1361 - 0]
  45' A. Dixon [1362 - 0]
  45' A. Dixon [1363 - 0]
  45' A. Dixon [1364 - 0]
  45' A. Dixon [1365 - 0]
  45' A. Dixon [1366 - 0]
  45' A. Dixon [1367 - 0]
  45' A. Dixon [1368 - 0]
  45' A. Dixon [1369 - 0]
  45' A. Dixon [1370 - 0]
  45' A. Dixon [1371 - 0]
  45' A. Dixon [1372 - 0]
  45' A. Dixon [1373 - 0]
  45' A. Dixon [1374 - 0]
  45' A. Dixon [1375 - 0]
  45' A. Dixon [1376 - 0]
  45' A. Dixon [1377 - 0]
  45' A. Dixon [1378 - 0]
  45' A. Dixon [1379 - 0]
  45' A. Dixon [1380 - 0]
  45' A. Dixon [1381 - 0]
  45' A. Dixon [1382 - 0]
  45' A. Dixon [1383 - 0]
  45' A. Dixon [1384 - 0]
  45' A. Dixon [1385 - 0]
  45' A. Dixon [1386 - 0]
  45' A. Dixon [1387 - 0]
  45' A. Dixon [1388 - 0]
  45' A. Dixon [1389 - 0]
  45' A. Dixon [1390 - 0]
  45' A. Dixon [1391 - 0]
  45' A. Dixon [1392 - 0]
  45' A. Dixon [1393 - 0]
  45' A. Dixon [1394 - 0]
  45' A. Dixon [1395 - 0]
  45' A. Dixon [1396 - 0]
  45' A. Dixon [1397 - 0]
  45' A. Dixon [1398 - 0]
  45' A. Dixon [1399 - 0]
  45' A. Dixon [1400 - 0]
  45' A. Dixon [1401 - 0]
  45' A. Dixon [1402 - 0]
  45' A. Dixon [1403 - 0]
  45' A. Dixon [1404 - 0]
  45' A. Dixon [1405 - 0]
  45' A. Dixon [1406 - 0]
  45' A. Dixon [1407 - 0]
  45' A. Dixon [1408 - 0]
  45' A. Dixon [1409 - 0]
  45' A. Dixon [1410 - 0]
  45' A. Dixon [1411 - 0]
  45' A. Dixon [1412 - 0]
  45' A. Dixon [1413 - 0]
  45' A. Dixon [1414 - 0]
  45' A. Dixon [1415 - 0]
  45' A. Dixon [1416 - 0]
  45' A. Dixon [1417 - 0]
  45' A. Dixon [1418 - 0]
  45' A. Dixon [1419 - 0]
  45' A. Dixon [1420 - 0]
  45' A. Dixon [1421 - 0]
  45' A. Dixon [1422 - 0]
  45' A. Dixon [1423 - 0]
  45' A. Dixon [1424 - 0]
  45' A. Dixon [1425 - 0]
  45' A. Dixon [1426 - 0]
  45' A. Dixon [1427 - 0]
  45' A. Dixon [1428 - 0]
  45' A. Dixon [1429 - 0]
  45' A. Dixon [1430 - 0]
  45' A. Dixon [1431 - 0]
  45' A. Dixon [1432 - 0]
  45' A. Dixon [1433 - 0]
  45' A. Dixon [1434 - 0]
  45' A. Dixon [1435 - 0]
  45' A. Dixon [1436 - 0]
  45' A. Dixon [1437 - 0]
  45' A. Dixon [1438 - 0]
  45' A. Dixon [1439 - 0]
  45' A. Dixon [1440 - 0]
  45' A. Dixon [1441 - 0]
  45' A. Dixon [1442 - 0]
  45' A. Dixon [1443 - 0]
  45' A. Dixon [1444 - 0]
  45' A. Dixon [1445 - 0]
  45' A. Dixon [1446 - 0]
  45' A. Dixon [1447 - 0]
  45' A. Dixon [1448 - 0]
  45' A. Dixon [1449 - 0]
  45' A. Dixon [1450 - 0]
  45' A. Dixon [1451 - 0]
  45' A. Dixon [1452 - 0]
  45' A. Dixon [1453 - 0]
  45' A. Dixon [1454 - 0]
  45' A. Dixon [1455 - 0]
  45' A. Dixon [1456 - 0]
  45' A. Dixon [1457 - 0]
  45' A. Dixon [1458 - 0]
  45' A. Dixon [1459 - 0]
  45' A. Dixon [1460 - 0]
  45' A. Dixon [1461 - 0]
  45' A. Dixon [1462 - 0]
  45' A. Dixon [1463 - 0]
  45' A. Dixon [1464 - 0]
  45' A. Dixon [1465 - 0]
  45' A. Dixon [1466 - 0]
  45' A. Dixon [1467 - 0]
  45' A. Dixon [1468 - 0]
  45' A. Dixon [1469 - 0]
  45' A. Dixon [1470 - 0]
  45' A. Dixon [1471 - 0]
  45' A. Dixon [1472 - 0]
  45' A. Dixon [1473 - 0]
  45' A. Dixon [1474 - 0]
  45' A. Dixon [1475 - 0]
  45' A. Dixon [1476 - 0]
  45' A. Dixon [1477 - 0]
  45' A. Dixon [1478 - 0]
  45' A. Dixon [1479 - 0]
  45' A. Dixon [1480 - 0]
  45' A. Dixon [1481 - 0]
  45' A. Dixon [1482 - 0]
  75' J. Haak [1483 - 741]
  75' J. Haak [1484 - 741]
  75' J. Haak [1485 - 741]
  75' J. Haak [1486 - 741]
  75' J. Haak [1487 - 741]
  75' J. Haak [1488 - 741]
  75' J. Haak [1489 - 741]
  75' J. Haak [1490 - 741]
  75' J. Haak [1491 - 741]
  75' J. Haak [1492 - 741]
  75' J. Haak [1493 - 741]
  75' J. Haak [1494 - 741]
  75' J. Haak [1495 - 741]
  75' J. Haak [1496 - 741]
  75' J. Haak [1497 - 741]
  75' J. Haak [1498 - 741]
  75' J. Haak [1499 - 741]
  75' J. Haak [1500 - 741]
  75' J. Haak [1501 - 741]
  75' J. Haak [1502 - 741]
  75' J. Haak [1503 - 741]
  75' J. Haak [1504 - 741]
  75' J. Haak [1505 - 741]
  75' J. Haak [1506 - 741]
  75' J. Haak [1507 - 741]
  75' J. Haak [1508 - 741]
  75' J. Haak [1509 - 741]
  75' J. Haak [1510 - 741]
  75' J. Haak [1511 - 741]
  75' J. Haak [1512 - 741]
  75' J. Haak [1513 - 741]
  75' J. Haak [1514 - 741]
  75' J. Haak [1515 - 741]
  75' J. Haak [1516 - 741]
  75' J. Haak [1517 - 741]
  75' J. Haak [1518 - 741]
  75' J. Haak [1519 - 741]
  75' J. Haak [1520 - 741]
  75' J. Haak [1521 - 741]
  75' J. Haak [1522 - 741]
  75' J. Haak [1523 - 741]
  75' J. Haak [1524 - 741]
  75' J. Haak [1525 - 741]
  75' J. Haak [1526 - 741]
  75' J. Haak [1527 - 741]
  75' J. Haak [1528 - 741]
  75' J. Haak [1529 - 741]
  75' J. Haak [1530 - 741]
  75' J. Haak [1531 - 741]
  75' J. Haak [1532 - 741]
  75' J. Haak [1533 - 741]
  75' J. Haak [1534 - 741]
  75' J. Haak [1535 - 741]
  75' J. Haak [1536 - 741]
  75' J. Haak [1537 - 741]
  75' J. Haak [1538 - 741]
  75' J. Haak [1539 - 741]
  75' J. Haak [1540 - 741]
  75' J. Haak [1541 - 741]
  75' J. Haak [1542 - 741]
  75' J. Haak [1543 - 741]
  75' J. Haak [1544 - 741]
  75' J. Haak [1545 - 741]
  75' J. Haak [1546 - 741]
  75' J. Haak [1547 - 741]
  75' J. Haak [1548 - 741]
  75' J. Haak [1549 - 741]
  75' J. Haak [1550 - 741]
  75' J. Haak [1551 - 741]
  75' J. Haak [1552 - 741]
  75' J. Haak [1553 - 741]
  75' J. Haak [1554 - 741]
  75' J. Haak [1555 - 741]
  75' J. Haak [1556 - 741]
  75' J. Haak [1557 - 741]
  75' J. Haak [1558 - 741]
  75' J. Haak [1559 - 741]
  75' J. Haak [1560 - 741]
  75' J. Haak [1561 - 741]
  75' J. Haak [1562 - 741]
  75' J. Haak [1563 - 741]
  75' J. Haak [1564 - 741]
  75' J. Haak [1565 - 741]
  75' J. Haak [1566 - 741]
  75' J. Haak [1567 - 741]
  75' J. Haak [1568 - 741]
  75' J. Haak [1569 - 741]
  75' J. Haak [1570 - 741]
  75' J. Haak [1571 - 741]
  75' J. Haak [1572 - 741]
  75' J. Haak [1573 - 741]
  75' J. Haak [1574 - 741]
  75' J. Haak [1575 - 741]
  75' J. Haak [1576 - 741]
  75' J. Haak [1577 - 741]
  75' J. Haak [1578 - 741]
  75' J. Haak [1579 - 741]
  75' J. Haak [1580 - 741]
  75' J. Haak [1581 - 741]
  75' J. Haak [1582 - 741]
  75' J. Haak [1583 - 741]
  75' J. Haak [1584 - 741]
  75' J. Haak [1585 - 741]
  75' J. Haak [1586 - 741]
  75' J. Haak [1587 - 741]
  75' J. Haak [1588 - 741]
  75' J. Haak [1589 - 741]
  75' J. Haak [1590 - 741]
  75' J. Haak [1591 - 741]
  75' J. Haak [1592 - 741]
  75' J. Haak [1593 - 741]
  75' J. Haak [1594 - 741]
  75' J. Haak [1595 - 741]
  75' J. Haak [1596 - 741]
  75' J. Haak [1597 - 741]
  75' J. Haak [1598 - 741]
  75' J. Haak [1599 - 741]
  75' J. Haak [1600 - 741]
  75' J. Haak [1601 - 741]
  75' J. Haak [1602 - 741]
  75' J. Haak [1603 - 741]
  75' J. Haak [1604 - 741]
  75' J. Haak [1605 - 741]
  75' J. Haak [1606 - 741]
  75' J. Haak [1607 - 741]
  75' J. Haak [1608 - 741]
  75' J. Haak [1609 - 741]
  75' J. Haak [1610 - 741]
  75' J. Haak [1611 - 741]
  75' J. Haak [1612 - 741]
  75' J. Haak [1613 - 741]
  75' J. Haak [1614 - 741]
  75' J. Haak [1615 - 741]
  75' J. Haak [1616 - 741]
  75' J. Haak [1617 - 741]
  75' J. Haak [1618 - 741]
  75' J. Haak [1619 - 741]
  75' J. Haak [1620 - 741]
  75' J. Haak [1621 - 741]
  75' J. Haak [1622 - 741]
  75' J. Haak [1623 - 741]
  75' J. Haak [1624 - 741]
  75' J. Haak [1625 - 741]
  75' J. Haak [1626 - 741]
  75' J. Haak [1627 - 741]
  75' J. Haak [1628 - 741]
  75' J. Haak [1629 - 741]
  75' J. Haak [1630 - 741]
  75' J. Haak [1631 - 741]
  75' J. Haak [1632 - 741]
  75' J. Haak [1633 - 741]
  75' J. Haak [1634 - 741]
  75' J. Haak [1635 - 741]
  75' J. Haak [1636 - 741]
  75' J. Haak [1637 - 741]
  75' J. Haak [1638 - 741]
  75' J. Haak [1639 - 741]
  75' J. Haak [1640 - 741]
  75' J. Haak [1641 - 741]
  75' J. Haak [1642 - 741]
  75' J. Haak [1643 - 741]
  75' J. Haak [1644 - 741]
  75' J. Haak [1645 - 741]
  75' J. Haak [1646 - 741]
  75' J. Haak [1647 - 741]
  75' J. Haak [1648 - 741]
  75' J. Haak [1649 - 741]
  75' J. Haak [1650 - 741]
  75' J. Haak [1651 - 741]
  75' J. Haak [1652 - 741]
  75' J. Haak [1653 - 741]
  75' J. Haak [1654 - 741]
  75' J. Haak [1655 - 741]
  75' J. Haak [1656 - 741]
  75' J. Haak [1657 - 741]
  75' J. Haak [1658 - 741]
  75' J. Haak [1659 - 741]
  75' J. Haak [1660 - 741]
  75' J. Haak [1661 - 741]
  75' J. Haak [1662 - 741]
  75' J. Haak [1663 - 741]
  75' J. Haak [1664 - 741]
  75' J. Haak [1665 - 741]
  75' J. Haak [1666 - 741]
  75' J. Haak [1667 - 741]
  75' J. Haak [1668 - 741]
  75' J. Haak [1669 - 741]
  75' J. Haak [1670 - 741]
  75' J. Haak [1671 - 741]
  75' J. Haak [1672 - 741]
  75' J. Haak [1673 - 741]
  75' J. Haak [1674 - 741]
  75' J. Haak [1675 - 741]
  75' J. Haak [1676 - 741]
  75' J. Haak [1677 - 741]
  75' J. Haak [1678 - 741]
  75' J. Haak [1679 - 741]
  75' J. Haak [1680 - 741]
  75' J. Haak [1681 - 741]
  75' J. Haak [1682 - 741]
  75' J. Haak [1683 - 741]
  75' J. Haak [1684 - 741]
  75' J. Haak [1685 - 741]
  75' J. Haak [1686 - 741]
  75' J. Haak [1687 - 741]
  75' J. Haak [1688 - 741]
  75' J. Haak [1689 - 741]
  75' J. Haak [1690 - 741]
  75' J. Haak [1691 - 741]
  75' J. Haak [1692 - 741]
  75' J. Haak [1693 - 741]
  75' J. Haak [1694 - 741]
  75' J. Haak [1695 - 741]
  75' J. Haak [1696 - 741]
  75' J. Haak [1697 - 741]
  75' J. Haak [1698 - 741]
  75' J. Haak [1699 - 741]
  75' J. Haak [1700 - 741]
  75' J. Haak [1701 - 741]
  75' J. Haak [1702 - 741]
  75' J. Haak [1703 - 741]
  75' J. Haak [1704 - 741]
  75' J. Haak [1705 - 741]
  75' J. Haak [1706 - 741]
  75' J. Haak [1707 - 741]
  75' J. Haak [1708 - 741]
  75' J. Haak [1709 - 741]
  75' J. Haak [1710 - 741]
  75' J. Haak [1711 - 741]
  75' J. Haak [1712 - 741]
  75' J. Haak [1713 - 741]
  75' J. Haak [1714 - 741]
  75' J. Haak [1715 - 741]
  75' J. Haak [1716 - 741]
  75' J. Haak [1717 - 741]
  75' J. Haak [1718 - 741]
  75' J. Haak [1719 - 741]
  75' J. Haak [1720 - 741]
  75' J. Haak [1721 - 741]
  75' J. Haak [1722 - 741]
  75' J. Haak [1723 - 741]
  75' J. Haak [1724 - 741]
  75' J. Haak [1725 - 741]
  75' J. Haak [1726 - 741]
  75' J. Haak [1727 - 741]
  75' J. Haak [1728 - 741]
  75' J. Haak [1729 - 741]
  75' J. Haak [1730 - 741]
  75' J. Haak [1731 - 741]
  75' J. Haak [1732 - 741]
  75' J. Haak [1733 - 741]
  75' J. Haak [1734 - 741]
  75' J. Haak [1735 - 741]
  75' J. Haak [1736 - 741]
  75' J. Haak [1737 - 741]
  75' J. Haak [1738 - 741]
  75' J. Haak [1739 - 741]
  75' J. Haak [1740 - 741]
  75' J. Haak [1741 - 741]
  75' J. Haak [1742 - 741]
  75' J. Haak [1743 - 741]
  75' J. Haak [1744 - 741]
  75' J. Haak [1745 - 741]
  75' J. Haak [1746 - 741]
  75' J. Haak [1747 - 741]
  75' J. Haak [1748 - 741]
  75' J. Haak [1749 - 741]
  75' J. Haak [1750 - 741]
  75' J. Haak [1751 - 741]
  75' J. Haak [1752 - 741]
  75' J. Haak [1753 - 741]
  75' J. Haak [1754 - 741]
  75' J. Haak [1755 - 741]
  75' J. Haak [1756 - 741]
  75' J. Haak [1757 - 741]
  75' J. Haak [1758 - 741]
  75' J. Haak [1759 - 741]
  75' J. Haak [1760 - 741]
  75' J. Haak [1761 - 741]
  75' J. Haak [1762 - 741]
  75' J. Haak [1763 - 741]
  75' J. Haak [1764 - 741]
  75' J. Haak [1765 - 741]
  75' J. Haak [1766 - 741]
  75' J. Haak [1767 - 741]
  75' J. Haak [1768 - 741]
  75' J. Haak [1769 - 741]
  75' J. Haak [1770 - 741]
  75' J. Haak [1771 - 741]
  75' J. Haak [1772 - 741]
  75' J. Haak [1773 - 741]
  75' J. Haak [1774 - 741]
  75' J. Haak [1775 - 741]
  75' J. Haak [1776 - 741]
  75' J. Haak [1777 - 741]
  75' J. Haak [1778 - 741]
  75' J. Haak [1779 - 741]
  75' J. Haak [1780 - 741]
  75' J. Haak [1781 - 741]
  75' J. Haak [1782 - 741]
  75' J. Haak [1783 - 741]
  75' J. Haak [1784 - 741]
  75' J. Haak [1785 - 741]
  75' J. Haak [1786 - 741]
  75' J. Haak [1787 - 741]
  75' J. Haak [1788 - 741]
  75' J. Haak [1789 - 741]
  75' J. Haak [1790 - 741]
  75' J. Haak [1791 - 741]
  75' J. Haak [1792 - 741]
  75' J. Haak [1793 - 741]
  75' J. Haak [1794 - 741]
  75' J. Haak [1795 - 741]
  75' J. Haak [1796 - 741]
  75' J. Haak [1797 - 741]
  75' J. Haak [1798 - 741]
  75' J. Haak [1799 - 741]
  75' J. Haak [1800 - 741]
  75' J. Haak [1801 - 741]
  75' J. Haak [1802 - 741]
  75' J. Haak [1803 - 741]
  75' J. Haak [1804 - 741]
  75' J. Haak [1805 - 741]
  75' J. Haak [1806 - 741]
  75' J. Haak [1807 - 741]
  75' J. Haak [1808 - 741]
  75' J. Haak [1809 - 741]
  75' J. Haak [1810 - 741]
  75' J. Haak [1811 - 741]
  75' J. Haak [1812 - 741]
  75' J. Haak [1813 - 741]
  75' J. Haak [1814 - 741]
  75' J. Haak [1815 - 741]
  75' J. Haak [1816 - 741]
  75' J. Haak [1817 - 741]
  75' J. Haak [1818 - 741]
  75' J. Haak [1819 - 741]
  75' J. Haak [1820 - 741]
  75' J. Haak [1821 - 741]
  75' J. Haak [1822 - 741]
  75' J. Haak [1823 - 741]
  75' J. Haak [1824 - 741]
  75' J. Haak [1825 - 741]
  75' J. Haak [1826 - 741]
  75' J. Haak [1827 - 741]
  75' J. Haak [1828 - 741]
  75' J. Haak [1829 - 741]
  75' J. Haak [1830 - 741]
  75' J. Haak [1831 - 741]
  75' J. Haak [1832 - 741]
  75' J. Haak [1833 - 741]
  75' J. Haak [1834 - 741]
  75' J. Haak [1835 - 741]
  75' J. Haak [1836 - 741]
  75' J. Haak [1837 - 741]
  75' J. Haak [1838 - 741]
  75' J. Haak [1839 - 741]
  75' J. Haak [1840 - 741]
  75' J. Haak [1841 - 741]
  75' J. Haak [1842 - 741]
  75' J. Haak [1843 - 741]
  75' J. Haak [1844 - 741]
  75' J. Haak [1845 - 741]
  75' J. Haak [1846 - 741]
  75' J. Haak [1847 - 741]
  75' J. Haak [1848 - 741]
  75' J. Haak [1849 - 741]
  75' J. Haak [1850 - 741]
  75' J. Haak [1851 - 741]
  75' J. Haak [1852 - 741]
  75' J. Haak [1853 - 741]
  75' J. Haak [1854 - 741]
  75' J. Haak [1855 - 741]
  75' J. Haak [1856 - 741]
  75' J. Haak [1857 - 741]
  75' J. Haak [1858 - 741]
  75' J. Haak [1859 - 741]
  75' J. Haak [1860 - 741]
  75' J. Haak [1861 - 741]
  75' J. Haak [1862 - 741]
  75' J. Haak [1863 - 741]
  75' J. Haak [1864 - 741]
  75' J. Haak [1865 - 741]
  75' J. Haak [1866 - 741]
  75' J. Haak [1867 - 741]
  75' J. Haak [1868 - 741]
  75' J. Haak [1869 - 741]
  75' J. Haak [1870 - 741]
  75' J. Haak [1871 - 741]
  75' J. Haak [1872 - 741]
  75' J. Haak [1873 - 741]
  75' J. Haak [1874 - 741]
  75' J. Haak [1875 - 741]
  75' J. Haak [1876 - 741]
  75' J. Haak [1877 - 741]
  75' J. Haak [1878 - 741]
  75' J. Haak [1879 - 741]
  75' J. Haak [1880 - 741]
  75' J. Haak [1881 - 741]
  75' J. Haak [1882 - 741]
  75' J. Haak [1883 - 741]
  75' J. Haak [1884 - 741]
  75' J. Haak [1885 - 741]
  75' J. Haak [1886 - 741]
  75' J. Haak [1887 - 741]
  75' J. Haak [1888 - 741]
  75' J. Haak [1889 - 741]
  75' J. Haak [1890 - 741]
  75' J. Haak [1891 - 741]
  75' J. Haak [1892 - 741]
  75' J. Haak [1893 - 741]
  75' J. Haak [1894 - 741]
  75' J. Haak [1895 - 741]
  75' J. Haak [1896 - 741]
  75' J. Haak [1897 - 741]
  75' J. Haak [1898 - 741]
  75' J. Haak [1899 - 741]
  75' J. Haak [1900 - 741]
  75' J. Haak [1901 - 741]
  75' J. Haak [1902 - 741]
  75' J. Haak [1903 - 741]
  75' J. Haak [1904 - 741]
  75' J. Haak [1905 - 741]
  75' J. Haak [1906 - 741]
  75' J. Haak [1907 - 741]
  75' J. Haak [1908 - 741]
  75' J. Haak [1909 - 741]
  75' J. Haak [1910 - 741]
  75' J. Haak [1911 - 741]
  75' J. Haak [1912 - 741]
  75' J. Haak [1913 - 741]
  75' J. Haak [1914 - 741]
  75' J. Haak [1915 - 741]
  75' J. Haak [1916 - 741]
  75' J. Haak [1917 - 741]
  75' J. Haak [1918 - 741]
  75' J. Haak [1919 - 741]
  75' J. Haak [1920 - 741]
  75' J. Haak [1921 - 741]
  75' J. Haak [1922 - 741]
  75' J. Haak [1923 - 741]
  75' J. Haak [1924 - 741]
  75' J. Haak [1925 - 741]
  75' J. Haak [1926 - 741]
  75' J. Haak [1927 - 741]
  75' J. Haak [1928 - 741]
  75' J. Haak [1929 - 741]
  75' J. Haak [1930 - 741]
  75' J. Haak [1931 - 741]
  75' J. Haak [1932 - 741]
  75' J. Haak [1933 - 741]
  75' J. Haak [1934 - 741]
  75' J. Haak [1935 - 741]
  75' J. Haak [1936 - 741]
  75' J. Haak [1937 - 741]
  75' J. Haak [1938 - 741]
  75' J. Haak [1939 - 741]
  75' J. Haak [1940 - 741]
  75' J. Haak [1941 - 741]
  75' J. Haak [1942 - 741]
  75' J. Haak [1943 - 741]
  75' J. Haak [1944 - 741]
  75' J. Haak [1945 - 741]
  75' J. Haak [1946 - 741]
  75' J. Haak [1947 - 741]
  75' J. Haak [1948 - 741]
  75' J. Haak [1949 - 741]
  75' J. Haak [1950 - 741]
  75' J. Haak [1951 - 741]
  75' J. Haak [1952 - 741]
  75' J. Haak [1953 - 741]
  75' J. Haak [1954 - 741]
  75' J. Haak [1955 - 741]
  75' J. Haak [1956 - 741]
  75' J. Haak [1957 - 741]
  75' J. Haak [1958 - 741]
  75' J. Haak [1959 - 741]
  75' J. Haak [1960 - 741]
  75' J. Haak [1961 - 741]
  75' J. Haak [1962 - 741]
  75' J. Haak [1963 - 741]
  75' J. Haak [1964 - 741]
  75' J. Haak [1965 - 741]
  75' J. Haak [1966 - 741]
  75' J. Haak [1967 - 741]
  75' J. Haak [1968 - 741]
  75' J. Haak [1969 - 741]
  75' J. Haak [1970 - 741]
  75' J. Haak [1971 - 741]
  75' J. Haak [1972 - 741]
  75' J. Haak [1973 - 741]
  75' J. Haak [1974 - 741]
  75' J. Haak [1975 - 741]
  75' J. Haak [1976 - 741]
  75' J. Haak [1977 - 741]
  75' J. Haak [1978 - 741]
  75' J. Haak [1979 - 741]
  75' J. Haak [1980 - 741]
  75' J. Haak [1981 - 741]
  75' J. Haak [1982 - 741]
  75' J. Haak [1983 - 741]
  75' J. Haak [1984 - 741]
  75' J. Haak [1985 - 741]
  75' J. Haak [1986 - 741]
  75' J. Haak [1987 - 741]
  75' J. Haak [1988 - 741]
  75' J. Haak [1989 - 741]
  75' J. Haak [1990 - 741]
  75' J. Haak [1991 - 741]
  75' J. Haak [1992 - 741]
  75' J. Haak [1993 - 741]
  75' J. Haak [1994 - 741]
  75' J. Haak [1995 - 741]
  75' J. Haak [1996 - 741]
  75' J. Haak [1997 - 741]
  75' J. Haak [1998 - 741]
  75' J. Haak [1999 - 741]
  75' J. Haak [2000 - 741]
  75' J. Haak [2001 - 741]
  75' J. Haak [2002 - 741]
  75' J. Haak [2003 - 741]
  75' J. Haak [2004 - 741]
  75' J. Haak [2005 - 741]
  75' J. Haak [2006 - 741]
  75' J. Haak [2007 - 741]
  75' J. Haak [2008 - 741]
  75' J. Haak [2009 - 741]
  75' J. Haak [2010 - 741]
  75' J. Haak [2011 - 741]
  75' J. Haak [2012 - 741]
  75' J. Haak [2013 - 741]
  75' J. Haak [2014 - 741]
  75' J. Haak [2015 - 741]
  75' J. Haak [2016 - 741]
  75' J. Haak [2017 - 741]
  75' J. Haak [2018 - 741]
  75' J. Haak [2019 - 741]
  75' J. Haak [2020 - 741]
  75' J. Haak [2021 - 741]
  75' J. Haak [2022 - 741]
  75' J. Haak [2023 - 741]
  75' J. Haak [2024 - 741]
  75' J. Haak [2025 - 741]
  75' J. Haak [2026 - 741]
  75' J. Haak [2027 - 741]
  75' J. Haak [2028 - 741]
  75' J. Haak [2029 - 741]
  75' J. Haak [2030 - 741]
  75' J. Haak [2031 - 741]
  75' J. Haak [2032 - 741]
  75' J. Haak [2033 - 741]
  75' J. Haak [2034 - 741]
  75' J. Haak [2035 - 741]
  75' J. Haak [2036 - 741]
  75' J. Haak [2037 - 741]
  75' J. Haak [2038 - 741]
  75' J. Haak [2039 - 741]
  75' J. Haak [2040 - 741]
  75' J. Haak [2041 - 741]
  75' J. Haak [2042 - 741]
  75' J. Haak [2043 - 741]
  75' J. Haak [2044 - 741]
  75' J. Haak [2045 - 741]
  75' J. Haak [2046 - 741]
  75' J. Haak [2047 - 741]
  75' J. Haak [2048 - 741]
  75' J. Haak [2049 - 741]
  75' J. Haak [2050 - 741]
  75' J. Haak [2051 - 741]
  75' J. Haak [2052 - 741]
  75' J. Haak [2053 - 741]
  75' J. Haak [2054 - 741]
  75' J. Haak [2055 - 741]
  75' J. Haak [2056 - 741]
  75' J. Haak [2057 - 741]
  75' J. Haak [2058 - 741]
  75' J. Haak [2059 - 741]
  75' J. Haak [2060 - 741]
  75' J. Haak [2061 - 741]
  75' J. Haak [2062 - 741]
  75' J. Haak [2063 - 741]
  75' J. Haak [2064 - 741]
  75' J. Haak [2065 - 741]
  75' J. Haak [2066 - 741]
  75' J. Haak [2067 - 741]
  75' J. Haak [2068 - 741]
  75' J. Haak [2069 - 741]
  75' J. Haak [2070 - 741]
  75' J. Haak [2071 - 741]
  75' J. Haak [2072 - 741]
  75' J. Haak [2073 - 741]
  75' J. Haak [2074 - 741]
  75' J. Haak [2075 - 741]
  75' J. Haak [2076 - 741]
  75' J. Haak [2077 - 741]
  75' J. Haak [2078 - 741]
  75' J. Haak [2079 - 741]
  75' J. Haak [2080 - 741]
  75' J. Haak [2081 - 741]
  75' J. Haak [2082 - 741]
  75' J. Haak [2083 - 741]
  75' J. Haak [2084 - 741]
  75' J. Haak [2085 - 741]
  75' J. Haak [2086 - 741]
  75' J. Haak [2087 - 741]
  75' J. Haak [2088 - 741]
  75' J. Haak [2089 - 741]
  75' J. Haak [2090 - 741]
  75' J. Haak [2091 - 741]
  75' J. Haak [2092 - 741]
  75' J. Haak [2093 - 741]
  75' J. Haak [2094 - 741]
  75' J. Haak [2095 - 741]
  75' J. Haak [2096 - 741]
  75' J. Haak [2097 - 741]
  75' J. Haak [2098 - 741]
  75' J. Haak [2099 - 741]
  75' J. Haak [2100 - 741]
  75' J. Haak [2101 - 741]
  75' J. Haak [2102 - 741]
  75' J. Haak [2103 - 741]
  75' J. Haak [2104 - 741]
  75' J. Haak [2105 - 741]
  75' J. Haak [2106 - 741]
  75' J. Haak [2107 - 741]
  75' J. Haak [2108 - 741]
  75' J. Haak [2109 - 741]
  75' J. Haak [2110 - 741]
  75' J. Haak [2111 - 741]
  75' J. Haak [2112 - 741]
  75' J. Haak [2113 - 741]
  75' J. Haak [2114 - 741]
  75' J. Haak [2115 - 741]
  75' J. Haak [2116 - 741]
  75' J. Haak [2117 - 741]
  75' J. Haak [2118 - 741]
  75' J. Haak [2119 - 741]
  75' J. Haak [2120 - 741]
  75' J. Haak [2121 - 741]
  75' J. Haak [2122 - 741]
  75' J. Haak [2123 - 741]
  75' J. Haak [2124 - 741]
  75' J. Haak [2125 - 741]
  75' J. Haak [2126 - 741]
  75' J. Haak [2127 - 741]
  75' J. Haak [2128 - 741]
  75' J. Haak [2129 - 741]
  75' J. Haak [2130 - 741]
  75' J. Haak [2131 - 741]
  75' J. Haak [2132 - 741]
  75' J. Haak [2133 - 741]
  75' J. Haak [2134 - 741]
  75' J. Haak [2135 - 741]
  75' J. Haak [2136 - 741]
  75' J. Haak [2137 - 741]
  75' J. Haak [2138 - 741]
  75' J. Haak [2139 - 741]
  75' J. Haak [2140 - 741]
  75' J. Haak [2141 - 741]
  75' J. Haak [2142 - 741]
  75' J. Haak [2143 - 741]
  75' J. Haak [2144 - 741]
  75' J. Haak [2145 - 741]
  75' J. Haak [2146 - 741]
  75' J. Haak [2147 - 741]
  75' J. Haak [2148 - 741]
  75' J. Haak [2149 - 741]
  75' J. Haak [2150 - 741]
  75' J. Haak [2151 - 741]
  75' J. Haak [2152 - 741]
  75' J. Haak [2153 - 741]
  75' J. Haak [2154 - 741]
  75' J. Haak [2155 - 741]
  75' J. Haak [2156 - 741]
  75' J. Haak [2157 - 741]
  75' J. Haak [2158 - 741]
  75' J. Haak [2159 - 741]
  75' J. Haak [2160 - 741]
  75' J. Haak [2161 - 741]
  75' J. Haak [2162 - 741]
  75' J. Haak [2163 - 741]
  75' J. Haak [2164 - 741]
  75' J. Haak [2165 - 741]
  75' J. Haak [2166 - 741]
  75' J. Haak [2167 - 741]
  75' J. Haak [2168 - 741]
  75' J. Haak [2169 - 741]
  75' J. Haak [2170 - 741]
  75' J. Haak [2171 - 741]
  75' J. Haak [2172 - 741]
  75' J. Haak [2173 - 741]
  75' J. Haak [2174 - 741]
  75' J. Haak [2175 - 741]
  75' J. Haak [2176 - 741]
  75' J. Haak [2177 - 741]
  75' J. Haak [2178 - 741]
  75' J. Haak [2179 - 741]
  75' J. Haak [2180 - 741]
  75' J. Haak [2181 - 741]
  75' J. Haak [2182 - 741]
  75' J. Haak [2183 - 741]
  75' J. Haak [2184 - 741]
  75' J. Haak [2185 - 741]
  75' J. Haak [2186 - 741]
  75' J. Haak [2187 - 741]
  75' J. Haak [2188 - 741]
  75' J. Haak [2189 - 741]
  75' J. Haak [2190 - 741]
  75' J. Haak [2191 - 741]
  75' J. Haak [2192 - 741]
  75' J. Haak [2193 - 741]
  75' J. Haak [2194 - 741]
  75' J. Haak [2195 - 741]
  75' J. Haak [2196 - 741]
  75' J. Haak [2197 - 741]
  75' J. Haak [2198 - 741]
  75' J. Haak [2199 - 741]
  75' J. Haak [2200 - 741]
  75' J. Haak [2201 - 741]
  75' J. Haak [2202 - 741]
  75' J. Haak [2203 - 741]
  75' J. Haak [2204 - 741]
  75' J. Haak [2205 - 741]
  75' J. Haak [2206 - 741]
  75' J. Haak [2207 - 741]
  75' J. Haak [2208 - 741]
  75' J. Haak [2209 - 741]
  75' J. Haak [2210 - 741]
  75' J. Haak [2211 - 741]
  75' J. Haak [2212 - 741]
  75' J. Haak [2213 - 741]
  75' J. Haak [2214 - 741]
  75' J. Haak [2215 - 741]
  75' J. Haak [2216 - 741]
  75' J. Haak [2217 - 741]
  75' J. Haak [2218 - 741]
  75' J. Haak [2219 - 741]
  75' J. Haak [2220 - 741]
  75' J. Haak [2221 - 741]
  75' J. Haak [2222 - 741]
  75' J. Haak [2223 - 741]
16 ก.ย. 2563 19:00
  64' J. LaCava [1482 - 1]
  64' J. LaCava [1482 - 2]
  64' J. LaCava [1482 - 3]
  64' J. LaCava [1482 - 4]
  64' J. LaCava [1482 - 5]
  64' J. LaCava [1482 - 6]
  64' J. LaCava [1482 - 7]
  64' J. LaCava [1482 - 8]
  64' J. LaCava [1482 - 9]
  64' J. LaCava [1482 - 10]
  64' J. LaCava [1482 - 11]
  64' J. LaCava [1482 - 12]
  64' J. LaCava [1482 - 13]
  64' J. LaCava [1482 - 14]
  64' J. LaCava [1482 - 15]
  64' J. LaCava [1482 - 16]
  64' J. LaCava [1482 - 17]
  64' J. LaCava [1482 - 18]
  64' J. LaCava [1482 - 19]
  64' J. LaCava [1482 - 20]
  64' J. LaCava [1482 - 21]
  64' J. LaCava [1482 - 22]
  64' J. LaCava [1482 - 23]
  64' J. LaCava [1482 - 24]
  64' J. LaCava [1482 - 25]
  64' J. LaCava [1482 - 26]
  64' J. LaCava [1482 - 27]
  64' J. LaCava [1482 - 28]
  64' J. LaCava [1482 - 29]
  64' J. LaCava [1482 - 30]
  64' J. LaCava [1482 - 31]
  64' J. LaCava [1482 - 32]
  64' J. LaCava [1482 - 33]
  64' J. LaCava [1482 - 34]
  64' J. LaCava [1482 - 35]
  64' J. LaCava [1482 - 36]
  64' J. LaCava [1482 - 37]
  64' J. LaCava [1482 - 38]
  64' J. LaCava [1482 - 39]
  64' J. LaCava [1482 - 40]
  64' J. LaCava [1482 - 41]
  64' J. LaCava [1482 - 42]
  64' J. LaCava [1482 - 43]
  64' J. LaCava [1482 - 44]
  64' J. LaCava [1482 - 45]
  64' J. LaCava [1482 - 46]
  64' J. LaCava [1482 - 47]
  64' J. LaCava [1482 - 48]
  64' J. LaCava [1482 - 49]
  64' J. LaCava [1482 - 50]
  64' J. LaCava [1482 - 51]
  64' J. LaCava [1482 - 52]
  64' J. LaCava [1482 - 53]
  64' J. LaCava [1482 - 54]
  64' J. LaCava [1482 - 55]
  64' J. LaCava [1482 - 56]
  64' J. LaCava [1482 - 57]
  64' J. LaCava [1482 - 58]
  64' J. LaCava [1482 - 59]
  64' J. LaCava [1482 - 60]
  64' J. LaCava [1482 - 61]
  64' J. LaCava [1482 - 62]
  64' J. LaCava [1482 - 63]
  64' J. LaCava [1482 - 64]
  64' J. LaCava [1482 - 65]
  64' J. LaCava [1482 - 66]
  64' J. LaCava [1482 - 67]
  64' J. LaCava [1482 - 68]
  64' J. LaCava [1482 - 69]
  64' J. LaCava [1482 - 70]
  64' J. LaCava [1482 - 71]
  64' J. LaCava [1482 - 72]
  64' J. LaCava [1482 - 73]
  64' J. LaCava [1482 - 74]
  64' J. LaCava [1482 - 75]
  64' J. LaCava [1482 - 76]
  64' J. LaCava [1482 - 77]
  64' J. LaCava [1482 - 78]
  64' J. LaCava [1482 - 79]
  64' J. LaCava [1482 - 80]
  64' J. LaCava [1482 - 81]
  64' J. LaCava [1482 - 82]
  64' J. LaCava [1482 - 83]
  64' J. LaCava [1482 - 84]
  64' J. LaCava [1482 - 85]
  64' J. LaCava [1482 - 86]
  64' J. LaCava [1482 - 87]
  64' J. LaCava [1482 - 88]
  64' J. LaCava [1482 - 89]
  64' J. LaCava [1482 - 90]
  64' J. LaCava [1482 - 91]
  64' J. LaCava [1482 - 92]
  64' J. LaCava [1482 - 93]
  64' J. LaCava [1482 - 94]
  64' J. LaCava [1482 - 95]
  64' J. LaCava [1482 - 96]
  64' J. LaCava [1482 - 97]
  64' J. LaCava [1482 - 98]
  64' J. LaCava [1482 - 99]
  64' J. LaCava [1482 - 100]
  64' J. LaCava [1482 - 101]
  64' J. LaCava [1482 - 102]
  64' J. LaCava [1482 - 103]
  64' J. LaCava [1482 - 104]
  64' J. LaCava [1482 - 105]
  64' J. LaCava [1482 - 106]
  64' J. LaCava [1482 - 107]
  64' J. LaCava [1482 - 108]
  64' J. LaCava [1482 - 109]
  64' J. LaCava [1482 - 110]
  64' J. LaCava [1482 - 111]
  64' J. LaCava [1482 - 112]
  64' J. LaCava [1482 - 113]
  64' J. LaCava [1482 - 114]
  64' J. LaCava [1482 - 115]
  64' J. LaCava [1482 - 116]
  64�