ทีมของฉัน
การตั้งค่าแมตช์
แสดงคะแนน
จัดลำดับตาม

  31' M. Lüftner [1 - 0]
  31' M. Lüftner [2 - 0]
  31' M. Lüftner [3 - 0]
  31' M. Lüftner [4 - 0]
  45' M. Ivanić [4 - 1]
  45' M. Ivanić [4 - 2]
  45' M. Ivanić [4 - 3]
  45' M. Ivanić [4 - 4]
  31' M. Lüftner [1 - 0]
  31' M. Lüftner [2 - 0]
  31' M. Lüftner [3 - 0]
  31' M. Lüftner [4 - 0]
  45' M. Ivanić [4 - 1]
  45' M. Ivanić [4 - 2]
  45' M. Ivanić [4 - 3]
  45' M. Ivanić [4 - 4]

การแข่งขันที่จะเกิดขึ้น