ทีมของฉัน
การตั้งค่าแมตช์
แสดงคะแนน
จัดลำดับตาม

4
-
0
Loudoun
Loudoun
4
0
Loudoun
Loudoun
  6' B. Craig [1 - 0]
  6' B. Craig [2 - 0]
  6' B. Craig [3 - 0]
  6' B. Craig [4 - 0]
  6' B. Craig [5 - 0]
  6' B. Craig [6 - 0]
  6' B. Craig [7 - 0]
  6' B. Craig [8 - 0]
  6' B. Craig [9 - 0]
  6' B. Craig [10 - 0]
  6' B. Craig [11 - 0]
  6' B. Craig [12 - 0]
  6' B. Craig [13 - 0]
  6' B. Craig [14 - 0]
  6' B. Craig [15 - 0]
  6' B. Craig [16 - 0]
  6' B. Craig [17 - 0]
  6' B. Craig [18 - 0]
  6' B. Craig [19 - 0]
  6' B. Craig [20 - 0]
  6' B. Craig [21 - 0]
  6' B. Craig [22 - 0]
  6' B. Craig [23 - 0]
  6' B. Craig [24 - 0]
  6' B. Craig [25 - 0]
  6' B. Craig [26 - 0]
  6' B. Craig [27 - 0]
  6' B. Craig [28 - 0]
  6' B. Craig [29 - 0]
  6' B. Craig [30 - 0]
  6' B. Craig [31 - 0]
  6' B. Craig [32 - 0]
  6' B. Craig [33 - 0]
  6' B. Craig [34 - 0]
  6' B. Craig [35 - 0]
  6' B. Craig [36 - 0]
  6' B. Craig [37 - 0]
  6' B. Craig [38 - 0]
  6' B. Craig [39 - 0]
  6' B. Craig [40 - 0]
  6' B. Craig [41 - 0]
  6' B. Craig [42 - 0]
  6' B. Craig [43 - 0]
  6' B. Craig [44 - 0]
  6' B. Craig [45 - 0]
  6' B. Craig [46 - 0]
  6' B. Craig [47 - 0]
  6' B. Craig [48 - 0]
  6' B. Craig [49 - 0]
  6' B. Craig [50 - 0]
  6' B. Craig [51 - 0]
  6' B. Craig [52 - 0]
  6' B. Craig [53 - 0]
  6' B. Craig [54 - 0]
  6' B. Craig [55 - 0]
  6' B. Craig [56 - 0]
  6' B. Craig [57 - 0]
  6' B. Craig [58 - 0]
  6' B. Craig [59 - 0]
  6' B. Craig [60 - 0]
  6' B. Craig [61 - 0]
  6' B. Craig [62 - 0]
  6' B. Craig [63 - 0]
  6' B. Craig [64 - 0]
  6' B. Craig [65 - 0]
  6' B. Craig [66 - 0]
  6' B. Craig [67 - 0]
  6' B. Craig [68 - 0]
  6' B. Craig [69 - 0]
  6' B. Craig [70 - 0]
  6' B. Craig [71 - 0]
  6' B. Craig [72 - 0]
  6' B. Craig [73 - 0]
  6' B. Craig [74 - 0]
  6' B. Craig [75 - 0]
  6' B. Craig [76 - 0]
  6' B. Craig [77 - 0]
  6' B. Craig [78 - 0]
  6' B. Craig [79 - 0]
  6' B. Craig [80 - 0]
  6' B. Craig [81 - 0]
  6' B. Craig [82 - 0]
  6' B. Craig [83 - 0]
  6' B. Craig [84 - 0]
  6' B. Craig [85 - 0]
  6' B. Craig [86 - 0]
  6' B. Craig [87 - 0]
  6' B. Craig [88 - 0]
  6' B. Craig [89 - 0]
  6' B. Craig [90 - 0]
  6' B. Craig [91 - 0]
  6' B. Craig [92 - 0]
  6' B. Craig [93 - 0]
  6' B. Craig [94 - 0]
  6' B. Craig [95 - 0]
  6' B. Craig [96 - 0]
  6' B. Craig [97 - 0]
  6' B. Craig [98 - 0]
  6' B. Craig [99 - 0]
  6' B. Craig [100 - 0]
  6' B. Craig [101 - 0]
  6' B. Craig [102 - 0]
  6' B. Craig [103 - 0]
  6' B. Craig [104 - 0]
  6' B. Craig [105 - 0]
  6' B. Craig [106 - 0]
  6' B. Craig [107 - 0]
  6' B. Craig [108 - 0]
  6' B. Craig [109 - 0]
  6' B. Craig [110 - 0]
  6' B. Craig [111 - 0]
  6' B. Craig [112 - 0]
  6' B. Craig [113 - 0]
  6' B. Craig [114 - 0]
  6' B. Craig [115 - 0]
  6' B. Craig [116 - 0]
  6' B. Craig [117 - 0]
  6' B. Craig [118 - 0]
  6' B. Craig [119 - 0]
  6' B. Craig [120 - 0]
  6' B. Craig [121 - 0]
  6' B. Craig [122 - 0]
  6' B. Craig [123 - 0]
  6' B. Craig [124 - 0]
  6' B. Craig [125 - 0]
  6' B. Craig [126 - 0]
  6' B. Craig [127 - 0]
  6' B. Craig [128 - 0]
  6' B. Craig [129 - 0]
  6' B. Craig [130 - 0]
  6' B. Craig [131 - 0]
  6' B. Craig [132 - 0]
  6' B. Craig [133 - 0]
  6' B. Craig [134 - 0]
  6' B. Craig [135 - 0]
  6' B. Craig [136 - 0]
  6' B. Craig [137 - 0]
  6' B. Craig [138 - 0]
  6' B. Craig [139 - 0]
  6' B. Craig [140 - 0]
  6' B. Craig [141 - 0]
  6' B. Craig [142 - 0]
  6' B. Craig [143 - 0]
  6' B. Craig [144 - 0]
  6' B. Craig [145 - 0]
  6' B. Craig [146 - 0]
  6' B. Craig [147 - 0]
  6' B. Craig [148 - 0]
  6' B. Craig [149 - 0]
  6' B. Craig [150 - 0]
  6' B. Craig [151 - 0]
  6' B. Craig [152 - 0]
  6' B. Craig [153 - 0]
  6' B. Craig [154 - 0]
  6' B. Craig [155 - 0]
  6' B. Craig [156 - 0]
  6' B. Craig [157 - 0]
  6' B. Craig [158 - 0]
  6' B. Craig [159 - 0]
  6' B. Craig [160 - 0]
  6' B. Craig [161 - 0]
  6' B. Craig [162 - 0]
  6' B. Craig [163 - 0]
  6' B. Craig [164 - 0]
  6' B. Craig [165 - 0]
  6' B. Craig [166 - 0]
  6' B. Craig [167 - 0]
  6' B. Craig [168 - 0]
  6' B. Craig [169 - 0]
  6' B. Craig [170 - 0]
  6' B. Craig [171 - 0]
  6' B. Craig [172 - 0]
  6' B. Craig [173 - 0]
  6' B. Craig [174 - 0]
  6' B. Craig [175 - 0]
  6' B. Craig [176 - 0]
  6' B. Craig [177 - 0]
  6' B. Craig [178 - 0]
  6' B. Craig [179 - 0]
  6' B. Craig [180 - 0]
  6' B. Craig [181 - 0]
  6' B. Craig [182 - 0]
  6' B. Craig [183 - 0]
  6' B. Craig [184 - 0]
  6' B. Craig [185 - 0]
  6' B. Craig [186 - 0]
  6' B. Craig [187 - 0]
  6' B. Craig [188 - 0]
  6' B. Craig [189 - 0]
  6' B. Craig [190 - 0]
  6' B. Craig [191 - 0]
  6' B. Craig [192 - 0]
  6' B. Craig [193 - 0]
  6' B. Craig [194 - 0]
  6' B. Craig [195 - 0]
  6' B. Craig [196 - 0]
  6' B. Craig [197 - 0]
  6' B. Craig [198 - 0]
  6' B. Craig [199 - 0]
  6' B. Craig [200 - 0]
  6' B. Craig [201 - 0]
  6' B. Craig [202 - 0]
  6' B. Craig [203 - 0]
  6' B. Craig [204 - 0]
  6' B. Craig [205 - 0]
  6' B. Craig [206 - 0]
  6' B. Craig [207 - 0]
  6' B. Craig [208 - 0]
  6' B. Craig [209 - 0]
  6' B. Craig [210 - 0]
  6' B. Craig [211 - 0]
  6' B. Craig [212 - 0]
  6' B. Craig [213 - 0]
  6' B. Craig [214 - 0]
  6' B. Craig [215 - 0]
  6' B. Craig [216 - 0]
  6' B. Craig [217 - 0]
  6' B. Craig [218 - 0]
  6' B. Craig [219 - 0]
  6' B. Craig [220 - 0]
  6' B. Craig [221 - 0]
  6' B. Craig [222 - 0]
  6' B. Craig [223 - 0]
  6' B. Craig [224 - 0]
  6' B. Craig [225 - 0]
  6' B. Craig [226 - 0]
  6' B. Craig [227 - 0]
  6' B. Craig [228 - 0]
  6' B. Craig [229 - 0]
  6' B. Craig [230 - 0]
  6' B. Craig [231 - 0]
  6' B. Craig [232 - 0]
  6' B. Craig [233 - 0]
  6' B. Craig [234 - 0]
  6' B. Craig [235 - 0]
  6' B. Craig [236 - 0]
  6' B. Craig [237 - 0]
  6' B. Craig [238 - 0]
  6' B. Craig [239 - 0]
  6' B. Craig [240 - 0]
  6' B. Craig [241 - 0]
  6' B. Craig [242 - 0]
  6' B. Craig [243 - 0]
  6' B. Craig [244 - 0]
  6' B. Craig [245 - 0]
  6' B. Craig [246 - 0]
  6' B. Craig [247 - 0]
  6' B. Craig [248 - 0]
  6' B. Craig [249 - 0]
  6' B. Craig [250 - 0]
  6' B. Craig [251 - 0]
  6' B. Craig [252 - 0]
  6' B. Craig [253 - 0]
  6' B. Craig [254 - 0]
  6' B. Craig [255 - 0]
  6' B. Craig [256 - 0]
  6' B. Craig [257 - 0]
  6' B. Craig [258 - 0]
  6' B. Craig [259 - 0]
  6' B. Craig [260 - 0]
  6' B. Craig [261 - 0]
  6' B. Craig [262 - 0]
  6' B. Craig [263 - 0]
  6' B. Craig [264 - 0]
  6' B. Craig [265 - 0]
  6' B. Craig [266 - 0]
  6' B. Craig [267 - 0]
  6' B. Craig [268 - 0]
  6' B. Craig [269 - 0]
  6' B. Craig [270 - 0]
  6' B. Craig [271 - 0]
  6' B. Craig [272 - 0]
  6' B. Craig [273 - 0]
  6' B. Craig [274 - 0]
  6' B. Craig [275 - 0]
  6' B. Craig [276 - 0]
  6' B. Craig [277 - 0]
  6' B. Craig [278 - 0]
  6' B. Craig [279 - 0]
  6' B. Craig [280 - 0]
  6' B. Craig [281 - 0]
  6' B. Craig [282 - 0]
  6' B. Craig [283 - 0]
  6' B. Craig [284 - 0]
  6' B. Craig [285 - 0]
  6' B. Craig [286 - 0]
  6' B. Craig [287 - 0]
  6' B. Craig [288 - 0]
  6' B. Craig [289 - 0]
  6' B. Craig [290 - 0]
  6' B. Craig [291 - 0]
  6' B. Craig [292 - 0]
  6' B. Craig [293 - 0]
  6' B. Craig [294 - 0]
  6' B. Craig [295 - 0]
  6' B. Craig [296 - 0]
  6' B. Craig [297 - 0]
  6' B. Craig [298 - 0]
  6' B. Craig [299 - 0]
  6' B. Craig [300 - 0]
  6' B. Craig [301 - 0]
  6' B. Craig [302 - 0]
  6' B. Craig [303 - 0]
  6' B. Craig [304 - 0]
  6' B. Craig [305 - 0]
  6' B. Craig [306 - 0]
  6' B. Craig [307 - 0]
  6' B. Craig [308 - 0]
  6' B. Craig [309 - 0]
  6' B. Craig [310 - 0]
  6' B. Craig [311 - 0]
  6' B. Craig [312 - 0]
  6' B. Craig [313 - 0]
  6' B. Craig [314 - 0]
  6' B. Craig [315 - 0]
  6' B. Craig [316 - 0]
  6' B. Craig [317 - 0]
  6' B. Craig [318 - 0]
  6' B. Craig [319 - 0]
  6' B. Craig [320 - 0]
  6' B. Craig [321 - 0]
  6' B. Craig [322 - 0]
  6' B. Craig [323 - 0]
  6' B. Craig [324 - 0]
  6' B. Craig [325 - 0]
  6' B. Craig [326 - 0]
  6' B. Craig [327 - 0]
  6' B. Craig [328 - 0]
  6' B. Craig [329 - 0]
  6' B. Craig [330 - 0]
  6' B. Craig [331 - 0]
  6' B. Craig [332 - 0]
  6' B. Craig [333 - 0]
  6' B. Craig [334 - 0]
  6' B. Craig [335 - 0]
  6' B. Craig [336 - 0]
  6' B. Craig [337 - 0]
  6' B. Craig [338 - 0]
  6' B. Craig [339 - 0]
  6' B. Craig [340 - 0]
  6' B. Craig [341 - 0]
  6' B. Craig [342 - 0]
  6' B. Craig [343 - 0]
  6' B. Craig [344 - 0]
  6' B. Craig [345 - 0]
  6' B. Craig [346 - 0]
  6' B. Craig [347 - 0]
  6' B. Craig [348 - 0]
  6' B. Craig [349 - 0]
  6' B. Craig [350 - 0]
  6' B. Craig [351 - 0]
  6' B. Craig [352 - 0]
  6' B. Craig [353 - 0]
  6' B. Craig [354 - 0]
  6' B. Craig [355 - 0]
  6' B. Craig [356 - 0]
  6' B. Craig [357 - 0]
  6' B. Craig [358 - 0]
  6' B. Craig [359 - 0]
  6' B. Craig [360 - 0]
  6' B. Craig [361 - 0]
  6' B. Craig [362 - 0]
  6' B. Craig [363 - 0]
  6' B. Craig [364 - 0]
  6' B. Craig [365 - 0]
  6' B. Craig [366 - 0]
  6' B. Craig [367 - 0]
  6' B. Craig [368 - 0]
  6' B. Craig [369 - 0]
  6' B. Craig [370 - 0]
  6' B. Craig [371 - 0]
  6' B. Craig [372 - 0]
  6' B. Craig [373 - 0]
  6' B. Craig [374 - 0]
  6' B. Craig [375 - 0]
  6' B. Craig [376 - 0]
  6' B. Craig [377 - 0]
  6' B. Craig [378 - 0]
  6' B. Craig [379 - 0]
  6' B. Craig [380 - 0]
  6' B. Craig [381 - 0]
  6' B. Craig [382 - 0]
  6' B. Craig [383 - 0]
  6' B. Craig [384 - 0]
  6' B. Craig [385 - 0]
  6' B. Craig [386 - 0]
  6' B. Craig [387 - 0]
  6' B. Craig [388 - 0]
  6' B. Craig [389 - 0]
  6' B. Craig [390 - 0]
  6' B. Craig [391 - 0]
  6' B. Craig [392 - 0]
  6' B. Craig [393 - 0]
  6' B. Craig [394 - 0]
  6' B. Craig [395 - 0]
  6' B. Craig [396 - 0]
  6' B. Craig [397 - 0]
  6' B. Craig [398 - 0]
  6' B. Craig [399 - 0]
  6' B. Craig [400 - 0]
  6' B. Craig [401 - 0]
  6' B. Craig [402 - 0]
  6' B. Craig [403 - 0]
  6' B. Craig [404 - 0]
  6' B. Craig [405 - 0]
  6' B. Craig [406 - 0]
  6' B. Craig [407 - 0]
  6' B. Craig [408 - 0]
  6' B. Craig [409 - 0]
  6' B. Craig [410 - 0]
  6' B. Craig [411 - 0]
  6' B. Craig [412 - 0]
  6' B. Craig [413 - 0]
  6' B. Craig [414 - 0]
  6' B. Craig [415 - 0]
  6' B. Craig [416 - 0]
  6' B. Craig [417 - 0]
  6' B. Craig [418 - 0]
  6' B. Craig [419 - 0]
  6' B. Craig [420 - 0]
  6' B. Craig [421 - 0]
  6' B. Craig [422 - 0]
  6' B. Craig [423 - 0]
  6' B. Craig [424 - 0]
  6' B. Craig [425 - 0]
  6' B. Craig [426 - 0]
  6' B. Craig [427 - 0]
  6' B. Craig [428 - 0]
  6' B. Craig [429 - 0]
  6' B. Craig [430 - 0]
  6' B. Craig [431 - 0]
  6' B. Craig [432 - 0]
  6' B. Craig [433 - 0]
  6' B. Craig [434 - 0]
  6' B. Craig [435 - 0]
  6' B. Craig [436 - 0]
  6' B. Craig [437 - 0]
  6' B. Craig [438 - 0]
  6' B. Craig [439 - 0]
  6' B. Craig [440 - 0]
  6' B. Craig [441 - 0]
  6' B. Craig [442 - 0]
  6' B. Craig [443 - 0]
  6' B. Craig [444 - 0]
  6' B. Craig [445 - 0]
  6' B. Craig [446 - 0]
  6' B. Craig [447 - 0]
  6' B. Craig [448 - 0]
  6' B. Craig [449 - 0]
  6' B. Craig [450 - 0]
  6' B. Craig [451 - 0]
  6' B. Craig [452 - 0]
  6' B. Craig [453 - 0]
  6' B. Craig [454 - 0]
  6' B. Craig [455 - 0]
  6' B. Craig [456 - 0]
  6' B. Craig [457 - 0]
  6' B. Craig [458 - 0]
  6' B. Craig [459 - 0]
  6' B. Craig [460 - 0]
  6' B. Craig [461 - 0]
  6' B. Craig [462 - 0]
  6' B. Craig [463 - 0]
  6' B. Craig [464 - 0]
  6' B. Craig [465 - 0]
  6' B. Craig [466 - 0]
  6' B. Craig [467 - 0]
  6' B. Craig [468 - 0]
  6' B. Craig [469 - 0]
  6' B. Craig [470 - 0]
  6' B. Craig [471 - 0]
  6' B. Craig [472 - 0]
  6' B. Craig [473 - 0]
  6' B. Craig [474 - 0]
  6' B. Craig [475 - 0]
  6' B. Craig [476 - 0]
  6' B. Craig [477 - 0]
  6' B. Craig [478 - 0]
  6' B. Craig [479 - 0]
  6' B. Craig [480 - 0]
  6' B. Craig [481 - 0]
  6' B. Craig [482 - 0]
  6' B. Craig [483 - 0]
  6' B. Craig [484 - 0]
  6' B. Craig [485 - 0]
  6' B. Craig [486 - 0]
  6' B. Craig [487 - 0]
  6' B. Craig [488 - 0]
  6' B. Craig [489 - 0]
  6' B. Craig [490 - 0]
  6' B. Craig [491 - 0]
  6' B. Craig [492 - 0]
  6' B. Craig [493 - 0]
  6' B. Craig [494 - 0]
  6' B. Craig [495 - 0]
  6' B. Craig [496 - 0]
  6' B. Craig [497 - 0]
  6' B. Craig [498 - 0]
  6' B. Craig [499 - 0]
  6' B. Craig [500 - 0]
  6' B. Craig [501 - 0]
  6' B. Craig [502 - 0]
  6' B. Craig [503 - 0]
  6' B. Craig [504 - 0]
  6' B. Craig [505 - 0]
  6' B. Craig [506 - 0]
  6' B. Craig [507 - 0]
  6' B. Craig [508 - 0]
  6' B. Craig [509 - 0]
  6' B. Craig [510 - 0]
  6' B. Craig [511 - 0]
  6' B. Craig [512 - 0]
  6' B. Craig [513 - 0]
  6' B. Craig [514 - 0]
  6' B. Craig [515 - 0]
  6' B. Craig [516 - 0]
  6' B. Craig [517 - 0]
  6' B. Craig [518 - 0]
  6' B. Craig [519 - 0]
  6' B. Craig [520 - 0]
  6' B. Craig [521 - 0]
  6' B. Craig [522 - 0]
  6' B. Craig [523 - 0]
  6' B. Craig [524 - 0]
  6' B. Craig [525 - 0]
  6' B. Craig [526 - 0]
  6' B. Craig [527 - 0]
  6' B. Craig [528 - 0]
  6' B. Craig [529 - 0]
  6' B. Craig [530 - 0]
  6' B. Craig [531 - 0]
  6' B. Craig [532 - 0]
  6' B. Craig [533 - 0]
  6' B. Craig [534 - 0]
  6' B. Craig [535 - 0]
  6' B. Craig [536 - 0]
  6' B. Craig [537 - 0]
  6' B. Craig [538 - 0]
  6' B. Craig [539 - 0]
  6' B. Craig [540 - 0]
  6' B. Craig [541 - 0]
  6' B. Craig [542 - 0]
  6' B. Craig [543 - 0]
  6' B. Craig [544 - 0]
  6' B. Craig [545 - 0]
  6' B. Craig [546 - 0]
  6' B. Craig [547 - 0]
  6' B. Craig [548 - 0]
  6' B. Craig [549 - 0]
  6' B. Craig [550 - 0]
  6' B. Craig [551 - 0]
  6' B. Craig [552 - 0]
  6' B. Craig [553 - 0]
  6' B. Craig [554 - 0]
  6' B. Craig [555 - 0]
  6' B. Craig [556 - 0]
  6' B. Craig [557 - 0]
  6' B. Craig [558 - 0]
  6' B. Craig [559 - 0]
  6' B. Craig [560 - 0]
  6' B. Craig [561 - 0]
  6' B. Craig [562 - 0]
  6' B. Craig [563 - 0]
  6' B. Craig [564 - 0]
  6' B. Craig [565 - 0]
  6' B. Craig [566 - 0]
  6' B. Craig [567 - 0]
  6' B. Craig [568 - 0]
  6' B. Craig [569 - 0]
  6' B. Craig [570 - 0]
  6' B. Craig [571 - 0]
  6' B. Craig [572 - 0]
  6' B. Craig [573 - 0]
  6' B. Craig [574 - 0]
  6' B. Craig [575 - 0]
  6' B. Craig [576 - 0]
  6' B. Craig [577 - 0]
  6' B. Craig [578 - 0]
  6' B. Craig [579 - 0]
  6' B. Craig [580 - 0]
  6' B. Craig [581 - 0]
  6' B. Craig [582 - 0]
  6' B. Craig [583 - 0]
  6' B. Craig [584 - 0]
  6' B. Craig [585 - 0]
  6' B. Craig [586 - 0]
  6' B. Craig [587 - 0]
  6' B. Craig [588 - 0]
  6' B. Craig [589 - 0]
  6' B. Craig [590 - 0]
  6' B. Craig [591 - 0]
  6' B. Craig [592 - 0]
  6' B. Craig [593 - 0]
  6' B. Craig [594 - 0]
  6' B. Craig [595 - 0]
  6' B. Craig [596 - 0]
  6' B. Craig [597 - 0]
  6' B. Craig [598 - 0]
  6' B. Craig [599 - 0]
  6' B. Craig [600 - 0]
  6' B. Craig [601 - 0]
  6' B. Craig [602 - 0]
  6' B. Craig [603 - 0]
  6' B. Craig [604 - 0]
  6' B. Craig [605 - 0]
  6' B. Craig [606 - 0]
  6' B. Craig [607 - 0]
  6' B. Craig [608 - 0]
  6' B. Craig [609 - 0]
  6' B. Craig [610 - 0]
  6' B. Craig [611 - 0]
  6' B. Craig [612 - 0]
  6' B. Craig [613 - 0]
  6' B. Craig [614 - 0]
  6' B. Craig [615 - 0]
  6' B. Craig [616 - 0]
  6' B. Craig [617 - 0]
  6' B. Craig [618 - 0]
  6' B. Craig [619 - 0]
  6' B. Craig [620 - 0]
  6' B. Craig [621 - 0]
  6' B. Craig [622 - 0]
  6' B. Craig [623 - 0]
  6' B. Craig [624 - 0]
  6' B. Craig [625 - 0]
  6' B. Craig [626 - 0]
  6' B. Craig [627 - 0]
  6' B. Craig [628 - 0]
  6' B. Craig [629 - 0]
  6' B. Craig [630 - 0]
  6' B. Craig [631 - 0]
  6' B. Craig [632 - 0]
  6' B. Craig [633 - 0]
  6' B. Craig [634 - 0]
  6' B. Craig [635 - 0]
  6' B. Craig [636 - 0]
  6' B. Craig [637 - 0]
  6' B. Craig [638 - 0]
  6' B. Craig [639 - 0]
  6' B. Craig [640 - 0]
  6' B. Craig [641 - 0]
  6' B. Craig [642 - 0]
  6' B. Craig [643 - 0]
  6' B. Craig [644 - 0]
  6' B. Craig [645 - 0]
  6' B. Craig [646 - 0]
  6' B. Craig [647 - 0]
  6' B. Craig [648 - 0]
  6' B. Craig [649 - 0]
  6' B. Craig [650 - 0]
  6' B. Craig [651 - 0]
  6' B. Craig [652 - 0]
  6' B. Craig [653 - 0]
  6' B. Craig [654 - 0]
  6' B. Craig [655 - 0]
  6' B. Craig [656 - 0]
  6' B. Craig [657 - 0]
  6' B. Craig [658 - 0]
  6' B. Craig [659 - 0]
  6' B. Craig [660 - 0]
  6' B. Craig [661 - 0]
  6' B. Craig [662 - 0]
  6' B. Craig [663 - 0]
  6' B. Craig [664 - 0]
  6' B. Craig [665 - 0]
  6' B. Craig [666 - 0]
  6' B. Craig [667 - 0]
  6' B. Craig [668 - 0]
  6' B. Craig [669 - 0]
  6' B. Craig [670 - 0]
  6' B. Craig [671 - 0]
  6' B. Craig [672 - 0]
  6' B. Craig [673 - 0]
  6' B. Craig [674 - 0]
  6' B. Craig [675 - 0]
  6' B. Craig [676 - 0]
  6' B. Craig [677 - 0]
  6' B. Craig [678 - 0]
  6' B. Craig [679 - 0]
  6' B. Craig [680 - 0]
  6' B. Craig [681 - 0]
  6' B. Craig [682 - 0]
  6' B. Craig [683 - 0]
  6' B. Craig [684 - 0]
  6' B. Craig [685 - 0]
  6' B. Craig [686 - 0]
  6' B. Craig [687 - 0]
  6' B. Craig [688 - 0]
  6' B. Craig [689 - 0]
  6' B. Craig [690 - 0]
  6' B. Craig [691 - 0]
  6' B. Craig [692 - 0]
  6' B. Craig [693 - 0]
  6' B. Craig [694 - 0]
  6' B. Craig [695 - 0]
  6' B. Craig [696 - 0]
  6' B. Craig [697 - 0]
  6' B. Craig [698 - 0]
  6' B. Craig [699 - 0]
  6' B. Craig [700 - 0]
  6' B. Craig [701 - 0]
  6' B. Craig [702 - 0]
  6' B. Craig [703 - 0]
  6' B. Craig [704 - 0]
  6' B. Craig [705 - 0]
  6' B. Craig [706 - 0]
  6' B. Craig [707 - 0]
  6' B. Craig [708 - 0]
  6' B. Craig [709 - 0]
  6' B. Craig [710 - 0]
  6' B. Craig [711 - 0]
  6' B. Craig [712 - 0]
  6' B. Craig [713 - 0]
  6' B. Craig [714 - 0]
  6' B. Craig [715 - 0]
  6' B. Craig [716 - 0]
  6' B. Craig [717 - 0]
  6' B. Craig [718 - 0]
  6' B. Craig [719 - 0]
  6' B. Craig [720 - 0]
  6' B. Craig [721 - 0]
  6' B. Craig [722 - 0]
  6' B. Craig [723 - 0]
  6' B. Craig [724 - 0]
  6' B. Craig [725 - 0]
  6' B. Craig [726 - 0]
  6' B. Craig [727 - 0]
  6' B. Craig [728 - 0]
  6' B. Craig [729 - 0]
  6' B. Craig [730 - 0]
  6' B. Craig [731 - 0]
  6' B. Craig [732 - 0]
  6' B. Craig [733 - 0]
  6' B. Craig [734 - 0]
  6' B. Craig [735 - 0]
  6' B. Craig [736 - 0]
  6' B. Craig [737 - 0]
  6' B. Craig [738 - 0]
  6' B. Craig [739 - 0]
  6' B. Craig [740 - 0]
  6' B. Craig [741 - 0]
  20' A. Sorenson [742 - 0]
  20' A. Sorenson [743 - 0]
  20' A. Sorenson [744 - 0]
  20' A. Sorenson [745 - 0]
  20' A. Sorenson [746 - 0]
  20' A. Sorenson [747 - 0]
  20' A. Sorenson [748 - 0]
  20' A. Sorenson [749 - 0]
  20' A. Sorenson [750 - 0]
  20' A. Sorenson [751 - 0]
  20' A. Sorenson [752 - 0]
  20' A. Sorenson [753 - 0]
  20' A. Sorenson [754 - 0]
  20' A. Sorenson [755 - 0]
  20' A. Sorenson [756 - 0]
  20' A. Sorenson [757 - 0]
  20' A. Sorenson [758 - 0]
  20' A. Sorenson [759 - 0]
  20' A. Sorenson [760 - 0]
  20' A. Sorenson [761 - 0]
  20' A. Sorenson [762 - 0]
  20' A. Sorenson [763 - 0]
  20' A. Sorenson [764 - 0]
  20' A. Sorenson [765 - 0]
  20' A. Sorenson [766 - 0]
  20' A. Sorenson [767 - 0]
  20' A. Sorenson [768 - 0]
  20' A. Sorenson [769 - 0]
  20' A. Sorenson [770 - 0]
  20' A. Sorenson [771 - 0]
  20' A. Sorenson [772 - 0]
  20' A. Sorenson [773 - 0]
  20' A. Sorenson [774 - 0]
  20' A. Sorenson [775 - 0]
  20' A. Sorenson [776 - 0]
  20' A. Sorenson [777 - 0]
  20' A. Sorenson [778 - 0]
  20' A. Sorenson [779 - 0]
  20' A. Sorenson [780 - 0]
  20' A. Sorenson [781 - 0]
  20' A. Sorenson [782 - 0]
  20' A. Sorenson [783 - 0]
  20' A. Sorenson [784 - 0]
  20' A. Sorenson [785 - 0]
  20' A. Sorenson [786 - 0]
  20' A. Sorenson [787 - 0]
  20' A. Sorenson [788 - 0]
  20' A. Sorenson [789 - 0]
  20' A. Sorenson [790 - 0]
  20' A. Sorenson [791 - 0]
  20' A. Sorenson [792 - 0]
  20' A. Sorenson [793 - 0]
  20' A. Sorenson [794 - 0]
  20' A. Sorenson [795 - 0]
  20' A. Sorenson [796 - 0]
  20' A. Sorenson [797 - 0]
  20' A. Sorenson [798 - 0]
  20' A. Sorenson [799 - 0]
  20' A. Sorenson [800 - 0]
  20' A. Sorenson [801 - 0]
  20' A. Sorenson [802 - 0]
  20' A. Sorenson [803 - 0]
  20' A. Sorenson [804 - 0]
  20' A. Sorenson [805 - 0]
  20' A. Sorenson [806 - 0]
  20' A. Sorenson [807 - 0]
  20' A. Sorenson [808 - 0]
  20' A. Sorenson [809 - 0]
  20' A. Sorenson [810 - 0]
  20' A. Sorenson [811 - 0]
  20' A. Sorenson [812 - 0]
  20' A. Sorenson [813 - 0]
  20' A. Sorenson [814 - 0]
  20' A. Sorenson [815 - 0]
  20' A. Sorenson [816 - 0]
  20' A. Sorenson [817 - 0]
  20' A. Sorenson [818 - 0]
  20' A. Sorenson [819 - 0]
  20' A. Sorenson [820 - 0]
  20' A. Sorenson [821 - 0]
  20' A. Sorenson [822 - 0]
  20' A. Sorenson [823 - 0]
  20' A. Sorenson [824 - 0]
  20' A. Sorenson [825 - 0]
  20' A. Sorenson [826 - 0]
  20' A. Sorenson [827 - 0]
  20' A. Sorenson [828 - 0]
  20' A. Sorenson [829 - 0]
  20' A. Sorenson [830 - 0]
  20' A. Sorenson [831 - 0]
  20' A. Sorenson [832 - 0]
  20' A. Sorenson [833 - 0]
  20' A. Sorenson [834 - 0]
  20' A. Sorenson [835 - 0]
  20' A. Sorenson [836 - 0]
  20' A. Sorenson [837 - 0]
  20' A. Sorenson [838 - 0]
  20' A. Sorenson [839 - 0]
  20' A. Sorenson [840 - 0]
  20' A. Sorenson [841 - 0]
  20' A. Sorenson [842 - 0]
  20' A. Sorenson [843 - 0]
  20' A. Sorenson [844 - 0]
  20' A. Sorenson [845 - 0]
  20' A. Sorenson [846 - 0]
  20' A. Sorenson [847 - 0]
  20' A. Sorenson [848 - 0]
  20' A. Sorenson [849 - 0]
  20' A. Sorenson [850 - 0]
  20' A. Sorenson [851 - 0]
  20' A. Sorenson [852 - 0]
  20' A. Sorenson [853 - 0]
  20' A. Sorenson [854 - 0]
  20' A. Sorenson [855 - 0]
  20' A. Sorenson [856 - 0]
  20' A. Sorenson [857 - 0]
  20' A. Sorenson [858 - 0]
  20' A. Sorenson [859 - 0]
  20' A. Sorenson [860 - 0]
  20' A. Sorenson [861 - 0]
  20' A. Sorenson [862 - 0]
  20' A. Sorenson [863 - 0]
  20' A. Sorenson [864 - 0]
  20' A. Sorenson [865 - 0]
  20' A. Sorenson [866 - 0]
  20' A. Sorenson [867 - 0]
  20' A. Sorenson [868 - 0]
  20' A. Sorenson [869 - 0]
  20' A. Sorenson [870 - 0]
  20' A. Sorenson [871 - 0]
  20' A. Sorenson [872 - 0]
  20' A. Sorenson [873 - 0]
  20' A. Sorenson [874 - 0]
  20' A. Sorenson [875 - 0]
  20' A. Sorenson [876 - 0]
  20' A. Sorenson [877 - 0]
  20' A. Sorenson [878 - 0]
  20' A. Sorenson [879 - 0]
  20' A. Sorenson [880 - 0]
  20' A. Sorenson [881 - 0]
  20' A. Sorenson [882 - 0]
  20' A. Sorenson [883 - 0]
  20' A. Sorenson [884 - 0]
  20' A. Sorenson [885 - 0]
  20' A. Sorenson [886 - 0]
  20' A. Sorenson [887 - 0]
  20' A. Sorenson [888 - 0]
  20' A. Sorenson [889 - 0]
  20' A. Sorenson [890 - 0]
  20' A. Sorenson [891 - 0]
  20' A. Sorenson [892 - 0]
  20' A. Sorenson [893 - 0]
  20' A. Sorenson [894 - 0]
  20' A. Sorenson [895 - 0]
  20' A. Sorenson [896 - 0]
  20' A. Sorenson [897 - 0]
  20' A. Sorenson [898 - 0]
  20' A. Sorenson [899 - 0]
  20' A. Sorenson [900 - 0]
  20' A. Sorenson [901 - 0]
  20' A. Sorenson [902 - 0]
  20' A. Sorenson [903 - 0]
  20' A. Sorenson [904 - 0]
  20' A. Sorenson [905 - 0]
  20' A. Sorenson [906 - 0]
  20' A. Sorenson [907 - 0]
  20' A. Sorenson [908 - 0]
  20' A. Sorenson [909 - 0]
  20' A. Sorenson [910 - 0]
  20' A. Sorenson [911 - 0]
  20' A. Sorenson [912 - 0]
  20' A. Sorenson [913 - 0]
  20' A. Sorenson [914 - 0]
  20' A. Sorenson [915 - 0]
  20' A. Sorenson [916 - 0]
  20' A. Sorenson [917 - 0]
  20' A. Sorenson [918 - 0]
  20' A. Sorenson [919 - 0]
  20' A. Sorenson [920 - 0]
  20' A. Sorenson [921 - 0]
  20' A. Sorenson [922 - 0]
  20' A. Sorenson [923 - 0]
  20' A. Sorenson [924 - 0]
  20' A. Sorenson [925 - 0]
  20' A. Sorenson [926 - 0]
  20' A. Sorenson [927 - 0]
  20' A. Sorenson [928 - 0]
  20' A. Sorenson [929 - 0]
  20' A. Sorenson [930 - 0]
  20' A. Sorenson [931 - 0]
  20' A. Sorenson [932 - 0]
  20' A. Sorenson [933 - 0]
  20' A. Sorenson [934 - 0]
  20' A. Sorenson [935 - 0]
  20' A. Sorenson [936 - 0]
  20' A. Sorenson [937 - 0]
  20' A. Sorenson [938 - 0]
  20' A. Sorenson [939 - 0]
  20' A. Sorenson [940 - 0]
  20' A. Sorenson [941 - 0]
  20' A. Sorenson [942 - 0]
  20' A. Sorenson [943 - 0]
  20' A. Sorenson [944 - 0]
  20' A. Sorenson [945 - 0]
  20' A. Sorenson [946 - 0]
  20' A. Sorenson [947 - 0]
  20' A. Sorenson [948 - 0]
  20' A. Sorenson [949 - 0]
  20' A. Sorenson [950 - 0]
  20' A. Sorenson [951 - 0]
  20' A. Sorenson [952 - 0]
  20' A. Sorenson [953 - 0]
  20' A. Sorenson [954 - 0]
  20' A. Sorenson [955 - 0]
  20' A. Sorenson [956 - 0]
  20' A. Sorenson [957 - 0]
  20' A. Sorenson [958 - 0]
  20' A. Sorenson [959 - 0]
  20' A. Sorenson [960 - 0]
  20' A. Sorenson [961 - 0]
  20' A. Sorenson [962 - 0]
  20' A. Sorenson [963 - 0]
  20' A. Sorenson [964 - 0]
  20' A. Sorenson [965 - 0]
  20' A. Sorenson [966 - 0]
  20' A. Sorenson [967 - 0]
  20' A. Sorenson [968 - 0]
  20' A. Sorenson [969 - 0]
  20' A. Sorenson [970 - 0]
  20' A. Sorenson [971 - 0]
  20' A. Sorenson [972 - 0]
  20' A. Sorenson [973 - 0]
  20' A. Sorenson [974 - 0]
  20' A. Sorenson [975 - 0]
  20' A. Sorenson [976 - 0]
  20' A. Sorenson [977 - 0]
  20' A. Sorenson [978 - 0]
  20' A. Sorenson [979 - 0]
  20' A. Sorenson [980 - 0]
  20' A. Sorenson [981 - 0]
  20' A. Sorenson [982 - 0]
  20' A. Sorenson [983 - 0]
  20' A. Sorenson [984 - 0]
  20' A. Sorenson [985 - 0]
  20' A. Sorenson [986 - 0]
  20' A. Sorenson [987 - 0]
  20' A. Sorenson [988 - 0]
  20' A. Sorenson [989 - 0]
  20' A. Sorenson [990 - 0]
  20' A. Sorenson [991 - 0]
  20' A. Sorenson [992 - 0]
  20' A. Sorenson [993 - 0]
  20' A. Sorenson [994 - 0]
  20' A. Sorenson [995 - 0]
  20' A. Sorenson [996 - 0]
  20' A. Sorenson [997 - 0]
  20' A. Sorenson [998 - 0]
  20' A. Sorenson [999 - 0]
  20' A. Sorenson [1000 - 0]
  20' A. Sorenson [1001 - 0]
  20' A. Sorenson [1002 - 0]
  20' A. Sorenson [1003 - 0]
  20' A. Sorenson [1004 - 0]
  20' A. Sorenson [1005 - 0]
  20' A. Sorenson [1006 - 0]
  20' A. Sorenson [1007 - 0]
  20' A. Sorenson [1008 - 0]
  20' A. Sorenson [1009 - 0]
  20' A. Sorenson [1010 - 0]
  20' A. Sorenson [1011 - 0]
  20' A. Sorenson [1012 - 0]
  20' A. Sorenson [1013 - 0]
  20' A. Sorenson [1014 - 0]
  20' A. Sorenson [1015 - 0]
  20' A. Sorenson [1016 - 0]
  20' A. Sorenson [1017 - 0]
  20' A. Sorenson [1018 - 0]
  20' A. Sorenson [1019 - 0]
  20' A. Sorenson [1020 - 0]
  20' A. Sorenson [1021 - 0]
  20' A. Sorenson [1022 - 0]
  20' A. Sorenson [1023 - 0]
  20' A. Sorenson [1024 - 0]
  20' A. Sorenson [1025 - 0]
  20' A. Sorenson [1026 - 0]
  20' A. Sorenson [1027 - 0]
  20' A. Sorenson [1028 - 0]
  20' A. Sorenson [1029 - 0]
  20' A. Sorenson [1030 - 0]
  20' A. Sorenson [1031 - 0]
  20' A. Sorenson [1032 - 0]
  20' A. Sorenson [1033 - 0]
  20' A. Sorenson [1034 - 0]
  20' A. Sorenson [1035 - 0]
  20' A. Sorenson [1036 - 0]
  20' A. Sorenson [1037 - 0]
  20' A. Sorenson [1038 - 0]
  20' A. Sorenson [1039 - 0]
  20' A. Sorenson [1040 - 0]
  20' A. Sorenson [1041 - 0]
  20' A. Sorenson [1042 - 0]
  20' A. Sorenson [1043 - 0]
  20' A. Sorenson [1044 - 0]
  20' A. Sorenson [1045 - 0]
  20' A. Sorenson [1046 - 0]
  20' A. Sorenson [1047 - 0]
  20' A. Sorenson [1048 - 0]
  20' A. Sorenson [1049 - 0]
  20' A. Sorenson [1050 - 0]
  20' A. Sorenson [1051 - 0]
  20' A. Sorenson [1052 - 0]
  20' A. Sorenson [1053 - 0]
  20' A. Sorenson [1054 - 0]
  20' A. Sorenson [1055 - 0]
  20' A. Sorenson [1056 - 0]
  20' A. Sorenson [1057 - 0]
  20' A. Sorenson [1058 - 0]
  20' A. Sorenson [1059 - 0]
  20' A. Sorenson [1060 - 0]
  20' A. Sorenson [1061 - 0]
  20' A. Sorenson [1062 - 0]
  20' A. Sorenson [1063 - 0]
  20' A. Sorenson [1064 - 0]
  20' A. Sorenson [1065 - 0]
  20' A. Sorenson [1066 - 0]
  20' A. Sorenson [1067 - 0]
  20' A. Sorenson [1068 - 0]
  20' A. Sorenson [1069 - 0]
  20' A. Sorenson [1070 - 0]
  20' A. Sorenson [1071 - 0]
  20' A. Sorenson [1072 - 0]
  20' A. Sorenson [1073 - 0]
  20' A. Sorenson [1074 - 0]
  20' A. Sorenson [1075 - 0]
  20' A. Sorenson [1076 - 0]
  20' A. Sorenson [1077 - 0]
  20' A. Sorenson [1078 - 0]
  20' A. Sorenson [1079 - 0]
  20' A. Sorenson [1080 - 0]
  20' A. Sorenson [1081 - 0]
  20' A. Sorenson [1082 - 0]
  20' A. Sorenson [1083 - 0]
  20' A. Sorenson [1084 - 0]
  20' A. Sorenson [1085 - 0]
  20' A. Sorenson [1086 - 0]
  20' A. Sorenson [1087 - 0]
  20' A. Sorenson [1088 - 0]
  20' A. Sorenson [1089 - 0]
  20' A. Sorenson [1090 - 0]
  20' A. Sorenson [1091 - 0]
  20' A. Sorenson [1092 - 0]
  20' A. Sorenson [1093 - 0]
  20' A. Sorenson [1094 - 0]
  20' A. Sorenson [1095 - 0]
  20' A. Sorenson [1096 - 0]
  20' A. Sorenson [1097 - 0]
  20' A. Sorenson [1098 - 0]
  20' A. Sorenson [1099 - 0]
  20' A. Sorenson [1100 - 0]
  20' A. Sorenson [1101 - 0]
  20' A. Sorenson [1102 - 0]
  20' A. Sorenson [1103 - 0]
  20' A. Sorenson [1104 - 0]
  20' A. Sorenson [1105 - 0]
  20' A. Sorenson [1106 - 0]
  20' A. Sorenson [1107 - 0]
  20' A. Sorenson [1108 - 0]
  20' A. Sorenson [1109 - 0]
  20' A. Sorenson [1110 - 0]
  20' A. Sorenson [1111 - 0]
  20' A. Sorenson [1112 - 0]
  20' A. Sorenson [1113 - 0]
  20' A. Sorenson [1114 - 0]
  20' A. Sorenson [1115 - 0]
  20' A. Sorenson [1116 - 0]
  20' A. Sorenson [1117 - 0]
  20' A. Sorenson [1118 - 0]
  20' A. Sorenson [1119 - 0]
  20' A. Sorenson [1120 - 0]
  20' A. Sorenson [1121 - 0]
  20' A. Sorenson [1122 - 0]
  20' A. Sorenson [1123 - 0]
  20' A. Sorenson [1124 - 0]
  20' A. Sorenson [1125 - 0]
  20' A. Sorenson [1126 - 0]
  20' A. Sorenson [1127 - 0]
  20' A. Sorenson [1128 - 0]
  20' A. Sorenson [1129 - 0]
  20' A. Sorenson [1130 - 0]
  20' A. Sorenson [1131 - 0]
  20' A. Sorenson [1132 - 0]
  20' A. Sorenson [1133 - 0]
  20' A. Sorenson [1134 - 0]
  20' A. Sorenson [1135 - 0]
  20' A. Sorenson [1136 - 0]
  20' A. Sorenson [1137 - 0]
  20' A. Sorenson [1138 - 0]
  20' A. Sorenson [1139 - 0]
  20' A. Sorenson [1140 - 0]
  20' A. Sorenson [1141 - 0]
  20' A. Sorenson [1142 - 0]
  20' A. Sorenson [1143 - 0]
  20' A. Sorenson [1144 - 0]
  20' A. Sorenson [1145 - 0]
  20' A. Sorenson [1146 - 0]
  20' A. Sorenson [1147 - 0]
  20' A. Sorenson [1148 - 0]
  20' A. Sorenson [1149 - 0]
  20' A. Sorenson [1150 - 0]
  20' A. Sorenson [1151 - 0]
  20' A. Sorenson [1152 - 0]
  20' A. Sorenson [1153 - 0]
  20' A. Sorenson [1154 - 0]
  20' A. Sorenson [1155 - 0]
  20' A. Sorenson [1156 - 0]
  20' A. Sorenson [1157 - 0]
  20' A. Sorenson [1158 - 0]
  20' A. Sorenson [1159 - 0]
  20' A. Sorenson [1160 - 0]
  20' A. Sorenson [1161 - 0]
  20' A. Sorenson [1162 - 0]
  20' A. Sorenson [1163 - 0]
  20' A. Sorenson [1164 - 0]
  20' A. Sorenson [1165 - 0]
  20' A. Sorenson [1166 - 0]
  20' A. Sorenson [1167 - 0]
  20' A. Sorenson [1168 - 0]
  20' A. Sorenson [1169 - 0]
  20' A. Sorenson [1170 - 0]
  20' A. Sorenson [1171 - 0]
  20' A. Sorenson [1172 - 0]
  20' A. Sorenson [1173 - 0]
  20' A. Sorenson [1174 - 0]
  20' A. Sorenson [1175 - 0]
  20' A. Sorenson [1176 - 0]
  20' A. Sorenson [1177 - 0]
  20' A. Sorenson [1178 - 0]
  20' A. Sorenson [1179 - 0]
  20' A. Sorenson [1180 - 0]
  20' A. Sorenson [1181 - 0]
  20' A. Sorenson [1182 - 0]
  20' A. Sorenson [1183 - 0]
  20' A. Sorenson [1184 - 0]
  20' A. Sorenson [1185 - 0]
  20' A. Sorenson [1186 - 0]
  20' A. Sorenson [1187 - 0]
  20' A. Sorenson [1188 - 0]
  20' A. Sorenson [1189 - 0]
  20' A. Sorenson [1190 - 0]
  20' A. Sorenson [1191 - 0]
  20' A. Sorenson [1192 - 0]
  20' A. Sorenson [1193 - 0]
  20' A. Sorenson [1194 - 0]
  20' A. Sorenson [1195 - 0]
  20' A. Sorenson [1196 - 0]
  20' A. Sorenson [1197 - 0]
  20' A. Sorenson [1198 - 0]
  20' A. Sorenson [1199 - 0]
  20' A. Sorenson [1200 - 0]
  20' A. Sorenson [1201 - 0]
  20' A. Sorenson [1202 - 0]
  20' A. Sorenson [1203 - 0]
  20' A. Sorenson [1204 - 0]
  20' A. Sorenson [1205 - 0]
  20' A. Sorenson [1206 - 0]
  20' A. Sorenson [1207 - 0]
  20' A. Sorenson [1208 - 0]
  20' A. Sorenson [1209 - 0]
  20' A. Sorenson [1210 - 0]
  20' A. Sorenson [1211 - 0]
  20' A. Sorenson [1212 - 0]
  20' A. Sorenson [1213 - 0]
  20' A. Sorenson [1214 - 0]
  20' A. Sorenson [1215 - 0]
  20' A. Sorenson [1216 - 0]
  20' A. Sorenson [1217 - 0]
  20' A. Sorenson [1218 - 0]
  20' A. Sorenson [1219 - 0]
  20' A. Sorenson [1220 - 0]
  20' A. Sorenson [1221 - 0]
  20' A. Sorenson [1222 - 0]
  20' A. Sorenson [1223 - 0]
  20' A. Sorenson [1224 - 0]
  20' A. Sorenson [1225 - 0]
  20' A. Sorenson [1226 - 0]
  20' A. Sorenson [1227 - 0]
  20' A. Sorenson [1228 - 0]
  20' A. Sorenson [1229 - 0]
  20' A. Sorenson [1230 - 0]
  20' A. Sorenson [1231 - 0]
  20' A. Sorenson [1232 - 0]
  20' A. Sorenson [1233 - 0]
  20' A. Sorenson [1234 - 0]
  20' A. Sorenson [1235 - 0]
  20' A. Sorenson [1236 - 0]
  20' A. Sorenson [1237 - 0]
  20' A. Sorenson [1238 - 0]
  20' A. Sorenson [1239 - 0]
  20' A. Sorenson [1240 - 0]
  20' A. Sorenson [1241 - 0]
  20' A. Sorenson [1242 - 0]
  20' A. Sorenson [1243 - 0]
  20' A. Sorenson [1244 - 0]
  20' A. Sorenson [1245 - 0]
  20' A. Sorenson [1246 - 0]
  20' A. Sorenson [1247 - 0]
  20' A. Sorenson [1248 - 0]
  20' A. Sorenson [1249 - 0]
  20' A. Sorenson [1250 - 0]
  20' A. Sorenson [1251 - 0]
  20' A. Sorenson [1252 - 0]
  20' A. Sorenson [1253 - 0]
  20' A. Sorenson [1254 - 0]
  20' A. Sorenson [1255 - 0]
  20' A. Sorenson [1256 - 0]
  20' A. Sorenson [1257 - 0]
  20' A. Sorenson [1258 - 0]
  20' A. Sorenson [1259 - 0]
  20' A. Sorenson [1260 - 0]
  20' A. Sorenson [1261 - 0]
  20' A. Sorenson [1262 - 0]
  20' A. Sorenson [1263 - 0]
  20' A. Sorenson [1264 - 0]
  20' A. Sorenson [1265 - 0]
  20' A. Sorenson [1266 - 0]
  20' A. Sorenson [1267 - 0]
  20' A. Sorenson [1268 - 0]
  20' A. Sorenson [1269 - 0]
  20' A. Sorenson [1270 - 0]
  20' A. Sorenson [1271 - 0]
  20' A. Sorenson [1272 - 0]
  20' A. Sorenson [1273 - 0]
  20' A. Sorenson [1274 - 0]
  20' A. Sorenson [1275 - 0]
  20' A. Sorenson [1276 - 0]
  20' A. Sorenson [1277 - 0]
  20' A. Sorenson [1278 - 0]
  20' A. Sorenson [1279 - 0]
  20' A. Sorenson [1280 - 0]
  20' A. Sorenson [1281 - 0]
  20' A. Sorenson [1282 - 0]
  20' A. Sorenson [1283 - 0]
  20' A. Sorenson [1284 - 0]
  20' A. Sorenson [1285 - 0]
  20' A. Sorenson [1286 - 0]
  20' A. Sorenson [1287 - 0]
  20' A. Sorenson [1288 - 0]
  20' A. Sorenson [1289 - 0]
  20' A. Sorenson [1290 - 0]
  20' A. Sorenson [1291 - 0]
  20' A. Sorenson [1292 - 0]
  20' A. Sorenson [1293 - 0]
  20' A. Sorenson [1294 - 0]
  20' A. Sorenson [1295 - 0]
  20' A. Sorenson [1296 - 0]
  20' A. Sorenson [1297 - 0]
  20' A. Sorenson [1298 - 0]
  20' A. Sorenson [1299 - 0]
  20' A. Sorenson [1300 - 0]
  20' A. Sorenson [1301 - 0]
  20' A. Sorenson [1302 - 0]
  20' A. Sorenson [1303 - 0]
  20' A. Sorenson [1304 - 0]
  20' A. Sorenson [1305 - 0]
  20' A. Sorenson [1306 - 0]
  20' A. Sorenson [1307 - 0]
  20' A. Sorenson [1308 - 0]
  20' A. Sorenson [1309 - 0]
  20' A. Sorenson [1310 - 0]
  20' A. Sorenson [1311 - 0]
  20' A. Sorenson [1312 - 0]
  20' A. Sorenson [1313 - 0]
  20' A. Sorenson [1314 - 0]
  20' A. Sorenson [1315 - 0]
  20' A. Sorenson [1316 - 0]
  20' A. Sorenson [1317 - 0]
  20' A. Sorenson [1318 - 0]
  20' A. Sorenson [1319 - 0]
  20' A. Sorenson [1320 - 0]
  20' A. Sorenson [1321 - 0]
  20' A. Sorenson [1322 - 0]
  20' A. Sorenson [1323 - 0]
  20' A. Sorenson [1324 - 0]
  20' A. Sorenson [1325 - 0]
  20' A. Sorenson [1326 - 0]
  20' A. Sorenson [1327 - 0]
  20' A. Sorenson [1328 - 0]
  20' A. Sorenson [1329 - 0]
  20' A. Sorenson [1330 - 0]
  20' A. Sorenson [1331 - 0]
  20' A. Sorenson [1332 - 0]
  20' A. Sorenson [1333 - 0]
  20' A. Sorenson [1334 - 0]
  20' A. Sorenson [1335 - 0]
  20' A. Sorenson [1336 - 0]
  20' A. Sorenson [1337 - 0]
  20' A. Sorenson [1338 - 0]
  20' A. Sorenson [1339 - 0]
  20' A. Sorenson [1340 - 0]
  20' A. Sorenson [1341 - 0]
  20' A. Sorenson [1342 - 0]
  20' A. Sorenson [1343 - 0]
  20' A. Sorenson [1344 - 0]
  20' A. Sorenson [1345 - 0]
  20' A. Sorenson [1346 - 0]
  20' A. Sorenson [1347 - 0]
  20' A. Sorenson [1348 - 0]
  20' A. Sorenson [1349 - 0]
  20' A. Sorenson [1350 - 0]
  20' A. Sorenson [1351 - 0]
  20' A. Sorenson [1352 - 0]
  20' A. Sorenson [1353 - 0]
  20' A. Sorenson [1354 - 0]
  20' A. Sorenson [1355 - 0]
  20' A. Sorenson [1356 - 0]
  20' A. Sorenson [1357 - 0]
  20' A. Sorenson [1358 - 0]
  20' A. Sorenson [1359 - 0]
  20' A. Sorenson [1360 - 0]
  20' A. Sorenson [1361 - 0]
  20' A. Sorenson [1362 - 0]
  20' A. Sorenson [1363 - 0]
  20' A. Sorenson [1364 - 0]
  20' A. Sorenson [1365 - 0]
  20' A. Sorenson [1366 - 0]
  20' A. Sorenson [1367 - 0]
  20' A. Sorenson [1368 - 0]
  20' A. Sorenson [1369 - 0]
  20' A. Sorenson [1370 - 0]
  20' A. Sorenson [1371 - 0]
  20' A. Sorenson [1372 - 0]
  20' A. Sorenson [1373 - 0]
  20' A. Sorenson [1374 - 0]
  20' A. Sorenson [1375 - 0]
  20' A. Sorenson [1376 - 0]
  20' A. Sorenson [1377 - 0]
  20' A. Sorenson [1378 - 0]
  20' A. Sorenson [1379 - 0]
  20' A. Sorenson [1380 - 0]
  20' A. Sorenson [1381 - 0]
  20' A. Sorenson [1382 - 0]
  20' A. Sorenson [1383 - 0]
  20' A. Sorenson [1384 - 0]
  20' A. Sorenson [1385 - 0]
  20' A. Sorenson [1386 - 0]
  20' A. Sorenson [1387 - 0]
  20' A. Sorenson [1388 - 0]
  20' A. Sorenson [1389 - 0]
  20' A. Sorenson [1390 - 0]
  20' A. Sorenson [1391 - 0]
  20' A. Sorenson [1392 - 0]
  20' A. Sorenson [1393 - 0]
  20' A. Sorenson [1394 - 0]
  20' A. Sorenson [1395 - 0]
  20' A. Sorenson [1396 - 0]
  20' A. Sorenson [1397 - 0]
  20' A. Sorenson [1398 - 0]
  20' A. Sorenson [1399 - 0]
  20' A. Sorenson [1400 - 0]
  20' A. Sorenson [1401 - 0]
  20' A. Sorenson [1402 - 0]
  20' A. Sorenson [1403 - 0]
  20' A. Sorenson [1404 - 0]
  20' A. Sorenson [1405 - 0]
  20' A. Sorenson [1406 - 0]
  20' A. Sorenson [1407 - 0]
  20' A. Sorenson [1408 - 0]
  20' A. Sorenson [1409 - 0]
  20' A. Sorenson [1410 - 0]
  20' A. Sorenson [1411 - 0]
  20' A. Sorenson [1412 - 0]
  20' A. Sorenson [1413 - 0]
  20' A. Sorenson [1414 - 0]
  20' A. Sorenson [1415 - 0]
  20' A. Sorenson [1416 - 0]
  20' A. Sorenson [1417 - 0]
  20' A. Sorenson [1418 - 0]
  20' A. Sorenson [1419 - 0]
  20' A. Sorenson [1420 - 0]
  20' A. Sorenson [1421 - 0]
  20' A. Sorenson [1422 - 0]
  20' A. Sorenson [1423 - 0]
  20' A. Sorenson [1424 - 0]
  20' A. Sorenson [1425 - 0]
  20' A. Sorenson [1426 - 0]
  20' A. Sorenson [1427 - 0]
  20' A. Sorenson [1428 - 0]
  20' A. Sorenson [1429 - 0]
  20' A. Sorenson [1430 - 0]
  20' A. Sorenson [1431 - 0]
  20' A. Sorenson [1432 - 0]
  20' A. Sorenson [1433 - 0]
  20' A. Sorenson [1434 - 0]
  20' A. Sorenson [1435 - 0]
  20' A. Sorenson [1436 - 0]
  20' A. Sorenson [1437 - 0]
  20' A. Sorenson [1438 - 0]
  20' A. Sorenson [1439 - 0]
  20' A. Sorenson [1440 - 0]
  20' A. Sorenson [1441 - 0]
  20' A. Sorenson [1442 - 0]
  20' A. Sorenson [1443 - 0]
  20' A. Sorenson [1444 - 0]
  20' A. Sorenson [1445 - 0]
  20' A. Sorenson [1446 - 0]
  20' A. Sorenson [1447 - 0]
  20' A. Sorenson [1448 - 0]
  20' A. Sorenson [1449 - 0]
  20' A. Sorenson [1450 - 0]
  20' A. Sorenson [1451 - 0]
  20' A. Sorenson [1452 - 0]
  20' A. Sorenson [1453 - 0]
  20' A. Sorenson [1454 - 0]
  20' A. Sorenson [1455 - 0]
  20' A. Sorenson [1456 - 0]
  20' A. Sorenson [1457 - 0]
  20' A. Sorenson [1458 - 0]
  20' A. Sorenson [1459 - 0]
  20' A. Sorenson [1460 - 0]
  20' A. Sorenson [1461 - 0]
  20' A. Sorenson [1462 - 0]
  20' A. Sorenson [1463 - 0]
  20' A. Sorenson [1464 - 0]
  20' A. Sorenson [1465 - 0]
  20' A. Sorenson [1466 - 0]
  20' A. Sorenson [1467 - 0]
  20' A. Sorenson [1468 - 0]
  20' A. Sorenson [1469 - 0]
  20' A. Sorenson [1470 - 0]
  20' A. Sorenson [1471 - 0]
  20' A. Sorenson [1472 - 0]
  20' A. Sorenson [1473 - 0]
  20' A. Sorenson [1474 - 0]
  20' A. Sorenson [1475 - 0]
  20' A. Sorenson [1476 - 0]
  20' A. Sorenson [1477 - 0]
  20' A. Sorenson [1478 - 0]
  20' A. Sorenson [1479 - 0]
  20' A. Sorenson [1480 - 0]
  20' A. Sorenson [1481 - 0]
  20' A. Sorenson [1482 - 0]
  32' S. Kingue [1483 - 0]
  32' S. Kingue [1484 - 0]
  32' S. Kingue [1485 - 0]
  32' S. Kingue [1486 - 0]
  32' S. Kingue [1487 - 0]
  32' S. Kingue [1488 - 0]
  32' S. Kingue [1489 - 0]
  32' S. Kingue [1490 - 0]
  32' S. Kingue [1491 - 0]
  32' S. Kingue [1492 - 0]
  32' S. Kingue [1493 - 0]
  32' S. Kingue [1494 - 0]
  32' S. Kingue [1495 - 0]
  32' S. Kingue [1496 - 0]
  32' S. Kingue [1497 - 0]
  32' S. Kingue [1498 - 0]
  32' S. Kingue [1499 - 0]
  32' S. Kingue [1500 - 0]
  32' S. Kingue [1501 - 0]
  32' S. Kingue [1502 - 0]
  32' S. Kingue [1503 - 0]
  32' S. Kingue [1504 - 0]
  32' S. Kingue [1505 - 0]
  32' S. Kingue [1506 - 0]
  32' S. Kingue [1507 - 0]
  32' S. Kingue [1508 - 0]
  32' S. Kingue [1509 - 0]
  32' S. Kingue [1510 - 0]
  32' S. Kingue [1511 - 0]
  32' S. Kingue [1512 - 0]
  32' S. Kingue [1513 - 0]
  32' S. Kingue [1514 - 0]
  32' S. Kingue [1515 - 0]
  32' S. Kingue [1516 - 0]
  32' S. Kingue [1517 - 0]
  32' S. Kingue [1518 - 0]
  32' S. Kingue [1519 - 0]
  32' S. Kingue [1520 - 0]
  32' S. Kingue [1521 - 0]
  32' S. Kingue [1522 - 0]
  32' S. Kingue [1523 - 0]
  32' S. Kingue [1524 - 0]
  32' S. Kingue [1525 - 0]
  32' S. Kingue [1526 - 0]
  32' S. Kingue [1527 - 0]
  32' S. Kingue [1528 - 0]
  32' S. Kingue [1529 - 0]
  32' S. Kingue [1530 - 0]
  32' S. Kingue [1531 - 0]
  32' S. Kingue [1532 - 0]
  32' S. Kingue [1533 - 0]
  32' S. Kingue [1534 - 0]
  32' S. Kingue [1535 - 0]
  32' S. Kingue [1536 - 0]
  32' S. Kingue [1537 - 0]
  32' S. Kingue [1538 - 0]
  32' S. Kingue [1539 - 0]
  32' S. Kingue [1540 - 0]
  32' S. Kingue [1541 - 0]
  32' S. Kingue [1542 - 0]
  32' S. Kingue [1543 - 0]
  32' S. Kingue [1544 - 0]
  32' S. Kingue [1545 - 0]
  32' S. Kingue [1546 - 0]
  32' S. Kingue [1547 - 0]
  32' S. Kingue [1548 - 0]
  32' S. Kingue [1549 - 0]
  32' S. Kingue [1550 - 0]
  32' S. Kingue [1551 - 0]
  32' S. Kingue [1552 - 0]
  32' S. Kingue [1553 - 0]
  32' S. Kingue [1554 - 0]
  32' S. Kingue [1555 - 0]
  32' S. Kingue [1556 - 0]
  32' S. Kingue [1557 - 0]
  32' S. Kingue [1558 - 0]
  32' S. Kingue [1559 - 0]
  32' S. Kingue [1560 - 0]
  32' S. Kingue [1561 - 0]
  32' S. Kingue [1562 - 0]
  32' S. Kingue [1563 - 0]
  32' S. Kingue [1564 - 0]
  32' S. Kingue [1565 - 0]
  32' S. Kingue [1566 - 0]
  32' S. Kingue [1567 - 0]
  32' S. Kingue [1568 - 0]
  32' S. Kingue [1569 - 0]
  32' S. Kingue [1570 - 0]
  32' S. Kingue [1571 - 0]
  32' S. Kingue [1572 - 0]
  32' S. Kingue [1573 - 0]
  32' S. Kingue [1574 - 0]
  32' S. Kingue [1575 - 0]
  32' S. Kingue [1576 - 0]
  32' S. Kingue [1577 - 0]
  32' S. Kingue [1578 - 0]
  32' S. Kingue [1579 - 0]
  32' S. Kingue [1580 - 0]
  32' S. Kingue [1581 - 0]
  32' S. Kingue [1582 - 0]
  32' S. Kingue [1583 - 0]
  32' S. Kingue [1584 - 0]
  32' S. Kingue [1585 - 0]
  32' S. Kingue [1586 - 0]
  32' S. Kingue [1587 - 0]
  32' S. Kingue [1588 - 0]
  32' S. Kingue [1589 - 0]
  32' S. Kingue [1590 - 0]
  32' S. Kingue [1591 - 0]
  32' S. Kingue [1592 - 0]
  32' S. Kingue [1593 - 0]
  32' S. Kingue [1594 - 0]
  32' S. Kingue [1595 - 0]
  32' S. Kingue [1596 - 0]
  32' S. Kingue [1597 - 0]
  32' S. Kingue [1598 - 0]
  32' S. Kingue [1599 - 0]
  32' S. Kingue [1600 - 0]
  32' S. Kingue [1601 - 0]
  32' S. Kingue [1602 - 0]
  32' S. Kingue [1603 - 0]
  32' S. Kingue [1604 - 0]
  32' S. Kingue [1605 - 0]
  32' S. Kingue [1606 - 0]
  32' S. Kingue [1607 - 0]
  32' S. Kingue [1608 - 0]
  32' S. Kingue [1609 - 0]
  32' S. Kingue [1610 - 0]
  32' S. Kingue [1611 - 0]
  32' S. Kingue [1612 - 0]
  32' S. Kingue [1613 - 0]
  32' S. Kingue [1614 - 0]
  32' S. Kingue [1615 - 0]
  32' S. Kingue [1616 - 0]
  32' S. Kingue [1617 - 0]
  32' S. Kingue [1618 - 0]
  32' S. Kingue [1619 - 0]
  32' S. Kingue [1620 - 0]
  32' S. Kingue [1621 - 0]
  32' S. Kingue [1622 - 0]
  32' S. Kingue [1623 - 0]
  32' S. Kingue [1624 - 0]
  32' S. Kingue [1625 - 0]
  32' S. Kingue [1626 - 0]
  32' S. Kingue [1627 - 0]
  32' S. Kingue [1628 - 0]
  32' S. Kingue [1629 - 0]
  32' S. Kingue [1630 - 0]
  32' S. Kingue [1631 - 0]
  32' S. Kingue [1632 - 0]
  32' S. Kingue [1633 - 0]
  32' S. Kingue [1634 - 0]
  32' S. Kingue [1635 - 0]
  32' S. Kingue [1636 - 0]
  32' S. Kingue [1637 - 0]
  32' S. Kingue [1638 - 0]
  32' S. Kingue [1639 - 0]
  32' S. Kingue [1640 - 0]
  32' S. Kingue [1641 - 0]
  32' S. Kingue [1642 - 0]
  32' S. Kingue [1643 - 0]
  32' S. Kingue [1644 - 0]
  32' S. Kingue [1645 - 0]
  32' S. Kingue [1646 - 0]
  32' S. Kingue [1647 - 0]
  32' S. Kingue [1648 - 0]
  32' S. Kingue [1649 - 0]
  32' S. Kingue [1650 - 0]
  32' S. Kingue [1651 - 0]
  32' S. Kingue [1652 - 0]
  32' S. Kingue [1653 - 0]
  32' S. Kingue [1654 - 0]
  32' S. Kingue [1655 - 0]
  32' S. Kingue [1656 - 0]
  32' S. Kingue [1657 - 0]
  32' S. Kingue [1658 - 0]
  32' S. Kingue [1659 - 0]
  32' S. Kingue [1660 - 0]
  32' S. Kingue [1661 - 0]
  32' S. Kingue [1662 - 0]
  32' S. Kingue [1663 - 0]
  32' S. Kingue [1664 - 0]
  32' S. Kingue [1665 - 0]
  32' S. Kingue [1666 - 0]
  32' S. Kingue [1667 - 0]
  32' S. Kingue [1668 - 0]
  32' S. Kingue [1669 - 0]
  32' S. Kingue [1670 - 0]
  32' S. Kingue [1671 - 0]
  32' S. Kingue [1672 - 0]
  32' S. Kingue [1673 - 0]
  32' S. Kingue [1674 - 0]
  32' S. Kingue [1675 - 0]
  32' S. Kingue [1676 - 0]
  32' S. Kingue [1677 - 0]
  32' S. Kingue [1678 - 0]
  32' S. Kingue [1679 - 0]
  32' S. Kingue [1680 - 0]
  32' S. Kingue [1681 - 0]
  32' S. Kingue [1682 - 0]
  32' S. Kingue [1683 - 0]
  32' S. Kingue [1684 - 0]
  32' S. Kingue [1685 - 0]
  32' S. Kingue [1686 - 0]
  32' S. Kingue [1687 - 0]
  32' S. Kingue [1688 - 0]
  32' S. Kingue [1689 - 0]
  32' S. Kingue [1690 - 0]
  32' S. Kingue [1691 - 0]
  32' S. Kingue [1692 - 0]
  32' S. Kingue [1693 - 0]
  32' S. Kingue [1694 - 0]
  32' S. Kingue [1695 - 0]
  32' S. Kingue [1696 - 0]
  32' S. Kingue [1697 - 0]
  32' S. Kingue [1698 - 0]
  32' S. Kingue [1699 - 0]
  32' S. Kingue [1700 - 0]
  32' S. Kingue [1701 - 0]
  32' S. Kingue [1702 - 0]
  32' S. Kingue [1703 - 0]
  32' S. Kingue [1704 - 0]
  32' S. Kingue [1705 - 0]
  32' S. Kingue [1706 - 0]
  32' S. Kingue [1707 - 0]
  32' S. Kingue [1708 - 0]
  32' S. Kingue [1709 - 0]
  32' S. Kingue [1710 - 0]
  32' S. Kingue [1711 - 0]
  32' S. Kingue [1712 - 0]
  32' S. Kingue [1713 - 0]
  32' S. Kingue [1714 - 0]
  32' S. Kingue [1715 - 0]
  32' S. Kingue [1716 - 0]
  32' S. Kingue [1717 - 0]
  32' S. Kingue [1718 - 0]
  32' S. Kingue [1719 - 0]
  32' S. Kingue [1720 - 0]
  32' S. Kingue [1721 - 0]
  32' S. Kingue [1722 - 0]
  32' S. Kingue [1723 - 0]
  32' S. Kingue [1724 - 0]
  32' S. Kingue [1725 - 0]
  32' S. Kingue [1726 - 0]
  32' S. Kingue [1727 - 0]
  32' S. Kingue [1728 - 0]
  32' S. Kingue [1729 - 0]
  32' S. Kingue [1730 - 0]
  32' S. Kingue [1731 - 0]
  32' S. Kingue [1732 - 0]
  32' S. Kingue [1733 - 0]
  32' S. Kingue [1734 - 0]
  32' S. Kingue [1735 - 0]
  32' S. Kingue [1736 - 0]
  32' S. Kingue [1737 - 0]
  32' S. Kingue [1738 - 0]
  32' S. Kingue [1739 - 0]
  32' S. Kingue [1740 - 0]
  32' S. Kingue [1741 - 0]
  32' S. Kingue [1742 - 0]
  32' S. Kingue [1743 - 0]
  32' S. Kingue [1744 - 0]
  32' S. Kingue [1745 - 0]
  32' S. Kingue [1746 - 0]
  32' S. Kingue [1747 - 0]
  32' S. Kingue [1748 - 0]
  32' S. Kingue [1749 - 0]
  32' S. Kingue [1750 - 0]
  32' S. Kingue [1751 - 0]
  32' S. Kingue [1752 - 0]
  32' S. Kingue [1753 - 0]
  32' S. Kingue [1754 - 0]
  32' S. Kingue [1755 - 0]
  32' S. Kingue [1756 - 0]
  32' S. Kingue [1757 - 0]
  32' S. Kingue [1758 - 0]
  32' S. Kingue [1759 - 0]
  32' S. Kingue [1760 - 0]
  32' S. Kingue [1761 - 0]
  32' S. Kingue [1762 - 0]
  32' S. Kingue [1763 - 0]
  32' S. Kingue [1764 - 0]
  32' S. Kingue [1765 - 0]
  32' S. Kingue [1766 - 0]
  32' S. Kingue [1767 - 0]
  32' S. Kingue [1768 - 0]
  32' S. Kingue [1769 - 0]
  32' S. Kingue [1770 - 0]
  32' S. Kingue [1771 - 0]
  32' S. Kingue [1772 - 0]
  32' S. Kingue [1773 - 0]
  32' S. Kingue [1774 - 0]
  32' S. Kingue [1775 - 0]
  32' S. Kingue [1776 - 0]
  32' S. Kingue [1777 - 0]
  32' S. Kingue [1778 - 0]
  32' S. Kingue [1779 - 0]
  32' S. Kingue [1780 - 0]
  32' S. Kingue [1781 - 0]
  32' S. Kingue [1782 - 0]
  32' S. Kingue [1783 - 0]
  32' S. Kingue [1784 - 0]
  32' S. Kingue [1785 - 0]
  32' S. Kingue [1786 - 0]
  32' S. Kingue [1787 - 0]
  32' S. Kingue [1788 - 0]
  32' S. Kingue [1789 - 0]
  32' S. Kingue [1790 - 0]
  32' S. Kingue [1791 - 0]
  32' S. Kingue [1792 - 0]
  32' S. Kingue [1793 - 0]
  32' S. Kingue [1794 - 0]
  32' S. Kingue [1795 - 0]
  32' S. Kingue [1796 - 0]
  32' S. Kingue [1797 - 0]
  32' S. Kingue [1798 - 0]
  32' S. Kingue [1799 - 0]
  32' S. Kingue [1800 - 0]
  32' S. Kingue [1801 - 0]
  32' S. Kingue [1802 - 0]
  32' S. Kingue [1803 - 0]
  32' S. Kingue [1804 - 0]
  32' S. Kingue [1805 - 0]
  32' S. Kingue [1806 - 0]
  32' S. Kingue [1807 - 0]
  32' S. Kingue [1808 - 0]
  32' S. Kingue [1809 - 0]
  32' S. Kingue [1810 - 0]
  32' S. Kingue [1811 - 0]
  32' S. Kingue [1812 - 0]
  32' S. Kingue [1813 - 0]
  32' S. Kingue [1814 - 0]
  32' S. Kingue [1815 - 0]
  32' S. Kingue [1816 - 0]
  32' S. Kingue [1817 - 0]
  32' S. Kingue [1818 - 0]
  32' S. Kingue [1819 - 0]
  32' S. Kingue [1820 - 0]
  32' S. Kingue [1821 - 0]
  32' S. Kingue [1822 - 0]
  32' S. Kingue [1823 - 0]
  32' S. Kingue [1824 - 0]
  32' S. Kingue [1825 - 0]
  32' S. Kingue [1826 - 0]
  32' S. Kingue [1827 - 0]
  32' S. Kingue [1828 - 0]
  32' S. Kingue [1829 - 0]
  32' S. Kingue [1830 - 0]
  32' S. Kingue [1831 - 0]
  32' S. Kingue [1832 - 0]
  32' S. Kingue [1833 - 0]
  32' S. Kingue [1834 - 0]
  32' S. Kingue [1835 - 0]
  32' S. Kingue [1836 - 0]
  32' S. Kingue [1837 - 0]
  32' S. Kingue [1838 - 0]
  32' S. Kingue [1839 - 0]
  32' S. Kingue [1840 - 0]
  32' S. Kingue [1841 - 0]
  32' S. Kingue [1842 - 0]
  32' S. Kingue [1843 - 0]
  32' S. Kingue [1844 - 0]
  32' S. Kingue [1845 - 0]
  32' S. Kingue [1846 - 0]
  32' S. Kingue [1847 - 0]
  32' S. Kingue [1848 - 0]
  32' S. Kingue [1849 - 0]
  32' S. Kingue [1850 - 0]
  32' S. Kingue [1851 - 0]
  32' S. Kingue [1852 - 0]
  32' S. Kingue [1853 - 0]
  32' S. Kingue [1854 - 0]
  32' S. Kingue [1855 - 0]
  32' S. Kingue [1856 - 0]
  32' S. Kingue [1857 - 0]
  32' S. Kingue [1858 - 0]
  32' S. Kingue [1859 - 0]
  32' S. Kingue [1860 - 0]
  32' S. Kingue [1861 - 0]
  32' S. Kingue [1862 - 0]
  32' S. Kingue [1863 - 0]
  32' S. Kingue [1864 - 0]
  32' S. Kingue [1865 - 0]
  32' S. Kingue [1866 - 0]
  32' S. Kingue [1867 - 0]
  32' S. Kingue [1868 - 0]
  32' S. Kingue [1869 - 0]
  32' S. Kingue [1870 - 0]
  32' S. Kingue [1871 - 0]
  32' S. Kingue [1872 - 0]
  32' S. Kingue [1873 - 0]
  32' S. Kingue [1874 - 0]
  32' S. Kingue [1875 - 0]
  32' S. Kingue [1876 - 0]
  32' S. Kingue [1877 - 0]
  32' S. Kingue [1878 - 0]
  32' S. Kingue [1879 - 0]
  32' S. Kingue [1880 - 0]
  32' S. Kingue [1881 - 0]
  32' S. Kingue [1882 - 0]
  32' S. Kingue [1883 - 0]
  32' S. Kingue [1884 - 0]
  32' S. Kingue [1885 - 0]
  32' S. Kingue [1886 - 0]
  32' S. Kingue [1887 - 0]
  32' S. Kingue [1888 - 0]
  32' S. Kingue [1889 - 0]
  32' S. Kingue [1890 - 0]
  32' S. Kingue [1891 - 0]
  32' S. Kingue [1892 - 0]
  32' S. Kingue [1893 - 0]
  32' S. Kingue [1894 - 0]
  32' S. Kingue [1895 - 0]
  32' S. Kingue [1896 - 0]
  32' S. Kingue [1897 - 0]
  32' S. Kingue [1898 - 0]
  32' S. Kingue [1899 - 0]
  32' S. Kingue [1900 - 0]
  32' S. Kingue [1901 - 0]
  32' S. Kingue [1902 - 0]
  32' S. Kingue [1903 - 0]
  32' S. Kingue [1904 - 0]
  32' S. Kingue [1905 - 0]
  32' S. Kingue [1906 - 0]
  32' S. Kingue [1907 - 0]
  32' S. Kingue [1908 - 0]
  32' S. Kingue [1909 - 0]
  32' S. Kingue [1910 - 0]
  32' S. Kingue [1911 - 0]
  32' S. Kingue [1912 - 0]
  32' S. Kingue [1913 - 0]
  32' S. Kingue [1914 - 0]
  32' S. Kingue [1915 - 0]
  32' S. Kingue [1916 - 0]
  32' S. Kingue [1917 - 0]
  32' S. Kingue [1918 - 0]
  32' S. Kingue [1919 - 0]
  32' S. Kingue [1920 - 0]
  32' S. Kingue [1921 - 0]
  32' S. Kingue [1922 - 0]
  32' S. Kingue [1923 - 0]
  32' S. Kingue [1924 - 0]
  32' S. Kingue [1925 - 0]
  32' S. Kingue [1926 - 0]
  32' S. Kingue [1927 - 0]
  32' S. Kingue [1928 - 0]
  32' S. Kingue [1929 - 0]
  32' S. Kingue [1930 - 0]
  32' S. Kingue [1931 - 0]
  32' S. Kingue [1932 - 0]
  32' S. Kingue [1933 - 0]
  32' S. Kingue [1934 - 0]
  32' S. Kingue [1935 - 0]
  32' S. Kingue [1936 - 0]
  32' S. Kingue [1937 - 0]
  32' S. Kingue [1938 - 0]
  32' S. Kingue [1939 - 0]
  32' S. Kingue [1940 - 0]
  32' S. Kingue [1941 - 0]
  32' S. Kingue [1942 - 0]
  32' S. Kingue [1943 - 0]
  32' S. Kingue [1944 - 0]
  32' S. Kingue [1945 - 0]
  32' S. Kingue [1946 - 0]
  32' S. Kingue [1947 - 0]
  32' S. Kingue [1948 - 0]
  32' S. Kingue [1949 - 0]
  32' S. Kingue [1950 - 0]
  32' S. Kingue [1951 - 0]
  32' S. Kingue [1952 - 0]
  32' S. Kingue [1953 - 0]
  32' S. Kingue [1954 - 0]
  32' S. Kingue [1955 - 0]
  32' S. Kingue [1956 - 0]
  32' S. Kingue [1957 - 0]
  32' S. Kingue [1958 - 0]
  32' S. Kingue [1959 - 0]
  32' S. Kingue [1960 - 0]
  32' S. Kingue [1961 - 0]
  32' S. Kingue [1962 - 0]
  32' S. Kingue [1963 - 0]
  32' S. Kingue [1964 - 0]
  32' S. Kingue [1965 - 0]
  32' S. Kingue [1966 - 0]
  32' S. Kingue [1967 - 0]
  32' S. Kingue [1968 - 0]
  32' S. Kingue [1969 - 0]
  32' S. Kingue [1970 - 0]
  32' S. Kingue [1971 - 0]
  32' S. Kingue [1972 - 0]
  32' S. Kingue [1973 - 0]
  32' S. Kingue [1974 - 0]
  32' S. Kingue [1975 - 0]
  32' S. Kingue [1976 - 0]
  32' S. Kingue [1977 - 0]
  32' S. Kingue [1978 - 0]
  32' S. Kingue [1979 - 0]
  32' S. Kingue [1980 - 0]
  32' S. Kingue [1981 - 0]
  32' S. Kingue [1982 - 0]
  32' S. Kingue [1983 - 0]
  32' S. Kingue [1984 - 0]
  32' S. Kingue [1985 - 0]
  32' S. Kingue [1986 - 0]
  32' S. Kingue [1987 - 0]
  32' S. Kingue [1988 - 0]
  32' S. Kingue [1989 - 0]
  32' S. Kingue [1990 - 0]
  32' S. Kingue [1991 - 0]
  32' S. Kingue [1992 - 0]
  32' S. Kingue [1993 - 0]
  32' S. Kingue [1994 - 0]
  32' S. Kingue [1995 - 0]
  32' S. Kingue [1996 - 0]
  32' S. Kingue [1997 - 0]
  32' S. Kingue [1998 - 0]
  32' S. Kingue [1999 - 0]
  32' S. Kingue [2000 - 0]
  32' S. Kingue [2001 - 0]
  32' S. Kingue [2002 - 0]
  32' S. Kingue [2003 - 0]
  32' S. Kingue [2004 - 0]
  32' S. Kingue [2005 - 0]
  32' S. Kingue [2006 - 0]
  32' S. Kingue [2007 - 0]
  32' S. Kingue [2008 - 0]
  32' S. Kingue [2009 - 0]
  32' S. Kingue [2010 - 0]
  32' S. Kingue [2011 - 0]
  32' S. Kingue [2012 - 0]
  32' S. Kingue [2013 - 0]
  32' S. Kingue [2014 - 0]
  32' S. Kingue [2015 - 0]
  32' S. Kingue [2016 - 0]
  32' S. Kingue [2017 - 0]
  32' S. Kingue [2018 - 0]
  32' S. Kingue [2019 - 0]
  32' S. Kingue [2020 - 0]
  32' S. Kingue [2021 - 0]
  32' S. Kingue [2022 - 0]
  32' S. Kingue [2023 - 0]
  32' S. Kingue [2024 - 0]
  32' S. Kingue [2025 - 0]
  32' S. Kingue [2026 - 0]
  32' S. Kingue [2027 - 0]
  32' S. Kingue [2028 - 0]
  32' S. Kingue [2029 - 0]
  32' S. Kingue [2030 - 0]
  32' S. Kingue [2031 - 0]
  32' S. Kingue [2032 - 0]
  32' S. Kingue [2033 - 0]
  32' S. Kingue [2034 - 0]
  32' S. Kingue [2035 - 0]
  32' S. Kingue [2036 - 0]
  32' S. Kingue [2037 - 0]
  32' S. Kingue [2038 - 0]
  32' S. Kingue [2039 - 0]
  32' S. Kingue [2040 - 0]
  32' S. Kingue [2041 - 0]
  32' S. Kingue [2042 - 0]
  32' S. Kingue [2043 - 0]
  32' S. Kingue [2044 - 0]
  32' S. Kingue [2045 - 0]
  32' S. Kingue [2046 - 0]
  32' S. Kingue [2047 - 0]
  32' S. Kingue [2048 - 0]
  32' S. Kingue [2049 - 0]
  32' S. Kingue [2050 - 0]
  32' S. Kingue [2051 - 0]
  32' S. Kingue [2052 - 0]
  32' S. Kingue [2053 - 0]
  32' S. Kingue [2054 - 0]
  32' S. Kingue [2055 - 0]
  32' S. Kingue [2056 - 0]
  32' S. Kingue [2057 - 0]
  32' S. Kingue [2058 - 0]
  32' S. Kingue [2059 - 0]
  32' S. Kingue [2060 - 0]
  32' S. Kingue [2061 - 0]
  32' S. Kingue [2062 - 0]
  32' S. Kingue [2063 - 0]
  32' S. Kingue [2064 - 0]
  32' S. Kingue [2065 - 0]
  32' S. Kingue [2066 - 0]
  32' S. Kingue [2067 - 0]
  32' S. Kingue [2068 - 0]
  32' S. Kingue [2069 - 0]
  32' S. Kingue [2070 - 0]
  32' S. Kingue [2071 - 0]
  32' S. Kingue [2072 - 0]
  32' S. Kingue [2073 - 0]
  32' S. Kingue [2074 - 0]
  32' S. Kingue [2075 - 0]
  32' S. Kingue [2076 - 0]
  32' S. Kingue [2077 - 0]
  32' S. Kingue [2078 - 0]
  32' S. Kingue [2079 - 0]
  32' S. Kingue [2080 - 0]
  32' S. Kingue [2081 - 0]
  32' S. Kingue [2082 - 0]
  32' S. Kingue [2083 - 0]
  32' S. Kingue [2084 - 0]
  32' S. Kingue [2085 - 0]
  32' S. Kingue [2086 - 0]
  32' S. Kingue [2087 - 0]
  32' S. Kingue [2088 - 0]
  32' S. Kingue [2089 - 0]
  32' S. Kingue [2090 - 0]
  32' S. Kingue [2091 - 0]
  32' S. Kingue [2092 - 0]
  32' S. Kingue [2093 - 0]
  32' S. Kingue [2094 - 0]
  32' S. Kingue [2095 - 0]
  32' S. Kingue [2096 - 0]
  32' S. Kingue [2097 - 0]
  32' S. Kingue [2098 - 0]
  32' S. Kingue [2099 - 0]
  32' S. Kingue [2100 - 0]
  32' S. Kingue [2101 - 0]
  32' S. Kingue [2102 - 0]
  32' S. Kingue [2103 - 0]
  32' S. Kingue [2104 - 0]
  32' S. Kingue [2105 - 0]
  32' S. Kingue [2106 - 0]
  32' S. Kingue [2107 - 0]
  32' S. Kingue [2108 - 0]
  32' S. Kingue [2109 - 0]
  32' S. Kingue [2110 - 0]
  32' S. Kingue [2111 - 0]
  32' S. Kingue [2112 - 0]
  32' S. Kingue [2113 - 0]
  32' S. Kingue [2114 - 0]
  32' S. Kingue [2115 - 0]
  32' S. Kingue [2116 - 0]
  32' S. Kingue [2117 - 0]
  32' S. Kingue [2118 - 0]
  32' S. Kingue [2119 - 0]
  32' S. Kingue [2120 - 0]
  32' S. Kingue [2121 - 0]
  32' S. Kingue [2122 - 0]
  32' S. Kingue [2123 - 0]
  32' S. Kingue [2124 - 0]
  32' S. Kingue [2125 - 0]
  32' S. Kingue [2126 - 0]
  32' S. Kingue [2127 - 0]
  32' S. Kingue [2128 - 0]
  32' S. Kingue [2129 - 0]
  32' S. Kingue [2130 - 0]
  32' S. Kingue [2131 - 0]
  32' S. Kingue [2132 - 0]
  32' S. Kingue [2133 - 0]
  32' S. Kingue [2134 - 0]
  32' S. Kingue [2135 - 0]
  32' S. Kingue [2136 - 0]
  32' S. Kingue [2137 - 0]
  32' S. Kingue [2138 - 0]
  32' S. Kingue [2139 - 0]
  32' S. Kingue [2140 - 0]
  32' S. Kingue [2141 - 0]
  32' S. Kingue [2142 - 0]
  32' S. Kingue [2143 - 0]
  32' S. Kingue [2144 - 0]
  32' S. Kingue [2145 - 0]
  32' S. Kingue [2146 - 0]
  32' S. Kingue [2147 - 0]
  32' S. Kingue [2148 - 0]
  32' S. Kingue [2149 - 0]
  32' S. Kingue [2150 - 0]
  32' S. Kingue [2151 - 0]
  32' S. Kingue [2152 - 0]
  32' S. Kingue [2153 - 0]
  32' S. Kingue [2154 - 0]
  32' S. Kingue [2155 - 0]
  32' S. Kingue [2156 - 0]
  32' S. Kingue [2157 - 0]
  32' S. Kingue [2158 - 0]
  32' S. Kingue [2159 - 0]
  32' S. Kingue [2160 - 0]
  32' S. Kingue [2161 - 0]
  32' S. Kingue [2162 - 0]
  32' S. Kingue [2163 - 0]
  32' S. Kingue [2164 - 0]
  32' S. Kingue [2165 - 0]
  32' S. Kingue [2166 - 0]
  32' S. Kingue [2167 - 0]
  32' S. Kingue [2168 - 0]
  32' S. Kingue [2169 - 0]
  32' S. Kingue [2170 - 0]
  32' S. Kingue [2171 - 0]
  32' S. Kingue [2172 - 0]
  32' S. Kingue [2173 - 0]
  32' S. Kingue [2174 - 0]
  32' S. Kingue [2175 - 0]
  32' S. Kingue [2176 - 0]
  32' S. Kingue [2177 - 0]
  32' S. Kingue [2178 - 0]
  32' S. Kingue [2179 - 0]
  32' S. Kingue [2180 - 0]
  32' S. Kingue [2181 - 0]
  32' S. Kingue [2182 - 0]
  32' S. Kingue [2183 - 0]
  32' S. Kingue [2184 - 0]
  32' S. Kingue [2185 - 0]
  32' S. Kingue [2186 - 0]
  32' S. Kingue [2187 - 0]
  32' S. Kingue [2188 - 0]
  32' S. Kingue [2189 - 0]
  32' S. Kingue [2190 - 0]
  32' S. Kingue [2191 - 0]
  32' S. Kingue [2192 - 0]
  32' S. Kingue [2193 - 0]
  32' S. Kingue [2194 - 0]
  32' S. Kingue [2195 - 0]
  32' S. Kingue [2196 - 0]
  32' S. Kingue [2197 - 0]
  32' S. Kingue [2198 - 0]
  32' S. Kingue [2199 - 0]
  32' S. Kingue [2200 - 0]
  32' S. Kingue [2201 - 0]
  32' S. Kingue [2202 - 0]
  32' S. Kingue [2203 - 0]
  32' S. Kingue [2204 - 0]
  32' S. Kingue [2205 - 0]
  32' S. Kingue [2206 - 0]
  32' S. Kingue [2207 - 0]
  32' S. Kingue [2208 - 0]
  32' S. Kingue [2209 - 0]
  32' S. Kingue [2210 - 0]
  32' S. Kingue [2211 - 0]
  32' S. Kingue [2212 - 0]
  32' S. Kingue [2213 - 0]
  32' S. Kingue [2214 - 0]
  32' S. Kingue [2215 - 0]
  32' S. Kingue [2216 - 0]
  32' S. Kingue [2217 - 0]
  32' S. Kingue [2218 - 0]
  32' S. Kingue [2219 - 0]
  32' S. Kingue [2220 - 0]
  32' S. Kingue [2221 - 0]
  32' S. Kingue [2222 - 0]
  32' S. Kingue [2223 - 0]
  83' C. Stafford [2224 - 0]
  83' C. Stafford [2225 - 0]
  83' C. Stafford [2226 - 0]
  83' C. Stafford [2227 - 0]
  83' C. Stafford [2228 - 0]
  83' C. Stafford [2229 - 0]
  83' C. Stafford [2230 - 0]
  83' C. Stafford [2231 - 0]
  83' C. Stafford [2232 - 0]
  83' C. Stafford [2233 - 0]
  83' C. Stafford [2234 - 0]
  83' C. Stafford [2235 - 0]
  83' C. Stafford [2236 - 0]
  83' C. Stafford [2237 - 0]
  83' C. Stafford [2238 - 0]
  83' C. Stafford [2239 - 0]
  83' C. Stafford [2240 - 0]
  83' C. Stafford [2241 - 0]
  83' C. Stafford [2242 - 0]
  83' C. Stafford [2243 - 0]
  83' C. Stafford [2244 - 0]
  83' C. Stafford [2245 - 0]
  83' C. Stafford [2246 - 0]
  83' C. Stafford [2247 - 0]
  83' C. Stafford [2248 - 0]
  83' C. Stafford [2249 - 0]
  83' C. Stafford [2250 - 0]
  83' C. Stafford [2251 - 0]
  83' C. Stafford [2252 - 0]
  83' C. Stafford [2253 - 0]
  83' C. Stafford [2254 - 0]
  83' C. Stafford [2255 - 0]
  83' C. Stafford [2256 - 0]
  83' C. Stafford [2257 - 0]
  83' C. Stafford [2258 - 0]
  83' C. Stafford [2259 - 0]
  83' C. Stafford [2260 - 0]
  83' C. Stafford [2261 - 0]
  83' C. Stafford [2262 - 0]
  83' C. Stafford [2263 - 0]
  83' C. Stafford [2264 - 0]
  83' C. Stafford [2265 - 0]
  83' C. Stafford [2266 - 0]
  83' C. Stafford [2267 - 0]
  83' C. Stafford [2268 - 0]
  83' C. Stafford [2269 - 0]
  83' C. Stafford [2270 - 0]
  83' C. Stafford [2271 - 0]
  83' C. Stafford [2272 - 0]
  83' C. Stafford [2273 - 0]
  83' C. Stafford [2274 - 0]
  83' C. Stafford [2275 - 0]
  83' C. Stafford [2276 - 0]
  83' C. Stafford [2277 - 0]
  83' C. Stafford [2278 - 0]
  83' C. Stafford [2279 - 0]
  83' C. Stafford [2280 - 0]
  83' C. Stafford [2281 - 0]
  83' C. Stafford [2282 - 0]
  83' C. Stafford [2283 - 0]
  83' C. Stafford [2284 - 0]
  83' C. Stafford [2285 - 0]
  83' C. Stafford [2286 - 0]
  83' C. Stafford [2287 - 0]
  83' C. Stafford [2288 - 0]
  83' C. Stafford [2289 - 0]
  83' C. Stafford [2290 - 0]
  83' C. Stafford [2291 - 0]
  83' C. Stafford [2292 - 0]
  83' C. Stafford [2293 - 0]
  83' C. Stafford [2294 - 0]
  83' C. Stafford [2295 - 0]
  83' C. Stafford [2296 - 0]
  83' C. Stafford [2297 - 0]
  83' C. Stafford [2298 - 0]
  83' C. Stafford [2299 - 0]
  83' C. Stafford [2300 - 0]
  83' C. Stafford [2301 - 0]
  83' C. Stafford [2302 - 0]
  83' C. Stafford [2303 - 0]
  83' C. Stafford [2304 - 0]
  83' C. Stafford [2305 - 0]
  83' C. Stafford [2306 - 0]
  83' C. Stafford [2307 - 0]
  83' C. Stafford [2308 - 0]
  83' C. Stafford [2309 - 0]
  83' C. Stafford [2310 - 0]
  83' C. Stafford [2311 - 0]
  83' C. Stafford [2312 - 0]
  83' C. Stafford [2313 - 0]
  83' C. Stafford [2314 - 0]
  83' C. Stafford [2315 - 0]
  83' C. Stafford [2316 - 0]
  83' C. Stafford [2317 - 0]
  83' C. Stafford [2318 - 0]
  83' C. Stafford [2319 - 0]
  83' C. Stafford [2320 - 0]
  83' C. Stafford [2321 - 0]
  83' C. Stafford [2322 - 0]
  83' C. Stafford [2323 - 0]
  83' C. Stafford [2324 - 0]
  83' C. Stafford [2325 - 0]
  83' C. Stafford [2326 - 0]
  83' C. Stafford [2327 - 0]
  83' C. Stafford [2328 - 0]
  83' C. Stafford [2329 - 0]
  83' C. Stafford [2330 - 0]
  83' C. Stafford [2331 - 0]
  83' C. Stafford [2332 - 0]
  83' C. Stafford [2333 - 0]
  83' C. Stafford [2334 - 0]
  83' C. Stafford [2335 - 0]
  83' C. Stafford [2336 - 0]
  83' C. Stafford [2337 - 0]
  83' C. Stafford [2338 - 0]
  83' C. Stafford [2339 - 0]
  83' C. Stafford [2340 - 0]
  83' C. Stafford [2341 - 0]
  83' C. Stafford [2342 - 0]
  83' C. Stafford [2343 - 0]
  83' C. Stafford [2344 - 0]
  83' C. Stafford [2345 - 0]
  83' C. Stafford [2346 - 0]
  83' C. Stafford [2347 - 0]
  83' C. Stafford [2348 - 0]
  83' C. Stafford [2349 - 0]
  83' C. Stafford [2350 - 0]
  83' C. Stafford [2351 - 0]
  83' C. Stafford [2352 - 0]
  83' C. Stafford [2353 - 0]
  83' C. Stafford [2354 - 0]
  83' C. Stafford [2355 - 0]
  83' C. Stafford [2356 - 0]
  83' C. Stafford [2357 - 0]
  83' C. Stafford [2358 - 0]
  83' C. Stafford [2359 - 0]
  83' C. Stafford [2360 - 0]
  83' C. Stafford [2361 - 0]
  83' C. Stafford [2362 - 0]
  83' C. Stafford [2363 - 0]
  83' C. Stafford [2364 - 0]
  83' C. Stafford [2365 - 0]
  83' C. Stafford [2366 - 0]
  83' C. Stafford [2367 - 0]
  83' C. Stafford [2368 - 0]
  83' C. Stafford [2369 - 0]
  83' C. Stafford [2370 - 0]
  83' C. Stafford [2371 - 0]
  83' C. Stafford [2372 - 0]
  83' C. Stafford [2373 - 0]
  83' C. Stafford [2374 - 0]
  83' C. Stafford [2375 - 0]
  83' C. Stafford [2376 - 0]
  83' C. Stafford [2377 - 0]
  83' C. Stafford [2378 - 0]
  83' C. Stafford [2379 - 0]
  83' C. Stafford [2380 - 0]
  83' C. Stafford [2381 - 0]
  83' C. Stafford [2382 - 0]
  83' C. Stafford [2383 - 0]
  83' C. Stafford [2384 - 0]
  83' C. Stafford [2385 - 0]
  83' C. Stafford [2386 - 0]
  83' C. Stafford [2387 - 0]
  83' C. Stafford [2388 - 0]
  83' C. Stafford [2389 - 0]
  83' C. Stafford [2390 - 0]
  83' C. Stafford [2391 - 0]
  83' C. Stafford [2392 - 0]
  83' C. Stafford [2393 - 0]
  83' C. Stafford [2394 - 0]
  83' C. Stafford [2395 - 0]
  83' C. Stafford [2396 - 0]
  83' C. Stafford [2397 - 0]
  83' C. Stafford [2398 - 0]
  83' C. Stafford [2399 - 0]
  83' C. Stafford [2400 - 0]
  83' C. Stafford [2401 - 0]
  83' C. Stafford [2402 - 0]
  83' C. Stafford [2403 - 0]
  83' C. Stafford [2404 - 0]
  83' C. Stafford [2405 - 0]
  83' C. Stafford [2406 - 0]
  83' C. Stafford [2407 - 0]
  83' C. Stafford [2408 - 0]
  83' C. Stafford [2409 - 0]
  83' C. Stafford [2410 - 0]
  83' C. Stafford [2411 - 0]
  83' C. Stafford [2412 - 0]
  83' C. Stafford [2413 - 0]
  83' C. Stafford [2414 - 0]
  83' C. Stafford [2415 - 0]
  83' C. Stafford [2416 - 0]
  83' C. Stafford [2417 - 0]
  83' C. Stafford [2418 - 0]
  83' C. Stafford [2419 - 0]
  83' C. Stafford [2420 - 0]
  83' C. Stafford [2421 - 0]
  83' C. Stafford [2422 - 0]
  83' C. Stafford [2423 - 0]
  83' C. Stafford [2424 - 0]
  83' C. Stafford [2425 - 0]
  83' C. Stafford [2426 - 0]
  83' C. Stafford [2427 - 0]
  83' C. Stafford [2428 - 0]
  83' C. Stafford [2429 - 0]
  83' C. Stafford [2430 - 0]
  83' C. Stafford [2431 - 0]
  83' C. Stafford [2432 - 0]
  83' C. Stafford [2433 - 0]
  83' C. Stafford [2434 - 0]
  83' C. Stafford [2435 - 0]
  83' C. Stafford [2436 - 0]
  83' C. Stafford [2437 - 0]
  83' C. Stafford [2438 - 0]
  83' C. Stafford [2439 - 0]
  83' C. Stafford [2440 - 0]
  83' C. Stafford [2441 - 0]
  83' C. Stafford [2442 - 0]
  83' C. Stafford [2443 - 0]
  83' C. Stafford [2444 - 0]
  83' C. Stafford [2445 - 0]
  83' C. Stafford [2446 - 0]
  83' C. Stafford [2447 - 0]
  83' C. Stafford [2448 - 0]
  83' C. Stafford [2449 - 0]
  83' C. Stafford [2450 - 0]
  83' C. Stafford [2451 - 0]
  83' C. Stafford [2452 - 0]
  83' C. Stafford [2453 - 0]
  83' C. Stafford [2454 - 0]
  83' C. Stafford [2455 - 0]
  83' C. Stafford [2456 - 0]
  83' C. Stafford [2457 - 0]
  83' C. Stafford [2458 - 0]
  83' C. Stafford [2459 - 0]
  83' C. Stafford [2460 - 0]
  83' C. Stafford [2461 - 0]
  83' C. Stafford [2462 - 0]
  83' C. Stafford [2463 - 0]
  83' C. Stafford [2464 - 0]
  83' C. Stafford [2465 - 0]
  83' C. Stafford [2466 - 0]
  83' C. Stafford [2467 - 0]
  83' C. Stafford [2468 - 0]
  83' C. Stafford [2469 - 0]
  83' C. Stafford [2470 - 0]
  83' C. Stafford [2471 - 0]
  83' C. Stafford [2472 - 0]
  83' C. Stafford [2473 - 0]
  83' C. Stafford [2474 - 0]
  83' C. Stafford [2475 - 0]
  83' C. Stafford [2476 - 0]
  83' C. Stafford [2477 - 0]
  83' C. Stafford [2478 - 0]
  83' C. Stafford [2479 - 0]
  83' C. Stafford [2480 - 0]
  83' C. Stafford [2481 - 0]
  83' C. Stafford [2482 - 0]
  83' C. Stafford [2483 - 0]
  83' C. Stafford [2484 - 0]
  83' C. Stafford [2485 - 0]
  83' C. Stafford [2486 - 0]
  83' C. Stafford [2487 - 0]
  83' C. Stafford [2488 - 0]
  83' C. Stafford [2489 - 0]
  83' C. Stafford [2490 - 0]
  83' C. Stafford [2491 - 0]
  83' C. Stafford [2492 - 0]
  83' C. Stafford [2493 - 0]
  83' C. Stafford [2494 - 0]
  83' C. Stafford [2495 - 0]
  83' C. Stafford [2496 - 0]
  83' C. Stafford [2497 - 0]
  83' C. Stafford [2498 - 0]
  83' C. Stafford [2499 - 0]
  83' C. Stafford [2500 - 0]
  83' C. Stafford [2501 - 0]
  83' C. Stafford [2502 - 0]
  83' C. Stafford [2503 - 0]
  83' C. Stafford [2504 - 0]
  83' C. Stafford [2505 - 0]
  83' C. Stafford [2506 - 0]
  83' C. Stafford [2507 - 0]
  83' C. Stafford [2508 - 0]
  83' C. Stafford [2509 - 0]
  83' C. Stafford [2510 - 0]
  83' C. Stafford [2511 - 0]
  83' C. Stafford [2512 - 0]
  83' C. Stafford [2513 - 0]
  83' C. Stafford [2514 - 0]
  83' C. Stafford [2515 - 0]
  83' C. Stafford [2516 - 0]
  83' C. Stafford [2517 - 0]
  83' C. Stafford [2518 - 0]
  83' C. Stafford [2519 - 0]
  83' C. Stafford [2520 - 0]
  83' C. Stafford [2521 - 0]
  83' C. Stafford [2522 - 0]
  83' C. Stafford [2523 - 0]
  83' C. Stafford [2524 - 0]
  83' C. Stafford [2525 - 0]
  83' C. Stafford [2526 - 0]
  83' C. Stafford [2527 - 0]
  83' C. Stafford [2528 - 0]
  83' C. Stafford [2529 - 0]
  83' C. Stafford [2530 - 0]
  83' C. Stafford [2531 - 0]
  83' C. Stafford [2532 - 0]
  83' C. Stafford [2533 - 0]
  83' C. Stafford [2534 - 0]
  83' C. Stafford [2535 - 0]
  83' C. Stafford [2536 - 0]
  83' C. Stafford [2537 - 0]
  83' C. Stafford [2538 - 0]
  83' C. Stafford [2539 - 0]
  83' C. Stafford [2540 - 0]
  83' C. Stafford [2541 - 0]
  83' C. Stafford [2542 - 0]
  83' C. Stafford [2543 - 0]
  83' C. Stafford [2544 - 0]
  83' C. Stafford [2545 - 0]
  83' C. Stafford [2546 - 0]
  83' C. Stafford [2547 - 0]
  83' C. Stafford [2548 - 0]
  83' C. Stafford [2549 - 0]
  83' C. Stafford [2550 - 0]
  83' C. Stafford [2551 - 0]
  83' C. Stafford [2552 - 0]
  83' C. Stafford [2553 - 0]
  83' C. Stafford [2554 - 0]
  83' C. Stafford [2555 - 0]
  83' C. Stafford [2556 - 0]
  83' C. Stafford [2557 - 0]
  83' C. Stafford [2558 - 0]
  83' C. Stafford [2559 - 0]
  83' C. Stafford [2560 - 0]
  83' C. Stafford [2561 - 0]
  83' C. Stafford [2562 - 0]
  83' C. Stafford [2563 - 0]
  83' C. Stafford [2564 - 0]
  83' C. Stafford [2565 - 0]
  83' C. Stafford [2566 - 0]
  83' C. Stafford [2567 - 0]
  83' C. Stafford [2568 - 0]
  83' C. Stafford [2569 - 0]
  83' C. Stafford [2570 - 0]
  83' C. Stafford [2571 - 0]
  83' C. Stafford [2572 - 0]
  83' C. Stafford [2573 - 0]
  83' C. Stafford [2574 - 0]
  83' C. Stafford [2575 - 0]
  83' C. Stafford [2576 - 0]
  83' C. Stafford [2577 - 0]
  83' C. Stafford [2578 - 0]
  83' C. Stafford [2579 - 0]
  83' C. Stafford [2580 - 0]
  83' C. Stafford [2581 - 0]
  83' C. Stafford [2582 - 0]
  83' C. Stafford [2583 - 0]
  83' C. Stafford [2584 - 0]
  83' C. Stafford [2585 - 0]
  83' C. Stafford [2586 - 0]
  83' C. Stafford [2587 - 0]
  83' C. Stafford [2588 - 0]
  83' C. Stafford [2589 - 0]
  83' C. Stafford [2590 - 0]
  83' C. Stafford [2591 - 0]
  83' C. Stafford [2592 - 0]
  83' C. Stafford [2593 - 0]
  83' C. Stafford [2594 - 0]
  83' C. Stafford [2595 - 0]
  83' C. Stafford [2596 - 0]
  83' C. Stafford [2597 - 0]
  83' C. Stafford [2598 - 0]
  83' C. Stafford [2599 - 0]
  83' C. Stafford [2600 - 0]
  83' C. Stafford [2601 - 0]
  83' C. Stafford [2602 - 0]
  83' C. Stafford [2603 - 0]
  83' C. Stafford [2604 - 0]
  83' C. Stafford [2605 - 0]
  83' C. Stafford [2606 - 0]
  83' C. Stafford [2607 - 0]
  83' C. Stafford [2608 - 0]
  83' C. Stafford [2609 - 0]
  83' C. Stafford [2610 - 0]
  83' C. Stafford [2611 - 0]
  83' C. Stafford [2612 - 0]
  83' C. Stafford [2613 - 0]
  83' C. Stafford [2614 - 0]
  83' C. Stafford [2615 - 0]
  83' C. Stafford [2616 - 0]
  83' C. Stafford [2617 - 0]
  83' C. Stafford [2618 - 0]
  83' C. Stafford [2619 - 0]
  83' C. Stafford [2620 - 0]
  83' C. Stafford [2621 - 0]
  83' C. Stafford [2622 - 0]
  83' C. Stafford [2623 - 0]
  83' C. Stafford [2624 - 0]
  83' C. Stafford [2625 - 0]
  83' C. Stafford [2626 - 0]
  83' C. Stafford [2627 - 0]
  83' C. Stafford [2628 - 0]
  83' C. Stafford [2629 - 0]
  83' C. Stafford [2630 - 0]
  83' C. Stafford [2631 - 0]
  83' C. Stafford [2632 - 0]
  83' C. Stafford [2633 - 0]
  83' C. Stafford [2634 - 0]
  83' C. Stafford [2635 - 0]
  83' C. Stafford [2636 - 0]
  83' C. Stafford [2637 - 0]
  83' C. Stafford [2638 - 0]
  83' C. Stafford [2639 - 0]
  83' C. Stafford [2640 - 0]
  83' C. Stafford [2641 - 0]
  83' C. Stafford [2642 - 0]
  83' C. Stafford [2643 - 0]
  83' C. Stafford [2644 - 0]
  83' C. Stafford [2645 - 0]
  83' C. Stafford [2646 - 0]
  83' C. Stafford [2647 - 0]
  83' C. Stafford [2648 - 0]
  83' C. Stafford [2649 - 0]
  83' C. Stafford [2650 - 0]
  83' C. Stafford [2651 - 0]
  83' C. Stafford [2652 - 0]
  83' C. Stafford [2653 - 0]
  83' C. Stafford [2654 - 0]
  83' C. Stafford [2655 - 0]
  83' C. Stafford [2656 - 0]
  83' C. Stafford [2657 - 0]
  83' C. Stafford [2658 - 0]
  83' C. Stafford [2659 - 0]
  83' C. Stafford [2660 - 0]
  83' C. Stafford [2661 - 0]
  83' C. Stafford [2662 - 0]
  83' C. Stafford [2663 - 0]
  83' C. Stafford [2664 - 0]
  83' C. Stafford [2665 - 0]
  83' C. Stafford [2666 - 0]
  83' C. Stafford [2667 - 0]
  83' C. Stafford [2668 - 0]
  83' C. Stafford [2669 - 0]
  83' C. Stafford [2670 - 0]
  83' C. Stafford [2671 - 0]
  83' C. Stafford [2672 - 0]
  83' C. Stafford [2673 - 0]
  83' C. Stafford [2674 - 0]
  83' C. Stafford [2675 - 0]
  83' C. Stafford [2676 - 0]
  83' C. Stafford [2677 - 0]
  83' C. Stafford [2678 - 0]
  83' C. Stafford [2679 - 0]
  83' C. Stafford [2680 - 0]
  83' C. Stafford [2681 - 0]
  83' C. Stafford [2682 - 0]
  83' C. Stafford [2683 - 0]
  83' C. Stafford [2684 - 0]
  83' C. Stafford [2685 - 0]
  83' C. Stafford [2686 - 0]
  83' C. Stafford [2687 - 0]
  83' C. Stafford [2688 - 0]
  83' C. Stafford [2689 - 0]
  83' C. Stafford [2690 - 0]
  83' C. Stafford [2691 - 0]
  83' C. Stafford [2692 - 0]
  83' C. Stafford [2693 - 0]
  83' C. Stafford [2694 - 0]
  83' C. Stafford [2695 - 0]
  83' C. Stafford [2696 - 0]
  83' C. Stafford [2697 - 0]
  83' C. Stafford [2698 - 0]
  83' C. Stafford [2699 - 0]
  83' C. Stafford [2700 - 0]
  83' C. Stafford [2701 - 0]
  83' C. Stafford [2702 - 0]
  83' C. Stafford [2703 - 0]
  83' C. Stafford [2704 - 0]
  83' C. Stafford [2705 - 0]
  83' C. Stafford [2706 - 0]
  83' C. Stafford [2707 - 0]
  83' C. Stafford [2708 - 0]
  83' C. Stafford [2709 - 0]
  83' C. Stafford [2710 - 0]
  83' C. Stafford [2711 - 0]
  83' C. Stafford [2712 - 0]
  83' C. Stafford [2713 - 0]
  83' C. Stafford [2714 - 0]
  83' C. Stafford [2715 - 0]
  83' C. Stafford [2716 - 0]
  83' C. Stafford [2717 - 0]
  83' C. Stafford [2718 - 0]
  83' C. Stafford [2719 - 0]
  83' C. Stafford [2720 - 0]
  83' C. Stafford [2721 - 0]
  83' C. Stafford [2722 - 0]
  83' C. Stafford [2723 - 0]
  83' C. Stafford [2724 - 0]
  83' C. Stafford [2725 - 0]
  83' C. Stafford [2726 - 0]
  83' C. Stafford [2727 - 0]
  83' C. Stafford [2728 - 0]
  83' C. Stafford [2729 - 0]
  83' C. Stafford [2730 - 0]
  83' C. Stafford [2731 - 0]
  83' C. Stafford [2732 - 0]
  83' C. Stafford [2733 - 0]
  83' C. Stafford [2734 - 0]
  83' C. Stafford [2735 - 0]
  83' C. Stafford [2736 - 0]
  83' C. Stafford [2737 - 0]
  83' C. Stafford [2738 - 0]
  83' C. Stafford [2739 - 0]
  83' C. Stafford [2740 - 0]
  83' C. Stafford [2741 - 0]
  83' C. Stafford [2742 - 0]
  83' C. Stafford [2743 - 0]
  83' C. Stafford [2744 - 0]
  83' C. Stafford [2745 - 0]
  83' C. Stafford [2746 - 0]
  83' C. Stafford [2747 - 0]
  83' C. Stafford [2748 - 0]
  83' C. Stafford [2749 - 0]
  83' C. Stafford [2750 - 0]
  83' C. Stafford [2751 - 0]
  83' C. Stafford [2752 - 0]
  83' C. Stafford [2753 - 0]
  83' C. Stafford [2754 - 0]
  83' C. Stafford [2755 - 0]
  83' C. Stafford [2756 - 0]
  83' C. Stafford [2757 - 0]
  83' C. Stafford [2758 - 0]
  83' C. Stafford [2759 - 0]
  83' C. Stafford [2760 - 0]
  83' C. Stafford [2761 - 0]
  83' C. Stafford [2762 - 0]
  83' C. Stafford [2763 - 0]
  83' C. Stafford [2764 - 0]
  83' C. Stafford [2765 - 0]
  83' C. Stafford [2766 - 0]
  83' C. Stafford [2767 - 0]
  83' C. Stafford [2768 - 0]
  83' C. Stafford [2769 - 0]
  83' C. Stafford [2770 - 0]
  83' C. Stafford [2771 - 0]
  83' C. Stafford [2772 - 0]
  83' C. Stafford [2773 - 0]
  83' C. Stafford [2774 - 0]
  83' C. Stafford [2775 - 0]
  83' C. Stafford [2776 - 0]
  83' C. Stafford [2777 - 0]
  83' C. Stafford [2778 - 0]
  83' C. Stafford [2779 - 0]
  83' C. Stafford [2780 - 0]
  83' C. Stafford [2781 - 0]
  83' C. Stafford [2782 - 0]
  83' C. Stafford [2783 - 0]
  83' C. Stafford [2784 - 0]
  83' C. Stafford [2785 - 0]
  83' C. Stafford [2786 - 0]
  83' C. Stafford [2787 - 0]
  83' C. Stafford [2788 - 0]
  83' C. Stafford [2789 - 0]
  83' C. Stafford [2790 - 0]
  83' C. Stafford [2791 - 0]
  83' C. Stafford [2792 - 0]
  83' C. Stafford [2793 - 0]
  83' C. Stafford [2794 - 0]
  83' C. Stafford [2795 - 0]
  83' C. Stafford [2796 - 0]
  83' C. Stafford [2797 - 0]
  83' C. Stafford [2798 - 0]
  83' C. Stafford [2799 - 0]
  83' C. Stafford [2800 - 0]
  83' C. Stafford [2801 - 0]
  83' C. Stafford [2802 - 0]
  83' C. Stafford [2803 - 0]
  83' C. Stafford [2804 - 0]
  83' C. Stafford [2805 - 0]
  83' C. Stafford [2806 - 0]
  83' C. Stafford [2807 - 0]
  83' C. Stafford [2808 - 0]
  83' C. Stafford [2809 - 0]
  83' C. Stafford [2810 - 0]
  83' C. Stafford [2811 - 0]
  83' C. Stafford [2812 - 0]
  83' C. Stafford [2813 - 0]
  83' C. Stafford [2814 - 0]
  83' C. Stafford [2815 - 0]
  83' C. Stafford [2816 - 0]
  83' C. Stafford [2817 - 0]
  83' C. Stafford [2818 - 0]
  83' C. Stafford [2819 - 0]
  83' C. Stafford [2820 - 0]
  83' C. Stafford [2821 - 0]
  83' C. Stafford [2822 - 0]
  83' C. Stafford [2823 - 0]
  83' C. Stafford [2824 - 0]
  83' C. Stafford [2825 - 0]
  83' C. Stafford [2826 - 0]
  83' C. Stafford [2827 - 0]
  83' C. Stafford [2828 - 0]
  83' C. Stafford [2829 - 0]
  83' C. Stafford [2830 - 0]
  83' C. Stafford [2831 - 0]
  83' C. Stafford [2832 - 0]
  83' C. Stafford [2833 - 0]
  83' C. Stafford [2834 - 0]
  83' C. Stafford [2835 - 0]
  83' C. Stafford [2836 - 0]
  83' C. Stafford [2837 - 0]
  83' C. Stafford [2838 - 0]
  83' C. Stafford [2839 - 0]
  83' C. Stafford [2840 - 0]
  83' C. Stafford [2841 - 0]
  83' C. Stafford [2842 - 0]
  83' C. Stafford [2843 - 0]
  83' C. Stafford [2844 - 0]
  83' C. Stafford [2845 - 0]
  83' C. Stafford [2846 - 0]
  83' C. Stafford [2847 - 0]
  83' C. Stafford [2848 - 0]
  83' C. Stafford [2849 - 0]
  83' C. Stafford [2850 - 0]
  83' C. Stafford [2851 - 0]
  83' C. Stafford [2852 - 0]
  83' C. Stafford [2853 - 0]
  83' C. Stafford [2854 - 0]
  83' C. Stafford [2855 - 0]
  83' C. Stafford [2856 - 0]
  83' C. Stafford [2857 - 0]
  83' C. Stafford [2858 - 0]
  83' C. Stafford [2859 - 0]
  83' C. Stafford [2860 - 0]
  83' C. Stafford [2861 - 0]
  83' C. Stafford [2862 - 0]
  83' C. Stafford [2863 - 0]
  83' C. Stafford [2864 - 0]
  83' C. Stafford [2865 - 0]
  83' C. Stafford [2866 - 0]
  83' C. Stafford [2867 - 0]
  83' C. Stafford [2868 - 0]
  83' C. Stafford [2869 - 0]
  83' C. Stafford [2870 - 0]
  83' C. Stafford [2871 - 0]
  83' C. Stafford [2872 - 0]
  83' C. Stafford [2873 - 0]
  83' C. Stafford [2874 - 0]
  83' C. Stafford [2875 - 0]
  83' C. Stafford [2876 - 0]
  83' C. Stafford [2877 - 0]
  83' C. Stafford [2878 - 0]
  83' C. Stafford [2879 - 0]
  83' C. Stafford [2880 - 0]
  83' C. Stafford [2881 - 0]
  83' C. Stafford [2882 - 0]
  83' C. Stafford [2883 - 0]
  83' C. Stafford [2884 - 0]
  83' C. Stafford [2885 - 0]
  83' C. Stafford [2886 - 0]
  83' C. Stafford [2887 - 0]
  83' C. Stafford [2888 - 0]
  83' C. Stafford [2889 - 0]
  83' C. Stafford [2890 - 0]
  83' C. Stafford [2891 - 0]
  83' C. Stafford [2892 - 0]
  83' C. Stafford [2893 - 0]
  83' C. Stafford [2894 - 0]
  83' C. Stafford [2895 - 0]
  83' C. Stafford [2896 - 0]
  83' C. Stafford [2897 - 0]
  83' C. Stafford [2898 - 0]
  83' C. Stafford [2899 - 0]
  83' C. Stafford [2900 - 0]
  83' C. Stafford [2901 - 0]
  83' C. Stafford [2902 - 0]
  83' C. Stafford [2903 - 0]
  83' C. Stafford [2904 - 0]
  83' C. Stafford [2905 - 0]
  83' C. Stafford [2906 - 0]
  83' C. Stafford [2907 - 0]
  83' C. Stafford [2908 - 0]
  83' C. Stafford [2909 - 0]
  83' C. Stafford [2910 - 0]
  83' C. Stafford [2911 - 0]
  83' C. Stafford [2912 - 0]
  83' C. Stafford [2913 - 0]
  83' C. Stafford [2914 - 0]
  83' C. Stafford [2915 - 0]
  83' C. Stafford [2916 - 0]
  83' C. Stafford [2917 - 0]
  83' C. Stafford [2918 - 0]
  83' C. Stafford [2919 - 0]
  83' C. Stafford [2920 - 0]
  83' C. Stafford [2921 - 0]
  83' C. Stafford [2922 - 0]
  83' C. Stafford [2923 - 0]
  83' C. Stafford [2924 - 0]
  83' C. Stafford [2925 - 0]
  83' C. Stafford [2926 - 0]
  83' C. Stafford [2927 - 0]
  83' C. Stafford [2928 - 0]
  83' C. Stafford [2929 - 0]
  83' C. Stafford [2930 - 0]
  83' C. Stafford [2931 - 0]
  83' C. Stafford [2932 - 0]
  83' C. Stafford [2933 - 0]
  83' C. Stafford [2934 - 0]
  83' C. Stafford [2935 - 0]
  83' C. Stafford [2936 - 0]
  83' C. Stafford [2937 - 0]
  83' C. Stafford [2938 - 0]
  83' C. Stafford [2939 - 0]
  83' C. Stafford [2940 - 0]
  83' C. Stafford [2941 - 0]
  83' C. Stafford [2942 - 0]
  83' C. Stafford [2943 - 0]
  83' C. Stafford [2944 - 0]
  83' C. Stafford [2945 - 0]
  83' C. Stafford [2946 - 0]
  83' C. Stafford [2947 - 0]
  83' C. Stafford [2948 - 0]
  83' C. Stafford [2949 - 0]
  83' C. Stafford [2950 - 0]
  83' C. Stafford [2951 - 0]
  83' C. Stafford [2952 - 0]
  83' C. Stafford [2953 - 0]
  83' C. Stafford [2954 - 0]
  83' C. Stafford [2955 - 0]
  83' C. Stafford [2956 - 0]
  83' C. Stafford [2957 - 0]
  83' C. Stafford [2958 - 0]
  83' C. Stafford [2959 - 0]
  83' C. Stafford [2960 - 0]
  83' C. Stafford [2961 - 0]
  83' C. Stafford [2962 - 0]
  83' C. Stafford [2963 - 0]
  83' C. Stafford [2964 - 0]
16 ก.ย. 2563 19:30
4
0
Loudoun
Loudoun
  6' B. Craig [1 - 0]
  6' B. Craig [2 - 0]
  6' B. Craig [3 - 0]
  6' B. Craig [4 - 0]
  6' B. Craig [5 - 0]
  6' B. Craig [6 - 0]
  6' B. Craig [7 - 0]
  6' B. Craig [8 - 0]
  6' B. Craig [9 - 0]
  6' B. Craig [10 - 0]
  6' B. Craig [11 - 0]
  6' B. Craig [12 - 0]
  6' B. Craig [13 - 0]
  6' B. Craig [14 - 0]
  6' B. Craig [15 - 0]
  6' B. Craig [16 - 0]
  6' B. Craig [17 - 0]
  6' B. Craig [18 - 0]
  6' B. Craig [19 - 0]
  6' B. Craig [20 - 0]
  6' B. Craig [21 - 0]
  6' B. Craig [22 - 0]
  6' B. Craig [23 - 0]
  6' B. Craig [24 - 0]
  6' B. Craig [25 - 0]
  6' B. Craig [26 - 0]
  6' B. Craig [27 - 0]
  6' B. Craig [28 - 0]
  6' B. Craig [29 - 0]
  6' B. Craig [30 - 0]
  6' B. Craig [31 - 0]
  6' B. Craig [32 - 0]
  6' B. Craig [33 - 0]
  6' B. Craig [34 - 0]
  6' B. Craig [35 - 0]
  6' B. Craig [36 - 0]
  6' B. Craig [37 - 0]
  6' B. Craig [38 - 0]
  6' B. Craig [39 - 0]
  6' B. Craig [40 - 0]
  6' B. Craig [41 - 0]
  6' B. Craig [42 - 0]
  6' B. Craig [43 - 0]
  6' B. Craig [44 - 0]
  6' B. Craig [45 - 0]
  6' B. Craig [46 - 0]
  6' B. Craig [47 - 0]
  6' B. Craig [48 - 0]
  6' B. Craig [49 - 0]
  6' B. Craig [50 - 0]
  6' B. Craig [51 - 0]
  6' B. Craig [52 - 0]
  6' B. Craig [53 - 0]
  6' B. Craig [54 - 0]
  6' B. Craig [55 - 0]
  6' B. Craig [56 - 0]
  6' B. Craig [57 - 0]
  6' B. Craig [58 - 0]
  6' B. Craig [59 - 0]
  6' B. Craig [60 - 0]
  6' B. Craig [61 - 0]
  6' B. Craig [62 - 0]
  6' B. Craig [63 - 0]
  6' B. Craig [64 - 0]
  6' B. Craig [65 - 0]
  6' B. Craig [66 - 0]
  6' B. Craig [67 - 0]
  6' B. Craig [68 - 0]
  6' B. Craig [69 - 0]
  6' B. Craig [70 - 0]
  6' B. Craig [71 - 0]
  6' B. Craig [72 - 0]
  6' B. Craig [73 - 0]
  6' B. Craig [74 - 0]
  6' B. Craig [75 - 0]
  6' B. Craig [76 - 0]
  6' B. Craig [77 - 0]
  6' B. Craig [78 - 0]
  6' B. Craig [79 - 0]
  6' B. Craig [80 - 0]
  6' B. Craig [81 - 0]
  6' B. Craig [82 - 0]
  6' B. Craig [83 - 0]
  6' B. Craig [84 - 0]
  6' B. Craig [85 - 0]
  6' B. Craig [86 - 0]
  6' B. Craig [87 - 0]
  6' B. Craig [88 - 0]
  6' B. Craig [89 - 0]
  6' B. Craig [90 - 0]
  6' B. Craig [91 - 0]
  6' B. Craig [92 - 0]
  6' B. Craig [93 - 0]
  6' B. Craig [94 - 0]
  6' B. Craig [95 - 0]
  6' B. Craig [96 - 0]
  6' B. Craig [97 - 0]
  6' B. Craig [98 - 0]
  6' B. Craig [99 - 0]
  6' B. Craig [100 - 0]
  6' B. Craig [101 - 0]
  6' B. Craig [102 - 0]
  6' B. Craig [103 - 0]
  6' B. Craig [104 - 0]
  6' B. Craig [105 - 0]
  6' B. Craig [106 - 0]
  6' B. Craig [107 - 0]
  6' B. Craig [108 - 0]
  6' B. Craig [109 - 0]
  6' B. Craig [110 - 0]
  6' B. Craig [111 - 0]
  6' B. Craig [112 - 0]
  6' B. Craig [113 - 0]
  6' B. Craig [114 - 0]
  6' B. Craig [115 - 0]
  6' B. Craig [116 - 0]
  6' B. Craig [117 - 0]
  6' B. Craig [118 - 0]
  6' B. Craig [119 - 0]
  6' B. Craig [120 - 0]
  6' B. Craig [121 - 0]
  6' B. Craig [122 - 0]
  6' B. Craig [123 - 0]
  6' B. Craig [124 - 0]
  6' B. Craig [125 - 0]
  6' B. Craig [126 - 0]
  6' B. Craig [127 - 0]
  6' B. Craig [128 - 0]
  6' B. Craig [129 - 0]
  6' B. Craig [130 - 0]
  6' B. Craig [131 - 0]
  6' B. Craig [132 - 0]
  6' B. Craig [133 - 0]
  6' B. Craig [134 - 0]
  6' B. Craig [135 - 0]
  6' B. Craig [136 - 0]
  6' B. Craig [137 - 0]
  6' B. Craig [138 - 0]
  6' B. Craig [139 - 0]
  6' B. Craig [140 - 0]
  6' B. Craig [141 - 0]
  6' B. Craig [142 - 0]
  6' B. Craig [143 - 0]
  6' B. Craig [144 - 0]
  6' B. Craig [145 - 0]
  6' B. Craig [146 - 0]
  6' B. Craig [147 - 0]
  6' B. Craig [148 - 0]
  6' B. Craig [149 - 0]
  6' B. Craig [150 - 0]
  6' B. Craig [151 - 0]
  6' B. Craig [152 - 0]
  6' B. Craig [153 - 0]
  6' B. Craig [154 - 0]
  6' B. Craig [155 - 0]
  6' B. Craig [156 - 0]
  6' B. Craig [157 - 0]
  6' B. Craig [158 - 0]
  6' B. Craig [159 - 0]
  6' B. Craig [160 - 0]
  6' B. Craig [161 - 0]
  6' B. Craig [162 - 0]
  6' B. Craig [163 - 0]
  6' B. Craig [164 - 0]
  6' B. Craig [165 - 0]
  6' B. Craig [166 - 0]
  6' B. Craig [167 - 0]
  6' B. Craig [168 - 0]
  6' B. Craig [169 - 0]
  6' B. Craig [170 - 0]
  6' B. Craig [171 - 0]
  6' B. Craig [172 - 0]
  6' B. Craig [173 - 0]
  6' B. Craig [174 - 0]
  6' B. Craig [175 - 0]
  6' B. Craig [176 - 0]
  6' B. Craig [177 - 0]
  6' B. Craig [178 - 0]
  6' B. Craig [179 - 0]
  6' B. Craig [180 - 0]
  6' B. Craig [181 - 0]
  6' B. Craig [182 - 0]
  6' B. Craig [183 - 0]
  6' B. Craig [184 - 0]
  6' B. Craig [185 - 0]
  6' B. Craig [186 - 0]
  6' B. Craig [187 - 0]
  6' B. Craig [188 - 0]
  6' B. Craig [189 - 0]
  6' B. Craig [190 - 0]
  6' B. Craig [191 - 0]
  6' B. Craig [192 - 0]
  6' B. Craig [193 - 0]
  6' B. Craig [194 - 0]
  6' B. Craig [195 - 0]
  6' B. Craig [196 - 0]
  6' B. Craig [197 - 0]
  6' B. Craig [198 - 0]
  6' B. Craig [199 - 0]
  6' B. Craig [200 - 0]
  6' B. Craig [201 - 0]
  6' B. Craig [202 - 0]
  6' B. Craig [203 - 0]
  6' B. Craig [204 - 0]
  6' B. Craig [205 - 0]
  6' B. Craig [206 - 0]
  6' B. Craig [207 - 0]
  6' B. Craig [208 - 0]
  6' B. Craig [209 - 0]
  6' B. Craig [210 - 0]
  6' B. Craig [211 - 0]
  6' B. Craig [212 - 0]
  6' B. Craig [213 - 0]
  6' B. Craig [214 - 0]
  6' B. Craig [215 - 0]
  6' B. Craig [216 - 0]
  6' B. Craig [217 - 0]
  6' B. Craig [218 - 0]
  6' B. Craig [219 - 0]
  6' B. Craig [220 - 0]
  6' B. Craig [221 - 0]
  6' B. Craig [222 - 0]
  6' B. Craig [223 - 0]
  6' B. Craig [224 - 0]
  6' B. Craig [225 - 0]
  6' B. Craig [226 - 0]
  6' B. Craig [227 - 0]
  6' B. Craig [228 - 0]
  6' B. Craig [229 - 0]
  6' B. Craig [230 - 0]
  6' B. Craig [231 - 0]
  6' B. Craig [232 - 0]
  6' B. Craig [233 - 0]
  6' B. Craig [234 - 0]
  6' B. Craig [235 - 0]
  6' B. Craig [236 - 0]
  6' B. Craig [237 - 0]
  6' B. Craig [238 - 0]
  6' B. Craig [239 - 0]
  6' B. Craig [240 - 0]
  6' B. Craig [241 - 0]
  6' B. Craig [242 - 0]
  6' B. Craig [243 - 0]
  6' B. Craig [244 - 0]
  6' B. Craig [245 - 0]
  6' B. Craig [246 - 0]
  6' B. Craig [247 - 0]
  6' B. Craig [248 - 0]
  6' B. Craig [249 - 0]
  6' B. Craig [250 - 0]
  6' B. Craig [251 - 0]
  6' B. Craig [252 - 0]
  6' B. Craig [253 - 0]
  6' B. Craig [254 - 0]
  6' B. Craig [255 - 0]
  6' B. Craig [256 - 0]
  6' B. Craig [257 - 0]
  6' B. Craig [258 - 0]
  6' B. Craig [259 - 0]
  6' B. Craig [260 - 0]
  6' B. Craig [261 - 0]
  6' B. Craig [262 - 0]
  6' B. Craig [263 - 0]
  6' B. Craig [264 - 0]
  6' B. Craig [265 - 0]
  6' B. Craig [266 - 0]
  6' B. Craig [267 - 0]
  6' B. Craig [268 - 0]
  6' B. Craig [269 - 0]
  6' B. Craig [270 - 0]
  6' B. Craig [271 - 0]
  6' B. Craig [272 - 0]
  6' B. Craig [273 - 0]
  6' B. Craig [274 - 0]
  6' B. Craig [275 - 0]
  6' B. Craig [276 - 0]
  6' B. Craig [277 - 0]
  6' B. Craig [278 - 0]
  6' B. Craig [279 - 0]
  6' B. Craig [280 - 0]
  6' B. Craig [281 - 0]
  6' B. Craig [282 - 0]
  6' B. Craig [283 - 0]
  6' B. Craig [284 - 0]
  6' B. Craig [285 - 0]
  6' B. Craig [286 - 0]
  6' B. Craig [287 - 0]
  6' B. Craig [288 - 0]
  6' B. Craig [289 - 0]
  6' B. Craig [290 - 0]
  6' B. Craig [291 - 0]
  6' B. Craig [292 - 0]
  6' B. Craig [293 - 0]
  6' B. Craig [294 - 0]
  6' B. Craig [295 - 0]
  6' B. Craig [296 - 0]
  6' B. Craig [297 - 0]
  6' B. Craig [298 - 0]
  6' B. Craig [299 - 0]
  6' B. Craig [300 - 0]
  6' B. Craig [301 - 0]
  6' B. Craig [302 - 0]
  6' B. Craig [303 - 0]
  6' B. Craig [304 - 0]
  6' B. Craig [305 - 0]
  6' B. Craig [306 - 0]
  6' B. Craig [307 - 0]
  6' B. Craig [308 - 0]
  6' B. Craig [309 - 0]
  6' B. Craig [310 - 0]
  6' B. Craig [311 - 0]
  6' B. Craig [312 - 0]
  6' B. Craig [313 - 0]
  6' B. Craig [314 - 0]
  6' B. Craig [315 - 0]
  6' B. Craig [316 - 0]
  6' B. Craig [317 - 0]
  6' B. Craig [318 - 0]
  6' B. Craig [319 - 0]
  6' B. Craig [320 - 0]
  6' B. Craig [321 - 0]
  6' B. Craig [322 - 0]
  6' B. Craig [323 - 0]
  6' B. Craig [324 - 0]
  6' B. Craig [325 - 0]
  6' B. Craig [326 - 0]
  6' B. Craig [327 - 0]
  6' B. Craig [328 - 0]
  6' B. Craig [329 - 0]
  6' B. Craig [330 - 0]
  6' B. Craig [331 - 0]
  6' B. Craig [332 - 0]
  6' B. Craig [333 - 0]
  6' B. Craig [334 - 0]
  6' B. Craig [335 - 0]
  6' B. Craig [336 - 0]
  6' B. Craig [337 - 0]
  6' B. Craig [338 - 0]
  6' B. Craig [339 - 0]
  6' B. Craig [340 - 0]
  6' B. Craig [341 - 0]
  6' B. Craig [342 - 0]
  6' B. Craig [343 - 0]
  6' B. Craig [344 - 0]
  6' B. Craig [345 - 0]
  6' B. Craig [346 - 0]
  6' B. Craig [347 - 0]
  6' B. Craig [348 - 0]
  6' B. Craig [349 - 0]
  6' B. Craig [350 - 0]
  6' B. Craig [351 - 0]
  6' B. Craig [352 - 0]
  6' B. Craig [353 - 0]
  6' B. Craig [354 - 0]
  6' B. Craig [355 - 0]
  6' B. Craig [356 - 0]
  6' B. Craig [357 - 0]
  6' B. Craig [358 - 0]
  6' B. Craig [359 - 0]
  6' B. Craig [360 - 0]
  6' B. Craig [361 - 0]
  6' B. Craig [362 - 0]
  6' B. Craig [363 - 0]
  6' B. Craig [364 - 0]
  6' B. Craig [365 - 0]
  6' B. Craig [366 - 0]
  6' B. Craig [367 - 0]
  6' B. Craig [368 - 0]
  6' B. Craig [369 - 0]
  6' B. Craig [370 - 0]
  6' B. Craig [371 - 0]
  6' B. Craig [372 - 0]
  6' B. Craig [373 - 0]
  6' B. Craig [374 - 0]
  6' B. Craig [375 - 0]
  6' B. Craig [376 - 0]
  6' B. Craig [377 - 0]
  6' B. Craig [378 - 0]
  6' B. Craig [379 - 0]
  6' B. Craig [380 - 0]
  6' B. Craig [381 - 0]
  6' B. Craig [382 - 0]
  6' B. Craig [383 - 0]
  6' B. Craig [384 - 0]
  6' B. Craig [385 - 0]
  6' B. Craig [386 - 0]
  6' B. Craig [387 - 0]
  6' B. Craig [388 - 0]
  6' B. Craig [389 - 0]
  6' B. Craig [390 - 0]
  6' B. Craig [391 - 0]
  6' B. Craig [392 - 0]
  6' B. Craig [393 - 0]
  6' B. Craig [394 - 0]
  6' B. Craig [395 - 0]
  6' B. Craig [396 - 0]
  6' B. Craig [397 - 0]
  6' B. Craig [398 - 0]
  6' B. Craig [399 - 0]
  6' B. Craig [400 - 0]
  6' B. Craig [401 - 0]
  6' B. Craig [402 - 0]
  6' B. Craig [403 - 0]
  6' B. Craig [404 - 0]
  6' B. Craig [405 - 0]
  6' B. Craig [406 - 0]
  6' B. Craig [407 - 0]
  6' B. Craig [408 - 0]
  6' B. Craig [409 - 0]
  6' B. Craig [410 - 0]
  6' B. Craig [411 - 0]
  6' B. Craig [412 - 0]
  6' B. Craig [413 - 0]
  6' B. Craig [414 - 0]
  6' B. Craig [415 - 0]
  6' B. Craig [416 - 0]
  6' B. Craig [417 - 0]
  6' B. Craig [418 - 0]
  6' B. Craig [419 - 0]
  6' B. Craig [420 - 0]
  6' B. Craig [421 - 0]
  6' B. Craig [422 - 0]
  6' B. Craig [423 - 0]
  6' B. Craig [424 - 0]
  6' B. Craig [425 - 0]
  6' B. Craig [426 - 0]
  6' B. Craig [427 - 0]
  6' B. Craig [428 - 0]
  6' B. Craig [429 - 0]
  6' B. Craig [430 - 0]
  6' B. Craig [431 - 0]
  6' B. Craig [432 - 0]
  6' B. Craig [433 - 0]
  6' B. Craig [434 - 0]
  6' B. Craig [435 - 0]
  6' B. Craig [436 - 0]
  6' B. Craig [437 - 0]
  6' B. Craig [438 - 0]
  6' B. Craig [439 - 0]
  6' B. Craig [440 - 0]
  6' B. Craig [441 - 0]
  6' B. Craig [442 - 0]
  6' B. Craig [443 - 0]
  6' B. Craig [444 - 0]
  6' B. Craig [445 - 0]
  6' B. Craig [446 - 0]
  6' B. Craig [447 - 0]
  6' B. Craig [448 - 0]
  6' B. Craig [449 - 0]
  6' B. Craig [450 - 0]
  6' B. Craig [451 - 0]
  6' B. Craig [452 - 0]
  6' B. Craig [453 - 0]
  6' B. Craig [454 - 0]
  6' B. Craig [455 - 0]
  6' B. Craig [456 - 0]
  6' B. Craig [457 - 0]
  6' B. Craig [458 - 0]
  6' B. Craig [459 - 0]
  6' B. Craig [460 - 0]
  6' B. Craig [461 - 0]
  6' B. Craig [462 - 0]
  6' B. Craig [463 - 0]
  6' B. Craig [464 - 0]
  6' B. Craig [465 - 0]
  6' B. Craig [466 - 0]
  6' B. Craig [467 - 0]
  6' B. Craig [468 - 0]
  6' B. Craig [469 - 0]
  6' B. Craig [470 - 0]
  6' B. Craig [471 - 0]
  6' B. Craig [472 - 0]
  6' B. Craig [473 - 0]
  6' B. Craig [474 - 0]
  6' B. Craig [475 - 0]
  6' B. Craig [476 - 0]
  6' B. Craig [477 - 0]
  6' B. Craig [478 - 0]
  6' B. Craig [479 - 0]
  6' B. Craig [480 - 0]
  6' B. Craig [481 - 0]
  6' B. Craig [482 - 0]
  6' B. Craig [483 - 0]
  6' B. Craig [484 - 0]
  6' B. Craig [485 - 0]
  6' B. Craig [486 - 0]
  6' B. Craig [487 - 0]
  6' B. Craig [488 - 0]
  6' B. Craig [489 - 0]
  6' B. Craig [490 - 0]
  6' B. Craig [491 - 0]
  6' B. Craig [492 - 0]
  6' B. Craig [493 - 0]
  6' B. Craig [494 - 0]
  6' B. Craig [495 - 0]
  6' B. Craig [496 - 0]
  6' B. Craig [497 - 0]
  6' B. Craig [498 - 0]
  6' B. Craig [499 - 0]
  6' B. Craig [500 - 0]
  6' B. Craig [501 - 0]
  6' B. Craig [502 - 0]
  6' B. Craig [503 - 0]
  6' B. Craig [504 - 0]
  6' B. Craig [505 - 0]
  6' B. Craig [506 - 0]
  6' B. Craig [507 - 0]
  6' B. Craig [508 - 0]
  6' B. Craig [509 - 0]
  6' B. Craig [510 - 0]
  6' B. Craig [511 - 0]
  6' B. Craig [512 - 0]
  6' B. Craig [513 - 0]
  6' B. Craig [514 - 0]
  6' B. Craig [515 - 0]
  6' B. Craig [516 - 0]
  6' B. Craig [517 - 0]
  6' B. Craig [518 - 0]
  6' B. Craig [519 - 0]
  6' B. Craig [520 - 0]
  6' B. Craig [521 - 0]
  6' B. Craig [522 - 0]
  6' B. Craig [523 - 0]
  6' B. Craig [524 - 0]
  6' B. Craig [525 - 0]
  6' B. Craig [526 - 0]
  6' B. Craig [527 - 0]
  6' B. Craig [528 - 0]
  6' B. Craig [529 - 0]
  6' B. Craig [530 - 0]
  6' B. Craig [531 - 0]
  6' B. Craig [532 - 0]
  6' B. Craig [533 - 0]
  6' B. Craig [534 - 0]
  6' B. Craig [535 - 0]
  6' B. Craig [536 - 0]
  6' B. Craig [537 - 0]
  6' B. Craig [538 - 0]
  6' B. Craig [539 - 0]
  6' B. Craig [540 - 0]
  6' B. Craig [541 - 0]
  6' B. Craig [542 - 0]
  6' B. Craig [543 - 0]
  6' B. Craig [544 - 0]
  6' B. Craig [545 - 0]
  6' B. Craig [546 - 0]
  6' B. Craig [547 - 0]
  6' B. Craig [548 - 0]
  6' B. Craig [549 - 0]
  6' B. Craig [550 - 0]
  6' B. Craig [551 - 0]
  6' B. Craig [552 - 0]
  6' B. Craig [553 - 0]
  6' B. Craig [554 - 0]
  6' B. Craig [555 - 0]
  6' B. Craig [556 - 0]
  6' B. Craig [557 - 0]
  6' B. Craig [558 - 0]
  6' B. Craig [559 - 0]
  6' B. Craig [560 - 0]
  6' B. Craig [561 - 0]
  6' B. Craig [562 - 0]
  6' B. Craig [563 - 0]
  6' B. Craig [564 - 0]
  6' B. Craig [565 - 0]
  6' B. Craig [566 - 0]
  6' B. Craig [567 - 0]
  6' B. Craig [568 - 0]
  6' B. Craig [569 - 0]
  6' B. Craig [570 - 0]
  6' B. Craig [571 - 0]
  6' B. Craig [572 - 0]
  6' B. Craig [573 - 0]
  6' B. Craig [574 - 0]
  6' B. Craig [575 - 0]
  6' B. Craig [576 - 0]
  6' B. Craig [577 - 0]
  6' B. Craig [578 - 0]
  6' B. Craig [579 - 0]
  6' B. Craig [580 - 0]
  6' B. Craig [581 - 0]
  6' B. Craig [582 - 0]
  6' B. Craig [583 - 0]
  6' B. Craig [584 - 0]
  6' B. Craig [585 - 0]
  6' B. Craig [586 - 0]
  6' B. Craig [587 - 0]
  6' B. Craig [588 - 0]
  6' B. Craig [589 - 0]
  6' B. Craig [590 - 0]
  6' B. Craig [591 - 0]
  6' B. Craig [592 - 0]
  6' B. Craig [593 - 0]
  6' B. Craig [594 - 0]
  6' B. Craig [595 - 0]
  6' B. Craig [596 - 0]
  6' B. Craig [597 - 0]
  6' B. Craig [598 - 0]
  6' B. Craig [599 - 0]
  6' B. Craig [600 - 0]
  6' B. Craig [601 - 0]
  6' B. Craig [602 - 0]
  6' B. Craig [603 - 0]
  6' B. Craig [604 - 0]
  6' B. Craig [605 - 0]
  6' B. Craig [606 - 0]
  6' B. Craig [607 - 0]
  6' B. Craig [608 - 0]
  6' B. Craig [609 - 0]
  6' B. Craig [610 - 0]
  6' B. Craig [611 - 0]
  6' B. Craig [612 - 0]
  6' B. Craig [613 - 0]
  6' B. Craig [614 - 0]
  6' B. Craig [615 - 0]
  6' B. Craig [616 - 0]
  6' B. Craig [617 - 0]
  6' B. Craig [618 - 0]
  6' B. Craig [619 - 0]
  6' B. Craig [620 - 0]
  6' B. Craig [621 - 0]
  6' B. Craig [622 - 0]
  6' B. Craig [623 - 0]
  6' B. Craig [624 - 0]
  6' B. Craig [625 - 0]
  6' B. Craig [626 - 0]
  6' B. Craig [627 - 0]
  6' B. Craig [628 - 0]
  6' B. Craig [629 - 0]
  6' B. Craig [630 - 0]
  6' B. Craig [631 - 0]
  6' B. Craig [632 - 0]
  6' B. Craig [633 - 0]
  6' B. Craig [634 - 0]
  6' B. Craig [635 - 0]
  6' B. Craig [636 - 0]
  6' B. Craig [637 - 0]
  6' B. Craig [638 - 0]
  6' B. Craig [639 - 0]
  6' B. Craig [640 - 0]
  6' B. Craig [641 - 0]
  6' B. Craig [642 - 0]
  6' B. Craig [643 - 0]
  6' B. Craig [644 - 0]
  6' B. Craig [645 - 0]
  6' B. Craig [646 - 0]
  6' B. Craig [647 - 0]
  6' B. Craig [648 - 0]
  6' B. Craig [649 - 0]
  6' B. Craig [650 - 0]
  6' B. Craig [651 - 0]
  6' B. Craig [652 - 0]
  6' B. Craig [653 - 0]
  6' B. Craig [654 - 0]
  6' B. Craig [655 - 0]
  6' B. Craig [656 - 0]
  6' B. Craig [657 - 0]
  6' B. Craig [658 - 0]
  6' B. Craig [659 - 0]
  6' B. Craig [660 - 0]
  6' B. Craig [661 - 0]
  6' B. Craig [662 - 0]
  6' B. Craig [663 - 0]
  6' B. Craig [664 - 0]
  6' B. Craig [665 - 0]
  6' B. Craig [666 - 0]
  6' B. Craig [667 - 0]
  6' B. Craig [668 - 0]
  6' B. Craig [669 - 0]
  6' B. Craig [670 - 0]
  6' B. Craig [671 - 0]
  6' B. Craig [672 - 0]
  6' B. Craig [673 - 0]
  6' B. Craig [674 - 0]
  6' B. Craig [675 - 0]
  6' B. Craig [676 - 0]
  6' B. Craig [677 - 0]
  6' B. Craig [678 - 0]
  6' B. Craig [679 - 0]
  6' B. Craig [680 - 0]
  6' B. Craig [681 - 0]
  6' B. Craig [682 - 0]
  6' B. Craig [683 - 0]
  6' B. Craig [684 - 0]
  6' B. Craig [685 - 0]
  6' B. Craig [686 - 0]
  6' B. Craig [687 - 0]
  6' B. Craig [688 - 0]
  6' B. Craig [689 - 0]
  6' B. Craig [690 - 0]
  6' B. Craig [691 - 0]
  6' B. Craig [692 - 0]
  6' B. Craig [693 - 0]
  6' B. Craig [694 - 0]
  6' B. Craig [695 - 0]
  6' B. Craig [696 - 0]
  6' B. Craig [697 - 0]
  6' B. Craig [698 - 0]
  6' B. Craig [699 - 0]
  6' B. Craig [700 - 0]
  6' B. Craig [701 - 0]
  6' B. Craig [702 - 0]
  6' B. Craig [703 - 0]
  6' B. Craig [704 - 0]
  6' B. Craig [705 - 0]
  6' B. Craig [706 - 0]
  6' B. Craig [707 - 0]
  6' B. Craig [708 - 0]
  6' B. Craig [709 - 0]
  6' B. Craig [710 - 0]
  6' B. Craig [711 - 0]
  6' B. Craig [712 - 0]
  6' B. Craig [713 - 0]
  6' B. Craig [714 - 0]
  6' B. Craig [715 - 0]
  6' B. Craig [716 - 0]
  6' B. Craig [717 - 0]
  6' B. Craig [718 - 0]
  6' B. Craig [719 - 0]
  6' B. Craig [720 - 0]
  6' B. Craig [721 - 0]
  6' B. Craig [722 - 0]
  6' B. Craig [723 - 0]
  6' B. Craig [724 - 0]
  6' B. Craig [725 - 0]
  6' B. Craig [726 - 0]
  6' B. Craig [727 - 0]
  6' B. Craig [728 - 0]
  6' B. Craig [729 - 0]
  6' B. Craig [730 - 0]
  6' B. Craig [731 - 0]
  6' B. Craig [732 - 0]
  6' B. Craig [733 - 0]
  6' B. Craig [734 - 0]
  6' B. Craig [735 - 0]
  6' B. Craig [736 - 0]
  6' B. Craig [737 - 0]
  6' B. Craig [738 - 0]
  6' B. Craig [739 - 0]
  6' B. Craig [740 - 0]
  6' B. Craig [741 - 0]
  20' A. Sorenson [742 - 0]
  20' A. Sorenson [743 - 0]
  20' A. Sorenson [744 - 0]
  20' A. Sorenson [745 - 0]
  20' A. Sorenson [746 - 0]
  20' A. Sorenson [747 - 0]
  20' A. Sorenson [748 - 0]
  20' A. Sorenson [749 - 0]
  20' A. Sorenson [750 - 0]
  20' A. Sorenson [751 - 0]
  20' A. Sorenson [752 - 0]
  20' A. Sorenson [753 - 0]
  20' A. Sorenson [754 - 0]
  20' A. Sorenson [755 - 0]
  20' A. Sorenson [756 - 0]
  20' A. Sorenson [757 - 0]
  20' A. Sorenson [758 - 0]
  20' A. Sorenson [759 - 0]
  20' A. Sorenson [760 - 0]
  20' A. Sorenson [761 - 0]
  20' A. Sorenson [762 - 0]
  20' A. Sorenson [763 - 0]
  20' A. Sorenson [764 - 0]
  20' A. Sorenson [765 - 0]
  20' A. Sorenson [766 - 0]
  20' A. Sorenson [767 - 0]
  20' A. Sorenson [768 - 0]
  20' A. Sorenson [769 - 0]
  20' A. Sorenson [770 - 0]
  20' A. Sorenson [771 - 0]
  20' A. Sorenson [772 - 0]
  20' A. Sorenson [773 - 0]
  20' A. Sorenson [774 - 0]
  20' A. Sorenson [775 - 0]
  20' A. Sorenson [776 - 0]
  20' A. Sorenson [777 - 0]
  20' A. Sorenson [778 - 0]
  20' A. Sorenson [779 - 0]
  20' A. Sorenson [780 - 0]
  20' A. Sorenson [781 - 0]
  20' A. Sorenson [782 - 0]
  20' A. Sorenson [783 - 0]
  20' A. Sorenson [784 - 0]
  20' A. Sorenson [785 - 0]
  20' A. Sorenson [786 - 0]
  20' A. Sorenson [787 - 0]
  20' A. Sorenson [788 - 0]
  20' A. Sorenson [789 - 0]
  20' A. Sorenson [790 - 0]
  20' A. Sorenson [791 - 0]
  20' A. Sorenson [792 - 0]
  20' A. Sorenson [793 - 0]
  20' A. Sorenson [794 - 0]
  20' A. Sorenson [795 - 0]
  20' A. Sorenson [796 - 0]
  20' A. Sorenson [797 - 0]
  20' A. Sorenson [798 - 0]
  20' A. Sorenson [799 - 0]
  20' A. Sorenson [800 - 0]
  20' A. Sorenson [801 - 0]
  20' A. Sorenson [802 - 0]
  20' A. Sorenson [803 - 0]
  20' A. Sorenson [804 - 0]
  20' A. Sorenson [805 - 0]
  20' A. Sorenson [806 - 0]
  20' A. Sorenson [807 - 0]
  20' A. Sorenson [808 - 0]
  20' A. Sorenson [809 - 0]
  20' A. Sorenson [810 - 0]
  20' A. Sorenson [811 - 0]
  20' A. Sorenson [812 - 0]
  20' A. Sorenson [813 - 0]
  20' A. Sorenson [814 - 0]
  20' A. Sorenson [815 - 0]
  20' A. Sorenson [816 - 0]
  20' A. Sorenson [817 - 0]
  20' A. Sorenson [818 - 0]
  20' A. Sorenson [819 - 0]
  20' A. Sorenson [820 - 0]
  20' A. Sorenson [821 - 0]
  20' A. Sorenson [822 - 0]
  20' A. Sorenson [823 - 0]
  20' A. Sorenson [824 - 0]
  20' A. Sorenson [825 - 0]
  20' A. Sorenson [826 - 0]
  20' A. Sorenson [827 - 0]
  20' A. Sorenson [828 - 0]
  20' A. Sorenson [829 - 0]
  20' A. Sorenson [830 - 0]
  20' A. Sorenson [831 - 0]
  20' A. Sorenson [832 - 0]
  20' A. Sorenson [833 - 0]
  20' A. Sorenson [834 - 0]
  20' A. Sorenson [835 - 0]
  20' A. Sorenson [836 - 0]
  20' A. Sorenson [837 - 0]
  20' A. Sorenson [838 - 0]
  20' A. Sorenson [839 - 0]
  20' A. Sorenson [840 - 0]
  20' A. Sorenson [841 - 0]
  20' A. Sorenson [842 - 0]
  20' A. Sorenson [843 - 0]
  20' A. Sorenson [844 - 0]
  20' A. Sorenson [845 - 0]
  20' A. Sorenson [846 - 0]
  20' A. Sorenson [847 - 0]
  20' A. Sorenson [848 - 0]
  20' A. Sorenson [849 - 0]
  20' A. Sorenson [850 - 0]
  20' A. Sorenson [851 - 0]
  20' A. Sorenson [852 - 0]
  20' A. Sorenson [853 - 0]
  20' A. Sorenson [854 - 0]
  20' A. Sorenson [855 - 0]
  20' A. Sorenson [856 - 0]
  20' A. Sorenson [857 - 0]
  20' A. Sorenson [858 - 0]
  20' A. Sorenson [859 - 0]
  20' A. Sorenson [860 - 0]
  20' A. Sorenson [861 - 0]
  20' A. Sorenson [862 - 0]
  20' A. Sorenson [863 - 0]
  20' A. Sorenson [864 - 0]
  20' A. Sorenson [865 - 0]
  20' A. Sorenson [866 - 0]
  20' A. Sorenson [867 - 0]
  20' A. Sorenson [868 - 0]
  20' A. Sorenson [869 - 0]
  20' A. Sorenson [870 - 0]
  20' A. Sorenson [871 - 0]
  20' A. Sorenson [872 - 0]
  20' A. Sorenson [873 - 0]
  20' A. Sorenson [874 - 0]
  20' A. Sorenson [875 - 0]
  20' A. Sorenson [876 - 0]
  20' A. Sorenson [877 - 0]
  20' A. Sorenson [878 - 0]
  20' A. Sorenson [879 - 0]
  20' A. Sorenson [880 - 0]
  20' A. Sorenson [881 - 0]
  20' A. Sorenson [882 - 0]
  20' A. Sorenson [883 - 0]
  20' A. Sorenson [884 - 0]
  20' A. Sorenson [885 - 0]
  20' A. Sorenson [886 - 0]
  20' A. Sorenson [887 - 0]
  20' A. Sorenson [888 - 0]
  20' A. Sorenson [889 - 0]
  20' A. Sorenson [890 - 0]
  20' A. Sorenson [891 - 0]
  20' A. Sorenson [892 - 0]
  20' A. Sorenson [893 - 0]
  20' A. Sorenson [894 - 0]
  20' A. Sorenson [895 - 0]
  20' A. Sorenson [896 - 0]
  20' A. Sorenson [897 - 0]
  20' A. Sorenson [898 - 0]
  20' A. Sorenson [899 - 0]
  20' A. Sorenson [900 - 0]
  20' A. Sorenson [901 - 0]
  20' A. Sorenson [902 - 0]
  20' A. Sorenson [903 - 0]
  20' A. Sorenson [904 - 0]
  20' A. Sorenson [905 - 0]
  20' A. Sorenson [906 - 0]
  20' A. Sorenson [907 - 0]
  20' A. Sorenson [908 - 0]
  20' A. Sorenson [909 - 0]
  20' A. Sorenson [910 - 0]
  20' A. Sorenson [911 - 0]
  20' A. Sorenson [912 - 0]
  20' A. Sorenson [913 - 0]
  20' A. Sorenson [914 - 0]
  20' A. Sorenson [915 - 0]
  20' A. Sorenson [916 - 0]
  20' A. Sorenson [917 - 0]
  20' A. Sorenson [918 - 0]
  20' A. Sorenson [919 - 0]
  20' A. Sorenson [920 - 0]
  20' A. Sorenson [921 - 0]
  20' A. Sorenson [922 - 0]
  20' A. Sorenson [923 - 0]
  20' A. Sorenson [924 - 0]
  20' A. Sorenson [925 - 0]
  20' A. Sorenson [926 - 0]
  20' A. Sorenson [927 - 0]
  20' A. Sorenson [928 - 0]
  20' A. Sorenson [929 - 0]
  20' A. Sorenson [930 - 0]
  20' A. Sorenson [931 - 0]
  20' A. Sorenson [932 - 0]
  20' A. Sorenson [933 - 0]
  20' A. Sorenson [934 - 0]
  20' A. Sorenson [935 - 0]
  20' A. Sorenson [936 - 0]
  20' A. Sorenson [937 - 0]
  20' A. Sorenson [938 - 0]
  20' A. Sorenson [939 - 0]
  20' A. Sorenson [940 - 0]
  20' A. Sorenson [941 - 0]
  20' A. Sorenson [942 - 0]
  20' A. Sorenson [943 - 0]
  20' A. Sorenson [944 - 0]
  20' A. Sorenson [945 - 0]
  20' A. Sorenson [946 - 0]
  20' A. Sorenson [947 - 0]
  20' A. Sorenson [948 - 0]
  20' A. Sorenson [949 - 0]
  20' A. Sorenson [950 - 0]
  20' A. Sorenson [951 - 0]
  20' A. Sorenson [952 - 0]
  20' A. Sorenson [953 - 0]
  20' A. Sorenson [954 - 0]
  20' A. Sorenson [955 - 0]
  20' A. Sorenson [956 - 0]
  20' A. Sorenson [957 - 0]
  20' A. Sorenson [958 - 0]
  20' A. Sorenson [959 - 0]
  20' A. Sorenson [960 - 0]
  20' A. Sorenson [961 - 0]
  20' A. Sorenson [962 - 0]
  20' A. Sorenson [963 - 0]
  20' A. Sorenson [964 - 0]
  20' A. Sorenson [965 - 0]
  20' A. Sorenson [966 - 0]
  20' A. Sorenson [967 - 0]
  20' A. Sorenson [968 - 0]
  20' A. Sorenson [969 - 0]
  20' A. Sorenson [970 - 0]
  20' A. Sorenson [971 - 0]
  20' A. Sorenson [972 - 0]
  20' A. Sorenson [973 - 0]
  20' A. Sorenson [974 - 0]
  20' A. Sorenson [975 - 0]
  20' A. Sorenson [976 - 0]
  20' A. Sorenson [977 - 0]
  20' A. Sorenson [978 - 0]
  20' A. Sorenson [979 - 0]
  20' A. Sorenson [980 - 0]
  20' A. Sorenson [981 - 0]
  20' A. Sorenson [982 - 0]
  20' A. Sorenson [983 - 0]
  20' A. Sorenson [984 - 0]
  20' A. Sorenson [985 - 0]
  20' A. Sorenson [986 - 0]
  20' A. Sorenson [987 - 0]
  20' A. Sorenson [988 - 0]
  20' A. Sorenson [989 - 0]
  20' A. Sorenson [990 - 0]
  20' A. Sorenson [991 - 0]
  20' A. Sorenson [992 - 0]
  20' A. Sorenson [993 - 0]
  20' A. Sorenson [994 - 0]
  20' A. Sorenson [995 - 0]
  20' A. Sorenson [996 - 0]
  20' A. Sorenson [997 - 0]
  20' A. Sorenson [998 - 0]
  20' A. Sorenson [999 - 0]
  20' A. Sorenson [1000 - 0]
  20' A. Sorenson [1001 - 0]
  20' A. Sorenson [1002 - 0]
  20' A. Sorenson [1003 - 0]
  20' A. Sorenson [1004 - 0]
  20' A. Sorenson [1005 - 0]
  20' A. Sorenson [1006 - 0]
  20' A. Sorenson [1007 - 0]
  20' A. Sorenson [1008 - 0]
  20' A. Sorenson [1009 - 0]
  20' A. Sorenson [1010 - 0]
  20' A. Sorenson [1011 - 0]
  20' A. Sorenson [1012 - 0]
  20' A. Sorenson [1013 - 0]
  20' A. Sorenson [1014 - 0]
  20' A. Sorenson [1015 - 0]
  20' A. Sorenson [1016 - 0]
  20' A. Sorenson [1017 - 0]
  20' A. Sorenson [1018 - 0]
  20' A. Sorenson [1019 - 0]
  20' A. Sorenson [1020 - 0]
  20' A. Sorenson [1021 - 0]
  20' A. Sorenson [1022 - 0]
  20' A. Sorenson [1023 - 0]
  20' A. Sorenson [1024 - 0]
  20' A. Sorenson [1025 - 0]
  20' A. Sorenson [1026 - 0]
  20' A. Sorenson [1027 - 0]
  20' A. Sorenson [1028 - 0]
  20' A. Sorenson [1029 - 0]
  20' A. Sorenson [1030 - 0]
  20' A. Sorenson [1031 - 0]
  20' A. Sorenson [1032 - 0]
  20' A. Sorenson [1033 - 0]
  20' A. Sorenson [1034 - 0]
  20' A. Sorenson [1035 - 0]
  20' A. Sorenson [1036 - 0]
  20' A. Sorenson [1037 - 0]
  20' A. Sorenson [1038 - 0]
  20' A. Sorenson [1039 - 0]
  20' A. Sorenson [1040 - 0]
  20' A. Sorenson [1041 - 0]
  20' A. Sorenson [1042 - 0]
  20' A. Sorenson [1043 - 0]
  20' A. Sorenson [1044 - 0]
  20' A. Sorenson [1045 - 0]
  20' A. Sorenson [1046 - 0]
  20' A. Sorenson [1047 - 0]
  20' A. Sorenson [1048 - 0]
  20' A. Sorenson [1049 - 0]
  20' A. Sorenson [1050 - 0]
  20' A. Sorenson [1051 - 0]
  20' A. Sorenson [1052 - 0]
  20' A. Sorenson [1053 - 0]
  20' A. Sorenson [1054 - 0]
  20' A. Sorenson [1055 - 0]
  20' A. Sorenson [1056 - 0]
  20' A. Sorenson [1057 - 0]
  20' A. Sorenson [1058 - 0]
  20' A. Sorenson [1059 - 0]
  20' A. Sorenson [1060 - 0]
  20' A. Sorenson [1061 - 0]
  20' A. Sorenson [1062 - 0]
  20' A. Sorenson [1063 - 0]
  20' A. Sorenson [1064 - 0]
  20' A. Sorenson [1065 - 0]
  20' A. Sorenson [1066 - 0]
  20' A. Sorenson [1067 - 0]
  20' A. Sorenson [1068 - 0]
  20' A. Sorenson [1069 - 0]
  20' A. Sorenson [1070 - 0]
  20' A. Sorenson [1071 - 0]
  20' A. Sorenson [1072 - 0]
  20' A. Sorenson [1073 - 0]
  20' A. Sorenson [1074 - 0]
  20' A. Sorenson [1075 - 0]
  20' A. Sorenson [1076 - 0]
  20' A. Sorenson [1077 - 0]
  20' A. Sorenson [1078 - 0]
  20' A. Sorenson [1079 - 0]
  20' A. Sorenson [1080 - 0]
  20' A. Sorenson [1081 - 0]
  20' A. Sorenson [1082 - 0]
  20' A. Sorenson [1083 - 0]
  20' A. Sorenson [1084 - 0]
  20' A. Sorenson [1085 - 0]
  20' A. Sorenson [1086 - 0]
  20' A. Sorenson [1087 - 0]
  20' A. Sorenson [1088 - 0]
  20' A. Sorenson [1089 - 0]
  20' A. Sorenson [1090 - 0]
  20' A. Sorenson [1091 - 0]
  20' A. Sorenson [1092 - 0]
  20' A. Sorenson [1093 - 0]
  20' A. Sorenson [1094 - 0]
  20' A. Sorenson [1095 - 0]
  20' A. Sorenson [1096 - 0]
  20' A. Sorenson [1097 - 0]
  20' A. Sorenson [1098 - 0]
  20' A. Sorenson [1099 - 0]
  20' A. Sorenson [1100 - 0]
  20' A. Sorenson [1101 - 0]
  20' A. Sorenson [1102 - 0]
  20' A. Sorenson [1103 - 0]
  20' A. Sorenson [1104 - 0]
  20' A. Sorenson [1105 - 0]
  20' A. Sorenson [1106 - 0]
  20' A. Sorenson [1107 - 0]
  20' A. Sorenson [1108 - 0]
  20' A. Sorenson [1109 - 0]
  20' A. Sorenson [1110 - 0]
  20' A. Sorenson [1111 - 0]
  20' A. Sorenson [1112 - 0]
  20' A. Sorenson [1113 - 0]
  20' A. Sorenson [1114 - 0]
  20' A. Sorenson [1115 - 0]
  20' A. Sorenson [1116 - 0]
  20' A. Sorenson [1117 - 0]
  20' A. Sorenson [1118 - 0]
  20' A. Sorenson [1119 - 0]
  20' A. Sorenson [1120 - 0]
  20' A. Sorenson [1121 - 0]
  20' A. Sorenson [1122 - 0]
  20' A. Sorenson [1123 - 0]
  20' A. Sorenson [1124 - 0]
  20' A. Sorenson [1125 - 0]
  20' A. Sorenson [1126 - 0]
  20' A. Sorenson [1127 - 0]
  20' A. Sorenson [1128 - 0]
  20' A. Sorenson [1129 - 0]
  20' A. Sorenson [1130 - 0]
  20' A. Sorenson [1131 - 0]
  20' A. Sorenson [1132 - 0]
  20' A. Sorenson [1133 - 0]
  20' A. Sorenson [1134 - 0]
  20' A. Sorenson [1135 - 0]
  20' A. Sorenson [1136 - 0]
  20' A. Sorenson [1137 - 0]
  20' A. Sorenson [1138 - 0]
  20' A. Sorenson [1139 - 0]
  20' A. Sorenson [1140 - 0]
  20' A. Sorenson [1141 - 0]
  20' A. Sorenson [1142 - 0]
  20' A. Sorenson [1143 - 0]
  20' A. Sorenson [1144 - 0]
  20' A. Sorenson [1145 - 0]
  20' A. Sorenson [1146 - 0]
  20' A. Sorenson [1147 - 0]
  20' A. Sorenson [1148 - 0]
  20' A. Sorenson [1149 - 0]
  20' A. Sorenson [1150 - 0]
  20' A. Sorenson [1151 - 0]
  20' A. Sorenson [1152 - 0]
  20' A. Sorenson [1153 - 0]
  20' A. Sorenson [1154 - 0]
  20' A. Sorenson [1155 - 0]
  20' A. Sorenson [1156 - 0]
  20' A. Sorenson [1157 - 0]
  20' A. Sorenson [1158 - 0]
  20' A. Sorenson [1159 - 0]
  20' A. Sorenson [1160 - 0]
  20' A. Sorenson [1161 - 0]
  20' A. Sorenson [1162 - 0]
  20' A. Sorenson [1163 - 0]
  20' A. Sorenson [1164 - 0]
  20' A. Sorenson [1165 - 0]
  20' A. Sorenson [1166 - 0]
  20' A. Sorenson [1167 - 0]
  20' A. Sorenson [1168 - 0]
  20' A. Sorenson [1169 - 0]
  20' A. Sorenson [1170 - 0]
  20' A. Sorenson [1171 - 0]
  20' A. Sorenson [1172 - 0]
  20' A. Sorenson [1173 - 0]
  20' A. Sorenson [1174 - 0]
  20' A. Sorenson [1175 - 0]
  20' A. Sorenson [1176 - 0]
  20' A. Sorenson [1177 - 0]
  20' A. Sorenson [1178 - 0]
  20' A. Sorenson [1179 - 0]
  20' A. Sorenson [1180 - 0]
  20' A. Sorenson [1181 - 0]
  20' A. Sorenson [1182 - 0]
  20' A. Sorenson [1183 - 0]
  20' A. Sorenson [1184 - 0]
  20' A. Sorenson [1185 - 0]
  20' A. Sorenson [1186 - 0]
  20' A. Sorenson [1187 - 0]
  20' A. Sorenson [1188 - 0]
  20' A. Sorenson [1189 - 0]
  20' A. Sorenson [1190 - 0]
  20' A. Sorenson [1191 - 0]
  20' A. Sorenson [1192 - 0]
  20' A. Sorenson [1193 - 0]
  20' A. Sorenson [1194 - 0]
  20' A. Sorenson [1195 - 0]
  20' A. Sorenson [1196 - 0]
  20' A. Sorenson [1197 - 0]
  20' A. Sorenson [1198 - 0]
  20' A. Sorenson [1199 - 0]
  20' A. Sorenson [1200 - 0]
  20' A. Sorenson [1201 - 0]
  20' A. Sorenson [1202 - 0]
  20' A. Sorenson [1203 - 0]
  20' A. Sorenson [1204 - 0]
  20' A. Sorenson [1205 - 0]
  20' A. Sorenson [1206 - 0]
  20' A. Sorenson [1207 - 0]
  20' A. Sorenson [1208 - 0]
  20' A. Sorenson [1209 - 0]
  20' A. Sorenson [1210 - 0]
  20' A. Sorenson [1211 - 0]
  20' A. Sorenson [1212 - 0]
  20' A. Sorenson [1213 - 0]
  20' A. Sorenson [1214 - 0]
  20' A. Sorenson [1215 - 0]
  20' A. Sorenson [1216 - 0]
  20' A. Sorenson [1217 - 0]
  20' A. Sorenson [1218 - 0]
  20' A. Sorenson [1219 - 0]
  20' A. Sorenson [1220 - 0]
  20' A. Sorenson [1221 - 0]
  20' A. Sorenson [1222 - 0]
  20' A. Sorenson [1223 - 0]
  20' A. Sorenson [1224 - 0]
  20' A. Sorenson [1225 - 0]
  20' A. Sorenson [1226 - 0]
  20' A. Sorenson [1227 - 0]
  20' A. Sorenson [1228 - 0]
  20' A. Sorenson [1229 - 0]
  20' A. Sorenson [1230 - 0]
  20' A. Sorenson [1231 - 0]
  20' A. Sorenson [1232 - 0]
  20' A. Sorenson [1233 - 0]
  20' A. Sorenson [1234 - 0]
  20' A. Sorenson [1235 - 0]
  20' A. Sorenson [1236 - 0]
  20' A. Sorenson [1237 - 0]
  20' A. Sorenson [1238 - 0]
  20' A. Sorenson [1239 - 0]
  20' A. Sorenson [1240 - 0]
  20' A. Sorenson [1241 - 0]
  20' A. Sorenson [1242 - 0]
  20' A. Sorenson [1243 - 0]
  20' A. Sorenson [1244 - 0]
  20' A. Sorenson [1245 - 0]
  20' A. Sorenson [1246 - 0]
  20' A. Sorenson [1247 - 0]
  20' A. Sorenson [1248 - 0]
  20' A. Sorenson [1249 - 0]
  20' A. Sorenson [1250 - 0]
  20' A. Sorenson [1251 - 0]
  20' A. Sorenson [1252 - 0]
  20' A. Sorenson [1253 - 0]
  20' A. Sorenson [1254 - 0]
  20' A. Sorenson [1255 - 0]
  20' A. Sorenson [1256 - 0]
  20' A. Sorenson [1257 - 0]
  20' A. Sorenson [1258 - 0]
  20' A. Sorenson [1259 - 0]
  20' A. Sorenson [1260 - 0]
  20' A. Sorenson [1261 - 0]
  20' A. Sorenson [1262 - 0]
  20' A. Sorenson [1263 - 0]
  20' A. Sorenson [1264 - 0]
  20' A. Sorenson [1265 - 0]
  20' A. Sorenson [1266 - 0]
  20' A. Sorenson [1267 - 0]
  20' A. Sorenson [1268 - 0]
  20' A. Sorenson [1269 - 0]
  20' A. Sorenson [1270 - 0]
  20' A. Sorenson [1271 - 0]
  20' A. Sorenson [1272 - 0]
  20' A. Sorenson [1273 - 0]
  20' A. Sorenson [1274 - 0]
  20' A. Sorenson [1275 - 0]
  20' A. Sorenson [1276 - 0]
  20' A. Sorenson [1277 - 0]
  20' A. Sorenson [1278 - 0]
  20' A. Sorenson [1279 - 0]
  20' A. Sorenson [1280 - 0]
  20' A. Sorenson [1281 - 0]
  20' A. Sorenson [1282 - 0]
  20' A. Sorenson [1283 - 0]
  20' A. Sorenson [1284 - 0]
  20' A. Sorenson [1285 - 0]
  20' A. Sorenson [1286 - 0]
  20' A. Sorenson [1287 - 0]
  20' A. Sorenson [1288 - 0]
  20' A. Sorenson [1289 - 0]
  20' A. Sorenson [1290 - 0]
  20' A. Sorenson [1291 - 0]
  20' A. Sorenson [1292 - 0]
  20' A. Sorenson [1293 - 0]
  20' A. Sorenson [1294 - 0]
  20' A. Sorenson [1295 - 0]
  20' A. Sorenson [1296 - 0]
  20' A. Sorenson [1297 - 0]
  20' A. Sorenson [1298 - 0]
  20' A. Sorenson [1299 - 0]
  20' A. Sorenson [1300 - 0]
  20' A. Sorenson [1301 - 0]
  20' A. Sorenson [1302 - 0]
  20' A. Sorenson [1303 - 0]
  20' A. Sorenson [1304 - 0]
  20' A. Sorenson [1305 - 0]
  20' A. Sorenson [1306 - 0]
  20' A. Sorenson [1307 - 0]
  20' A. Sorenson [1308 - 0]
  20' A. Sorenson [1309 - 0]
  20' A. Sorenson [1310 - 0]
  20' A. Sorenson [1311 - 0]
  20' A. Sorenson [1312 - 0]
  20' A. Sorenson [1313 - 0]
  20' A. Sorenson [1314 - 0]
  20' A. Sorenson [1315 - 0]
  20' A. Sorenson [1316 - 0]
  20' A. Sorenson [1317 - 0]
  20' A. Sorenson [1318 - 0]
  20' A. Sorenson [1319 - 0]
  20' A. Sorenson [1320 - 0]
  20' A. Sorenson [1321 - 0]
  20' A. Sorenson [1322 - 0]
  20' A. Sorenson [1323 - 0]
  20' A. Sorenson [1324 - 0]
  20' A. Sorenson [1325 - 0]
  20' A. Sorenson [1326 - 0]
  20' A. Sorenson [1327 - 0]
  20' A. Sorenson [1328 - 0]
  20' A. Sorenson [1329 - 0]
  20' A. Sorenson [1330 - 0]
  20' A. Sorenson [1331 - 0]
  20' A. Sorenson [1332 - 0]
  20' A. Sorenson [1333 - 0]
  20' A. Sorenson [1334 - 0]
  20' A. Sorenson [1335 - 0]
  20' A. Sorenson [1336 - 0]
  20' A. Sorenson [1337 - 0]
  20' A. Sorenson [1338 - 0]
  20' A. Sorenson [1339 - 0]
  20' A. Sorenson [1340 - 0]
  20' A. Sorenson [1341 - 0]
  20' A. Sorenson [1342 - 0]
  20' A. Sorenson [1343 - 0]
  20' A. Sorenson [1344 - 0]
  20' A. Sorenson [1345 - 0]
  20' A. Sorenson [1346 - 0]
  20' A. Sorenson [1347 - 0]
  20' A. Sorenson [1348 - 0]
  20' A. Sorenson [1349 - 0]
  20' A. Sorenson [1350 - 0]
  20' A. Sorenson [1351 - 0]
  20' A. Sorenson [1352 - 0]
  20' A. Sorenson [1353 - 0]
  20' A. Sorenson [1354 - 0]
  20' A. Sorenson [1355 - 0]
  20' A. Sorenson [1356 - 0]
  20' A. Sorenson [1357 - 0]
  20' A. Sorenson [1358 - 0]
  20' A. Sorenson [1359 - 0]
  20' A. Sorenson [1360 - 0]
  20' A. Sorenson [1361 - 0]
  20' A. Sorenson [1362 - 0]
  20' A. Sorenson [1363 - 0]
  20' A. Sorenson [1364 - 0]
  20' A. Sorenson [1365 - 0]
  20' A. Sorenson [1366 - 0]
  20' A. Sorenson [1367 - 0]
  20' A. Sorenson [1368 - 0]
  20' A. Sorenson [1369 - 0]
  20' A. Sorenson [1370 - 0]
  20' A. Sorenson [1371 - 0]
  20' A. Sorenson [1372 - 0]
  20' A. Sorenson [1373 - 0]
  20' A. Sorenson [1374 - 0]
  20' A. Sorenson [1375 - 0]
  20' A. Sorenson [1376 - 0]
  20' A. Sorenson [1377 - 0]
  20' A. Sorenson [1378 - 0]
  20' A. Sorenson [1379 - 0]
  20' A. Sorenson [1380 - 0]
  20' A. Sorenson [1381 - 0]
  20' A. Sorenson [1382 - 0]
  20' A. Sorenson [1383 - 0]
  20' A. Sorenson [1384 - 0]
  20' A. Sorenson [1385 - 0]
  20' A. Sorenson [1386 - 0]
  20' A. Sorenson [1387 - 0]
  20' A. Sorenson [1388 - 0]
  20' A. Sorenson [1389 - 0]
  20' A. Sorenson [1390 - 0]
  20' A. Sorenson [1391 - 0]
  20' A. Sorenson [1392 - 0]
  20' A. Sorenson [1393 - 0]
  20' A. Sorenson [1394 - 0]
  20' A. Sorenson [1395 - 0]
  20' A. Sorenson [1396 - 0]
  20' A. Sorenson [1397 - 0]
  20' A. Sorenson [1398 - 0]
  20' A. Sorenson [1399 - 0]
  20' A. Sorenson [1400 - 0]
  20' A. Sorenson [1401 - 0]
  20' A. Sorenson [1402 - 0]
  20' A. Sorenson [1403 - 0]
  20' A. Sorenson [1404 - 0]
  20' A. Sorenson [1405 - 0]
  20' A. Sorenson [1406 - 0]
  20' A. Sorenson [1407 - 0]
  20' A. Sorenson [1408 - 0]
  20' A. Sorenson [1409 - 0]
  20' A. Sorenson [1410 - 0]
  20' A. Sorenson [1411 - 0]
  20' A. Sorenson [1412 - 0]
  20' A. Sorenson [1413 - 0]
  20' A. Sorenson [1414 - 0]
  20' A. Sorenson [1415 - 0]
  20' A. Sorenson [1416 - 0]
  20' A. Sorenson [1417 - 0]
  20' A. Sorenson [1418 - 0]
  20' A. Sorenson [1419 - 0]
  20' A. Sorenson [1420 - 0]
  20' A. Sorenson [1421 - 0]
  20' A. Sorenson [1422 - 0]
  20' A. Sorenson [1423 - 0]
  20' A. Sorenson [1424 - 0]
  20' A. Sorenson [1425 - 0]
  20' A. Sorenson [1426 - 0]
  20' A. Sorenson [1427 - 0]
  20' A. Sorenson [1428 - 0]
  20' A. Sorenson [1429 - 0]
  20' A. Sorenson [1430 - 0]
  20' A. Sorenson [1431 - 0]
  20' A. Sorenson [1432 - 0]
  20' A. Sorenson [1433 - 0]
  20' A. Sorenson [1434 - 0]
  20' A. Sorenson [1435 - 0]
  20' A. Sorenson [1436 - 0]
  20' A. Sorenson [1437 - 0]
  20' A. Sorenson [1438 - 0]
  20' A. Sorenson [1439 - 0]
  20' A. Sorenson [1440 - 0]
  20' A. Sorenson [1441 - 0]
  20' A. Sorenson [1442 - 0]
  20' A. Sorenson [1443 - 0]
  20' A. Sorenson [1444 - 0]
  20' A. Sorenson [1445 - 0]
  20' A. Sorenson [1446 - 0]
  20' A. Sorenson [1447 - 0]
  20' A. Sorenson [1448 - 0]
  20' A. Sorenson [1449 - 0]
  20' A. Sorenson [1450 - 0]
  20' A. Sorenson [1451 - 0]
  20' A. Sorenson [1452 - 0]
  20' A. Sorenson [1453 - 0]
  20' A. Sorenson [1454 - 0]
  20' A. Sorenson [1455 - 0]
  20' A. Sorenson [1456 - 0]
  20' A. Sorenson [1457 - 0]
  20' A. Sorenson [1458 - 0]
  20' A. Sorenson [1459 - 0]
  20' A. Sorenson [1460 - 0]
  20' A. Sorenson [1461 - 0]
  20' A. Sorenson [1462 - 0]
  20' A. Sorenson [1463 - 0]
  20' A. Sorenson [1464 - 0]
  20' A. Sorenson [1465 - 0]
  20' A. Sorenson [1466 - 0]
  20' A. Sorenson [1467 - 0]
  20' A. Sorenson [1468 - 0]
  20' A. Sorenson [1469 - 0]
  20' A. Sorenson [1470 - 0]
  20' A. Sorenson [1471 - 0]
  20' A. Sorenson [1472 - 0]
  20' A. Sorenson [1473 - 0]
  20' A. Sorenson [1474 - 0]
  20' A. Sorenson [1475 - 0]
  20' A. Sorenson [1476 - 0]
  20' A. Sorenson [1477 - 0]
  20' A. Sorenson [1478 - 0]
  20' A. Sorenson [1479 - 0]
  20' A. Sorenson [1480 - 0]
  20' A. Sorenson [1481 - 0]
  20' A. Sorenson [1482 - 0]
  32' S. Kingue [1483 - 0]
  32' S. Kingue [1484 - 0]
  32' S. Kingue [1485 - 0]
  32' S. Kingue [1486 - 0]
  32' S. Kingue [1487 - 0]
  32' S. Kingue [1488 - 0]
  32' S. Kingue [1489 - 0]
  32' S. Kingue [1490 - 0]
  32' S. Kingue [1491 - 0]
  32' S. Kingue [1492 - 0]
  32' S. Kingue [1493 - 0]
  32' S. Kingue [1494 - 0]
  32' S. Kingue [1495 - 0]
  32' S. Kingue [1496 - 0]
  32' S. Kingue [1497 - 0]
  32' S. Kingue [1498 - 0]
  32' S. Kingue [1499 - 0]
  32' S. Kingue [1500 - 0]
  32' S. Kingue [1501 - 0]
  32' S. Kingue [1502 - 0]
  32' S. Kingue [1503 - 0]
  32' S. Kingue [1504 - 0]
  32' S. Kingue [1505 - 0]
  32' S. Kingue [1506 - 0]
  32' S. Kingue [1507 - 0]
  32' S. Kingue [1508 - 0]
  32' S. Kingue [1509 - 0]
  32' S. Kingue [1510 - 0]
  32' S. Kingue [1511 - 0]
  32' S. Kingue [1512 - 0]
  32' S. Kingue [1513 - 0]
  32' S. Kingue [1514 - 0]
  32' S. Kingue [1515 - 0]
  32' S. Kingue [1516 - 0]
  32' S. Kingue [1517 - 0]
  32' S. Kingue [1518 - 0]
  32' S. Kingue [1519 - 0]
  32' S. Kingue [1520 - 0]
  32' S. Kingue [1521 - 0]
  32' S. Kingue [1522 - 0]
  32' S. Kingue [1523 - 0]
  32' S. Kingue [1524 - 0]
  32' S. Kingue [1525 - 0]
  32' S. Kingue [1526 - 0]
  32' S. Kingue [1527 - 0]
  32' S. Kingue [1528 - 0]
  32' S. Kingue [1529 - 0]
  32' S. Kingue [1530 - 0]
  32' S. Kingue [1531 - 0]
  32' S. Kingue [1532 - 0]
  32' S. Kingue [1533 - 0]
  32' S. Kingue [1534 - 0]
  32' S. Kingue [1535 - 0]
  32' S. Kingue [1536 - 0]
  32' S. Kingue [1537 - 0]
  32' S. Kingue [1538 - 0]
  32' S. Kingue [1539 - 0]
  32' S. Kingue [1540 - 0]
  32' S. Kingue [1541 - 0]
  32' S. Kingue [1542 - 0]
  32' S. Kingue [1543 - 0]
  32' S. Kingue [1544 - 0]
  32' S. Kingue [1545 - 0]
  32' S. Kingue [1546 - 0]
  32' S. Kingue [1547 - 0]
  32' S. Kingue [1548 - 0]
  32' S. Kingue [1549 - 0]
  32' S. Kingue [1550 - 0]
  32' S. Kingue [1551 - 0]
  32' S. Kingue [1552 - 0]
  32' S. Kingue [1553 - 0]
  32' S. Kingue [1554 - 0]
  32' S. Kingue [1555 - 0]
  32' S. Kingue [1556 - 0]
  32' S. Kingue [1557 - 0]
  32' S. Kingue [1558 - 0]
  32' S. Kingue [1559 - 0]
  32' S. Kingue [1560 - 0]
  32' S. Kingue [1561 - 0]
  32' S. Kingue [1562 - 0]
  32' S. Kingue [1563 - 0]
  32' S. Kingue [1564 - 0]
  32' S. Kingue [1565 - 0]
  32' S. Kingue [1566 - 0]
  32' S. Kingue [1567 - 0]
  32' S. Kingue [1568 - 0]
  32' S. Kingue [1569 - 0]
  32' S. Kingue [1570 - 0]
  32' S. Kingue [1571 - 0]
  32' S. Kingue [1572 - 0]
  32' S. Kingue [1573 - 0]
  32' S. Kingue [1574 - 0]
  32' S. Kingue [1575 - 0]
  32' S. Kingue [1576 - 0]
  32' S. Kingue [1577 - 0]
  32' S. Kingue [1578 - 0]
  32' S. Kingue [1579 - 0]
  32' S. Kingue [1580 - 0]
  32' S. Kingue [1581 - 0]
  32' S. Kingue [1582 - 0]
  32' S. Kingue [1583 - 0]
  32' S. Kingue [1584 - 0]
  32' S. Kingue [1585 - 0]
  32' S. Kingue [1586 - 0]
  32' S. Kingue [1587 - 0]
  32' S. Kingue [1588 - 0]
  32' S. Kingue [1589 - 0]
  32' S. Kingue [1590 - 0]
  32' S. Kingue [1591 - 0]
  32' S. Kingue [1592 - 0]
  32' S. Kingue [1593 - 0]
  32' S. Kingue [1594 - 0]
  32' S. Kingue [1595 - 0]
  32' S. Kingue [1596 - 0]
  32' S. Kingue [1597 - 0]
  32' S. Kingue [1598 - 0]
  32' S. Kingue [1599 - 0]
  32' S. Kingue [1600 - 0]
  32' S. Kingue [1601 - 0]
  32' S. Kingue [1602 - 0]
  32' S. Kingue [1603 - 0]
  32' S. Kingue [1604 - 0]
  32' S. Kingue [1605 - 0]
  32' S. Kingue [1606 - 0]
  32' S. Kingue [1607 - 0]
  32' S. Kingue [1608 - 0]
  32' S. Kingue [1609 - 0]
  32' S. Kingue [1610 - 0]
  32' S. Kingue [1611 - 0]
  32' S. Kingue [1612 - 0]
  32' S. Kingue [1613 - 0]
  32' S. Kingue [1614 - 0]
  32' S. Kingue [1615 - 0]
  32' S. Kingue [1616 - 0]
  32' S. Kingue [1617 - 0]
  32' S. Kingue [1618 - 0]
  32' S. Kingue [1619 - 0]
  32' S. Kingue [1620 - 0]
  32' S. Kingue [1621 - 0]
  32' S. Kingue [1622 - 0]
  32' S. Kingue [1623 - 0]
  32' S. Kingue [1624 - 0]
  32' S. Kingue [1625 - 0]
  32' S. Kingue [1626 - 0]
  32' S. Kingue [1627 - 0]
  32' S. Kingue [1628 - 0]
  32' S. Kingue [1629 - 0]
  32' S. Kingue [1630 - 0]
  32' S. Kingue [1631 - 0]
  32' S. Kingue [1632 - 0]
  32' S. Kingue [1633 - 0]
  32' S. Kingue [1634 - 0]
  32' S. Kingue [1635 - 0]
  32' S. Kingue [1636 - 0]
  32' S. Kingue [1637 - 0]
  32' S. Kingue [1638 - 0]
  32' S. Kingue [1639 - 0]
  32' S. Kingue [1640 - 0]
  32' S. Kingue [1641 - 0]
  32' S. Kingue [1642 - 0]
  32' S. Kingue [1643 - 0]
  32' S. Kingue [1644 - 0]
  32' S. Kingue [1645 - 0]
  32' S. Kingue [1646 - 0]
  32' S. Kingue [1647 - 0]
  32' S. Kingue [1648 - 0]
  32' S. Kingue [1649 - 0]
  32' S. Kingue [1650 - 0]
  32' S. Kingue [1651 - 0]
  32' S. Kingue [1652 - 0]
  32' S. Kingue [1653 - 0]
  32' S. Kingue [1654 - 0]
  32' S. Kingue [1655 - 0]
  32' S. Kingue [1656 - 0]
  32' S. Kingue [1657 - 0]
  32' S. Kingue [1658 - 0]
  32' S. Kingue [1659 - 0]
  32' S. Kingue [1660 - 0]
  32' S. Kingue [1661 - 0]
  32' S. Kingue [1662 - 0]
  32' S. Kingue [1663 - 0]
  32' S. Kingue [1664 - 0]
  32' S. Kingue [1665 - 0]
  32' S. Kingue [1666 - 0]
  32' S. Kingue [1667 - 0]
  32' S. Kingue [1668 - 0]
  32' S. Kingue [1669 - 0]
  32' S. Kingue [1670 - 0]
  32' S. Kingue [1671 - 0]
  32' S. Kingue [1672 - 0]
  32' S. Kingue [1673 - 0]
  32' S. Kingue [1674 - 0]
  32' S. Kingue [1675 - 0]
  32' S. Kingue [1676 - 0]
  32' S. Kingue [1677 - 0]
  32' S. Kingue [1678 - 0]
  32' S. Kingue [1679 - 0]
  32' S. Kingue [1680 - 0]
  32' S. Kingue [1681 - 0]
  32' S. Kingue [1682 - 0]
  32' S. Kingue [1683 - 0]
  32' S. Kingue [1684 - 0]
  32' S. Kingue [1685 - 0]
  32' S. Kingue [1686 - 0]
  32' S. Kingue [1687 - 0]
  32' S. Kingue [1688 - 0]
  32' S. Kingue [1689 - 0]
  32' S. Kingue [1690 - 0]
  32' S. Kingue [1691 - 0]
  32' S. Kingue [1692 - 0]
  32' S. Kingue [1693 - 0]
  32' S. Kingue [1694 - 0]
  32' S. Kingue [1695 - 0]
  32' S. Kingue [1696 - 0]
  32' S. Kingue [1697 - 0]
  32' S. Kingue [1698 - 0]
  32' S. Kingue [1699 - 0]
  32' S. Kingue [1700 - 0]
  32' S. Kingue [1701 - 0]
  32' S. Kingue [1702 - 0]
  32' S. Kingue [1703 - 0]
  32' S. Kingue [1704 - 0]
  32' S. Kingue [1705 - 0]
  32' S. Kingue [1706 - 0]
  32' S. Kingue [1707 - 0]
  32' S. Kingue [1708 - 0]
  32' S. Kingue [1709 - 0]
  32' S. Kingue [1710 - 0]
  32' S. Kingue [1711 - 0]
  32' S. Kingue [1712 - 0]
  32' S. Kingue [1713 - 0]
  32' S. Kingue [1714 - 0]
  32' S. Kingue [1715 - 0]
  32' S. Kingue [1716 - 0]
  32' S. Kingue [1717 - 0]
  32' S. Kingue [1718 - 0]
  32' S. Kingue [1719 - 0]
  32' S. Kingue [1720 - 0]
  32' S. Kingue [1721 - 0]
  32' S. Kingue [1722 - 0]
  32' S. Kingue [1723 - 0]
  32' S. Kingue [1724 - 0]
  32' S. Kingue [1725 - 0]
  32' S. Kingue [1726 - 0]
  32' S. Kingue [1727 - 0]
  32' S. Kingue [1728 - 0]
  32' S. Kingue [1729 - 0]
  32' S. Kingue [1730 - 0]
  32' S. Kingue [1731 - 0]
  32' S. Kingue [1732 - 0]
  32' S. Kingue [1733 - 0]
  32' S. Kingue [1734 - 0]
  32' S. Kingue [1735 - 0]
  32' S. Kingue [1736 - 0]
  32' S. Kingue [1737 - 0]
  32' S. Kingue [1738 - 0]
  32' S. Kingue [1739 - 0]
  32' S. Kingue [1740 - 0]
  32' S. Kingue [1741 - 0]
  32' S. Kingue [1742 - 0]
  32' S. Kingue [1743 - 0]
  32' S. Kingue [1744 - 0]
  32' S. Kingue [1745 - 0]
  32' S. Kingue [1746 - 0]
  32' S. Kingue [1747 - 0]
  32' S. Kingue [1748 - 0]
  32' S. Kingue [1749 - 0]
  32' S. Kingue [1750 - 0]
  32' S. Kingue [1751 - 0]
  32' S. Kingue [1752 - 0]
  32' S. Kingue [1753 - 0]
  32' S. Kingue [1754 - 0]
  32' S. Kingue [1755 - 0]
  32' S. Kingue [1756 - 0]
  32' S. Kingue [1757 - 0]
  32' S. Kingue [1758 - 0]
  32' S. Kingue [1759 - 0]
  32' S. Kingue [1760 - 0]
  32' S. Kingue [1761 - 0]
  32' S. Kingue [1762 - 0]
  32' S. Kingue [1763 - 0]
  32' S. Kingue [1764 - 0]
  32' S. Kingue [1765 - 0]
  32' S. Kingue [1766 - 0]
  32' S. Kingue [1767 - 0]
  32' S. Kingue [1768 - 0]
  32' S. Kingue [1769 - 0]
  32' S. Kingue [1770 - 0]
  32' S. Kingue [1771 - 0]
  32' S. Kingue [1772 - 0]
  32' S. Kingue [1773 - 0]
  32' S. Kingue [1774 - 0]
  32' S. Kingue [1775 - 0]
  32' S. Kingue [1776 - 0]
  32' S. Kingue [1777 - 0]
  32' S. Kingue [1778 - 0]
  32' S. Kingue [1779 - 0]
  32' S. Kingue [1780 - 0]
  32' S. Kingue [1781 - 0]
  32' S. Kingue [1782 - 0]
  32' S. Kingue [1783 - 0]
  32' S. Kingue [1784 - 0]
  32' S. Kingue [1785 - 0]
  32' S. Kingue [1786 - 0]
  32' S. Kingue [1787 - 0]
  32' S. Kingue [1788 - 0]
  32' S. Kingue [1789 - 0]
  32' S. Kingue [1790 - 0]
  32' S. Kingue [1791 - 0]
  32' S. Kingue [1792 - 0]
  32' S. Kingue [1793 - 0]
  32' S. Kingue [1794 - 0]
  32' S. Kingue [1795 - 0]
  32' S. Kingue [1796 - 0]
  32' S. Kingue [1797 - 0]
  32' S. Kingue [1798 - 0]
  32' S. Kingue [1799 - 0]
  32' S. Kingue [1800 - 0]
  32' S. Kingue [1801 - 0]
  32' S. Kingue [1802 - 0]
  32' S. Kingue [1803 - 0]
  32' S. Kingue [1804 - 0]
  32' S. Kingue [1805 - 0]
  32' S. Kingue [1806 - 0]
  32' S. Kingue [1807 - 0]
  32' S. Kingue [1808 - 0]
  32' S. Kingue [1809 - 0]
  32' S. Kingue [1810 - 0]
  32' S. Kingue [1811 - 0]
  32' S. Kingue [1812 - 0]
  32' S. Kingue [1813 - 0]
  32' S. Kingue [1814 - 0]
  32' S. Kingue [1815 - 0]
  32' S. Kingue [1816 - 0]
  32' S. Kingue [1817 - 0]
  32' S. Kingue [1818 - 0]
  32' S. Kingue [1819 - 0]
  32' S. Kingue [1820 - 0]
  32' S. Kingue [1821 - 0]
  32' S. Kingue [1822 - 0]
  32' S. Kingue [1823 - 0]
  32' S. Kingue [1824 - 0]
  32' S. Kingue [1825 - 0]
  32' S. Kingue [1826 - 0]
  32' S. Kingue [1827 - 0]
  32' S. Kingue [1828 - 0]
  32' S. Kingue [1829 - 0]
  32' S. Kingue [1830 - 0]
  32' S. Kingue [1831 - 0]
  32' S. Kingue [1832 - 0]
  32' S. Kingue [1833 - 0]
  32' S. Kingue [1834 - 0]
  32' S. Kingue [1835 - 0]
  32' S. Kingue [1836 - 0]
  32' S. Kingue [1837 - 0]
  32' S. Kingue [1838 - 0]
  32' S. Kingue [1839 - 0]
  32' S. Kingue [1840 - 0]
  32' S. Kingue [1841 - 0]
  32' S. Kingue [1842 - 0]
  32' S. Kingue [1843 - 0]
  32' S. Kingue [1844 - 0]
  32' S. Kingue [1845 - 0]
  32' S. Kingue [1846 - 0]
  32' S. Kingue [1847 - 0]
  32' S. Kingue [1848 - 0]
  32' S. Kingue [1849 - 0]
  32' S. Kingue [1850 - 0]
  32' S. Kingue [1851 - 0]
  32' S. Kingue [1852 - 0]
  32' S. Kingue [1853 - 0]
  32' S. Kingue [1854 - 0]
  32' S. Kingue [1855 - 0]
  32' S. Kingue [1856 - 0]
  32' S. Kingue [1857 - 0]
  32' S. Kingue [1858 - 0]
  32' S. Kingue [1859 - 0]
  32' S. Kingue [1860 - 0]
  32' S. Kingue [1861 - 0]
  32' S. Kingue [1862 - 0]
  32' S. Kingue [1863 - 0]
  32' S. Kingue [1864 - 0]
  32' S. Kingue [1865 - 0]
  32' S. Kingue [1866 - 0]
  32' S. Kingue [1867 - 0]
  32' S. Kingue [1868 - 0]
  32' S. Kingue [1869 - 0]
  32' S. Kingue [1870 - 0]
  32' S. Kingue [1871 - 0]
  32' S. Kingue [1872 - 0]
  32' S. Kingue [1873 - 0]
  32' S. Kingue [1874 - 0]
  32' S. Kingue [1875 - 0]
  32' S. Kingue [1876 - 0]
  32' S. Kingue [1877 - 0]
  32' S. Kingue [1878 - 0]
  32' S. Kingue [1879 - 0]
  32' S. Kingue [1880 - 0]
  32' S. Kingue [1881 - 0]
  32' S. Kingue [1882 - 0]
  32' S. Kingue [1883 - 0]
  32' S. Kingue [1884 - 0]
  32' S. Kingue [1885 - 0]
  32' S. Kingue [1886 - 0]
  32' S. Kingue [1887 - 0]
  32' S. Kingue [1888 - 0]
  32' S. Kingue [1889 - 0]
  32' S. Kingue [1890 - 0]
  32' S. Kingue [1891 - 0]
  32' S. Kingue [1892 - 0]
  32' S. Kingue [1893 - 0]
  32' S. Kingue [1894 - 0]
  32' S. Kingue [1895 - 0]
  32' S. Kingue [1896 - 0]
  32' S. Kingue [1897 - 0]
  32' S. Kingue [1898 - 0]
  32' S. Kingue [1899 - 0]
  32' S. Kingue [1900 - 0]
  32' S. Kingue [1901 - 0]
  32' S. Kingue [1902 - 0]
  32' S. Kingue [1903 - 0]
  32' S. Kingue [1904 - 0]
  32' S. Kingue [1905 - 0]
  32' S. Kingue [1906 - 0]
  32' S. Kingue [1907 - 0]
  32' S. Kingue [1908 - 0]
  32' S. Kingue [1909 - 0]
  32' S. Kingue [1910 - 0]
  32' S. Kingue [1911 - 0]
  32' S. Kingue [1912 - 0]
  32' S. Kingue [1913 - 0]
  32' S. Kingue [1914 - 0]
  32' S. Kingue [1915 - 0]
  32' S. Kingue [1916 - 0]
  32' S. Kingue [1917 - 0]
  32' S. Kingue [1918 - 0]
  32' S. Kingue [1919 - 0]
  32' S. Kingue [1920 - 0]
  32' S. Kingue [1921 - 0]
  32' S. Kingue [1922 - 0]
  32' S. Kingue [1923 - 0]
  32' S. Kingue [1924 - 0]
  32' S. Kingue [1925 - 0]
  32' S. Kingue [1926 - 0]
  32' S. Kingue [1927 - 0]
  32' S. Kingue [1928 - 0]
  32' S. Kingue [1929 - 0]
  32' S. Kingue [1930 - 0]
  32' S. Kingue [1931 - 0]
  32' S. Kingue [1932 - 0]
  32' S. Kingue [1933 - 0]
  32' S. Kingue [1934 - 0]
  32' S. Kingue [1935 - 0]
  32' S. Kingue [1936 - 0]
  32' S. Kingue [1937 - 0]
  32' S. Kingue [1938 - 0]
  32' S. Kingue [1939 - 0]
  32' S. Kingue [1940 - 0]
  32' S. Kingue [1941 - 0]
  32' S. Kingue [1942 - 0]
  32' S. Kingue [1943 - 0]
  32' S. Kingue [1944 - 0]
  32' S. Kingue [1945 - 0]
  32' S. Kingue [1946 - 0]
  32' S. Kingue [1947 - 0]
  32' S. Kingue [1948 - 0]
  32' S. Kingue [1949 - 0]
  32' S. Kingue [1950 - 0]
  32' S. Kingue [1951 - 0]
  32' S. Kingue [1952 - 0]
  32' S. Kingue [1953 - 0]
  32' S. Kingue [1954 - 0]
  32' S. Kingue [1955 - 0]
  32' S. Kingue [1956 - 0]
  32' S. Kingue [1957 - 0]
  32' S. Kingue [1958 - 0]
  32' S. Kingue [1959 - 0]
  32' S. Kingue [1960 - 0]
  32' S. Kingue [1961 - 0]
  32' S. Kingue [1962 - 0]
  32' S. Kingue [1963 - 0]
  32' S. Kingue [1964 - 0]
  32' S. Kingue [1965 - 0]
  32' S. Kingue [1966 - 0]
  32' S. Kingue [1967 - 0]
  32' S. Kingue [1968 - 0]
  32' S. Kingue [1969 - 0]
  32' S. Kingue [1970 - 0]
  32' S. Kingue [1971 - 0]
  32' S. Kingue [1972 - 0]
  32' S. Kingue [1973 - 0]
  32' S. Kingue [1974 - 0]
  32' S. Kingue [1975 - 0]
  32' S. Kingue [1976 - 0]
  32' S. Kingue [1977 - 0]
  32' S. Kingue [1978 - 0]
  32' S. Kingue [1979 - 0]
  32' S. Kingue [1980 - 0]
  32' S. Kingue [1981 - 0]
  32' S. Kingue [1982 - 0]
  32' S. Kingue [1983 - 0]
  32' S. Kingue [1984 - 0]
  32' S. Kingue [1985 - 0]
  32' S. Kingue [1986 - 0]
  32' S. Kingue [1987 - 0]
  32' S. Kingue [1988 - 0]
  32' S. Kingue [1989 - 0]
  32' S. Kingue [1990 - 0]
  32' S. Kingue [1991 - 0]
  32' S. Kingue [1992 - 0]
  32' S. Kingue [1993 - 0]
  32' S. Kingue [1994 - 0]
  32' S. Kingue [1995 - 0]
  32' S. Kingue [1996 - 0]
  32' S. Kingue [1997 - 0]
  32' S. Kingue [1998 - 0]
  32' S. Kingue [1999 - 0]
  32' S. Kingue [2000 - 0]
  32' S. Kingue [2001 - 0]
  32' S. Kingue [2002 - 0]
  32' S. Kingue [2003 - 0]
  32' S. Kingue [2004 - 0]
  32' S. Kingue [2005 - 0]
  32' S. Kingue [2006 - 0]
  32' S. Kingue [2007 - 0]
  32' S. Kingue [2008 - 0]
  32' S. Kingue [2009 - 0]
  32' S. Kingue [2010 - 0]
  32' S. Kingue [2011 - 0]
  32' S. Kingue [2012 - 0]
  32' S. Kingue [2013 - 0]
  32' S. Kingue [2014 - 0]
  32' S. Kingue [2015 - 0]
  32' S. Kingue [2016 - 0]
  32' S. Kingue [2017 - 0]
  32' S. Kingue [2018 - 0]
  32' S. Kingue [2019 - 0]
  32' S. Kingue [2020 - 0]
  32' S. Kingue [2021 - 0]
  32' S. Kingue [2022 - 0]
  32' S. Kingue [2023 - 0]
  32' S. Kingue [2024 - 0]
  32' S. Kingue [2025 - 0]
  32' S. Kingue [2026 - 0]
  32' S. Kingue [2027 - 0]
  32' S. Kingue [2028 - 0]
  32' S. Kingue [2029 - 0]
  32' S. Kingue [2030 - 0]
  32' S. Kingue [2031 - 0]
  32' S. Kingue [2032 - 0]
  32' S. Kingue [2033 - 0]
  32' S. Kingue [2034 - 0]
  32' S. Kingue [2035 - 0]
  32' S. Kingue [2036 - 0]
  32' S. Kingue [2037 - 0]
  32' S. Kingue [2038 - 0]
  32' S. Kingue [2039 - 0]
  32' S. Kingue [2040 - 0]
  32' S. Kingue [2041 - 0]
  32' S. Kingue [2042 - 0]
  32' S. Kingue [2043 - 0]
  32' S. Kingue [2044 - 0]
  32' S. Kingue [2045 - 0]
  32' S. Kingue [2046 - 0]
  32' S. Kingue [2047 - 0]
  32' S. Kingue [2048 - 0]
  32' S. Kingue [2049 - 0]
  32' S. Kingue [2050 - 0]
  32' S. Kingue [2051 - 0]
  32' S. Kingue [2052 - 0]
  32' S. Kingue [2053 - 0]
  32' S. Kingue [2054 - 0]
  32' S. Kingue [2055 - 0]
  32' S. Kingue [2056 - 0]
  32' S. Kingue [2057 - 0]
  32' S. Kingue [2058 - 0]
  32' S. Kingue [2059 - 0]
  32' S. Kingue [2060 - 0]
  32' S. Kingue [2061 - 0]
  32' S. Kingue [2062 - 0]
  32' S. Kingue [2063 - 0]
  32' S. Kingue [2064 - 0]
  32' S. Kingue [2065 - 0]
  32' S. Kingue [2066 - 0]
  32' S. Kingue [2067 - 0]
  32' S. Kingue [2068 - 0]
  32' S. Kingue [2069 - 0]
  32' S. Kingue [2070 - 0]
  32' S. Kingue [2071 - 0]
  32' S. Kingue [2072 - 0]
  32' S. Kingue [2073 - 0]
  32' S. Kingue [2074 - 0]
  32' S. Kingue [2075 - 0]
  32' S. Kingue [2076 - 0]
  32' S. Kingue [2077 - 0]
  32' S. Kingue [2078 - 0]
  32' S. Kingue [2079 - 0]
  32' S. Kingue [2080 - 0]
  32' S. Kingue [2081 - 0]
  32' S. Kingue [2082 - 0]
  32' S. Kingue [2083 - 0]
  32' S. Kingue [2084 - 0]
  32' S. Kingue [2085 - 0]
  32' S. Kingue [2086 - 0]
  32' S. Kingue [2087 - 0]
  32' S. Kingue [2088 - 0]
  32' S. Kingue [2089 - 0]
  32' S. Kingue [2090 - 0]
  32' S. Kingue [2091 - 0]
  32' S. Kingue [2092 - 0]
  32' S. Kingue [2093 - 0]
  32' S. Kingue [2094 - 0]
  32' S. Kingue [2095 - 0]
  32' S. Kingue [2096 - 0]
  32' S. Kingue [2097 - 0]
  32' S. Kingue [2098 - 0]
  32' S. Kingue [2099 - 0]
  32' S. Kingue [2100 - 0]
  32' S. Kingue [2101 - 0]
  32' S. Kingue [2102 - 0]
  32' S. Kingue [2103 - 0]
  32' S. Kingue [2104 - 0]
  32' S. Kingue [2105 - 0]
  32' S. Kingue [2106 - 0]
  32' S. Kingue [2107 - 0]
  32' S. Kingue [2108 - 0]
  32' S. Kingue [2109 - 0]
  32' S. Kingue [2110 - 0]
  32' S. Kingue [2111 - 0]
  32' S. Kingue [2112 - 0]
  32' S. Kingue [2113 - 0]
  32' S. Kingue [2114 - 0]
  32' S. Kingue [2115 - 0]
  32' S. Kingue [2116 - 0]
  32' S. Kingue [2117 - 0]
  32' S. Kingue [2118 - 0]
  32' S. Kingue [2119 - 0]
  32' S. Kingue [2120 - 0]
  32' S. Kingue [2121 - 0]
  32' S. Kingue [2122 - 0]
  32' S. Kingue [2123 - 0]
  32' S. Kingue [2124 - 0]
  32' S. Kingue [2125 - 0]
  32' S. Kingue [2126 - 0]
  32' S. Kingue [2127 - 0]
  32' S. Kingue [2128 - 0]
  32' S. Kingue [2129 - 0]
  32' S. Kingue [2130 - 0]
  32' S. Kingue [2131 - 0]
  32' S. Kingue [2132 - 0]
  32' S. Kingue [2133 - 0]
  32' S. Kingue [2134 - 0]
  32' S. Kingue [2135 - 0]
  32' S. Kingue [2136 - 0]
  32' S. Kingue [2137 - 0]
  32' S. Kingue [2138 - 0]
  32' S. Kingue [2139 - 0]
  32' S. Kingue [2140 - 0]
  32' S. Kingue [2141 - 0]
  32' S. Kingue [2142 - 0]
  32' S. Kingue [2143 - 0]
  32' S. Kingue [2144 - 0]
  32' S. Kingue [2145 - 0]
  32' S. Kingue [2146 - 0]
  32' S. Kingue [2147 - 0]
  32' S. Kingue [2148 - 0]
  32' S. Kingue [2149 - 0]
  32' S. Kingue [2150 - 0]
  32' S. Kingue [2151 - 0]
  32' S. Kingue [2152 - 0]
  32' S. Kingue [2153 - 0]
  32' S. Kingue [2154 - 0]
  32' S. Kingue [2155 - 0]
  32' S. Kingue [2156 - 0]
  32' S. Kingue [2157 - 0]
  32' S. Kingue [2158 - 0]
  32' S. Kingue [2159 - 0]
  32' S. Kingue [2160 - 0]
  32' S. Kingue [2161 - 0]
  32' S. Kingue [2162 - 0]
  32' S. Kingue [2163 - 0]
  32' S. Kingue [2164 - 0]
  32' S. Kingue [2165 - 0]
  32' S. Kingue [2166 - 0]
  32' S. Kingue [2167 - 0]
  32' S. Kingue [2168 - 0]
  32' S. Kingue [2169 - 0]
  32' S. Kingue [2170 - 0]
  32' S. Kingue [2171 - 0]
  32' S. Kingue [2172 - 0]
  32' S. Kingue [2173 - 0]
  32' S. Kingue [2174 - 0]
  32' S. Kingue [2175 - 0]
  32' S. Kingue [2176 - 0]
  32' S. Kingue [2177 - 0]
  32' S. Kingue [2178 - 0]
  32' S. Kingue [2179 - 0]
  32' S. Kingue [2180 - 0]
  32' S. Kingue [2181 - 0]
  32' S. Kingue [2182 - 0]
  32' S. Kingue [2183 - 0]
  32' S. Kingue [2184 - 0]
  32' S. Kingue [2185 - 0]
  32' S. Kingue [2186 - 0]
  32' S. Kingue [2187 - 0]
  32' S. Kingue [2188 - 0]
  32' S. Kingue [2189 - 0]
  32' S. Kingue [2190 - 0]
  32' S. Kingue [2191 - 0]
  32' S. Kingue [2192 - 0]
  32' S. Kingue [2193 - 0]
  32' S. Kingue [2194 - 0]
  32' S. Kingue [2195 - 0]
  32' S. Kingue [2196 - 0]
  32' S. Kingue [2197 - 0]
  32' S. Kingue [2198 - 0]
  32' S. Kingue [2199 - 0]
  32' S. Kingue [2200 - 0]
  32' S. Kingue [2201 - 0]
  32' S. Kingue [2202 - 0]
  32' S. Kingue [2203 - 0]
  32' S. Kingue [2204 - 0]
  32' S. Kingue [2205 - 0]
  32' S. Kingue [2206 - 0]
  32' S. Kingue [2207 - 0]
  32' S. Kingue [2208 - 0]
  32' S. Kingue [2209 - 0]
  32' S. Kingue [2210 - 0]
  32' S. Kingue [2211 - 0]
  32' S. Kingue [2212 - 0]
  32' S. Kingue [2213 - 0]
  32' S. Kingue [2214 - 0]
  32' S. Kingue [2215 - 0]
  32' S. Kingue [2216 - 0]
  32' S. Kingue [2217 - 0]
  32' S. Kingue [2218 - 0]
  32' S. Kingue [2219 - 0]
  32' S. Kingue [2220 - 0]
  32' S. Kingue [2221 - 0]
  32' S. Kingue [2222 - 0]
  32' S. Kingue [2223 - 0]
  83' C. Stafford [2224 - 0]
  83' C. Stafford [2225 - 0]
  83' C. Stafford [2226 - 0]
  83' C. Stafford [2227 - 0]
  83' C. Stafford [2228 - 0]
  83' C. Stafford [2229 - 0]
  83' C. Stafford [2230 - 0]
  83' C. Stafford [2231 - 0]
  83' C. Stafford [2232 - 0]
  83' C. Stafford [2233 - 0]
  83' C. Stafford [2234 - 0]
  83' C. Stafford [2235 - 0]
  83' C. Stafford [2236 - 0]
  83' C. Stafford [2237 - 0]
  83' C. Stafford [2238 - 0]
  83' C. Stafford [2239 - 0]
  83' C. Stafford [2240 - 0]
  83' C. Stafford [2241 - 0]
  83' C. Stafford [2242 - 0]
  83' C. Stafford [2243 - 0]
  83' C. Stafford [2244 - 0]
  83' C. Stafford [2245 - 0]
  83' C. Stafford [2246 - 0]
  83' C. Stafford [2247 - 0]
  83' C. Stafford [2248 - 0]
  83' C. Stafford [2249 - 0]
  83' C. Stafford [2250 - 0]
  83' C. Stafford [2251 - 0]
  83' C. Stafford [2252 - 0]
  83' C. Stafford [2253 - 0]
  83' C. Stafford [2254 - 0]
  83' C. Stafford [2255 - 0]
  83' C. Stafford [2256 - 0]
  83' C. Stafford [2257 - 0]
  83' C. Stafford [2258 - 0]
  83' C. Stafford [2259 - 0]
  83' C. Stafford [2260 - 0]
  83' C. Stafford [2261 - 0]
  83' C. Stafford [2262 - 0]
  83' C. Stafford [2263 - 0]
  83' C. Stafford [2264 - 0]
  83' C. Stafford [2265 - 0]
  83' C. Stafford [2266 - 0]
  83' C. Stafford [2267 - 0]
  83' C. Stafford [2268 - 0]
  83' C. Stafford [2269 - 0]
  83' C. Stafford [2270 - 0]
  83' C. Stafford [2271 - 0]
  83' C. Stafford [2272 - 0]
  83' C. Stafford [2273 - 0]
  83' C. Stafford [2274 - 0]
  83' C. Stafford [2275 - 0]
  83' C. Stafford [2276 - 0]
  83' C. Stafford [2277 - 0]
  83' C. Stafford [2278 - 0]
  83' C. Stafford [2279 - 0]
  83' C. Stafford [2280 - 0]
  83' C. Stafford [2281 - 0]
  83' C. Stafford [2282 - 0]
  83' C. Stafford [2283 - 0]
  83' C. Stafford [2284 - 0]
  83' C. Stafford [2285 - 0]
  83' C. Stafford [2286 - 0]
  83' C. Stafford [2287 - 0]
  83' C. Stafford [2288 - 0]
  83' C. Stafford [2289 - 0]
  83' C. Stafford [2290 - 0]
  83' C. Stafford [2291 - 0]
  83' C. Stafford [2292 - 0]
  83' C. Stafford [2293 - 0]
  83' C. Stafford [2294 - 0]
  83' C. Stafford [2295 - 0]
  83' C. Stafford [2296 - 0]
  83' C. Stafford [2297 - 0]
  83' C. Stafford [2298 - 0]
  83' C. Stafford [2299 - 0]
  83' C. Stafford [2300 - 0]
  83' C. Stafford [2301 - 0]
  83' C. Stafford [2302 - 0]
  83' C. Stafford [2303 - 0]
  83' C. Stafford [2304 - 0]
  83' C. Stafford [2305 - 0]
  83' C. Stafford [2306 - 0]
  83' C. Stafford [2307 - 0]
  83' C. Stafford [2308 - 0]
  83' C. Stafford [2309 - 0]
  83' C. Stafford [2310 - 0]
  83' C. Stafford [2311 - 0]
  83' C. Stafford [2312 - 0]
  83' C. Stafford [2313 - 0]
  83' C. Stafford [2314 - 0]
  83' C. Stafford [2315 - 0]
  83' C. Stafford [2316 - 0]
  83' C. Stafford [2317 - 0]
  83' C. Stafford [2318 - 0]
  83' C. Stafford [2319 - 0]
  83' C. Stafford [2320 - 0]
  83' C. Stafford [2321 - 0]
  83' C. Stafford [2322 - 0]
  83' C. Stafford [2323 - 0]
  83' C. Stafford [2324 - 0]
  83' C. Stafford [2325 - 0]
  83' C. Stafford [2326 - 0]
  83' C. Stafford [2327 - 0]
  83' C. Stafford [2328 - 0]
  83' C. Stafford [2329 - 0]
  83'