ทีมของฉัน
การตั้งค่าแมตช์
แสดงคะแนน
จัดลำดับตาม

3
-
2
Austin Bold
Austin Bold
3
2
Austin Bold
Austin Bold
  1' L. Solignac [1 - 0]
  1' L. Solignac [2 - 0]
  1' L. Solignac [3 - 0]
  1' L. Solignac [4 - 0]
  1' L. Solignac [5 - 0]
  1' L. Solignac [6 - 0]
  1' L. Solignac [7 - 0]
  1' L. Solignac [8 - 0]
  1' L. Solignac [9 - 0]
  1' L. Solignac [10 - 0]
  1' L. Solignac [11 - 0]
  1' L. Solignac [12 - 0]
  1' L. Solignac [13 - 0]
  1' L. Solignac [14 - 0]
  1' L. Solignac [15 - 0]
  1' L. Solignac [16 - 0]
  1' L. Solignac [17 - 0]
  1' L. Solignac [18 - 0]
  1' L. Solignac [19 - 0]
  1' L. Solignac [20 - 0]
  1' L. Solignac [21 - 0]
  1' L. Solignac [22 - 0]
  1' L. Solignac [23 - 0]
  1' L. Solignac [24 - 0]
  1' L. Solignac [25 - 0]
  1' L. Solignac [26 - 0]
  1' L. Solignac [27 - 0]
  1' L. Solignac [28 - 0]
  1' L. Solignac [29 - 0]
  1' L. Solignac [30 - 0]
  1' L. Solignac [31 - 0]
  1' L. Solignac [32 - 0]
  1' L. Solignac [33 - 0]
  1' L. Solignac [34 - 0]
  1' L. Solignac [35 - 0]
  1' L. Solignac [36 - 0]
  1' L. Solignac [37 - 0]
  1' L. Solignac [38 - 0]
  1' L. Solignac [39 - 0]
  1' L. Solignac [40 - 0]
  1' L. Solignac [41 - 0]
  1' L. Solignac [42 - 0]
  1' L. Solignac [43 - 0]
  1' L. Solignac [44 - 0]
  1' L. Solignac [45 - 0]
  1' L. Solignac [46 - 0]
  1' L. Solignac [47 - 0]
  1' L. Solignac [48 - 0]
  1' L. Solignac [49 - 0]
  1' L. Solignac [50 - 0]
  1' L. Solignac [51 - 0]
  1' L. Solignac [52 - 0]
  1' L. Solignac [53 - 0]
  1' L. Solignac [54 - 0]
  1' L. Solignac [55 - 0]
  1' L. Solignac [56 - 0]
  1' L. Solignac [57 - 0]
  1' L. Solignac [58 - 0]
  1' L. Solignac [59 - 0]
  1' L. Solignac [60 - 0]
  1' L. Solignac [61 - 0]
  1' L. Solignac [62 - 0]
  1' L. Solignac [63 - 0]
  1' L. Solignac [64 - 0]
  1' L. Solignac [65 - 0]
  1' L. Solignac [66 - 0]
  1' L. Solignac [67 - 0]
  1' L. Solignac [68 - 0]
  1' L. Solignac [69 - 0]
  1' L. Solignac [70 - 0]
  1' L. Solignac [71 - 0]
  1' L. Solignac [72 - 0]
  1' L. Solignac [73 - 0]
  1' L. Solignac [74 - 0]
  1' L. Solignac [75 - 0]
  1' L. Solignac [76 - 0]
  1' L. Solignac [77 - 0]
  1' L. Solignac [78 - 0]
  1' L. Solignac [79 - 0]
  1' L. Solignac [80 - 0]
  1' L. Solignac [81 - 0]
  1' L. Solignac [82 - 0]
  1' L. Solignac [83 - 0]
  1' L. Solignac [84 - 0]
  1' L. Solignac [85 - 0]
  1' L. Solignac [86 - 0]
  1' L. Solignac [87 - 0]
  1' L. Solignac [88 - 0]
  1' L. Solignac [89 - 0]
  1' L. Solignac [90 - 0]
  1' L. Solignac [91 - 0]
  1' L. Solignac [92 - 0]
  1' L. Solignac [93 - 0]
  1' L. Solignac [94 - 0]
  1' L. Solignac [95 - 0]
  1' L. Solignac [96 - 0]
  1' L. Solignac [97 - 0]
  1' L. Solignac [98 - 0]
  1' L. Solignac [99 - 0]
  1' L. Solignac [100 - 0]
  1' L. Solignac [101 - 0]
  1' L. Solignac [102 - 0]
  1' L. Solignac [103 - 0]
  1' L. Solignac [104 - 0]
  1' L. Solignac [105 - 0]
  1' L. Solignac [106 - 0]
  1' L. Solignac [107 - 0]
  1' L. Solignac [108 - 0]
  1' L. Solignac [109 - 0]
  1' L. Solignac [110 - 0]
  1' L. Solignac [111 - 0]
  1' L. Solignac [112 - 0]
  1' L. Solignac [113 - 0]
  1' L. Solignac [114 - 0]
  1' L. Solignac [115 - 0]
  1' L. Solignac [116 - 0]
  1' L. Solignac [117 - 0]
  1' L. Solignac [118 - 0]
  1' L. Solignac [119 - 0]
  1' L. Solignac [120 - 0]
  1' L. Solignac [121 - 0]
  1' L. Solignac [122 - 0]
  1' L. Solignac [123 - 0]
  1' L. Solignac [124 - 0]
  1' L. Solignac [125 - 0]
  1' L. Solignac [126 - 0]
  1' L. Solignac [127 - 0]
  1' L. Solignac [128 - 0]
  1' L. Solignac [129 - 0]
  1' L. Solignac [130 - 0]
  1' L. Solignac [131 - 0]
  1' L. Solignac [132 - 0]
  1' L. Solignac [133 - 0]
  1' L. Solignac [134 - 0]
  1' L. Solignac [135 - 0]
  1' L. Solignac [136 - 0]
  1' L. Solignac [137 - 0]
  1' L. Solignac [138 - 0]
  1' L. Solignac [139 - 0]
  1' L. Solignac [140 - 0]
  1' L. Solignac [141 - 0]
  1' L. Solignac [142 - 0]
  1' L. Solignac [143 - 0]
  1' L. Solignac [144 - 0]
  1' L. Solignac [145 - 0]
  1' L. Solignac [146 - 0]
  1' L. Solignac [147 - 0]
  1' L. Solignac [148 - 0]
  1' L. Solignac [149 - 0]
  1' L. Solignac [150 - 0]
  1' L. Solignac [151 - 0]
  1' L. Solignac [152 - 0]
  1' L. Solignac [153 - 0]
  1' L. Solignac [154 - 0]
  1' L. Solignac [155 - 0]
  1' L. Solignac [156 - 0]
  1' L. Solignac [157 - 0]
  1' L. Solignac [158 - 0]
  1' L. Solignac [159 - 0]
  1' L. Solignac [160 - 0]
  1' L. Solignac [161 - 0]
  1' L. Solignac [162 - 0]
  1' L. Solignac [163 - 0]
  1' L. Solignac [164 - 0]
  1' L. Solignac [165 - 0]
  1' L. Solignac [166 - 0]
  1' L. Solignac [167 - 0]
  1' L. Solignac [168 - 0]
  1' L. Solignac [169 - 0]
  1' L. Solignac [170 - 0]
  1' L. Solignac [171 - 0]
  1' L. Solignac [172 - 0]
  1' L. Solignac [173 - 0]
  1' L. Solignac [174 - 0]
  1' L. Solignac [175 - 0]
  1' L. Solignac [176 - 0]
  1' L. Solignac [177 - 0]
  1' L. Solignac [178 - 0]
  1' L. Solignac [179 - 0]
  1' L. Solignac [180 - 0]
  1' L. Solignac [181 - 0]
  1' L. Solignac [182 - 0]
  1' L. Solignac [183 - 0]
  1' L. Solignac [184 - 0]
  1' L. Solignac [185 - 0]
  1' L. Solignac [186 - 0]
  1' L. Solignac [187 - 0]
  1' L. Solignac [188 - 0]
  1' L. Solignac [189 - 0]
  1' L. Solignac [190 - 0]
  1' L. Solignac [191 - 0]
  1' L. Solignac [192 - 0]
  1' L. Solignac [193 - 0]
  1' L. Solignac [194 - 0]
  1' L. Solignac [195 - 0]
  1' L. Solignac [196 - 0]
  1' L. Solignac [197 - 0]
  1' L. Solignac [198 - 0]
  1' L. Solignac [199 - 0]
  1' L. Solignac [200 - 0]
  1' L. Solignac [201 - 0]
  1' L. Solignac [202 - 0]
  1' L. Solignac [203 - 0]
  1' L. Solignac [204 - 0]
  1' L. Solignac [205 - 0]
  1' L. Solignac [206 - 0]
  1' L. Solignac [207 - 0]
  1' L. Solignac [208 - 0]
  1' L. Solignac [209 - 0]
  1' L. Solignac [210 - 0]
  1' L. Solignac [211 - 0]
  1' L. Solignac [212 - 0]
  1' L. Solignac [213 - 0]
  1' L. Solignac [214 - 0]
  1' L. Solignac [215 - 0]
  1' L. Solignac [216 - 0]
  1' L. Solignac [217 - 0]
  1' L. Solignac [218 - 0]
  1' L. Solignac [219 - 0]
  1' L. Solignac [220 - 0]
  1' L. Solignac [221 - 0]
  1' L. Solignac [222 - 0]
  1' L. Solignac [223 - 0]
  1' L. Solignac [224 - 0]
  1' L. Solignac [225 - 0]
  1' L. Solignac [226 - 0]
  1' L. Solignac [227 - 0]
  1' L. Solignac [228 - 0]
  1' L. Solignac [229 - 0]
  1' L. Solignac [230 - 0]
  1' L. Solignac [231 - 0]
  1' L. Solignac [232 - 0]
  1' L. Solignac [233 - 0]
  1' L. Solignac [234 - 0]
  1' L. Solignac [235 - 0]
  1' L. Solignac [236 - 0]
  1' L. Solignac [237 - 0]
  1' L. Solignac [238 - 0]
  1' L. Solignac [239 - 0]
  1' L. Solignac [240 - 0]
  1' L. Solignac [241 - 0]
  1' L. Solignac [242 - 0]
  1' L. Solignac [243 - 0]
  1' L. Solignac [244 - 0]
  1' L. Solignac [245 - 0]
  1' L. Solignac [246 - 0]
  1' L. Solignac [247 - 0]
  1' L. Solignac [248 - 0]
  1' L. Solignac [249 - 0]
  1' L. Solignac [250 - 0]
  1' L. Solignac [251 - 0]
  1' L. Solignac [252 - 0]
  1' L. Solignac [253 - 0]
  1' L. Solignac [254 - 0]
  1' L. Solignac [255 - 0]
  1' L. Solignac [256 - 0]
  1' L. Solignac [257 - 0]
  1' L. Solignac [258 - 0]
  1' L. Solignac [259 - 0]
  1' L. Solignac [260 - 0]
  1' L. Solignac [261 - 0]
  1' L. Solignac [262 - 0]
  1' L. Solignac [263 - 0]
  1' L. Solignac [264 - 0]
  1' L. Solignac [265 - 0]
  1' L. Solignac [266 - 0]
  1' L. Solignac [267 - 0]
  1' L. Solignac [268 - 0]
  1' L. Solignac [269 - 0]
  1' L. Solignac [270 - 0]
  1' L. Solignac [271 - 0]
  1' L. Solignac [272 - 0]
  1' L. Solignac [273 - 0]
  1' L. Solignac [274 - 0]
  1' L. Solignac [275 - 0]
  1' L. Solignac [276 - 0]
  1' L. Solignac [277 - 0]
  1' L. Solignac [278 - 0]
  1' L. Solignac [279 - 0]
  1' L. Solignac [280 - 0]
  1' L. Solignac [281 - 0]
  1' L. Solignac [282 - 0]
  1' L. Solignac [283 - 0]
  1' L. Solignac [284 - 0]
  1' L. Solignac [285 - 0]
  1' L. Solignac [286 - 0]
  1' L. Solignac [287 - 0]
  1' L. Solignac [288 - 0]
  1' L. Solignac [289 - 0]
  1' L. Solignac [290 - 0]
  1' L. Solignac [291 - 0]
  1' L. Solignac [292 - 0]
  1' L. Solignac [293 - 0]
  1' L. Solignac [294 - 0]
  1' L. Solignac [295 - 0]
  1' L. Solignac [296 - 0]
  1' L. Solignac [297 - 0]
  1' L. Solignac [298 - 0]
  1' L. Solignac [299 - 0]
  1' L. Solignac [300 - 0]
  1' L. Solignac [301 - 0]
  1' L. Solignac [302 - 0]
  1' L. Solignac [303 - 0]
  1' L. Solignac [304 - 0]
  1' L. Solignac [305 - 0]
  1' L. Solignac [306 - 0]
  1' L. Solignac [307 - 0]
  1' L. Solignac [308 - 0]
  1' L. Solignac [309 - 0]
  1' L. Solignac [310 - 0]
  1' L. Solignac [311 - 0]
  1' L. Solignac [312 - 0]
  1' L. Solignac [313 - 0]
  1' L. Solignac [314 - 0]
  1' L. Solignac [315 - 0]
  1' L. Solignac [316 - 0]
  1' L. Solignac [317 - 0]
  1' L. Solignac [318 - 0]
  1' L. Solignac [319 - 0]
  1' L. Solignac [320 - 0]
  1' L. Solignac [321 - 0]
  1' L. Solignac [322 - 0]
  1' L. Solignac [323 - 0]
  1' L. Solignac [324 - 0]
  1' L. Solignac [325 - 0]
  1' L. Solignac [326 - 0]
  1' L. Solignac [327 - 0]
  1' L. Solignac [328 - 0]
  1' L. Solignac [329 - 0]
  1' L. Solignac [330 - 0]
  1' L. Solignac [331 - 0]
  1' L. Solignac [332 - 0]
  1' L. Solignac [333 - 0]
  1' L. Solignac [334 - 0]
  1' L. Solignac [335 - 0]
  1' L. Solignac [336 - 0]
  1' L. Solignac [337 - 0]
  1' L. Solignac [338 - 0]
  1' L. Solignac [339 - 0]
  1' L. Solignac [340 - 0]
  1' L. Solignac [341 - 0]
  1' L. Solignac [342 - 0]
  1' L. Solignac [343 - 0]
  1' L. Solignac [344 - 0]
  1' L. Solignac [345 - 0]
  1' L. Solignac [346 - 0]
  1' L. Solignac [347 - 0]
  1' L. Solignac [348 - 0]
  1' L. Solignac [349 - 0]
  1' L. Solignac [350 - 0]
  1' L. Solignac [351 - 0]
  1' L. Solignac [352 - 0]
  1' L. Solignac [353 - 0]
  1' L. Solignac [354 - 0]
  1' L. Solignac [355 - 0]
  1' L. Solignac [356 - 0]
  1' L. Solignac [357 - 0]
  1' L. Solignac [358 - 0]
  1' L. Solignac [359 - 0]
  1' L. Solignac [360 - 0]
  1' L. Solignac [361 - 0]
  1' L. Solignac [362 - 0]
  1' L. Solignac [363 - 0]
  1' L. Solignac [364 - 0]
  1' L. Solignac [365 - 0]
  1' L. Solignac [366 - 0]
  1' L. Solignac [367 - 0]
  1' L. Solignac [368 - 0]
  1' L. Solignac [369 - 0]
  1' L. Solignac [370 - 0]
  1' L. Solignac [371 - 0]
  1' L. Solignac [372 - 0]
  1' L. Solignac [373 - 0]
  1' L. Solignac [374 - 0]
  1' L. Solignac [375 - 0]
  1' L. Solignac [376 - 0]
  1' L. Solignac [377 - 0]
  1' L. Solignac [378 - 0]
  1' L. Solignac [379 - 0]
  1' L. Solignac [380 - 0]
  1' L. Solignac [381 - 0]
  1' L. Solignac [382 - 0]
  1' L. Solignac [383 - 0]
  1' L. Solignac [384 - 0]
  1' L. Solignac [385 - 0]
  1' L. Solignac [386 - 0]
  1' L. Solignac [387 - 0]
  1' L. Solignac [388 - 0]
  1' L. Solignac [389 - 0]
  1' L. Solignac [390 - 0]
  1' L. Solignac [391 - 0]
  1' L. Solignac [392 - 0]
  1' L. Solignac [393 - 0]
  1' L. Solignac [394 - 0]
  1' L. Solignac [395 - 0]
  1' L. Solignac [396 - 0]
  1' L. Solignac [397 - 0]
  1' L. Solignac [398 - 0]
  1' L. Solignac [399 - 0]
  1' L. Solignac [400 - 0]
  1' L. Solignac [401 - 0]
  1' L. Solignac [402 - 0]
  1' L. Solignac [403 - 0]
  1' L. Solignac [404 - 0]
  1' L. Solignac [405 - 0]
  1' L. Solignac [406 - 0]
  1' L. Solignac [407 - 0]
  1' L. Solignac [408 - 0]
  1' L. Solignac [409 - 0]
  1' L. Solignac [410 - 0]
  1' L. Solignac [411 - 0]
  1' L. Solignac [412 - 0]
  1' L. Solignac [413 - 0]
  1' L. Solignac [414 - 0]
  1' L. Solignac [415 - 0]
  1' L. Solignac [416 - 0]
  1' L. Solignac [417 - 0]
  1' L. Solignac [418 - 0]
  1' L. Solignac [419 - 0]
  1' L. Solignac [420 - 0]
  1' L. Solignac [421 - 0]
  1' L. Solignac [422 - 0]
  1' L. Solignac [423 - 0]
  1' L. Solignac [424 - 0]
  1' L. Solignac [425 - 0]
  1' L. Solignac [426 - 0]
  1' L. Solignac [427 - 0]
  1' L. Solignac [428 - 0]
  1' L. Solignac [429 - 0]
  1' L. Solignac [430 - 0]
  1' L. Solignac [431 - 0]
  1' L. Solignac [432 - 0]
  1' L. Solignac [433 - 0]
  1' L. Solignac [434 - 0]
  1' L. Solignac [435 - 0]
  1' L. Solignac [436 - 0]
  1' L. Solignac [437 - 0]
  1' L. Solignac [438 - 0]
  1' L. Solignac [439 - 0]
  1' L. Solignac [440 - 0]
  1' L. Solignac [441 - 0]
  1' L. Solignac [442 - 0]
  1' L. Solignac [443 - 0]
  1' L. Solignac [444 - 0]
  1' L. Solignac [445 - 0]
  1' L. Solignac [446 - 0]
  1' L. Solignac [447 - 0]
  1' L. Solignac [448 - 0]
  1' L. Solignac [449 - 0]
  1' L. Solignac [450 - 0]
  1' L. Solignac [451 - 0]
  1' L. Solignac [452 - 0]
  1' L. Solignac [453 - 0]
  1' L. Solignac [454 - 0]
  1' L. Solignac [455 - 0]
  1' L. Solignac [456 - 0]
  1' L. Solignac [457 - 0]
  1' L. Solignac [458 - 0]
  1' L. Solignac [459 - 0]
  1' L. Solignac [460 - 0]
  1' L. Solignac [461 - 0]
  1' L. Solignac [462 - 0]
  1' L. Solignac [463 - 0]
  1' L. Solignac [464 - 0]
  1' L. Solignac [465 - 0]
  1' L. Solignac [466 - 0]
  1' L. Solignac [467 - 0]
  1' L. Solignac [468 - 0]
  1' L. Solignac [469 - 0]
  1' L. Solignac [470 - 0]
  1' L. Solignac [471 - 0]
  1' L. Solignac [472 - 0]
  1' L. Solignac [473 - 0]
  1' L. Solignac [474 - 0]
  1' L. Solignac [475 - 0]
  1' L. Solignac [476 - 0]
  1' L. Solignac [477 - 0]
  1' L. Solignac [478 - 0]
  1' L. Solignac [479 - 0]
  1' L. Solignac [480 - 0]
  1' L. Solignac [481 - 0]
  1' L. Solignac [482 - 0]
  1' L. Solignac [483 - 0]
  1' L. Solignac [484 - 0]
  1' L. Solignac [485 - 0]
  1' L. Solignac [486 - 0]
  1' L. Solignac [487 - 0]
  1' L. Solignac [488 - 0]
  1' L. Solignac [489 - 0]
  1' L. Solignac [490 - 0]
  1' L. Solignac [491 - 0]
  1' L. Solignac [492 - 0]
  1' L. Solignac [493 - 0]
  1' L. Solignac [494 - 0]
  1' L. Solignac [495 - 0]
  1' L. Solignac [496 - 0]
  1' L. Solignac [497 - 0]
  1' L. Solignac [498 - 0]
  1' L. Solignac [499 - 0]
  1' L. Solignac [500 - 0]
  1' L. Solignac [501 - 0]
  1' L. Solignac [502 - 0]
  1' L. Solignac [503 - 0]
  1' L. Solignac [504 - 0]
  1' L. Solignac [505 - 0]
  1' L. Solignac [506 - 0]
  1' L. Solignac [507 - 0]
  1' L. Solignac [508 - 0]
  1' L. Solignac [509 - 0]
  1' L. Solignac [510 - 0]
  1' L. Solignac [511 - 0]
  1' L. Solignac [512 - 0]
  1' L. Solignac [513 - 0]
  1' L. Solignac [514 - 0]
  1' L. Solignac [515 - 0]
  1' L. Solignac [516 - 0]
  1' L. Solignac [517 - 0]
  1' L. Solignac [518 - 0]
  1' L. Solignac [519 - 0]
  1' L. Solignac [520 - 0]
  1' L. Solignac [521 - 0]
  1' L. Solignac [522 - 0]
  1' L. Solignac [523 - 0]
  1' L. Solignac [524 - 0]
  1' L. Solignac [525 - 0]
  1' L. Solignac [526 - 0]
  1' L. Solignac [527 - 0]
  1' L. Solignac [528 - 0]
  1' L. Solignac [529 - 0]
  1' L. Solignac [530 - 0]
  1' L. Solignac [531 - 0]
  1' L. Solignac [532 - 0]
  1' L. Solignac [533 - 0]
  1' L. Solignac [534 - 0]
  1' L. Solignac [535 - 0]
  1' L. Solignac [536 - 0]
  1' L. Solignac [537 - 0]
  1' L. Solignac [538 - 0]
  1' L. Solignac [539 - 0]
  1' L. Solignac [540 - 0]
  1' L. Solignac [541 - 0]
  1' L. Solignac [542 - 0]
  1' L. Solignac [543 - 0]
  1' L. Solignac [544 - 0]
  1' L. Solignac [545 - 0]
  1' L. Solignac [546 - 0]
  1' L. Solignac [547 - 0]
  1' L. Solignac [548 - 0]
  1' L. Solignac [549 - 0]
  1' L. Solignac [550 - 0]
  1' L. Solignac [551 - 0]
  1' L. Solignac [552 - 0]
  1' L. Solignac [553 - 0]
  1' L. Solignac [554 - 0]
  1' L. Solignac [555 - 0]
  1' L. Solignac [556 - 0]
  1' L. Solignac [557 - 0]
  1' L. Solignac [558 - 0]
  1' L. Solignac [559 - 0]
  1' L. Solignac [560 - 0]
  1' L. Solignac [561 - 0]
  1' L. Solignac [562 - 0]
  1' L. Solignac [563 - 0]
  1' L. Solignac [564 - 0]
  1' L. Solignac [565 - 0]
  1' L. Solignac [566 - 0]
  1' L. Solignac [567 - 0]
  1' L. Solignac [568 - 0]
  1' L. Solignac [569 - 0]
  1' L. Solignac [570 - 0]
  1' L. Solignac [571 - 0]
  1' L. Solignac [572 - 0]
  1' L. Solignac [573 - 0]
  1' L. Solignac [574 - 0]
  1' L. Solignac [575 - 0]
  1' L. Solignac [576 - 0]
  1' L. Solignac [577 - 0]
  1' L. Solignac [578 - 0]
  1' L. Solignac [579 - 0]
  1' L. Solignac [580 - 0]
  1' L. Solignac [581 - 0]
  1' L. Solignac [582 - 0]
  1' L. Solignac [583 - 0]
  1' L. Solignac [584 - 0]
  1' L. Solignac [585 - 0]
  1' L. Solignac [586 - 0]
  1' L. Solignac [587 - 0]
  1' L. Solignac [588 - 0]
  1' L. Solignac [589 - 0]
  1' L. Solignac [590 - 0]
  1' L. Solignac [591 - 0]
  1' L. Solignac [592 - 0]
  1' L. Solignac [593 - 0]
  1' L. Solignac [594 - 0]
  1' L. Solignac [595 - 0]
  1' L. Solignac [596 - 0]
  1' L. Solignac [597 - 0]
  1' L. Solignac [598 - 0]
  1' L. Solignac [599 - 0]
  1' L. Solignac [600 - 0]
  1' L. Solignac [601 - 0]
  1' L. Solignac [602 - 0]
  1' L. Solignac [603 - 0]
  1' L. Solignac [604 - 0]
  1' L. Solignac [605 - 0]
  1' L. Solignac [606 - 0]
  1' L. Solignac [607 - 0]
  1' L. Solignac [608 - 0]
  1' L. Solignac [609 - 0]
  1' L. Solignac [610 - 0]
  1' L. Solignac [611 - 0]
  1' L. Solignac [612 - 0]
  1' L. Solignac [613 - 0]
  1' L. Solignac [614 - 0]
  1' L. Solignac [615 - 0]
  1' L. Solignac [616 - 0]
  1' L. Solignac [617 - 0]
  1' L. Solignac [618 - 0]
  1' L. Solignac [619 - 0]
  1' L. Solignac [620 - 0]
  1' L. Solignac [621 - 0]
  1' L. Solignac [622 - 0]
  1' L. Solignac [623 - 0]
  1' L. Solignac [624 - 0]
  1' L. Solignac [625 - 0]
  1' L. Solignac [626 - 0]
  1' L. Solignac [627 - 0]
  1' L. Solignac [628 - 0]
  1' L. Solignac [629 - 0]
  1' L. Solignac [630 - 0]
  1' L. Solignac [631 - 0]
  1' L. Solignac [632 - 0]
  1' L. Solignac [633 - 0]
  1' L. Solignac [634 - 0]
  1' L. Solignac [635 - 0]
  1' L. Solignac [636 - 0]
  1' L. Solignac [637 - 0]
  1' L. Solignac [638 - 0]
  1' L. Solignac [639 - 0]
  1' L. Solignac [640 - 0]
  1' L. Solignac [641 - 0]
  1' L. Solignac [642 - 0]
  1' L. Solignac [643 - 0]
  1' L. Solignac [644 - 0]
  1' L. Solignac [645 - 0]
  1' L. Solignac [646 - 0]
  1' L. Solignac [647 - 0]
  1' L. Solignac [648 - 0]
  1' L. Solignac [649 - 0]
  1' L. Solignac [650 - 0]
  1' L. Solignac [651 - 0]
  1' L. Solignac [652 - 0]
  1' L. Solignac [653 - 0]
  1' L. Solignac [654 - 0]
  1' L. Solignac [655 - 0]
  1' L. Solignac [656 - 0]
  1' L. Solignac [657 - 0]
  1' L. Solignac [658 - 0]
  1' L. Solignac [659 - 0]
  1' L. Solignac [660 - 0]
  1' L. Solignac [661 - 0]
  1' L. Solignac [662 - 0]
  1' L. Solignac [663 - 0]
  1' L. Solignac [664 - 0]
  1' L. Solignac [665 - 0]
  1' L. Solignac [666 - 0]
  1' L. Solignac [667 - 0]
  1' L. Solignac [668 - 0]
  1' L. Solignac [669 - 0]
  1' L. Solignac [670 - 0]
  1' L. Solignac [671 - 0]
  1' L. Solignac [672 - 0]
  1' L. Solignac [673 - 0]
  1' L. Solignac [674 - 0]
  1' L. Solignac [675 - 0]
  1' L. Solignac [676 - 0]
  1' L. Solignac [677 - 0]
  1' L. Solignac [678 - 0]
  1' L. Solignac [679 - 0]
  1' L. Solignac [680 - 0]
  1' L. Solignac [681 - 0]
  1' L. Solignac [682 - 0]
  1' L. Solignac [683 - 0]
  1' L. Solignac [684 - 0]
  1' L. Solignac [685 - 0]
  1' L. Solignac [686 - 0]
  1' L. Solignac [687 - 0]
  1' L. Solignac [688 - 0]
  1' L. Solignac [689 - 0]
  1' L. Solignac [690 - 0]
  1' L. Solignac [691 - 0]
  1' L. Solignac [692 - 0]
  1' L. Solignac [693 - 0]
  1' L. Solignac [694 - 0]
  1' L. Solignac [695 - 0]
  1' L. Solignac [696 - 0]
  1' L. Solignac [697 - 0]
  1' L. Solignac [698 - 0]
  1' L. Solignac [699 - 0]
  1' L. Solignac [700 - 0]
  1' L. Solignac [701 - 0]
  1' L. Solignac [702 - 0]
  1' L. Solignac [703 - 0]
  1' L. Solignac [704 - 0]
  1' L. Solignac [705 - 0]
  1' L. Solignac [706 - 0]
  1' L. Solignac [707 - 0]
  1' L. Solignac [708 - 0]
  1' L. Solignac [709 - 0]
  1' L. Solignac [710 - 0]
  1' L. Solignac [711 - 0]
  1' L. Solignac [712 - 0]
  1' L. Solignac [713 - 0]
  1' L. Solignac [714 - 0]
  1' L. Solignac [715 - 0]
  1' L. Solignac [716 - 0]
  1' L. Solignac [717 - 0]
  1' L. Solignac [718 - 0]
  1' L. Solignac [719 - 0]
  1' L. Solignac [720 - 0]
  1' L. Solignac [721 - 0]
  1' L. Solignac [722 - 0]
  1' L. Solignac [723 - 0]
  1' L. Solignac [724 - 0]
  1' L. Solignac [725 - 0]
  1' L. Solignac [726 - 0]
  1' L. Solignac [727 - 0]
  1' L. Solignac [728 - 0]
  1' L. Solignac [729 - 0]
  1' L. Solignac [730 - 0]
  1' L. Solignac [731 - 0]
  1' L. Solignac [732 - 0]
  1' L. Solignac [733 - 0]
  1' L. Solignac [734 - 0]
  1' L. Solignac [735 - 0]
  1' L. Solignac [736 - 0]
  1' L. Solignac [737 - 0]
  1' L. Solignac [738 - 0]
  1' L. Solignac [739 - 0]
  1' L. Solignac [740 - 0]
  1' L. Solignac [741 - 0]
  56' C. Parano [742 - 741]
  56' C. Parano [743 - 741]
  56' C. Parano [744 - 741]
  56' C. Parano [745 - 741]
  56' C. Parano [746 - 741]
  56' C. Parano [747 - 741]
  56' C. Parano [748 - 741]
  56' C. Parano [749 - 741]
  56' C. Parano [750 - 741]
  56' C. Parano [751 - 741]
  56' C. Parano [752 - 741]
  56' C. Parano [753 - 741]
  56' C. Parano [754 - 741]
  56' C. Parano [755 - 741]
  56' C. Parano [756 - 741]
  56' C. Parano [757 - 741]
  56' C. Parano [758 - 741]
  56' C. Parano [759 - 741]
  56' C. Parano [760 - 741]
  56' C. Parano [761 - 741]
  56' C. Parano [762 - 741]
  56' C. Parano [763 - 741]
  56' C. Parano [764 - 741]
  56' C. Parano [765 - 741]
  56' C. Parano [766 - 741]
  56' C. Parano [767 - 741]
  56' C. Parano [768 - 741]
  56' C. Parano [769 - 741]
  56' C. Parano [770 - 741]
  56' C. Parano [771 - 741]
  56' C. Parano [772 - 741]
  56' C. Parano [773 - 741]
  56' C. Parano [774 - 741]
  56' C. Parano [775 - 741]
  56' C. Parano [776 - 741]
  56' C. Parano [777 - 741]
  56' C. Parano [778 - 741]
  56' C. Parano [779 - 741]
  56' C. Parano [780 - 741]
  56' C. Parano [781 - 741]
  56' C. Parano [782 - 741]
  56' C. Parano [783 - 741]
  56' C. Parano [784 - 741]
  56' C. Parano [785 - 741]
  56' C. Parano [786 - 741]
  56' C. Parano [787 - 741]
  56' C. Parano [788 - 741]
  56' C. Parano [789 - 741]
  56' C. Parano [790 - 741]
  56' C. Parano [791 - 741]
  56' C. Parano [792 - 741]
  56' C. Parano [793 - 741]
  56' C. Parano [794 - 741]
  56' C. Parano [795 - 741]
  56' C. Parano [796 - 741]
  56' C. Parano [797 - 741]
  56' C. Parano [798 - 741]
  56' C. Parano [799 - 741]
  56' C. Parano [800 - 741]
  56' C. Parano [801 - 741]
  56' C. Parano [802 - 741]
  56' C. Parano [803 - 741]
  56' C. Parano [804 - 741]
  56' C. Parano [805 - 741]
  56' C. Parano [806 - 741]
  56' C. Parano [807 - 741]
  56' C. Parano [808 - 741]
  56' C. Parano [809 - 741]
  56' C. Parano [810 - 741]
  56' C. Parano [811 - 741]
  56' C. Parano [812 - 741]
  56' C. Parano [813 - 741]
  56' C. Parano [814 - 741]
  56' C. Parano [815 - 741]
  56' C. Parano [816 - 741]
  56' C. Parano [817 - 741]
  56' C. Parano [818 - 741]
  56' C. Parano [819 - 741]
  56' C. Parano [820 - 741]
  56' C. Parano [821 - 741]
  56' C. Parano [822 - 741]
  56' C. Parano [823 - 741]
  56' C. Parano [824 - 741]
  56' C. Parano [825 - 741]
  56' C. Parano [826 - 741]
  56' C. Parano [827 - 741]
  56' C. Parano [828 - 741]
  56' C. Parano [829 - 741]
  56' C. Parano [830 - 741]
  56' C. Parano [831 - 741]
  56' C. Parano [832 - 741]
  56' C. Parano [833 - 741]
  56' C. Parano [834 - 741]
  56' C. Parano [835 - 741]
  56' C. Parano [836 - 741]
  56' C. Parano [837 - 741]
  56' C. Parano [838 - 741]
  56' C. Parano [839 - 741]
  56' C. Parano [840 - 741]
  56' C. Parano [841 - 741]
  56' C. Parano [842 - 741]
  56' C. Parano [843 - 741]
  56' C. Parano [844 - 741]
  56' C. Parano [845 - 741]
  56' C. Parano [846 - 741]
  56' C. Parano [847 - 741]
  56' C. Parano [848 - 741]
  56' C. Parano [849 - 741]
  56' C. Parano [850 - 741]
  56' C. Parano [851 - 741]
  56' C. Parano [852 - 741]
  56' C. Parano [853 - 741]
  56' C. Parano [854 - 741]
  56' C. Parano [855 - 741]
  56' C. Parano [856 - 741]
  56' C. Parano [857 - 741]
  56' C. Parano [858 - 741]
  56' C. Parano [859 - 741]
  56' C. Parano [860 - 741]
  56' C. Parano [861 - 741]
  56' C. Parano [862 - 741]
  56' C. Parano [863 - 741]
  56' C. Parano [864 - 741]
  56' C. Parano [865 - 741]
  56' C. Parano [866 - 741]
  56' C. Parano [867 - 741]
  56' C. Parano [868 - 741]
  56' C. Parano [869 - 741]
  56' C. Parano [870 - 741]
  56' C. Parano [871 - 741]
  56' C. Parano [872 - 741]
  56' C. Parano [873 - 741]
  56' C. Parano [874 - 741]
  56' C. Parano [875 - 741]
  56' C. Parano [876 - 741]
  56' C. Parano [877 - 741]
  56' C. Parano [878 - 741]
  56' C. Parano [879 - 741]
  56' C. Parano [880 - 741]
  56' C. Parano [881 - 741]
  56' C. Parano [882 - 741]
  56' C. Parano [883 - 741]
  56' C. Parano [884 - 741]
  56' C. Parano [885 - 741]
  56' C. Parano [886 - 741]
  56' C. Parano [887 - 741]
  56' C. Parano [888 - 741]
  56' C. Parano [889 - 741]
  56' C. Parano [890 - 741]
  56' C. Parano [891 - 741]
  56' C. Parano [892 - 741]
  56' C. Parano [893 - 741]
  56' C. Parano [894 - 741]
  56' C. Parano [895 - 741]
  56' C. Parano [896 - 741]
  56' C. Parano [897 - 741]
  56' C. Parano [898 - 741]
  56' C. Parano [899 - 741]
  56' C. Parano [900 - 741]
  56' C. Parano [901 - 741]
  56' C. Parano [902 - 741]
  56' C. Parano [903 - 741]
  56' C. Parano [904 - 741]
  56' C. Parano [905 - 741]
  56' C. Parano [906 - 741]
  56' C. Parano [907 - 741]
  56' C. Parano [908 - 741]
  56' C. Parano [909 - 741]
  56' C. Parano [910 - 741]
  56' C. Parano [911 - 741]
  56' C. Parano [912 - 741]
  56' C. Parano [913 - 741]
  56' C. Parano [914 - 741]
  56' C. Parano [915 - 741]
  56' C. Parano [916 - 741]
  56' C. Parano [917 - 741]
  56' C. Parano [918 - 741]
  56' C. Parano [919 - 741]
  56' C. Parano [920 - 741]
  56' C. Parano [921 - 741]
  56' C. Parano [922 - 741]
  56' C. Parano [923 - 741]
  56' C. Parano [924 - 741]
  56' C. Parano [925 - 741]
  56' C. Parano [926 - 741]
  56' C. Parano [927 - 741]
  56' C. Parano [928 - 741]
  56' C. Parano [929 - 741]
  56' C. Parano [930 - 741]
  56' C. Parano [931 - 741]
  56' C. Parano [932 - 741]
  56' C. Parano [933 - 741]
  56' C. Parano [934 - 741]
  56' C. Parano [935 - 741]
  56' C. Parano [936 - 741]
  56' C. Parano [937 - 741]
  56' C. Parano [938 - 741]
  56' C. Parano [939 - 741]
  56' C. Parano [940 - 741]
  56' C. Parano [941 - 741]
  56' C. Parano [942 - 741]
  56' C. Parano [943 - 741]
  56' C. Parano [944 - 741]
  56' C. Parano [945 - 741]
  56' C. Parano [946 - 741]
  56' C. Parano [947 - 741]
  56' C. Parano [948 - 741]
  56' C. Parano [949 - 741]
  56' C. Parano [950 - 741]
  56' C. Parano [951 - 741]
  56' C. Parano [952 - 741]
  56' C. Parano [953 - 741]
  56' C. Parano [954 - 741]
  56' C. Parano [955 - 741]
  56' C. Parano [956 - 741]
  56' C. Parano [957 - 741]
  56' C. Parano [958 - 741]
  56' C. Parano [959 - 741]
  56' C. Parano [960 - 741]
  56' C. Parano [961 - 741]
  56' C. Parano [962 - 741]
  56' C. Parano [963 - 741]
  56' C. Parano [964 - 741]
  56' C. Parano [965 - 741]
  56' C. Parano [966 - 741]
  56' C. Parano [967 - 741]
  56' C. Parano [968 - 741]
  56' C. Parano [969 - 741]
  56' C. Parano [970 - 741]
  56' C. Parano [971 - 741]
  56' C. Parano [972 - 741]
  56' C. Parano [973 - 741]
  56' C. Parano [974 - 741]
  56' C. Parano [975 - 741]
  56' C. Parano [976 - 741]
  56' C. Parano [977 - 741]
  56' C. Parano [978 - 741]
  56' C. Parano [979 - 741]
  56' C. Parano [980 - 741]
  56' C. Parano [981 - 741]
  56' C. Parano [982 - 741]
  56' C. Parano [983 - 741]
  56' C. Parano [984 - 741]
  56' C. Parano [985 - 741]
  56' C. Parano [986 - 741]
  56' C. Parano [987 - 741]
  56' C. Parano [988 - 741]
  56' C. Parano [989 - 741]
  56' C. Parano [990 - 741]
  56' C. Parano [991 - 741]
  56' C. Parano [992 - 741]
  56' C. Parano [993 - 741]
  56' C. Parano [994 - 741]
  56' C. Parano [995 - 741]
  56' C. Parano [996 - 741]
  56' C. Parano [997 - 741]
  56' C. Parano [998 - 741]
  56' C. Parano [999 - 741]
  56' C. Parano [1000 - 741]
  56' C. Parano [1001 - 741]
  56' C. Parano [1002 - 741]
  56' C. Parano [1003 - 741]
  56' C. Parano [1004 - 741]
  56' C. Parano [1005 - 741]
  56' C. Parano [1006 - 741]
  56' C. Parano [1007 - 741]
  56' C. Parano [1008 - 741]
  56' C. Parano [1009 - 741]
  56' C. Parano [1010 - 741]
  56' C. Parano [1011 - 741]
  56' C. Parano [1012 - 741]
  56' C. Parano [1013 - 741]
  56' C. Parano [1014 - 741]
  56' C. Parano [1015 - 741]
  56' C. Parano [1016 - 741]
  56' C. Parano [1017 - 741]
  56' C. Parano [1018 - 741]
  56' C. Parano [1019 - 741]
  56' C. Parano [1020 - 741]
  56' C. Parano [1021 - 741]
  56' C. Parano [1022 - 741]
  56' C. Parano [1023 - 741]
  56' C. Parano [1024 - 741]
  56' C. Parano [1025 - 741]
  56' C. Parano [1026 - 741]
  56' C. Parano [1027 - 741]
  56' C. Parano [1028 - 741]
  56' C. Parano [1029 - 741]
  56' C. Parano [1030 - 741]
  56' C. Parano [1031 - 741]
  56' C. Parano [1032 - 741]
  56' C. Parano [1033 - 741]
  56' C. Parano [1034 - 741]
  56' C. Parano [1035 - 741]
  56' C. Parano [1036 - 741]
  56' C. Parano [1037 - 741]
  56' C. Parano [1038 - 741]
  56' C. Parano [1039 - 741]
  56' C. Parano [1040 - 741]
  56' C. Parano [1041 - 741]
  56' C. Parano [1042 - 741]
  56' C. Parano [1043 - 741]
  56' C. Parano [1044 - 741]
  56' C. Parano [1045 - 741]
  56' C. Parano [1046 - 741]
  56' C. Parano [1047 - 741]
  56' C. Parano [1048 - 741]
  56' C. Parano [1049 - 741]
  56' C. Parano [1050 - 741]
  56' C. Parano [1051 - 741]
  56' C. Parano [1052 - 741]
  56' C. Parano [1053 - 741]
  56' C. Parano [1054 - 741]
  56' C. Parano [1055 - 741]
  56' C. Parano [1056 - 741]
  56' C. Parano [1057 - 741]
  56' C. Parano [1058 - 741]
  56' C. Parano [1059 - 741]
  56' C. Parano [1060 - 741]
  56' C. Parano [1061 - 741]
  56' C. Parano [1062 - 741]
  56' C. Parano [1063 - 741]
  56' C. Parano [1064 - 741]
  56' C. Parano [1065 - 741]
  56' C. Parano [1066 - 741]
  56' C. Parano [1067 - 741]
  56' C. Parano [1068 - 741]
  56' C. Parano [1069 - 741]
  56' C. Parano [1070 - 741]
  56' C. Parano [1071 - 741]
  56' C. Parano [1072 - 741]
  56' C. Parano [1073 - 741]
  56' C. Parano [1074 - 741]
  56' C. Parano [1075 - 741]
  56' C. Parano [1076 - 741]
  56' C. Parano [1077 - 741]
  56' C. Parano [1078 - 741]
  56' C. Parano [1079 - 741]
  56' C. Parano [1080 - 741]
  56' C. Parano [1081 - 741]
  56' C. Parano [1082 - 741]
  56' C. Parano [1083 - 741]
  56' C. Parano [1084 - 741]
  56' C. Parano [1085 - 741]
  56' C. Parano [1086 - 741]
  56' C. Parano [1087 - 741]
  56' C. Parano [1088 - 741]
  56' C. Parano [1089 - 741]
  56' C. Parano [1090 - 741]
  56' C. Parano [1091 - 741]
  56' C. Parano [1092 - 741]
  56' C. Parano [1093 - 741]
  56' C. Parano [1094 - 741]
  56' C. Parano [1095 - 741]
  56' C. Parano [1096 - 741]
  56' C. Parano [1097 - 741]
  56' C. Parano [1098 - 741]
  56' C. Parano [1099 - 741]
  56' C. Parano [1100 - 741]
  56' C. Parano [1101 - 741]
  56' C. Parano [1102 - 741]
  56' C. Parano [1103 - 741]
  56' C. Parano [1104 - 741]
  56' C. Parano [1105 - 741]
  56' C. Parano [1106 - 741]
  56' C. Parano [1107 - 741]
  56' C. Parano [1108 - 741]
  56' C. Parano [1109 - 741]
  56' C. Parano [1110 - 741]
  56' C. Parano [1111 - 741]
  56' C. Parano [1112 - 741]
  56' C. Parano [1113 - 741]
  56' C. Parano [1114 - 741]
  56' C. Parano [1115 - 741]
  56' C. Parano [1116 - 741]
  56' C. Parano [1117 - 741]
  56' C. Parano [1118 - 741]
  56' C. Parano [1119 - 741]
  56' C. Parano [1120 - 741]
  56' C. Parano [1121 - 741]
  56' C. Parano [1122 - 741]
  56' C. Parano [1123 - 741]
  56' C. Parano [1124 - 741]
  56' C. Parano [1125 - 741]
  56' C. Parano [1126 - 741]
  56' C. Parano [1127 - 741]
  56' C. Parano [1128 - 741]
  56' C. Parano [1129 - 741]
  56' C. Parano [1130 - 741]
  56' C. Parano [1131 - 741]
  56' C. Parano [1132 - 741]
  56' C. Parano [1133 - 741]
  56' C. Parano [1134 - 741]
  56' C. Parano [1135 - 741]
  56' C. Parano [1136 - 741]
  56' C. Parano [1137 - 741]
  56' C. Parano [1138 - 741]
  56' C. Parano [1139 - 741]
  56' C. Parano [1140 - 741]
  56' C. Parano [1141 - 741]
  56' C. Parano [1142 - 741]
  56' C. Parano [1143 - 741]
  56' C. Parano [1144 - 741]
  56' C. Parano [1145 - 741]
  56' C. Parano [1146 - 741]
  56' C. Parano [1147 - 741]
  56' C. Parano [1148 - 741]
  56' C. Parano [1149 - 741]
  56' C. Parano [1150 - 741]
  56' C. Parano [1151 - 741]
  56' C. Parano [1152 - 741]
  56' C. Parano [1153 - 741]
  56' C. Parano [1154 - 741]
  56' C. Parano [1155 - 741]
  56' C. Parano [1156 - 741]
  56' C. Parano [1157 - 741]
  56' C. Parano [1158 - 741]
  56' C. Parano [1159 - 741]
  56' C. Parano [1160 - 741]
  56' C. Parano [1161 - 741]
  56' C. Parano [1162 - 741]
  56' C. Parano [1163 - 741]
  56' C. Parano [1164 - 741]
  56' C. Parano [1165 - 741]
  56' C. Parano [1166 - 741]
  56' C. Parano [1167 - 741]
  56' C. Parano [1168 - 741]
  56' C. Parano [1169 - 741]
  56' C. Parano [1170 - 741]
  56' C. Parano [1171 - 741]
  56' C. Parano [1172 - 741]
  56' C. Parano [1173 - 741]
  56' C. Parano [1174 - 741]
  56' C. Parano [1175 - 741]
  56' C. Parano [1176 - 741]
  56' C. Parano [1177 - 741]
  56' C. Parano [1178 - 741]
  56' C. Parano [1179 - 741]
  56' C. Parano [1180 - 741]
  56' C. Parano [1181 - 741]
  56' C. Parano [1182 - 741]
  56' C. Parano [1183 - 741]
  56' C. Parano [1184 - 741]
  56' C. Parano [1185 - 741]
  56' C. Parano [1186 - 741]
  56' C. Parano [1187 - 741]
  56' C. Parano [1188 - 741]
  56' C. Parano [1189 - 741]
  56' C. Parano [1190 - 741]
  56' C. Parano [1191 - 741]
  56' C. Parano [1192 - 741]
  56' C. Parano [1193 - 741]
  56' C. Parano [1194 - 741]
  56' C. Parano [1195 - 741]
  56' C. Parano [1196 - 741]
  56' C. Parano [1197 - 741]
  56' C. Parano [1198 - 741]
  56' C. Parano [1199 - 741]
  56' C. Parano [1200 - 741]
  56' C. Parano [1201 - 741]
  56' C. Parano [1202 - 741]
  56' C. Parano [1203 - 741]
  56' C. Parano [1204 - 741]
  56' C. Parano [1205 - 741]
  56' C. Parano [1206 - 741]
  56' C. Parano [1207 - 741]
  56' C. Parano [1208 - 741]
  56' C. Parano [1209 - 741]
  56' C. Parano [1210 - 741]
  56' C. Parano [1211 - 741]
  56' C. Parano [1212 - 741]
  56' C. Parano [1213 - 741]
  56' C. Parano [1214 - 741]
  56' C. Parano [1215 - 741]
  56' C. Parano [1216 - 741]
  56' C. Parano [1217 - 741]
  56' C. Parano [1218 - 741]
  56' C. Parano [1219 - 741]
  56' C. Parano [1220 - 741]
  56' C. Parano [1221 - 741]
  56' C. Parano [1222 - 741]
  56' C. Parano [1223 - 741]
  56' C. Parano [1224 - 741]
  56' C. Parano [1225 - 741]
  56' C. Parano [1226 - 741]
  56' C. Parano [1227 - 741]
  56' C. Parano [1228 - 741]
  56' C. Parano [1229 - 741]
  56' C. Parano [1230 - 741]
  56' C. Parano [1231 - 741]
  56' C. Parano [1232 - 741]
  56' C. Parano [1233 - 741]
  56' C. Parano [1234 - 741]
  56' C. Parano [1235 - 741]
  56' C. Parano [1236 - 741]
  56' C. Parano [1237 - 741]
  56' C. Parano [1238 - 741]
  56' C. Parano [1239 - 741]
  56' C. Parano [1240 - 741]
  56' C. Parano [1241 - 741]
  56' C. Parano [1242 - 741]
  56' C. Parano [1243 - 741]
  56' C. Parano [1244 - 741]
  56' C. Parano [1245 - 741]
  56' C. Parano [1246 - 741]
  56' C. Parano [1247 - 741]
  56' C. Parano [1248 - 741]
  56' C. Parano [1249 - 741]
  56' C. Parano [1250 - 741]
  56' C. Parano [1251 - 741]
  56' C. Parano [1252 - 741]
  56' C. Parano [1253 - 741]
  56' C. Parano [1254 - 741]
  56' C. Parano [1255 - 741]
  56' C. Parano [1256 - 741]
  56' C. Parano [1257 - 741]
  56' C. Parano [1258 - 741]
  56' C. Parano [1259 - 741]
  56' C. Parano [1260 - 741]
  56' C. Parano [1261 - 741]
  56' C. Parano [1262 - 741]
  56' C. Parano [1263 - 741]
  56' C. Parano [1264 - 741]
  56' C. Parano [1265 - 741]
  56' C. Parano [1266 - 741]
  56' C. Parano [1267 - 741]
  56' C. Parano [1268 - 741]
  56' C. Parano [1269 - 741]
  56' C. Parano [1270 - 741]
  56' C. Parano [1271 - 741]
  56' C. Parano [1272 - 741]
  56' C. Parano [1273 - 741]
  56' C. Parano [1274 - 741]
  56' C. Parano [1275 - 741]
  56' C. Parano [1276 - 741]
  56' C. Parano [1277 - 741]
  56' C. Parano [1278 - 741]
  56' C. Parano [1279 - 741]
  56' C. Parano [1280 - 741]
  56' C. Parano [1281 - 741]
  56' C. Parano [1282 - 741]
  56' C. Parano [1283 - 741]
  56' C. Parano [1284 - 741]
  56' C. Parano [1285 - 741]
  56' C. Parano [1286 - 741]
  56' C. Parano [1287 - 741]
  56' C. Parano [1288 - 741]
  56' C. Parano [1289 - 741]
  56' C. Parano [1290 - 741]
  56' C. Parano [1291 - 741]
  56' C. Parano [1292 - 741]
  56' C. Parano [1293 - 741]
  56' C. Parano [1294 - 741]
  56' C. Parano [1295 - 741]
  56' C. Parano [1296 - 741]
  56' C. Parano [1297 - 741]
  56' C. Parano [1298 - 741]
  56' C. Parano [1299 - 741]
  56' C. Parano [1300 - 741]
  56' C. Parano [1301 - 741]
  56' C. Parano [1302 - 741]
  56' C. Parano [1303 - 741]
  56' C. Parano [1304 - 741]
  56' C. Parano [1305 - 741]
  56' C. Parano [1306 - 741]
  56' C. Parano [1307 - 741]
  56' C. Parano [1308 - 741]
  56' C. Parano [1309 - 741]
  56' C. Parano [1310 - 741]
  56' C. Parano [1311 - 741]
  56' C. Parano [1312 - 741]
  56' C. Parano [1313 - 741]
  56' C. Parano [1314 - 741]
  56' C. Parano [1315 - 741]
  56' C. Parano [1316 - 741]
  56' C. Parano [1317 - 741]
  56' C. Parano [1318 - 741]
  56' C. Parano [1319 - 741]
  56' C. Parano [1320 - 741]
  56' C. Parano [1321 - 741]
  56' C. Parano [1322 - 741]
  56' C. Parano [1323 - 741]
  56' C. Parano [1324 - 741]
  56' C. Parano [1325 - 741]
  56' C. Parano [1326 - 741]
  56' C. Parano [1327 - 741]
  56' C. Parano [1328 - 741]
  56' C. Parano [1329 - 741]
  56' C. Parano [1330 - 741]
  56' C. Parano [1331 - 741]
  56' C. Parano [1332 - 741]
  56' C. Parano [1333 - 741]
  56' C. Parano [1334 - 741]
  56' C. Parano [1335 - 741]
  56' C. Parano [1336 - 741]
  56' C. Parano [1337 - 741]
  56' C. Parano [1338 - 741]
  56' C. Parano [1339 - 741]
  56' C. Parano [1340 - 741]
  56' C. Parano [1341 - 741]
  56' C. Parano [1342 - 741]
  56' C. Parano [1343 - 741]
  56' C. Parano [1344 - 741]
  56' C. Parano [1345 - 741]
  56' C. Parano [1346 - 741]
  56' C. Parano [1347 - 741]
  56' C. Parano [1348 - 741]
  56' C. Parano [1349 - 741]
  56' C. Parano [1350 - 741]
  56' C. Parano [1351 - 741]
  56' C. Parano [1352 - 741]
  56' C. Parano [1353 - 741]
  56' C. Parano [1354 - 741]
  56' C. Parano [1355 - 741]
  56' C. Parano [1356 - 741]
  56' C. Parano [1357 - 741]
  56' C. Parano [1358 - 741]
  56' C. Parano [1359 - 741]
  56' C. Parano [1360 - 741]
  56' C. Parano [1361 - 741]
  56' C. Parano [1362 - 741]
  56' C. Parano [1363 - 741]
  56' C. Parano [1364 - 741]
  56' C. Parano [1365 - 741]
  56' C. Parano [1366 - 741]
  56' C. Parano [1367 - 741]
  56' C. Parano [1368 - 741]
  56' C. Parano [1369 - 741]
  56' C. Parano [1370 - 741]
  56' C. Parano [1371 - 741]
  56' C. Parano [1372 - 741]
  56' C. Parano [1373 - 741]
  56' C. Parano [1374 - 741]
  56' C. Parano [1375 - 741]
  56' C. Parano [1376 - 741]
  56' C. Parano [1377 - 741]
  56' C. Parano [1378 - 741]
  56' C. Parano [1379 - 741]
  56' C. Parano [1380 - 741]
  56' C. Parano [1381 - 741]
  56' C. Parano [1382 - 741]
  56' C. Parano [1383 - 741]
  56' C. Parano [1384 - 741]
  56' C. Parano [1385 - 741]
  56' C. Parano [1386 - 741]
  56' C. Parano [1387 - 741]
  56' C. Parano [1388 - 741]
  56' C. Parano [1389 - 741]
  56' C. Parano [1390 - 741]
  56' C. Parano [1391 - 741]
  56' C. Parano [1392 - 741]
  56' C. Parano [1393 - 741]
  56' C. Parano [1394 - 741]
  56' C. Parano [1395 - 741]
  56' C. Parano [1396 - 741]
  56' C. Parano [1397 - 741]
  56' C. Parano [1398 - 741]
  56' C. Parano [1399 - 741]
  56' C. Parano [1400 - 741]
  56' C. Parano [1401 - 741]
  56' C. Parano [1402 - 741]
  56' C. Parano [1403 - 741]
  56' C. Parano [1404 - 741]
  56' C. Parano [1405 - 741]
  56' C. Parano [1406 - 741]
  56' C. Parano [1407 - 741]
  56' C. Parano [1408 - 741]
  56' C. Parano [1409 - 741]
  56' C. Parano [1410 - 741]
  56' C. Parano [1411 - 741]
  56' C. Parano [1412 - 741]
  56' C. Parano [1413 - 741]
  56' C. Parano [1414 - 741]
  56' C. Parano [1415 - 741]
  56' C. Parano [1416 - 741]
  56' C. Parano [1417 - 741]
  56' C. Parano [1418 - 741]
  56' C. Parano [1419 - 741]
  56' C. Parano [1420 - 741]
  56' C. Parano [1421 - 741]
  56' C. Parano [1422 - 741]
  56' C. Parano [1423 - 741]
  56' C. Parano [1424 - 741]
  56' C. Parano [1425 - 741]
  56' C. Parano [1426 - 741]
  56' C. Parano [1427 - 741]
  56' C. Parano [1428 - 741]
  56' C. Parano [1429 - 741]
  56' C. Parano [1430 - 741]
  56' C. Parano [1431 - 741]
  56' C. Parano [1432 - 741]
  56' C. Parano [1433 - 741]
  56' C. Parano [1434 - 741]
  56' C. Parano [1435 - 741]
  56' C. Parano [1436 - 741]
  56' C. Parano [1437 - 741]
  56' C. Parano [1438 - 741]
  56' C. Parano [1439 - 741]
  56' C. Parano [1440 - 741]
  56' C. Parano [1441 - 741]
  56' C. Parano [1442 - 741]
  56' C. Parano [1443 - 741]
  56' C. Parano [1444 - 741]
  56' C. Parano [1445 - 741]
  56' C. Parano [1446 - 741]
  56' C. Parano [1447 - 741]
  56' C. Parano [1448 - 741]
  56' C. Parano [1449 - 741]
  56' C. Parano [1450 - 741]
  56' C. Parano [1451 - 741]
  56' C. Parano [1452 - 741]
  56' C. Parano [1453 - 741]
  56' C. Parano [1454 - 741]
  56' C. Parano [1455 - 741]
  56' C. Parano [1456 - 741]
  56' C. Parano [1457 - 741]
  56' C. Parano [1458 - 741]
  56' C. Parano [1459 - 741]
  56' C. Parano [1460 - 741]
  56' C. Parano [1461 - 741]
  56' C. Parano [1462 - 741]
  56' C. Parano [1463 - 741]
  56' C. Parano [1464 - 741]
  56' C. Parano [1465 - 741]
  56' C. Parano [1466 - 741]
  56' C. Parano [1467 - 741]
  56' C. Parano [1468 - 741]
  56' C. Parano [1469 - 741]
  56' C. Parano [1470 - 741]
  56' C. Parano [1471 - 741]
  56' C. Parano [1472 - 741]
  56' C. Parano [1473 - 741]
  56' C. Parano [1474 - 741]
  56' C. Parano [1475 - 741]
  56' C. Parano [1476 - 741]
  56' C. Parano [1477 - 741]
  56' C. Parano [1478 - 741]
  56' C. Parano [1479 - 741]
  56' C. Parano [1480 - 741]
  56' C. Parano [1481 - 741]
  56' C. Parano [1482 - 741]
  72' J. Gallegos [1483 - 1482]
  72' J. Gallegos [1484 - 1482]
  72' J. Gallegos [1485 - 1482]
  72' J. Gallegos [1486 - 1482]
  72' J. Gallegos [1487 - 1482]
  72' J. Gallegos [1488 - 1482]
  72' J. Gallegos [1489 - 1482]
  72' J. Gallegos [1490 - 1482]
  72' J. Gallegos [1491 - 1482]
  72' J. Gallegos [1492 - 1482]
  72' J. Gallegos [1493 - 1482]
  72' J. Gallegos [1494 - 1482]
  72' J. Gallegos [1495 - 1482]
  72' J. Gallegos [1496 - 1482]
  72' J. Gallegos [1497 - 1482]
  72' J. Gallegos [1498 - 1482]
  72' J. Gallegos [1499 - 1482]
  72' J. Gallegos [1500 - 1482]
  72' J. Gallegos [1501 - 1482]
  72' J. Gallegos [1502 - 1482]
  72' J. Gallegos [1503 - 1482]
  72' J. Gallegos [1504 - 1482]
  72' J. Gallegos [1505 - 1482]
  72' J. Gallegos [1506 - 1482]
  72' J. Gallegos [1507 - 1482]
  72' J. Gallegos [1508 - 1482]
  72' J. Gallegos [1509 - 1482]
  72' J. Gallegos [1510 - 1482]
  72' J. Gallegos [1511 - 1482]
  72' J. Gallegos [1512 - 1482]
  72' J. Gallegos [1513 - 1482]
  72' J. Gallegos [1514 - 1482]
  72' J. Gallegos [1515 - 1482]
  72' J. Gallegos [1516 - 1482]
  72' J. Gallegos [1517 - 1482]
  72' J. Gallegos [1518 - 1482]
  72' J. Gallegos [1519 - 1482]
  72' J. Gallegos [1520 - 1482]
  72' J. Gallegos [1521 - 1482]
  72' J. Gallegos [1522 - 1482]
  72' J. Gallegos [1523 - 1482]
  72' J. Gallegos [1524 - 1482]
  72' J. Gallegos [1525 - 1482]
  72' J. Gallegos [1526 - 1482]
  72' J. Gallegos [1527 - 1482]
  72' J. Gallegos [1528 - 1482]
  72' J. Gallegos [1529 - 1482]
  72' J. Gallegos [1530 - 1482]
  72' J. Gallegos [1531 - 1482]
  72' J. Gallegos [1532 - 1482]
  72' J. Gallegos [1533 - 1482]
  72' J. Gallegos [1534 - 1482]
  72' J. Gallegos [1535 - 1482]
  72' J. Gallegos [1536 - 1482]
  72' J. Gallegos [1537 - 1482]
  72' J. Gallegos [1538 - 1482]
  72' J. Gallegos [1539 - 1482]
  72' J. Gallegos [1540 - 1482]
  72' J. Gallegos [1541 - 1482]
  72' J. Gallegos [1542 - 1482]
  72' J. Gallegos [1543 - 1482]
  72' J. Gallegos [1544 - 1482]
  72' J. Gallegos [1545 - 1482]
  72' J. Gallegos [1546 - 1482]
  72' J. Gallegos [1547 - 1482]
  72' J. Gallegos [1548 - 1482]
  72' J. Gallegos [1549 - 1482]
  72' J. Gallegos [1550 - 1482]
  72' J. Gallegos [1551 - 1482]
  72' J. Gallegos [1552 - 1482]
  72' J. Gallegos [1553 - 1482]
  72' J. Gallegos [1554 - 1482]
  72' J. Gallegos [1555 - 1482]
  72' J. Gallegos [1556 - 1482]
  72' J. Gallegos [1557 - 1482]
  72' J. Gallegos [1558 - 1482]
  72' J. Gallegos [1559 - 1482]
  72' J. Gallegos [1560 - 1482]
  72' J. Gallegos [1561 - 1482]
  72' J. Gallegos [1562 - 1482]
  72' J. Gallegos [1563 - 1482]
  72' J. Gallegos [1564 - 1482]
  72' J. Gallegos [1565 - 1482]
  72' J. Gallegos [1566 - 1482]
  72' J. Gallegos [1567 - 1482]
  72' J. Gallegos [1568 - 1482]
  72' J. Gallegos [1569 - 1482]
  72' J. Gallegos [1570 - 1482]
  72' J. Gallegos [1571 - 1482]
  72' J. Gallegos [1572 - 1482]
  72' J. Gallegos [1573 - 1482]
  72' J. Gallegos [1574 - 1482]
  72' J. Gallegos [1575 - 1482]
  72' J. Gallegos [1576 - 1482]
  72' J. Gallegos [1577 - 1482]
  72' J. Gallegos [1578 - 1482]
  72' J. Gallegos [1579 - 1482]
  72' J. Gallegos [1580 - 1482]
  72' J. Gallegos [1581 - 1482]
  72' J. Gallegos [1582 - 1482]
  72' J. Gallegos [1583 - 1482]
  72' J. Gallegos [1584 - 1482]
  72' J. Gallegos [1585 - 1482]
  72' J. Gallegos [1586 - 1482]
  72' J. Gallegos [1587 - 1482]
  72' J. Gallegos [1588 - 1482]
  72' J. Gallegos [1589 - 1482]
  72' J. Gallegos [1590 - 1482]
  72' J. Gallegos [1591 - 1482]
  72' J. Gallegos [1592 - 1482]
  72' J. Gallegos [1593 - 1482]
  72' J. Gallegos [1594 - 1482]
  72' J. Gallegos [1595 - 1482]
  72' J. Gallegos [1596 - 1482]
  72' J. Gallegos [1597 - 1482]
  72' J. Gallegos [1598 - 1482]
  72' J. Gallegos [1599 - 1482]
  72' J. Gallegos [1600 - 1482]
  72' J. Gallegos [1601 - 1482]
  72' J. Gallegos [1602 - 1482]
  72' J. Gallegos [1603 - 1482]
  72' J. Gallegos [1604 - 1482]
  72' J. Gallegos [1605 - 1482]
  72' J. Gallegos [1606 - 1482]
  72' J. Gallegos [1607 - 1482]
  72' J. Gallegos [1608 - 1482]
  72' J. Gallegos [1609 - 1482]
  72' J. Gallegos [1610 - 1482]
  72' J. Gallegos [1611 - 1482]
  72' J. Gallegos [1612 - 1482]
  72' J. Gallegos [1613 - 1482]
  72' J. Gallegos [1614 - 1482]
  72' J. Gallegos [1615 - 1482]
  72' J. Gallegos [1616 - 1482]
  72' J. Gallegos [1617 - 1482]
  72' J. Gallegos [1618 - 1482]
  72' J. Gallegos [1619 - 1482]
  72' J. Gallegos [1620 - 1482]
  72' J. Gallegos [1621 - 1482]
  72' J. Gallegos [1622 - 1482]
  72' J. Gallegos [1623 - 1482]
  72' J. Gallegos [1624 - 1482]
  72' J. Gallegos [1625 - 1482]
  72' J. Gallegos [1626 - 1482]
  72' J. Gallegos [1627 - 1482]
  72' J. Gallegos [1628 - 1482]
  72' J. Gallegos [1629 - 1482]
  72' J. Gallegos [1630 - 1482]
  72' J. Gallegos [1631 - 1482]
  72' J. Gallegos [1632 - 1482]
  72' J. Gallegos [1633 - 1482]
  72' J. Gallegos [1634 - 1482]
  72' J. Gallegos [1635 - 1482]
  72' J. Gallegos [1636 - 1482]
  72' J. Gallegos [1637 - 1482]
  72' J. Gallegos [1638 - 1482]
  72' J. Gallegos [1639 - 1482]
  72' J. Gallegos [1640 - 1482]
  72' J. Gallegos [1641 - 1482]
  72' J. Gallegos [1642 - 1482]
  72' J. Gallegos [1643 - 1482]
  72' J. Gallegos [1644 - 1482]
  72' J. Gallegos [1645 - 1482]
  72' J. Gallegos [1646 - 1482]
  72' J. Gallegos [1647 - 1482]
  72' J. Gallegos [1648 - 1482]
  72' J. Gallegos [1649 - 1482]
  72' J. Gallegos [1650 - 1482]
  72' J. Gallegos [1651 - 1482]
  72' J. Gallegos [1652 - 1482]
  72' J. Gallegos [1653 - 1482]
  72' J. Gallegos [1654 - 1482]
  72' J. Gallegos [1655 - 1482]
  72' J. Gallegos [1656 - 1482]
  72' J. Gallegos [1657 - 1482]
  72' J. Gallegos [1658 - 1482]
  72' J. Gallegos [1659 - 1482]
  72' J. Gallegos [1660 - 1482]
  72' J. Gallegos [1661 - 1482]
  72' J. Gallegos [1662 - 1482]
  72' J. Gallegos [1663 - 1482]
  72' J. Gallegos [1664 - 1482]
  72' J. Gallegos [1665 - 1482]
  72' J. Gallegos [1666 - 1482]
  72' J. Gallegos [1667 - 1482]
  72' J. Gallegos [1668 - 1482]
  72' J. Gallegos [1669 - 1482]
  72' J. Gallegos [1670 - 1482]
  72' J. Gallegos [1671 - 1482]
  72' J. Gallegos [1672 - 1482]
  72' J. Gallegos [1673 - 1482]
  72' J. Gallegos [1674 - 1482]
  72' J. Gallegos [1675 - 1482]
  72' J. Gallegos [1676 - 1482]
  72' J. Gallegos [1677 - 1482]
  72' J. Gallegos [1678 - 1482]
  72' J. Gallegos [1679 - 1482]
  72' J. Gallegos [1680 - 1482]
  72' J. Gallegos [1681 - 1482]
  72' J. Gallegos [1682 - 1482]
  72' J. Gallegos [1683 - 1482]
  72' J. Gallegos [1684 - 1482]
  72' J. Gallegos [1685 - 1482]
  72' J. Gallegos [1686 - 1482]
  72' J. Gallegos [1687 - 1482]
  72' J. Gallegos [1688 - 1482]
  72' J. Gallegos [1689 - 1482]
  72' J. Gallegos [1690 - 1482]
  72' J. Gallegos [1691 - 1482]
  72' J. Gallegos [1692 - 1482]
  72' J. Gallegos [1693 - 1482]
  72' J. Gallegos [1694 - 1482]
  72' J. Gallegos [1695 - 1482]
  72' J. Gallegos [1696 - 1482]
  72' J. Gallegos [1697 - 1482]
  72' J. Gallegos [1698 - 1482]
  72' J. Gallegos [1699 - 1482]
  72' J. Gallegos [1700 - 1482]
  72' J. Gallegos [1701 - 1482]
  72' J. Gallegos [1702 - 1482]
  72' J. Gallegos [1703 - 1482]
  72' J. Gallegos [1704 - 1482]
  72' J. Gallegos [1705 - 1482]
  72' J. Gallegos [1706 - 1482]
  72' J. Gallegos [1707 - 1482]
  72' J. Gallegos [1708 - 1482]
  72' J. Gallegos [1709 - 1482]
  72' J. Gallegos [1710 - 1482]
  72' J. Gallegos [1711 - 1482]
  72' J. Gallegos [1712 - 1482]
  72' J. Gallegos [1713 - 1482]
  72' J. Gallegos [1714 - 1482]
  72' J. Gallegos [1715 - 1482]
  72' J. Gallegos [1716 - 1482]
  72' J. Gallegos [1717 - 1482]
  72' J. Gallegos [1718 - 1482]
  72' J. Gallegos [1719 - 1482]
  72' J. Gallegos [1720 - 1482]
  72' J. Gallegos [1721 - 1482]
  72' J. Gallegos [1722 - 1482]
  72' J. Gallegos [1723 - 1482]
  72' J. Gallegos [1724 - 1482]
  72' J. Gallegos [1725 - 1482]
  72' J. Gallegos [1726 - 1482]
  72' J. Gallegos [1727 - 1482]
  72' J. Gallegos [1728 - 1482]
  72' J. Gallegos [1729 - 1482]
  72' J. Gallegos [1730 - 1482]
  72' J. Gallegos [1731 - 1482]
  72' J. Gallegos [1732 - 1482]
  72' J. Gallegos [1733 - 1482]
  72' J. Gallegos [1734 - 1482]
  72' J. Gallegos [1735 - 1482]
  72' J. Gallegos [1736 - 1482]
  72' J. Gallegos [1737 - 1482]
  72' J. Gallegos [1738 - 1482]
  72' J. Gallegos [1739 - 1482]
  72' J. Gallegos [1740 - 1482]
  72' J. Gallegos [1741 - 1482]
  72' J. Gallegos [1742 - 1482]
  72' J. Gallegos [1743 - 1482]
  72' J. Gallegos [1744 - 1482]
  72' J. Gallegos [1745 - 1482]
  72' J. Gallegos [1746 - 1482]
  72' J. Gallegos [1747 - 1482]
  72' J. Gallegos [1748 - 1482]
  72' J. Gallegos [1749 - 1482]
  72' J. Gallegos [1750 - 1482]
  72' J. Gallegos [1751 - 1482]
  72' J. Gallegos [1752 - 1482]
  72' J. Gallegos [1753 - 1482]
  72' J. Gallegos [1754 - 1482]
  72' J. Gallegos [1755 - 1482]
  72' J. Gallegos [1756 - 1482]
  72' J. Gallegos [1757 - 1482]
  72' J. Gallegos [1758 - 1482]
  72' J. Gallegos [1759 - 1482]
  72' J. Gallegos [1760 - 1482]
  72' J. Gallegos [1761 - 1482]
  72' J. Gallegos [1762 - 1482]
  72' J. Gallegos [1763 - 1482]
  72' J. Gallegos [1764 - 1482]
  72' J. Gallegos [1765 - 1482]
  72' J. Gallegos [1766 - 1482]
  72' J. Gallegos [1767 - 1482]
  72' J. Gallegos [1768 - 1482]
  72' J. Gallegos [1769 - 1482]
  72' J. Gallegos [1770 - 1482]
  72' J. Gallegos [1771 - 1482]
  72' J. Gallegos [1772 - 1482]
  72' J. Gallegos [1773 - 1482]
  72' J. Gallegos [1774 - 1482]
  72' J. Gallegos [1775 - 1482]
  72' J. Gallegos [1776 - 1482]
  72' J. Gallegos [1777 - 1482]
  72' J. Gallegos [1778 - 1482]
  72' J. Gallegos [1779 - 1482]
  72' J. Gallegos [1780 - 1482]
  72' J. Gallegos [1781 - 1482]
  72' J. Gallegos [1782 - 1482]
  72' J. Gallegos [1783 - 1482]
  72' J. Gallegos [1784 - 1482]
  72' J. Gallegos [1785 - 1482]
  72' J. Gallegos [1786 - 1482]
  72' J. Gallegos [1787 - 1482]
  72' J. Gallegos [1788 - 1482]
  72' J. Gallegos [1789 - 1482]
  72' J. Gallegos [1790 - 1482]
  72' J. Gallegos [1791 - 1482]
  72' J. Gallegos [1792 - 1482]
  72' J. Gallegos [1793 - 1482]
  72' J. Gallegos [1794 - 1482]
  72' J. Gallegos [1795 - 1482]
  72' J. Gallegos [1796 - 1482]
  72' J. Gallegos [1797 - 1482]
  72' J. Gallegos [1798 - 1482]
  72' J. Gallegos [1799 - 1482]
  72' J. Gallegos [1800 - 1482]
  72' J. Gallegos [1801 - 1482]
  72' J. Gallegos [1802 - 1482]
  72' J. Gallegos [1803 - 1482]
  72' J. Gallegos [1804 - 1482]
  72' J. Gallegos [1805 - 1482]
  72' J. Gallegos [1806 - 1482]
  72' J. Gallegos [1807 - 1482]
  72' J. Gallegos [1808 - 1482]
  72' J. Gallegos [1809 - 1482]
  72' J. Gallegos [1810 - 1482]
  72' J. Gallegos [1811 - 1482]
  72' J. Gallegos [1812 - 1482]
  72' J. Gallegos [1813 - 1482]
  72' J. Gallegos [1814 - 1482]
  72' J. Gallegos [1815 - 1482]
  72' J. Gallegos [1816 - 1482]
  72' J. Gallegos [1817 - 1482]
  72' J. Gallegos [1818 - 1482]
  72' J. Gallegos [1819 - 1482]
  72' J. Gallegos [1820 - 1482]
  72' J. Gallegos [1821 - 1482]
  72' J. Gallegos [1822 - 1482]
  72' J. Gallegos [1823 - 1482]
  72' J. Gallegos [1824 - 1482]
  72' J. Gallegos [1825 - 1482]
  72' J. Gallegos [1826 - 1482]
  72' J. Gallegos [1827 - 1482]
  72' J. Gallegos [1828 - 1482]
  72' J. Gallegos [1829 - 1482]
  72' J. Gallegos [1830 - 1482]
  72' J. Gallegos [1831 - 1482]
  72' J. Gallegos [1832 - 1482]
  72' J. Gallegos [1833 - 1482]
  72' J. Gallegos [1834 - 1482]
  72' J. Gallegos [1835 - 1482]
  72' J. Gallegos [1836 - 1482]
  72' J. Gallegos [1837 - 1482]
  72' J. Gallegos [1838 - 1482]
  72' J. Gallegos [1839 - 1482]
  72' J. Gallegos [1840 - 1482]
  72' J. Gallegos [1841 - 1482]
  72' J. Gallegos [1842 - 1482]
  72' J. Gallegos [1843 - 1482]
  72' J. Gallegos [1844 - 1482]
  72' J. Gallegos [1845 - 1482]
  72' J. Gallegos [1846 - 1482]
  72' J. Gallegos [1847 - 1482]
  72' J. Gallegos [1848 - 1482]
  72' J. Gallegos [1849 - 1482]
  72' J. Gallegos [1850 - 1482]
  72' J. Gallegos [1851 - 1482]
  72' J. Gallegos [1852 - 1482]
  72' J. Gallegos [1853 - 1482]
  72' J. Gallegos [1854 - 1482]
  72' J. Gallegos [1855 - 1482]
  72' J. Gallegos [1856 - 1482]
  72' J. Gallegos [1857 - 1482]
  72' J. Gallegos [1858 - 1482]
  72' J. Gallegos [1859 - 1482]
  72' J. Gallegos [1860 - 1482]
  72' J. Gallegos [1861 - 1482]
  72' J. Gallegos [1862 - 1482]
  72' J. Gallegos [1863 - 1482]
  72' J. Gallegos [1864 - 1482]
  72' J. Gallegos [1865 - 1482]
  72' J. Gallegos [1866 - 1482]
  72' J. Gallegos [1867 - 1482]
  72' J. Gallegos [1868 - 1482]
  72' J. Gallegos [1869 - 1482]
  72' J. Gallegos [1870 - 1482]
  72' J. Gallegos [1871 - 1482]
  72' J. Gallegos [1872 - 1482]
  72' J. Gallegos [1873 - 1482]
  72' J. Gallegos [1874 - 1482]
  72' J. Gallegos [1875 - 1482]
  72' J. Gallegos [1876 - 1482]
  72' J. Gallegos [1877 - 1482]
  72' J. Gallegos [1878 - 1482]
  72' J. Gallegos [1879 - 1482]
  72' J. Gallegos [1880 - 1482]
  72' J. Gallegos [1881 - 1482]
  72' J. Gallegos [1882 - 1482]
  72' J. Gallegos [1883 - 1482]
  72' J. Gallegos [1884 - 1482]
  72' J. Gallegos [1885 - 1482]
  72' J. Gallegos [1886 - 1482]
  72' J. Gallegos [1887 - 1482]
  72' J. Gallegos [1888 - 1482]
  72' J. Gallegos [1889 - 1482]
  72' J. Gallegos [1890 - 1482]
  72' J. Gallegos [1891 - 1482]
  72' J. Gallegos [1892 - 1482]
  72' J. Gallegos [1893 - 1482]
  72' J. Gallegos [1894 - 1482]
  72' J. Gallegos [1895 - 1482]
  72' J. Gallegos [1896 - 1482]
  72' J. Gallegos [1897 - 1482]
  72' J. Gallegos [1898 - 1482]
  72' J. Gallegos [1899 - 1482]
  72' J. Gallegos [1900 - 1482]
  72' J. Gallegos [1901 - 1482]
  72' J. Gallegos [1902 - 1482]
  72' J. Gallegos [1903 - 1482]
  72' J. Gallegos [1904 - 1482]
  72' J. Gallegos [1905 - 1482]
  72' J. Gallegos [1906 - 1482]
  72' J. Gallegos [1907 - 1482]
  72' J. Gallegos [1908 - 1482]
  72' J. Gallegos [1909 - 1482]
  72' J. Gallegos [1910 - 1482]
  72' J. Gallegos [1911 - 1482]
  72' J. Gallegos [1912 - 1482]
  72' J. Gallegos [1913 - 1482]
  72' J. Gallegos [1914 - 1482]
  72' J. Gallegos [1915 - 1482]
  72' J. Gallegos [1916 - 1482]
  72' J. Gallegos [1917 - 1482]
  72' J. Gallegos [1918 - 1482]
  72' J. Gallegos [1919 - 1482]
  72' J. Gallegos [1920 - 1482]
  72' J. Gallegos [1921 - 1482]
  72' J. Gallegos [1922 - 1482]
  72' J. Gallegos [1923 - 1482]
  72' J. Gallegos [1924 - 1482]
  72' J. Gallegos [1925 - 1482]
  72' J. Gallegos [1926 - 1482]
  72' J. Gallegos [1927 - 1482]
  72' J. Gallegos [1928 - 1482]
  72' J. Gallegos [1929 - 1482]
  72' J. Gallegos [1930 - 1482]
  72' J. Gallegos [1931 - 1482]
  72' J. Gallegos [1932 - 1482]
  72' J. Gallegos [1933 - 1482]
  72' J. Gallegos [1934 - 1482]
  72' J. Gallegos [1935 - 1482]
  72' J. Gallegos [1936 - 1482]
  72' J. Gallegos [1937 - 1482]
  72' J. Gallegos [1938 - 1482]
  72' J. Gallegos [1939 - 1482]
  72' J. Gallegos [1940 - 1482]
  72' J. Gallegos [1941 - 1482]
  72' J. Gallegos [1942 - 1482]
  72' J. Gallegos [1943 - 1482]
  72' J. Gallegos [1944 - 1482]
  72' J. Gallegos [1945 - 1482]
  72' J. Gallegos [1946 - 1482]
  72' J. Gallegos [1947 - 1482]
  72' J. Gallegos [1948 - 1482]
  72' J. Gallegos [1949 - 1482]
  72' J. Gallegos [1950 - 1482]
  72' J. Gallegos [1951 - 1482]
  72' J. Gallegos [1952 - 1482]
  72' J. Gallegos [1953 - 1482]
  72' J. Gallegos [1954 - 1482]
  72' J. Gallegos [1955 - 1482]
  72' J. Gallegos [1956 - 1482]
  72' J. Gallegos [1957 - 1482]
  72' J. Gallegos [1958 - 1482]
  72' J. Gallegos [1959 - 1482]
  72' J. Gallegos [1960 - 1482]
  72' J. Gallegos [1961 - 1482]
  72' J. Gallegos [1962 - 1482]
  72' J. Gallegos [1963 - 1482]
  72' J. Gallegos [1964 - 1482]
  72' J. Gallegos [1965 - 1482]
  72' J. Gallegos [1966 - 1482]
  72' J. Gallegos [1967 - 1482]
  72' J. Gallegos [1968 - 1482]
  72' J. Gallegos [1969 - 1482]
  72' J. Gallegos [1970 - 1482]
  72' J. Gallegos [1971 - 1482]
  72' J. Gallegos [1972 - 1482]
  72' J. Gallegos [1973 - 1482]
  72' J. Gallegos [1974 - 1482]
  72' J. Gallegos [1975 - 1482]
  72' J. Gallegos [1976 - 1482]
  72' J. Gallegos [1977 - 1482]
  72' J. Gallegos [1978 - 1482]
  72' J. Gallegos [1979 - 1482]
  72' J. Gallegos [1980 - 1482]
  72' J. Gallegos [1981 - 1482]
  72' J. Gallegos [1982 - 1482]
  72' J. Gallegos [1983 - 1482]
  72' J. Gallegos [1984 - 1482]
  72' J. Gallegos [1985 - 1482]
  72' J. Gallegos [1986 - 1482]
  72' J. Gallegos [1987 - 1482]
  72' J. Gallegos [1988 - 1482]
  72' J. Gallegos [1989 - 1482]
  72' J. Gallegos [1990 - 1482]
  72' J. Gallegos [1991 - 1482]
  72' J. Gallegos [1992 - 1482]
  72' J. Gallegos [1993 - 1482]
  72' J. Gallegos [1994 - 1482]
  72' J. Gallegos [1995 - 1482]
  72' J. Gallegos [1996 - 1482]
  72' J. Gallegos [1997 - 1482]
  72' J. Gallegos [1998 - 1482]
  72' J. Gallegos [1999 - 1482]
  72' J. Gallegos [2000 - 1482]
  72' J. Gallegos [2001 - 1482]
  72' J. Gallegos [2002 - 1482]
  72' J. Gallegos [2003 - 1482]
  72' J. Gallegos [2004 - 1482]
  72' J. Gallegos [2005 - 1482]
  72' J. Gallegos [2006 - 1482]
  72' J. Gallegos [2007 - 1482]
  72' J. Gallegos [2008 - 1482]
  72' J. Gallegos [2009 - 1482]
  72' J. Gallegos [2010 - 1482]
  72' J. Gallegos [2011 - 1482]
  72' J. Gallegos [2012 - 1482]
  72' J. Gallegos [2013 - 1482]
  72' J. Gallegos [2014 - 1482]
  72' J. Gallegos [2015 - 1482]
  72' J. Gallegos [2016 - 1482]
  72' J. Gallegos [2017 - 1482]
  72' J. Gallegos [2018 - 1482]
  72' J. Gallegos [2019 - 1482]
  72' J. Gallegos [2020 - 1482]
  72' J. Gallegos [2021 - 1482]
  72' J. Gallegos [2022 - 1482]
  72' J. Gallegos [2023 - 1482]
  72' J. Gallegos [2024 - 1482]
  72' J. Gallegos [2025 - 1482]
  72' J. Gallegos [2026 - 1482]
  72' J. Gallegos [2027 - 1482]
  72' J. Gallegos [2028 - 1482]
  72' J. Gallegos [2029 - 1482]
  72' J. Gallegos [2030 - 1482]
  72' J. Gallegos [2031 - 1482]
  72' J. Gallegos [2032 - 1482]
  72' J. Gallegos [2033 - 1482]
  72' J. Gallegos [2034 - 1482]
  72' J. Gallegos [2035 - 1482]
  72' J. Gallegos [2036 - 1482]
  72' J. Gallegos [2037 - 1482]
  72' J. Gallegos [2038 - 1482]
  72' J. Gallegos [2039 - 1482]
  72' J. Gallegos [2040 - 1482]
  72' J. Gallegos [2041 - 1482]
  72' J. Gallegos [2042 - 1482]
  72' J. Gallegos [2043 - 1482]
  72' J. Gallegos [2044 - 1482]
  72' J. Gallegos [2045 - 1482]
  72' J. Gallegos [2046 - 1482]
  72' J. Gallegos [2047 - 1482]
  72' J. Gallegos [2048 - 1482]
  72' J. Gallegos [2049 - 1482]
  72' J. Gallegos [2050 - 1482]
  72' J. Gallegos [2051 - 1482]
  72' J. Gallegos [2052 - 1482]
  72' J. Gallegos [2053 - 1482]
  72' J. Gallegos [2054 - 1482]
  72' J. Gallegos [2055 - 1482]
  72' J. Gallegos [2056 - 1482]
  72' J. Gallegos [2057 - 1482]
  72' J. Gallegos [2058 - 1482]
  72' J. Gallegos [2059 - 1482]
  72' J. Gallegos [2060 - 1482]
  72' J. Gallegos [2061 - 1482]
  72' J. Gallegos [2062 - 1482]
  72' J. Gallegos [2063 - 1482]
  72' J. Gallegos [2064 - 1482]
  72' J. Gallegos [2065 - 1482]
  72' J. Gallegos [2066 - 1482]
  72' J. Gallegos [2067 - 1482]
  72' J. Gallegos [2068 - 1482]
  72' J. Gallegos [2069 - 1482]
  72' J. Gallegos [2070 - 1482]
  72' J. Gallegos [2071 - 1482]
  72' J. Gallegos [2072 - 1482]
  72' J. Gallegos [2073 - 1482]
  72' J. Gallegos [2074 - 1482]
  72' J. Gallegos [2075 - 1482]
  72' J. Gallegos [2076 - 1482]
  72' J. Gallegos [2077 - 1482]
  72' J. Gallegos [2078 - 1482]
  72' J. Gallegos [2079 - 1482]
  72' J. Gallegos [2080 - 1482]
  72' J. Gallegos [2081 - 1482]
  72' J. Gallegos [2082 - 1482]
  72' J. Gallegos [2083 - 1482]
  72' J. Gallegos [2084 - 1482]
  72' J. Gallegos [2085 - 1482]
  72' J. Gallegos [2086 - 1482]
  72' J. Gallegos [2087 - 1482]
  72' J. Gallegos [2088 - 1482]
  72' J. Gallegos [2089 - 1482]
  72' J. Gallegos [2090 - 1482]
  72' J. Gallegos [2091 - 1482]
  72' J. Gallegos [2092 - 1482]
  72' J. Gallegos [2093 - 1482]
  72' J. Gallegos [2094 - 1482]
  72' J. Gallegos [2095 - 1482]
  72' J. Gallegos [2096 - 1482]
  72' J. Gallegos [2097 - 1482]
  72' J. Gallegos [2098 - 1482]
  72' J. Gallegos [2099 - 1482]
  72' J. Gallegos [2100 - 1482]
  72' J. Gallegos [2101 - 1482]
  72' J. Gallegos [2102 - 1482]
  72' J. Gallegos [2103 - 1482]
  72' J. Gallegos [2104 - 1482]
  72' J. Gallegos [2105 - 1482]
  72' J. Gallegos [2106 - 1482]
  72' J. Gallegos [2107 - 1482]
  72' J. Gallegos [2108 - 1482]
  72' J. Gallegos [2109 - 1482]
  72' J. Gallegos [2110 - 1482]
  72' J. Gallegos [2111 - 1482]
  72' J. Gallegos [2112 - 1482]
  72' J. Gallegos [2113 - 1482]
  72' J. Gallegos [2114 - 1482]
  72' J. Gallegos [2115 - 1482]
  72' J. Gallegos [2116 - 1482]
  72' J. Gallegos [2117 - 1482]
  72' J. Gallegos [2118 - 1482]
  72' J. Gallegos [2119 - 1482]
  72' J. Gallegos [2120 - 1482]
  72' J. Gallegos [2121 - 1482]
  72' J. Gallegos [2122 - 1482]
  72' J. Gallegos [2123 - 1482]
  72' J. Gallegos [2124 - 1482]
  72' J. Gallegos [2125 - 1482]
  72' J. Gallegos [2126 - 1482]
  72' J. Gallegos [2127 - 1482]
  72' J. Gallegos [2128 - 1482]
  72' J. Gallegos [2129 - 1482]
  72' J. Gallegos [2130 - 1482]
  72' J. Gallegos [2131 - 1482]
  72' J. Gallegos [2132 - 1482]
  72' J. Gallegos [2133 - 1482]
  72' J. Gallegos [2134 - 1482]
  72' J. Gallegos [2135 - 1482]
  72' J. Gallegos [2136 - 1482]
  72' J. Gallegos [2137 - 1482]
  72' J. Gallegos [2138 - 1482]
  72' J. Gallegos [2139 - 1482]
  72' J. Gallegos [2140 - 1482]
  72' J. Gallegos [2141 - 1482]
  72' J. Gallegos [2142 - 1482]
  72' J. Gallegos [2143 - 1482]
  72' J. Gallegos [2144 - 1482]
  72' J. Gallegos [2145 - 1482]
  72' J. Gallegos [2146 - 1482]
  72' J. Gallegos [2147 - 1482]
  72' J. Gallegos [2148 - 1482]
  72' J. Gallegos [2149 - 1482]
  72' J. Gallegos [2150 - 1482]
  72' J. Gallegos [2151 - 1482]
  72' J. Gallegos [2152 - 1482]
  72' J. Gallegos [2153 - 1482]
  72' J. Gallegos [2154 - 1482]
  72' J. Gallegos [2155 - 1482]
  72' J. Gallegos [2156 - 1482]
  72' J. Gallegos [2157 - 1482]
  72' J. Gallegos [2158 - 1482]
  72' J. Gallegos [2159 - 1482]
  72' J. Gallegos [2160 - 1482]
  72' J. Gallegos [2161 - 1482]
  72' J. Gallegos [2162 - 1482]
  72' J. Gallegos [2163 - 1482]
  72' J. Gallegos [2164 - 1482]
  72' J. Gallegos [2165 - 1482]
  72' J. Gallegos [2166 - 1482]
  72' J. Gallegos [2167 - 1482]
  72' J. Gallegos [2168 - 1482]
  72' J. Gallegos [2169 - 1482]
  72' J. Gallegos [2170 - 1482]
  72' J. Gallegos [2171 - 1482]
  72' J. Gallegos [2172 - 1482]
  72' J. Gallegos [2173 - 1482]
  72' J. Gallegos [2174 - 1482]
  72' J. Gallegos [2175 - 1482]
  72' J. Gallegos [2176 - 1482]
  72' J. Gallegos [2177 - 1482]
  72' J. Gallegos [2178 - 1482]
  72' J. Gallegos [2179 - 1482]
  72' J. Gallegos [2180 - 1482]
  72' J. Gallegos [2181 - 1482]
  72' J. Gallegos [2182 - 1482]
  72' J. Gallegos [2183 - 1482]
  72' J. Gallegos [2184 - 1482]
  72' J. Gallegos [2185 - 1482]
  72' J. Gallegos [2186 - 1482]
  72' J. Gallegos [2187 - 1482]
  72' J. Gallegos [2188 - 1482]
  72' J. Gallegos [2189 - 1482]
  72' J. Gallegos [2190 - 1482]
  72' J. Gallegos [2191 - 1482]
  72' J. Gallegos [2192 - 1482]
  72' J. Gallegos [2193 - 1482]
  72' J. Gallegos [2194 - 1482]
  72' J. Gallegos [2195 - 1482]
  72' J. Gallegos [2196 - 1482]
  72' J. Gallegos [2197 - 1482]
  72' J. Gallegos [2198 - 1482]
  72' J. Gallegos [2199 - 1482]
  72' J. Gallegos [2200 - 1482]
  72' J. Gallegos [2201 - 1482]
  72' J. Gallegos [2202 - 1482]
  72' J. Gallegos [2203 - 1482]
  72' J. Gallegos [2204 - 1482]
  72' J. Gallegos [2205 - 1482]
  72' J. Gallegos [2206 - 1482]
  72' J. Gallegos [2207 - 1482]
  72' J. Gallegos [2208 - 1482]
  72' J. Gallegos [2209 - 1482]
  72' J. Gallegos [2210 - 1482]
  72' J. Gallegos [2211 - 1482]
  72' J. Gallegos [2212 - 1482]
  72' J. Gallegos [2213 - 1482]
  72' J. Gallegos [2214 - 1482]
  72' J. Gallegos [2215 - 1482]
  72' J. Gallegos [2216 - 1482]
  72' J. Gallegos [2217 - 1482]
  72' J. Gallegos [2218 - 1482]
  72' J. Gallegos [2219 - 1482]
  72' J. Gallegos [2220 - 1482]
  72' J. Gallegos [2221 - 1482]
  72' J. Gallegos [2222 - 1482]
  72' J. Gallegos [2223 - 1482]
16 ก.ย. 2563 21:00
  50' R. Avila [741 - 1]
  50' R. Avila [741 - 2]
  50' R. Avila [741 - 3]
  50' R. Avila [741 - 4]
  50' R. Avila [741 - 5]
  50' R. Avila [741 - 6]
  50' R. Avila [741 - 7]
  50' R. Avila [741 - 8]
  50' R. Avila [741 - 9]
  50' R. Avila [741 - 10]
  50' R. Avila [741 - 11]
  50' R. Avila [741 - 12]
  50' R. Avila [741 - 13]
  50' R. Avila [741 - 14]
  50' R. Avila [741 - 15]
  50' R. Avila [741 - 16]
  50' R. Avila [741 - 17]
  50' R. Avila [741 - 18]
  50' R. Avila [741 - 19]
  50' R. Avila [741 - 20]
  50' R. Avila [741 - 21]
  50' R. Avila [741 - 22]
  50' R. Avila [741 - 23]
  50' R. Avila [741 - 24]
  50' R. Avila [741 - 25]
  50' R. Avila [741 - 26]
  50' R. Avila [741 - 27]
  50' R. Avila [741 - 28]
  50' R. Avila [741 - 29]
  50' R. Avila [741 - 30]
  50' R. Avila [741 - 31]
  50' R. Avila [741 - 32]
  50' R. Avila [741 - 33]
  50' R. Avila [741 - 34]
  50' R. Avila [741 - 35]
  50' R. Avila [741 - 36]
  50' R. Avila [741 - 37]
  50' R. Avila [741 - 38]
  50' R. Avila [741 - 39]
  50' R. Avila [741 - 40]
  50' R. Avila [741 - 41]
  50' R. Avila [741 - 42]
  50' R. Avila [741 - 43]
  50' R. Avila [741 - 44]
  50' R. Avila [741 - 45]
  50' R. Avila [741 - 46]
  50' R. Avila [741 - 47]
  50' R. Avila [741 - 48]
  50' R. Avila [741 - 49]
  50' R. Avila [741 - 50]
  50' R. Avila [741 - 51]
  50' R. Avila [741 - 52]
  50' R. Avila [741 - 53]
  50' R. Avila [741 - 54]
  50' R. Avila [741 - 55]
  50' R. Avila [741 - 56]
  50' R. Avila [741 - 57]
  50' R. Avila [741 - 58]
  50' R. Avila [741 - 59]
  50' R. Avila [741 - 60]
  50' R. Avila [741 - 61]
  50' R. Avila [741 - 62]
  50' R. Avila [741 - 63]
  50' R. Avila [741 - 64]
  50' R. Avila [741 - 65]
  50' R. Avila [741 - 66]
  50' R. Avila [741 - 67]
  50' R. Avila [741 - 68]
  50' R. Avila [741 - 69]
  50' R. Avila [741 - 70]
  50' R. Avila [741 - 71]
  50' R. Avila [741 - 72]
  50' R. Avila [741 - 73]
  50' R. Avila [741 - 74]
  50' R. Avila [741 - 75]
  50' R. Avila [741 - 76]
  50' R. Avila [741 - 77]
  50' R. Avila [741 - 78]
  50' R. Avila [741 - 79]
  50' R. Avila [741 - 80]
  50' R. Avila [741 - 81]
  50' R. Avila [741 - 82]
  50' R. Avila [741 - 83]
  50' R. Avila [741 - 84]
  50' R. Avila [741 - 85]
  50' R. Avila [741 - 86]
  50' R. Avila [741 - 87]
  50' R. Avila [741 - 88]
  50' R. Avila [741 - 89]
  50' R. Avila [741 - 90]
  50' R. Avila [741 - 91]
  50' R. Avila [741 - 92]
  50' R. Avila [741 - 93]
  50' R. Avila [741 - 94]
  50' R. Avila [741 - 95]
  50' R. Avila [741 - 96]
  50' R. Avila [741 - 97]
  50' R. Avila [741 - 98]
  50' R. Avila [741 - 99]
  50' R. Avila [741 - 100]
  50' R. Avila [741 - 101]
  50' R. Avila [741 - 102]
  50' R. Avila [741 - 103]
  50' R. Avila [741 - 104]
  50' R. Avila [741 - 105]
  50' R. Avila [741 - 106]
  50' R. Avila [741 - 107]
  50' R. Avila [741 - 108]
  50' R. Avila [741 - 109]
  50' R. Avila [741 - 110]
  50' R. Avila [741 - 111]
  50' R. Avila [741 - 112]
  50' R. Avila [741 - 113]
  50' R. Avila [741 - 114]
  50' R. Avila [741 - 115]
  50' R. Avila [741 - 116]
  50' R. Avila [741 - 117]
  50' R. Avila [741 - 118]
  50' R. Avila [741 - 119]
  50' R. Avila [741 - 120]
  50' R. Avila [741 - 121]
  50' R. Avila [741 - 122]
  50' R. Avila [741 - 123]
  50' R. Avila [741 - 124]
  50' R. Avila [741 - 125]
  50' R. Avila [741 - 126]
  50' R. Avila [741 - 127]
  50' R. Avila [741 - 128]
  50' R. Avila [741 - 129]
  50' R. Avila [741 - 130]
  50' R. Avila [741 - 131]
  50' R. Avila [741 - 132]
  50' R. Avila [741 - 133]
  50' R. Avila [741 - 134]
  50' R. Avila [741 - 135]
  50' R. Avila [741 - 136]
  50' R. Avila [741 - 137]
  50' R. Avila [741 - 138]
  50' R. Avila [741 - 139]
  50' R. Avila [741 - 140]
  50' R. Avila [741 - 141]
  50' R. Avila [741 - 142]
  50' R. Avila [741 - 143]
  50' R. Avila [741 - 144]
  50' R. Avila [741 - 145]
  50' R. Avila [741 - 146]
  50' R. Avila [741 - 147]
  50' R. Avila [741 - 148]
  50' R. Avila [741 - 149]
  50' R. Avila [741 - 150]
  50' R. Avila [741 - 151]
  50' R. Avila [741 - 152]
  50' R. Avila [741 - 153]
  50' R. Avila [741 - 154]
  50' R. Avila [741 - 155]
  50' R. Avila [741 - 156]
  50' R. Avila [741 - 157]
  50' R. Avila [741 - 158]
  50' R. Avila [741 - 159]
  50' R. Avila [741 - 160]
  50' R. Avila [741 - 161]
  50' R. Avila [741 - 162]
  50' R. Avila [741 - 163]
  50' R. Avila [741 - 164]
  50' R. Avila [741 - 165]
  50' R. Avila [741 - 166]
  50' R. Avila [741 - 167]
  50' R. Avila [741 - 168]
  50' R. Avila [741 - 169]
  50' R. Avila [741 - 170]
  50' R. Avila [741 - 171]
  50' R. Avila [741 - 172]
  50' R. Avila [741 - 173]
  50' R. Avila [741 - 174]
  50' R. Avila [741 - 175]
  50' R. Avila [741 - 176]
  50' R. Avila [741 - 177]
  50' R. Avila [741 - 178]
  50' R. Avila [741 - 179]
  50' R. Avila [741 - 180]
  50' R. Avila [741 - 181]
  50' R. Avila [741 - 182]
  50' R. Avila [741 - 183]
  50' R. Avila [741 - 184]
  50' R. Avila [741 - 185]
  50' R. Avila [741 - 186]
  50' R. Avila [741 - 187]
  50' R. Avila [741 - 188]
  50' R. Avila [741 - 189]
  50' R. Avila [741 - 190]
  50' R. Avila [741 - 191]
  50' R. Avila [741 - 192]
  50' R. Avila [741 - 193]
  50' R. Avila [741 - 194]
  50' R. Avila [741 - 195]
  50' R. Avila [741 - 196]
  50' R. Avila [741 - 197]
  50' R. Avila [741 - 198]
  50' R. Avila [741 - 199]
  50' R. Avila [741 - 200]
  50' R. Avila [741 - 201]
  50' R. Avila [741 - 202]
  50' R. Avila [741 - 203]
  50' R. Avila [741 - 204]
  50' R. Avila [741 - 205]
  50' R. Avila [741 - 206]
  50' R. Avila [741 - 207]
  50' R. Avila [741 - 208]
  50' R. Avila [741 - 209]
  50' R. Avila [741 - 210]
  50' R. Avila [741 - 211]
  50' R. Avila [741 - 212]
  50' R. Avila [741 - 213]
  50' R. Avila [741 - 214]
  50' R. Avila [741 - 215]
  50' R. Avila [741 - 216]
  50' R. Avila [741 - 217]
  50' R. Avila [741 - 218]
  50' R. Avila [741 - 219]
  50' R. Avila [741 - 220]
  50' R. Avila [741 - 221]
  50' R. Avila [741 - 222]
  50' R. Avila [741 - 223]
  50' R. Avila [741 - 224]
  50' R. Avila [741 - 225]
  50' R. Avila [741 - 226]
  50' R. Avila [741 - 227]
  50' R. Avila [741 - 228]
  50' R. Avila [741 - 229]
  50' R. Avila [741 - 230]
  50' R. Avila [741 - 231]
  50' R. Avila [741 - 232]
  50' R. Avila [741 - 233]
  50' R. Avila [741 - 234]
  50' R. Avila [741 - 235]
  50' R. Avila [741 - 236]
  50' R. Avila [741 - 237]
  50' R. Avila [741 - 238]
  50' R. Avila [741 - 239]
  50' R. Avila [741 - 240]
  50' R. Avila [741 - 241]
  50' R. Avila [741 - 242]
  50' R. Avila [741 - 243]
  50' R. Avila [741 - 244]
  50' R. Avila [741 - 245]
  50' R. Avila [741 - 246]
  50' R. Avila [741 - 247]
  50' R. Avila [741 - 248]
  50' R. Avila [741 - 249]
  50' R. Avila [741 - 250]
  50' R. Avila [741 - 251]
  50' R. Avila [741 - 252]
  50' R. Avila [741 - 253]
  50' R. Avila [741 - 254]
  50' R. Avila [741 - 255]
  50' R. Avila [741 - 256]
  50' R. Avila [741 - 257]
  50' R. Avila [741 - 258]
  50' R. Avila [741 - 259]
  50' R. Avila [741 - 260]
  50' R. Avila [741 - 261]
  50' R. Avila [741 - 262]
  50' R. Avila [741 - 263]
  50' R. Avila [741 - 264]
  50' R. Avila [741 - 265]
  50' R. Avila [741 - 266]
  50' R. Avila [741 - 267]
  50' R. Avila [741 - 268]
  50' R. Avila [741 - 269]
  50' R. Avila [741 - 270]
  50' R. Avila [741 - 271]
  50' R. Avila [741 - 272]
  50' R. Avila [741 - 273]
  50' R. Avila [741 - 274]
  50' R. Avila [741 - 275]
  50' R. Avila [741 - 276]
  50' R. Avila [741 - 277]
  50' R. Avila [741 - 278]
  50' R. Avila [741 - 279]
  50' R. Avila [741 - 280]
  50' R. Avila [741 - 281]
  50' R. Avila [741 - 282]
  50' R. Avila [741 - 283]
  50' R. Avila [741 - 284]
  50' R. Avila [741 - 285]
  50' R. Avila [741 - 286]
  50' R. Avila [741 - 287]
  50' R. Avila [741 - 288]
  50' R. Avila [741 - 289]
  50' R. Avila [741 - 290]
  50' R. Avila [741 - 291]
  50' R. Avila [741 - 292]
  50' R. Avila [741 - 293]
  50' R. Avila [741 - 294]
  50' R. Avila [741 - 295]
  50' R. Avila [741 - 296]
  50' R. Avila [741 - 297]
  50' R. Avila [741 - 298]
  50' R. Avila [741 - 299]
  50' R. Avila [741 - 300]
  50' R. Avila [741 - 301]
  50' R. Avila [741 - 302]
  50' R. Avila [741 - 303]
  50' R. Avila [741 - 304]
  50' R. Avila [741 - 305]
  50' R. Avila [741 - 306]
  50' R. Avila [741 - 307]
  50' R. Avila [741 - 308]
  50' R. Avila [741 - 309]
  50' R. Avila [741 - 310]
  50' R. Avila [741 - 311]
  50' R. Avila [741 - 312]
  50' R. Avila [741 - 313]
  50' R. Avila [741 - 314]
  50' R. Avila [741 - 315]
  50' R. Avila [741 - 316]
  50' R. Avila [741 - 317]
  50' R. Avila [741 - 318]
  50' R. Avila [741 - 319]
  50' R. Avila [741 - 320]
  50' R. Avila [741 - 321]
  50' R. Avila [741 - 322]
  50' R. Avila [741 - 323]
  50' R. Avila [741 - 324]
  50' R. Avila [741 - 325]
  50' R. Avila [741 - 326]
  50' R. Avila [741 - 327]
  50' R. Avila [741 - 328]
  50' R. Avila [741 - 329]
  50' R. Avila [741 - 330]
  50' R. Avila [741 - 331]
  50' R. Avila [741 - 332]
  50' R. Avila [741 - 333]
  50' R. Avila [741 - 334]
  50' R. Avila [741 - 335]
  50' R. Avila [741 - 336]
  50' R. Avila [741 - 337]
  50' R. Avila [741 - 338]
  50' R. Avila [741 - 339]
  50' R. Avila [741 - 340]
  50' R. Avila [741 - 341]
  50' R. Avila [741 - 342]
  50' R. Avila [741 - 343]
  50' R. Avila [741 - 344]
  50' R. Avila [741 - 345]
  50' R. Avila [741 - 346]
  50' R. Avila [741 - 347]
  50' R. Avila [741 - 348]
  50' R. Avila [741 - 349]
  50' R. Avila [741 - 350]
  50' R. Avila [741 - 351]
  50' R. Avila [741 - 352]
  50' R. Avila [741 - 353]
  50' R. Avila [741 - 354]
  50' R. Avila [741 - 355]
  50' R. Avila [741 - 356]
  50' R. Avila [741 - 357]
  50' R. Avila [741 - 358]
  50' R. Avila [741 - 359]
  50' R. Avila [741 - 360]
  50' R. Avila [741 - 361]
  50' R. Avila [741 - 362]
  50' R. Avila [741 - 363]
  50' R. Avila [741 - 364]
  50' R. Avila [741 - 365]
  50' R. Avila [741 - 366]
  50' R. Avila [741 - 367]
  50' R. Avila [741 - 368]
  50' R. Avila [741 - 369]
  50' R. Avila [741 - 370]
  50' R. Avila [741 - 371]
  50' R. Avila [741 - 372]
  50' R. Avila [741 - 373]
  50' R. Avila [741 - 374]
  50' R. Avila [741 - 375]
  50' R. Avila [741 - 376]
  50' R. Avila [741 - 377]
  50' R. Avila [741 - 378]
  50' R. Avila [741 - 379]
  50' R. Avila [741 - 380]
  50' R. Avila [741 - 381]
  50' R. Avila [741 - 382]
  50' R. Avila [741 - 383]
  50' R. Avila [741 - 384]
  50' R. Avila [741 - 385]
  50' R. Avila [741 - 386]
  50' R. Avila [741 - 387]
  50' R. Avila [741 - 388]
  50' R. Avila [741 - 389]
  50' R. Avila [741 - 390]
  50' R. Avila [741 - 391]
  50' R. Avila [741 - 392]
  50' R. Avila [741 - 393]
  50' R. Avila [741 - 394]
  50' R. Avila [741 - 395]
  50' R. Avila [741 - 396]
  50' R. Avila [741 - 397]
  50' R. Avila [741 - 398]
  50' R. Avila [741 - 399]
  50' R. Avila [741 - 400]
  50' R. Avila [741 - 401]
  50' R. Avila [741 - 402]
  50' R. Avila [741 - 403]
  50' R. Avila [741 - 404]
  50' R. Avila [741 - 405]
  50' R. Avila [741 - 406]
  50' R. Avila [741 - 407]
  50' R. Avila [741 - 408]
  50' R. Avila [741 - 409]
  50' R. Avila [741 - 410]
  50' R. Avila [741 - 411]
  50' R. Avila [741 - 412]
  50' R. Avila [741 - 413]
  50' R. Avila [741 - 414]
  50' R. Avila [741 - 415]
  50' R. Avila [741 - 416]
  50' R. Avila [741 - 417]
  50' R. Avila [741 - 418]
  50' R. Avila [741 - 419]
  50' R. Avila [741 - 420]
  50' R. Avila [741 - 421]
  50' R. Avila [741 - 422]
  50' R. Avila [741 - 423]
  50' R. Avila [741 - 424]
  50' R. Avila [741 - 425]
  50' R. Avila [741 - 426]
  50' R. Avila [741 - 427]
  50' R. Avila [741 - 428]
  50' R. Avila [741 - 429]
  50' R. Avila [741 - 430]
  50' R. Avila [741 - 431]
  50' R. Avila [741 - 432]
  50' R. Avila [741 - 433]
  50' R. Avila [741 - 434]
  50' R. Avila [741 - 435]
  50' R. Avila [741 - 436]
  50' R. Avila [741 - 437]
  50' R. Avila [741 - 438]
  50' R. Avila [741 - 439]
  50' R. Avila [741 - 440]
  50' R. Avila [741 - 441]
  50' R. Avila [741 - 442]
  50' R. Avila [741 - 443]
  50' R. Avila [741 - 444]
  50' R. Avila [741 - 445]
  50' R. Avila [741 - 446]
  50' R. Avila [741 - 447]
  50' R. Avila [741 - 448]
  50' R. Avila [741 - 449]
  50' R. Avila [741 - 450]
  50' R. Avila [741 - 451]
  50' R. Avila [741 - 452]
  50' R. Avila [741 - 453]
  50' R. Avila [741 - 454]
  50' R. Avila [741 - 455]
  50' R. Avila [741 - 456]
  50' R. Avila [741 - 457]
  50' R. Avila [741 - 458]
  50' R. Avila [741 - 459]
  50' R. Avila [741 - 460]
  50' R. Avila [741 - 461]
  50' R. Avila [741 - 462]
  50' R. Avila [741 - 463]
  50' R. Avila [741 - 464]
  50' R. Avila [741 - 465]
  50' R. Avila [741 - 466]
  50' R. Avila [741 - 467]
  50' R. Avila [741 - 468]
  50' R. Avila [741 - 469]
  50' R. Avila [741 - 470]
  50' R. Avila [741 - 471]
  50' R. Avila [741 - 472]
  50' R. Avila [741 - 473]
  50' R. Avila [741 - 474]
  50' R. Avila [741 - 475]
  50' R. Avila [741 - 476]
  50' R. Avila [741 - 477]
  50' R. Avila [741 - 478]
  50' R. Avila [741 - 479]
  50' R. Avila [741 - 480]
  50' R. Avila [741 - 481]
  50' R. Avila [741 - 482]
  50' R. Avila [741 - 483]
  50' R. Avila [741 - 484]
  50' R. Avila [741 - 485]
  50' R. Avila [741 - 486]
  50' R. Avila [741 - 487]
  50' R. Avila [741 - 488]
  50' R. Avila [741 - 489]
  50' R. Avila [741 - 490]
  50' R. Avila [741 - 491]
  50' R. Avila [741 - 492]
  50' R. Avila [741 - 493]
  50' R. Avila [741 - 494]
  50' R. Avila [741 - 495]
  50' R. Avila [741 - 496]
  50' R. Avila [741 - 497]
  50' R. Avila [741 - 498]
  50' R. Avila [741 - 499]
  50' R. Avila [741 - 500]
  50' R. Avila [741 - 501]
  50' R. Avila [741 - 502]
  50' R. Avila [741 - 503]
  50' R. Avila [741 - 504]
  50' R. Avila [741 - 505]
  50' R. Avila [741 - 506]
  50' R. Avila [741 - 507]
  50' R. Avila [741 - 508]
  50' R. Avila [741 - 509]
  50' R. Avila [741 - 510]
  50' R. Avila [741 - 511]
  50' R. Avila [741 - 512]
  50' R. Avila [741 - 513]
  50' R. Avila [741 - 514]
  50' R. Avila [741 - 515]
  50' R. Avila [741 - 516]
  50' R. Avila [741 - 517]
  50' R. Avila [741 - 518]
  50' R. Avila [741 - 519]
  50' R. Avila [741 - 520]
  50' R. Avila [741 - 521]
  50' R. Avila [741 - 522]
  50' R. Avila [741 - 523]
  50' R. Avila [741 - 524]
  50' R. Avila [741 - 525]
  50' R. Avila [741 - 526]
  50' R. Avila [741 - 527]
  50' R. Avila [741 - 528]
  50' R. Avila [741 - 529]
  50' R. Avila [741 - 530]
  50' R. Avila [741 - 531]
  50' R. Avila [741 - 532]
  50' R. Avila [741 - 533]
  50' R. Avila [741 - 534]
  50' R. Avila [741 - 535]
  50' R. Avila [741 - 536]
  50' R. Avila [741 - 537]
  50' R. Avila [741 - 538]
  50' R. Avila [741 - 539]
  50' R. Avila [741 - 540]
  50' R. Avila [741 - 541]
  50' R. Avila [741 - 542]
  50' R. Avila [741 - 543]
  50' R. Avila [741 - 544]
  50' R. Avila [741 - 545]
  50' R. Avila [741 - 546]
  50' R. Avila [741 - 547]
  50' R. Avila [741 - 548]
  50' R. Avila [741 - 549]
  50' R. Avila [741 - 550]
  50' R. Avila [741 - 551]
  50' R. Avila [741 - 552]
  50' R. Avila [741 - 553]
  50' R. Avila [741 - 554]
  50' R. Avila [741 - 555]
  50' R. Avila [741 - 556]
  50' R. Avila [741 - 557]
  50' R. Avila [741 - 558]
  50' R. Avila [741 - 559]
  50' R. Avila [741 - 560]
  50' R. Avila [741 - 561]
  50' R. Avila [741 - 562]
  50' R. Avila [741 - 563]
  50' R. Avila [741 - 564]
  50' R. Avila [741 - 565]
  50' R. Avila [741 - 566]
  50' R. Avila [741 - 567]
  50' R. Avila [741 - 568]
  50' R. Avila [741 - 569]
  50' R. Avila [741 - 570]
  50' R. Avila [741 - 571]
  50' R. Avila [741 - 572]
  50' R. Avila [741 - 573]
  50' R. Avila [741 - 574]
  50' R. Avila [741 - 575]
  50' R. Avila [741 - 576]
  50' R. Avila [741 - 577]
  50' R. Avila [741 - 578]
  50' R. Avila [741 - 579]
  50' R. Avila [741 - 580]
  50' R. Avila [741 - 581]
  50' R. Avila [741 - 582]
  50' R. Avila [741 - 583]
  50' R. Avila [741 - 584]
  50' R. Avila [741 - 585]
  50' R. Avila [741 - 586]
  50' R. Avila [741 - 587]
  50' R. Avila [741 - 588]
  50' R. Avila [741 - 589]
  50' R. Avila [741 - 590]
  50' R. Avila [741 - 591]
  50' R. Avila [741 - 592]
  50' R. Avila [741 - 593]
  50' R. Avila [741 - 594]
  50' R. Avila [741 - 595]
  50' R. Avila [741 - 596]
  50' R. Avila [741 - 597]
  50' R. Avila [741 - 598]
  50' R. Avila [741 - 599]
  50' R. Avila [741 - 600]
  50' R. Avila [741 - 601]
  50' R. Avila [741 - 602]
  50' R. Avila [741 - 603]
  50' R. Avila [741 - 604]
  50' R. Avila [741 - 605]
  50' R. Avila [741 - 606]
  50' R. Avila [741 - 607]
  50' R. Avila [741 - 608]
  50' R. Avila [741 - 609]
  50' R. Avila [741 - 610]
  50' R. Avila [741 - 611]
  50' R. Avila [741 - 612]
  50' R. Avila [741 - 613]
  50' R. Avila [741 - 614]
  50' R. Avila [741 - 615]
  50' R. Avila [741 - 616]
  50' R. Avila [741 - 617]
  50' R. Avila [741 - 618]
  50' R. Avila [741 - 619]
  50' R. Avila [741 - 620]
  50' R. Avila [741 - 621]
  50' R. Avila [741 - 622]
  50' R. Avila [741 - 623]
  50' R. Avila [741 - 624]
  50' R. Avila [741 - 625]
  50' R. Avila [741 - 626]
  50' R. Avila [741 - 627]
  50' R. Avila [741 - 628]
  50' R. Avila [741 - 629]
  50' R. Avila [741 - 630]
  50' R. Avila [741 - 631]
  50' R. Avila [741 - 632]
  50' R. Avila [741 - 633]
  50' R. Avila [741 - 634]
  50' R. Avila [741 - 635]
  50' R. Avila [741 - 636]
  50' R. Avila [741 - 637]
  50' R. Avila [741 - 638]
  50' R. Avila [741 - 639]
  50' R. Avila [741 - 640]
  50' R. Avila [741 - 641]
  50' R. Avila [741 - 642]
  50' R. Avila [741 - 643]
  50' R. Avila [741 - 644]
  50' R. Avila [741 - 645]
  50' R. Avila [741 - 646]
  50' R. Avila [741 - 647]
  50' R. Avila [741 - 648]
  50' R. Avila [741 - 649]
  50' R. Avila [741 - 650]
  50' R. Avila [741 - 651]
  50' R. Avila [741 - 652]
  50' R. Avila [741 - 653]
  50' R. Avila [741 - 654]
  50' R. Avila [741 - 655]
  50' R. Avila [741 - 656]
  50' R. Avila [741 - 657]
  50' R. Avila [741 - 658]
  50' R. Avila [741 - 659]
  50' R. Avila [741 - 660]
  50' R. Avila [741 - 661]
  50' R. Avila [741 - 662]
  50' R. Avila [741 - 663]
  50' R. Avila [741 - 664]
  50' R. Avila [741 - 665]
  50' R. Avila [741 - 666]
  50' R. Avila [741 - 667]
  50' R. Avila [741 - 668]
  50' R. Avila [741 - 669]
  50' R. Avila [741 - 670]
  50' R. Avila [741 - 671]
  50' R. Avila [741 - 672]
  50' R. Avila [741 - 673]
  50' R. Avila [741 - 674]
  50' R. Avila [741 - 675]
  50' R. Avila [741 - 676]
  50' R. Avila [741 - 677]
  50' R. Avila [741 - 678]
  50' R. Avila [741 - 679]
  50' R. Avila [741 - 680]
  50' R. Avila [741 - 681]
  50' R. Avila [741 - 682]
  50' R. Avila [741 - 683]
  50' R. Avila [741 - 684]
  50' R. Avila [741 - 685]
  50' R. Avila [741 - 686]
  50' R. Avila [741 - 687]
  50' R. Avila [741 - 688]
  50' R. Avila [741 - 689]
  50' R. Avila [741 - 690]
  50' R. Avila [741 - 691]
  50' R. Avila [741 - 692]
  50' R. Avila [741 - 693]
  50' R. Avila [741 - 694]
  50' R. Avila [741 - 695]
  50' R. Avila [741 - 696]
  50' R. Avila [741 - 697]
  50' R. Avila [741 - 698]
  50' R. Avila [741 - 699]
  50' R. Avila [741 - 700]
  50' R. Avila [741 - 701]
  50' R. Avila [741 - 702]
  50' R. Avila [741 - 703]
  50' R. Avila [741 - 704]
  50' R. Avila [741 - 705]
  50' R. Avila [741 - 706]
  50' R. Avila [741 - 707]
  50' R. Avila [741 - 708]
  50' R. Avila [741 - 709]
  50' R. Avila [741 - 710]
  50' R. Avila [741 - 711]
  50' R. Avila [741 - 712]
  50' R. Avila [741 - 713]
  50' R. Avila [741 - 714]
  50' R. Avila [741 - 715]
  50' R. Avila [741 - 716]
  50' R. Avila [741 - 717]
  50' R. Avila [741 - 718]
  50' R. Avila [741 - 719]
  50' R. Avila [741 - 720]
  50' R. Avila [741 - 721]
  50' R. Avila [741 - 722]
  50' R. Avila [741 - 723]
  50' R. Avila [741 - 724]
  50' R. Avila [741 - 725]
  50' R. Avila [741 - 726]
  50' R. Avila [741 - 727]
  50' R. Avila [741 - 728]
  50' R. Avila [741 - 729]
  50' R. Avila [741 - 730]
  50' R. Avila [741 - 731]
  50' R. Avila [741 - 732]
  50' R. Avila [741 - 733]
  50' R. Avila [741 - 734]
  50' R. Avila [741 - 735]
  50' R. Avila [741 - 736]
  50' R. Avila [741 - 737]
  50' R. Avila [741 - 738]
  50' R. Avila [741 - 739]
  50' R. Avila [741 - 740]
  50' R. Avila [741 - 741]
  61' S. McFarlane [1482 - 742]
  61' S. McFarlane [1482 - 743]
  61' S. McFarlane [1482 - 744]
  61' S. McFarlane [1482 - 745]
  61' S. McFarlane [1482 - 746]
  61' S. McFarlane [1482 - 747]
  61' S. McFarlane [1482 - 748]
  61' S. McFarlane [1482 - 749]
  61' S. McFarlane [1482 - 750]
  61' S. McFarlane [1482 - 751]
  61' S. McFarlane [1482 - 752]
  61' S. McFarlane [1482 - 753]
  61' S. McFarlane [1482 - 754]
  61' S. McFarlane [1482 - 755]
  61' S. McFarlane [1482 - 756]
  61' S. McFarlane [1482 - 757]
  61' S. McFarlane [1482 - 758]
  61' S. McFarlane [1482 - 759]
  61' S. McFarlane [1482 - 760]
  61' S. McFarlane [1482 - 761]
  61' S. McFarlane [1482 - 762]
  61' S. McFarlane [1482 - 763]
  61' S. McFarlane [1482 - 764]
  61' S. McFarlane [1482 - 765]
  61' S. McFarlane [1482 - 766]
  61' S. McFarlane [1482 - 767]
  61' S. McFarlane [1482 - 768]
  61' S. McFarlane [1482 - 769]
  61' S. McFarlane [1482 - 770]
  61' S. McFarlane [1482 - 771]
  61' S. McFarlane [1482 - 772]
  61' S. McFarlane [1482 - 773]
  61' S. McFarlane [1482 - 774]
  61' S. McFarlane [1482 - 775]
  61' S. McFarlane [1482 - 776]
  61' S. McFarlane [1482 - 777]
  61' S. McFarlane [1482 - 778]
  61' S. McFarlane [1482 - 779]
  61' S. McFarlane [1482 - 780]
  61' S. McFarlane [1482 - 781]
  61' S. McFarlane [1482 - 782]
  61' S. McFarlane [1482 - 783]
  61' S. McFarlane [1482 - 784]
  61' S. McFarlane [1482 - 785]
  61' S. McFarlane [1482 - 786]
  61' S. McFarlane [1482 - 787]
  61' S. McFarlane [1482 - 788]
  61' S. McFarlane [1482 - 789]
  61' S. McFarlane [1482 - 790]
  61' S. McFarlane [1482 - 791]
  61' S. McFarlane [1482 - 792]
  61' S. McFarlane [1482 - 793]
  61' S. McFarlane [1482 - 794]
  61' S. McFarlane [1482 - 795]
  61' S. McFarlane [1482 - 796]
  61' S. McFarlane [1482 - 797]
  61' S. McFarlane [1482 - 798]
  61' S. McFarlane [1482 - 799]
  61' S. McFarlane [1482 - 800]
  61' S. McFarlane [1482 - 801]
  61' S. McFarlane [1482 - 802]
  61' S. McFarlane [1482 - 803]
  61' S. McFarlane [1482 - 804]
  61' S. McFarlane [1482 - 805]
  61' S. McFarlane [1482 - 806]
  61' S. McFarlane [1482 - 807]
  61' S. McFarlane [1482 - 808]
  61' S. McFarlane [1482 - 809]
  61' S. McFarlane [1482 - 810]
  61' S. McFarlane [1482 - 811]
  61' S. McFarlane [1482 - 812]
  61' S. McFarlane [1482 - 813]
  61' S. McFarlane [1482 - 814]
  61' S. McFarlane [1482 - 815]
  61' S. McFarlane [1482 - 816]
  61' S. McFarlane [1482 - 817]
  61' S. McFarlane [1482 - 818]
  61' S. McFarlane [1482 - 819]
  61' S. McFarlane [1482 - 820]
  61' S. McFarlane [1482 - 821]
  61' S. McFarlane [1482 - 822]
  61' S. McFarlane [1482 - 823]
  61' S. McFarlane [1482 - 824]
  61' S. McFarlane [1482 - 825]
  61' S. McFarlane [1482 - 826]
  61' S. McFarlane [1482 - 827]
  61' S. McFarlane [1482 - 828]
  61' S. McFarlane [1482 - 829]
  61' S. McFarlane [1482 - 830]
  61' S. McFarlane [1482 - 831]
  61' S. McFarlane [1482 - 832]
  61' S. McFarlane [1482 - 833]
  61' S. McFarlane [1482 - 834]
  61' S. McFarlane [1482 - 835]
  61' S. McFarlane [1482 - 836]
  61' S. McFarlane [1482 - 837]
  61' S. McFarlane [1482 - 838]
  61' S. McFarlane [1482 - 839]
  61' S. McFarlane [1482 - 840]
  61' S. McFarlane [1482 - 841]
  61' S. McFarlane [1482 - 842]
  61' S. McFarlane [1482 - 843]
  61' S. McFarlane [1482 - 844]
  61' S. McFarlane [1482 - 845]
  61' S. McFarlane [1482 - 846]
  61' S. McFarlane [1482 - 847]
  61' S. McFarlane [1482 - 848]
  61' S. McFarlane [1482 - 849]
  61' S. McFarlane [1482 - 850]
  61' S. McFarlane [1482 - 851]
  61' S. McFarlane [1482 - 852]
  61' S. McFarlane [1482 - 853]
  61' S. McFarlane [1482 - 854]
  61' S. McFarlane [1482 - 855]
  61' S. McFarlane [1482 - 856]
  61' S. McFarlane [1482 - 857]
  61' S. McFarlane [1482 - 858]
  61' S. McFarlane [1482 - 859]
  61' S. McFarlane [1482 - 860]
  61' S. McFarlane [1482 - 861]
  61' S. McFarlane [1482 - 862]
  61' S. McFarlane [1482 - 863]
  61' S. McFarlane [1482 - 864]
  61' S. McFarlane [1482 - 865]
  61' S. McFarlane [1482 - 866]
  61' S. McFarlane [1482 - 867]
  61' S. McFarlane [1482 - 868]
  61' S. McFarlane [1482 - 869]
  61' S. McFarlane [1482 - 870]
  61' S. McFarlane [1482 - 871]
  61' S. McFarlane [1482 - 872]
  61' S. McFarlane [1482 - 873]
  61' S. McFarlane [1482 - 874]
  61' S. McFarlane [1482 - 875]
  61' S. McFarlane [1482 - 876]
  61' S. McFarlane [1482 - 877]
  61' S. McFarlane [1482 - 878]
  61' S. McFarlane [1482 - 879]
  61' S. McFarlane [1482 - 880]
  61' S. McFarlane [1482 - 881]
  61' S. McFarlane [1482 - 882]
  61' S. McFarlane [1482 - 883]
  61' S. McFarlane [1482 - 884]
  61' S. McFarlane [1482 - 885]
  61' S. McFarlane [1482 - 886]
  61' S. McFarlane [1482 - 887]
  61' S. McFarlane [1482 - 888]
  61' S. McFarlane [1482 - 889]
  61' S. McFarlane [1482 - 890]
  61' S. McFarlane [1482 - 891]
  61' S. McFarlane [1482 - 892]
  61' S. McFarlane [1482 - 893]
  61' S. McFarlane [1482 - 894]
  61' S. McFarlane [1482 - 895]
  61' S. McFarlane [1482 - 896]
  61' S. McFarlane [1482 - 897]
  61' S. McFarlane [1482 - 898]
  61' S. McFarlane [1482 - 899]
  61' S. McFarlane [1482 - 900]
  61' S. McFarlane [1482 - 901]
  61' S. McFarlane [1482 - 902]
  61' S. McFarlane [1482 - 903]
  61' S. McFarlane [1482 - 904]
  61' S. McFarlane [1482 - 905]
  61' S. McFarlane [1482 - 906]
  61' S. McFarlane [1482 - 907]
  61' S. McFarlane [1482 - 908]
  61' S. McFarlane [1482 - 909]
  61' S. McFarlane [1482 - 910]
  61' S. McFarlane [1482 - 911]
  61' S. McFarlane [1482 - 912]
  61' S. McFarlane [1482 - 913]
  61' S. McFarlane [1482 - 914]
  61' S. McFarlane [1482 - 915]
  61' S. McFarlane [1482 - 916]
  61' S. McFarlane [1482 - 917]
  61' S. McFarlane [1482 - 918]
  61' S. McFarlane [1482 - 919]
  61' S. McFarlane [1482 - 920]
  61' S. McFarlane [1482 - 921]
  61' S. McFarlane [1482 - 922]
  61' S. McFarlane [1482 - 923]
  61' S. McFarlane [1482 - 924]
  61' S. McFarlane [1482 - 925]
  61' S. McFarlane [1482 - 926]
  61' S. McFarlane [1482 - 927]
  61' S. McFarlane [1482 - 928]
  61' S. McFarlane [1482 - 929]
  61' S. McFarlane [1482 - 930]
  61' S. McFarlane [1482 - 931]
  61' S. McFarlane [1482 - 932]
  61' S. McFarlane [1482 - 933]
  61' S. McFarlane [1482 - 934]
  61' S. McFarlane [1482 - 935]
  61' S. McFarlane [1482 - 936]
  61' S. McFarlane [1482 - 937]
  61' S. McFarlane [1482 - 938]
  61' S. McFarlane [1482 - 939]
  61' S. McFarlane [1482 - 940]
  61' S. McFarlane [1482 - 941]
  61' S. McFarlane [1482 - 942]
  61' S. McFarlane [1482 - 943]
  61' S. McFarlane [1482 - 944]
  61' S. McFarlane [1482 - 945]
  61' S. McFarlane [1482 - 946]
  61' S. McFarlane [1482 - 947]
  61' S. McFarlane [1482 - 948]
  61' S. McFarlane [1482 - 949]
  61' S. McFarlane [1482 - 950]
  61' S. McFarlane [1482 - 951]
  61' S. McFarlane [1482 - 952]
  61' S. McFarlane [1482 - 953]
  61' S. McFarlane [1482 - 954]
  61' S. McFarlane [1482 - 955]
  61' S. McFarlane [1482 - 956]
  61' S. McFarlane [1482 - 957]
  61' S. McFarlane [1482 - 958]
  61' S. McFarlane [1482 - 959]
  61' S. McFarlane [1482 - 960]
  61' S. McFarlane [1482 - 961]
  61' S. McFarlane [1482 - 962]
  61' S. McFarlane [1482 - 963]
  61' S. McFarlane [1482 - 964]
  61' S. McFarlane [1482 - 965]
  61' S. McFarlane [1482 - 966]
  61' S. McFarlane [1482 - 967]
  61' S. McFarlane [1482 - 968]
  61' S. McFarlane [1482 - 969]
  61' S. McFarlane [1482 - 970]
  61' S. McFarlane [1482 - 971]
  61' S. McFarlane [1482 - 972]
  61' S. McFarlane [1482 - 973]
  61' S. McFarlane [1482 - 974]
  61' S. McFarlane [1482 - 975]
  61' S. McFarlane [1482 - 976]
  61' S. McFarlane [1482 - 977]
  61' S. McFarlane [1482 - 978]
  61' S. McFarlane [1482 - 979]
  61' S. McFarlane [1482 - 980]
  61' S. McFarlane [1482 - 981]
  61' S. McFarlane [1482 - 982]
  61' S. McFarlane [1482 - 983]
  61' S. McFarlane [1482 - 984]
  61' S. McFarlane [1482 - 985]
  61' S. McFarlane [1482 - 986]
  61' S. McFarlane [1482 - 987]
  61' S. McFarlane [1482 - 988]
  61' S. McFarlane [1482 - 989]
  61' S. McFarlane [1482 - 990]
  61' S. McFarlane [1482 - 991]
  61' S. McFarlane [1482 - 992]
  61' S. McFarlane [1482 - 993]
  61' S. McFarlane [1482 - 994]
  61' S. McFarlane [1482 - 995]
  61' S. McFarlane [1482 - 996]
  61' S. McFarlane [1482 - 997]
  61' S. McFarlane [1482 - 998]
  61' S. McFarlane [1482 - 999]
  61' S. McFarlane [1482 - 1000]
  61' S. McFarlane [1482 - 1001]
  61' S. McFarlane [1482 - 1002]
  61' S. McFarlane [1482 - 1003]
  61' S. McFarlane [1482 - 1004]
  61' S. McFarlane [1482 - 1005]
  61' S. McFarlane [1482 - 1006]
  61' S. McFarlane [1482 - 1007]
  61' S. McFarlane [1482 - 1008]
  61' S. McFarlane [1482 - 1009]
  61' S. McFarlane [1482 - 1010]
  61' S. McFarlane [1482 - 1011]
  61' S. McFarlane [1482 - 1012]
  61' S. McFarlane [1482 - 1013]
  61' S. McFarlane [1482 - 1014]
  61' S. McFarlane [1482 - 1015]
  61' S. McFarlane [1482 - 1016]
  61' S. McFarlane [1482 - 1017]
  61' S. McFarlane [1482 - 1018]
  61' S. McFarlane [1482 - 1019]
  61' S. McFarlane [1482 - 1020]
  61' S. McFarlane [1482 - 1021]
  61' S. McFarlane [1482 - 1022]
  61' S. McFarlane [1482 - 1023]
  61' S. McFarlane [1482 - 1024]
  61' S. McFarlane [1482 - 1025]
  61' S. McFarlane [1482 - 1026]
  61' S. McFarlane [1482 - 1027]
  61' S. McFarlane [1482 - 1028]
  61' S. McFarlane [1482 - 1029]
  61' S. McFarlane [1482 - 1030]
  61' S. McFarlane [1482 - 1031]
  61' S. McFarlane [1482 - 1032]
  61' S. McFarlane [1482 - 1033]
  61' S. McFarlane [1482 - 1034]
  61' S. McFarlane [1482 - 1035]
  61' S. McFarlane [1482 - 1036]
  61' S. McFarlane [1482 - 1037]
  61' S. McFarlane [1482 - 1038]
  61' S. McFarlane [1482 - 1039]
  61' S. McFarlane [1482 - 1040]
  61' S. McFarlane [1482 - 1041]
  61' S. McFarlane [1482 - 1042]
  61' S. McFarlane [1482 - 1043]
  61' S. McFarlane [1482 - 1044]
  61' S. McFarlane [1482 - 1045]
  61' S. McFarlane [1482 - 1046]
  61' S. McFarlane [1482 - 1047]
  61' S. McFarlane [1482 - 1048]
  61' S. McFarlane [1482 - 1049]
  61' S. McFarlane [1482 - 1050]
  61' S. McFarlane [1482 - 1051]
  61' S. McFarlane [1482 - 1052]
  61' S. McFarlane [1482 - 1053]
  61' S. McFarlane [1482 - 1054]
  61' S. McFarlane [1482 - 1055]
  61' S. McFarlane [1482 - 1056]
  61' S. McFarlane [1482 - 1057]
  61' S. McFarlane [1482 - 1058]
  61' S. McFarlane [1482 - 1059]
  61' S. McFarlane [1482 - 1060]
  61' S. McFarlane [1482 - 1061]
  61' S. McFarlane [1482 - 1062]
  61' S. McFarlane [1482 - 1063]
  61' S. McFarlane [1482 - 1064]
  61' S. McFarlane [1482 - 1065]
  61' S. McFarlane [1482 - 1066]
  61' S. McFarlane [1482 - 1067]
  61' S. McFarlane [1482 - 1068]
  61' S. McFarlane [1482 - 1069]
  61' S. McFarlane [1482 - 1070]
  61' S. McFarlane [1482 - 1071]
  61' S. McFarlane [1482 - 1072]
  61' S. McFarlane [1482 - 1073]
  61' S. McFarlane [1482 - 1074]
  61' S. McFarlane [1482 - 1075]
  61' S. McFarlane [1482 - 1076]
  61' S. McFarlane [1482 - 1077]
  61' S. McFarlane [1482 - 1078]
  61' S. McFarlane [1482 - 1079]
  61' S. McFarlane [1482 - 1080]
  61' S. McFarlane [1482 - 1081]
  61' S. McFarlane [1482 - 1082]
  61' S. McFarlane [1482 - 1083]
  61' S. McFarlane [1482 - 1084]
  61' S. McFarlane [1482 - 1085]
  61' S. McFarlane [1482 - 1086]
  61' S. McFarlane [1482 - 1087]
  61' S. McFarlane [1482 - 1088]
  61' S. McFarlane [1482 - 1089]
  61' S. McFarlane [1482 - 1090]
  61' S. McFarlane [1482 - 1091]
  61' S. McFarlane [1482 - 1092]
  61' S. McFarlane [1482 - 1093]
  61' S. McFarlane [1482 - 1094]
  61' S. McFarlane [1482 - 1095]
  61' S. McFarlane [1482 - 1096]
  61' S. McFarlane [1482 - 1097]
  61' S. McFarlane [1482 - 1098]
  61' S. McFarlane [1482 - 1099]
  61' S. McFarlane [1482 - 1100]
  61' S. McFarlane [1482 - 1101]
  61' S. McFarlane [1482 - 1102]
  61' S. McFarlane [1482 - 1103]
  61' S. McFarlane [1482 - 1104]
  61' S. McFarlane [1482 - 1105]
  61' S. McFarlane [1482 - 1106]
  61' S. McFarlane [1482 - 1107]
  61' S. McFarlane [1482 - 1108]
  61' S. McFarlane [1482 - 1109]
  61' S. McFarlane [1482 - 1110]
  61' S. McFarlane [1482 - 1111]
  61' S. McFarlane [1482 - 1112]
  61' S. McFarlane [1482 - 1113]
  61' S. McFarlane [1482 - 1114]
  61' S. McFarlane [1482 - 1115]
  61' S. McFarlane [1482 - 1116]
  61' S. McFarlane [1482 - 1117]
  61' S. McFarlane [1482 - 1118]
  61' S. McFarlane [1482 - 1119]
  61' S. McFarlane [1482 - 1120]
  61' S. McFarlane [1482 - 1121]
  61' S. McFarlane [1482 - 1122]
  61' S. McFarlane [1482 - 1123]
  61' S. McFarlane [1482 - 1124]
  61' S. McFarlane [1482 - 1125]
  61' S. McFarlane [1482 - 1126]
  61' S. McFarlane [1482 - 1127]
  61' S. McFarlane [1482 - 1128]
  61' S. McFarlane [1482 - 1129]
  61' S. McFarlane [1482 - 1130]
  61' S. McFarlane [1482 - 1131]
  61' S. McFarlane [1482 - 1132]
  61' S. McFarlane [1482 - 1133]
  61' S. McFarlane [1482 - 1134]
  61' S. McFarlane [1482 - 1135]
  61' S. McFarlane [1482 - 1136]
  61' S. McFarlane [1482 - 1137]
  61' S. McFarlane [1482 - 1138]
  61' S. McFarlane [1482 - 1139]
  61' S. McFarlane [1482 - 1140]
  61' S. McFarlane [1482 - 1141]
  61' S. McFarlane [1482 - 1142]
  61' S. McFarlane [1482 - 1143]
  61' S. McFarlane [1482 - 1144]
  61' S. McFarlane [1482 - 1145]
  61' S. McFarlane [1482 - 1146]
  61' S. McFarlane [1482 - 1147]
  61' S. McFarlane [1482 - 1148]
  61' S. McFarlane [1482 - 1149]
  61' S. McFarlane [1482 - 1150]
  61' S. McFarlane [1482 - 1151]
  61' S. McFarlane [1482 - 1152]
  61' S. McFarlane [1482 - 1153]
  61' S. McFarlane [1482 - 1154]
  61' S. McFarlane [1482 - 1155]
  61' S. McFarlane [1482 - 1156]
  61' S. McFarlane [1482 - 1157]
  61' S. McFarlane [1482 - 1158]
  61' S. McFarlane [1482 - 1159]
  61' S. McFarlane [1482 - 1160]
  61' S. McFarlane [1482 - 1161]
  61' S. McFarlane [1482 - 1162]
  61' S. McFarlane [1482 - 1163]
  61' S. McFarlane [1482 - 1164]
  61' S. McFarlane [1482 - 1165]
  61' S. McFarlane [1482 - 1166]
  61' S. McFarlane [1482 - 1167]
  61' S. McFarlane [1482 - 1168]
  61' S. McFarlane [1482 - 1169]
  61' S. McFarlane [1482 - 1170]
  61' S. McFarlane [1482 - 1171]
  61' S. McFarlane [1482 - 1172]
  61' S. McFarlane [1482 - 1173]
  61' S. McFarlane [1482 - 1174]
  61' S. McFarlane [1482 - 1175]
  61' S. McFarlane [1482 - 1176]
  61' S. McFarlane [1482 - 1177]
  61' S. McFarlane [1482 - 1178]
  61' S. McFarlane [1482 - 1179]
  61' S. McFarlane [1482 - 1180]
  61' S. McFarlane [1482 - 1181]
  61' S. McFarlane [1482 - 1182]
  61' S. McFarlane [1482 - 1183]
  61' S. McFarlane [1482 - 1184]
  61' S. McFarlane [1482 - 1185]
  61' S. McFarlane [1482 - 1186]
  61' S. McFarlane [1482 - 1187]
  61' S. McFarlane [1482 - 1188]
  61' S. McFarlane [1482 - 1189]
  61' S. McFarlane [1482 - 1190]
  61' S. McFarlane [1482 - 1191]
  61' S. McFarlane [1482 - 1192]
  61' S. McFarlane [1482 - 1193]
  61' S. McFarlane [1482 - 1194]
  61' S. McFarlane [1482 - 1195]
  61' S. McFarlane [1482 - 1196]
  61' S. McFarlane [1482 - 1197]
  61' S. McFarlane [1482 - 1198]
  61' S. McFarlane [1482 - 1199]
  61' S. McFarlane [1482 - 1200]
  61' S. McFarlane [1482 - 1201]
  61' S. McFarlane [1482 - 1202]
  61' S. McFarlane [1482 - 1203]
  61' S. McFarlane [1482 - 1204]
  61' S. McFarlane [1482 - 1205]
  61' S. McFarlane [1482 - 1206]
  61' S. McFarlane [1482 - 1207]
  61' S. McFarlane [1482 - 1208]
  61' S. McFarlane [1482 - 1209]
  61' S. McFarlane [1482 - 1210]
  61' S. McFarlane [1482 - 1211]
  61' S. McFarlane [1482 - 1212]
  61' S. McFarlane [1482 - 1213]
  61' S. McFarlane [1482 - 1214]
  61' S. McFarlane [1482 - 1215]
  61' S. McFarlane [1482 - 1216]
  61' S. McFarlane [1482 - 1217]
  61' S. McFarlane [1482 - 1218]
  61' S. McFarlane [1482 - 1219]
  61' S. McFarlane [1482 - 1220]
  61' S. McFarlane [1482 - 1221]
  61' S. McFarlane [1482 - 1222]
  61' S. McFarlane [1482 - 1223]
  61' S. McFarlane [1482 - 1224]
  61' S. McFarlane [1482 - 1225]
  61' S. McFarlane [1482 - 1226]
  61' S. McFarlane [1482 - 1227]
  61' S. McFarlane [1482 - 1228]
  61' S. McFarlane [1482 - 1229]
  61' S. McFarlane [1482 - 1230]
  61' S. McFarlane [1482 - 1231]
  61' S. McFarlane [1482 - 1232]
  61' S. McFarlane [1482 - 1233]
  61' S. McFarlane [1482 - 1234]
  61' S. McFarlane [1482 - 1235]
  61' S. McFarlane [1482 - 1236]
  61' S. McFarlane [1482 - 1237]
  61' S. McFarlane [1482 - 1238]
  61' S. McFarlane [1482 - 1239]
  61' S. McFarlane [1482 - 1240]
  61' S. McFarlane [1482 - 1241]
  61' S. McFarlane [1482 - 1242]
  61' S. McFarlane [1482 - 1243]
  61' S. McFarlane [1482 - 1244]
  61' S. McFarlane [1482 - 1245]
  61' S. McFarlane [1482 - 1246]
  61' S. McFarlane [1482 - 1247]
  61' S. McFarlane [1482 - 1248]
  61' S. McFarlane [1482 - 1249]
  61' S. McFarlane [1482 - 1250]
  61' S. McFarlane [1482 - 1251]
  61' S. McFarlane [1482 - 1252]
  61' S. McFarlane [1482 - 1253]
  61' S. McFarlane [1482 - 1254]
  61' S. McFarlane [1482 - 1255]
  61' S. McFarlane [1482 - 1256]
  61' S. McFarlane [1482 - 1257]
  61' S. McFarlane [1482 - 1258]
  61' S. McFarlane [1482 - 1259]
  61' S. McFarlane [1482 - 1260]
  61' S. McFarlane [1482 - 1261]
  61' S. McFarlane [1482 - 1262]
  61' S. McFarlane [1482 - 1263]
  61' S. McFarlane [1482 - 1264]
  61' S. McFarlane [1482 - 1265]
  61' S. McFarlane [1482 - 1266]
  61' S. McFarlane [1482 - 1267]
  61' S. McFarlane [1482 - 1268]
  61' S. McFarlane [1482 - 1269]
  61' S. McFarlane [1482 - 1270]
  61' S. McFarlane [1482 - 1271]
  61' S. McFarlane [1482 - 1272]
  61' S. McFarlane [1482 - 1273]
  61' S. McFarlane [1482 - 1274]
  61' S. McFarlane [1482 - 1275]
  61' S. McFarlane [1482 - 1276]
  61' S. McFarlane [1482 - 1277]
  61' S. McFarlane [1482 - 1278]
  61' S. McFarlane [1482 - 1279]
  61' S. McFarlane [1482 - 1280]
  61' S. McFarlane [1482 - 1281]
  61' S. McFarlane [1482 - 1282]
  61' S. McFarlane [1482 - 1283]
  61' S. McFarlane [1482 - 1284]
  61' S. McFarlane [1482 - 1285]
  61' S. McFarlane [1482 - 1286]
  61' S. McFarlane [1482 - 1287]
  61' S. McFarlane [1482 - 1288]
  61' S. McFarlane [1482 - 1289]
  61' S. McFarlane [1482 - 1290]
  61' S. McFarlane [1482 - 1291]
  61' S. McFarlane [1482 - 1292]
  61' S. McFarlane [1482 - 1293]
  61' S. McFarlane [1482 - 1294]
  61' S. McFarlane [1482 - 1295]
  61' S. McFarlane [1482 - 1296]
  61' S. McFarlane [1482 - 1297]
  61' S. McFarlane [1482 - 1298]
  61' S. McFarlane [1482 - 1299]
  61' S. McFarlane [1482 - 1300]
  61' S. McFarlane [1482 - 1301]
  61' S. McFarlane [1482 - 1302]
  61' S. McFarlane [1482 - 1303]
  61' S. McFarlane [1482 - 1304]
  61' S. McFarlane [1482 - 1305]
  61' S. McFarlane [1482 - 1306]
  61' S. McFarlane [1482 - 1307]
  61' S. McFarlane [1482 - 1308]
  61' S. McFarlane [1482 - 1309]
  61' S. McFarlane [1482 - 1310]
  61' S. McFarlane [1482 - 1311]
  61' S. McFarlane [1482 - 1312]
  61' S. McFarlane [1482 - 1313]
  61' S. McFarlane [1482 - 1314]
  61' S. McFarlane [1482 - 1315]
  61' S. McFarlane [1482 - 1316]
  61' S. McFarlane [1482 - 1317]
  61' S. McFarlane [1482 - 1318]
  61' S. McFarlane [1482 - 1319]
  61' S. McFarlane [1482 - 1320]
  61' S. McFarlane [1482 - 1321]
  61' S. McFarlane [1482 - 1322]
  61' S. McFarlane [1482 - 1323]
  61' S. McFarlane [1482 - 1324]
  61' S. McFarlane [1482 - 1325]
  61' S. McFarlane [1482 - 1326]
  61' S. McFarlane [1482 - 1327]
  61' S. McFarlane [1482 - 1328]
  61' S. McFarlane [1482 - 1329]
  61' S. McFarlane [1482 - 1330]
  61' S. McFarlane [1482 - 1331]
  61' S. McFarlane [1482 - 1332]
  61' S. McFarlane [1482 - 1333]
  61' S. McFarlane [1482 - 1334]
  61' S. McFarlane [1482 - 1335]
  61' S. McFarlane [1482 - 1336]
  61' S. McFarlane [1482 - 1337]
  61' S. McFarlane [1482 - 1338]
  61' S. McFarlane [1482 - 1339]
  61' S. McFarlane [1482 - 1340]
  61' S. McFarlane [1482 - 1341]
  61' S. McFarlane [1482 - 1342]
  61' S. McFarlane [1482 - 1343]
  61' S. McFarlane [1482 - 1344]
  61' S. McFarlane [1482 - 1345]
  61' S. McFarlane [1482 - 1346]
  61' S. McFarlane [1482 - 1347]
  61' S. McFarlane [1482 - 1348]
  61' S. McFarlane [1482 - 1349]
  61' S. McFarlane [1482 - 1350]
  61' S. McFarlane [1482 - 1351]
  61' S. McFarlane [1482 - 1352]
  61' S. McFarlane [1482 - 1353]
  61' S. McFarlane [1482 - 1354]
  61' S. McFarlane [1482 - 1355]
  61' S. McFarlane [1482 - 1356]
  61' S. McFarlane [1482 - 1357]
  61' S. McFarlane [1482 - 1358]
  61' S. McFarlane [1482 - 1359]
  61' S. McFarlane [1482 - 1360]
  61' S. McFarlane [1482 - 1361]
  61' S. McFarlane [1482 - 1362]
  61' S. McFarlane [1482 - 1363]
  61' S. McFarlane [1482 - 1364]
  61' S. McFarlane [1482 - 1365]
  61' S. McFarlane [1482 - 1366]
  61' S. McFarlane [1482 - 1367]
  61' S. McFarlane [1482 - 1368]
  61' S. McFarlane [1482 - 1369]
  61' S. McFarlane [1482 - 1370]
  61' S. McFarlane [1482 - 1371]
  61' S. McFarlane [1482 - 1372]
  61' S. McFarlane [1482 - 1373]
  61' S. McFarlane [1482 - 1374]
  61' S. McFarlane [1482 - 1375]
  61' S. McFarlane [1482 - 1376]
  61' S. McFarlane [1482 - 1377]
  61' S. McFarlane [1482 - 1378]
  61' S. McFarlane [1482 - 1379]
  61' S. McFarlane [1482 - 1380]
  61' S. McFarlane [1482 - 1381]
  61' S. McFarlane [1482 - 1382]
  61' S. McFarlane [1482 - 1383]
  61' S. McFarlane [1482 - 1384]
  61' S. McFarlane [1482 - 1385]
  61' S. McFarlane [1482 - 1386]
  61' S. McFarlane [1482 - 1387]
  61' S. McFarlane [1482 - 1388]
  61' S. McFarlane [1482 - 1389]
  61' S. McFarlane [1482 - 1390]
  61' S. McFarlane [1482 - 1391]
  61' S. McFarlane [1482 - 1392]
  61' S. McFarlane [1482 - 1393]
  61' S. McFarlane [1482 - 1394]
  61' S. McFarlane [1482 - 1395]
  61' S. McFarlane [1482 - 1396]
  61' S. McFarlane [1482 - 1397]
  61' S. McFarlane [1482 - 1398]
  61' S. McFarlane [1482 - 1399]
  61' S. McFarlane [1482 - 1400]
  61' S. McFarlane [1482 - 1401]
  61' S. McFarlane [1482 - 1402]
  61' S. McFarlane [1482 - 1403]
  61' S. McFarlane [1482 - 1404]
  61' S. McFarlane [1482 - 1405]
  61' S. McFarlane [1482 - 1406]
  61' S. McFarlane [1482 - 1407]
  61' S. McFarlane [1482 - 1408]
  61' S. McFarlane [1482 - 1409]
  61' S. McFarlane [1482 - 1410]
  61' S. McFarlane [1482 - 1411]
  61' S. McFarlane [1482 - 1412]
  61' S. McFarlane [1482 - 1413]
  61' S. McFarlane [1482 - 1414]
  61' S. McFarlane [1482 - 1415]
  61' S. McFarlane [1482 - 1416]
  61' S. McFarlane [1482 - 1417]
  61' S. McFarlane [1482 - 1418]
  61' S. McFarlane [1482 - 1419]
  61' S. McFarlane [1482 - 1420]
  61' S. McFarlane [1482 - 1421]
  61' S. McFarlane [1482 - 1422]
  61' S. McFarlane [1482 - 1423]
  61' S. McFarlane [1482 - 1424]
  61' S. McFarlane [1482 - 1425]
  61' S. McFarlane [1482 - 1426]
  61' S. McFarlane [1482 - 1427]
  61' S. McFarlane [1482 - 1428]
  61' S. McFarlane [1482 - 1429]
  61' S. McFarlane [1482 - 1430]
  61' S. McFarlane [1482 - 1431]
  61' S. McFarlane [1482 - 1432]
  61' S. McFarlane [1482 - 1433]
  61' S. McFarlane [1482 - 1434]
  61' S. McFarlane [1482 - 1435]
  61' S. McFarlane [1482 - 1436]
  61' S. McFarlane [1482 - 1437]
  61' S. McFarlane [1482 - 1438]
  61' S. McFarlane [1482 - 1439]
  61' S. McFarlane [1482 - 1440]
  61' S. McFarlane [1482 - 1441]
  61' S. McFarlane [1482 - 1442]
  61' S. McFarlane [1482 - 1443]
  61' S. McFarlane [1482 - 1444]
  61' S. McFarlane [1482 - 1445]
  61' S. McFarlane [1482 - 1446]
  61' S. McFarlane [1482 - 1447]
  61' S. McFarlane [1482 - 1448]
  61' S. McFarlane [1482 - 1449]
  61' S. McFarlane [1482 - 1450]
  61' S. McFarlane [1482 - 1451]
  61' S. McFarlane [1482 - 1452]
  61' S. McFarlane [1482 - 1453]
  61' S. McFarlane [1482 - 1454]
  61' S. McFarlane [1482 - 1455]
  61' S. McFarlane [1482 - 1456]
  61' S. McFarlane [1482 - 1457]
  61' S. McFarlane [1482 - 1458]
  61' S. McFarlane [1482 - 1459]
  61' S. McFarlane [1482 - 1460]
  61' S. McFarlane [1482 - 1461]
  61' S. McFarlane [1482 - 1462]
  61' S. McFarlane [1482 - 1463]
  61' S. McFarlane [1482 - 1464]
  61' S. McFarlane [1482 - 1465]
  61' S. McFarlane [1482 - 1466]
  61' S. McFarlane [1482 - 1467]
  61' S. McFarlane [1482 - 1468]
  61' S. McFarlane [1482 - 1469]
  61' S. McFarlane [1482 - 1470]
  61' S. McFarlane [1482 - 1471]
  61' S. McFarlane [1482 - 1472]
  61' S. McFarlane [1482 - 1473]
  61' S. McFarlane [1482 - 1474]
  61' S. McFarlane [1482 - 1475]
  61' S. McFarlane [1482 - 1476]
  61' S. McFarlane [1482 - 1477]
  61' S. McFarlane [1482 - 1478]
  61' S. McFarlane [1482 - 1479]
  61' S. McFarlane [1482 - 1480]
  61' S. McFarlane [1482 - 1481]
  61' S. McFarlane [1482 - 1482]
3
2
Austin Bold
Austin Bold
  1' L. Solignac [1 - 0]
  1' L. Solignac [2 - 0]
  1' L. Solignac [3 - 0]
  1' L. Solignac [4 - 0]
  1' L. Solignac [5 - 0]
  1' L. Solignac [6 - 0]
  1' L. Solignac [7 - 0]
  1' L. Solignac [8 - 0]
  1' L. Solignac [9 - 0]
  1' L. Solignac [10 - 0]
  1' L. Solignac [11 - 0]
  1' L. Solignac [12 - 0]
  1' L. Solignac [13 - 0]
  1' L. Solignac [14 - 0]
  1' L. Solignac [15 - 0]
  1' L. Solignac [16 - 0]
  1' L. Solignac [17 - 0]
  1' L. Solignac [18 - 0]
  1' L. Solignac [19 - 0]
  1' L. Solignac [20 - 0]
  1' L. Solignac [21 - 0]
  1' L. Solignac [22 - 0]
  1' L. Solignac [23 - 0]
  1' L. Solignac [24 - 0]
  1' L. Solignac [25 - 0]
  1' L. Solignac [26 - 0]
  1' L. Solignac [27 - 0]
  1' L. Solignac [28 - 0]
  1' L. Solignac [29 - 0]
  1' L. Solignac [30 - 0]
  1' L. Solignac [31 - 0]
  1' L. Solignac [32 - 0]
  1' L. Solignac [33 - 0]
  1' L. Solignac [34 - 0]
  1' L. Solignac [35 - 0]
  1' L. Solignac [36 - 0]
  1' L. Solignac [37 - 0]
  1' L. Solignac [38 - 0]
  1' L. Solignac [39 - 0]
  1' L. Solignac [40 - 0]
  1' L. Solignac [41 - 0]
  1' L. Solignac [42 - 0]
  1' L. Solignac [43 - 0]
  1' L. Solignac [44 - 0]
  1' L. Solignac [45 - 0]
  1' L. Solignac [46 - 0]
  1' L. Solignac [47 - 0]
  1' L. Solignac [48 - 0]
  1' L. Solignac [49 - 0]
  1' L. Solignac [50 - 0]
  1' L. Solignac [51 - 0]
  1' L. Solignac [52 - 0]
  1' L. Solignac [53 - 0]
  1' L. Solignac [54 - 0]
  1' L. Solignac [55 - 0]
  1' L. Solignac [56 - 0]
  1' L. Solignac [57 - 0]
  1' L. Solignac [58 - 0]
  1' L. Solignac [59 - 0]
  1' L. Solignac [60 - 0]
  1' L. Solignac [61 - 0]
  1' L. Solignac [62 - 0]
  1' L. Solignac [63 - 0]
  1' L. Solignac [64 - 0]
  1' L. Solignac [65 - 0]
  1' L. Solignac [66 - 0]
  1' L. Solignac [67 - 0]
  1' L. Solignac [68 - 0]
  1' L. Solignac [69 - 0]
  1' L. Solignac [70 - 0]
  1' L. Solignac [71 - 0]
  1' L. Solignac [72 - 0]
  1' L. Solignac [73 - 0]
  1' L. Solignac [74 - 0]
  1' L. Solignac [75 - 0]
  1' L. Solignac [76 - 0]
  1' L. Solignac [77 - 0]
  1' L. Solignac [78 - 0]
  1' L. Solignac [79 - 0]
  1' L. Solignac [80 - 0]
  1' L. Solignac [81 - 0]
  1' L. Solignac [82 - 0]
  1' L. Solignac [83 - 0]
  1' L. Solignac [84 - 0]
  1' L. Solignac [85 - 0]
  1' L. Solignac [86 - 0]
  1' L. Solignac [87 - 0]
  1' L. Solignac [88 - 0]
  1' L. Solignac [89 - 0]
  1' L. Solignac [90 - 0]
  1' L. Solignac [91 - 0]
  1' L. Solignac [92 - 0]
  1' L. Solignac [93 - 0]
  1' L. Solignac [94 - 0]
  1' L. Solignac [95 - 0]
  1' L. Solignac [96 - 0]
  1' L. Solignac [97 - 0]
  1' L. Solignac [98 - 0]
  1' L. Solignac [99 - 0]
  1' L. Solignac [100 - 0]
  1' L. Solignac [101 - 0]
  1' L. Solignac [102 - 0]
  1' L. Solignac [103 - 0]
  1' L. Solignac [104 - 0]
  1' L. Solignac [105 - 0]
  1' L. Solignac [106 - 0]
  1' L. Solignac [107 - 0]
  1' L. Solignac [108 - 0]
  1' L. Solignac [109 - 0]
  1' L. Solignac [110 - 0]
  1' L. Solignac [111 - 0]
  1' L. Solignac [112 - 0]
  1' L. Solignac [113 - 0]
  1' L. Solignac [114 - 0]
  1' L. Solignac [115 - 0]
  1' L. Solignac [116 - 0]
  1' L. Solignac [117 - 0]
  1' L. Solignac [118 - 0]
  1' L. Solignac [119 - 0]
  1' L. Solignac [120 - 0]
  1' L. Solignac [121 - 0]
  1' L. Solignac [122 - 0]
  1' L. Solignac [123 - 0]
  1' L. Solignac [124 - 0]
  1' L. Solignac [125 - 0]
  1' L. Solignac [126 - 0]
  1' L. Solignac [127 - 0]
  1' L. Solignac [128 - 0]
  1' L. Solignac [129 - 0]
  1' L. Solignac [130 - 0]
  1' L. Solignac [131 - 0]
  1' L. Solignac [132 - 0]
  1' L. Solignac [133 - 0]
  1' L. Solignac [134 - 0]
  1' L. Solignac [135 - 0]
  1' L. Solignac [136 - 0]
  1' L. Solignac [137 - 0]
  1' L. Solignac [138 - 0]
  1' L. Solignac [139 - 0]
  1' L. Solignac [140 - 0]
  1' L. Solignac [141 - 0]
  1' L. Solignac [142 - 0]
  1' L. Solignac [143 - 0]
  1' L. Solignac [144 - 0]
  1' L. Solignac [145 - 0]
  1' L. Solignac [146 - 0]
  1' L. Solignac [147 - 0]
  1' L. Solignac [148 - 0]
  1' L. Solignac [149 - 0]
  1' L. Solignac [150 - 0]
  1' L. Solignac [151 - 0]
  1' L. Solignac [152 - 0]
  1' L. Solignac [153 - 0]
  1' L. Solignac [154 - 0]
  1' L. Solignac [155 - 0]
  1' L. Solignac [156 - 0]
  1' L. Solignac [157 - 0]
  1' L. Solignac [158 - 0]
  1' L. Solignac [159 - 0]
  1' L. Solignac [160 - 0]
  1' L. Solignac [161 - 0]
  1' L. Solignac [162 - 0]
  1' L. Solignac [163 - 0]
  1' L. Solignac [164 - 0]
  1' L. Solignac [165 - 0]
  1' L. Solignac [166 - 0]
  1' L. Solignac [167 - 0]
  1' L. Solignac [168 - 0]
  1' L. Solignac [169 - 0]
  1' L. Solignac [170 - 0]
  1' L. Solignac [171 - 0]
  1' L. Solignac [172 - 0]
  1' L. Solignac [173 - 0]
  1' L. Solignac [174 - 0]
  1' L. Solignac [175 - 0]
  1' L. Solignac [176 - 0]
  1' L. Solignac [177 - 0]
  1' L. Solignac [178 - 0]
  1' L. Solignac [179 - 0]
  1' L. Solignac [180 - 0]
  1' L. Solignac [181 - 0]
  1' L. Solignac [182 - 0]
  1' L. Solignac [183 - 0]
  1' L. Solignac [184 - 0]
  1' L. Solignac [185 - 0]
  1' L. Solignac [186 - 0]
  1' L. Solignac [187 - 0]
  1' L. Solignac [188 - 0]
  1' L. Solignac [189 - 0]
  1' L. Solignac [190 - 0]
  1' L. Solignac [191 - 0]
  1' L. Solignac [192 - 0]
  1' L. Solignac [193 - 0]
  1' L. Solignac [194 - 0]
  1' L. Solignac [195 - 0]
  1' L. Solignac [196 - 0]
  1' L. Solignac [197 - 0]
  1' L. Solignac [198 - 0]
  1' L. Solignac [199 - 0]
  1' L. Solignac [200 - 0]
  1' L. Solignac [201 - 0]
  1' L. Solignac [202 - 0]
  1' L. Solignac [203 - 0]
  1' L. Solignac [204 - 0]
  1' L. Solignac [205 - 0]
  1' L. Solignac [206 - 0]
  1' L. Solignac [207 - 0]
  1' L. Solignac [208 - 0]
  1' L. Solignac [209 - 0]
  1' L. Solignac [210 - 0]
  1' L. Solignac [211 - 0]
  1' L. Solignac [212 - 0]
  1' L. Solignac [213 - 0]
  1' L. Solignac [214 - 0]
  1' L. Solignac [215 - 0]
  1' L. Solignac [216 - 0]
  1' L. Solignac [217 - 0]
  1' L. Solignac [218 - 0]
  1' L. Solignac [219 - 0]
  1' L. Solignac [220 - 0]
  1' L. Solignac [221 - 0]
  1' L. Solignac [222 - 0]
  1' L. Solignac [223 - 0]
  1' L. Solignac [224 - 0]
  1' L. Solignac [225 - 0]
  1' L. Solignac [226 - 0]
  1' L. Solignac [227 - 0]
  1' L. Solignac [228 - 0]
  1' L. Solignac [229 - 0]
  1' L. Solignac [230 - 0]
  1' L. Solignac [231 - 0]
  1' L. Solignac [232 - 0]
  1' L. Solignac [233 - 0]
  1' L. Solignac [234 - 0]
  1' L. Solignac [235 - 0]
  1' L. Solignac [236 - 0]
  1' L. Solignac [237 - 0]
  1' L. Solignac [238 - 0]
  1' L. Solignac [239 - 0]
  1' L. Solignac [240 - 0]
  1' L. Solignac [241 - 0]
  1' L. Solignac [242 - 0]
  1' L. Solignac [243 - 0]
  1' L. Solignac [244 - 0]
  1' L. Solignac [245 - 0]
  1' L. Solignac [246 - 0]
  1' L. Solignac [247 - 0]
  1' L. Solignac [248 - 0]
  1' L. Solignac [249 - 0]
  1' L. Solignac [250 - 0]
  1' L. Solignac [251 - 0]
  1' L. Solignac [252 - 0]
  1' L. Solignac [253 - 0]
  1' L. Solignac [254 - 0]
  1' L. Solignac [255 - 0]
  1' L. Solignac [256 - 0]
  1' L. Solignac [257 - 0]
  1' L. Solignac [258 - 0]
  1' L. Solignac [259 - 0]
  1' L. Solignac [260 - 0]
  1' L. Solignac [261 - 0]
  1' L. Solignac [262 - 0]
  1' L. Solignac [263 - 0]
  1' L. Solignac [264 - 0]
  1' L. Solignac [265 - 0]
  1' L. Solignac [266 - 0]
  1' L. Solignac [267 - 0]
  1' L. Solignac [268 - 0]
  1' L. Solignac [269 - 0]
  1' L. Solignac [270 - 0]
  1' L. Solignac [271 - 0]
  1' L. Solignac [272 - 0]
  1' L. Solignac [273 - 0]
  1' L. Solignac [274 - 0]
  1' L. Solignac [275 - 0]
  1' L. Solignac [276 - 0]
  1' L. Solignac [277 - 0]
  1' L. Solignac [278 - 0]
  1' L. Solignac [279 - 0]
  1' L. Solignac [280 - 0]
  1' L. Solignac [281 - 0]
  1' L. Solignac [282 - 0]
  1' L. Solignac [283 - 0]
  1' L. Solignac [284 - 0]
  1' L. Solignac [285 - 0]
  1' L. Solignac [286 - 0]
  1' L. Solignac [287 - 0]
  1' L. Solignac [288 - 0]
  1' L. Solignac [289 - 0]
  1' L. Solignac [290 - 0]
  1' L. Solignac [291 - 0]
  1' L. Solignac [292 - 0]
  1' L. Solignac [293 - 0]
  1' L. Solignac [294 - 0]
  1' L. Solignac [295 - 0]
  1' L. Solignac [296 - 0]
  1' L. Solignac [297 - 0]
  1' L. Solignac [298 - 0]
  1' L. Solignac [299 - 0]
  1' L. Solignac [300 - 0]
  1' L. Solignac [301 - 0]
  1' L. Solignac [302 - 0]
  1' L. Solignac [303 - 0]
  1' L. Solignac [304 - 0]
  1' L. Solignac [305 - 0]
  1' L. Solignac [306 - 0]
  1' L. Solignac [307 - 0]
  1' L. Solignac [308 - 0]
  1' L. Solignac [309 - 0]
  1' L. Solignac [310 - 0]
  1' L. Solignac [311 - 0]
  1' L. Solignac [312 - 0]
  1' L. Solignac [313 - 0]
  1' L. Solignac [314 - 0]
  1' L. Solignac [315 - 0]
  1' L. Solignac [316 - 0]
  1' L. Solignac [317 - 0]
  1' L. Solignac [318 - 0]
  1' L. Solignac [319 - 0]
  1' L. Solignac [320 - 0]
  1' L. Solignac [321 - 0]
  1' L. Solignac [322 - 0]
  1' L. Solignac [323 - 0]
  1' L. Solignac [324 - 0]
  1' L. Solignac [325 - 0]
  1' L. Solignac [326 - 0]
  1' L. Solignac [327 - 0]
  1' L. Solignac [328 - 0]
  1' L. Solignac [329 - 0]
  1' L. Solignac [330 - 0]
  1' L. Solignac [331 - 0]
  1' L. Solignac [332 - 0]
  1' L. Solignac [333 - 0]
  1' L. Solignac [334 - 0]
  1' L. Solignac [335 - 0]
  1' L. Solignac [336 - 0]
  1' L. Solignac [337 - 0]
  1' L. Solignac [338 - 0]
  1' L. Solignac [339 - 0]
  1' L. Solignac [340 - 0]
  1' L. Solignac [341 - 0]
  1' L. Solignac [342 - 0]
  1' L. Solignac [343 - 0]
  1' L. Solignac [344 - 0]
  1' L. Solignac [345 - 0]
  1' L. Solignac [346 - 0]
  1' L. Solignac [347 - 0]
  1' L. Solignac [348 - 0]
  1' L. Solignac [349 - 0]
  1' L. Solignac [350 - 0]
  1' L. Solignac [351 - 0]
  1' L. Solignac [352 - 0]
  1' L. Solignac [353 - 0]
  1' L. Solignac [354 - 0]
  1' L. Solignac [355 - 0]
  1' L. Solignac [356 - 0]
  1' L. Solignac [357 - 0]
  1' L. Solignac [358 - 0]
  1' L. Solignac [359 - 0]
  1' L. Solignac [360 - 0]
  1' L. Solignac [361 - 0]
  1' L. Solignac [362 - 0]
  1' L. Solignac [363 - 0]
  1' L. Solignac [364 - 0]
  1' L. Solignac [365 - 0]
  1' L. Solignac [366 - 0]
  1' L. Solignac [367 - 0]
  1' L. Solignac [368 - 0]
  1' L. Solignac [369 - 0]
  1' L. Solignac [370 - 0]
  1' L. Solignac [371 - 0]
  1' L. Solignac [372 - 0]
  1' L. Solignac [373 - 0]
  1' L. Solignac [374 - 0]
  1' L. Solignac [375 - 0]
  1' L. Solignac [376 - 0]
  1' L. Solignac [377 - 0]
  1' L. Solignac [378 - 0]
  1' L. Solignac [379 - 0]
  1' L. Solignac [380 - 0]
  1' L. Solignac [381 - 0]
  1' L. Solignac [382 - 0]
  1' L. Solignac [383 - 0]
  1' L. Solignac [384 - 0]
  1' L. Solignac [385 - 0]
  1' L. Solignac [386 - 0]
  1' L. Solignac [387 - 0]
  1' L. Solignac [388 - 0]
  1' L. Solignac [389 - 0]
  1' L. Solignac [390 - 0]
  1' L. Solignac [391 - 0]
  1' L. Solignac [392 - 0]
  1' L. Solignac [393 - 0]
  1' L. Solignac [394 - 0]
  1' L. Solignac [395 - 0]
  1' L. Solignac [396 - 0]
  1' L. Solignac [397 - 0]
  1' L. Solignac [398 - 0]
  1' L. Solignac [399 - 0]
  1' L. Solignac [400 - 0]
  1' L. Solignac [401 - 0]
  1' L. Solignac [402 - 0]
  1' L. Solignac [403 - 0]
  1' L. Solignac [404 - 0]
  1' L. Solignac [405 - 0]
  1' L. Solignac [406 - 0]
  1' L. Solignac [407 - 0]
  1' L. Solignac [408 - 0]
  1' L. Solignac [409 - 0]
  1' L. Solignac [410 - 0]
  1' L. Solignac [411 - 0]
  1' L. Solignac [412 - 0]
  1' L. Solignac [413 - 0]
  1' L. Solignac [414 - 0]
  1' L. Solignac [415 - 0]
  1' L. Solignac [416 - 0]
  1' L. Solignac [417 - 0]
  1' L. Solignac [418 - 0]
  1' L. Solignac [419 - 0]
  1' L. Solignac [420 - 0]
  1' L. Solignac [421 - 0]
  1' L. Solignac [422 - 0]
  1' L. Solignac [423 - 0]
  1' L. Solignac [424 - 0]
  1' L. Solignac [425 - 0]
  1' L. Solignac [426 - 0]
  1' L. Solignac [427 - 0]
  1' L. Solignac [428 - 0]
  1' L. Solignac [429 - 0]
  1' L. Solignac [430 - 0]
  1' L. Solignac [431 - 0]
  1' L. Solignac [432 - 0]
  1' L. Solignac [433 - 0]
  1' L. Solignac [434 - 0]
  1' L. Solignac [435 - 0]
  1' L. Solignac [436 - 0]
  1' L. Solignac [437 - 0]
  1' L. Solignac [438 - 0]
  1' L. Solignac [439 - 0]
  1' L. Solignac [440 - 0]
  1' L. Solignac [441 - 0]
  1' L. Solignac [442 - 0]
  1' L. Solignac [443 - 0]
  1' L. Solignac [444 - 0]
  1' L. Solignac [445 - 0]
  1' L. Solignac [446 - 0]
  1' L. Solignac [447 - 0]
  1' L. Solignac [448 - 0]
  1' L. Solignac [449 - 0]
  1' L. Solignac [450 - 0]
  1' L. Solignac [451 - 0]
  1' L. Solignac [452 - 0]
  1' L. Solignac [453 - 0]
  1' L. Solignac [454 - 0]
  1' L. Solignac [455 - 0]
  1' L. Solignac [456 - 0]
  1' L. Solignac [457 - 0]
  1' L. Solignac [458 - 0]
  1' L. Solignac [459 - 0]
  1' L. Solignac [460 - 0]
  1' L. Solignac [461 - 0]
  1' L. Solignac [462 - 0]
  1' L. Solignac [463 - 0]
  1' L. Solignac [464 - 0]
  1' L. Solignac [465 - 0]
  1' L. Solignac [466 - 0]
  1' L. Solignac [467 - 0]
  1' L. Solignac [468 - 0]
  1' L. Solignac [469 - 0]
  1' L. Solignac [470 - 0]
  1' L. Solignac [471 - 0]
  1' L. Solignac [472 - 0]
  1' L. Solignac [473 - 0]
  1' L. Solignac [474 - 0]
  1' L. Solignac [475 - 0]
  1' L. Solignac [476 - 0]
  1' L. Solignac [477 - 0]
  1' L. Solignac [478 - 0]
  1' L. Solignac [479 - 0]
  1' L. Solignac [480 - 0]
  1' L. Solignac [481 - 0]
  1' L. Solignac [482 - 0]
  1' L. Solignac [483 - 0]
  1' L. Solignac [484 - 0]
  1' L. Solignac [485 - 0]
  1' L. Solignac [486 - 0]
  1' L. Solignac [487 - 0]
  1' L. Solignac [488 - 0]
  1' L. Solignac [489 - 0]
  1' L. Solignac [490 - 0]
  1' L. Solignac [491 - 0]
  1' L. Solignac [492 - 0]
  1' L. Solignac [493 - 0]
  1' L. Solignac [494 - 0]
  1' L. Solignac [495 - 0]
  1' L. Solignac [496 - 0]
  1' L. Solignac [497 - 0]
  1' L. Solignac [498 - 0]
  1' L. Solignac [499 - 0]
  1' L. Solignac [500 - 0]
  1' L. Solignac [501 - 0]
  1' L. Solignac [502 - 0]
  1' L. Solignac [503 - 0]
  1' L. Solignac [504 - 0]
  1' L. Solignac [505 - 0]
  1' L. Solignac [506 - 0]
  1' L. Solignac [507 - 0]
  1' L. Solignac [508 - 0]
  1' L. Solignac [509 - 0]
  1' L. Solignac [510 - 0]
  1' L. Solignac [511 - 0]
  1' L. Solignac [512 - 0]
  1' L. Solignac [513 - 0]
  1' L. Solignac [514 - 0]
  1' L. Solignac [515 - 0]
  1' L. Solignac [516 - 0]
  1' L. Solignac [517 - 0]
  1' L. Solignac [518 - 0]
  1' L. Solignac [519 - 0]
  1' L. Solignac [520 - 0]
  1' L. Solignac [521 - 0]
  1' L. Solignac [522 - 0]
  1' L. Solignac [523 - 0]
  1' L. Solignac [524 - 0]
  1' L. Solignac [525 - 0]
  1' L. Solignac [526 - 0]
  1' L. Solignac [527 - 0]
  1' L. Solignac [528 - 0]
  1' L. Solignac [529 - 0]
  1' L. Solignac [530 - 0]
  1' L. Solignac [531 - 0]
  1' L. Solignac [532 - 0]
  1' L. Solignac [533 - 0]
  1' L. Solignac [534 - 0]
  1' L. Solignac [535 - 0]
  1' L. Solignac [536 - 0]
  1' L. Solignac [537 - 0]
  1' L. Solignac [538 - 0]
  1' L. Solignac [539 - 0]
  1' L. Solignac [540 - 0]
  1' L. Solignac [541 - 0]
  1' L. Solignac [542 - 0]
  1' L. Solignac [543 - 0]
  1' L. Solignac [544 - 0]
  1' L. Solignac [545 - 0]
  1' L. Solignac [546 - 0]
  1' L. Solignac [547 - 0]
  1' L. Solignac [548 - 0]
  1' L. Solignac [549 - 0]
  1' L. Solignac [550 - 0]
  1' L. Solignac [551 - 0]
  1' L. Solignac [552 - 0]
  1' L. Solignac [553 - 0]
  1' L. Solignac [554 - 0]
  1' L. Solignac [555 - 0]
  1' L. Solignac [556 - 0]
  1' L. Solignac [557 - 0]
  1' L. Solignac [558 - 0]
  1' L. Solignac [559 - 0]
  1' L. Solignac [560 - 0]
  1' L. Solignac [561 - 0]
  1' L. Solignac [562 - 0]
  1' L. Solignac [563 - 0]
  1' L. Solignac [564 - 0]
  1' L. Solignac [565 - 0]
  1' L. Solignac [566 - 0]
  1' L. Solignac [567 - 0]
  1' L. Solignac [568 - 0]
  1' L. Solignac [569 - 0]
  1' L. Solignac [570 - 0]
  1' L. Solignac [571 - 0]
  1' L. Solignac [572 - 0]
  1' L. Solignac [573 - 0]
  1' L. Solignac [574 - 0]
  1' L. Solignac [575 - 0]
  1' L. Solignac [576 - 0]
  1' L. Solignac [577 - 0]
  1' L. Solignac [578 - 0]
  1' L. Solignac [579 - 0]
  1' L. Solignac [580 - 0]
  1' L. Solignac [581 - 0]
  1' L. Solignac [582 - 0]
  1' L. Solignac [583 - 0]
  1' L. Solignac [584 - 0]
  1' L. Solignac [585 - 0]
  1' L. Solignac [586 - 0]
  1' L. Solignac [587 - 0]
  1' L. Solignac [588 - 0]
  1' L. Solignac [589 - 0]
  1' L. Solignac [590 - 0]
  1' L. Solignac [591 - 0]
  1' L. Solignac [592 - 0]
  1' L. Solignac [593 - 0]
  1' L. Solignac [594 - 0]
  1' L. Solignac [595 - 0]
  1' L. Solignac [596 - 0]
  1' L. Solignac [597 - 0]
  1' L. Solignac [598 - 0]
  1' L. Solignac [599 - 0]
  1' L. Solignac [600 - 0]
  1' L. Solignac [601 - 0]
  1' L. Solignac [602 - 0]
  1' L. Solignac [603 - 0]
  1' L. Solignac [604 - 0]
  1' L. Solignac [605 - 0]
  1' L. Solignac [606 - 0]
  1' L. Solignac [607 - 0]
  1' L. Solignac [608 - 0]
  1' L. Solignac [609 - 0]
  1' L. Solignac [610 - 0]
  1' L. Solignac [611 - 0]
  1' L. Solignac [612 - 0]
  1' L. Solignac [613 - 0]
  1' L. Solignac [614 - 0]
  1' L. Solignac [615 - 0]
  1' L. Solignac [616 - 0]
  1' L. Solignac [617 - 0]
  1' L. Solignac [618 - 0]
  1' L. Solignac [619 - 0]
  1' L. Solignac [620 - 0]
  1' L. Solignac [621 - 0]
  1' L. Solignac [622 - 0]
  1' L. Solignac [623 - 0]
  1' L. Solignac [624 - 0]
  1' L. Solignac [625 - 0]
  1' L. Solignac [626 - 0]
  1' L. Solignac [627 - 0]
  1' L. Solignac [628 - 0]
  1' L. Solignac [629 - 0]
  1' L. Solignac [630 - 0]
  1' L. Solignac [631 - 0]
  1' L. Solignac [632 - 0]
  1' L. Solignac [633 - 0]
  1' L. Solignac [634 - 0]
  1' L. Solignac [635 - 0]
  1' L. Solignac [636 - 0]
  1' L. Solignac [637 - 0]
  1' L. Solignac [638 - 0]
  1' L. Solignac [639 - 0]
  1' L. Solignac [640 - 0]
  1' L. Solignac [641 - 0]
  1' L. Solignac [642 - 0]
  1' L. Solignac [643 - 0]
  1' L. Solignac [644 - 0]
  1' L. Solignac [645 - 0]
  1' L. Solignac [646 - 0]
  1' L. Solignac [647 - 0]
  1' L. Solignac [648 - 0]
  1' L. Solignac [649 - 0]
  1' L. Solignac [650 - 0]
  1' L. Solignac [651 - 0]
  1' L. Solignac [652 - 0]
  1' L. Solignac [653 - 0]
  1' L. Solignac [654 - 0]
  1' L. Solignac [655 - 0]
  1' L. Solignac [656 - 0]
  1' L. Solignac [657 - 0]
  1' L. Solignac [658 - 0]
  1' L. Solignac [659 - 0]
  1' L. Solignac [660 - 0]
  1' L. Solignac [661 - 0]
  1' L. Solignac [662 - 0]
  1' L. Solignac [663 - 0]
  1' L. Solignac [664 - 0]
  1' L. Solignac [665 - 0]
  1' L. Solignac [666 - 0]
  1' L. Solignac [667 - 0]
  1' L. Solignac [668 - 0]
  1' L. Solignac [669 - 0]
  1' L. Solignac [670 - 0]
  1' L. Solignac [671 - 0]
  1' L. Solignac [672 - 0]
  1' L. Solignac [673 - 0]
  1' L. Solignac [674 - 0]
  1' L. Solignac [675 - 0]
  1' L. Solignac [676 - 0]
  1' L. Solignac [677 - 0]
  1' L. Solignac [678 - 0]
  1' L. Solignac [679 - 0]
  1' L. Solignac [680 - 0]
  1' L. Solignac [681 - 0]
  1' L. Solignac [682 - 0]
  1' L. Solignac [683 - 0]
  1' L. Solignac [684 - 0]
  1' L. Solignac [685 - 0]
  1' L. Solignac [686 - 0]
  1' L. Solignac [687 - 0]
  1' L. Solignac [688 - 0]
  1' L. Solignac [689 - 0]
  1' L. Solignac [690 - 0]
  1' L. Solignac [691 - 0]
  1' L. Solignac [692 - 0]
  1' L. Solignac [693 - 0]
  1' L. Solignac [694 - 0]
  1' L. Solignac [695 - 0]
  1' L. Solignac [696 - 0]
  1' L. Solignac [697 - 0]
  1' L. Solignac [698 - 0]
  1' L. Solignac [699 - 0]
  1' L. Solignac [700 - 0]
  1' L. Solignac [701 - 0]
  1' L. Solignac [702 - 0]
  1' L. Solignac [703 - 0]
  1' L. Solignac [704 - 0]
  1' L. Solignac [705 - 0]
  1' L. Solignac [706 - 0]
  1' L. Solignac [707 - 0]
  1' L. Solignac [708 - 0]
  1' L. Solignac [709 - 0]
  1' L. Solignac [710 - 0]
  1' L. Solignac [711 - 0]
  1' L. Solignac [712 - 0]
  1' L. Solignac [713 - 0]
  1' L. Solignac [714 - 0]
  1' L. Solignac [715 - 0]
  1' L. Solignac [716 - 0]
  1' L. Solignac [717 - 0]
  1' L. Solignac [718 - 0]
  1' L. Solignac [719 - 0]
  1' L. Solignac [720 - 0]
  1' L. Solignac [721 - 0]
  1' L. Solignac [722 - 0]
  1' L. Solignac [723 - 0]
  1' L. Solignac [724 - 0]
  1' L. Solignac [725 - 0]
  1' L. Solignac [726 - 0]
  1' L. Solignac [727 - 0]
  1' L. Solignac [728 - 0]
  1' L. Solignac [729 - 0]
  1' L. Solignac [730 - 0]
  1' L. Solignac [731 - 0]
  1' L. Solignac [732 - 0]
  1' L. Solignac [733 - 0]
  1' L. Solignac [734 - 0]
  1' L. Solignac [735 - 0]
  1' L. Solignac [736 - 0]
  1' L. Solignac [737 - 0]
  1' L. Solignac [738 - 0]
  1' L. Solignac [739 - 0]
  1' L. Solignac [740 - 0]
  1' L. Solignac [741 - 0]
  56' C. Parano [742 - 741]
  56' C. Parano [743 - 741]
  56' C. Parano [744 - 741]
  56' C. Parano [745 - 741]
  56' C. Parano [746 - 741]
  56' C. Parano [747 - 741]
  56' C. Parano [748 - 741]
  56' C. Parano [749 - 741]
  56' C. Parano [750 - 741]
  56' C. Parano [751 - 741]
  56' C. Parano [752 - 741]
  56' C. Parano [753 - 741]
  56' C. Parano [754 - 741]
  56' C. Parano [755 - 741]
  56' C. Parano [756 - 741]
  56' C. Parano [757 - 741]
  56' C. Parano [758 - 741]
  56' C. Parano [759 - 741]
  56' C. Parano [760 - 741]
  56' C. Parano [761 - 741]
  56' C. Parano [762 - 741]
  56' C. Parano [763 - 741]
  56' C. Parano [764 - 741]
  56' C. Parano [765 - 741]
  56' C. Parano [766 - 741]
  56' C. Parano [767 - 741]
  56' C. Parano [768 - 741]
  56' C. Parano [769 - 741]
  56' C. Parano [770 - 741]
  56' C. Parano [771 - 741]
  56' C. Parano [772 - 741]
  56' C. Parano [773 - 741]
  56' C. Parano [774 - 741]
  56' C. Parano [775 - 741]
  56' C. Parano [776 - 741]
  56' C. Parano [777 - 741]
  56' C. Parano [778 - 741]
  56' C. Parano [779 - 741]
  56' C. Parano [780 - 741]
  56' C. Parano [781 - 741]
  56' C. Parano [782 - 741]
  56' C. Parano [783 - 741]
  56' C. Parano [784 - 741]
  56' C. Parano [785 - 741]
  56' C. Parano [786 - 741]
  56' C. Parano [787 - 741]
  56' C. Parano [788 - 741]
  56' C. Parano [789 - 741]
  56' C. Parano [790 - 741]
  56' C. Parano [791 - 741]
  56' C. Parano [792 - 741]
  56' C. Parano [793 - 741]
  56' C. Parano [794 - 741]
  56' C. Parano [795 - 741]
  56' C. Parano [796 - 741]
  56' C. Parano [797 - 741]
  56' C. Parano [798 - 741]
  56' C. Parano [799 - 741]
  56' C. Parano [800 - 741]
  56' C. Parano [801 - 741]
  56' C. Parano [802 - 741]
  56' C. Parano [803 - 741]
  56' C. Parano [804 - 741]
  56' C. Parano [805 - 741]
  56' C. Parano [806 - 741]
  56' C. Parano [807 - 741]
  56' C. Parano [808 - 741]
  56' C. Parano [809 - 741]
  56' C. Parano [810 - 741]
  56' C. Parano [811 - 741]
  56' C. Parano [812 - 741]
  56' C. Parano [813 - 741]
  56' C. Parano [814 - 741]
  56' C. Parano [815 - 741]
  56' C. Parano [816 - 741]
  56' C. Parano [817 - 741]
  56' C. Parano [818 - 741]
  56' C. Parano [819 - 741]
  56' C. Parano [820 - 741]
  56' C. Parano [821 - 741]
  56' C. Parano [822 - 741]
  56' C. Parano [823 - 741]
  56' C. Parano [824 - 741]
  56' C. Parano [825 - 741]
  56' C. Parano [826 - 741]
  56' C. Parano [827 - 741]
  56' C. Parano [828 - 741]
  56' C. Parano [829 - 741]
  56' C. Parano [830 - 741]
  56' C. Parano [831 - 741]
  56' C. Parano [832 - 741]
  56' C. Parano [833 - 741]
  56' C. Parano [834 - 741]
  56' C. Parano [835 - 741]
  56' C. Parano [836 - 741]
  56' C. Parano [837 - 741]
  56' C. Parano [838 - 741]
  56' C. Parano [839 - 741]
  56' C. Parano [840 - 741]
  56' C. Parano [841 - 741]
  56' C. Parano [842 - 741]
  56' C. Parano [843 - 741]
  56' C. Parano [844 - 741]
  56' C. Parano [845 - 741]
  56' C. Parano [846 - 741]
  56' C. Parano [847 - 741]
  56' C. Parano [848 - 741]
  56' C. Parano [849 - 741]
  56' C. Parano [850 - 741]
  56' C. Parano [851 - 741]
  56' C. Parano [852 - 741]
  56' C. Parano [853 - 741]
  56' C. Parano [854 - 741]
  56' C. Parano [855 - 741]
  56' C. Parano [856 - 741]
  56' C. Parano [857 - 741]
  56' C. Parano [858 - 741]
  56' C. Parano [859 - 741]
  56' C. Parano [860 - 741]
  56' C. Parano [861 - 741]
  56' C. Parano [862 - 741]
  56' C. Parano [863 - 741]
  56' C. Parano [864 - 741]
  56' C. Parano [865 - 741]
  56' C. Parano [866 - 741]
  56' C. Parano [867 - 741]
  56' C. Parano [868 - 741]
  56' C. Parano [869 - 741]
  56' C. Parano [870 - 741]
  56' C. Parano [871 - 741]
  56' C. Parano [872 - 741]
  56' C. Parano [873 - 741]
  56' C. Parano [874 - 741]
  56' C. Parano [875 - 741]
  56' C. Parano [876 - 741]
  56' C. Parano [877 - 741]
  56' C. Parano [878 - 741]
  56' C. Parano [879 - 741]
  56' C. Parano [880 - 741]
  56' C. Parano [881 - 741]
  56' C. Parano [882 - 741]
  56' C. Parano [883 - 741]
  56' C. Parano [884 - 741]
  56' C. Parano [885 - 741]
  56' C. Parano [886 - 741]
  56' C. Parano [887 - 741]
  56' C. Parano [888 - 741]
  56' C. Parano [889 - 741]
  56' C. Parano [890 - 741]
  56' C. Parano [891 - 741]
  56' C. Parano [892 - 741]
  56' C. Parano [893 - 741]
  56' C. Parano [894 - 741]
  56' C. Parano [895 - 741]
  56' C. Parano [896 - 741]
  56' C. Parano [897 - 741]
  56' C. Parano [898 - 741]
  56' C. Parano [899 - 741]
  56' C. Parano [900 - 741]
  56' C. Parano [901 - 741]
  56' C. Parano [902 - 741]
  56' C. Parano [903 - 741]
  56' C. Parano [904 - 741]
  56' C. Parano [905 - 741]
  56' C. Parano [906 - 741]
  56' C. Parano [907 - 741]
  56' C. Parano [908 - 741]
  56' C. Parano [909 - 741]
  56' C. Parano [910 - 741]
  56' C. Parano [911 - 741]
  56' C. Parano [912 - 741]
  56' C. Parano [913 - 741]
  56' C. Parano [914 - 741]
  56' C. Parano [915 - 741]
  56' C. Parano [916 - 741]
  56' C. Parano [917 - 741]
  56' C. Parano [918 - 741]
  56' C. Parano [919 - 741]
  56' C. Parano [920 - 741]
  56' C. Parano [921 - 741]
  56' C. Parano [922 - 741]
  56' C. Parano [923 - 741]
  56' C. Parano [924 - 741]
  56' C. Parano [925 - 741]
  56' C. Parano [926 - 741]
  56' C. Parano [927 - 741]
  56' C. Parano [928 - 741]
  56' C. Parano [929 - 741]
  56' C. Parano [930 - 741]
  56' C. Parano [931 - 741]
  56' C. Parano [932 - 741]
  56' C. Parano [933 - 741]
  56' C. Parano [934 - 741]
  56' C. Parano [935 - 741]
  56' C. Parano [936 - 741]
  56' C. Parano [937 - 741]
  56' C. Parano [938 - 741]
  56' C. Parano [939 - 741]
  56' C. Parano [940 - 741]
  56' C. Parano [941 - 741]
  56' C. Parano [942 - 741]
  56' C. Parano [943 - 741]
  56' C. Parano [944 - 741]
  56' C. Parano [945 - 741]
  56' C. Parano [946 - 741]
  56' C. Parano [947 - 741]
  56' C. Parano [948 - 741]
  56' C. Parano [949 - 741]
  56' C. Parano [950 - 741]
  56' C. Parano [951 - 741]
  56' C. Parano [952 - 741]
  56' C. Parano [953 - 741]
  56' C. Parano [954 - 741]
  56' C. Parano [955 - 741]
  56' C. Parano [956 - 741]
  56' C. Parano [957 - 741]
  56' C. Parano [958 - 741]
  56' C. Parano [959 - 741]
  56' C. Parano [960 - 741]
  56' C. Parano [961 - 741]
  56' C. Parano [962 - 741]
  56' C. Parano [963 - 741]
  56' C. Parano [964 - 741]
  56' C. Parano [965 - 741]
  56' C. Parano [966 - 741]
  56' C. Parano [967 - 741]
  56' C. Parano [968 - 741]
  56' C. Parano [969 - 741]
  56' C. Parano [970 - 741]
  56' C. Parano [971 - 741]
  56' C. Parano [972 - 741]
  56' C. Parano [973 - 741]
  56' C. Parano [974 - 741]
  56' C. Parano [975 - 741]
  56' C. Parano [976 - 741]
  56' C. Parano [977 - 741]
  56' C. Parano [978 - 741]
  56' C. Parano [979 - 741]
  56' C. Parano [980 - 741]
  56' C. Parano [981 - 741]
  56' C. Parano [982 - 741]
  56' C. Parano [983 - 741]
  56' C. Parano [984 - 741]
  56' C. Parano [985 - 741]
  56' C. Parano [986 - 741]
  56' C. Parano [987 - 741]
  56' C. Parano [988 - 741]
  56' C. Parano [989 - 741]
  56' C. Parano [990 - 741]
  56' C. Parano [991 - 741]
  56' C. Parano [992 - 741]
  56' C. Parano [993 - 741]
  56' C. Parano [994 - 741]
  56' C. Parano [995 - 741]
  56' C. Parano [996 - 741]
  56' C. Parano [997 - 741]
  56' C. Parano [998 - 741]
  56' C. Parano [999 - 741]
  56' C. Parano [1000 - 741]
  56' C. Parano [1001 - 741]
  56' C. Parano [1002 - 741]
  56' C. Parano [1003 - 741]
  56' C. Parano [1004 - 741]
  56' C. Parano [1005 - 741]
  56' C. Parano [1006 - 741]
  56' C. Parano [1007 - 741]
  56' C. Parano [1008 - 741]
  56' C. Parano [1009 - 741]
  56' C. Parano [1010 - 741]
  56' C. Parano [1011 - 741]
  56' C. Parano [1012 - 741]
  56' C. Parano [1013 - 741]
  56' C. Parano [1014 - 741]
  56' C. Parano [1015 - 741]
  56' C. Parano [1016 - 741]
  56' C. Parano [1017 - 741]
  56' C. Parano [1018 - 741]
  56' C. Parano [1019 - 741]
  56' C. Parano [1020 - 741]
  56' C. Parano [1021 - 741]
  56' C. Parano [1022 - 741]
  56' C. Parano [1023 - 741]
  56' C. Parano [1024 - 741]
  56' C. Parano [1025 - 741]
  56' C. Parano [1026 - 741]
  56' C. Parano [1027 - 741]
  56' C. Parano [1028 - 741]
  56' C. Parano [1029 - 741]
  56' C. Parano [1030 - 741]
  56' C. Parano [1031 - 741]
  56' C. Parano [1032 - 741]
  56' C. Parano [1033 - 741]
  56' C. Parano [1034 - 741]
  56' C. Parano [1035 - 741]
  56' C. Parano [1036 - 741]
  56' C. Parano [1037 - 741]
  56' C. Parano [1038 - 741]
  56' C. Parano [1039 - 741]
  56' C. Parano [1040 - 741]
  56' C. Parano [1041 - 741]
  56' C. Parano [1042 - 741]
  56' C. Parano [1043 - 741]
  56' C. Parano [1044 - 741]
  56' C. Parano [1045 - 741]
  56' C. Parano [1046 - 741]
  56' C. Parano [1047 - 741]
  56' C. Parano [1048 - 741]
  56' C. Parano [1049 - 741]
  56' C. Parano [1050 - 741]
  56' C. Parano [1051 - 741]
  56' C. Parano [1052 - 741]
  56' C. Parano [1053 - 741]
  56' C. Parano [1054 - 741]
  56' C. Parano [1055 - 741]
  56' C. Parano [1056 - 741]
  56' C. Parano [1057 - 741]
  56' C. Parano [1058 - 741]
  56' C. Parano [1059 - 741]
  56' C. Parano [1060 - 741]
  56' C. Parano [1061 - 741]
  56' C. Parano [1062 - 741]
  56' C. Parano [1063 - 741]
  56' C. Parano [1064 - 741]
  56' C. Parano [1065 - 741]
  56' C. Parano [1066 - 741]
  56' C. Parano [1067 - 741]
  56' C. Parano [1068 - 741]
  56' C. Parano [1069 - 741]
  56' C. Parano [1070 - 741]
  56' C. Parano [1071 - 741]
  56' C. Parano [1072 - 741]
  56' C. Parano [1073 - 741]
  56' C. Parano [1074 - 741]
  56' C. Parano [1075 - 741]
  56' C. Parano [1076 - 741]
  56' C. Parano [1077 - 741]
  56' C. Parano [1078 - 741]
  56' C. Parano [1079 - 741]
  56' C. Parano [1080 - 741]
  56' C. Parano [1081 - 741]
  56' C. Parano [1082 - 741]
  56' C. Parano [1083 - 741]
  56' C. Parano [1084 - 741]
  56' C. Parano [1085 - 741]
  56' C. Parano [1086 - 741]
  56' C. Parano [1087 - 741]
  56' C. Parano [1088 - 741]
  56' C. Parano [1089 - 741]
  56' C. Parano [1090 - 741]
  56' C. Parano [1091 - 741]
  56' C. Parano [1092 - 741]
  56' C. Parano [1093 - 741]
  56' C. Parano [1094 - 741]
  56' C. Parano [1095 - 741]
  56' C. Parano [1096 - 741]
  56' C. Parano [1097 - 741]
  56' C. Parano [1098 - 741]
  56' C. Parano [1099 - 741]
  56' C. Parano [1100 - 741]
  56' C. Parano [1101 - 741]
  56' C. Parano [1102 - 741]
  56' C. Parano [1103 - 741]
  56' C. Parano [1104 - 741]
  56' C. Parano [1105 - 741]
  56' C. Parano [1106 - 741]
  56' C. Parano [1107 - 741]
  56' C. Parano [1108 - 741]
  56' C. Parano [1109 - 741]
  56' C. Parano [1110 - 741]
  56' C. Parano [1111 - 741]
  56' C. Parano [1112 - 741]
  56' C. Parano [1113 - 741]
  56' C. Parano [1114 - 741]
  56' C. Parano [1115 - 741]
  56' C. Parano [1116 - 741]
  56' C. Parano [1117 - 741]
  56' C. Parano [1118 - 741]
  56' C. Parano [1119 - 741]
  56' C. Parano [1120 - 741]
  56' C. Parano [1121 - 741]
  56' C. Parano [1122 - 741]
  56' C. Parano [1123 - 741]
  56' C. Parano [1124 - 741]
  56' C. Parano [1125 - 741]
  56' C. Parano [1126 - 741]
  56' C. Parano [1127 - 741]
  56' C. Parano [1128 - 741]
  56' C. Parano [1129 - 741]
  56' C. Parano [1130 - 741]
  56' C. Parano [1131 - 741]
  56' C. Parano [1132 - 741]
  56' C. Parano [1133 - 741]
  56' C. Parano [1134 - 741]
  56' C. Parano [1135 - 741]
  56' C. Parano [1136 - 741]
  56' C. Parano [1137 - 741]
  56' C. Parano [1138 - 741]
  56' C. Parano [1139 - 741]
  56' C. Parano [1140 - 741]
  56' C. Parano [1141 - 741]
  56' C. Parano [1142 - 741]
  56' C. Parano [1143 - 741]
  56' C. Parano [1144 - 741]
  56' C. Parano [1145 - 741]
  56' C. Parano [1146 - 741]
  56' C. Parano [1147 - 741]
  56' C. Parano [1148 - 741]
  56' C. Parano [1149 - 741]
  56' C. Parano [1150 - 741]
  56' C. Parano [1151 - 741]
  56' C. Parano [1152 - 741]
  56' C. Parano [1153 - 741]
  56' C. Parano [1154 - 741]
  56' C. Parano [1155 - 741]
  56' C. Parano [1156 - 741]
  56' C. Parano [1157 - 741]
  56' C. Parano [1158 - 741]
  56' C. Parano [1159 - 741]
  56' C. Parano [1160 - 741]
  56' C. Parano [1161 - 741]
  56' C. Parano [1162 - 741]
  56' C. Parano [1163 - 741]
  56' C. Parano [1164 - 741]
  56' C. Parano [1165 - 741]
  56' C. Parano [1166 - 741]
  56' C. Parano [1167 - 741]
  56' C. Parano [1168 - 741]
  56' C. Parano [1169 - 741]
  56' C. Parano [1170 - 741]
  56' C. Parano [1171 - 741]
  56' C. Parano [1172 - 741]
  56' C. Parano [1173 - 741]
  56' C. Parano [1174 - 741]
  56' C. Parano [1175 - 741]
  56' C. Parano [1176 - 741]
  56' C. Parano [1177 - 741]
  56' C. Parano [1178 - 741]
  56' C. Parano [1179 - 741]
  56' C. Parano [1180 - 741]
  56' C. Parano [1181 - 741]
  56' C. Parano [1182 - 741]
  56' C. Parano [1183 - 741]
  56' C. Parano [1184 - 741]
  56' C. Parano [1185 - 741]
  56' C. Parano [1186 - 741]
  56' C. Parano [1187 - 741]
  56' C. Parano [1188 - 741]
  56' C. Parano [1189 - 741]
  56' C. Parano [1190 - 741]
  56' C. Parano [1191 - 741]
  56' C. Parano [1192 - 741]
  56' C. Parano [1193 - 741]
  56' C. Parano [1194 - 741]
  56' C. Parano [1195 - 741]
  56' C. Parano [1196 - 741]
  56' C. Parano [1197 - 741]
  56' C. Parano [1198 - 741]
  56' C. Parano [1199 - 741]
  56' C. Parano [1200 - 741]
  56' C. Parano [1201 - 741]
  56' C. Parano [1202 - 741]
  56' C. Parano [1203 - 741]
  56' C. Parano [1204 - 741]
  56' C. Parano [1205 - 741]
  56' C. Parano [1206 - 741]
  56' C. Parano [1207 - 741]
  56' C. Parano [1208 - 741]
  56' C. Parano [1209 - 741]
  56' C. Parano [1210 - 741]
  56' C. Parano [1211 - 741]
  56' C. Parano [1212 - 741]
  56' C. Parano [1213 - 741]
  56' C. Parano [1214 - 741]
  56' C. Parano [1215 - 741]
  56' C. Parano [1216 - 741]
  56' C. Parano [1217 - 741]
  56' C. Parano [1218 - 741]
  56' C. Parano [1219 - 741]
  56' C. Parano [1220 - 741]
  56' C. Parano [1221 - 741]
  56' C. Parano [1222 - 741]
  56' C. Parano [1223 - 741]
  56' C. Parano [1224 - 741]
  56' C. Parano [1225 - 741]
  56' C. Parano [1226 - 741]
  56' C. Parano [1227 - 741]
  56' C. Parano [1228 - 741]
  56' C. Parano [1229 - 741]
  56' C. Parano [1230 - 741]
  56' C. Parano [1231 - 741]
  56' C. Parano [1232 - 741]
  56' C. Parano [1233 - 741]
  56' C. Parano [1234 - 741]
  56' C. Parano [1235 - 741]
  56' C. Parano [1236 - 741]
  56' C. Parano [1237 - 741]
  56' C. Parano [1238 - 741]
  56' C. Parano [1239 - 741]
  56' C. Parano [1240 - 741]
  56' C. Parano [1241 - 741]
  56' C. Parano [1242 - 741]
  56' C. Parano [1243 - 741]
  56' C. Parano [1244 - 741]
  56' C. Parano [1245 - 741]
  56' C. Parano [1246 - 741]
  56' C. Parano [1247 - 741]
  56' C. Parano [1248 - 741]
  56' C. Parano [1249 - 741]
  56' C. Parano [1250 - 741]
  56' C. Parano [1251 - 741]
  56' C. Parano [1252 - 741]
  56' C. Parano [1253 - 741]
  56' C. Parano [1254 - 741]
  56' C. Parano [1255 - 741]
  56' C. Parano [1256 - 741]
  56' C. Parano [1257 - 741]
  56' C. Parano [1258 - 741]
  56' C. Parano [1259 - 741]
  56' C. Parano [1260 - 741]
  56' C. Parano [1261 - 741]
  56' C. Parano [1262 - 741]
  56' C. Parano [1263 - 741]
  56' C. Parano [1264 - 741]
  56' C. Parano [1265 - 741]
  56' C. Parano [1266 - 741]
  56' C. Parano [1267 - 741]
  56' C. Parano [1268 - 741]
  56' C. Parano [1269 - 741]
  56' C. Parano [1270 - 741]
  56' C. Parano [1271 - 741]
  56' C. Parano [1272 - 741]
  56' C. Parano [1273 - 741]
  56' C. Parano [1274 - 741]
  56' C. Parano [1275 - 741]
  56' C. Parano [1276 - 741]
  56' C. Parano [1277 - 741]
  56' C. Parano [1278 - 741]
  56' C. Parano [1279 - 741]
  56' C. Parano [1280 - 741]
  56' C. Parano [1281 - 741]
  56' C. Parano [1282 - 741]
  56' C. Parano [1283 - 741]
  56' C. Parano [1284 - 741]
  56' C. Parano [1285 - 741]
  56' C. Parano [1286 - 741]
  56' C. Parano [1287 - 741]
  56' C. Parano [1288 - 741]
  56' C. Parano [1289 - 741]
  56' C. Parano [1290 - 741]
  56' C. Parano [1291 - 741]
  56' C. Parano [1292 - 741]
  56' C. Parano [1293 - 741]
  56' C. Parano [1294 - 741]
  56' C. Parano [1295 - 741]
  56' C. Parano [1296 - 741]
  56' C. Parano [1297 - 741]
  56' C. Parano [1298 - 741]
  56' C. Parano [1299 - 741]
  56' C. Parano [1300 - 741]
  56' C. Parano [1301 - 741]
  56' C. Parano [1302 - 741]
  56' C. Parano [1303 - 741]
  56' C. Parano [1304 - 741]
  56' C. Parano [1305 - 741]
  56' C. Parano [1306 - 741]
  56' C. Parano [1307 - 741]
  56' C. Parano [1308 - 741]
  56' C. Parano [1309 - 741]
  56' C. Parano [1310 - 741]
  56' C. Parano [1311 - 741]
  56' C. Parano [1312 - 741]
  56' C. Parano [1313 - 741]
  56' C. Parano [1314 - 741]
  56' C. Parano [1315 - 741]
  56' C. Parano [1316 - 741]
  56' C. Parano [1317 - 741]
  56' C. Parano [1318 - 741]
  56' C. Parano [1319 - 741]
  56' C. Parano [1320 - 741]
  56' C. Parano [1321 - 741]
  56' C. Parano [1322 - 741]
  56' C. Parano [1323 - 741]
  56' C. Parano [1324 - 741]
  56' C. Parano [1325 - 741]
  56' C. Parano [1326 - 741]
  56' C. Parano [1327 - 741]
  56' C. Parano [1328 - 741]
  56' C. Parano [1329 - 741]
  56' C. Parano [1330 - 741]
  56' C. Parano [1331 - 741]
  56' C. Parano [1332 - 741]
  56' C. Parano [1333 - 741]
  56' C. Parano [1334 - 741]
  56' C. Parano [1335 - 741]
  56' C. Parano [1336 - 741]
  56' C. Parano [1337 - 741]
  56' C. Parano [1338 - 741]
  56' C. Parano [1339 - 741]
  56' C. Parano [1340 - 741]
  56' C. Parano [1341 - 741]
  56' C. Parano [1342 - 741]
  56' C. Parano [1343 - 741]
  56' C. Parano [1344 - 741]
  56' C. Parano [1345 - 741]
  56' C. Parano [1346 - 741]
  56' C. Parano [1347 - 741]
  56' C. Parano [1348 - 741]
  56' C. Parano [1349 - 741]
  56' C. Parano [1350 - 741]
  56' C. Parano [1351 - 741]
  56' C. Parano [1352 - 741]
  56' C. Parano [1353 - 741]
  56' C. Parano [1354 - 741]
  56' C. Parano [1355 - 741]
  56' C. Parano [1356 - 741]
  56' C. Parano [1357 - 741]
  56' C. Parano [1358 - 741]
  56' C. Parano [1359 - 741]
  56' C. Parano [1360 - 741]
  56' C. Parano [1361 - 741]
  56' C. Parano [1362 - 741]
  56' C. Parano [1363 - 741]
  56' C. Parano [1364 - 741]
  56' C. Parano [1365 - 741]
  56' C. Parano [1366 - 741]
  56' C. Parano [1367 - 741]
  56' C. Parano [1368 - 741]
  56' C. Parano [1369 - 741]
  56' C. Parano [1370 - 741]
  56' C. Parano [1371 - 741]
  56' C. Parano [1372 - 741]
  56' C. Parano [1373 - 741]
  56' C. Parano [1374 - 741]
  56' C. Parano [1375 - 741]
  56' C. Parano [1376 - 741]
  56' C. Parano [1377 - 741]
  56' C. Parano [1378 - 741]
  56' C. Parano [1379 - 741]
  56' C. Parano [1380 - 741]
  56' C. Parano [1381 - 741]
  56' C. Parano [1382 - 741]
  56' C. Parano [1383 - 741]
  56' C. Parano [1384 - 741]
  56' C. Parano [1385 - 741]
  56' C. Parano [1386 - 741]
  56' C. Parano [1387 - 741]
  56' C. Parano [1388 - 741]
  56' C. Parano [1389 - 741]
  56' C. Parano [1390 - 741]
  56' C. Parano [1391 - 741]
  56' C. Parano [1392 - 741]
  56' C. Parano [1393 - 741]
  56' C. Parano [1394 - 741]
  56' C. Parano [1395 - 741]
  56' C. Parano [1396 - 741]
  56' C. Parano [1397 - 741]
  56' C. Parano [1398 - 741]
  56' C. Parano [1399 - 741]
  56' C. Parano [1400 - 741]
  56' C. Parano [1401 - 741]
  56' C. Parano [1402 - 741]
  56' C. Parano [1403 - 741]
  56' C. Parano [1404 - 741]
  56' C. Parano [1405 - 741]
  56' C. Parano [1406 - 741]
  56' C. Parano [1407 - 741]
  56' C. Parano [1408 - 741]
  56' C. Parano [1409 - 741]
  56' C. Parano [1410 - 741]
  56' C. Parano [1411 - 741]
  56' C. Parano [1412 - 741]
  56' C. Parano [1413 - 741]
  56' C. Parano [1414 - 741]
  56' C. Parano [1415 - 741]
  56' C. Parano [1416 - 741]
  56' C. Parano [1417 - 741]
  56' C. Parano [1418 - 741]
  56' C. Parano [1419 - 741]
  56' C. Parano [1420 - 741]
  56' C. Parano [1421 - 741]
  56' C. Parano [1422 - 741]
  56' C. Parano [1423 - 741]
  56' C. Parano [1424 - 741]
  56' C. Parano [1425 - 741]
  56' C. Parano [1426 - 741]
  56' C. Parano [1427 - 741]
  56' C. Parano [1428 - 741]
  56' C. Parano [1429 - 741]
  56' C. Parano [1430 - 741]
  56' C. Parano [1431 - 741]
  56' C. Parano [1432 - 741]
  56' C. Parano [1433 - 741]
  56' C. Parano [1434 - 741]
  56' C. Parano [1435 - 741]
  56' C. Parano [1436 - 741]
  56' C. Parano [1437 - 741]
  56' C. Parano [1438 - 741]
  56' C. Parano [1439 - 741]
  56' C. Parano [1440 - 741]
  56' C. Parano [1441 - 741]
  56' C. Parano [1442 - 741]
  56' C. Parano [1443 - 741]
  56' C. Parano [1444 - 741]
  56' C. Parano [1445 - 741]
  56' C. Parano [1446 - 741]
  56' C. Parano [1447 - 741]
  56' C. Parano [1448 - 741]
  56' C. Parano [1449 - 741]
  56' C. Parano [1450 - 741]
  56' C. Parano [1451 - 741]
  56' C. Parano [1452 - 741]
  56' C. Parano [1453 - 741]
  56' C. Parano [1454 - 741]
  56' C. Parano [1455 - 741]
  56' C. Parano [1456 - 741]
  56' C. Parano [1457 - 741]
  56' C. Parano [1458 - 741]
  56' C. Parano [1459 - 741]
  56' C. Parano [1460 - 741]
  56' C. Parano [1461 - 741]
  56' C. Parano [1462 - 741]
  56' C. Parano [1463 - 741]
  56' C. Parano [1464 - 741]
  56' C. Parano [1465 - 741]
  56' C. Parano [1466 - 741]
  56' C. Parano [1467 - 741]
  56' C. Parano [1468 - 741]
  56' C. Parano [1469 - 741]
  56' C. Parano [1470 - 741]
  56' C. Parano [1471 - 741]
  56' C. Parano [1472 - 741]
  56' C. Parano [1473 - 741]
  56' C. Parano [1474 - 741]
  56' C. Parano [1475 - 741]
  56' C. Parano [1476 - 741]
  56' C. Parano [1477 - 741]
  56' C. Parano [1478 - 741]
  56' C. Parano [1479 - 741]
  56' C. Parano [1480 - 741]
  56' C. Parano [1481 - 741]
  56' C. Parano [1482 - 741]
  72' J. Gallegos [1483 - 1482]
  72' J. Gallegos [1484 - 1482]
  72' J. Gallegos [1485 - 1482]
  72' J. Gallegos [1486 - 1482]
  72' J. Gallegos [1487 - 1482]
  72' J. Gallegos [1488 - 1482]
  72' J. Gallegos [1489 - 1482]
  72' J. Gallegos [1490 - 1482]
  72' J. Gallegos [1491 - 1482]
  72' J. Gallegos [1492 - 1482]
  72' J. Gallegos [1493 - 1482]
  72' J. Gallegos [1494 - 1482]
  72' J. Gallegos [1495 - 1482]
  72' J. Gallegos [1496 - 1482]
  72' J. Gallegos [1497 - 1482]
  72' J. Gallegos [1498 - 1482]
  72' J. Gallegos [1499 - 1482]
  72' J. Gallegos [1500 - 1482]
  72' J. Gallegos [1501 - 1482]
  72' J. Gallegos [1502 - 1482]
  72' J. Gallegos [1503 - 1482]
  72' J. Gallegos [1504 - 1482]
  72' J. Gallegos [1505 - 1482]
  72' J. Gallegos [1506 - 1482]
  72' J. Gallegos [1507 - 1482]
  72' J. Gallegos [1508 - 1482]
  72' J. Gallegos [1509 - 1482]
  72' J. Gallegos [1510 - 1482]
  72' J. Gallegos [1511 - 1482]
  72' J. Gallegos [1512 - 1482]
  72' J. Gallegos [1513 - 1482]
  72' J. Gallegos [1514 - 1482]
  72' J. Gallegos [1515 - 1482]
  72' J. Gallegos [1516 - 1482]
  72' J. Gallegos [1517 - 1482]
  72' J. Gallegos [1518 - 1482]
  72' J. Gallegos [1519 - 1482]
  72' J. Gallegos [1520 - 1482]
  72' J. Gallegos [1521 - 1482]
  72' J. Gallegos [1522 - 1482]
  72' J. Gallegos [1523 - 1482]
  72' J. Gallegos [1524 - 1482]
  72' J. Gallegos [1525 - 1482]
  72' J. Gallegos [1526 - 1482]
  72' J. Gallegos [1527 -