ทีมของฉัน
การตั้งค่าแมตช์
แสดงคะแนน
จัดลำดับตาม

  41' F. Montero (PG) [1 - 0]
  41' F. Montero (PG) [2 - 0]
  41' F. Montero (PG) [3 - 0]
  41' F. Montero (PG) [4 - 0]
  44' C. Dájome [5 - 0]
  44' C. Dájome [6 - 0]
  44' C. Dájome [7 - 0]
  44' C. Dájome [8 - 0]
  78' F. Montero [9 - 4]
  78' F. Montero [10 - 4]
  78' F. Montero [11 - 4]
  78' F. Montero [12 - 4]
16 ก.ย. 2563 21:30
  70' R. Quioto [8 - 1]
  70' R. Quioto [8 - 2]
  70' R. Quioto [8 - 3]
  70' R. Quioto [8 - 4]
  41' F. Montero (PG) [1 - 0]
  41' F. Montero (PG) [2 - 0]
  41' F. Montero (PG) [3 - 0]
  41' F. Montero (PG) [4 - 0]
  44' C. Dájome [5 - 0]
  44' C. Dájome [6 - 0]
  44' C. Dájome [7 - 0]
  44' C. Dájome [8 - 0]
  78' F. Montero [9 - 4]
  78' F. Montero [10 - 4]
  78' F. Montero [11 - 4]
  78' F. Montero [12 - 4]
16 ก.ย. 2563 21:30
  70' R. Quioto [8 - 1]
  70' R. Quioto [8 - 2]
  70' R. Quioto [8 - 3]
  70' R. Quioto [8 - 4]

การแข่งขันที่จะเกิดขึ้น